vrijdag 7 oktober 2016

Inwoners Apoera en dorpen in omgeving kunnen geld pinnen uit pinautomaat Finabank bij politiepost Apoera

Waarnemend districtscommissaris Joeloemsingh pint als eerste geld


Apoera heeft vrijdag 7 oktober 2016 haar eerste ATM in gebruik genomen. De Finabank heeft als eerste Surinaamse bank de inwoners van Apoera en de omliggende dorpen voorzien van bankdiensten. De ATM van de bank, Finamatic, is bij de politiepost te Apoera geplaatst, aldus de bank in een persbericht.

Waarnemend districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Sipaliwini heeft als eerste geld met zijn pinpas opgenomen bij de geldmachine (zie foto - Bron: Finabank).

In het persbericht stelt de Finabank dat zij met de bankdiensten in Apoera 'invulling geeft aan haar missie om de ambities van haar klanten te faciliteren door op maat gemaakt financiële oplossingen en het aangaan van duurzame relaties'.

De bank wil het beheren van geld van de inwoners in dit gebied makkelijker en veiliger maken. Zij zal ook het bedrijfsleven in de omgeving van Apoera stimuleren door haar dienstverlening aan te bieden. Bedrijven die zaken doen in dat gebied kunnen gebruik maken van onder andere de digitale diensten die de Finabank biedt waaronder internetbankieren, e-alerts en girale salarisbetalingen.

Loopbrug over Paradoorsteek te La Vigilantia afgesloten

Houten leuningen brug dreigen het te begeven

(Bron foto's: Commissariaat Para)

Enkele jaren geleden is brug geramd door een ponton en is nu toe aan herstel


De loopbrug over de Paradoorsteek te La Vigilantia is uit veiligheidsoverwegingen voor alle gebruikers afgesloten. De houten leuningen aan de brug kunnen elk moment losraken en in de rivier terechtkomen. Districtscommissaris Armand Jurel nam dit besluit na rapportage van de bestuursdienst, de districtsraad en de ressortraad, zo laat het commissariaat vrijdag 7 oktober 2016 via een persbericht weten.

Dit besluit heeft goedkeuring van de afdeling Bruggen van het ministerie van Openbare Werken (OW).

Middels borden met het opschrift 'Let op, gevaar aan brugleuning. Loopbrug tijdelijk gesloten', wordt het publiek gewezen op de maatregelen.

Aannemers zijn vrijdag opgeroepen door OW voor het indienen van offertes om de herstelwerkzaamheden te verrichten aan de loopbrug.

De brug is enkele jaren geleden geramd door een ponton en is aan een algeheel herstel toe. Deze voorlopige aanpak is in het belang van de veiligheid van gebruikers. Dagelijks maken veel schoolkinderen gebruik van deze loopbrug om de scholen te bereiken en burgers die de verschillende overheidskantoren bezoeken.

Hangjongeren voor Timesmall negeren bevelen van bikers en gaan op de vuist

Agenten gedwongen pepper spray te gebruiken bij aanhouding scholieren


De bikers van het Korps Politie Suriname kregen vrijdag 7 oktober 2016 de opdracht om de scholieren die zich ophielden voor de Timesmall aan de Domineestraat in het centrum van Paramaribo te verwijderen. Dit bericht het Dagblad Suriname op haar website.

Ter plaatste aangekomen hebben de agenten de scholieren gevraagd om de plaats te verlaten. Een groep scholieren negeerde de bevelen van de agenten en gingen op de vuist met de politiemannen.

De politie riep hierop versterking in waarna enkele scholieren werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Om de gemoederen te benaderen heeft de politie ook gebruik moeten maken van pepper spray. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Groei en vertrouwen symbool voor nieuw logo Surinaamse Postspaarbank

Surinaamse Postspaarbank (SPSB) grijpt terug naar haar beginwaarden uit het verleden


Een nieuwe koers voor één van de oudste banken van Suriname. De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) grijpt terug naar haar beginwaarden uit het verleden, de gedachte waarmee de bank is opgericht. Terug naar eenvoud en het bieden van financiële veerkracht aan klanten. Symboliek voor dit nieuw ingeslagen tijdperk is een nieuw logo, dat gisteren op het hoofdkantoor aan de Knuffelsgracht te Paramaribo werd onthuld (zie foto - Bron: Regilio Derby/Dagblad Suriname). Dit bericht de website van het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 7 oktober 2016.

Het nieuwe logo illustreert groei, dynamiek, kracht en vertrouwen. Het centraal stellen van het klantbelang is daarbij een van de belangrijkste speerpunten van de bank. Aan het klantbelang wordt veel waarde gehecht, omdat dit de beste garantie biedt dat klanten op een eerlijke en professionele manier worden behandeld. Het palet aan producten van de bank wordt ontwikkeld vanuit die klantbehoefte, met transparante en eerlijke voorwaarden. Daarbij moeten klanten, volgens de visie van de Surinaamse Postspaarbank, in staat worden gesteld om hun eigen verantwoordelijkheid beter te kunnen overzien, en zal de bank haar klanten geen producten verkopen, waarvan zij weet dat daarmee het klantbelang niet wordt gediend.

Met deze nieuwe koers die de Surinaamse Postspaarbank vaart, wordt het publieke belang nog beter gediend. Onder meer door een sterkere focus op de wensen en behoeften van de samenleving in het algemeen en de klant in het bijzonder wil de bank samen met de klant en de maatschappij groeien. De nieuwe slogan ‘Groeien doen wij samen’ is met het oog hierop gekozen.

Dat de bank haar slogan ook uitdraagt, bewijst onder meer de verstrekking van hypotheken voor huisvesting aan minder draagkrachtigen en de recente ingebruikname van een pinautomaat op plantage Johanna Margaretha aan de rechteroever van de Commewijnerivier.

Klantvriendelijker bankieren en vergroting van de bereikbaarheid zijn andere doelen die de bank zich in dit kader stelt. Hiermee kan de faciliterende rol naar particulieren en het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), beter worden vervuld. De Surinaamse Postspaarbank wil daarbij optreden als sparringpartner en adviseur door bijvoorbeeld samen met het MKB na te gaan hoe business cases voor nieuwe ondernemings- of uitbreidingsplannen haalbaar kunnen worden gemaakt met behulp van op maat gesneden financieringsmogelijkheden.

Onder de slogan ‘Het gevestigd vertrouwen sinds 1880’ heeft de organisatie zich ruim 136 jaar staande gehouden. Als enige bank die 100% eigendom is van de Staat Suriname en dus volledige staatsgarantie geniet, wil de Surinaamse Postspaarbank dit vertrouwen verder gestand doen en toont zij haar wilskracht door nadrukkelijk de keus te maken voor groei en samenwerking.

VHP staat stil bij Marrondag op 10 oktober, 'een dag van bezinning'

Viering Marrondag op 10 oktober staat in het teken van geloof in jezelf


De ‘Dag der Marrons’ wordt gekenmerkt als een belangrijke herdenkingsdag voor de marrons. Er wordt stilgestaan bij de strijd van de diverse marrongemeenschappen tegen slavernij en voor de erkenning van hun menselijke waardigheid. Die strijd leidde tussen 1760 en 1767 tot het tekenen van vredesverdragen door de toenmalige koloniale overheid. 

De viering van Marrondag op 10 oktober staat in het teken van geloof in jezelf. De marrongemeenschap is in staat zelf te doen aan haar ontwikkeling. Geloof, omdat zonder in jezelf te geloven en de positieve mogelijkheden die we als gemeenschap hebben, je tot last zal zijn, jezelf niet zal vertrouwen en uiteindelijk ook niets zal bereiken.

De viering is ook een dag van bezinning. Terugblikken op wat er is gebeurd in het verleden. De strijd die de marrons hebben gevoerd, om het leed van hun voorouders en hun strijd om de vrijheid. Een strijd waarmee zij het bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen.

De ‘Dag der Marrons’ is niet slechts een aangelegenheid van één bevolkingsgroep, maar van de hele samenleving. Acceptatie en integratie van de marrons in de samenleving staan niet meer ter discussie, omdat andere bevolkingsgroepen deze dag eensgezind mee vieren.

Anno 2016 is een bewijs van vergevorderde vorm van saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen. De VHP) zal acceptatie en verdraagzaamheid altijd propageren. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zei onlangs bij de herdenking van Mahatma Gandhi: 'Het principe van geweldloosheid en respect voor het leven (Ahimsa) is ook voor de VHP altijd een leidend principe geweest in haar strijd voor een beter Suriname. We gaan strijd leveren om Suriname te bevrijden en we doen dat volgens de principes van Ahimsa, zoals Mahatma Gandhi dat deed.'

De VHP wenst te benadrukken, dat zij zal strijden tegen elke vorm onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de gehele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woords gewaarborgd blijft. 

De VHP feliciteert alle Surinamers maar in het bijzonder de marron-broeders en -zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.

VHP

Gouverneur George-Wout houdt consultatierondes voor vorming nieuwe Curaçaose regering

De verschillende partijen zijn elkaar op de achtergrond aan het ‘besnuffelen’


Terwijl gouverneur Lucille George-Wout vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, en morgen haar consultatieronde in verband met de vorming van een nieuwe regering houdt, wordt op de achtergrond al informeel gesproken over hoe deze nieuwe regering vorm moet krijgen. Over en weer zijn er contacten geweest, waarbij partijen nagaan in welke mate zij bereid zijn met elkaar in zee te gaan, aldus de Amigoe.

De gouverneur ontving gisteren uit handen van de plaatsvervangend voorzitter van het Hoofdstembureau, Charles Do Rego, de voorlopige uitslag van de verkiezingen, gehouden op 5 oktober. Naar aanleiding van dit verslag zal de gouverneur vanaf vandaag starten met de consultaties met de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Voorzitter van de Staten, de Minister van Staat en de leiders van alle politieke partijen van Curaçao die op basis van de verkiezingsuitslag, één of meer zetels in de Staten hebben verworven. Naar verwachting zal de gouverneur na deze gesprekken een informateur benoemen. Deze komt traditioneel voort uit de grootste partij. De MAN in dit geval.

Terwijl de officiële formatie nog moet beginnen zijn de verschillende partijen elkaar op de achtergrond aan het ‘besnuffelen’. Bij dit informele proces nemen topfiguren van de verschillende partijen contact met elkaar op om elkaar te polsen over wie nou wel of niet bereid is met elkaar om de tafel te gaan zitten.

Formeel en ‘on the record’ worden geen mededelingen gedaan over dit informele proces. Dit om de gouverneur, die het formele proces leidt, niet voor het hoofd te stoten en daarnaast om te voorkomen dat er in deze prille fase standpunten worden ingenomen die tijdens de formele onderhandelingen een probleem kunnen vormen.

In deze snuffelfase lijkt er belangstelling te bestaan voor een combinatie geleid door verkiezingswinnaar MAN (4 zetels), aangevuld met PAR (ook 4) en de PNP (2). Deze partijen zijn samen goed voor 10 van de 21 Statenzetels, niet genoeg voor een meerderheid. Volgens het informele circuit is de PS (2) de belangrijkste gegadigde en de eerste optie om de drie aan een meerderheid in de Staten te helpen.

Mocht het niet lukken met de PS, dan wordt de MP van Marilyn Moses als een realistische optie gezien. Maar, het streven van de MAN blijft, een zo breed mogelijk coalitie, dus niet eentje die alleen op een minieme meerderheid van elf zetels kan rekenen.

In het informele circuit is ook duidelijk in welke portefeuilles de verschillende partijen geïnteresseerd zijn. MAN zou veel waarde hechten aan Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. PAR wil Economische Ontwikkeling behouden. PNP lijkt in eerste instantie vast te willen houden aan Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, terwijl PS ook Sociale Ontwikkeling en Welzijn zou willen behouden.

Rechtszaak moord 'Colombia' op Curaçao weer verdaagd, tot januari 2017

Colombiaan (52) verdacht van moord op 30-jarige landgenote in december 2015

Onderzoek in moordzaak ‘Colombia’ nog niet afgerond


Het onderzoek in de moordzaak ‘Colombia’ is nog niet gereed. De zaak werd vanochtend, vrijdag 7 oktober 2015, dus opnieuw verdaagd, tot januari volgend jaar. Verdachte Gonzalo R.T. (52, uit Colombia) blijft, tot de behandeling van de zaak, in hechtenis. Deze zaak werd al minstens twee keer aangehouden en tijdens één van die korte behandelingen heeft de advocaat van T., Augusto Tjon Kwan Paw, de rechter verzocht om ook zijn vrouw als getuige te laten horen, zo bericht de Amigoe vanmiddag.

De verdachte wordt vervolgd voor de moord op de Colombiaanse vrouw Luz Elena Rodriguez Rivas (30) op 13 december vorig jaar in Gato.

De advocaat benadrukte eerder, dat het Openbaar Ministerie onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar een ander mogelijk scenario, namelijk de mogelijkheid dat de partner van het slachtoffer haar gedood zou kunnen hebben. De verdachte werd, nadat de moord had plaatsgevonden, in zijn woning aangetroffen, waar hij lag te slapen. Volgens hem heeft hij het slachtoffer eerder een lift naar haar huis gegeven.

De raadsman stelde, dat de mogelijkheid bestaat dat zijn cliënt door haar vriend zou kunnen zijn achtervolgd. Hij stelde bovendien dat het slachtoffer niet de vriendin is van de verdachte. De raadsman diende eerder in verband hiermee een verzoek in om enkele getuigen te horen, waaronder de vrouw van de verdachte. Zij was ook de enige getuige die van de rechter gehoord mocht worden; de anderen werden niet gehoord.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak volgend jaar zal duidelijk worden wat de vrouw te vertellen had over haar man. Volgens de advocaat moet in ieder geval niet worden uitgesloten dat de vriend van het slachtoffer haar heeft gedood, terwijl de nu verdachte man bewusteloos in de buurt lag. De raadsman stelde eerder dat de man regelmatig een black-out krijgt als hij alcohol drinkt en dat is ook die dag gebeurd. De man weet niet wie de vrouw heeft gedood. Hij heeft steeds ontkent de moordenaar te zijn geweest.

De zaak die de naam ‘Colombia’ kreeg, zal op 13 januari inhoudelijk worden behandeld, mits het onderzoek gereed is.

Directeur PTC: 'Ons instituut is steeds stiefmoederlijk behandeld als het om ondersteuning gaat'

Holband: 'Het technisch onderwijs wordt tot heden nog ondergeschikt geacht'


'Onderwijs krijgt een ondergeschikte rol als nagegaan wordt hoeveel geld en tijd gestopt wordt in het stabiliseren van de economie. Zonder een goed kader zullen bij de voorbereidingen en uitvoering van projecten, problemen zich blijven herhalen. Dit instituut dat volgend jaar twintig jaar bestaat heeft niet eens een stuk grond waarop er gebouwd kan worden. Bij bepaalde verhuurders wordt er gevraagd het pand te verlaten of wordt de huurprijs verviervoudigd. Het onderwijs wordt door dit instituut op elf verschillende locaties verzorgd.'

Dit zei Robby Holband, directeur van het Polytechnic College Suriname (PTC), gisteren bij de opening van het nieuwe collegejaar, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 7 oktober 2016.

Het technisch onderwijs is volgens hem het fundament voor ontwikkeling van elk land. 'Echter is ons instituut steeds stiefmoederlijk behandeld als het om ondersteuning gaat. Suriname heeft het wetenschappelijk onderwijs een bijzondere plaats gegeven en alle handelingen en ontwikkelingen zijn ook daarop gericht. Het technisch onderwijs wordt tot heden nog ondergeschikt geacht', sprak Holband.

Over de hele wereld wordt technisch onderwijs als eerst aangepakt, alvorens grote projecten uit te voeren. Er moet technisch kader zijn volgens Holband om de werken uit te voeren.

'Laten wij het regionaal en internationaal voorbeeld ook volgen en het roer omgooien, door het onderwijs niet alleen met de mond te ondersteunen, maar alle energie er in te stoppen opdat er voldoende kader is om alle voorgenomen programma’s tot een succes te maken. Gelukkig zijn er nog ouders en studenten die het belang van dit onderwijs inzien en hun kinderen ondanks een MULO-advies richting LBO sturen. Wij blijven met vereende krachten doorwerken en blijven zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs voor onze PTC-studenten interessant, innovatief, competentiegericht en veilig te houden, zodat zij na de afronding met plezier terug kunnen kijken en vol goede moed een nieuwe fase in hun leven mogen ingaan.'

Cabinepersoneel Nederlandse vakantievlieger TUIfly in verzet tegen overbelasting

'Door de vele roosterwijzigingen is een privéleven nauwelijks nog mogelijk'


SLM voerde medio 2015 overleg met TUI over een eventuele samenwerking


Het cabinepersoneel van de Nederlandse vakantievlieger TUIfly komt massaal in opstand tegen de ’onwerkbare vluchtschema’s en chronische overbelasting van stewardessen’. Gisteren is er een brandbrief uitgegaan van een honderdtal bezorgde pursers naar TUIfly-directeur Michiel Meijer. Die brief is in handen van De Telegraaf, zo bericht die krant vandaag, vrijdag 7 oktober 2016.

'Door de vele roosterwijzigingen is een privéleven nauwelijks nog mogelijk. Erger is dat de werkdruk zo hoog is dat stewardessen vaak doodmoe zijn. We zijn bang dat er fouten worden gemaakt die ook de veiligheid kunnen aantasten', aldus de woordvoerder van de klokkenluiders. Hij spreekt ronduit van onderdrukking. 'Dit speelt al jaren. Veel collega’s zijn bang om zich ziek te melden uit angst dat hun contract niet wordt verlengd. TUI luistert niet naar onze grieven en wil ook niet met de vakbond om de tafel. Veel cabinemensen zijn wanhopig en schreeuwen om aandacht voor hun problemen.'

TUI zegt de brandbrief zeer serieus te nemen, maar dat de vliegveiligheid nooit in het geding is. 'We houden ons altijd aan de wettelijke werk- en rusttijden. We begrijpen de zorgen om snel wisselende roosters. Afgelopen zomer was het boekingspatroon uiterst grillig met minder Turkije en meer Spanje. Daar moeten we als vakantievlieger dan flexibel op inspelen.'

Bovendien spelen schaarse nachtvluchten op Schiphol TUIfly parten. 'Ook daardoor moeten we regelmatig vertrektijden omgooien. We gaan in de ondernemingsraad met deze groep overleggen om te proberen de onvrede weg te nemen en praktische oplossingen aan te dragen', stelt Meijer.

Ook de piloten van TUIfly liggen dwars bij de cao-onderhandelingen. In Duitsland is bij de vliegmaatschappij eveneens grote onrust ontstaan door een mogelijke fusie met het zieltogende AirBerlin onder de vleugels van het Arabische Etihad. Daar werd gisteren al gestaakt.

Gesprekken tussen de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) en chartermaatschappij TUI moeten ertoe leiden, dat meer toeristen uit Europa Suriname bezoeken. Dat berichtte 24 mei vorig jaar de Ware Tijd in Suriname.

TUI is een Nederlandse chartermaatschappij, onderdeel van de TUI Group, die grote groepen reizigers naar vooral toeristische bestemmingen vliegt. Het is één van de grootste chartermaatschappijen in Europa en opereerde tot oktober 2015 onder de naam Arke. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bevestigde in mei 2015 via zijn woordvoerder het overleg met TUI. Volgens de TCT-woordvoerder gingen de onderhandelingen 'de goede kant op'. Een samenwerking met een partij als TUI zou goed passen in het beleid van de regering om het toerisme te bevorderen, zo schreef de Ware Tijd.

Maar, na mei 2015 is verder niets meer vernomen over het overleg tussen de SLM en TUI.

Aantal doden op Haïti door Matthew loopt richting de 1.000...

Dodental op Haïti na orkaan Matthew opgelopen tot ruim 800


Het aantal doden in Haïti door orkaan Matthew gaat langzaam richting de duizend. Volgens lokale autoriteiten is het aantal doden vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, opgelopen tot 842, zo berichten vandaag onder andere de Telegraaf en de NOS (Bron foto: Reuters).

Over het dodental bestaat nogal wat onduidelijkheid. De centrale overheidsinstantie voor burgerbescherming, die doorgaans langzamer met nieuwe cijfers naar buiten treedt, houdt het vooralsnog op 271 slachtoffers.

Meer dan 61.000 mensen zitten nog in opvangcentra.


Vooral in het zuidwestelijk deel van Haïti zijn veel doden gevallen. In de stad Jérémie zou 80 procent van de huizen zijn verwoest. Een schip van de Amerikaanse marine is naar het getroffen gebied onderweg met hulpgoederen.

Orkaan Matthew trekt op dit moment langs de kust van de VS. Vooral Florida heeft het zwaar te verduren. Ruim 600.000 mensen zitten zonder stroom. 22.000 Mensen zijn opgevangen in schuilplaatsen. Er zijn nog geen berichten van slachtoffers in de VS.

Ten oosten van Matthew is een nieuwe orkaan ontstaan, Nicole. Weermodellen kunnen de route en kracht van Matthew door deze nieuwe orkaan moeilijk berekenen, omdat ze niet goed weten hoe de interactie is tussen de twee orkanen. Daardoor kan de route van Matthew de komende uren anders worden dan de modellen nu berekenen.

Agenten schieten uit politiebureau Centrum Paramaribo ontsnapte arrestant dood

31-Jarige man verdacht van mishandeling overlijdt in Watermolenstraat door schotwonden


De 31-jarige arrestant J.A. is vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, in het centrum van Paramaribo door agenten doodgeschoten. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De arrestant werd op 18 september door de politie van Meerzorg ingesloten wegens zware mishandeling. Hij bracht zijn slachtoffer letsels toe en maakte hem Srd 250 afhandig. Op dezelfde dag werd hij opgespoord, aangehouden en na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Hij ging echter steeds te keer tegen mede-arrestanten in het cellenhuis en agenten waar hij was ingesloten. De man werd daarom gisteren overgeplaatst naar een ander cellenhuis. Maar, daar veranderde het gedrag van A. niet en werd besloten hem over te plaatsten naar het cellenhuis verbonden aan het politiebureau te Keizerstraat, in het centrum van Paramaribo.

Op gegeven moment zag hij kans om de benen te nemen. Agenten gingen de verdachte achterna en losten waarschuwingsschoten. Toen de man geen gehoor gaf werd gericht geschoten. Hij zakte in de Watermolenstraat in elkaar.

Surinaamse ambulance organisaties weten niets van 2 miljoen euro cash in dak ambulance te Vlissingen

'Wij hadden juist gehoopt, dat men meer interesse zou tonen in hulp aan Suriname'

Directeur Hi-Jet reageert geprikkeld op vragen over kwestie van Starnieuws


De stichting Suridocs, Suriname Ambulance & Emergency Medical Services (Suraems) en de overige stichtingen die betrokkenheid hebben bij het het opzetten van een ambulancedienst in Suriname, haasten zich vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, in een verklaring te stellen niets te maken te hebben met een tweedehands ambulance op een kade in Vlissingen. 

De douane en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben in het dak van een ambulance, die op het punt stond geëxporteerd zou worden naar Suriname (zie foto's - Bron: FIOD), twee miljoen euro cash aangetroffen. De ambulance stond samen met een nieuwe Jaguar op de kade in Vlissingen om verscheept te worden. De Surinaamse Krant berichtte gisteren hierover.

Suridocs en Suraems schrijven in hun persbericht uitsluitend zaken te doen met de Baanderij in Gouda die hulpgoederen wereldwijd verscheept voor humanitaire doelen waarbij de verzonden hulpgoederen rechtstreeks bij de hulpbehoevende terecht komt.

De Baanderij in Gouda voert de zogenoemde AEO status (Authorised Economic Operator). Dit internationaal erkende handelskeurmerk is gebaseerd op de wijze waarop wereldwijd opererende bedrijven omgaan met de verantwoordingsplicht voor de veiligheid en beveiliging van de toeleveringsketen.

'Er zijn meer telefoontjes van nieuwsgierigen naar onze stichtingen geweest naar aanleiding van dit incident. Dit is een veel groter aantal, dan het aantal mensen dat bereid was ons project te ondersteunen. Wij hadden juist gehoopt, dat men meer interesse zou tonen in hulp aan Suriname en minder energie in zaken die hiermee niets te maken te hebben. Vanuit ons bestuur en de overige stichtingen hopen we dat iedereen ons initiatief voor betaalbare betere ambulancezorg gaat ondersteunen.'

Jerrel van Embricqs, directeur van Hi-Jet, zegt op Starnieuws in een reactie, dat de ambulance niet van hem is. Hij wil verder niet op deze zaak ingaan.
'Ik denk dat de Nederlandse FIOD u haarfijn kan uitleggen aan wie het geld en de ambulance toebehoort en adviseer u met hen contact op te nemen.'

Waarom Van Embricqs door Starnieuws is benaderd is niet duidelijk. Daarenboven gaat geen enkele organisatie, bedrijf of persoon in Suriname tegenover lokale media zeggen, dat de 2 miljoen euro en de ambulance voor haar of hem bestemd waren.....

(Red. De Surinaamse Krant)

Mannenkoor Maranatha neemt deze maand deel aan Canta al Mar festival Coral International in Barcelona, Spanje

Koor verzorgt vandaag 'een soort generale voor het festival' in Grote Stadskerk ParamariboHet mannenkoor Maranatha neemt deze maand deel aan het Canta al Mar festival Coral International in Barcelona, Spanje. Voordat het zover komt geeft het koor vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, een concert in de Grote Stadskerk. 'Het is een soort generale voor het festival en aan de andere kant een presentatie van wat we allemaal in huis hebben', zegt dirigent Lucien Cairo over het karakter van het concert in de Ware Tijd. 

Het mannenkoor Maranatha doet op het internationale koren festival in de categorieën folklore en sociale muziek mee.

Cairo heeft goede moed voor Barcelona. Het koor bereidt zich al ruim een jaar voor. De dirigent zegt, niet te weten wat te verwachten van de andere koren, maar hij neemt aan dat zijn koor opgewassen is tegen de tegenstanders.

Het Canta Al Mar Festival Coral International Korenfestival wordt voor de vijfde keer gehouden. 49 Koren uit 24 landen nemen deel. Het evenement vindt van 19 tot en met 23 oktober plaats. Mannenkoor Maranatha is het op een na oudste mannenkoor van Suriname.

Minister Van Dijk-Silos erkent dat doodschieten dor agenten van vier verdachten in auto Tout Lui Faut buitensporig was

Procureur-generaal wil niet reageren op uitspraken minister


De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, erkent dat het door agenten doodschieten van vier ongewapende verdachten in een auto in 2012 buitensporig was. 'Ongewapende mensen zijn in een auto geliquideerd. Dat is ernstig', zei de bewindsvrouwe woensdag in het praatprogramma Bakana Tori op de staatsradio SRS.

Het onderzoek naar de rechtmatigheid van het politieoptreden te Tout Lui Faut op 13 juni 2012 is bijna afgerond. Dit bevestigt procureur-generaal Roy Baidjnath Panday vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, in de Ware Tijd. 'Het onderzoek is voor een belangrijk deel afgerond.' Er is recentelijk een tussenrapportage uitgebracht aan de minister van Justitie en Politie. Over het resultaat kan hij echter nog niet praten, omdat er nog geen eindoordeel is geformuleerd.

'Vooralsnog zijn wij aan de zijde van het Openbaar Ministerie (OM) nog niet gekomen tot een definitieve afronding in deze zaak.'

Hij wil niet op de uitspraken van de minister reageren. 'Ik wil de uitspraken van de minister niet kopiëren. Ik wil wel aangeven dat er gronden zijn gevonden om heel serieus en in alle openheid te kijken naar wat er aan feitelijkheden is verzameld, waarna wij ook een proces zullen inzetten voor het afdoen van deze zaak.'

Het tussenrapport was volgens Baidjnath Panday nodig om te gebruiken in de zaak die door een mensenrechtenorganisatie aanhangig is gemaakt bij het Internationaal Amerikaans Mensenrechtenhof in Costa Rica. Dat het onderzoek zo lang geduurd heeft, is volgens hem te wijten aan de vele getuigen die gehoord moesten worden.

Over het politieoptreden te Paramaribo-Noord drie weken geleden, waarbij drie verdachten van een overval op een winkel ter plaatse werden doodgeschoten en een vierde ongeveer een week later in het ziekenhuis overleed, zegt Baidjnath Panday, dat het OM reeds de opdracht aan de politie heeft gegeven om onderzoek te doen. Een deel van de rapportage heeft al plaatsgevonden, maar ook in deze zaak kan het OM nog geen oordeel vellen. Volgens de voorlopige rapportage hebben de politieagenten het vuur dat op hen was geopend door de verdachten beantwoord.

Regering moet wachten op tweede termijn-betaling van het IMF

Regering moet van IMF vorderingen boeken in afschaffen subsidies brandstof en stroom

IMF: 'Dit kost de overheid Srd 200 miljoen per maand, geld dat beter besteed kan worden voor ondersteuning sociaal zwakkeren'


De tweede tranche ofwel termijnbetaling van de lening aan Suriname wordt voorlopig aangehouden door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het houdt de hand op de knip, totdat de regering duidelijke vorderingen boekt met het afschaffen van subsidies op brandstof en stroom. 'Dit kost de overheid Srd 200 miljoen per maand, geld dat beter besteed kan worden voor ondersteuning van sociaal zwakkeren', zegt IMF-functionaris Daniel Leigh, hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van het programma in Suriname, vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, in de Ware Tijd.

Hij stelt, dat het IMF zeer ingenomen is met de Jaarrede van president Desi Bouterse vorige week waarin het staatshoofd aangaf, dat de regering zich houdt aan de afspraken met het IMF en de afgesproken economische herstelmaatregelen zal uitvoeren. Leigh zegt, dat het IMF doorgaat met de open dialoog met de Surinaamse autoriteiten, over maatregelen hoe de economische stabiliteit te herstellen.

'Herstel van de macro-economische stabiliteit is enorm belangrijk. Het vergt uitdagende maatregelen voor de samenleving als geheel en de autoriteiten. We beseffen dat het een moeilijke periode is. Er is nog geen tijdstip bepaald wanneer de tweede tranche wordt overgemaakt. Dat hangt af van de vorderingen die de autoriteiten boeken bij de uitvoering van het herstelprogramma. Zodra dat het geval zal zijn, kunnen we vanaf dat punt een evaluatie maken', stelt hij.

Het geld zou vorige maand moeten zijn overgemaakt. Leigh benadrukt dat een van de meest belangrijke maatregelen die getroffen moet worden het afschaffen van de subsidie op brandstof en elektriciteit is. 'De prijzen aan de pomp houden op het huidige niveau, kost de overheid Srd 100 miljoen per maand. Dat is meer dan twee keer zoveel dan aan sociale uitkeringen wordt besteed voor sociaal zwakkeren en mensen met een beperking.'

Ook de stroomsubsidie kost de Staat ruim Srd 100 miljoen per maand. Geld dat besteed zou kunnen worden voor het scheppen van banen en sociale uitkeringen.

Wat voor het IMF vooral van belang is, is dat de economische herstelmaatregelen in samenhang met elkaar worden genomen. 'We willen duidelijke vorderingen zien, want uiteindelijk moet het land in staat zijn de lening terug te betalen. Door het programma uit te voeren zoals is overeengekomen, zullen de condities geschapen worden, om de lening terug te betalen. Daarom willen we duidelijke vorderingen zien, omdat dat Suriname in staat zal stellen meer geld te lenen.'

Affakkelen Isla-raffinaderij Curacao en sluiting school vanwege stankoverlast leiden tot vragen in Tweede Kamer

PvdA'er Van Laar wil van minister Plasterk 'feiten en oorzaken' sluiting school weten


Het wegsturen van leerlingen van de Juan Pablo Duarteschool in Buena Vista heeft in Nederland geleid tot Kamervragen (zie onderaan, bron: Tweede Kamer), zo bericht vanochtend, vrijdag 7 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

Deze week werd de school opnieuw gesloten door de uitstoot van de Isla-raffinaderij, die door een kapotte catcracker moest affakkelen. PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar verwijst in zijn vragen ook naar de PvdA-motie van februari waarin werd gevraagd om de uitstoot van de Isla binnen drie maanden ‘maximaal te verminderen’.

Van Laar vraagt aan minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties naar de ‘feiten en oorzaken’ van de sluiting van de school. 'Hoeveel docenten/leerlingen zijn er onwel geworden en hebben mogelijk gezondheidsschade opgelopen?'

Het is Van Laar niet ontgaan dat de school al vaker werd gesloten wegens de uitstoot van de Isla: 'Kunt u aangeven hoe vaak deze school al gesloten is (…) en wat de verwachtingen zijn voor de nabije toekomst?' Het is onverantwoord om deze situatie te laten voortbestaan, vindt het Kamerlid. 'Op welke wijze gaat u hier een eind aan maken? En welke concrete maatregelen zijn er genomen om de uitstoot te verminderen, zoals in de motie van februari werd geëist?'

Van Laar spreekt over ‘de hoogst mogelijke urgentie’ bij de uitvoering van de motie, omdat er sprake is van schending van fundamentele rechten van inwoners, waardoor levens in gevaar worden gebracht. Het Kamerlid noemt naast de school ook andere ‘kwetsbare plekken’, zoals ouderenhuisvesting en sociale voorzieningen die last hebben van de gevaarlijke uitstoot van de raffinaderij.


2016Z18297

Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het sluiten van een school op Curaçao als gevolg van uitstoot van gevaarlijke stoffen van de ISLA raffinaderij (ingezonden 6 oktober 2016).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Pablo Duarte school in Buena Vista op Curaçao opnieuw tijdelijk gesloten is als gevolg van de uitstoot van gevaarlijke stoffen van de Isla raffinaderij?1

Vraag 2
Wat zijn alle feiten over en oorzaken van deze sluiting? Hoeveel docenten/leerlingen zijn er onwel geworden en hebben mogelijk gezondheidsschade opgelopen? Bent u bereid een feitenoverzicht naar de Kamer sturen? Kunt u hierbij tevens aangeven hoe vaak deze school al gesloten is vanwege de uitstoot van de Isla, en wat de verwachtingen hieromtrent zijn voor de nabije toekomst?

Vraag 3
Deelt u de mening dat het uit milieu en gezondheidsoverwegingen volstrekt onverantwoord is om een situatie waarbij een school dichtbij een gevaarlijke stoffen uitstotende raffinaderij ligt, te laten voortbestaan? Zo ja, op welke wijze gaat u hier een eind aan maken?

Vraag 4
Op welke wijze is de motie-Van Laar, die vraagt om de uitstoot van schade-lijke stoffen vanuit de Isla binnen drie maanden maximaal te verminderen, uitgevoerd?2

Vraag 5
In welke mate is de uitstoot sinds het aannemen van die motie door de Kamer daadwerkelijk verminderd? Welke concrete maatregelen zijn daartoe reeds genomen? Welke andere scholen en/of andere kwetsbare plekken zoals klinieken, ouderenhuisvesting en andere (sociale) voorzieningen, hebben 

1 http://www.stichtingsmoc.nl/2016/10/amigoe-pablo-duarte-weer-geevacueerd-wegens-overlast-isla/
2 Kamerstuk 34 000 IV, nr. 38.

Olie gelekt in Sint Annabaai ter hoogte van de Motetwerf te Willemstad, Curaçao

Curaçao Ports Authority (CPA) is volop bezig om situatie te verhelpen

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

In de Sint Annabaai ter hoogte van de Motetwerf is gisteren olie gelekt. De Curaçao Ports Authority (CPA) laat in een schriftelijke verklaring weten volop bezig te zijn om de situatie te verhelpen. CPA kreeg gisteren een melding van het olielek in de haven. Het bericht kwam van de aannemer die voor CPA werkzaamheden uitvoert aan de Motetwerf, aldus het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 7 oktober 2016.

Met de reconstructie van de werf - die begin 2017 gereed moet zijn - is een investering van ongeveer 10 miljoen gulden gemoeid. De kade van de Motetwerf en de Nieuwe Werf is meer dan vijftig jaar geleden gebouwd, is meer dan 300 meter lang en hoognodig aan herstel toe. Het herstel houdt in dat er nieuwe damwanden moeten worden geplaatst, die vervolgens opgevuld worden met beton, waarvoor ankers van minimaal dertig meter worden gebruikt waarmee de kade diagonaal in de grond wordt verankerd.

Gedurende het boren om de ankers in de grond te verankeren, werd door de aannemer geconstateerd dat olie vanuit de grond in de haven begon te sijpelen.

'CPA is hierop onmiddellijk met het proces begonnen om verdere lekkage in de haven te voorkomen, door het plaatsen van een absorptieslang aan de voet van de Emmabrug te Otrobanda', zo legt CPA uit. 'Het operationele team van CPA, tezamen met de havenmeester en personeel van de afdelingen haven-, veiligheid- en inspectiedienst van CPA zijn tevens met het proces begonnen om de olie op te zuigen met vacuümtrucks en zogenaamde skimmers.'

Curoil heeft in het schoonmaakproces het nodige materiaal geleverd. De komende dagen zullen de werkzaamheden aan de Motetwerf zich voortzetten en zal CPA absorptieslangen plaatsen rondom de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden, ‘om te voorkomen dat meer olie in de haven terechtkomt’. CPA stelt dat de oorsprong van de olie moeilijk te achterhalen is, maar dat alles erop wijst dat het hier om olie gaat dat reeds decennialang in de grond is gelekt.

Lionstone Group verlaat Curaçao Hospitality & Tourism Association

Lionstone zwijgt over redenen voor het vertrek uit CHATA


CHATA zou te weinig opkomen voor de commerciële belangen van de hotelsector


Lionstone Group - eigenaar op Curaçao van Hilton Curaçao, Floris Suite Hotel en Sunscape Resort - verlaat de CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association), de vereniging van aan toerisme gelieerde bedrijven. Dit wordt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vrijdag 7 oktober 2016, desgevraagd bevestigd door CHATA-voorzitter Will Vogels en ook door Rolf Sprecher, senior vicepresident of operations van Lionstone Development met hoofdvestiging in Miami, Florida (VS). Laatstgenoemde wil het nieuws nog liever niet in de krant hebben en gaat dan ook niet in op de redenen voor het vertrek uit de Curaçao Hospitality And Tourism Association. 

Lionstone is de laatste tijd in het nieuws wegens het mislopen van de overname van het Marriott hotelgebouw. De hotelgroep van de Argentijns-Amerikaanse Alfredo Lowenstein meent dat Marriott ten onrechte is verkocht aan Orco Group, maar de commissie die de verkoop begeleidde heeft haarfijn uit de doeken gedaan hoe het proces is verlopen en dat het investeringsbedrag van Lionstone lager is dan van Orco Group van de Nederlandse familie Guis.

Of de kwestie Marriott reden is voor Lionstone om het uit de CHATA stappen, is niet geheel duidelijk.

In elk geval regent het verwijten van Lionstone richting het CHATA-bestuur, waarin Lionstone overigens is vertegenwoordigd met niet minder dan twee bestuursleden. CHATA zou te weinig opkomen voor de commerciële belangen van de hotelsector en naar verluidt zou Lionstone menen dat het ontbreekt aan voldoende transparantie.

'Ik voel het als een mes in de rug', zegt voorzitter Vogels. 'Dit kwam voor mij en de rest van ons bestuur als een donderslag bij heldere hemel. Geheel onverwacht. Ik voel me in de steek gelaten.' 

Zo zou Lionstone de private branchevereniging CHATA verwijten dat bij het overheidstoeristenbureau CTB (Curaçao Tourist Board) geen buitenlandse directeur met internationale toeristische ervaring is aangesteld. Verder dat CHATA te weinig op de barricades heeft gestaan om tegen de verhoging van het minimumloon te ageren. Dat CHATA als belangenbehartiger niets of te weinig heeft gedaan tegen de concurrentie van Airbnb. En dat CHATA niet heeft afgedwongen drie zetels te krijgen in het bestuur van Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF), toezichthouder van toeristenbureau CTB, ondanks dat dit wel zo staat vermeld in het masterplan.

Los van de vraag of dit al dan niet valide punten zijn, zegt Vogels, zijn het stuk voor stuk zaken die primair bepaald worden door de overheid en dus de politiek en waar de private sector en CHATA ‘helaas’ maar weinig vat op hebben. Vogels: 'Maar we hebben besloten, de rest dus, dat we doorgaan met CHATA. Dat we onze schouders eronder zetten om de CHATA als belangenorganisatie in stand houden. Daar zullen we echt alles aan doen.'

Alex Rosaria dient zijn ontslag in als partijleider van PAIS op Curaçao

Partijvoorzitter Franco: PAIS gaat zich bezinnen of partij doorgaat of zichzelf opdoekt

Slechte uitslag verkiezingen - geen zetel - als mokerslag aangekomen binnen partij


Alex Rosaria, de aanvoerder van de lijst van PAIS, heeft gisteren middels een brief aan het bestuur zijn ontslag als partijleider ingediend. Dat bevestigt bestuurslid en nummer zes op de lijst, Alison Manuel, vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, in het Antilliaans Dagblad.

In zijn brief stelt Rosaria, dat hij zijn functie ter beschikking stelt van het bestuur, die nu met het proces moet beginnen om een nieuwe leider te vinden. Of dit überhaupt gaat gebeuren, is nog maar de vraag; partijvoorzitter Mike Franco laat weten, dat voor PAIS een periode van bezinning aanbreekt, waarbij de vraag of de partij nog doorgaat of zichzelf zal opdoeken centraal staat. Dit volgt na de - voor de partij rampzalige – verkiezingsuitslag, waarbij PAIS geen enkele zetel in de Staten behaalde.

Ondanks dat velen binnen de partij verwachtten het minder goed te doen dan bij de vorige verkiezingen, kwam het resultaat aan als een mokerslag. De partij behaalde bij de vorige verkiezingen vier zetels in Staten, maar kwam dit keer tachtig stemmen te kort voor één plek.

Franco spreekt van een triest gebeuren. 'De uitslag heeft ons verrast. We wilden behouden wat we hadden, maar deze dramatische uitslag hebben we nooit zien aankomen.'

Manuel laat weten, dat ook Rosaria erg is aangeslagen door de verkiezingsuitslag. 'Het kwam heel hard aan.' Franco stelt dat het moeilijk is om zo kort na de verkiezingen te bepalen waar het precies fout is gegaan, maar zijn eerste inschatting is dat de regering is afgestraft voor de vele maatregelen die het heeft genomen. PAIS verloor rond de elfduizend stemmen ten opzichte van 2012, Pueblo Soberano (PS) had er veertienduizend minder en PAR vijfduizend.

'De maatregelen die de mensen in hun portemonnee voelen, maar die we moesten nemen, hebben een zware tol geëist bij de verkiezingen. Wij zijn daar meer voor gestraft dan de andere partijen', zo stelt Franco. Hij noemt zijn fractie de meest serieuze in de Staten, met de hoogste parlementaire productiviteit. 'Onze ministers hebben veel werk verzet binnen hun portefeuilles en we zijn niet alsmaar van ministers gewisseld. Jammer, dat je met goed werk toch niet wordt beloond.'

Hij zegt op de hoogte zijn van het argument binnen de partij en op straat dat politiek leider Alex Rosaria te ‘intellectueel’ zou zijn en de ‘gewone man’ niet aanspreekt. PAIS gaat de eigen campagne analyseren en vergelijken met die van de andere partijen, nadat de definitieve uitslag met het aantal stemmen per kandidaat bekend is gemaakt. Volgens Franco zal dan worden gekeken waar de stemmers wel en niet op hebben gereageerd en hoe het de volgende keer anders moet; als er tenminste een andere keer komt.

Dodental op Haïti na orkaan Matthew opgelopen naar 339

Tientallen doden gevonden in een afgelegen kuststad

Veel mensen gedood door omwaaiende bomen, rondvliegend puin en rivieren die buiten hun oevers traden


Het dodental in Haïti als gevolg van de orkaan Matthew is opgelopen naar 339. Het aantal stond gisteren nog op 140 doden. In het nabijgelegen Dominicaanse Republiek waren vier doden te betreuren. Bronnen in Haïti verklaren, dat vele doden geborgen zijn en dat een afgelegen kuststad nu pas bereikt kon worden door de reddingswerkers. Daar werden tientallen doden aangetroffen zo berichten vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, onder andere de Telegraaf en Het Laatste Nieuws in België en Le Nouvelliste op Haïti. De verwachting is dat het dodental nog op gaat lopen omdat de hulpdiensten niet overal kunnen komen.

Interim-president Jocelerme Privert noemde de situatie in zijn land eerder al 'catastrofaal'. Meer dan 21.000 Haïtianen waren na de doortocht van de orkaan op zoek naar een dak boven hun hoofd, terwijl naar schatting 350.000 mensen humanitaire hulp nodig hebben.

De Verenigde Naties voorziet in opvang, water en voedsel voor de slachtoffers. De gezondheidsdiensten zetten zich bovendien schrap voor een stijging van het aantal gevallen van cholera door de beschadigde watertoevoer en sanitaire voorzieningen, meldt Sky News.

De Verenigde Staten heeft aangekondigd militaire helikopters en andere hulp naar Haïti te sturen.

Haïti werd deze week hard getroffen door de orkaan, die windsnelheden haalde van 230 kilometer per uur. (Bron foto: Dieu Nalio Chery/Associated Press)Veel mensen verloren het leven door omwaaiende bomen, rondvliegend puin en rivieren die buiten hun oevers traden. Ook de noordkust van het schiereiland is zwaar getroffen. In de regionale hoofdstad Jérémie zou 80 procent van de huizen zijn verwoest.

Matthew nadert Florida en de noodtoestand is al van kracht in Florida en South Carolina. Het openbare leven aan de oostkust van de staat Florida zal vrijdag deels stil te liggen vanwege het passeren van de orkaan. Het pretpark Walt Disney World blijft vandaag de hele dag gesloten vanwege de storm. Ook de parken Universal Orlando en Seaworld gaan niet open. Vliegmaatschappijen hebben inmiddels 2.500 vluchten geschrapt. De luchthavens van Fort Lauderdale en Orlando zullen naar verwachting ook gaan sluiten.

Oud-korpschef beloofde verdachte agenten in zaak dood Arubaan Mitch Henriquez niet te ontslaan

Gerard Bouman hield bij arrestatie Henriquez betrokken vijf agenten hand boven het hoofd


Vijf agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez zouden niet worden ontslagen. Die belofte heeft oud-korpschef Gerard Bouman gedaan, meldt het NRC vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, op basis van vertrouwelijke correspondentie.

Daarnaast beloofde de toenmalige korpschef, die begin dit jaar vertrok, dat de gevolgen van hun buitenfunctiestelling zouden worden teruggedraaid.
Ook de 'financiële gevolgen van de buitenfunctie stelling worden teruggedraaid'.

Bronnen bij de politie bevestigen deze toezeggingen.

Toekomst 500 boventallige leerkrachten nog onduidelijk

Beleid zou dit 'kankergezwel' van boven de formatie staande leerkrachten hebben veroorzaakt....


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft zich nog niet uitgesproken over het lot van de vijf honderd overtollige leerkrachten die vorig schooljaar aan het duimen draaien waren op verschillende scholen. In onderwijstermen worden zij leerkrachten boven de formatie genoemd, aldus de Ware Tijd van vandaag, vrijdag 7 oktober 2016.

Het was zelfs zo erg, dat in één klas er soms vier leerkrachten voor de leerlingen stonden.

In een gesprek dat de Surinaamse Onderwijzers Bond, onder wie deze leerkrachten vallen, met het ministerie heeft gehad, is niet gesproken over wat met betrokkenen moet gebeuren. Bondsvoorzitter Richard Bouguenon bevestigt, dat minister Robert Peneux hen naar het binnenland had willen sturen. Ze hebben hier tegen geprotesteerd en het ministerie heeft toen andere leerkrachten aan het achterland beschikbaar gesteld.

In onderwijskringen wordt gezegd dat het beleid van de afgelopen periode voor dit 'kankergezwel' heeft gezorgd.

De voorzitter van de Bond van Leraren, Wilgo Valies, ook voorzitter van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, heeft zich opgeworpen als hun pleitbezorger. In een eerder interview heeft hij gezegd, dat deze groep door Peneux zou worden gedwongen om in het binnenland les te geven, hetgeen hij niet in de haak vindt. Valies vindt dat er geen rekening gehouden wordt met de gezinssituatie van deze leerkrachten. Hij voorspelt dat leerkrachten zullen bedanken als de minister dit beleid voortzet. De vakbondsleider had ook gezegd dat de condities om in het binnenland les te verzorgen niet in orde zijn.

De leerkrachten zullen zich bij hem melden en dan zullen zij samen nagaan welke stappen ondernomen moeten worden. 'Niemand moet worden gedwongen om naar het binnenland te gaan. Wij zullen met al onze kracht de groep ondersteunen', zei hij tijdens een persconferentie.

EBS-directeur Parmessar wijst in memo personeel op precaire situatie van het staatsbedrijf

'Wat wij thans ontvangen, is minder dan een derde van de daadwerkelijke kostprijs'


Algemeen directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Rabin Parmessar, heeft in een memo aan medewerkers van het bedrijf (zie hieronder) aangegeven hoe precair de situatie is bij het staatsbedrijf. Volgens hem is de huidige kostprijs per kilowattuur (kWh) Amerikaanse dollar 19 cent. Dit komt neer op Srd 1,47 op basis van de huidige dagkoers. Van de regering mag de EBS 55 cent per kWh in rekening brengen aan de klant. 'Dus wat wij thans ontvangen, is minder dan een derde van de daadwerkelijke kostprijs', stelt de directeur, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 7 oktober 2016.

In de kostprijs die berekend is door de EBS zijn alle oude schulden, nu meer dan Srd 1.500.000.000, de prijs die betaald wordt voor elektriciteitslevering door Suralco, Staatsolie, de stroomverliezen en allerlei andere zaken, meegenomen. Daarnaast moet volgens Parmessar ook rekening worden gehouden met het feit dat meer dan 80% van de input een vreemde valuta component heeft.

'Door de EBS wordt aangegeven wat de daadwerkelijke kostprijs is, maar het is de regering die bepaalt wie welk deel betaalt. De tarieven voor de afnemers worden door de regering bepaald en zij bepaalt welk deel zij voor haar rekening neemt, dus subsidieert. Medio dit jaar was de overheid Srd 415 miljoen aan subsidies verschuldigd aan de EBS. Vanaf het vierde kwartaal 2015 hebben de EBS helaas geen cent aan subsidie ontvangen', deelt Parmessar mee aan de medewerkers van het bedrijf.Aangegeven wordt dus door Parmessar aan de medewerkers, dat het bedrijf in een precaire financiële positie bevindt. Er wordt een beroep gedaan op hen om naar mogelijkheden te zoeken om de situatie te overbruggen. Iedere cent zal volgens Parmessar verantwoord moeten worden uitgegeven. Eenieder heeft de opdracht om zo efficiënt mogelijk te zijn in alles. Er worden enkele voorbeelden gegeven hoe medewerkers kunnen meehelpen opdat iedere cent verantwoord wordt uitgegeven.

Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Colombiaanse president Juan Manuel Santos Calderón

Keuze comité opmerkelijk nu Colombiaans volk vredesakkoord met FARC verwerpt


De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Juan Manuel Santos Calderón, de president van Colombia. De jury achtte de inspanningen van Calderón voor de vrede in Colombia tussen het leger en de FARC toch hoger om de prijs te pakken. De 65-jarige politicus is sinds 2010 president van Colombia. Dit bericht het Noorse Nobel Comité vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, aldus de Telegraaf.

De prijs wordt ook opgedragen aan de gehele Colombiaanse bevolking. De keuze van het Nobelcomité is opmerkelijk, aangezien de Colombiaanse bevolking het vredesakkoord tussen de regering en rebellenbeweging FARC vorige week in een referendum nipt afwees.


Na zes jaar van onderhandelingen werd vorige week een akkoord ondertekend dat een einde moest maken aan 52 jaar burgeroorlog. De afwijzing door de Colombiaanse bevolking betekent volgens het Nobelcomité niet dat het vredesproces ten dode is opgeschreven.

'Het referendum was niet voor of tegen vrede, maar ging over een specifiek akkoord', aldus het comité. Zowel president Santos als de FARC heeft aangegeven door te willen praten om tot een blijvende vrede te komen. Veel Colombianen vonden het vredesakkoord niet streng genoeg voor de FARC.


Het comité benadrukte het belang van voortzetting dialoog tussen regering en FARC. 'Dit maakt het des te belangrijker dat de partijen, geleid door president Santos en FARC-leider Rodrigo Londono, de wapenstilstand in acht blijven nemen', aldus het comité.

Maar liefst 376 mensen, groepen en instanties werden dit jaar genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. De Witte Helmen in Syrië werden vooraf gezien als de grote favoriet.The Nobel Peace Prize 2016
Juan Manuel Santos
Share this:
226
English
Norwegian
Norwegian Nobel Committee Logo

The Nobel Peace Prize for 2016

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that has cost the lives of at least 220 000 Colombians and displaced close to six million people. The award should also be seen as a tribute to the Colombian people who, despite great hardships and abuses, have not given up hope of a just peace, and to all the parties who have contributed to the peace process. This tribute is paid, not least, to the representatives of the countless victims of the civil war.
President Santos initiated the negotiations that culminated in the peace accord between the Colombian government and the FARC guerrillas, and he has consistently sought to move the peace process forward. Well knowing that the accord was controversial, he was instrumental in ensuring that Colombian voters were able to voice their opinion concerning the peace accord in a referendum. The outcome of the vote was not what President Santos wanted: a narrow majority of the over 13 million Colombians who cast their ballots said no to the accord. This result has created great uncertainty as to the future of Colombia. There is a real danger that the peace process will come to a halt and that civil war will flare up again. This makes it even more important that the parties, headed by President Santos and FARC guerrilla leader Rodrigo Londoño, continue to respect the ceasefire.
The fact that a majority of the voters said no to the peace accord does not necessarily mean that the peace process is dead. The referendum was not a vote for or against peace. What the "No" side rejected was not the desire for peace, but a specific peace agreement. The Norwegian Nobel Committee emphasizes the importance of the fact that President Santos is now inviting all parties to participate in a broad-based national dialogue aimed at advancing the peace process. Even those who opposed the peace accord have welcomed such a dialogue. The Nobel Committee hopes that all parties will take their share of responsibility and participate constructively in the upcoming peace talks.
Striking a balance between the need for national reconciliation and ensuring justice for the victims will be a particularly difficult challenge. There are no simple answers to how this should be accomplished. An important feature of the Colombian peace process so far has been the participation of representatives of civil war victims. Witnessing the courage and will of the victims' representatives to testify about atrocities, and to confront the perpetrators from every side of the conflict, has made a profound impression.
By awarding this year's Peace Prize to President Juan Manuel Santos, the Norwegian Nobel Committee wishes to encourage all those who are striving to achieve peace, reconciliation and justice in Colombia. The president himself has made it clear that he will continue to work for peace right up until his very last day in office. The Committee hopes that the Peace Prize will give him strength to succeed in this demanding task. Furthermore, it is the Committee's hope that in the years to come the Colombian people will reap the fruits of the ongoing peace and reconciliation process. Only then will the country be able to address effectively major challenges such as poverty, social injustice and drug-related crime.

The civil war in Colombia is one of the longest civil wars in modern times and the sole remaining armed conflict in the Americas. It is the Norwegian Nobel Committee's firm belief that President Santos, despite the "No" majority vote in the referendum, has brought the bloody conflict significantly closer to a peaceful solution, and that much of the groundwork has been laid for both the verifiable disarmament of the FARC guerrillas and a historic process of national fraternity and reconciliation. His endeavors to promote peace thus fulfil the criteria and spirit of Alfred Nobel's will.
Oslo, 7 October 2016

(Bron: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2016/press.html)

Chitan (groep Sapoen): 'Als je niet deelneemt aan dienstreizen, tel je niet mee'

'Als ik niet deelneem aan de vergaderingen, dan heeft mijn stemrecht ook minder waarde'


Het Assembleelid Diepakkoemar Chitan vindt de kritiek uit de samenleving op de overweging van parlementariërs om deel te nemen aan dienstreizen deels onterecht. Hij vindt dat leden van het parlement niet zomaar op snoepreisjes gaan, maar het land vertegenwoordigen bij organisaties waar Suriname of het Surinaams parlement lid van is. 'Als je niet deelneemt, word je ook niet meegeteld. Het is een bijdrage waard', zegt de politicus donderdag 6 oktober 2016 in het Dagblad Suriname. 

Samen met Amzad Abdoel (NDP) en Diana Pokie (ABOP) heeft hij Suriname van 24 tot en met 29 september in Genève vertegenwoordigd bij een internationale vergadering. Chitan zegt verder, dat de meeste dienstreizen veelal zelf bekostigd worden door de organisaties die een bijeenkomst beleggen.

De parlementariër vergelijkt de situatie met een vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) waar hij ook niet verstek kan laten gaan wanneer hij wordt geconvoceerd ofwel uitgenodigd.

'Als ik niet deelneem aan de vergaderingen, dan weet ik ook niet wat er op de vergadering is gebeurd en heeft mijn stemrecht ook minder waarde', aldus Chitan.

Wereldbank adviseert Surinaamse regering om economische structuur te veranderen voor snellere groei

'Suriname moet niet langer bouwen op onzekere inkomsten uit goud- en oliesector'


Suriname zal zijn economische structuur moeten veranderen om een snellere groei te kunnen realiseren. Onder andere zullen handelsrelaties moeten worden uitgebreid en verdiept, wat ook geldt voor andere landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Dat stelt Augusto de la Torre van de Wereldbank in de Ware Tijd van donderdag 6 oktober 2016. 

Behalve intensievere handelsrelaties zal ook het assortiment aan exportproducten moeten worden verbreed om nadelige gevolgen van externe schokken te kunnen opvangen. Hij merkt, op dat gegeven de lage wereldmarktprijzen voor goud en aardolie, Surinames belangrijkste exportproducten het land niet langer hierop moet bouwen, wil het daadwerkelijke en duurzame economische groei realiseren.

'De bonanza-jaren zijn voorbij', zegt hij.

De Wereldbank-functionaris voert aan, dat de prijs van producten als aardolie en goud fundamenteel is voor sommige van de economieën in de regio, omdat zij zich hebben gespecialiseerd in de productie daarvan. 'Wanneer de prijzen hoog zijn, varen ze er wel bij, maar als de prijzen dalen doen hun economieën het slecht.' Veronderstellend dat de huidige lage prijzen voor olie en goud voor langere tijd op het huidige niveau zullen blijven, hebben deze landen niets anders te doen dan zaken aan hun economie toe te voegen waar ze zelf meer controle over hebben. 'Het is niet goed om je economie afhankelijk te laten zijn van zaken waar je geen enkele controle over hebt', stelt hij.

Op te veel van wat er nu gebeurt in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hebben de landen geen enkele vat. Hij wijst daarbij op de internationale vraag, de vraag uit China en de rentepolitiek van de VS. De regio inclusief Suriname moet daarom meer vat krijgen op zijn eigen economische toekomst en ontwikkeling. 'We moeten meer groei hebben die niet afhankelijk is van externe factoren', aldus De la Torre.

Ter informatie:

VHP'er Jogi ergert zich weer groen en geel aan politie Saramacca

'Ik heb geen persoonlijke problemen met de politie, maar ze zijn te slap'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi blijft zich ergeren aan de in zijn ogen slechte werkwijze van de politie van Saramacca. Hij zegt donderdag 6 oktober 2016 in het Dagblad Suriname afgelopen week slachtoffer te zijn geworden van vernieling in zijn in aanbouw zijnde woning, waar in totaal 11 ruiten, elk van 5 vierkante meters, zijn kapotgeslagen. 

'Zaterdagmiddag zei de politie dat zij pas de volgende dag langs zou kunnen komen, omdat het al donker was. Hoe is het te donker? De plaats is helemaal verlicht; de agenten konden best wel een kijkje komen nemen, dan waren zij juist geïnformeerd om het verdere onderzoek in te stellen. In eerste instantie waren twee ruiten kapot geslagen. Dinsdagmorgen belde een familielid mij en vertelde mij dat er nog meer ruiten waren gesneuveld. Toen heb ik de politie weer gebeld, waarna ik ontdekte dat de wetsdienaren niet eens waren ingegaan op de eerste aangifte van zaterdag. Zij zouden pas de volgende dag kunnen kijken. Is dit de wijze hoe de politie werkt?', vraagt Jogi zich af.

De politicus zegt, dat het hierbij om een schade gaat van 5.000 Amerikaanse dollar en hij steeds slachtoffer wordt van diefstal. Zo is eerder diefstal gepleegd van alle koperen draden en buizen in het gebouw en zijn zelfs zekeringkasten en brekers weggedragen. Recent nog zijn zakken cement en dozen tegels gestolen.

'Was de politie ingegaan op mijn eerste aangifte van zaterdag, dan zou de verdere vernieling ook kunnen zijn voorkomen. Ik heb steeds aangiftes bij de politie gedaan waarbij ik zelf enkele verdachten heb aangewezen. Tot de dag van vandaag heb ik nul komma nul op het rekest gehad. Nooit bellen ze je zelf om aan te geven hoe ver zij zijn met het onderzoek. Ik heb geen persoonlijke problemen met de politie, maar ze zijn te slap', aldus Jogi.

De parlementariër zegt verder, dat hij enkele maanden geleden ook een probleem had met een elektricien, die een groot deel van zijn spullen had weggedragen. Na deze zaak in de media te hebben gebracht, heeft hij eindelijk de politie zover kunnen krijgen een deel van deze spullen terug te krijgen.

'Tot de dag van vandaag heb ik de rest van de spullen niet gehad, terwijl de politie de elektricien oproept voor verhoor en mij niet confronteert met zijn verklaringen', aldus Jogi.

De politicus voert aan dat de gemeenschap van het district hem dagelijks confronteert met de volgens hem ‘zeer slechte werkwijze van de politie’.

'150 Mensen van Saramacca hebben hun beklag bij mij gedaan. Wanneer de mensen van Tijgerkreek de politie bellen, wordt aangegeven dat zij geen voertuig of brandstof hebben. Op Hamburg is een familie onlangs overvallen en beschoten. De mensen bellen om door te geven dat er criminelen gesignaleerd zijn. Het enige wat de politie zegt is: we komen straks. Echter, nooit deng man ne kong.'

De parlementariër vindt dat de politie ondanks alle problemen moet proberen om het veiligheidsgevoel te garanderen. Zo ver hij weet, is er geen sprake van tekort aan werkattributen en brandstof.

Jogi zegt dat hij weer van plan is om een brief naar de procureur-generaal te schrijven over het gedrag van de politie. Hij heeft hiervoor inmiddels opdracht gegeven aan zijn advocaat Irwin Kanhai. Volgens de politicus is zijn advocaat onlangs zelf slachtoffer van diefstal geworden in het district toen inbrekers een jachtgeweer uit het buitenhuis van Kanhai wegnamen. 'Kanhai heeft aangifte bij de politie gedaan, waarna de politie even is komen kijken. Kanhai heeft zelfs een verdachte aangewezen, maar de politie is tot de dag van vandaag niet geweest om de vermoedelijke inbreker te ondervragen. Wat doet de politie dan met de kleine man?', aldus Jogi.

Inspecteur Harnarain Mohan, de gewestelijke politiecommandant van Saramacca, zegt in een reactie dat de politie kennis heeft genomen van de aangifte van Jogi. De zaak wordt volgens Mohan verder onderzocht.