dinsdag 11 oktober 2016

Benoeming tien nieuwe districtscommissarissen weer vertraagd...

President Bouterse wil hele groep in één keer beëdigen om kosten te besparen


De benoeming van tien nieuwe districtscommissarissen heeft weer vertraging opgelopen. Ook de standplaatsen van de nieuwe districtscommissarissen moeten nog vastgesteld worden. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt dinsdagavond 11 oktober 2016 op Starnieuws, dat de uiteindelijke beslissing bij president Desi Bouterse ligt. 

De administratieve zaken rond de benoeming van Remi Tarnadi, die nu nog Assembleelid (NDP) is, is nog niet rond. Hij was in dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Tarnadi moest worden overgeplaatst. Zijn benoeming moet formeel door de Raad van Ministers worden bekrachtigd, waarna het ministerie van Binnenlandse Zaken de beschikking kan opmaken.

Dikan laat verder weten, dat de president de hele groep in één keer wil beëdigen om zo kosten te besparen. De nieuwe datum moet nog geprikt worden.

Alle zeven bestuursressorten van het district Sipaliwini krijgen een eigen districtscommissaris. De minister voert aan, dat de opdeling van Sipaliwini belangrijk is, omdat elk bestuursressort een eigen karakter heeft. In het binnenland gaat het om verschillende stammen met een eigen cultuur.

Het district Wanica, dat behoorlijk hard groeit, wordt opgesplitst in twee bestuursressorten.

Lloyd Read weer voor 3 jaar gekozen als voorzitter Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO)

Bondsbestuur richt zich op verbetering 'vermogenspositie' werknemers


Lloyd Read is herkozen als voorzitter van de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO). Samen met zijn bestuur zit hij de komende drie jaar aan. De verkiezingen hebben plaatsgevonden na een periode van spanningen tussen de bond en de directie van het goudbedrijf - van het Canadese moederbedrijf IAmGold - over het gedwongen ontslag van 165 werknemers. Het ontslag werd in oktober vorig jaar aangekondigd. De directie gaf als redenen op te hoge exploitatiekosten, onrendabele mijnputten en de diepte van het gouderts, zo laat de bond vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, via een persbericht weten.

Via de rechter heeft het bedrijf in juli dit jaar toestemming gekregen om de werknemers te ontslaan. In deze periode van nationale crisis wil het bondsbestuur vooral aandacht besteden aan het versterken van de financiële weerbaarheid van de werknemers.

Het bestuur zal dan ook onderhandelen met de directie gericht op verbetering van de vermogenspositie van de werknemers en versterking van de sociale infrastructuur in de gebieden waarin de werknemers wonen.

Na lange en moeizame onderhandelingen is in augustus een akkoord bereikt over de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De bond heeft aangeboden om mee te werken aan enkele maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen en om de directe kosten omlaag te brengen. Als tegenprestatie zal de directie tijdens de looptijd van de CAO alle arbeidsplaatsen behouden.

Nu het bedrijf de beschikking heeft over andere exploitatiegebieden is de levensduur van de onderneming ook verlengd. En daarmee is dus ook de bestaanszekerheid va de werknemers vergroot.

Oud-Statenvoorzitter Curaçao Lucia ontkent gewerkt te hebben aan vorming kabinet van MFK, KdNT en PNP

Lucia: 'Ik was niet aan het formeren'


Voormalig Statenvoorzitter, Dudley Lucia (zie foto - Bron: Facebook), spreekt met klem tegen, dat hij achter de schermen bezig zou zijn geweest om een kabinet met MFK, KdNT en PNP te vormen. Lucia stelt, dat hij slechts door MFK-leider Gerrit Schotte was benaderd om na te gaan of hij bereid zou zijn om als informateur voor een nieuwe regering te worden voorgedragen. ‘Daar heb ik ja opgezegd’, aldus Lucia, vanmiddag, dinsdag 11 oktober 2016, in de Amigoe.

In de media wordt de benadering van Lucia door Schotte gezien als een poging om een regering onder MFK-signatuur te vormen. Ook wordt op sociale media kritiek geleverd op het feit dat de MFK een informateur wilde inschakelen terwijl de MAN als grootste partij eerst aan zet was om een nieuwe regering te vormen.

In een reactie wuift Lucia alle beschuldigingen van de hand. Lucia is geen onbekende in politiek Willemstad. Hij heeft er een politieke loopbaan van 30 jaar op zitten. Hij is onder meer Statenlid en voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen geweest. Lucia geeft zelf aan dat hij ‘Nashonal, nashonal’ is. 'Men moet niet vergeten dat alle partijen die een zetel hebben in het nieuwe parlement het recht hebben om iemand voor te stellen om als informateur op te treden. De MFK heeft mij als zodanig benaderd. Ik heb ja gezegd, omdat ik niet meer politiek actief ben en omdat ik dacht dat ik als een neutraal persoon mijn bijdrage zou kunnen leveren.'

De PNP’er benadrukt, dat het niet vreemd is dat een neutraal iemand of een persoon die geen band heeft met de grootste partij, voorgedragen wordt of zelfs benoemd wordt tot formateur. 'Dit gebeurt wel vaker. In 1985, toen ik zelf op de PNP-lijst stond, won de partij de verkiezingen met zes zetels. Maar, de informateur die toen werd benoemd was afkomstig van de DP die toen drie zetels had gewonnen. Dus het komt vaker voor.'

Het feit dat PNP van tevoren niet op de hoogte is gebracht van de voordracht van Lucia door MFK, vindt de PNP’er eigenlijk een goede zaak. 'Het was niet mijn bedoeling om PNP te binden als ik mogelijk tot informateur benoemd zou worden. Ik zou een neutrale informateur zijn geweest. Veel mensen begrijpen dat niet. Maar, een van de spelregels van onze democratie is dat iedereen gehoord moet worden. Je kan niet van te voren zeggen dat je niet met iemand wilt samenwerken. Kijk, veel mensen hebben kritiek op Schotte maar er zijn ook veel mensen die op hem hebben gestemd. Volgens democratische spelregels bepaalt de meerderheid wat er gebeurt, maar feit is wel dat iedereen, zeker in de informatiefase, gehoord moet worden.'

Lucia wijst er verder ook op dat alleen de gouverneur een informateur kan benoemen. 'Ik ben alleen voorgedragen door een partij. Wij weten nog niet wat de gouverneur gaat beslissen. De informateur wordt alleen door haar benoemd.'

Bijna geheel uit Surinamers bestaande drugsbende bij Mol, België, opgerold

Bende verdacht van verhandelen grote hoeveelheden cocaïne

Op luchthaven Cayenne, Frans Guyana, twee bolletjesslikkers opgepakt


In de omgeving van Mol in de Antwerpse Kempen heeft de politie zaterdag een bende opgerold die ervan verdacht wordt grote hoeveelheden cocaïne te hebben verhandeld. Dat meldt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, aldus de Belgische krant Het Laatste Nieuws. 

In totaal werden tien personen gearresteerd, van wie er vervolgens negen ook effectief werden aangehouden door de onderzoeksrechter. De meeste verdachten hebben de Surinaamse nationaliteit.

Het onderzoek naar de bende werd gevoerd door de lokale politiezone Balen-Dessel-Mol in samenwerking met de federale gerechtelijke politie en was al langer aan de gang. Aanvankelijk waren er twee hoofdverdachten in beeld, maar al snel bleken er meer vertakkingen te zijn.

Vrijdag werd op de luchthaven van Cayenne in Frans Guyana overgegaan tot de arrestatie van twee personen die er met het vliegtuig naar Frankrijk en vervolgens ons land wilden vertrekken. Het ging om zogenaamde bolletjesslikkers: ze hadden een grote hoeveelheid cocaïne in hun lichaam.

Zaterdag ondernam de politie een grote actie in België. Er vonden huiszoekingen plaats in onder meer Mol en Balen, met versterking van de douane en de dienst hondensteun en het interventiekorps van de federale politie. In totaal namen er zowat honderd politiemensen aan deel. Zij vonden aanzienlijke hoeveelheden drugs en cash geld, die dan ook in beslag genomen werden. De negen aanhoudingen zijn intussen ook al bevestigd door de raadkamer.

Ter informatie (Bron: http://www.lokalepolitie.be/5368/):

Drugsbende opgerold

Di 11.10.2016 - 16:32
Na een langdurig en intensief onderzoek in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen, afdeling Turnhout, heeft de politiezone Balen-Dessel-Mol een drugsbende opgerold in Mol en omgeving. De bende wordt ervan verdacht te handelen in cocaïne. Er werden op zaterdag 8 oktober huiszoekingen verricht in Mol en Balen en ook buiten het arrondissement. Er was versterking van de dienst hondensteun van de federale politie, de douane en het interventiekorps van de federale politie. In totaal werden een honderdtal politiemensen ingezet. Bij de huiszoekingen bij verscheidene verdachten werden drugs en cash geld in beslag genomen.
Het onderzoek leidde aanvankelijk naar twee hoofdverdachten, van waaruit een verder netwerk werd bloot gelegd. In het kader daarvan werden op vrijdag 7 oktober twee personen gearresteerd op de luchthaven van Cayenne (Frans Guyana). Deze personen worden ervan verdacht zogenaamde "bolletjesslikkers" te zijn. Zij werden gearresteerd op het ogenblik dat zij met het vliegtuig naar Frankrijk en vervolgens België wilden vertrekken. Zij werden betrapt met een grote hoeveelheid cocaïne in hun lichaam. In totaal werden in België tien verdachten gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Turnhout. Één persoon werd vrijgelaten onder voorwaarden. De overige negen werden aangehouden door de onderzoeksrechter en verschenen vandaag voor de raadkamer, die hun voorlopige hechtenis handhaafde. De verdachten zijn voornamelijk van Surinaamse nationaliteit. Het onderzoek wordt uiteraard voortgezet.
Persbericht van Parket Antwerpen - Afdeling Turnhout

Nederlanders van allochtone afkomst spelen te snel de racismekaart als ze kritiek krijgen

Onderzoek opiniepeiler De Hond: ’Racismekaart te snel gespeeld’ 

Merendeel Nederlanders vindt etnisch profileren door politie terecht


De ’racismekaart’ wordt in Nederland veel te snel gespeeld. Dat vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond, zo bericht vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, de webeditie van de Telegraaf.

Op de vraag ’Nederlanders van allochtone afkomst spelen te snel de racismekaart als ze kritiek krijgen’ antwoordde 82% met ’eens’.

Met de decembermaand in zicht, vrezen veel Nederlanders dat de discussie over Zwarte Piet opnieuw zal oplaaien. Daarnaast vindt bijna tweederde (63%) van de Nederlanders ’etnisch profileren’ door de politie terecht. Hierbij worden op basis van een risico-profiel - ingegeven door misdaadcijfers - mogelijke verdachten vaker dan gemiddeld aangehouden.

De Hond deed het onderzoek in opdracht van de publieke omroep WNL, voor het tv-programma Opiniemakers.

Suriname tracht te voorkomen dat buitenlandse bankrelaties verdwijnen vanwege dubieus betalingsverkeer

CBvS-governor Gersie: 'Er zijn gedragingen in onze gemeenschap die we moeten nalaten'

'Heel grote contante betalingsverkeer roept internationaal vraagtekens op over herkomst'


Suriname heeft nog veel huiswerk om te voorkomen dat het land ook te lijden krijgt van het wegvallen van internationale bankrelaties. Een aantal landen in de regio en daarbuiten wordt al getroffen, omdat de wet- en regelgeving niet op orde is en zij niet voldoen aan de internationale vereisten. Dit probleem is vorige week tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan de kaak gesteld, waar governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, aan heeft deelgenomen, zo meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 oktober 2016.

'In Suriname hebben we nog heel veel werk te verzetten op dat gebied. We hebben stappen vooruit gezet, dus we zijn op weg. Maar we zijn er nog lang niet. Er zijn gedragingen in onze gemeenschap die we moeten nalaten', zegt Gersie. Hij noemt onder andere 'het veelvuldig gebruik maken van contante middelen bij het plegen van betalingen'.

Het 'heel grote contante betalingsverkeer' werkt storend, niet alleen voor de wisselkoers, maar ook in het kader van risico's voor internationale financiële relaties vormt dat een probleem. 'Internationaal vraagt men zich af waarom met zulke grote bedragen betalingen worden gepleegd.' Dit verschijnsel doet zich ook voor in andere Caribische landen. Vaak is de achtergrond van deze betalingen onduidelijk.

Omdat internationale banken dergelijke geldstromen niet altijd vertrouwen en om eventuele reputatieschade te voorkomen, mocht het om illegale zaken gaan, wordt uit voorzorg de relatie met financiële instellingen en soms het hele land verbroken. 'Dan krijgt je dat de economie nadelig beïnvloed wordt, want uiteindelijk zal dat effecten hebben op de werkgelegenheid en op de economische groei.'

Gersie legt uit, dat Suriname al een aantal richtlijnen en aanbevelingen van de internationale en regionale financiële waakhonden, waaronder wetgeving en procedureregels, heeft overgenomen. 'Maar, het toezien op naleving van de wet en procedures blijft liggen, waardoor je in de clinch komt met de instituten', zo schetst hij een van de problemen waar Suriname mee kampt. Behalve dat aan capaciteitsversterking moet worden gewerkt, is er ook op het gebied van bewustwording een groot probleem.

Staatsolie ziet liever geld in de la uit Newmont's Merian-goudmijn dan goud

'Geld gaat gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten Staatsolie, zoals investeringen en aflossingen'


Stille partner Staatsolie Maatschappij Suriname verkiest een financiële uitkering boven een aandeel in goud uit de Merian-goudmijn van Newmont Suriname. 'De middelen zullen gebruikt worden voor de bedrijfsactiviteiten van Staatsolie, zoals verdere investeringen en aflossingen', zegt financieel directrice Agnes Moensi-Sokowikromo vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, op Starnieuws. 

In november 2014 tekende Staatsolie een commanditaire overeenkomst met Surgold, nu Newmont Suriname geheten. Als stille vennoot, neemt zij met 25% deel in alle kosten en opbrengsten. Het goudbedrijf kondigde vorige week de eerste commerciële productie aan.

'De uitkering vindt plaats zodra er goud wordt verkocht. Dit kan meerdere keren per maand het geval zijn.'

De financiële uitkering kan op elk moment worden omgezet in de optie voor goud. Staatsolie zal over dit bedrag (inkomsten) in Amerikaanse dollars, ook 36% inkomstenbelasting aan de Staat betalen.

Afgelopen vrijdag gaf Adriaan van Kersen, managing director Newmont Suriname aan, dat het bedrijf nog bezig is de cijfers van de totale investering te finaliseren. 'Wij denken dat wij een kleine 150 miljoen Amerikaanse dollar onder het budget zijn binnengekomen', zei hij.

Moensi bevestigt dat de bedragen nog niet finaal zijn, 'en dat de investering ook nog niet volledig is afgerond'.

In april gaf minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aan, dat de Staat met 5% inkomt, omdat Staatsolie nog maar 20% kon voldoen. Moensi zegt, dat de uitkering dan ook op deze basis van 20% - 5% zal geschieden. Staatsolie heeft als stille vennoot het recht om alle informatie bij het goudbedrijf op te vragen. Als partner heeft zij ook in de historische kosten (2004 – 2014) van het goudbedrijf bijgedragen.

Perceeleigenaren (345) woonpark Anjer dreigen hun perceel kwijt te raken en vermoeden fraude en oplichting

Eigenaar voormalig Danny's Villapark laat beslag leggen op gehele verkavelingsproject


Drie percelen dreigen 22 november geveild te worden


Schuldeisers die hun geld hadden teruggeëist van de verkavelaar en eigenaar van het voormalig verkavelingsproject Danny’s Villapark (nu woonpark Anjer), wijlen Surindra Mungra, hebben beslag laten leggen op het gehele verkavelingsproject inclusief de percelen die al verkocht waren. In totaal dreigen 345 van de 360 perceeleigenaren hun perceel kwijt te raken. Fred Lobman, voorzitter van het Buurtcomité Woonpark Anjer, zegt vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, inhet Dagblad Suriname dat er nu al drie personen zijn wiens percelen met woning op 22 november op de veiling gaan. 

Afgelopen weekend zijn de benadeelden voor de zoveelste keer met protestborden naar de locatie getogen om aandacht te vragen voor hun situatie (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Lobman voert aan, dat het om twee schuldeisers gaat die op een bepaald moment besloten hadden om naar de rechter te stappen om de beslagen over te schrijven op de kopers van de percelen. Voor zeven stuks kregen zijn daarvoor toestemming van de rechter.

'De mensen zijn hun huis kwijt en wij zijn nu bezig geld in te zamelen om ze ergens op te vangen. Dit kan niet. Je kunt de mensen niet op de één of andere dag op straat zetten, omdat een andere grootgrondbezitter het geld heeft gepakt. Deze mensen zijn hun zwaar en zuur verdiende geld ineens kwijt', zegt Lobman.

Volgens de perceeleigenaren hebben zij hun percelen reeds in de periode 2006-2009 bij Mungra gekocht en konden deze niet via de notaris worden overgedragen, omdat Mungra toen nog geen beschikking over het stuk perceel had. De vergunning kreeg Mungra pas in 2010. Toen het moment aanbrak om de percelen over te dragen, bleek dat in de periode 2010-2011 beslagen waren gelegd op de percelen, omdat Mungra reeds gigantische schulden op de percelen had genomen.

De mensen doen een verzoek op de overheid, de schuldeisers, de Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, de Vereniging van Juristen in Suriname en een ieder die ervoor kan zorgen dat deze veilingen gestuit kunnen worden. 'Als twee weken voor de eerste veiling deze zaak niet opgelost is, is het Onafhankelijkheidsplein vol', aldus Lobman.

Een alternatief volgens de woordvoerder is dat de regering de beslagleggers een perceel van vijf hectare in ruil geeft voor woonpark Anjer.

Ann K., woordvoerster van de mensen wiens percelen binnenkort zullen worden geveild, zegt dat de mensen vanwege hun taalbarrière en diversiteit op verschillende momenten zowel door Mungra als de notaris zijn gepakt en misleid. Bij één van de gevallen bijvoorbeeld heeft de koper het perceel in 2006 voor Euro 8.000 gekocht en de aflossing volledig voldaan in 2009. In 2011 kreeg de eigenaar het perceel overgedragen, maar werd niets aan hem door de notaris uitgelegd. 'Na vier maanden ontdekten de eigenaar, bij het afhalen van zijn transportakte, dat er beslagen op het perceel waren gelegd.' Ann zegt, dat zij zelf de indruk krijgt dat Mungra zelf met de notarissen heeft samengewerkt om de mensen te misleiden.

Volgens de normale procedures moesten de mensen niet bij de notaris van Mungra, maar bij hun eigen notaris worden gebracht om zo alles goed uitgelegd te krijgen. Zo was er, zonder medeweten van de kopers, een clausule opgenomen, dat Mungra na de overdracht nog vijf maanden de tijd zou krijgen om de schulden af te lossen. 'Echter is het niet gebeurd, Mungra is komen te overlijden en nu zitten deze mensen nu met de gebakken peren. Het kan niet, mensen moeten volgens de wet beschermd worden', aldus Ann.

Lobman vertelt verder, dat de perceeleigenaren op verschillende momenten met succes rechtszaken tegen Mungra hebben gewonnen waarbij zij hun gelden terugeisten. Echter, het moment dat een rechtszaak in het nadeel van Mungra uitviel, verkocht hij het perceel de volgende dag voor iemand anders. Toen ontstond een situatie waarin Mungra een perceel dubbel had verkocht. De bewoners zijn verder van oordeel, dat zij part nog deel hebben aan de schulden die de verkavelaar toen heeft gemaakt, maar toch moeten zij het gelag betalen. Zij vragen daarom om gerechtigheid.

Ann zegt nog, dat zij niet begrijpt hoe er wel percelen zijn die geen enkele beslagen erop hebben. Zij zegt ook, dat er meerdere beslagen op individuele percelen zijn. Om deze op te heffen, zouden de mensen enkele tienduizenden euro’s moeten neertellen. 'Alle beslagen zijn op het totale project. Dus als zij beslag willen leggen, behoren zij op het totale project beslag te leggen. De mensen zijn bereid te betalen, maar dan moet het op de 360 percelen verdeeld worden. De drie mensen wiens percelen in november worden geveild, moeten in totaal Euro 110.000 delen en betalen', aldus Ann. Alle mensen hebben nu al 1.000 Amerikaanse dollar moeten betalen aan royementskosten. Zij vindt het erg, dat de schuldeisers gewacht hebben totdat huizen gebouwd waren om de beslagen te leggen.

Ann zegt over een lijst te beschikken waarin 47 perceleneigenaren gevrijwaard waren de 1.000 dollar te betalen. Uiteindelijk merkte zij na eigen onderzoek op, dat een aantal van deze percelen toch op de lijst was gegooid. 'In mijn ogen zit er fraude en oplichting hierachter.' 

‘Ik heb geen cent meer om uit te geven’, zegt een bejaarde perceeleigenaresse. Volgens de vrouw heeft zij met moeite een perceel gekocht en moet zij in haar oude jaren zoveel stressen, terwijl anderen flink kunnen genieten door frauduleuze handelingen. Ook zij wil het recht aan haar zijde hebben.

Ondernemer aan Okrodam schiet verdachte persoon op zijn erf dood

Twee overige verdachten weten op de vlucht te slaan


De politie van Kwatta kreeg vanochtend, dinsdag 11 oktober 2016, tegen kwart voor drie melding via de Centrale Meldkamer dat er schoten waren gelost aan de Okrodam. Ter plaatse trof de politie ondernemer V.B aan. 

Hij verklaarde dat hij wakker was geworden en naar het toilet was gelopen. Op dat moment zag de deurklink van de achterdeur op en neer bewegen. Hij liep terug en pakte zijn jachtgeweer. Buiten zag hij drie manspersonen staan. Een was gewapend met een jachtgeweer met ingekorte loop. De ondernemer schoot in de richting van de verdachten. Een van hen werd dodelijk geraakt, terwijl de twee anderen wegvluchtten met achterlating van het wapen en de auto waarmee zij de plek hadden aangedaan, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De ondernemer is in het bezit van een vergunning voor een jachtgeweer. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lijk van de manspersoon voor obductie in beslag genomen. De personalia van de overledene zijn nog niet bekend.

Het onderzoek zal worden overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Ministerie van RO krijgt twee nieuwe directoraten

Directoraten voor duurzame ontwikkeling inheemsen en marrons in opdracht van BouterseBij het ministerie van Regionale Ontwikkeling worden binnenkort twee nieuwe directoraten ingesteld, te weten het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen en het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland. Dit heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) gisteren aangekondigd tijdens ‘Fiiman Dey’ , de herdenking van 10 oktober 1760, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 11 oktober 2016.

'Wij geloven dat wanneer er een directoraat is, het beleid zich beter kan toespitsen op die groepen', meent Wilco Finisie, directeur van RO en voorzitter van de herdenkingscommissie 10 oktober 1760. 'Zo kunnen wij de issues waar zij mee te kampen hebben en waarin wij geen verandering zien ondanks het feit dat wij bepaalde hoge posities bekleden in het land, daadwerkelijk aanpakken. We zien vanuit het ministerie, dat overigens bestaat voor de inheemsen en de marrons, dat het nu echt de tijd is om het anders aan te pakken.'

De twee directoraten worden in opdracht van president Desi Bouterse opgericht, geeft Dikan aan. 'Dit heeft ook te maken met de hervorming van het ministerie. We hebben gemeend een andere structuur in het leven te roepen om de ontwikkelingen van het binnenland beter ter hand te nemen.'

Dikan heeft de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen, de marrons, op het hart gedrukt om zich te verenigen om uit de achtergestelde positie te komen. De regering zal met de instelling van de specifieke directoraten haar deel doen, aldus de bewindsman.

Belfort (ABOP): 'President Bouterse wil mij weer ministerspositie Justitie en Politie aanbieden'

'Ik wil niet meer onder Bouterse fungeren als minister, hij vroeg Brunswijk over mij'

'Alles wordt door Kabinet van de President beslist en de ministers worden slechts als tassensjouwers gebruikt'


Het Assembleelid Edward Belfort (ABOP) vermoedt dat president Desi Bouterse manieren zoekt om zijn mond dicht te krijgen door hem de ministerspositie van Justitie en Politie (JusPol) weer aan te bieden. Vandaar dat het staatshoofd hem op 30 september, na het houden van zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee (DNA), als ‘mijn minister’ steeds glimlachend aanduidde en hem bovendien in deze hoedanigheid ook uitnodigde om aanwezig te zijn op het presidentieel paleis. 

'Hij komt mij in de DNA (De Nationale Assemblee) roepen om op het paleis met hem te komen praten. Praten? Waarover? Nomo nomo Bouta wani mi tapu Juspol. Ik weet dat de president de Juspol-minister Jennifer van Dijk-Silos samen met haar directeur en korpschef weg wil halen. Dit heeft hij in december 2015 persoonlijk ook aan mij gezegd. Hij heeft zich verkeken op deze minister. Hij had mij bij het formeren van zijn kabinet al gezegd dat hij mij als minister wilde zien in een samengevoegd ministerie van Justitie en Defensie. Ik ben toen niet ingegaan en ik wil nog steeds niet. Ik wil niet meer onder Bouterse fungeren als minister. Elk ander die daar zal komen als president en zo een beroep doet op mij, dan zal ik dit in overweging nemen. Maar Bouterse, never', zegt Belfort vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, in het Dagblad Suriname.

De voormalige minister van Justitie en Politie zegt, dat het staatshoofd een scenario samen met de overige kopstukken in zijn kabinet wil opzetten om het volk te laten zien dat ‘Belfort ondanks zijn kritiek toch zal happen voor een ministerspost’.

Belfort zegt, dat hij vanaf de oproep van het staatshoofd na zijn Jaarrede op 30 september niet naar het presidentieel paleis is geweest, omdat hij daar niets te zoeken heeft. Achteraf kreeg hij van zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk, die wel op bezoek was geweest bij de president, te horen dat het staatshoofd weer naar hem vroeg. 'Brunswijk was even geweest en de president vroeg hem gelijk ‘Belly kon njongu?’. Ik heb niets daar te zoeken, omdat ik mijn naam hoog wil houden.'

Belfort zegt verder, dat Van Dijk-Silos op 30 september ook in de vergaderzaal van het parlement aanwezig was toen Bouterse deze uitlatingen deed. Volgens de parlementariër heeft de bewindsvrouwe hiermee in het openbaar een brevet van ongeschiktheid gehad van het staatshoofd. 'Als ik in haar schoenen stond, had ik dezelfde dag nog bedankt als minister', aldus de volksvertegenwoordiger. Volgens hem weet de minister zelf dat zij niet geschikt is op de post, ‘aangezien de situatie in het korps steeds verslechtert en zij gelden voor onnodige zaken verspilt’.

Belfort stelt, dat één zittingsperiode onder de huidige president al een hoofdpijn voor hem was als minister. Hij hekelt vooral het feit, dat alles door het Kabinet van de President wordt beslist en de ministers slechts als tassensjouwers worden gebruikt. 'De ministers zijn tassensjouwers. Verder hebben zij niets in de melk te brokkelen. Zij moeten maar dulden en daar zitten als jaknikkers.'

Volgens de politicus is het niet slechts de president die zijn invloed uitoefent op de bewindslieden, maar ook de vele toppers in het kabinet die in gesloten kamers deze ministers verplichten zaken terug te draaien of bewust te frustreren. Een van deze voorbeelden volgens hem is de welbekende scalian-kwestie waarover niemand nu wenst te praten.

De ABOP’er voert aan, dat hij de president reeds tijdens de vorige zittingsperiode gewaarschuwd had voor de ‘rovers binnen zijn kabinet’. 'Hij is nimmer ingegaan op mijn waarschuwingen en hij ziet nu zelf het rendement van zijn nalatigheid. Door het zwijgen is hij op den duur ook deel daarvan gaan uitmaken. Als ik nu ga happen, zal dat ook betekenen dat ik dit soort zaken goedkeur. Daarom zegt ik het weer: Belfort gaat niet happen.'

Districtscommissaris Miranda zit beetje met handen in het haar inzake hangjongerenoverlast centrum Paramaribo

'Door slechts rond te hangen worden geen regels overtreden'

Miranda noemt ouders een belangrijke schakel om hangjongerenprobleem op te lossen


Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost heeft geen pasklaar antwoord op de hangjongerenoverlast in het centrum van Paramaribo, vooral in de omgeving van de Times Mall. 'Dat ding is een complex probleem. Hoe pak je dit aan?', vraagt hij zich af. Hij is geen voorstander van een rigoureuze aanpak van de jongeren. Miranda houdt er rekening mee, dat ze zich op hun eigen manier willen vermaken en dat zij door slechts te rond te hangen geen regels overtreden. Tegelijkertijd beseft hij dat het uit de hand kan lopen en dat de grote massa tot een aantal andere problemen kan leiden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 oktober 2016.

Miranda is zich ervan bewust, dat criminelen van deze massa's misbruik maken. Hij doelt op de jongeren die na schooltijd vooral op de hoek van de Dominee- en de Steenbakkerijstraat hangen.

Agenten hebben vrijdag nog pepper spray moeten gebruiken om een jongerenmassa op een afstand te houden, nadat zij hadden opgetreden tegen een man die de politie niet wilde gehoorzamen.

Miranda heeft de afgelopen tijd gesproken met de leiding van de bedrijven in de omgeving, die last ondervinden van de hangjongeren. Hij zegt dat er binnenkort weer overleg zal plaatsvinden, nu met de politie erbij. De districtscommissaris wil ook het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en zelfs ouders betrekken bij de aanpak van dit vraagstuk. Hij zegt dat deze kwestie een aanpak vereist met zoveel mogelijk betrokkenen.

De districtscommissaris noemt ouders een belangrijke schakel. 'Er staan jongeren daar van wie de ouders niet eens weten dat ze daar zijn.'

Hij vraagt zich af of een alternatieve bezigheid voor de jongeren op dat tijdstip zin heeft. 'Ik sta open voor alle mogelijke oplossingsmodellen vanuit de samenleving. Als het binnen onze mogelijkheden ligt, zullen wij ze uitvoeren.'

Hij betreurt het, dat de jongeren zich vrijdag dusdanig misdragen hebben, dat de politie pepper spray heeft moeten gebruiken om de situatie onder controle te krijgen. Hij zegt dat dit wel een duidelijk signaal is, dat het gaat om een groeiend probleem, maar hij benadrukt tegelijk, dat het hangjongerenvraagstuk een wereldwijd vraagstuk is. Suriname moet een oplossing zoeken die bij het land past.

NH en WWF houden infobijeenkomsten over gevolgen schelpafgravingen langs kust

'Er zal groter bewustzijn moeten komen inzake belang van ritsen, modderbanken en mangrove'

'De weinige stranden in Suriname moeten beschermd worden'


Vanwege de klimatologische veranderingen in de Caribische regio en de effecten hiervan op Suriname, is er nader gekeken naar alle factoren die directe negatieve invloeden kunnen hebben op de kust van Suriname. Per 1 januari 2016 heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de schelp- en schelpzandafgravingen in de gehele kustvlakte tijdelijk stopgezet voor de uitvoer van een zogenoemde assesment studie. In samenwerking met het WWF heeft het ministerie de afgelopen periode enkele presentaties gehouden, zo bericht het ministerie vandaag, dinsdag 11 oktober 2016. 

De afgelopen week is het resultaat van de studie 'Asessment of impacts of coastal sea shell and sandmining', die ongeveer zes maanden heeft geduurd, gepresenteerd door het WWF (zie foto - Bron: NH) aan onder andere districtscommissarissen, districtscommissarissen in spe, de politie, bestuursambtenaren en mijninspecteurs van Geologisch Mijnbouwkundige Dienst.

Volgens Kathleen Gersie, 'Coastal Morphologist'. zijn ritsen de afgelopen jaren belangrijk geweest als natuurlijke bescherming van de kust tegen zeegolven. Bij toekomstige initiatieven voor 'coastal zone management’ moet de rol van de schelpen meegenomen worden. Er zal een groter bewustzijn moeten komen onder bevolking en participatie van alle betrokkenen en lokale autoriteiten over het functioneren van de Surinaamse kust en de belangrijkheid van ritsen, modderbanken en mangroven.

Mevrouw Gersie gaf verder aan, dat de weinige stranden in Suriname beschermd moeten worden. Er moeten regels en wetten komen met betrekking tot mijnactiviteiten. De rol van deze stranden als natuurlijke kustbescherming, recreatieplaats en broedplaats voor zeeschildpadden moet benadrukt worden. Ook zal uitgekeken moeten worden naar andere alternatieven voor constructie doeleinden.

Vanwege de nood voor meer data en 'data sharing' ten behoeve van beslissingen aangaande de kust, moet een Kust Observatiesysteem worden opgezet.

Mevrouw Lalji, onderdirecteur op het ministerie, gaf aan dat er nog een studie moet komen over landinwaartse afgravingen. Ook daar zijn de zandafgravingen stopgezet. Het onderzoek landinwaarts zal moeten uitwijzen wat het effect is van de zandopgravingen voor de drinkwatervoorziening van Suriname. Alle voorzieningen voor het tweede onderzoek zijn al in place. Dit onderzoek kan ongeveer zes maanden gaan duren.

Het ministerie zal verder in samenwerking met het WWF een publieke presentatie organiseren, om ervoor zorg te dragen dat de totale samenleving is geïnformeerd. Eerder zijn presentaties gehouden voor de Raad van Ministers, Assembleeleden en concessiehouders.

BiZa-directeur Algemene Zaken Van Geenen met pensioen op 75-jarige (!) leeftijd

Minister Noersalim: 'Van Geenen is een voorbeeldfiguur voor alle andere ambtenaren'


De directeur van Algemene Zaken, Louis van Geenen (75), bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is met pensioen (zie foto - Bron: BiZa). De dagelijkse leiding op het directoraat is overgenomen door Renuka Raghoe, zo bericht het ministerie vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, in een persbericht.

Minister Mike Noersalim zegt, dat bewust is gekozen voor een vrouw, met het oog op gendergelijkheid. Het personeel van Algemene Zaken nam vrijdag officieel afscheid van Van Geenen. Noersalim bedankte de scheidende directeur en bedankte hem voor zijn bijdrage aan het ministerie.

Van Geenen is 55 jaren in dienst van de overheid geweest.

In aanwezigheid van het overige personeel kreeg Van Geenen een onderscheiding voor zijn 55 jaren trouwe dienst, zo bericht het ministerie. 'Als je kijkt naar de loopbaan van de heer Van Geenen, dan zie je dat hij als jongeman in het laagste ambt is begonnen. Hij heeft het geschopt tot directeur van een directoraat, het hoogste ambt van de ambtenarij, dus we kunnen zo een dag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan', sprak de bewindsman.

Hij zei verder, dat Van Geenen een voorbeeldfiguur is voor alle andere ambtenaren. Met zijn inzet, kunde en karakter heeft hij bewezen zijn werk aan te kunnen. 'Ik kon hem elk moment van de dag bereiken en hij gaf me alle informatie die ik nodig had.'

Newmont in Meriangebied heeft geen overlast meer van illegale goudzoekers....

'.... maar goudzoekers hadden verwacht dat ze gebied zouden krijgen om vrij te werken'


Goudmaatschappij Newmont Suriname ondervindt geen last meer van illegale goudzoekers uit het Paramaccagebied. Dat komt volgens directeur Adriaan van Kersen door de goede relatie met de lokale gemeenschap. Bovendien zijn er geen woongemeenschappen in de concessie van de goudmaatschappij, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 oktober 2016. 

Ook heeft het bedrijf in 2012 vijfduizend hectare afgestaan aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen voor de kleinschalige goudwinning. 'Wij willen ze ook helpen om kwikvrij goud te delven', zegt Van Kersen.

Adriaan Adawde, voorzitter van de Paramaccaanse Onderhandelingscommissie (POC), zegt echter dat de lokale goudzoekers verbitterd zijn. 'De mannen hebben geen werk en hadden verwacht dat ze een gebied zouden krijgen, waar ze vrij konden werken, zoals de overheid hen had beloofd. Wij zijn niet gelukkig, terwijl Newmont nu goud aan het winnen is.'

Hij vindt dat zowel het goudbedrijf als de Staat de verantwoordelijkheid op zich moet nemen om deze kwestie op te lossen. Het gebied dat Newmont heeft afgestaan aan de overheid is nog niet uitgegeven aan de lokale goudzoekers. Ook moet er een weg naar het gebied aangelegd worden.

'Maar, nu worden de gouddelvers aan hun lot overgelaten, terwijl ze allemaal een gezin hebben.'

Adawde is het er niet mee eens, dat de mannen illegale goudzoekers worden genoemd. 'Ze zijn ondernemers, maar moeten de ondersteuning krijgen om hun stukken in orde te maken', onderbouwt de POC-voorzitter zijn standpunt. Voor goudzoekers van Paramacca was een vergadering met Newmont in mei 2015 te Langatabiki op een teleurstelling uitgelopen. Het goudbedrijf besloot toen om niet langer lokale gouddelvers op zijn concessie toe te laten. De porknokkers hadden eerder de weg van Paramacca gebarricadeerd, omdat ze verhit waren om de ontruiming.

In Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten Kammeron (24) was bekende van politie

Slachtoffer veroordeeld voor geweldsmisdrijven en afpersingen en poging tot moord


De gisteravond doodgeschoten Isilnando Kammeron (24, zie foto - Bron: Facebook) uit Amsterdam-Zuidoost had een forse reeks geweldszaken achter zijn naam staan.Dat blijkt uit eerdere vonnissen en wordt bevestigd door zijn advocaat, Rick van Leusden van Cleerdin & Hamer Advocaten in Amsterdam, zo bericht de Telegraaf vandaag, dinsdag 11 oktober 2016.

Kammeron werd rond half twaalf 23.30 uur beschoten voor het AMC in Zuidoost. Vervolgens ging de dader - gekleed in rode jas en pet - ervandoor op een mountainbike in de richting van station Holendrecht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het slachtoffer nog zeker 25 minuten geprobeerd te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse. Getuigen zeggen zeker vijf schoten te hebben gehoord, maar na een onderzoek bleek het om zeven schoten te gaan. Ondanks een grootschalige zoekactie werd de dader niet gevonden.

Begin februari vorig jaar stond hij nog voor de rechter wegens een steekpartij, na eerder veroordelingen voor geweldszaken en afpersingen. Hij zou eind november veroordeeld zijn voor een poging tot moord in de flat Hoogoord in de Bijlmer, aldus de Amsterdamse zender AT5.

De politie bevestigt, dat de man een bekende van hen was, en dat een mishandeling in een horecagelegenheid te Reigersbos eerder die avond de mogelijke aanleiding was. Bij de mishandeling zou mogelijk ook gestoken zijn, maar dat moet nog verder onderzocht worden, zei een woordvoerder van de politie tegenover AT5.

Er liep nog een zaak tegen de beroepscrimineel Kammeron wegens huiselijk geweld en een reeks nieuwe mishandelingen. 'Met de nabestaanden heb ik afgesproken om verder niet in details te treden over het verleden van mijn cliënt. We vinden het vreselijk wat er gebeurd is. Ik heb geen idee wat de achtergrond van de schietpartij kan zijn', aldus Van Leusden. De schutter vluchtte op een fiets en is nog niet gepakt. Familie en vrienden van Kammeron hebben inmiddels kaarsjes en bloemen geplaatst op de plek waar de 24-jarige werd neergeschoten, bericht AT5.


SPSB stort zich op financiering bouw woningen

De SPSB hoopt dat er weer vaart komt in de woningbouwsector


De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zal zich verder toespitsen op financiering van de bouw van woningen. De bank zal ook inspelen op gebieden waar nog geen bancaire faciliteiten zijn. Directeur Ginmardo Kromosoeto denkt aan woningbouwprojecten die via het woningbouwfonds van de overheid gefinancierd zijn. SPSB is de beheerder van dit fonds, zo schrijft Starnieuws vanochtend, dinsdag 11 oktober 2016.

Op 20 oktober wordt een delegatie van Broad Homes Industrial International Company Ltd uit China, in Suriname verwacht. Kromosoeto zegt dat het papierwerk om alles rond te hebben, heel veel tijd heeft gevergd. Broad Homes heeft in 2015 te Smalkalden, Para, een prefabhuizenfabriek geopend. Er is 500 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar voor de bouw van huizen.

De SPSB-directeur zegt, dat de laatste hand wordt gelegd aan de formaliteiten en de juridische aspecten. Er is nog steeds een grote behoefte aan huizen. In het begin van het huizenbouwproject van de overheid ging de bouw voortvarend, maar de vraag was enorm. De SPSB hoopt dat er weer vaart komt in de bouw wanneer Broad Homes kan beginnen met het in elkaar zetten van haar woningen.

Kromosoeto zegt verder, dat huizen zijn gebouwd onder andere te Hanna's Lust, Richelieu, Leiding 10 A en Oldenburg. Daaraan heeft de bank een bijdrage geleverd bij de financiering. De bankier vindt het logisch, dat waar nog geen bancaire mogelijkheden zijn daarop op ingespeeld zal worden. Hierdoor is de bank beter bereikbaar voor de gemeenschap. De bank is bezig om haar diensten uit te breiden en meer gebruik te maken van de technische mogelijkheden, waaronder sms-dienstverlening en internet bankieren.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Minister Van der Steur beantwoordt vragen SP-2e Kamerleden over convenanten KLM en TUI

'Wekelijks worden nog slechts enkele drugskoeriers aangehouden'

'Personen bij wie op Schiphol cocaïne is aangetroffen worden opgenomen op lijst die aan luchtvaartmaatschappijen wordt verstrekt' - 'Samenwerking met Suriname en BID-team internationale luchthaven te Zanderij is al jaren succesvol'


De Nederlandse minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft gisteren, maandag 10 oktober 2016, geantwoord op de op 13 september gestelde vragen van de SP-Tweede Kamerleden Harry van Bommel en Michiel van Nispen over de convenanten met onder andere de KLM en SLM ter voorkoming van recidive van drugskoeriers. Zijn collega van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, aan wie de vragen ook waren gesteld, heeft afgezien van beantwoording van de vragen, zo laat Van der Steur weten. Hieronder de beantwoording van Van der Steur op de aan hem gestelde vragen:

Antwoorden Kamervragen van de leden Van Bommel en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu over de convenanten met KLM en TUI ter voorkoming van recidive van drugskoeriers (ingezonden 13 september 2016, nr. 2016Z16455)

Vraag 1:
Kunt u uiteenzetten hoeveel drugs er nog gesmokkeld wordt via de verschillende Nederlandse luchthavens en daarbij ook aangeven om hoeveel personen het zou gaan en vanuit welke bestemmingen?

Antwoord op vraag 1:
Hoeveel drugs er via de Nederlandse luchthavens worden gesmokkeld is uit de aard der zaak onbekend. Wel is duidelijk dat er wekelijks nog slechts enkele drugskoeriers worden aangehouden. De invoering van de 100%-controles en bijbehorende maatregelen, inclusief de convenanten met de luchtvaartmaatschappijen, heeft voor deze grote afname gezorgd en kan dus succesvol genoemd worden.


Vraag 2:
Worden convenanten zoals die met TUI en KLM 1) ook met andere
luchtvaartmaatschappijen gesloten? Zo ja, welke en in welke fase bevindt zich dit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2:
De convenanten zijn gesloten in 2003 met KLM, Martinair, Arkefly en SLM, aangezien alleen deze maatschappijen vliegen op de landen die vallen in het 100%-controleregime. De convenanten zijn op reguliere momenten vernieuwd, zo ook dit jaar, zij het dat ze nu meer aangepast zijn aan de nieuwe omstandigheden, zoals dat Arkefly nu TUI Airlines heet, Martinair niet meer met passagiers vliegt en de BES-eilanden nu bij het land Nederland horen. Inhoudelijk zijn de convenanten niet gewijzigd.


Vraag 3:
Naar welke bestemmingen mogen personen die op de lijst staan niet meer vliegen, zijn dit alleen Suriname en de Antillen of ook andere bestemmingen? Waarom?

Vraag 4:
Heeft plaatsing op de lijst nog andere gevolgen behalve het niet meer mogen vliegen met KLM en TUI? Zo ja, welke?

Antwoord op vraag 3 en 4:
Het betreft al sinds 2003 Suriname, Venezuela, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire. Op Venezuela zijn al geruime tijd geen rechtstreekse vluchten uit Nederland. De convenanten met KLM, TUI Airlines en SLM zijn civielrechtelijk van aard en hebben betrekking op de vervoersvoorwaarden die de luchtvaartmaatschappijen aan hun passagiers stellen. Wie aantoonbaar misbruik gemaakt heeft van bovengenoemde vluchten door cocaïne te smokkelen wordt geplaatst op deze lijst met als gevolg dat betrokkene in beginsel voor drie jaar vanaf het moment van aantreffen van cocaïne op de lijst staat. De luchtvaartmaatschappij laat de personen die op de lijst voorkomen in beginsel niet toe op directe vluchten van en naar de bestemmingen vanwaar vluchten vertrekken die vallen onder het 100%-controleregime. Zie verder het antwoord op vraag 12.


Vraag 5:
Wie bepaalt of een persoon op de lijst wordt geplaatst? Welke rechtsbescherming is er precies?

Antwoord op vraag 5:
Namens de Nederlandse overheid is de Koninklijke Marechaussee belast met het bijhouden van de persoonsgegevens op de lijst. Het gebruik van de lijst door de luchtvaartmaatschappij valt onder de werking van de Wet
bescherming persoonsgegevens voor zover sprake is van verwerking van gegevens in het kader van activiteiten van een vestiging van de verantwoordelijke in Nederland. In een dergelijk geval heeft de betrokkene op basis van artikel 35 en 36 Wbp de mogelijkheid de
luchtvaartmaatschappij te verzoeken om informatie omtrent het verwerken van zijn persoonsgegevens dan wel correctie van de persoonsgegevens. De door de Koninklijke Marechaussee opgestelde en beheerde lijst betreft een verwerking van politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens (Wpg). Betrokkene heeft dan ook op grond van de Wpg recht op kennisneming en verbetering als bedoeld in de artikelen 25 tot en met 31 Wpg. In concreto betekent dit dat een ieder op grond van artikel 25 Wpg een schriftelijk verzoek tot inzage in politiegegevens die door de Koninklijke Marechaussee worden verwerkt, kan indienen. Op grond van artikel 28 Wpg kan een verzoek tot (onder meer) verbetering en verwijdering worden gedaan.


Vraag 6:
Wordt plaatsing op de lijst gemeld aan de betreffende persoon? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 6:
De Koninklijke Marechaussee deelt personen bij wie op de luchthaven Schiphol cocaïne is aangetroffen schriftelijk mee dat hun persoonsgegevens worden opgenomen op de lijst die aan de luchtvaartmaatschappijen wordt verstrekt ex artikel 4:1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit politiegegevens. Tevens deelt de Koninklijke Marechaussee mee dat de luchtvaartmaatschappijen op basis van deze lijst personen in beginsel het vervoer op de betreffende routes voor een periode van drie jaar weigert. Deze schriftelijke mededeling aan
de betrokkene bevat ook informatie aangaande de mogelijkheden tegen de opname op deze lijst te ageren. Van de uitreiking van deze schriftelijke mededeling aan de betrokkene maakt de Koninklijke Marechaussee aantekening.

Vraag 7:
Hoe is de termijn van drie jaar plaatsing op de lijst vastgesteld? Waarom niet langer of korter? Verwacht u dat er na drie jaar geen kans op recidive meer is?

Antwoord op vraag 7:
Zoals gezegd is deze maatregel al sinds 2003 van kracht, voldoet deze goed en zijn er nauwelijks klachten over. Het gaat om een redelijk te achten termijn.


Vraag 8:
Welke andere maatregelen om recidive van drugskoeriers te voorkomen worden er genomen?

Antwoord op vraag 8:
Het 100%-controleregime zelf heeft voor een aanmerkelijke vermindering van drugssmokkel via de luchthavens gezorgd. Aangehouden koeriers worden vervolgd en berecht en krijgen, indien veroordeeld, doorgaans een gevangenisstraf opgelegd. Nederland heeft bovendien samen met de lokale autoriteiten gewerkt aan de verbetering van de controles op de
luchthavens van vertrek. Zo is de samenwerking met Suriname en het zogenaamde BID-team op de internationale luchthaven te Zanderij al jaren succesvol en is er in de loop der jaren veel geïnvesteerd in het controleproces op luchthaven Hato op Curaçao en de detentiecapaciteit ter plaatse.


Vraag 9:
Deelt u de mening dat plaatsing op de lijst en het ontzeggen van de mogelijkheid te kunnen vliegen gezien kan worden als een extra straf bovenop de straf die de betreffende persoon al voor de cocaïnesmokkel heeft gehad? Zo ja, hoe wordt dit meegenomen in de bepaling van de initiële strafmaat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 9:
Zoals gesteld in het antwoord op vraag 3 en 4 gaat het om een civielrechtelijke maatregel en geen straf. De rechter kan daar bij de oplegging van een strafrechtelijke straf wel rekening mee houden maar is daar uiteraard vrij in. Luchtvaartmaatschappijen nemen de maatregel om
zichzelf te vrijwaren van bepaalde vormen van gevaarzetting, criminaliteit en overlast.


Vraag 10:
Zal aan personen die op de lijst voorkomen de ticketverkoop worden geweigerd of worden zij pas bij het inchecken geweigerd? Indien het laatste het geval is, hoe wordt dan omgegaan met de al gemaakte kosten voor bijvoorbeeld ticket en verblijf?

Antwoord op vraag 10:
Zoals gesteld in het antwoord op vraag 6 worden betrokken personen nadat bij hen cocaïne is aangetroffen, schriftelijk op de hoogte gesteld van hun plaatsing op de lijst en de gevolgen daarvan. De luchtvaartmaatschappij stelt personen die een vervoersovereenkomst willen sluiten voor de betreffende routes vooraf schriftelijk op de hoogte van het feit dat in het kader van het sluiten van de overeenkomst, dan wel de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, gebruik wordt gemaakt van de lijst. Daarbij wordt aandacht besteed aan de gevolgen als zij
ten tijde van het inchecken (alsnog) op de lijst blijken voor te komen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de financiële consequenties van het aangaan van een vervoersovereenkomst terwijl men op de lijst voorkomt en de mogelijkheden voor de betrokkene om na te gaan of deze op de lijst voorkomt.


Vraag 11:
Zijn er mogelijkheden voor personen om na enige tijd van de lijst verwijderd te worden, bijvoorbeeld bij goed gedrag? Zo ja, hoe zal dit in zijn gang gaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 11:
Na 3 jaar worden de gegevens van betrokkene van de lijst verwijderd. Zie verder het antwoord op de vragen 5 en 6.


Vraag 12:
Zijn er mogelijkheden voor personen op de lijst om tijdelijke ontheffing te vragen in bijvoorbeeld het geval van een ziek familielid of een begrafenis? Zo ja, wat zijn deze mogelijkheden?

Antwoord op vraag 12:
De luchtvaartmaatschappijen hebben de mogelijkheid in geval van bijzondere omstandigheden een uitzondering te maken en een persoon voorkomend op de lijst binnen de drie jaar termijn toch te vervoeren. Van een dergelijke bijzondere omstandigheid kan bijvoorbeeld sprake zijn ingeval van ziekte of overlijden van een familielid in de eerste of
tweede graad. Het verzoek een uitzondering te maken zal door de verzoeker zodanig onderbouwd moeten worden dat de luchtvaartmaatschappij een juiste inschatting kan maken
van het dringende karakter.

1) Staatscourant nr.43566 19-08-2016; Staatscourant nr.43569 19-08-2016

Siliee, technisch directeur Curaçaose voetbalbond FFK door FIFA gevraagd voor werkgroep integriteit jeugdtrainers

'Jongeren worden aangesproken op integriteit met accent op waarden, normen en fair play'


Etienne Siliee, technisch directeur van de Curaçaose voetbalbond FFK (Federashon Futbòl Kòrsou) is door wereldvoetbalbond FIFA gevraagd zitting te nemen in een werkgroep die zich richt op integriteit bij jeugdtrainers. Daarom reisde hij vorige week naar Zürich in Zwitserland, voor een bezoek aan het hoofdkantoor van de FIFA (zie foto - Bron: Siliee), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 11 oktober 2016.

De werkgroep is samengesteld uit zeven personen uit verschillende werelddelen. Naast Duitsland, Engeland, Cambodja, Tunesië en Guatemala is Curaçao dus vertegenwoordigd in de persoon van Siliee. Deze experts op het gebied van voetbalontwikkeling moeten gezamenlijk een programma rond het thema integriteit ontwikkelen.


Trainers en coaches spelen een zeer belangrijke rol in de vorming van voetballende jongeren, zo laat de FFK weten. 'Met dit programma worden integriteitsprincipes ingevoerd in het reeds bestaande ontwikkelingsprogramma en worden jongeren aangesproken op hun integriteit met een accent op waarden, normen en fair play in voetbal.'

Het doel is dat de jongeren vijf jaar met deze principes in aanraking komen. Met dit programma wil de Fifa dat trainers zich overal ter wereld bewust worden van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in de vorming van de persoonlijkheid van hun pupillen.

De tweede sessie van de werkgroep zal plaatsvinden in januari 2017.

Zr.Ms. Holland vanuit Curaçao naar Haïti vertrokken om daar noodhulp te leveren na orkaan Matthew

Hulp wordt geleverd door eenheden van Defensie in Caribisch gebied

(Bron foto's: Koninklijke Marine)

Het stationsschip van de Koninklijke Marine in het Caribisch gebied, Zr.Ms. Holland, is vanuit Curaçao naar Haïti vertrokken om daar noodhulp te leveren nadat orkaan Matthew over het eiland is geraasd en enorme schade heeft aangericht en honderden doden heeft achtergelaten. De hulp van de marine aan Haïti is een besluit van ministers Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie en Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking na een hulpvraag van de Haïtiaanse autoriteiten. Deze hulp wordt geleverd door de eenheden van Defensie in het Caribisch gebied, zo is vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Aan boord van het marineschip zijn, naast de vaste bemanning van 75 man, verschillende eenheden opgestapt voor deze noodhulp. Zo is er een hydrografisch team aan boord dat de vaarwegen en de bodem van de havens in kaart kan brengen om zeker te stellen dat schepen met hulpgoederen kunnen afmeren. Ook zijn er extra medici aan boord gestapt; zowel militaire verpleegkundigen als artsen. Er is een team genisten van de landmacht aan boord dat is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de geleden schade en in constructiewerkzaamheden. Ook zijn er specialisten van het Rode Kruis geëmbarkeerd.'Zes jaar geleden stonden we klaar om Haïti te helpen en ook daarna heeft Defensie meer dan eens bewezen snel en krachtig hulp te kunnen bieden bij rampen. Zowel in het Caribisch gebied als daarbuiten, denk bijvoorbeeld aan de ebolacrisis. Als een beroep op ons wordt gedaan, zijn onze manschappen hierop voorbereid', aldus minister Hennis-Plasschaert.

Behalve extra bemanningsleden zijn er ook diverse extra goederen aan boord gebracht. Het stationsschip beschikt over een noodhulppakket met daarin constructiemateriaal om huizen of wegen vrij te maken van puin.

Maar, er is ook een container aan boord gegaan met shelterboxen. Hierin zit materiaal om een klein gezin gedurende een korte periode te voorzien van een dak boven het hoofd.

Daarnaast neemt het schip grote voorraden water en eenvoudige voeding mee om uit te delen. Ook zijn er extra vaartuigen aan boord gehesen om de hulp vanaf zee naar het land te brengen, mocht het marineschip nergens kunnen afmeren.

'Haïti is nauwelijks bekomen van de zware aardbeving van 2010. Tienduizenden mensen leefden nog in tenten en tijdelijke woningen en waren extra kwetsbaar voor de verwoestende kracht van deze orkaan. En nu zijn weer enorm veel mensen dakloos geworden of gewond geraakt. Door nu snel aanwezig te zijn, kunnen we verdere verslechtering van hun situatie tegengaan', aldus minister Ploumen.


De Holland zal de eerste lading mensen en goederen naar Haïti brengen. Vanaf Curaçao is het ongeveer anderhalve dag varen naar Haïti. Ondertussen wordt het strategisch transportschip Zr.Ms. Pelikaan op Curaçao beladen met extra goederen en mensen. Dit schip zal ook zo snel mogelijk naar Haïti vertrekken.

Om het complete bericht te lezen even dit aanklikken.

Hoofd Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) Michael Römer meldt zich verplicht ziek

Hoofd VDC zou affaire hebben gehad met echtgenote onlangs opgestapte PAIS-leider Alex Rosaria

Römer zou Rosaria-Statie met vuurwapen hebben bedreigd toen zij punt zette achter affaire - Vrouw gevlucht naar buitenland


Het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) Michael Römer heeft zich verplicht ziek gemeld nu er een onderzoek naar hem is gestart. Dat beweren zogenoemde welingelichte bronnen vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Römer wordt gedurende die tijd vervangen door Aloysius Pole, die nu belast zal worden met de screening van een nieuwe regeringsploeg.

Het Openbaar Ministerie heeft de Landsrecherche verzocht het onderzoek uit te voeren, zo bevestigen de welingelichte bronnen.

Het hoofd van de VDC zou een affaire hebben gehad met de vrouw van de onlangs opgestapte PAIS-leider Alex Rosaria, Elvira Rosaria-Statie. Zij was waarnemend hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties tot mei 2015. Toen Rosaria-Statie de affaire wilde beëindigen, zou Römer haar met een vuurwapen hebben bedreigd. Daarop is zij naar de politie gegaan en heeft daar haar verhaal gedaan. Uiteindelijk heeft zij uit angst geen aangifte durven doen en is naar het buitenland gevlucht.

Demissionair Premier Ben Whiteman (PS) zou Römer de keuze hebben gegeven om verplicht met vakantie te gaan of zich ziek te melden zolang het onderzoek zou duren. Römer heeft voor die laatste optie gekozen. Whiteman was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, het Openbaar Ministerie liet weten niets over deze zaak te mogen verklaren.

Vrijwilligers Sea Turtle Conservation (STCC) op Curaçao redden door Matthew blootgelegde zeeschildpadeieren

Eieren op strand bij Lagun dreigden weg te spoelen


Door orkaan Matthew, die op enige afstand langs het eiland raasde, kwam een nest van zeeschildpadeieren bloot te liggen op het strand bij Lagun. De eieren dreigden weg te spoelen, maar door oplettende strandbezoekers is er op tijd hulp ingeschakeld en hebben vrijwilligers van de Sea Turtle Conservation (STCC) de eieren op een veilige plek in het zand gestopt. 

'Hopelijk komen de eieren nu alsnog uit', aldus de vrijwilligers vanochtend, dinsdag 11 oktober 2016, in het Antilliaans Dagblad. (Bron foto STCC)

Nieuwe coalitie van 12 op Curaçao is rond, Leeflang en Moses zijn bereid aan te sluiten

Campagneleider van winnaar MAN Kenneth Gijsbertha wordt informateur 


De winnende partij van de verkiezingen, de MAN van Hensley Koeiman, is er gisteren op de Dag van het Land Curaçao in geslaagd een meerderheid bijeen te brengen. MAN (4), PAR (4), PNP (2) en Pueblo Soberano (2) hebben een bereidwilligheidsverklaring getekend (zie hieronder). Daarmee is een meerderheid van 12 zetels in de Staten een feit. Dat zal vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, aan gouverneur Lucille George-Wout meegedeeld worden, aldus het Antilliaans Dagblad.

Campagneleider van de MAN Kenneth Gijsbertha zal dan als informateur benoemd worden, waarna de details verder uitgewerkt kunnen worden, zo zei Koeiman gistermiddag na afloop van het overleg met de drie andere partijen.

(Bron: Facebook)

Ook is een bredere coalitie nog niet uitgesloten, aldus Koeiman. Er wordt gekeken of er mogelijk aansluiting komt van Un Kòrsou Hustu van Omayra Leeflang en Movementu Progresivo van Marilyn Moses. Zij haalden allebei één zetel. Zowel Leeflang als Moses laat weten bereid te zijn een coalitie met MAN-signatuur te ondersteunen.

'Elke coalitie met MAN als winnende partij aan het hoofd is voor ons oké', laat Leeflang desgevraagd weten. 'MAN heeft ons vrijdag gepolst of wij zo’n coalitie zouden steunen en daar hebben we in toegestemd. We beseffen dat we slechts één zetel hebben en daardoor geen voorwaarden of condities kunnen stellen. We hebben alleen aangegeven dat we niet met partijen willen samenwerken die verdachten en veroordeelden in functie hebben.'

Klikt u hier om het gehele artikel te kunnen lezen.

Surinaamse topsaxofonist Carlo Jones overleden (76)

Jones speelde vroeger onder andere in de kaseko groep Caribbean Comb


De Surinaamse top saxofonist Carlo Jones is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt waterkant.net naar aanleiding van een bericht van musicus Ronald Snijders op diens Facebookpagina gisteren, maandag 10 oktober 2016 (zie hieronder). 

Hij speelde vroeger onder andere in de kaseko groep Caribbean Combo. Ook leidde hij de akoestische bigi poku groep Carlo Jones and the Surinam Troubadours waarin zijn broer André de sousafoon speelde.

Jones was op talrijke platen en cd’s van andere bekende Surinaamse kaseko en grootbazuin groepen te horen. Carlo Jones maakte vaak de blazersarrangementen. Ook speelde hij in de groep de Nazaten.

In Suriname werkte hij in de Politiekapel en later in de Militairekapel. Om gezondheidsredenen musiceerde hij de laatste jaren niet meer. Hij was een karaktervolle, geliefde, virtuose musicus en groot improvisator.


Drie vissersboten aan aanmeersteiger Anton Dragtenweg lopen door brand schade op

Eigenaar boten vermoedt dat zijn boten in brand zijn gestoken

Een visser loopt brandwonden aan armen en benen op


Bij de aanmeersteiger aan de Anton Dragtenweg in Paramaribo-Noord zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 8 oktober, drie boten bijna uitgebrand. De vissers slapen in de boten. Op een gegeven moment brak rond een uur 's morgens brand. Drie vissersboten zijn daarbij beschadigd geraakt, zo bericht het Dagblad Suriname maandagavond 10 oktober 2016 op haar website.

De redactie van het Dagblad Suriname sprak in verband met de brand met Azaad, de eigenaar van de boten. Hij vermoedt dat er sprake is geweest van brandstichting. Een van de vissers, Harold, lag te slapen in de boot. Hij hoorde een knal en zag daarna vlammen in het vaartuig. Hij kon op tijd uit de boot springen, maar heeft wel brandwonden aan zijn ledematen opgelopen.

De politie van Geyersvlijt is bezig met het onderzoek. De brandweer was snel ter plekke en heeft de boten kunnen redden.

Weggebruikers in Suriname die op de bon geslingerd worden kunnen boete met pinpas voldoen

Maatregel bekendgemaakt door procureur-generaal Baidjnath Panday

Betaling via pinpas biedt vele voordelen voor politie, overtreder en OM


Weggebruikers die bekeurd worden, kunnen straks hun boete meteen na de overtreding per pinpas betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de in staat stellen de boete via een POS-apparaat (Point-Of-Sale) te innen. Dit heeft procureur-generaal Roy Baidjnath Panday vrijdag bij de opening van het zittingsjaar 2016/2017 van het Hof van Justitie aangekondigd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 oktober 2016.

Hij zei, dat deze mogelijkheid in meerdere opzichten voor efficiëntie zal zorgen. Een belangrijk voordeel is dat de politie ontlast zal worden van de taak om met contant geld rond te rijden. Ook beoogt het OM hiermee het aantal gevallen van verjaring van verkeersovertredingen terug te dringen.

Bovendien zal dit systeem minder corruptiegevoelig zijn dan het huidige, waarbij contant geld wordt ontvangen. Agenten moeten dit geld uiteindelijk storten.

SLM zoekt samenwerking met Chinese maatschappij Beijing BG Transportation Equipment Company Ltd

'Wat niet binnen de competentie van de SLM ligt, daar willen wij een bemiddelende rol in spelen'


De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft de intentie om samen te werken met het vrij onbekende Beijing BG Transportation Equipment Company Ltd. (een rondtocht op internet levert geen informatie op). SLM-directeur Robbi Lachmisingh heeft daartoe een intentieverklaring getekend met de in China gevestigde luchtvaartmaatschappij. Beide bedrijven hebben het voornemen om samen te werken op het terrein van het totale luchtvaartgebeuren in Suriname, zo bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 11 oktober 2016. 

'Wat niet binnen de competentie van de SLM ligt, daar willen wij een bemiddelende rol in spelen', zegt directeur Lachmisingh. Hij denkt daarbij aan de upgrading van en investeringen in de luchthaven, die onder het beheer van de NV Luchthavenbeheer valt.

Over een vergelijking tussen de 'grote' Chinese maatschappij en de 'kleine' SLM wil Lachmisingh niet weten. 'Wij hebben met onze 500.000 inwoners de beschikking over vier vliegtuigen. Beijing Transportation heeft op een bevolking van drie miljard, 98 vliegtuigen. Dan zitten wij toch goed en bestaan bovendien al 55 jaar.'

De Chinese onderneming is geïnteresseerd in een luchtvaartlijn naar Cuba, vertelt Lachmisingh. 'Wij vliegen naar Cuba en zij brengen hun passagiers naar Cuba.'

De directeur was samen met Clyde Cairo van Flight Development & Planning op uitnodiging van de Chinese luchtvaartmaatschappij van 16 tot 20 september in Beijing. Eind oktober begin november komt er een delegatie van de onderneming naar Suriname. Een van de prioriteiten bij dat bezoek zijn besprekingen over het leasen van vliegtuigen.

De SLM-directeur zegt dat drie toestellen van het bedrijf over drie jaar moeten worden vervangen. Er zal worden nagegaan of de SLM drie toestellen gaat huren of het kan doen met twee toestellen op de regionale routes. 'We moeten efficiënter gaan werken', benadrukt Lachmisingh.

Daartoe worden ook al sinds medio 2015 gesprekken gevoerd met de Nederlandse touroperator TWUI. 'De gesprekken zijn nog in een beginfase, maar gaan over samenwerking op de Mid-Atlantische route.' TWUI heeft eigen toestellen.