zaterdag 8 oktober 2016

Vissers Nickerie bezorgd over dreigend droogvallen Bigi Pangebied

Waterpeil in de pan bedraagt tussen de 40 en 45 centimeter... - Vissterfte dreigt


Vissers in Nickerie zijn bezorgd over een mogelijke leegloop van het Bigi Pangebied in het noordwesten van Suriname. De aanhoudende droogte en een breuk in het Burn Bushgebied langs de kust zijn de twee belangrijkste oorzaken van de alarmerende situatie, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 8 oktober 2016.

De omliggende gebieden zijn droog komen te liggen, terwijl het waterpeil in de pan ongeveer 40 tot 45 centimeter is.

Beroepsvisser Mintje Djosetro zegt dat het probleem bij Burn Bush niet van vandaag is. 'We trekken al ongeveer een jaar aan de bel, zonder resultaat. Recent nog hebben wij het probleem gelegd op het bord van de overheid.'

Volgens hem gaat er veel water verloren uit het gebied. De kans is groot dat binnenkort veertig beroepsvissers die afhankelijk zijn van het Bigi Pangebied zonder inkomsten komen te zitten. 

Soerindo Amatroesijat, jachtopziener bij 's Lands Bosbeheer, weet ook dat illegale vissers in het verleden openingen hebben gemaakt, waardoor het zwampwater met kracht de zee instroomt. De situatie wordt met de dag erger. 'Indien er op korte termijn geen verandering optreedt, verwachten wij ook vissterfte in het gebied', waarschuwt hij. Dit kan een direct gevolg hebben op goedkope eiwitvoorziening van de gemeenschap in het westen van het land. De problemen zijn bekend bij de overheid, met name de ministeries van Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling.

Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh heeft onlangs samen met professor Siewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van SurinaME, het gebied bezocht om te na te gaan welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een duurzame oplossing voor Bigi Pan. De districtscommissaris zegt, dat Nickerie ook bedreigd wordt door het opkomende zeewater. 'We hebben diverse mogelijkheden in onderzoek die moeten resulteren in een structurele oplossing voor het hele Bigi Pangebied en de hele door zeewater bedreigde strook langs de kust van Nickerie en andere districten.'

Kòrsou di Nos Tur voorman Amparo dos Santos is niet gediend van PvdA-2e Kamerlid Roelof van Laar

'He can kiss my ass'


Kòrsou di Nos Tur voorman, Amparo dos Santos, is niet gediend van de reactie van Roelof van Laar (PvdA Tweede Kamerlid) op de Curaçaose verkiezingsuitslag. 'He can kiss my ass.' Dit meldt vandaag, zaterdag 8 oktober 2016, de Amigoe.

Van Laar stelde blij te zijn dat de MFK ook samen met Amparo dos Santos geen meerderheid heeft om een coalitie te vormen. Volgens Dos Santos is de reactie van de PvdA’er respectloos.

'Ik ervaar het als een verwensing naar mijn moeder', zegt Dos Santos die niet blij is met een dergelijke inmenging van Nederlandse politici in de lokale politiek.

Definitieve verkiezingsresultaten Staten Curaçao dit weekeinde bekend

Het gaat om resultaten van stemmen per kandidaat


De definitieve verkiezingsresultaten met het aantal stemmen per kandidaat zijn hopelijk later vandaag bekend. Dat zegt Charles Do Rego, plaatsvervangend voorzitter van het Hoofdstembureau, vandaag, zaterdag 8 oktober 2016, in de Amigoe. De huidige zetelverdeling is gebaseerd op de voorlopige uitslag. 

'We zijn met een kleine groep bij het Hoofdstembureau. Momenteel zijn we de resultaten aan het analyseren. We hopen dit later vandaag af te ronden', legt Do Rego uit.


Voor elke lijst moet het Hoofdstembureau het aantal stemmen per kandidaat en het stemcijfer vaststellen en goedkeuren. Dit jaar deden er 13 partijen mee waardoor het aantal kandidaten boven de 300 komt. Er wordt halsreikend uitgekeken naar de resultaten van de persoonlijke stemmen. Met name bij traditionele partijen als PNP en PAR. De lijsttrekker en nummer 2 van PNP voerden afzonderlijk campagne.

Het is de vraag of demissionair minister van Vervoer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Suzy Camelia-Römer, de nummer 2 op de lijst, meer stemmen heeft gekregen dan partijleider Humphrey Davelaar. Als minister kon Camelia-Römer campagne voeren met concrete resultaten die ze tijdens haar bewind van de grond heeft gekregen.

Ook demissionair minister Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft in negen maanden tijd verschillende resultaten bereikt waaronder het tekenen van het akkoord tussen de Curaçaose Dok Maatschappij en Damen Shipyards. Als minister was hij zichtbaarder dan lijsttrekker en fractievoorzitter Zita Jesus-Leito.

Gouverneur George-Wout rond consultatieronde formatie nieuw kabinet Curaçao af

Waarschijnlijk rolt een coalitie van MAN, PAR, PS en PNP uit de bus

Cordoba, PS: 'Coalitie bestaande uit deze partijen is het beste wat je kunt krijgen'


Gouverneur Lucille George-Wout heeft vanmiddag, zaterdag 8 oktober 2016, de consultatieronde rond de formatie van een nieuw kabinet afgerond. Nadat gisteren de fractieleiders van de grote partijen hun adviezen hadden gegeven, was het vandaag de beurt aan de kleine partijen. Het ziet ernaar uit dat een coalitie bestaande uit MAN, PAR, PS en PNP gevormd kan worden, zo bericht de Amigoe. 

Gisteren ontving de gouverneur de grote partijen, MAN, MFK, PAR en Kòrsou di Nos Tur. Vandaag waren de partijen PS, PNP, Un Kòrsou Hustu en Movementu Progresivo aan de beurt.

Jaime Cordoba van PS bevestigt dat er gesprekken zijn gevoerd voor een coalitie bestaande uit MAN, PAR, PS en PNP. 'Een coalitie bestaande uit deze partijen is het beste wat je kunt krijgen', aldus Cordoba. Als grootste partij zal de MAN van Hensley Koeiman de informateur voordragen. 'Ik sluit me aan bij hun keuze. Ze hebben een goede en ervaren informateur in Kenneth Gijsbertha', aldus Cordoba.

De informateur onderzoekt welke combinaties van politieke partijen mogelijk zijn om tot een nieuwe regeringscoalitie te komen. Hij voert hiervoor gesprekken met de fractievoorzitters en doet daarvan verslag. De PS wil haar portefeuille van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) behouden. 'Onze minister heeft bewezen dat ze het ministerie van Soaw kan leiden en opkomt voor de noden van de zwakkeren in de samenleving.'

De voorman van PS sluit een samenwerking met de partij van Gerrit Schotte, MFK, uit. Schotte zou volgens Cordoba zijn stemmen hebben gekocht met ‘spiegels en kralen’. 'Hij heeft de nood van de bevolking gebruikt om aan stemmen te komen. Schotte is niet te vertrouwen.'

Het financiële beleid van de MFK zal volgens de partijleider van PS ook desastreus uitpakken. Ook Un Kòrsou Hustu van Omayra Leeflang ziet een samenwerking met MFK en Kòrsou di Nos Tur niet zitten. ‘Op basis van ons criterium werken we alleen samen met patijen die integere en bekwame mensen hebben', aldus Leeflang.

Verkiezingswinnaar MAN ziet heil in een coalitie die steunt op een meerderheid van tweederde in de Staten. Dat zegt Koeiman desgevraagd. Koerswijziging Uit de verkiezingsuitslag blijkt volgens MFK dat de kiezer een koerswijziging wenst.

'De kiezer heeft de bestaande oppositiepartijen ook geen meerderheid van zetels toegekend. MAN en MFK hebben beide vier zetels terwijl de nieuwe partijen van Statenleden Omayra Leeflang en Marilyn Moses elk één zetel hebben gekregen. Samen zijn dat tien zetels', aldus Schotte in zijn aide memoire aan de gouverneur. MFK redeneert dat uit de opkomst van Kòrsou di Nos Tur, die uit het niets drie zetels heeft gekregen, en met de winst van de PNP, de kiezer een koerswijziging voorstaat die gerealiseerd moet worden door een samenwerking tussen de oppositiepartijen, de nieuwkomer en de PNP. Schotte droeg ook als informateur oud- Statenvoorzitter, Dudley Lucia (PNP), voor.

'EBS moet een correct stroomtarief aan bevolking presenteren'

'Je kunt als burger niet via het betalen van belasting de EBS subsidiëren'

'Het is ongehoord, dat de kosten voor straatverlichting op de samenleving worden afgewenteld'


De Energie Bedrijven Suriname (EBS) dient een correcte stroomprijs aan de samenleving te presenteren en efficiënter te gaan draaien. Zo stellen verschillende Assembleeleden vandaag, zaterdag 8 oktober 2016, in de Ware Tijd. Ze zijn van mening dat dit vraagstuk weer in het parlement besproken dien te worden. 

'Ondanks het feit dat de overheid de enige aandeelhouder is en subsidieverstrekker, kan het niet zo zijn dat de aansluitkosten en stroomvoorziening van straatverlichting en overheidskantoren als het ware gratis worden geleverd en de betaling afgewenteld wordt op het bedrijfsleven en de particuliere verbruiker', stelt Carl Breeveld van DOE.

In een onlangs aan de regering uitgebracht advies constateert de Sociaal Economische Raad, dat in de berekening van de kostprijs voor elektriciteit de EBS de kosten voor energieverbruik van alle overheidskantoren en de kosten voor straatverlichting ook meeneemt.

'Zoals u weet is er al geruime tijd discussie over de kostprijsberekening van stroom. Er zijn verschillende uitgangspunten die verschillende instanties gebruiken. Dit gezichtspunt is vrij nieuw. In eerste instantie zullen we kijken hoe de regering zelf zal omgaan met dit nieuw element. Het zal zonder meer punt van bespreking worden tijdens de begrotingsbehandeling', zegt NDP-fractieleider André Misiekaba.

'Je kunt als burger immers niet via het betalen van belasting de EBS subsidiëren en daarnaast via jou rekening weer eens opdraaien voor de stroomrekening van de overheid', zegt Breeveld.

Zijn NPS-collega Patricia Etnel spreekt van benadeling van de samenleving door de overheid. 'De overheid steelt van het volk en dat mag niet. Dat is vreselijk en corruptief handelen', vindt het NPS-Assembleelid. Ze zegt het ongehoord te vinden, dat de kosten voor straatverlichting op de samenleving worden afgewenteld. De wijze waarop de kostprijsberekening bij de EBS plaatsvindt, vindt Etnel onaanvaardbaar. Dit moet snel gecorrigeerd worden. Er dient volgens Etnel een eenheidsprijs vastgesteld te worden en zal de overheid zelf haar stroomrekening moeten betalen.

Agenten betrappen man (35) die seks bedrijft in bosjes Cultuurtuinlaan met minderjarig 15-jarig meisje

Man gearresteerd, meisje in schooluniform spijbelde van school


Agenten van het bureau Keizerstraat in het centrum van Paramaribo waren gisterochtend aan het surveilleren in de Cultuurtuinlaan. Op een gegeven moment zagen zij twee personen in een afgelegen gebied bewegen. Dichter bij gekomen zagen zij dat een man bezig was seks te bedrijven in het bosschage met een meisje in blauw uniform. 

De agenten riep assistentie in waarop beide personen werden overgebracht naar het bureau Keizerstraat. De verdachte is een man van 35 jaar oud en de scholiere is 15 jaar.

Uit het verdere politieonderzoek blijkt, dat de scholiere gisteren de school niet heeft bezocht. Zij heeft gespijbeld. De 35-jarige is voor het bedrijven van seks met een minderjarige in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.

ATV heeft exclusieve uitzendrecht voor live topsectiewedstrijden en van de nationale selectie

Voor het eerst in de voetbalgeschiedenis van de SVB dat zo'n overeenkomst is getekend

SCCN heeft de exclusieve uitzendrechten voor La Liga 


De zender ATV beschikt over de exclusieve uitzendrechten voor live topsectie wedstrijden en van de nationale selecties. De Surinaamse Voetbalbond (SVB) en Telesur zijn een samenwerking aangegaan. Hierdoor verwerft dochteronderneming ATV de uitzendrechten, zo is vandaag, zaterdag 8 oktober 2016, op Starnieuws te lezen.

In het bondsgebouw van de SVB werd na het ondertekenen van het contract gisteren, uitgebreid hierop ingegaan.

Volgens SVB-voorzitter John Krishnadath hebben de onderhandelingen een jaar in beslag genomen. Voor overige activiteiten van de SVB zijn mediahuizen vrij om ze te verslaan. Als het gaat om live radio en tv vastlegging van topsectiewedstrijden en die van de nationale selecties, dan kunnen media deze slechts na overeenstemming met ATV verslaan, legde Krishnadath uit. Dit werd ook benadrukt door Guno Cooman, hoofd van ATV. De beperking geldt niet voor de schrijvende pers.

Het is voor het eerst in de voetbalgeschiedenis van SVB dat een dergelijke overeenkomst is getekend. Met deze stappen worden topsectieclubs voor het komende seizoen verplicht zich aan FIFA-licentie voorwaarden te houden.

De SVB hoopt met de voorbereidingen voor een profleague het Surinaamse voetbal verder te professionaliseren. Wat internationale wedstrijden van de nationale selecties betreft, zal de SVB zoveel mogelijk proberen ATV te accrediteren, zodat die op eigen kosten wedstrijden kan verslaan voor het Surinaamse publiek. Dit zal mogelijk ook het geval zijn wanneer Natio in de derde ronde van de CFU kampioenschappen uit zal komen tegen Jamaica.

Eerder deze week werd ook bekend dat SCCN de exclusieve uitzendrechten voor La Liga in bezit heeft. Dit betekent dat slechts op SCCN Spaans voetbal in Suriname te zien zal zijn, behalve als een zender toestemming van SCCN krijgt.

LVV-minister Algoe: 'Bezoek collega uit India benadrukt belang agrarische sector voor ontwikkeling Suriname'

Indiase minister van Landbouw Radha Mohan Singh voor vierdaags bezoek naar Suriname


De komst van de Indiase minister van Landbouw, Radha Mohan Singh (zie foto - Bron: ambassade Suriname in India), benadrukt de belangrijkheid van de agrarische sector voor de ontwikkeling van Suriname. Als het land met de zevende grootste economie ter wereld, een klein land als Suriname bezoekt, toont het volgens minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan, dat het land potentie heeft. 

Het is de eerste keer dat een Indiase minister van Landbouw Suriname bezoekt. Mohan Singh komt maandag voor een vierdaags bezoek.

Minister Algoe heeft dinsdag voor hem ingeruimd met bezoeken aan diverse bedrijven in Saramacca en Nickerie. Behalve het Anne van Dijk Onderzoekscentrum (ADRON) en het pompgemaal in Wageningen, krijgt minister Mohan Singh een rondleiding in pelmolens en op rijstbedrijven. In Saramacca bezoekt hij het landbouwbedrijf Gopex.

Minister Algoe zegt vandaag, zaterdag 8 oktober 2016, op Starnieuws dat hij wil praten over technische assistentie, lab faciliteiten, veredeling van rijst en over de uien-en gemberteelt. Hij benadrukt dat hij blijft doorgaan met gewasontwikkeling in zijn streven om de import van producten die in het land kunnen worden geteeld, te verminderen dan wel stop te zetten. Trainingen en beurzen op agrarisch gebied maken ook deel uit van de besprekingen die de twee landbouw-ministers met elkaar zullen voeren.

Beide bewindslieden zullen praten over de invulling van de kredietlijn van 50 miljoen Amerikaanse dollar. Een project dat beiden op de agenda hebben geplaatst is de kwestie Food Fats & Fertilizers (3F) . Dit Indiaas bedrijf wil al jaren een palmolieproject opzetten in Suriname, maar heeft tot nog toe het benodigde landbouwareaal niet toegewezen gehad. Het ligt aan het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) om het benodigde areaal ter beschikking te stellen. In 2008 had de topman van 3F, Sanjay Goenka, al een intentieverklaring getekend met de toenmalige Landbouwminister Kermechend Raghoebarsing. In 2012 heeft de voormalige RGB-minister Ginmardo Kromosoeto opnieuw een overeenkomst getekend met het bedrijf. De regering had daarbij de intentie uitgesproken om ongeveer 40.000 hectare landbouwgrond ter beschikking te stellen van het palmoliebedrijf. Er zou een fabriek worden opgezet in Para en er zouden zo’n 4.000 banen worden gecreëerd. Het project voorziet in een investering van ongeveer 200 miljoen. Het Indiase bedrijf 3F is gespecialiseerd in de productie van plantaardige oliën en vetten en is sinds 1962 actief in deze sector.

Parlementen Suriname en Guyana verstevigen onderlinge samenwerking

'Als we buren zijn, kunnen we liever vrienden zijn, dus we moeten werken aan onze relatie'


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons en haar Guyanese collega Barton Scotland hebben vrijdag 7 oktober 2016 een Parlementair Contactplan ondertekend. Na een voorbereiding van drie jaar is de samenwerking tussen beide landen naar een hoger niveau getild. De relatie tussen beide parlementen wordt verstevigd. Voor beide voorzitters is de ondertekening van het Parlementair Contactplan een historisch moment, zo bericht De Nationale Assemblee in een persbericht. 

'Als we buren zijn, kunnen we liever vrienden zijn, dus dat betekent dat beide landen steeds moeten werken aan hun relatie. De presidenten onderhouden de formele relaties tussen beide landen, maar parlementen hebben ook relaties met elkaar in de wereld en kijken naar vraagstukken om die vervolgens aan hun regering voor te leggen. Het is goed om op de hoogte te zijn van wat zich in het buurland afspeelt', aldus Assembleevoorzitster Simons.

Ook Scotland ziet geen rede om geen vrienden te zijn. 'Wij kunnen met elkaar samenwerken, elkaar bijstand verlenen en profiteren van de ervaring van elkaar omdat we samen sterker zijn', redeneert de voorzitter van het Guyanese parlement.

Suriname en Guyana hebben als buurlanden op diverse punten een gemeenschappelijke historie, waardoor er ook intensief contact is tussen de burgers van beide landen.

In het Parlementair Contactplan is onder andere afgesproken, dat de volksvertegenwoordigingen jaarlijks met elkaar in overleg zullen treden ter bespreking van diverse vraagstukken, de uitdagingen en kansen van beide landen. Verder is overeengekomen dat de te bespreken onderwerpen steeds in algemeen overleg worden vastgesteld, elk overleg met een verklaring wordt afgesloten en aan de regeringen van beide landen verslag wordt gedaan.

Suriname hoopt binnen vier jaar een nieuwe moderne vuilstortplaats te hebben

Ernstig vervuilde Ornamibo vuilstort gaat dicht.....

Nieuwe vuilstort moet voldoen aan internationale standaarden


Suriname hoopt binnen vier jaar een moderne vuilstortplaats naar internationale maatstaven te hebben. Hierdoor zou de vuilstort te Ornamibo gesloten kunnen worden. De nieuwe vuilstortplaats moet voldoen aan alle internationale standaarden die gelden voor een ‘Sanitary Landfill’ waar afval op een milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt. De nabije toekomst zal moeten gaan uitwijzen of dit plan, onder regie van de regering Bouterse-II, gerealiseerd gaat worden. Tot heden heeft de regering bewezen niet goed uit de voeten te kunnen met diverse geopperde plannen en projecten, plannen en projecten die maar niet van de grond komen..... 

In het perscentrum van het Kabinet van de President werd gisteren met de Nationale Milieucoördinator, Haidy Berrenstein, een maatschappelijke discussie gevoerd met overheidsinstanties, milieuorganisaties en particulieren over dit plan, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 8 oktober 2016. Deze discussie kwam tot stand, nadat Suriname 1.308.000 Amerikaanse dollar dreigde mis te lopen. Dat geld was bestemd voor het uitvoeren van een project voor afvalverwerking waaruit energie kon worden opgewekt. Dit project kwam echter door technische redenen niet van de grond.

De Nationale Coördinatie Milieubeleid van het Kabinet van de President heeft na een regionale lobby, de Global Environment Facility, die het geld ter beschikking had gesteld, zover gekregen het alsnog te reserveren voor Suriname, maar dan nu voor een vuilstort volgens internationale standaarden.

Berrenstein heeft gisteren bij de opening van de discussie de dringende noodzaak aangegeven voor het sluiten van de vuilstort te Ornamibo. De lekkage van afvalwater in de bodem heeft volgens een studie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname aangetoond, dat de vuilstortplaats de Pararivier waarlangs hij loopt compleet vervuild. Iedereen wist dat echter al jaren, maar nimmer werd enige structurele oplossing gevonden.

De stortplaats heeft gezorgd voor een groot milieuprobleem voor de omliggende woongebieden. De enorme stank, het ongedierte, de ontoegankelijkheid en het ontstaan van gassen zijn een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu.

Naast het wettelijk kader waaraan de nieuwe vuilstort moet voldoen, wordt ook gekeken naar de internationale milieuverdragen waarvan Suriname partij is. Een belangrijke voorwaarde bij dit toekomstplan is dat de concepten voor een Nationale Milieuwet, het Milieuraamwerk en de Afvalstoffenwet daadwerkelijk tot wetten worden verheven.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de vuilstort Ornamibo.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Curaçao betaalt niets aan Nederland voor daar gedetineerde gevangenen van het eiland

Kosten voor gedetineerden van Curaçao worden door Nederland gedekt


Het Land Curaçao betaalt geen cent voor gedetineerden die extra beveiliging vereisen en om die of andere reden naar Nederland worden overgebracht. Dat zegt demissionair minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS) vandaag, zaterdag 8 oktober 2016, in het Antilliaans Dagblad.

De kosten voor deze gedetineerden worden door Nederland gedekt. De gedetineerden uit Curaçao die in Nederland worden vastgehouden, vallen onder de Onderlinge Regeling Detentie; een regeling die tijdens het Justitiële Vierlanden Overleg tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten is overeengekomen.

'Het land dat de gedetineerden uit één van deze landen ontvangt, betaalt de kosten die hiermee verbonden zijn', aldus Navarro. Hieronder vallen dan de kosten voor het transport van de gedetineerde en de extra beveiliging die daarmee gepaard gaat, maar ook de kosten die tijdens het verblijf in het ander land worden gemaakt, zoals beveiliging aldaar, maar ook voeding en kleding. 

Curaçao heeft op dit moment verschillende gevangenen die onder andere wegens veiligheidsredenen naar Nederland zijn overgebracht. De bekendste hiervan is de moordenaar van Helmin Wiels, Elvis ‘Monster’ Kuwas. Een andere persoon die daar vastzit en extra beveiliging geniet, is Burney ‘Nini’ Fonseca.

De regeling geldt ook omgekeerd; de kosten voor gevangenen uit Nederland die op Curaçao worden vastgehouden, worden door Curaçao betaald. De kosten per gedetineerde komen volgens Navarro nu dagelijks neer op 350 gulden per dag. Er worden momenteel ongeveer 350 gedetineerden vastgehouden in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).

Gouverneur George-Wout op Curaçao krijgt bezoek van hoge ambtenaar minsterie van BuZa VS
De US State Department’s Under Secretary of State for Management, Patrick Francis Kennedy, heeft donderdag zijn opwachting gemaakt bij Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao, zo bericht vandaag, zaterdag 8 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

Kennedy werd begeleid door de consul-generaal van de VS, Margaret Hawthorne, en de executive director for the Bureau of Western Hemisphere Affairs, Michelle LaBonte.

Vlnr.: Margaret Hawthorne, Lucille George-Wout, Patrick Kennedy en Michelle LaBonte.

MFK-voorzitter Schotte: 'Duidelijk is dat de kiezer niet wenst dat de bestaande coalitie wordt voortgezet'

Schotte dient bij gouverneur voorstel in voor hoe volgens hem de nieuwe coalitie eruit moet zien


Tijdens het bezoek van Gerrit Schotte (MFK) aan de gouverneur gisteren, heeft de partijleider een voorstel ingediend van hoe volgens hem de nieuwe coalitie eruit moet zien. 'Duidelijk is dat de kiezer niet wenst dat de bestaande coalitie wordt voortgezet.' In een ‘Aide Memoire’ stelt MFK, dat uit de uitslag van de Statenverkiezingen van afgelopen woensdag is gebleken dat de kiezer een koerswijziging wenst, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 8 oktober 2016.

'Die wens werd uitgedrukt door de coalitiepartijen de meerderheid van de Statenzetels te onthouden. Niet alleen dat, de partij met de signatuur Pueblo Soberano van het kabinet is teruggevallen van vijf zetels naar slechts twee, terwijl PAIS van vier zetels naar nul is teruggevallen en PAR - die recentelijk tot de coalitie is toegetreden - haar vier zetels behoud. Slechts PNP is met één zetel vooruitgegaan. In totaal heeft de zittende coalitie slechts acht zetels overgehouden, hetgeen niet voldoende is voor een meerderheid. Duidelijk is dus dat de kiezer niet wenst dat de bestaande coalitie wordt voortgezet.'

Maar, ook de bestaande oppositiepartijen is geen meerderheid toegekend door de Curaçaose gemeenschap, immers MAN en MFK hebben beiden vier zetels, samen goed voor acht zetels, terwijl de nieuwe partijen - Un Kòrsou Hustu van Omayra Leeflang en Movementu Progresivo van Marilyn Moses - elk één zetel hebben gekregen. Samen goed voor tien zetels, zo merkt MFK op.

Nieuwkomer Kòrsou di Nos Tur van Amparo dos Santos is in dezen samen met PNP aangewezen de meerderheid te bezorgen, zo insinueert de partij van Schotte.

'Uit de opkomst van de partij Kòrsou di Nos Tur - die uit het niets drie zetels heeft gekregen - met de winst van PNP, blijkt dat de kiezer een koerswijziging voorstaat die bewerkstelligd zal moeten worden door een samenwerking tussen de oppositiepartijen, de nieuwkomer en de PNP', zo luidt dan ook het advies van Schotte. De mogelijkheid voor een dergelijke samenwerking dient te worden onderzocht.

'Primair door een onderzoek naar de punten van synergie in de verkiezingsprogramma’s van de betrokken partijen alsmede hun bereidwilligheid om met elkaar samen te werken', aldus Schotte in het advies. Op grond hiervan adviseert de partijleider van MFK dat er een informateur moet worden benoemd die belast moet worden met het onderzoek. Hiervoor wordt door MFK voormalig Statenvoorzitter Dudley Lucia naar voren geschoven. Dos Santos heeft reeds eerder aangegeven niet met de partijen van de oude coalitie te willen werken, maar wel met de MFK van Schotte, die eerder dit jaar nog veroordeeld werd voor ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Verschillende andere partijen, waaronder de grote winnaar van de verkiezingen MAN, maar ook PNP en Un Kòrsou Hustu hebben echter publiekelijk verklaard niet te zullen samenwerken met partijen waarvan de leden niet integer zijn.

Kritische woorden waarnemend Hof-president bij opening zittingsjaar over begroting 2017 Justitie en Politie

'Hoe kunnen wij de snelheid leveren, hoe kunnen wij de opleidingen van rechters bekostigen?'

'Met negentien rechters voor alle sectoren trekken wij het niet'


Via het ministerie van Justitie en Politie is voor personeelskosten, apparaatkosten en beleidsprogramma's totaal Srd 31 miljoen ingediend als deel van de staatsbegroting 2017. Waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks vroeg gisteren bij de opening van het zittingsjaar om dit bedrag te vergelijken met de vele miljarden op de begroting. De geraamde uitgaven van de Staat voor het komende jaar zijn meer dan Srd 8.1 miljard. Dit jaar zijn de meeste beleidsprogramma's niet doorgegaan, omdat er geen geld beschikbaar was. Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 8 oktober 2016.

'Hoe kunnen wij de snelheid leveren, hoe kunnen wij de opleidingen van rechters bekostigen?'

'Er zijn opleidingen nodig voor griffiers, voor schrijfjuristen die rechters kunnen helpen met formuleren van vonnissen. Advocaten en justitiabelen schrijven heel veel brieven om de zaak sneller op de rol te krijgen. Als vonnissen uitgesproken zijn, moet er maanden gewacht worden op de beschikking. Met negentien rechters voor alle sectoren trekken wij het niet. De rechtspraak realiseert zich evenwel dat publieke financiële middelen thans meer dan ooit schaars zijn. Dit mag niet tot gevolg hebben dat de institutionele waarborgen die bijzondere positie van de rechtspraak vereisen, in gevaar komen', zei Rasoelbaks.

Hij benadrukte, dat de regering en De Nationale Assemblee zullen dienen in te stemmen om externe financieringsbronnen aan te trekken. De interne bronnen zijn onvoldoende. Financiering van de rechtspraak moet volgens Rasoelbaks meer moeten plaatsvinden op basis van objectieve maatstaven. 'Wat is nodig voor een goede rechtsspraak? Wat mag deze kosten? Hoeveel geld is beschikbaar daarvoor? Wat is de rechtsstaat ons in feite waard, moet men zich afvragen. Als deze vragen zijn beantwoord, dan wordt een bepaald budget jaarlijks vastgesteld. De drie machten moeten hierover in overleg met elkaar treden', vindt Rasoelbaks.

Op de agenda van volgend jaar staat ook het vaststellen van objectieve criteria voor een financiering van de rechtspraak. Rasoelbaks beklemtoonde, dat de negentien rechters overbelast zijn. In het afgelopen zittingsjaar hebben dertien rechters in civiele zaken veertig rolzittingen per maand in de eerste aanleg gedraaid. Nagenoeg dezelfde rechters hebben, ongeveer tien, hebben per maand eenendertig rollen bij strafzittingen gedraaid. Alle rechters zijn ook in hoger beroep bij civiel en strafrecht ingeschakeld. Een aantal van de negentien rechters heeft ook de rol van rechter-commissaris vervuld. De meeste rechters hebben op het Hof deelgenomen aan de behandeling in raadkamers. Binnen drie dagen moeten bij verzoekschriften die worden ingediend drie rechters beschikbaar zijn voor raadkamerzittingen.

De waarnemend Hof-president heeft oplossingsmodellen, die zo snel mogelijk dienen te worden besproken met de regering, aangepakt. Een heet hangijzer is de verzelfstandiging van de rechterlijke macht en de financiële positie van rechters en de procureur-generaal.

FOLS belegt spoedvergadering met haar lidbonden vanwege 'afromen' leden door ALS van Valies

SOB-voorzitter: 'Valies wil leerkrachten SOB voor het karretje spannen om snode daden uit te voeren'


De Federatie van organisaties van leerkrachten In Suriname (FOLS) dringt aan bij haar lidbonden (KOB, COB, SOB) spoedig een ledenvergadering bijeen te roepen. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen waarbij de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) onder leiding van Wilgo Valies leden van de bonden afroomt. Het gaat vooral om de Surinaamse Onderwijzers Bond (SOB), aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 8 oktober 2016. 

FOLS-president Marcelino Nerkust wijst erop, dat er twee bijeenkomsten zijn gehouden vanuit de andere zijde die voor meer ruis hebben gezorgd. 'Je moet dingen niet lang laten liggen. Binnen een week moeten de leden worden geïnformeerd.' Vandaar dat de Katholieke Onderwijzersbond (KOB) vandaag met haar shopstewards vergadert. Nerkust zegt nog geen signalen te hebben ontvangen dat leden zich hebben uitgeschreven bij de KOB, waarvan hij voorzitter is.

Twee weken geleden heeft Richard Bouguenon, voorzitter van de SOB, in een schrijven aan de pers aangegeven dat Valies leerkrachten van de SOB voor het karretje wil spannen om snode daden uit te voeren. De uitschrijvingen noemt hij niet van dien aard dat het de bond zou kunnen schaden. Volgens de SOB-voorman heeft, wat er nu gebeurt, zich in het 83-jarig bestaan van zijn organisatie nooit voorgedaan. Hij zegt dat de leden zich niet op sleeptouw moeten laten nemen maar 'common sense', ofwel het gezond verstand, moeten gebruiken.

Ook beweert hijm dat de BvL-voorzitter sinds jaar en dag probeert zijn organisatie te elimineren en op een sluwe manier zijn leden benadert of aanzet het onderwijsproces te stagneren op basis- en VOJ-scholen. In het schrijven staat verder, dat Valies via structuren van de FOLS probeert, om als woordvoerder van een vakcentrale op te treden en zodoende een deel van de leerkrachten aanzet om hun vakvereniging de rug toe te keren.

Vakbondsman Leeflang hoopt dat loonsverhoging 2017 geen aprilmop wordt

'De arbeiders hebben niets aan dat wat ons is gepresenteerd door de president'


'Laten wij eerlijk zijn. Ik heb eerder gehoord dat 18.000 woningen gebouwd zouden worden. Er zou een diepzeehaven komen, er zouden treinen komen, er zouden viaducten komen en er stonden investeerders in de rij om zaken te doen met Suriname. De president heeft over van alles en nog wat gesproken, maar nog steeds geen werkgelegenheid verzekerd', zegt vakbondsleider Murwin Leeflang vrijdag 7 oktober 2016 in het Dagblad Suriname. 

Leeflang is in ieder geval blij, dat de president zelf erkent dat het niet goed gaat op de arbeidsmarkt. Hij noemt hierbij voorbeelden als de bouw- en constructiesector die op dit moment bijkans niets voorstellen qua arbeidsgelegenheid.

De regering heeft besloten aan alle actieve en gepensioneerde ambtenaren, landsdienaren en daaraan gelijkgestelden een algemene loonsverhoging te geven, die uiterlijk eind april 2017 uitbetaald zal worden. De regering wil hiermee bewerkstelligen dat het leven onder de gegeven omstandigheden dragelijker wordt voor de samenleving en dat deze loonsverhoging als een behulpzame overbrugging kan dienen in de loop naar beter. Leeflang juicht dit besluit in eerste instantie toe, maar ziet dit ook in het licht van de eerder gedane beloftes die niet zijn nagekomen.

'Integendeel is ons productievermogen niet verhoogd, waardoor gesteld kan worden dat er niet verdiend is en er geen geld gekanaliseerd wordt naar ons toe. Wat wij juist merken, is dat mensen hun banen verliezen', stelt Leeflang.

De loonsverhoging is geen luxe, maar een ‘must’. Leeflang wenst de uitspraken in het hoogste college van staat niet onheus te bejegenen, maar wenst tegelijkertijd dat de loonsverhoging in 2017 geen aprilmop wordt. Ook vraagt Leeflang zich af waarom er gekozen wordt voor april 2017 en hoe de arbeiders moeten overleven in de tussenperiode.

'Hebben de vakbondsmensen die onderhandeld hebben het aan de president overgelaten om die mededeling te doen? Hoe hebben die onderhandelingen plaatsgevonden? De arbeiders hebben niets aan dat wat ons is gepresenteerd door de president. Communiceer met de totale vakbeweging en niet met delen ervan. De productiviteit van wrokomans en wroko uma’s neemt af, wat niet goed is voor het opbouwen van onze zeer slechte economie. Wij horen al te vaak dat in crisisperiode er nieuwe kansen zijn. Ik had verwacht dat de regering zou komen met concrete maatregelen die de werkende klasse perspectieven zouden bieden', aldus Leeflang.

Politie Santodorp zoekt de eigenaar van een varken

Varken uit laadbak pick-up gevallen op Nieuw Weergevondenweg


De politie van Santodorp is op zoek naar de eigenaar van een varken dat maandag uit de laadbak van een pick-up is gevallen. Volgens getuigen reed het voertuig met varkens over de Nieuw Weergevondenweg, zo bericht het Korps Politie Suriname vrijdag 7 oktober 2016.

Ter hoogte van de kruising Nieuw Weergevonden- en Magenthakanaalweg is het dier uit de laadbak gevallen waardoor hij letsels opliep en noodslachting noodzakelijk was.

De eigenaar wordt opgeroepen zich te melden bij de politie van Santodorp voor de verdere afhandeling van deze zaak. De politie is te bereiken op de nummers 485240 of 485250. (KPS)

Green Heritage Fund Suriname sluit samenwerkingsovereenkomst met Duitse Welttierschutzgesellschaft

Duitse stichting overhandigt busje voor reddingsacties van dieren aan GHFS


De Duitse Stichting Welttierschutzgesellschaft (WTG), gevestigd in Berljn, en het Green Heritage Fund Suriname (GHFS) zijn een overeenkomst aangegaan om samen te werken aan het beschermen van wilde dieren in Suriname, in het bijzonder luiaards en miereneters. Tijdens een bezoek van projectdirectrice Daniela Schrudde in de afgelopen week, heeft de Duitse stichting een speciale bus overhandigd voor reddingsacties, waarmee grote aantallen dieren kunnen worden vervoerd op een veilige wijze, en verzorging kan ook direct worden verstrekt, indien nodig. Dit meldt het Dagblad Suriname vrijdagavond 7 oktober 2016 op haar website.

De WTG verstrekt niet alleen materiële ondersteuning, maar ook immateriële ondersteuning om het welzijn van de dieren te verzekeren.

'Wij zijn erg blij om met WTG te kunnen werken en om duurzame ondersteuning te vinden voor het lenigen van de noden van onze dieren', zei Monique Pool, directrice van het GHFS.

Voor het Duitse WTG is bewustwording en het verstrekken van informatie een belangrijke stap in het vormen van de toekomst voor wilde dieren en het verbeteren van het welzijn van de dieren. En dat is precies waar de twee organisaties een gemeenschappelijk streven hebben gevonden, aangezien GHFS zeer actief is geweest in de afgelopen jaren met het vergroten van het bewustzijn over ecologische kwesties op nationaal niveau. Voor beide organisaties is dit cruciaal indien men succes wil hebben op de lange termijn. Daarom ondersteunt WTG educatieve programma’s en bevordert dergelijke activiteiten.

Tijdens bezoeken aan scholen en informatieve evenementen en door middel van het gebruik van brochures en posters proberen de vrijwilligers van GHFS informatie te verstrekken over het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de directe invloed op lokale wilde dieren.

Mensen duidelijk maken dat wilde dieren in het wild horen en niet geschikt zijn om als huisdieren te worden gehouden, is een ander centraal thema van het werk van GHFS. Meer dan 90 procent van Suriname is nog bedekt met ongerept regenwoud. Echter, bedreigingen van de fauna van het Zuid-Amerikaans land zijn nog steeds aanwezig. Door toegenomen ontbossing in de urbane gebieden wordt de natuurlijke omgeving van verschillende wilde dieren vernietigd en in toenemende mate worden deze dieren aangetroffen in een gedesoriënteerde staat en gewond in de zich snel ontwikkelende kustzone.

Het Welttierschutzgesellschaft ondersteunt daarom Suriname ’s eerste en tot nog toe enig rehabilitatiecentrum voor wilde dieren voor het redden, verzorgen en vrijlaten van wilde dieren. Samen met partner WTG voelt Green Heritage Fund Suriname (GHFS) zich ondersteund namens de in nood verkerende dieren.

Onderstaande tekst is afkomstig van de website van het Welttierschutzgesellschaft:


WILDLIFE IN SURINAME


SENSITIVE FOREST INHABITANTS IN DANGER


More than 90 percent of Suriname is covered by untouched rainforest. But the apparent paradise for the South American country’s fauna is threatened. Due to increased deforestation the natural habitat of numerous wild animals is destroyed and increasingly often, wild animals are found disoriented and injured in the cities. Welttierschutzgesellschaft (WTG) supports Suriname’s first and so far only wildlife protection centre for the rescue, care and release of wild animals.


Whether we are talking about sloths, anteaters or armadillos, all of them are threatened by the deforestation of Suriname’s tropical rainforest. These animals can hardly stand a chance to adapt to the rapidly changing environment. Furthermore, these changes cause numerous new dangers for them.
Sloths are a particularly salient example. They spend nearly their whole lives in trees. There, they sleep, eat, mate and give birth to their young. Because of their nutrient-poor diet, which almost entirely consists of leaves, their metabolism is particularly slow. As a result, the animals’ movements are extremely slow. While on trees, sloths are capable of defending themselves against raptors, feline predators, and other natural enemies using claw heaves, but they are powerless against the dangers humankind is bringing upon them. When the loggers arrive, they are incapable of fleeing. On the ground, sloths slowly drag themselves along with their long arms, which leaves them entirely unprotected.

PROTECTING THE WILDLIFE IN SURINAME
In Suriname, the number of animals in need increases. They are found disoriented or have been critically wounded due to road traffic accidents or accidents with electricity lines. Species-inappropriate keeping of wildlife is also an issue. Many people like to keep wild animals as pets and notice later that they cannot provide proper living conditions. Together with our partner organisation, Green Heritage Fund Suriname (GHFS), we are active on behalf of these animals.

The GHFS team regularly moves out to provide help for lost or injured animals and free them from bad keeping. Using a specifically equipped vehicle staff members rescue the animals from their unfortunate situation and bring them to the rescue centre where medical treatment and species-appropriate care is provided. As soon as their condition allows it they are released into safe forest grounds that are far from the nearest city and not at risk of deforestation.

Since the foundation of the GHFS in 2005, their staff members have rescued more than 600 animals. Whereas in 2014 on average they took in one animal per week, due to increased deforestation in and around Paramaribo, in 2015 that number tripled, and it is continuing to rise.

PROVIDE INFORMATION – RAISE AWARENESS – SHAPE THE FUTURE

Raising awareness for ecological issues among locals is crucial if we want to be successful in the long term. Therefore, we support educational programs the conduction of educational measures. In the course of school visits and information events and through the use of flyers and posters the GHFS’s staff provides information about the responsible use of natural resources and the direct impact on local wildlife. Educating the public about the fact that wild animals belong in the outdoors and are not fit for a life as pets is another central aspect of their educational work.
Support us to help the wildlife in Suriname and raise awareness among the population!
DONATE NOW