woensdag 12 oktober 2016

Tweede Kamer debatteert over heropening raffinaderij Aruba en problemen Isla op Curaçao

Kamerleden willen dat minister Plasterk bij regering Curaçao aandringt op maatregelen


De heropening van de raffinaderij op Aruba heeft als gevolg, dat ook de Curaçaose Isla weer volop in de aandacht staat. Het Tweede Kamerdebat over de begroting van Koninkrijksrelaties ging gisteren vooral over beide raffinaderijen, zo bericht correspondent Otti Thomas vandaag, woensdag 12 oktober 2016, in de Amigoe.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kreeg het verzoek om bij de komende regering van Curaçao aan te dringen op maatregelen. 'Is de minister bereid om de nieuwe regering van Curaçao zo snel mogelijk te vragen naar haar plannen met de Isla?', zei bijvoorbeeld PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar. Hij merkte op dat het erg lang duurt voor er iets gedaan wordt met de Tweede Kamermotie, waarin de uitstoot van de raffinaderij wordt omschreven als een schending van de mensenrechten en het gebrek aan handhaving als ondeugdelijk bestuur.

Alexander Pechtold van D66 stelde voor om de druk op de voeren op de Curaçaose autoriteiten. 'Ik zou het liefst hebben dat we vanuit goede verhoudingen meedenken en dat we niet hoeven te dreigen. Maar als men hier van links tot rechts vraagt wat we kunnen doen, dan kun je natuurlijk ook eens langzamerhand de escalatieladder in kaart gaan brengen. Je kunt ook met regeringen gaan bespreken: jongens, jullie accepteren dat kinderen misselijk de school uitkomen, maar wij vinden dat geen standaard. Jullie vragen aan ons om de standaard in het Koninkrijk hoog te houden, en wij vragen dat aan jullie', aldus Pechtold.

Hij riep op om Curaçao ook te ondersteunen bij de onderhandelingen met het Chinese bedrijf dat interesse heeft in de raffinaderij. 'Het kabinet dat er nu op Curaçao lijkt te komen, bestaat uit een paar partijen die zodanig op Nederland zijn georiënteerd dat je er zaken mee kunt doen. Als dat er komt, dan ga je het toch nu voorbereiden.'

Brandkast gestolen uit bureau Vreemdelingendienst bij ministerie van OW

In brandkast liggen waardevolle bij illegalen in beslag genomen goederen 


De politie kreeg vanmorgen, woensdag 12 oktober 2016, een melding betreffende inbraak in het gebouw van het ministerie van Openbare Werken aan de Jagernath Lachmonstraat in Paramaribo, waar de afdeling Vreemdelingendienst ook is gevestigd. Dit bericht het Dagblad Suriname.

De buit betreft een brandkast waarin in beslag genomen waardevolle goederen van illegalen ter bewaring waren genomen.

De politie van Flora vermoedt dat de inbraak in de nachtelijke uren moet hebben plaatsgevonden. Het onderzoek duurt voort

President Bouterse schenkt vanwege zijn 71e verjaardag senioren burgers in tehuizen voedselpakket

Bouterse viert verjaardag thuis in stilte


President Desi Bouterse heeft in verband met zijn 71e verjaardag morgen besloten om alle senioren burgers in tehuizen te voorzien van een voedselpakket. Het eerste pakket is vanmorgen, woensdag 12 oktober 2016, symbolisch overhandigd aan Huize Ashiana door de dochters van het staatshoofd, Peggy en Jen-Ai (zie foto - Bron: Kabinet van de President). 

In een bekendmaking vandaag, schrijft de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, dat in plaats van bloemstukken en andere giften, de gemeenschap het fonds van de First Lady kan ondersteunen.

De president heeft besloten om geen feest te vieren. Hij zal zijn verjaardag in stilte herdenken. Het staatshoofd zal geen ruimte hebben voor persoonlijk ontvangst bij zijn residentie.

Alle senioren burgers die bij een opvanginstelling worden opgevangen en staan geregistreerd ontvangen een pakket. Vanavond heeft de president in familiekring een dankdienst thuis.

SWM gaat na ingrijpen vicepresident over tot verlaging transportkosten water voor bewoners Commewijne

Voor een structurele oplossing waterprobleem Commewijne worden bronnen aangeboordNa interventie van vicepresident Ashwin Adhin heeft de directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), Marlon Oosterling, besloten om de transportkosten van water voor Commewijne te verlagen. De inwoners van Commewijne zullen voortaan Srd 90 betalen voor transport van water, in plaats van Srd 150 en Srd 220, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 12 oktober 2016. 

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zei gisteren bij aanvang van de openbare vergadering van De Nationale Assembee, dat er veel klachten binnengekomen waren over hoge transportkosten. Mensen moesten Srd 300 tot Srd 400 neertellen voor transport van twee kubieke meter water. Diverse Assembleeleden hebben hierover geklaagd. Deze kwestie werd onder de aandacht gebracht van vicepresident Ashwin Adhin. Hij beloofde dat een en ander vandaag opgelost zou worden. Hij beloofde deels verlichting in de transportkosten. Voor een structurele oplossing worden bronnen aangeboord.

Oosterling zegt in een reactie, dat de SWM geen Srd 300 en Srd 400 vraagt. Dit zijn mensen die misbruik maken van de situatie.

Van de zestien watertrucks van de de overheid, zijn slechts enkele in rijdende staat. De SWM zal ervoor zorgen dat de trucks in orde gemaakt worden. De SWM-directeur zegt verder, dat het bejaardentehuis Symba gratis water krijgt.

Mensen die echt niet in staat zijn de kosten te betalen, kunnen contact maken met de SWM. Toen de mensen via de Dienst Watervoorziening water konden bestellen, betaalden zij Srd 1 voor een kubieke meter water. Voor een rit werd Srd 15 betaald. De beheersgebieden van Dienst Watervoorziening zijn echter onlangs overgenomen door de SWM.

De bewoners van Pronkweg, Nieuw Amsterdam, Voorburg, Zoelen, Mariënburg, Alkmaar en Tamanredjo moesten Srd 150 betalen voor een rit (18 tot 30 kilometer). Na interventie van de vicepresident is het bedrag dus nu teruggebracht naar Srd 90. Gebieden na Tamanredjo, De Hulp en Stolkertsijver hoeven geen Srd 220 meer te betalen, maar ook Srd 90.

Albert Aboikoni geïnstalleerd als nieuwe granman Saramaccaners

Albert Aboikoni is jongere broer van de ingeslapen Belfon Aboikoni

'Hij heeft alle kwaliteiten om belangrijke schakel te zijn tussen buitenwereld, centrale overheid en Saamaka gemeenschap'


Albert Aboikoni is zondag 9 oktober geïnstalleerd als de nieuwe granman van de Saramaccaners. Dit heeft het kabinet van het grootopperhoofd vandaag, woensdag 12 oktober 2016, in een verklaring bekendgemaakt. Volgens de verklaring heeft de Matjaw Lo, de Bee samen met de stamoudsten de granman, de kapitein en de basiya geïnstalleerd. 

De keuze om Albert Aboikoni te installeren in die functie is, omdat hij 'alle kwaliteiten heeft om een belangrijke schakel te zijn tussen de buitenwereld, de centrale overheid en de Saamaka gemeenschap'.

Bij de keuze zijn ook de traditionele en culturele manier van raadpleging bij de Saramaccaners gewogen.

Sinds het inslapen van granman Belfon op 24 juni 2014 zijn de Saramaccaners 'twee jaar stuurloos' geweest. Het heeft dissidenten de ruimte gegeven het gezag te ondermijnen en de Saramaccaners in diskrediet te brengen, staat in de verklaring.

'Het Saamaka volk staat voor enorme uitdagingen op het gebied van de grondenrechten, onderwijs, volksgezondheid, klimaat, energie en werkgelegenheid. Alleen een solide, evenwichtige, integer en krachtig gezag kan deze uitdaging het hoofd bieden.'

In oktober 2014 werd kapitein Johan Pansa van de Matjaw Lo benoemd tot waarnemend granman der Saramaccaners.

Albert Aboikoni is de jongere broer van de ingeslapen Belfon Aboikoni. Binnen de gemeenschap van de Saramaccaners waren spanningen over de benoeming van Albert Aboikoni. Een commissie die was ingesteld om dit geschil te beslechten, heeft partijen op een lijn kunnen krijgen. De 74 jarige Belfon Aboikoni was in 2005 Songo Aboikoni opgevolgd. In de verklaring nodigt granman Albert Aboikoni eenieder uit om samen een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het binnenland.

'OM kan zelf besluiten onderzoek in te stellen naar gesjoemel met pakketten door NDP'ers'

Advocaat Monorath: 'In dit geval heeft de president geen officiële klacht ingediend bij het OM'


'Wanneer het Openbaar Ministerie ter ore is gekomen, dat een bepaald strafbaar feit is begaan, dan heeft zij de plicht om daarnaar een onderzoek in te stellen. De opmerking van de president kan worden aangemerkt als een openbaar gemaakte klacht of een noodkreet', aldus advocaat en oud-parlementariër Harish Monorath vandaag, woensdag 12 oktober 2016, in het Dagblad Suriname. 

De NDP-voorzitter zei onlangs tijdens een bijeenkomst in partijcentrum Ocer, na het uitspreken van de Jaarrede als president, dat hij ervan op de hoogte is dat er gesjoemeld wordt met pakketten. Hij zei dit toen hij de partijleden op hun gedrag aansprak. Kritische volgers van de uitspraken van de president vragen zich al geruime tijd af, wat de vervolgstappen van de president zullen zijn in zake de diefstal van pakketten die met staatsmiddelen worden afgeschaft.

'Als jij die pakketten kunt uitdelen en men heeft vertrouwen in jou, dan krijg jij de gelegenheid. Maar men heeft geen vertrouwen in jou, omdat jij die pakketten steelt. Mi de na Leonsberg, maar mi no e sribi. Ik hoor die dingen wel', zei Desi Bouterse.

De vraag is of het Openbaar Ministerie(OM) zo'n geval, notabene een publiekelijke mededeling van de president van ons land, niet moet oppakken om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Het OM heeft het vervolgingsmonopolie in Suriname, zo schrijft het dagblad. Dit betekent, dat het OM bepaald welke zaken vervolgd zullen worden, in welke vorm die vervolgd zullen worden en wat de eis zal zijn (hoogte van de straf). Middels zulke zaken houdt het OM ook toezicht op de naleving van wet en recht. Wanneer de politie iemand ziet stelen, wordt de persoon aangehouden voor diefstal. Het OM bepaalt of de persoon opgesloten wordt of niet.

Het OM heeft dus ook de plicht om te zorgen voor orde en rust binnen de samenleving. In haar plicht echter, heeft volgens Monorath, het OM een keuzevrijheid. In dit specifiek geval gaat het erom dat de president van het land aangeeft dat er vermoedelijk is gefraudeerd. Fraude houdt in, een strafbaar feit, en kan vervolgd worden. In dit geval heeft de president geen officiële klacht ingediend bij het OM om een onderzoek te verrichten. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het OM ambtshalve niet mag overgaan tot het instellen van een onderzoek.

Het beleid van het OM is vooralsnog niet bekend. Een onderzoek aan de andere kant zal ook heel wat administratieve kracht vergen. Maar, dit laatste mag niet als valide argument gebruikt worden om de zaak zo blauw-blauw te laten voor wat het is. Dus geen zand erover, in dit specifieke geval, zoals de president algemeen wil doen blijken.

'Ik weet niet of de politie uitgerust is om een dergelijk onderzoek te verrichten, mede gezien de verruwing van de criminaliteit. Vanwege het feit dat wij het beleid niet kunnen monitoren zien wij dat bepaalde zaken blijven liggen. Uiteraard heeft het OM de vrijheid om de zaak te onderzoeken. Het zou goed zijn als zij het zou doen, maar het zou ook goed zijn als het OM alle zaken zou onderzoeken. De president heeft ook gezegd dat partijleden over de streep gaan. Dat kan ook reden zijn onderzoeken in te stellen', aldus Monorath.

Sham Binda, AKMOS-voorzitter: 'Salarisverhogingen zullen averechts werken'

'Door het toekennen van een salarisverhoging zal de inflatie nog meer toenemen' 


De financiële malaise die er momenteel heerst in Suriname, zorgt voor veel narigheden voor de samenleving, doordat de economie zodanig verslechterd is dat hulp van buitenaf een noodzaak is geworden. Maar, er zijn ook consequenties verbonden aan deze externe financiële ‘hulpverleners’. Zo eisen financiële instellingen vaak de implementaties van strenge inkomstenverhogende en uitgaven besparende maatregelen. 

Naar zeggen van Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) - vandaag, woensdag 12 oktober 2016, in het Dagblad Suriname -, zullen de aanpassingen op brandstof- en stroomtarieven, welke deel uitmaken van de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), geleidelijk aan komen, aangezien president Desi Bouterse dat ook in zijn Jaarrede op 30 september heeft beklemtoond. Ook de minister van Financiën heeft dit aangegeven. Maar, hiermee zal de maat vol zijn voor de samenleving.

'De koopkracht is aanzienlijk gedaald. Er zijn geen andere vormen van inkomsten voor de overheid op dit moment. Met de doorvoering van de verhogingen op brandstof en stroom, zal men nog meer onrust oproepen. Als deze prijzen verder zullen toenemen, zal een ieder naar salarisverhogingen vragen.'

De ambtenarengroep is enorm groot. De president heeft recentelijk aangekondigd, dat de ambtenaren uiterlijk april 2017 een loonsverhoging zullen krijgen. Hierdoor zal ook de particuliere sector een loonsverhoging eisen. 'Door het toekennen van een salarisverhoging zal de inflatie nog meer toenemen.'

'Men kan bepaalde subsidies niet zomaar weghalen. Men moet eerst de verdiencapaciteit vergroten. Als er geen plannen zijn om de verdiencapaciteit te vergroten, dan zal niets anders helpen. Men kan niet op alles gaan bezuinigen.'

Binda is van oordeel, dat het IMF niet de juiste financiële instelling is om een samenwerking aan te gaan, gezien het programma dat zij in Suriname trachten uit te voeren. Men beweert weleens dat het IMF het fundament is om andere financiële dienstverleners aan te trekken. Dit is volgens Binda een compleet verkeerde instelling.

De regering zou eerst een strategisch plan moeten ontwerpen om de economie te herstellen. Daarna zou men zware bezuinigingsmogelijkheden moeten bekijken, te beginnen bij het overheidsapparaat. Er zijn teveel ambtenaren die een groot deel van de staatsuitgaven opslokken. Vervolgens zou de regering de ondernemers in de diverse sectoren moeten prikkelen om de productie te vergroten. De agrarische sector zou gestimuleerd moeten worden, omdat het op korte termijn tot inkomsten kan leiden. Ook is er weinig equipment nodig in vergelijking met andere sectoren.

De regering zou zich ook moeten oriënteren op buitenlandse investeerders, die bereidwillig zijn om te investeren in bepaalde sectoren. Ook in dit kader is het gunstig als er sprake zou zijn van dollarisatie van de Surinaamse munteenheid. Er zou hiermee een eind komen aan de vertrouwenscrisis die er in Suriname is.

Historische prestatie nationaal voetbalteam Curaçao

Curaçao plaatst zich voor het eerst voor Gold Cup door Puerto Rico met 4-2 te verslaan
Een historische prestatie van de voetballers van Curaçao. Het eiland heeft gisteren, dinsdag 11 oktober 2016, zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de Gold Cup, het 'EK van Midden- en Noord-Amerika'. Curaçao zette Puerto Rico met 4-2 aan de kant en won daarmee de groep voor de kwalificatie voor de Caribbean Cup. 

Dat betekende ook directe plaatsing voor de Gold Cup.


Door twee overwinningen eindigde Curaçao bovenaan in Groep 3. Er werd eerder gewonnen van Antigua en Barbuda met 3-0.

Gemakkelijk ging het gisteren overigens niet tegen Puerto Rico, dat in de eerste helft door twee treffers van Héctor Ramos op een comfortabele 2-0 voorsprong kwam. Na rust zorgden Rangelo Janga en Leandro Bacuna ervoor dat het verlenging werd. Felitciano Zschusschen en Bacuna bepaalden de eindstand in de extra tijd op 2-4.


Ook onder meer Eloy Room (Vitesse), Jarchinio Antonia (Go Ahead Eagles) en Kemy Agustien (FC Dordrecht) hadden een basisplaats. Een aantal internationals is amateur in Nederland.


(Red. De Surinaamse Krant/Paradise FM/Telegraaf)

Procureur-generaal Curaçao geeft opdracht tot feitenonderzoek in bedreigingszaak VDC-hoofd Römer

'Er is geen sprake van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek'


Het Openbaar Ministerie heeft een melding ontvangen van een mogelijke bedreiging met een vuurwapen door het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao, VDC, de heer Michael Römer. Gezien de ernst van de beschuldiging en de positie van betrokkene, heeft de procureur-generaal (PG) gisteren de Landsrecherche opdracht gegeven tot het instellen van een feitenonderzoek. Dit meldt het OM vandaag, woensdag 12 oktober 2016, in een persbericht.

Doel van dit feitenonderzoek is te achterhalen wat er feitelijk is gebeurd en vast te stellen of er een verdenking is van een strafbaar feit.

Het Openbaar Ministerie benadrukt, dat er op dit moment geen sprake is van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Thans is ook nog niemand als verdachte aangemerkt.

Eerdere berichtgeving in diverse media, dat er al een strafrechtelijk onderzoek zou lopen bij de Landsrecherche, waarin getuigen zouden zijn gehoord, is onjuist.

Rijstvelden in Nederlandse Oudenbosch

Verbouw van rijst op het vlakke land van de provincie Brabant

(Bron foto: Omroep Brabant)
Rijstteler Jan Veerhuis kreeg het idee via zijn schoonvader, die Surinaams-Hindoestaans is


Het zachte klimaat en de vruchtbare grond maken landen als Indonesië en Vietnam ideaal voor het verbouwen van rijst. Niet voor niets vind je het noordelijkste rijstveld zo'n duizend kilometer naar het zuiden, in het Franse Marseille. Maar dat was tot nu, want ook Oudenbosch heeft een rijstveld. 

Het buitengebied van Oudenbosch, dinsdagochtend vroeg. In het licht van lantaarnpalen zie je mist boven de waterplassen aan de Vaartweg. En aan de andere kant van het water staan ze. Via zompige grond kun je ze bereiken. Kaplaarzen sterk aanbevvolen, zo bericht de regionale zender Omroep Brabant vandaag, woensdag 12 oktober 2016.

Die plantjes die je kent uit de reisgids van Indonesië, alleen hier staan ze niet tegen een berg, maar in het vlakke Brabantse land.Rijstteler Jan Veerhuis kreeg het idee via zijn schoonvader. 'Die is Surinaams-Hindoestaans. En hij kweekte naast zijn werk rijst in de natte gebieden van Suriname. Een paar jaar geleden liep ik met hem hier en toen zei hij, hier kan rijst groeien. Ik dacht, hoe ouder, hoe gekker. Maar, ik dacht ook, dat moeten we uitzoeken.'

Veerhuis deed onderzoek via de Universiteit van Wageningen. Hij ging aan de slag. Het lukte. En nu kan hij oogsten. De rijstplant is niet alleen om op te eten. Er staan ook grote rijstplanten die gebruikt worden als sierbloem, voor in huis. Daarvoor heeft Veerhuis al contact met de plaatselijke bloemist.

Ook kun je van de plant karton of plastic maken. Maar, het verbouwen van rijst in Brabant is een proef. Het hangt af van de medewerking van het waterschap en de gemeente Halderberge of het door gaat. Veerhuis is optimistisch. 'Ik hoop dat de aandacht en het resultaat ervoor zorgen dat we een toekomst hebben.' Als alles lukt, wil Veerhuis meteen na de oogst eind deze maand opnieuw rijstplanten zaaien in het buitengebied van Oudenbosch.

(Bron foto: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Districtscommissaris Samsoedin, Wanica, wordt regionaal commissaris

RO-minister weet nog niet welke districten vallen onder de regionale commissaris


Districtscommissaris Roline Samsoedin van Wanica gaat worden benoemd tot regionale commissaris. Dit bevestigt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling vandaag, woensdag 12 oktober 2016, op Starnieuws.

Er worden binnenkort tien nieuwe districtscommissarissen benoemd. De minister stelt, dat op basis van de Wet Regionale Organen deze benoeming door president Desi Bouterse wordt gedaan. Hierin is de functie van regionale commissaris vastgelegd. Volgens artikel 34 van deze wet van juni 1989 kunnen regio's omvattende het gebied van twee of meer districten worden ingesteld. Voor een regio kan door de president een regionale commissaris worden benoemd, die leiding geeft aan de 'complementaire bestuursvoering, de regionale ontwikkeling en de samenwerking der districten ter behartiging van gemeenschappelijke belangen'.

De minister weet nog niet welke districten zullen vallen onder de regionale commissaris.

Het aantal districtscommissarissen stijgt naar achttien met de benoeming van de tien nieuwe. Alle zeven bestuursressorten van Sipaliwini, krijgen een districtscommissaris. Het district Wanica wordt opgedeeld in twee bestuursressorten. De beëdiging is verlaat, omdat eerst alle administratieve zaken rond moeten zijn. Samsoedin wordt de eerste vrouwelijke regionale commissaris.

IMF: 'Recessie in Suriname is ernstiger dan eerder werd verondersteld'

IMF stelt voor 2016 prognose economische groei bij van -2% naar -7%


De recessie in Suriname is ernstiger dan eerder werd verondersteld, zegt IMF-functionaris Daniël Leigh vandaag, woensdag 12 oktober 2016, in de Ware Tijd. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) had eerder voorspeld, dat de economische groei dit jaar -2 procent zou zijn. Het IMF heeft deze prognose nu naar beneden bijgesteld naar -7 procent. 

Een van de meest belangrijke oorzaken is de stopzetting van de activiteiten van Suralco, zegt Leigh, IMF-vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de uitvoering van de leningsovereenkomst met Suriname.

Hij stelt dat veel mensen vanwege de economische malaise de afgelopen periode hun baan hebben verloren en nu werkloos zijn. 'Daarom is het belangrijk dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor sociale uitkeringen, zodat de mensen die het zwaarst zijn getroffen worden geholpen. Er moeten hervormingen worden doorgevoerd waarbij de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Dan pas zullen we licht aan het einde van de tunnel beginnen te zien', aldus Leigh.

Intussen maakt een IMF-delegatie zich op om naar Suriname af te reizen voor de reguliere Artikel-IV missie. De laatste keer dat deze missie in Paramaribo werd uitgevoerd was in oktober 2014. Tijdens het overleg met de autoriteiten en maatschappelijke groepen zal het fonds nagaan waar de knelpunten liggen om de economie weer aan de praat te krijgen en wat de grootste belemmeringen zijn om de groei te bevorderen. Onder andere zal worden nagegaan wat verder te doen om de inflatie te beteugelen en de wisselkoers te stabiliseren.

Suriname is momenteel in een diepe recessie. 'Een van de meest belangrijke dingen die we recentelijk hebben gedaan is onze voorspelling voor 2016 aan te passen naar -7 procent. Dus dit gaat duidelijk onderdeel zijn van onze Artikel-4 besprekingen. Wat zijn de grootste barrières voor groei, wat zijn de grootste barrières om op te heffen?'

VHP'er Nurmohamed sceptisch over intenties regering inzake IsDB-lening

'Een hoge mate van goed beleid, transparantie en ethiek is belangrijk voor de IsDB'

'Projecten om populistische uit te voeren is geen goede intentie en dat zal niet goed inslaan bij de IsDB'


Het VHP-Assembleelid Riad Nurmohamed wijst op het gedrag van de regering en het risico van het niet kunnen betalen van de lening en rente van de Islamic Development Bank (IsDB). De regering heeft alle hoop gevestigd op de Islamic Development Bank. Als het goed gaat, gaat het goed, maar als het slecht gaat, krijgt de IsDB straks de schuld. Dat zegt Nurmohamed dinsdag 11 oktober 2016 in het Dagblad Suriname op basis van het feit, dat de regering feest heeft gevierd toen de deal met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd gesloten, om vervolgens hetzelfde IMF te bekladden als ‘koud’. 

Gelet ook op het feit, dat de IsDB een gerespecteerde financiële instelling is, moet volgens Nurmohamed voorkomen worden dat dezelfde situatie met de IsDB zich voordoet.

De regering mist volgens de parlementariër de uitgangspunten van IsDB, te weten goed beleid, ethiek, transparantie en het beleid over de Sustainable Development Goals, waar de regering op dit moment helemaal niet aan denkt. 'Een hoge mate van goed beleid, transparantie en ethiek is belangrijk voor de IsDB. De intentie moet goed zijn. Dat is juist iets waarvoor ik bang ben. Als je projecten om bijvoorbeeld populistische reden wilt doen, dan is dat geen goede intentie. Dat zal niet goed inslaan bij de IsDB. Een regering onder leiding van Desi Bouterse heeft altijd de gewoonte gehad om alle projecten onderhands te besteden aan politieke vrienden. Ik kan ervan praten op de universiteit. Denk ook aan het project van het Academisch Medisch Centrum', stelt Nurmohamed.

Het tweede waar Nurmohamed mee zit is hoe Suriname al het geld terug wenst te betalen als het land in de afgelopen jaren niet eens heeft willen voldoen aan zijn financiële verplichtingen voor zijn lidmaatschap.

De afgelopen jaren hebben regeringen weinig aandacht besteed aan de OIC (Organisatie van Islamitische Coöperatie), en betaalden als gevolg hiervan de lidmaatschapsgelden niet. 'Als wij dat niet eens kunnen betalen, maak ik mij zorgen als wij een twee miljard Amerikaanse dollar kunnen betalen. Wat is de kans dat de regering zich zorgen maakt om de lening en de rente terug te betalen?', vraagt Nurmohamed zich af.

Oud-premier van Curaçao Gerrit Schotte (MFK) treedt terug als Statenlid

Schotte blijft wel aan als leider van zijn partij MFK


Wat hem al jaren wordt verzocht en geadviseerd - sinds hij in 2013 officieel als verdachte werd gekenmerkt in de zaak Babel - lijkt nu te gaan gebeuren: oud-premier Gerrit Schotte (MFK) treedt terug als Statenlid. Of dit een tijdelijke of permanente stap is, is vooralsnog onduidelijk, zo schrijft vanochtend, woensdag 12 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad. Ondertussen blijft Schotte wel leider van de partij MFK. Dat heeft Schotte gisteren tijdens een persconferentie in het partijkantoor van MFK bekendgemaakt. 

Tijdens de persconferentie liet Schotte weten met dit besluit te hopen dat zijn partij ‘conform de wens van het volk zoals is gebleken bij de Statenverkiezingen van 5 oktober’ deel kan uitmaken van de regering.


'Ik wil geen obstakel zijn', aldus Schotte. 'Er is publiekelijk verklaard dat ik een obstakel zou zijn om met MFK onderhandelingen te voeren en om MFK deel uit te laten maken van de regering, ondanks het feit dat de gemeenschap dit overduidelijk wel wil. Ik zou een obstakel zijn vanwege de politieke vervolging tegen mijn persoon. We vertrouwen erop dat mijn vrouw en ik binnenkort van alle strafbare feiten worden vrijgesproken.'

Wat er gebeurt als MFK - ondanks het terugtreden van de leider - toch geen deel uit gaat maken van de nieuwe regering, bleef gisteren onduidelijk. Wel gaf Schotte te kennen, dat in dat geval duidelijk wordt dat er voorafgaand aan de verkiezingen van vorige week door bepaalde partijen al afspraken zijn gemaakt om een regering te vormen.

Er kwam gisteren ook geen duidelijk antwoord op de vraag of het besluit van Schotte om terug te treden tijdelijk is. 'Ik ben bereid op te stappen. Mijn enige doel is een bijdrage te leveren aan de formatie van een regering waar het volk voor heeft gekozen. Ik wil geen obstakel zijn. En terwijl ik mijn persoonlijke situatie oplos, wil ik MFK een bijdrage laten leveren aan ons land, zoals wij hebben gepropageerd in ons partijprogramma.'

Het is voor Schotte onbegrijpelijk, dat hij met zijn MFK, die met de laatste verkiezingen 12.671 stemmen heeft behaald, mogelijk geen deel zal uitmaken van een nieuwe regering. 'En het is ook heel raar dat een partij die vier zetels heeft en 168 stemmen meer dan MFK, die gedurende vier jaren samen met MFK in de oppositie heeft gezeten en het lijden van het volk van dichtbij heeft meegemaakt, nu denkt dat het volk een regering wil met daarin drie van de partijen die de laatste vier jaren hebben geregeerd en tijdens hun periode de economie hebben lamgelegd en daarmee armoede en werkloosheid hebben gecreëerd', aldus de leider van MFK.

Er is, zo liet hij weten, geen enkel moment een oriëntatiegesprek gevoerd met MFK om een andere formatie te overwegen. Het al dan niet tijdelijk terugtreden van Schotte uit de Staten lijkt op een laatste wanhopige poging van de voor witwassen en ambtelijke corruptie veroordeelde oud-premier om deel uit te maken van de nieuwe regering van Curaçao. Voor de tweede keer komt Schotte met zijn MFK als tweede grootste partij uit de verkiezingen, maar wordt hij buitengesloten bij het vormen van een regering. Daarmee wordt, zo stellen andere partijen die tot elkaar zijn gekomen om een nieuwe regering te vormen, een duidelijk signaal afgegeven dat er binnen de regering geen plaats is voor een veroordeelde.

Kustwacht Curaçao onderschept boot met 13 illegalen op weg naar eiland

Aan boord werd ook een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen


De Kustwacht heeft gisternacht ter hoogte van San Juan dertien illegalen aangehouden die trachtten Curaçao per boot binnen te komen. Het gaat om vier vrouwen en negen mannen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 12 oktober 2016. 

Tevens werd een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen.

Alle opvarenden zijn aangehouden en naar het steunpunt Parera gebracht, waar ze werden overgedragen aan de politie.

De verdovende middelen zijn in beslag genomen en eveneens aan de politie overgedragen die de zaak in onderzoek heeft genomen.

Gouverneur op Curaçao stelt Kenneth Gijsbertha officieel aan als informateur

Partijen MAN, PAR, PNP en PS tekenen bereidwilligheidsverklaring voor coalitievorming


Gouverneur Lucille Andrea George-Wout heeft Kenneth Gijsbertha gisteren officieel aangesteld als informateur. Dit gebeurde nadat de partijen MAN, PAR, PNP en PS een dag eerder een bereidwilligheidsverklaring tekenden, waarin ze aangaven samen te willen werken en een coalitieregering te willen vormen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, woensdag 12 oktober 2016. 

De gouverneur heeft Gijsbertha verzocht om op de kortst mogelijke termijn te onderzoeken of de genoemde partijen, bij voorkeur aangevuld tot een twee derde meerderheid in de Staten, tot overeenstemming kunnen komen over een regeringsprogramma op hoofdlijnen, dat gebaseerd is op een gemeenschappelijke visie en aanpak in relatie tot de uitdagingen waar Curaçao zich voor gesteld ziet.

Na consultatiegesprekken tussen de gouverneur en de partijleiders, de Raad van Advies (RvA), Statenvoorzitter en de minister van Staat zijn de volgende onderwerpen als prioriteit vastgesteld: het onderwijs, de gezondheidssector, criminaliteit, economie, overheidsfinanciën, vergroten van vertrouwen van de burger in de politiek en samenwerkingsrelaties binnen het Koninkrijk.

Gijsbertha heeft tot dinsdag, 18 oktober, de tijd om een voortgangsrapportage van zijn informatiewerkzaamheden uit te brengen en tot uiterlijk 25 oktober om de gouverneur te rapporteren over zijn bevindingen.

Voorzitster parlement brengt ernstig waterprobleem bewoners Commewijne onder aandacht regering

Minister van Natuurlijke Hulpbronnen komt met voorstel om het acute probleem op te lossen


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons bracht gisteren in het parlement het acute waterprobleem waarmee bewoners van Commewijne te kampen hebben onder de aandacht van de regering. Mensen moeten tussen de 300 en 400 Srd betalen voor twee kubieke meter water. De transportkosten zijn dusdanig gestegen, dat een noodsituatie dreigt te ontstaan. Verschillende Assembleeleden kaartten dit probleem ook aan bij Geerlings-Simons, aldus Starnieuws vanochtend, woensdag 12 oktober 2016.

Vicepresident Ashwin Adhin deelde aan het eind van de vergaderdag mee, dat de onderraad voor aanbestedingen en gunningen vandaag vergadert. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen zal een voorstel doen om het acute probleem op te lossen.

Het verzorgingsgebied is onlangs van de Dienst Watervoorziening van het ministerie overgenomen door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, SWM. De vijftien trucks die het water transporteerden zijn defect. Deze worden in gerepareerd, waardoor de transportkosten teruggedraaid worden. Adhin verwacht dat in de loop van de dag er een antwoord is voor dit probleem.

 Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Perjajah Luhur), afkomstig van Commewijne, was niet tevreden met het antwoord. Zij haalde aan dat de mensen problemen hebben en niet kunnen wachten op een antwoord. Zij sprak ook de hoop uit, dat net als in Paramaribo de mensen in Commewijne water uit de kraan zullen krijgen.

Wendel Asadang (NDP) voerde aan, dat verschillende dorpen in Brokopondo ook geen water hebben. Veel ouderen die verzorging nodig hebben kunnen het huis niet uit. Hij kijkt ook uit naar een oplossing.

Amzad Abdoel (NDP) wees er op, dat tijdens de regering Bouterse-1 diverse gebieden die decennialang geen water hadden, nu water uit de kraan krijgen. Hij hoopt dat doorgegaan wordt met de structurele aanpak. In Commewijne is er een acuut probleem ontstaan door de overgang van Dienst Watervoorziening naar de SWM.

Jenny Warsodikromo (NDP) voerde aan, dat mensen nu tussen de Srd 90 en Srd 100 moeten betalen voor water. Er zijn nog personen met oude bonnen van Srd 12,50. Zij wilde weten wat hiermee zal gebeuren.

Meisje (15) uit Wanica wordt vermist sinds woensdag 5 oktober...

Roedjini Djojosemito is 5 oktober 's morgens bij school afgezet en is niet naar huis teruggekeerd


De 15-jarige Roedjini Djojosemito wordt al een week vermist. Ze is woensdag 5 oktober 2016 op school afgezet rond half zeven 's morgens en is sindsdien niet naar huis teruggekeerd, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 11 oktober 2016.

De scholiere was gekleed in een blauw uniform hemd en een blauwe jeansbroek. Ze had verder bruine plastic sandalen aan.

De politie heeft een opsporing gelast om haar te kunnen vinden. Djojosemito woont aan de Poerworedjoweg in het district Wanica. Ze wordt vrijdag 14 oktober 16 jaar.

Nederlandse stichting Kaikoesi pleit voor herdenkingsmonument voor inheemse bevolking in Suriname

'Monument ter nagedachtenis aan strijd en zij die slachtoffer zijn geworden van Europese kolonisatie'


De Nederlandse, in Amsterdam gevestigde Stichting Kaikoesie, die zich inzet voor de inheemse bevolking van Suriname, heeft het initiatief genomen om een herdenkingsmonument voor de autochtone bevolking in Suriname te realiseren en zowel de ‘indiaanse’ ouderen in Nederland als de dorpsgemeenschappen in Suriname hierbij te betrekken. Dit maakt de stichting gisteravond 11 oktober 2016 bekend via een persbericht.

Al jarenlang leeft het idee bij de gemeenschap om een herdenkingsmonument te realiseren. Anne Marie Woerlee, hoofd tentoonstellingen bij het Amsterdamse Tropenmuseum, ziet het herdenkingsmonument als een goed initiatief en was verbaasd dat dit er nog niet was.

'Tijdens mijn bezoek aan Suriname is het mij ook opgevallen, dat er nergens een standbeeld of monument van de oorspronkelijke bewoners te bezichtigen is.'

Het herdenkingsmonument zal dienen ter nagedachtenis aan de strijd en zij die slachtoffer zijn geworden van de Europese kolonisatie. Ook zal dit monument dienen ter bevordering van eenheid en bewustwording van de oudste bewoners van de Amerikaanse continenten.

In aanloop tot de realisatie daarvan verzoeken wij kunstenaars uit de eigen gemeenschap een concreet ontwerp aan te dragen. 12 oktober 1492 is een cruciale datum in onze geschiedenis vanwege de Europese invasie. 'Wij willen de onthulling hieraan koppelen', aldus de stichting.