donderdag 13 oktober 2016

STVS heeft nu een eigen sportkanaal Iconic Television,ITV, op kanaal 8-3

Nieuwe zender bedoeld om de sport te bevorderen

ITV is een samenwerking tussen staatsomroep STVS en het ministerie van Sport- en Jeugdzaken


Met een klik op de afstandsbediening heeft minister van Sport & Jeugdzaken (S & J) Faizal Abdoelgafoer vandaag, donderdag 13 oktober 2016, het sportkanaal Iconic Television (ITV) officieel de ether ingebracht (zie foto - Bron: Suriname Herald). ITV op kanaal 8-3, is een samenwerking tussen het ministerie en staatszender STVS. ITV is bedoeld om de sport te bevorderen, het publiek bewuster te maken over de eigen sporters maar bovenal om de jeugd een sportieve ‘boost’ te geven. Dit bericht en Starnieuws en Suriname Herald.

De lanceringsceremonie werd gehouden in Sport Café Munder, een verzamelplaats van sportliefhebbers. Zowel de bedrijfsleiding, minister Abdoelgafoer als de Olympische sporter Sören Opti en Shirley Lackin, hoofdverantwoordelijke bij de STVS, hebben stuk voor stuk het belang van een sportkanaal aangegeven.

Opti haalde aan, dat bij de laatste Olympische Spelen de behoefte is gebleken aan informatie over eigen sporters en de takken van sport die zij uitoefenen. Nooit eerder is het land zo betrokken geweest met de eigen sporters, aldus de sporter. Een sportkanaal gaat bijdragen aan het waarderen van het talent, zei Opti verder.

Abdoelgafoer zei bijzonder trots te zjn op dit wapenfeit van S & J. Een paar maanden geleden is het ministerie gestart met Kon Na Wan, een buurtontwikkelingsprogramma, bracht hij in herinnering. 'Vandaag staan we weer hier om nog een hoogtepunt te lanceren; een platform voor sporters, sportbonden en eenieder die een bijdrage levert aan de bevordering van de Surinaamse sport. We willen dat Suriname geïnformeerd wordt over de landelijke activiteiten, dat men kennismaakt met al onze talenten in stad en districten. Gelooft u me, er zijn Usain Bolts in Suriname. We moeten ze alleen maar in kaart brengen.'

Oscar Brandon, voorzitter van het Surinaams Olympisch Centrum (SOC), zei dat hij dit initiatief toejuicht. Volgens Brandon is er eindelijk een platform voor jongeren om hun sportkwaliteiten te tonen en geïnformeerd te worden. Hij heeft namens het SOC toegezegd om ook een bijdrage te leveren aan het kanaal.

ITV zal dag en nacht uitzenden, zei Latoya Boetius, hoofd Voorlichting van het ministerie. Zestien uren zullen bestaan uit ‘original content’ en de andere uren uit herhalingen. Elk programmaonderdeel is sport georiënteerd, ook de films, nieuwsproducties en documentaires, gaf ze aan.

Abdoelgafoer roept de samenleving op rekening te houden met eventuele technische mankementen. 'We zitten in de opstartfase, er zullen wat mankementen zijn maar mi e begi unu, unu no go broko a sani. We zijn er ook niet om te concurreren met anderen. Het is ons station, laten we vanaf vandaag ITV omarmen.'

Nederlandse op Curaçao gelegerde militairen en marinepersoneel verlenen hulp op Haïti

Marineschepen Zr.Ms. Holland en Zr.Ms. Pelikaan met hulpgoederen voor anker voor Haïtiaanse kust


De verwoestende kracht van orkaan Matthew heeft veel huizen in het zuidwesten van Haïti vernield (Bron foto's: Defensie Caribisch Gebied). Daarom hebben Nederlandse militairen gisteren meer dan 200 zogeheten shelterboxen aan land gebracht, zo bericht Defensie Caribisch Gebied vandaag, donderdag 13 oktober 2016. 

Hulporganisaties vervoeren de hulppakketten vervolgens naar Haïtianen die dringend onderdak nodig hebben. Inmiddels zijn de marineschepen Zr. Ms. Holland en Zr. Ms. Pelikaan verder gevaren om elders hulp te bieden.

Shelterboxen zijn groene, kunststof kisten van 50 kilo, ontwikkeld door de gelijknamige hulporganisatie, en bevatten een buiten- en een binnentent. Ook zitten er slaapmatjes in en thermodekens voor een groot gezin. Verder kan er apparatuur in om water te zuiveren, gereedschap, een brandertje, borden, mokken en voor de kinderen schrijf- en kleurboekjes.


'Ik ben erg blij met de hulp. Er is veel werk te doen',, zei Louis Paul Raphaël, vertegenwoordiger van de centrale regering van Haiti gisteren. Samen met diverse vertegenwoordigers van hulporganisaties - waaronder het Rode Kruis en de World Health Organization - heeft hij aan boord van de Holland overlegd over de coördinatie van de hulp. Zij hebben een plan gemaakt om de juiste goederen op de juiste plek te krijgen en ervoor te zorgen dat de hulp evenredig verdeeld wordt.

Zo is het gebrek aan onderdak na orkaan Matthew een probleem. 'Wat we nodig hebben, zijn tenten en bouwmaterialen. Mensen leven nu op straat en slapen onder de blote hemel', aldus Raphaël.

Het transportschip Pelikaan, dat gisterochtend aankwam, is tijdens een bijzondere manoeuvre langszij het patrouilleschip Holland gekomen. De boxen zijn met een kraan op het helikopterdek van de Holland gezet en vervolgens met militaire spierkracht en paardenkrachten van snelle boten naar de stad Les Cayes gebracht.

In tegenstelling tot eerdere berichten lijkt een belangrijk deel van deze stad relatief ongeschonden de storm te hebben doorstaan. Ook het regionale ziekenhuis in de stad was in bedrijf en kreeg hulp uit verschillende hoeken, bleek tijdens een bezoek van marinepersoneel en landmachtmilitairen.

De harde klappen zijn meer richting het westen gevallen, zegt Laure Bottinelli, hulpcoördinator van de Wereld Gezondheidsorganisatie. 'In de stad Jérémie is 80 procent van de huizen vernield. Zieke mensen worden daar op de grond behandeld.'

Beide schepen zijn afgelopen nacht naar andere plaatsen gevaren om te zien of de mensen daar meer behoefte hebben aan hulp. De Pelikaan heeft nog ongeveer 100 shelterboxen aan boord en inventariseert langs de zuidwestkust welke hulp Nederland kan bieden. De Holland is aan de slag gegaan bij Jérémie en brengt de haven in kaart.

Informateur Gijsbertha begint morgen, vrijdag, met gesprekken met partijleiders over vorming kabinet Curaçao

'Zondag wil ik al een eerste tussenverslag aan de gouverneur uitbrengen'


Informateur Kenneth Gijsbertha begint morgen met het officiële gedeelte van zijn taak. Dan praat hij met de partijleiders en de sociale partners. Hij wil weten hoeveel draagvlak er is voor het vormen van een nieuw kabinet. Vandaag zijn de uitnodigingen daartoe de deur uitgegaan. Gijsbertha heeft van de gouverneur de opdracht gekregen om te ‘verkennen’ welke regeringscoalities mogelijk zijn op grond van de verkiezingsuitslag van 5 oktober. Dit meldt de Amigoe vanmiddag, donderdag 13 oktober 2016.

Als informateur zal hij met alle politieke partijen spreken die op basis van de verkiezingsuitslag een zetel in de Staten hebben gekregen.

'Ik verwacht de eerste gespreksronde al vrijdag af te ronden. Als het nodig is zal er op zaterdag een tweede gespreksronde plaatsvinden met de politieke partijen. Op zondag wil ik al een eerste tussenverslag aan de gouverneur uitbrengen', zegt Gijsbertha. Zijn eindverslag moet voor 25 oktober bij de gouverneur liggen.

Onderwerpen die in de komende regeerperiode prioriteit verdienen zijn volgens de gouverneur onder meer onderwijs, de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de gezondheidszorgsector en met name de afronding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, verbetering van de veiligheid op het eiland, het bevorderen van een economische groei en gezonde overheidsfinanciën, het instellen van een onafhankelijk hoofdstembureau en het aanscherpen van de regels voor de financiering van politieke partijen. Ook de ontwikkeling van een duidelijke visie ten aanzien van relaties en verbetering hiervan, zullen volgens de gouverneur prioriteit moeten krijgen.

'Dit zal ook de basis zijn voor de gesprekken die ik met de politieke partijen zal voeren. Ik zal vooral rekening houden met de wens van de gouverneur om te kijken naar een coalitie die het vertrouwen in het bestuur en de politiek van de burgers kan herstellen.'

De volgorde van de gesprekken zal volgens de verkiezingsuitslag verlopen. Gijsbertha spreekt eerst met de MAN, vervolgens MFK, PAR, Kòrsou di Nos Tur, PNP, Pueblo Soberano, Un Kòrsou Hustu en tot slot Movementu Progresivo.

In haar informatieopdracht verzoekt Lucille George-Wout of Gijsbertha op kortst mogelijke termijn kan onderzoeken of er een basis is voor een regering die op de steun van twee derde meerderheid van de Statenzetels kan rekenen. De MAN, PAR, PNP en PS hebben samen een meerderheid van 12 zetels in het parlement. Met de twee andere partijen die op dit moment 1 zetel in het parlement hebben gekregen, Un Kòrsou Hustu (UKH) en Movementu Progresivo (MP), erbij kan de gevraagde tweederde meerderheid van 14 zetels worden bereikt.

'Op dit moment is er nog geen sprake van portefeuilleverdeling. Als ik mijn taak als informateur heb afgerond zal de gouverneur een formateur benoemen. De formateur zal zelf eerst door de screening moeten. Daarna begint hij met de volgende stap. De potentiële ministerkandidaten die door de partijen naar voren worden geschoven screenen. Zolang de screening niet is afgerond zullen de namen van potentiële ministerkandidaten niet openbaar worden gemaakt.'

Curaçao's Statenlid Davelaar (PNP) wil opheldering over uitgifte casinovergunning voor Howard Johnson Hotel

'Exploitatievergunning zou laatste jaren paar keer van eigenaar zijn verwisseld en dat is tegen de wet'


PNP-Statenlid Humphrey Davelaar wil duidelijkheid over de uitgifte van de casinovergunning voor het Howard Johnson Hotel. Het Statenlid heeft vernomen, dat de laatste jaren de exploitatievergunning een paar keer van eigenaar is verwisseld en dat is tegen de wet. Dat schrijft Davelaar in een serie vragen gericht aan demissionair minister van Financiën Jose Jardim, aldus vandaag, donderdag 13 oktober 2016, de Amigoe. 

Om een casino te mogen exploiteren moet een hotel minimaal 150 kamers hebben. Maar, er zijn uitzonderingen op het eiland, zoals Hotel Otrobanda, Pelikaan Hotel en Airport Hotel, die minder kamers hebben maar wel een casino. De uitgifte van de vergunning voor deze uitzonderingspositie is rechtgetrokken in een reparatiewetgeving in 2010/2011. Met de voorwaarde dat hotel en casino juridisch aan elkaar verbonden zijn en er dus geen andere exploitant voor het casino mag zijn dan de eigenaar van het hotel. Het Howard Johnson Hotel heeft ook geen 150 kamers. Maar, de casinovergunning is destijds wel verstrekt onder de voorwaarde dat het hotel zou uitbreiden naar 150 kamers. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, constateert Davelaar.

En nu heeft een andere exploitant de casinovergunning gekregen, ook met de voorwaarde om naar 150 kamers te gaan, maar dat kan niet, omdat hij niet de eigenaar is van het hotel.

Volgens Davelaar gaat het zelfs nog verder nu de nieuwe casino-eigenaar de exploitatie heeft overgedragen aan weer een ander bedrijf dat nu een casinovergunning heeft terwijl dat wettelijk niet mag. En ook de voorwaarde om naar 150 kamers uit te breiden is in deze casinovergunning vervallen, aldus Davelaar, die zegt zich niet te kunnen voorstellen, dat toezichthouder Gaming Control Board zich vergist zou hebben.

Davelaar wil daarom van Jardim weten of de regels voor casinovergunningen inmiddels veranderd zijn en of Jardim documenten over dit onderwerp naar de Staten kan sturen. Het Statenlid verzoekt met name om de Reparatiewetgeving en kopieën van de laatste drie vergunningen die voor het casino van het Howard Johnson Hotel zijn afgegeven. Welk bedrijf had de vergunning vanaf 2009 tot op heden en was dat ook de eigenaar van het hotelcomplex die moest voldoen aan de uitbreiding naar 150 kamers? Wie zijn de beneficial owners vanaf 2009 tot nu? En met wie is de correspondentie over de vergunningen in deze periode verlopen: met de minister van Financiën of de Gaming Control Board? Als het klopt wat Davelaar heeft begrepen, welke maatregelen zal de minster dan nemen om het bovenstaande te corrigeren?

Davelaar hoop dat hij snel de verzochte informatie krijgt in het kader van duidelijkheid en transparantie.

Advocaat van geschorst hoofd Veiligheidsdienst Curaçao doet aangifte tegen mediawerker van smaad

Advocaat Braam dringt bij regering aan op opheffing schorsing van Römer


De advocaat van het geschorste hoofd van de Veiligheidsdienst Michael Römer, Bertie Braam (zie foto - Bron: Paradise FM), heeft gisteren aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) gedaan wegens smaad tegen een persoon die aan de media verbonden is. Dat is vermoedelijk degene die het eerst het bericht in de wereld bracht, dat Römer de vrouw van Alex Rosaria met een vuurwapen had bedreigd na een stukgelopen affaire Dit bericht Paradise FM vandaag, donderdag 13 oktober 2016. 

De vrouw zou daarna naar de politie zijn gestapt, maar geen aangifte hebben gedaan. Het bericht bracht een storm van reacties in de media teweeg.

Römer ontkent het incident. Gisteren kwam Elvira Rosaria Statia zelf al met een verklaring, dat er nooit van bedreiging met een vuurwapen sprake is geweest. Ze zou ook niet naar de politie zijn gegaan.

Volgens bronnen heeft advocaat Braam namens zijn cliënt ook een brief aan de regering gestuurd waarin wordt aangedrongen om de schorsing die van regeringswege is opgelegd ongedaan te maken. Het feitenonderzoek naar de zaak door de Landsrecherche gaat gewoon door, meldt het OM.

SVB staat garant voor enkele betalingen van St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaçao

Door garantstelling SVB wordt levering van onder andere geneesmiddelen gecontinueerd

Interim financieel coördinator Sehos Thodé: 'Budget Sehos moet realistischer worden vastgesteld'


De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is onlangs akkoord gegaan met een garantstelling voor bepaalde betalingen van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos), in die zin dat de courante levering van geneesmiddelen en ander medisch materiaal kan worden gecontinueerd. Daarnaast doorloopt het ziekenhuis momenteel het traject om de oude schulden, tot 30 september, te saneren, zo schrijft de Amigoe vanmiddag, donderdag 13 oktober 2016.

Over de aanzienlijke schulden aan de leveranciers moet nog worden onderhandeld. Dit traject is nog niet geconcretiseerd, maar het proces is wel op gang gebracht.

Elvis Thodé, interim-financieel coördinator van het ziekenhuis, zegt dat de garantstelling daarom erg belangrijk was. 'Hierdoor is er namelijk wat meer financiële ademruimte gecreëerd, terwijl de zorg kan worden gegarandeerd. De periode waarin het ziekenhuis nog in onderhandeling is met de leveranciers kan nu worden overbrugd.'

Doordat de partijen recentelijk een garantstelling zijn overeengekomen kan de voorraad langzaam weer worden aangevuld. Er worden weer bestellingen geplaatst voor de voorraad. Sehos-woordvoerster Raiza Kibbelaar meldt, dat ze inmiddels zijn begonnen met een aantal electieve (geplande) operaties. 'Er wordt gewerkt aan de verdere planning. De meeste specialisaties zijn hier al mee begonnen, met uitzondering van oogheelkunde. De specialisten zullen naar aanleiding hiervan hun patiënten benaderen om ze hiervan om de hoogte te stellen. De acute operaties, waaronder ook de behandeling van kankerpatiënten, hebben overigens gewoon doorgaan kunnen vinden.'

Financieel coördinator Thodé, die sinds medio augustus tijdelijk de functie van financieel coördinator vervult, is een bedrijfseconoom. Hij heeft aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gestudeerd. 'Ik heb zowel financiële als operationele werkervaring opgedaan.' Onlangs is hij door de Raad van Bestuur gevraagd om aan de slag te gaan als financieel coördinator. Dit in verband met het vertrek van financieel directeur en tevens bestuurslid Henri Gerrits. Het is de intentie dat Thodé een aantal maanden deze functie zal vervullen, in ieder geval tot januari, terwijl het proces voor selectie van een nieuw financieel directeur loopt. Hij omschrijft deze korte maar leerzame periode als volgt: 'Het Sehos staat voor een moeilijke situatie. We moeten door de liquiditeitscrunch heen zien te komen. We krijgen hierbij enige steun van de SVB, waardoor het ziekenhuis een aantal keer tijdelijk uit de brand is geholpen door voorschotten te geven.' Dit neemt volgens hem echter niet weg dat er een structurele oplossing nodig is.

Thodé hoopt vanuit zijn expertise te kunnen bijdragen aan meer samenwerking ten behoeve van de zorg voor de Curaçaose bevolking.

Het budget van het ziekenhuis werd in het derde kwartaal van 2014 vastgesteld op basis van het zorgniveau van 2013. Dit bedrag is vervolgens gekort met een bepaald percentage. De oude schulden zijn destijds ook buiten beschouwing gelaten. 'Inmiddels valt 85 tot 90 procent van de bevolking onder de SVB. De zorgvraag is dus gegroeid. Dit terwijl het budget van 120 miljoen gulden, wat in de eerste instantie al niet toereikend was, niet is meegegroeid.'

Er zou volgens Thodé een realistischer budget moeten worden vastgesteld. In de afgelopen jaren is het tekort namelijk verder gegroeid, terwijl de leveranciers zijn blijven leveren om de zorg te kunnen garanderen. Nu is echter een punt bereikt waarbij het moeilijker is om ze mee te krijgen. Ze hebben uiteraard ook hun limieten. De structurele oplossing zit hem dus in het verhogen van het budget. Voor 2015 en 2016 worden de tekorten op 1 miljoen gulden per maand geschat. Voor het komende jaar hebben de SVB en het ziekenhuisbestuur besproken hoe ze een beter budget kunnen onderhandelen, maar over 2014, 2015 en dit jaar zijn de partijen nog niet uit. Het bestuur werkt momenteel aan het verwerken van die financiële cijfers, die nog niet allemaal bekend zijn. Een deel daarvan is toe te schrijven aan een oud systeem, wat begin 2017 zal worden vervangen.

'Het wringt dus op het gebied van de financiële administratie, wat het moeilijk maakt, maar we zijn bezig deze verbetering te verwezenlijken om een betere positie te creëren in de onderhandelingen.'

Felicitaties en waarschuwingen voor jarige president Bouterse

Gangaram Panday, NDP: 'De president moet doorgaan op de ingeslagen weg'

Econoom Samson: 'Hij is gedoemd om als één van de slechtste presidenten ter wereld ten onder te gaan'


'De president moet doorgaan op de ingeslagen weg', zegt het NDP-Assembleelid Keshopersad Gangaram Panday ter gelegenheid van de 71e verjaardag vandaag, donderdag 13 oktober 2016, van president Desi Bouterse. 

Volgens Gangaram Panday, in het Dagblad Suriname van vandaag, geeft de president blijk van het feit, dat niemand te oud is om zo een zware post te bemannen en het land te leiden. Hij hoopt dat het de president lukt om op de ingeslagen weg de Surinaamse samenleving uit de huidige problemen te halen, om zodoende betere tijden tegemoet te gaan.

'71 Jaren zijn geen 71 dagen, het zijn 71 levensjaren. Wanneer iemand zo'n leeftijd bereikt, moet de persoon hartelijk worden gefeliciteerd', is de reactie van politicus Patrick Kensenhuis (NDP). Volgens hem heeft Bouterse veel bereikt en meegemaakt in deze 71 jaren. 'De persoon Desiré Delano Bouterse zal datgene wat hij geleerd heeft en heeft meegemaakt in deze 71 jaren kunnen overdragen aan de jeugd. De president heeft nu de gelegenheid om vooral inhoud te geven aan het aspect van kennisoverdracht', aldus Kensenhuis.

Maar, er zijn ook critici die de president iets anders adviseren op zijn 71e jaardag. Volgens econoom/jurist Guillermo Samson zou de president een 180 graden ommekeer moeten maken om het land en zijn naam te redden. Hij brengt in herinnering, dat Bouterse democratisch is gekozen en het volk het nog steeds met hem meent, maar de president het omgekeerde niet laat blijken.

'Als president van dit land en mijn president ben je nooit te oud om te leren. Wat ik hem kan meegeven, is kijken naar al de mensen die hem verkeerde adviezen geven, hem en het land de verdoemenis insturen, het hele land in een net omspannen en dit mooie land volproppen met maatschappelijke mislukkelingen. Hij moet al deze mensen voor goed en voor eeuwig als brandhout dumpen. Op het ogenblik is hij gedoemd om als één van de slechtste presidenten ter wereld ten onder te gaan. Hij heeft nog de kans om tussen zijn 71ee en 75e, het volk naar grotere hoogten te brengen zoals hij hen had beloofd', stelt Samson.

Volgens Samson kan de president al de beloftes realiseren, maar dan moet hij alleen werken met eerlijke mensen en met mensen die verstand hebben van wat er werkelijk gedaan moet worden.

Econoom Zunder: 'Op basis van welk beleid wil regering structurele veranderingen teweeg brengen?'

Zunder reageert op instelling twee nieuwe directoraten bij ministerie van RO


Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is voornemens om twee nieuwe directoraten in het leven te roepen. Het gaat om het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen en het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland. De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft dit aangekondigd. 

In reactie hierop zegt econoom, vakbondsleider en voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, Armand Zunder, vandaag, donderdag 13 oktober 2016, in het Dagblad Suriname: 'De inheemsen zijn de oorspronkelijke bewoners en hun ontwikkeling loopt behoorlijk achter. Ook de sociaaleconomische situatie van de Afro-Surinamers in het binnenland loopt achter.'

Zunder vindt het dan ook een goed initiatief van het ministerie om aandacht te schenken aan deze twee groepen. 'Als de overheid denkt dat zij de ontwikkeling van de mensen kan bevorderen middels het installeren van de directoraten, dan is het een goede zaak.' Maar, hij vraagt zich af hoe men het ondernemerschap zal stimuleren onder deze mensen.

'Hoe gaat men opleidingen aanbieden? Hoe gaat men werkgelegenheid creëren? Op basis van welk beleid wil men de structurele veranderingen teweeg brengen? Wat voor fondsen heeft men beschikbaar gesteld om invulling te geven aan dit beleid? Dit zijn vragen die mij meer interesseren dan de structuur van het ministerie te veranderen', stelt Zunder.

Volgens de econoom zijn werkgelegenheid, scholing, ondernemerschap, gezondheidszorg en de inflatie, issues die er momenteel spelen tussen de inheemsen en Afro-Surinamers. De regering moet zich focussen om deze zaken aan te pakken.

Prijs van sigaretten is per 11 oktober drastisch omhoog gegaan

Mitra Int.: 'Prijsstijging noodzakelijk vanwege omhoog geschoten douane wisselkoers'

Consumentenkring Suriname: 'Prijsverhogingen moeten naar redelijkheid en billijkheid zijn'


Mitra International NV heeft bekendgemaakt, dat in verband met de stijging van de douanewisselkoers gedurende de afgelopen periode het bedrijf genoodzaakt is ingaande dinsdag 11 oktober haar prijsstructuur aan te passen. Zo zijn de prijzen van de merken Dunhill, Morello en Pall Mall drastisch omhoog gegaan. Dunhill is de koploper met een winkelprijs per slof tussen Srd 230 en Srd 246 en per pak is het tussen Srd 25 en Srd 27. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 13 otober 2016.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had via de Nationale Voorlichtingsdienst meegedeeld, dat de douanekoers van Srd 4,04 voor de Amerikaanse dollar is losgelaten en dat de koers marktconform berekend zou worden. De indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname is toen naar Srd 7,28 gegaan. Vanaf dat moment is de koers aan het fluctueren, waardoor deze om de twee weken aangepast wordt. Momenteel staat de douanekoers op Srd 7,82.

Albert Alleyne, voorzitter van Consumentenkring Suriname (CKS), stelt dat de Consumentenkring altijd heeft aangegeven niet eraan mee te werken dat mensen roken vanwege de schade die dit levert aan de gezondheid. De CKS-voorzitter geeft tevens aan elke verhoging toe te juichen zolang die in de belastingkas gaat.

'Echter zijn we geen voorstander ervan dat producten zo maar verhoogd worden. Deze moeten naar redelijkheid en billijkheid zijn. De staat moet zodanig de inkomsten verwerken dat de ziektes die voortkomen uit de sigaret tevens bestreden kunnen worden.'

De CKS-voorzitter geeft aan, dat het ook niet correct is dat de douanekoers hoger ligt dan de straatkoers. Bij verhogingen is de kans eveneens groot, dat de smokkel van sigaretten toeneemt. Alleyne vindt in dit kader dat wanneer de controle inefficiënt is, verhoging geen enkele zin heeft, omdat de consument uiteindelijk het gelag zal betalen. 'Wat wij graag zien, is dat het controleapparaat van de overheid en van de belastingen actiever moet worden. We moeten erop toezien, dat er ook geen smokkel komt van geen enkel product', aldus Alleyne.

President Bouterse krabbelt weer eens terug na een gedane uitspraak

Bouterse ontkent met uitspraak 'zand erover' mensen hand boven het hoofd te houden

Media krijgt deels van president de zwarte Piet toegespeeld...


President Desi Bouterse ontkent dat hij als voorzitter van de NDP met de uitspraak ‘zand erover’ personen die misstappen hebben begaan, de hand boven het hoofd probeert te houden. Het ging volgens hem helemaal niet om personen die pakketten hebben gestolen. 'Daar gaat het niet over', zei hij in een gesprek met zijn perschef Clifton Limburg, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 13 oktober 2016.

De uitspraken die hij op 30 september in het NDP-partijcentrum Ocer in Paramaribo deed - na het uitspreken als president van de Jaarrede - zouden betrekking hebben op een situatie waarbij er door een organisatie goederen zijn aangeleverd, maar dat de werkers die niet meteen in de levensmiddelenpakketten van de overheid hebben verwerkt.

Zijn irritatie zou volgens zijn verklaring te maken hebben met het feit, dat de goederen in een freezer waren weggezet en dat de verspreiding daarvan maar niet op gang kwam. 'Die dingen moeten sneller gebeuren. Geef die mensen die goederen, ze zijn voor het volk bestemd.'

Bouterse vindt dat er onnodig sensatie gemaakt is over zijn uitspraken. 'Maar misschien heb ik het niet goed uitgelegd', excuseerde hij zich. De uitleg in Ocer klonk namelijk heel anders. Bouterse zei toen: 'Als jij die pakketten kunt delen en mensen hebben het vertrouwen in jou, dan krijg jij de gelegenheid. Maar, mensen willen niet bij jou, omdat jij die pakketten steelt. Mi de na Leonsberg, maar mi sabitakiyu e kibri pakket. Ik kan nu rijden naar containers om pakketten te gaan halen. Maar zand erover, wij gaan er niet meer over praten. Laten wij het beschouwen als afgerond en na deze jaarrede kracht putten om te doen wat wij hadden moeten doen in de afgelopen periode.' 

VHP'er Gajadien heeft moeite met groot verschil tussen CBvS- en douanekoers

'CBvS hanteert Amerikaanse dollarkoers van Srd 7,41, maar bij de douane is die Srd 7,82'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien hekelt het feit, dat de valutawisselkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) verschilt met de koers die de douane hanteert. 'Terwijl de CBvS een Amerikaanse dollarkoers hanteert van Srd 7,41, blijkt dat de douane reeds drie weken een koers van Srd 7,82 hanteert. Door het enorme verschil heeft de dalende koers van de moederbank geen enkele invloed op winkelprijzen, omdat ondernemers hun goederen nog steeds duurder moeten inklaren', zegt Gajadien vandaag, donderdag 13 oktober 2016, in het Dagblad Suriname. 

De straatkoers voor de Amerikaanse dollar ligt momenteel op Srd 7,28. De politicus zegt dat hij begrijpt dat de douane niet dagelijks de koers kan bijstellen, maar vindt het niet door de beugel kunnen dat een koers selectief weken lang kan worden gehanteerd. 'Zoiets moet onmiddellijk aangepakt worden', aldus Gajadien.

Enkele maanden geleden besloot de regering uiteindelijk om de douanekoers van Srd 4,04 volledig los te laten. Dit zorgde voor een complete chaos van prijsverhogingen op importgoederen die nu voor een koers van boven de Srd 7 moesten worden ingeklaard.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financien zei in De Nationale Assemblee, dat enkele importeurs alleen maar rijker werden door de doaunekoers op Srd 4,04 te houden. Goederen in winkels zijn sinds het vrijgeven van de douanekoers minstens drie keer de lucht ingegaan. Veel winkeliers zijn al in problemen geraakt, omdat de omzet behoorlijk is gedaald. Ondernemers hebben leningen genomen en anderen betalen huur. Ondernemers zijn grotendeels afhankelijk van het valutacomponent. Valuta is te duur of moeilijk te vinden. Regelmatig gaan supermarkten en restaurants dicht. Daarnaast is de criminaliteit toegenomen

'Zonder druk OAS zou ware toedracht doodschieten vier ongewapende verdachten Tout Lui Faut nooit boven tafel komen'

'Dit zou behandeld worden zoals vele andere misstanden in Suriname, met de woorden zand erover'

'Iedereen heeft recht op leven, ook criminelen die voor de rechter moeten verschijnen'


De ware toedracht van de gebeurtenissen rond het doodschieten door agenten van vier ongewapende verdachten in hun auto te Tout Lui Faut in de nacht van 13 juni 2013 zou nooit naar boven zijn gehaald zonder druk vanuit de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. 'Ook dit zou behandeld worden zoals vele andere misstanden in Suriname met de woorden zand erover', zegt Robert Hewitt, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie, Allied Collective (AC),  vandaag, 13 oktober 2016, in Ware Tijd.

Hij doelt op het feit, dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vorige week via de media heeft toegegeven, dat de vier verdachten 'geliquideerd' zijn tijdens een gezamenlijke actie van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger. Zij komt tot deze conclusie op basis van een tussentijds rapport van het Openbaar Ministerie (OM).

Hewitt legt uit, dat dit rapport moest worden geproduceerd, op basis van de internationale verdragen waarvan Suriname partij is. 'Ik had vanaf het begin al redelijk het vermoeden, dat de zaak niet goed zat. Dat heb ik schriftelijk kenbaar gemaakt aan het OM en de toenmalige waarnemend president van het Hof van Justitie', legt de mensenrechtenactivist uit.

Vervolgens heeft AC een klacht ingediend bij het Inter Amerikaans Mensenrechtenhof. Daarin staat, dat een eerlijk proces in Suriname niet mogelijk bleek. Dit standpunt was ingenomen, nadat de toenmalige procureur-generaal, korpschef en minister van Justitie en Politie, het dodelijk optreden van de agenten hadden geprobeerd te rechtvaardigen tegenover de pers, zonder dat een gedegen onderzoek was ingesteld.

AC eist compensatie aan de nabestaanden en eerherstel van de verdachten, mocht blijken dat ze inderdaad zijn geëxecuteerd. 'Het zal de overledenen niet terugbrengen, maar het is wel een stuk genoegdoening voor de familie. Iedereen heeft recht op leven, ook criminelen die voor de rechter moeten verschijnen.'

VES-voorzitter: 'Intentie uitgifte staatsobligaties roept meer vragen op dan antwoorden'

Ramautarsing: 'Wij zijn gedowngraded, dat wil zeggen, dat de rente voor ons duurder zal worden'

'Wij kunnen het verschil tussen uitgaven en inkomsten niet blijven dekken met leningen'


De regering wenst gebruik te maken van de huidige lage rentetarieven op de wereldmarkt en presenteert tegelijkertijd de recente positieve ontwikkelingen in het land om staatsobligaties ter beschikking te stellen op de wereldmarkt. Dit roept volgens Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), juist meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Het leenbeleid van de overheid is naar zijn oordeel onduidelijk, niet transparant en de argumentatie is niet altijd consistent. 

'Met dezelfde Oppenheimer, waar momenteel mee wordt gewerkt, is niet lang terug tegen 8,6% een lening gesloten. Leenden wij toen om de lage rente? Je leent nooit om lage rente, maar om doelen te realiseren voor het land. Als je doelen wilt bereiken, maakt het niet uit als de rente hoog of laag is. Men moet het werk doen', stelt Ramautarsing vandaag, donderdag 13 oktober 2016, in het Dagblad Suriname.

‘In 2013 is dezelfde minister van Financiën, die toen de governor was van de Centrale Bank van Suriname, langs de hele wereld geweest om geld te lenen. Uiteindelijk ging de zaak niet door, terwijl al de uitgaven qua onderhandelingen en reiskosten ook niet zijn terugverdiend. Zes maanden geleden zijn wij bij Oppenheimer 150 miljoen Amerikaanse dollar gaan zoeken en kwamen met 86 miljoen terug met een 8,6% rente. Toen hadden wij nog een BB- rating. Nu hebben wij een B- rating. Wij zijn gedowngraded. Dat wil zeggen, dat de rente voor ons duurder zal worden', stelt de econoom.

Wat voor Ramautarsing ook onduidelijk blijkt te zijn, is waarvoor het geld precies zal worden aangewend.

De regering kan nog niet bewijzen hoe zij de 1.8 miljard van de Islamic Development Bank zal invullen. 'Nu gaan wij ineens weer de hele wereld langs', stelt Ramautarsing. De intentie voor deze uitgifte die meer vragen oproept dan antwoorden biedt, resulteert volgens de econoom uiteindelijk in weinig vertrouwen. Prudent macro-economisch beleid van de afgelopen maanden heeft volgens de regering geleid tot stabilisatie van de wisselkoers, terwijl de recente opening van de Newmont Suriname Merian-goudmijn, toename van de inkomsten uit de goudexport en de besparingen op de valutamarkt als resultaat van het operationeel worden van de raffinaderij van Staatsolie, garanties zullen zijn voor investeerders in de obligatie. Het bogen op ‘prudent macro-economisch beleid’ ziet de VES-voorzitter ook niet zitten.

'Wij leden van de vereniging moeten dan volgens mij ons schoolgeld terughalen, want wij hebben andere dingen geleerd inzake prudent macro-economisch beleid', meent de VES-voorzitter.

Of de internationale gemeenschap erin trapt, is volgens Ramautarsing een ander hoofdstuk. Van belang is dat Suriname de eigen staatshuishouding op orde brengt. 'Als wij kijken naar de begroting van 2017, dan zijn wij van plan Srd 4.2 miljard meer uit te geven dan wij verdienen in het land. Dit is geen macro-economisch prudent beleid. Wij kunnen het verschil niet blijven dekken met leningen. Wij moeten echt de tering naar de nering gaan zetten', aldus Ramautarsing.

Nieuwe website VZ-Online van Vreemdelingen Zaken gelanceerd

Vanaf zaterdag 15 oktober kunnen alle aanvragen tot verblijf digitaal worden verricht


De overstap naar online aanvragen bij Vreemdelingen Zaken (VZ-Online) vindt vandaag, donderdag 13 oktober 2016, plaats. Vanaf 15 oktober worden alle aanvragen tot verblijf digitaal gedaan. Het ministerie van Justitie en Politie wil de dienstverlening zodanig vergemakkelijken voor vreemdelingen, zodat zij vanuit elke plek in Suriname een aanvraag online kunnen indienen (Bron foto: VZ-Online). Dit meldt Starnieuws. 

In de voorbereidingsfase zijn de ministeries van Arbeid, Handel en Industrie, de Immigratiedienst en het Korps Politie Suriname geïnformeerd over VZ-Online. De aanvraag tot verblijf, verlenging verblijf, vestiging en naturalisatie door personen die legaal in Suriname willen verblijven, zullen per medio oktober online plaatsvinden. Sinds 1 maart 2016 moeten vreemdelingen over een Machtiging tot Kortverblijf (MKV) beschikken om een aanvraag tot verblijf te doen.


De categorie Surinaamse Origine, PSA-gerechtigden (Personen van Surinaamse Afkomst) n CARICOM-staatsburgers - met uitzondering van de Haïtianen - zijn vrijgesteld van deze verplichting en kunnen na binnenkomst zonder een MKV, een aanvraag tot verblijf indienen.

Op het moment van het digitaal indienen moet de aanvrager Suriname reeds zijn binnengekomen. De aanvrager zal de instructies op de website goed moeten doornemen. Alle documenten, bewijsstukken en formulieren moeten worden gedigitaliseerd. Binnen 14 werkdagen wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is en voldoet aan de Vreemdelingenwet.

Het ligt in de bedoeling om met dit nieuw systeem afhankelijk van de type aanvraag, de doorlooptijden voor het afhandelen van complete aanvragen terug te brengen naar minimaal 60 werkdagen, zegt het ministerie.

Oplevering zes kwelders zorgt voor uitbreiding kustbescherming bij Weg naar Zee

'Naipal doet een heel goede job en ik vind dat de overheid hem ook moet ondersteunen'

(Bron foto: Conservation International Suriname)

Door de oplevering van zes kwelders is de bescherming van de kust te Weg naar Zee uitgebreid. De bedoeling is om met dit systeem zoveel mogelijk modder op te vangen waarna mangrove geplant kan worden. 'Het gebied moet wel voldoende draagkracht hebben en de golven moeten niet te hoog zijn', zegt professor Siewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname vandaag, donderdag 13 oktober 2016, in de Ware Tijd. Hij is belast met het project 'Building with Nature'. 

De aanleg van de kwelders is medio mei gestart. Naipal zegt dat hij begin volgend jaar mangrovezaadjes zal hebben. Eerder zijn mangroveboompjes geplant op de eerste kwelder. 'Een deel is er nog, maar sommige zijn weggespoeld. We hadden te vroeg geplant; het sediment was niet hoog genoeg', zegt Els van Lavieren, projectcoördinatrice van Conservation International Suriname. 'Het planten is eigenlijk bijzaak, omdat het de bedoeling is dat we condities scheppen, waardoor natuurlijke regeneratie van mangrove ontstaat.'

Het project wordt gefinancierd door onder ander Conservation International Suriname en Staatsolie Foundation. Er is al 200.000 Amerikaanse dollar in geïnvesteerd.

Buurtbewoner en visser Radjen Sukhai juicht het initiatief van Naipal toe. 'Hij doet een heel goede job, en ik vind dat de overheid hem ook moet ondersteunen.' 

Conservation International Suriname zegt op haar website, dat met het herstel van de mangrove langs de kustlijn, ecosysteemdiensten opnieuw kunnen bijdragen aan het levensonderhoud van de gemeenschap. Bovendien zullen overstromingen als gevolg van zeespiegelstijging worden tegengegaan. In eerdere proefprojecten is gebleken dat mangrove aanplant in de kuststrook voordelen met zich meebrengt, zoals een hogere visvangst en dankzij bestuiving van landbouwgewassen door bijen die zich met parwa nectar voeden, ook grotere vruchten.

Vorswijk (ABOP): 'Medische zorg in binnenland staat op het punt in elkaar te donderen'

'Er is geen gedegen controle en de mensen verpauperen verder'


'De medische zorg in het binnenland staat op het punt in elkaar te donderen. Behalve dat de zorg de laatste tijden verre van stabiel is, worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen hiervan.' Woorden van het ABOP-Assembleelid Dinotha Vorswijk  (zie foto - Bron: DNA) uit Sipaliwini, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 13 oktober 2016.

De Medische Zending heeft de kosten voor haar diensten drastisch verhoogd. Deze zijn onbetaalbaar voor de bewoners van het binnenland, aldus Vorswijk, die graag verandering hierin wil hebben.

De Medische Zending is voor ruim 90% verantwoordelijk voor de medische zorg in het binnenland. Behalve dat er al een schaarste is aan medicamenten, zijn de marktconforme prijzen helemaal niet te doen voor de groep hulpbehoevenden tussen 17 tot 59 jaar, zegt Vorswijk. Deze groep is aangezegd de Bazokaarten (Basiszorg) op te halen bij het Staatziekenfonds in Paramaribo. Dit brengt in deze moeilijke tijd heel wat kosten met zich mee.De informatie aan deze groep is ook niet goed doorgespeeld, vindt het Assembleelid. Nu worden de mensen met de feiten geconfronteerd over de prijzen. Indien ze niet kunnen betalen, worden ze ook niet geholpen. De prijzen gelden voor iedereen die geen Bazokaart heeft of niet verzekerd, geeft Vorswijk aan. Het gaat dus niet alleen om bevallingen en kraamzorg voor een bedrag van Srd 2.238. Het gaat om de totale zorg met schrikbarende hoge prijzen die gewoon onbetaalbaar zijn voor deze mensen die het al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, aldus de politica.

(Met dank aan Starnieuws)
Ook vraagt ze zich af hoe het staat met de subsidie aan Medische Zending. Indien deze is komen weg te vallen, laat het publiek dat ook weten. Iedere Surinamer heeft recht op goede gezondheidszorg. Het binnenland is moe dat structureel dit recht hem wordt ontnomen, zegt Vorswijk. 'Temeer, omdat we weten dat het binnenland achtergesteld is en de bewoners minderbedeeld zijn. Ik doe een oproep aan de regering, met name de president, om zo snel als mogelijk deze situatie te bekijken en met een oplossing te komen. Het is niet te doen dat de prijzen van goederen en en diensten elke dag de lucht ingaan. Er is geen gedegen controle en de mensen verpauperen verder.'

Jogi (VHP): 'RGB-minister moet procureur-generaal inschakelen in kwestie Danny's Villapark

'Iemand heeft een scheve schaats gereden en dat moet grondig onderzocht worden'


De kwestie Danny's Villapark is volgens VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, vandaag, donderdag 13 oktober 2016, in de Ware Tijd, rijp voor een grondig justitieel onderzoek. 'De RGB-minister moet de procureur-generaal inschakelen. Iemand heeft een scheve schaats gereden en dat moet grondig onderzocht worden.'

De politicus vraagt zich af hoeveel vertrouwen burgers nog moeten hebben in de instituten die hen hiertegen moeten beschermen als de kopers hun perceel op zo'n goedkope manier kwijtraken. Gedoeld wordt op notarissen en het GLIS-kantoor (Grondregistratie en Landinformatiesysteem), aldus de Ware Tijd.

Jogi, die lid is van de vaste parlementaire commissie van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB), vindt dat verdere handelingen in deze zaak gestaakt moeten worden totdat duidelijk zal zijn wie verantwoordelijk is.

Bewoners van het verkavelingsproject Danny's Villapark zijn recentelijk op de hoogte gesteld dat er beslag gelegd is op hun woning en dat die in de komende tijd geveild zal worden. Personen aan wie de intussen overleden verkavelaar Surindre Mungra geld schuldig was, hebben hun geld niet gehad. Ze hebben inmiddels van de rechter toestemming gekregen, om beslag te leggen op het totale verkavelingsproject.

Jogi kan zich niet voorstellen, dat het de verkavelaar is gelukt om na reeds percelen te hebben verkocht, toch nog een hypotheek op het totale project te krijgen. Hij vermoedt dat de verkavelaar bewust misbruik gemaakt heeft van het trage proces van overdracht. De parlementariër zegt, dat als dat zo is, de Stichting Danny, onder welke naam Mungra heeft gehandeld, hard aangepakt moet worden.

Het Assembleelid vraagt zich ook af waarom het de notaris niet is opgevallen dat er reeds kavels op het project zijn verkocht, alvorens de hypotheek te vestigen. Ook het niet inschrijven van de 'verkochte' percelen in het Openbaar Register bevreemdt hem. Hij ziet het als een taak van de notaris om de inschrijving te verzorgen of om ten minste met de koper af te spreken dat die dat doet.

Leerkrachten en scholieren protesteren bij MinOWC tegen sluiting avond-MULO Albina

Scholieren moeten naar Moengo reizen om onderwijs te kunnen volgen

ABOP-Assembleelid Bee vraagt in parlement aandacht voor probleem


Leerkrachten en scholieren hebben in een brief aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) geprotesteerd tegen de sluiting van de avond-MULO in Albina. De scholieren moeten voortaan naar Moengo reizen om hun studie voort te zetten. Dit bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 13 oktober 2016.

Assembleelid Marinus Bee (ABOP) heeft een afschrift van de brief ontvangen. Hij heeft met betrokkenen gesproken en zal de kwestie vandaag onder de aandacht van de regering brengen.

De meeste scholieren zijn moeders. Het door studeren wordt bijzonder moeilijk voor hen als zij naar Moengo moeten. Zij moeten dan veel eerder uit huis gaan, waardoor er problemen ontstaan met het regelen van oppas voor hun kinderen.

De scholieren hebben minister Robert Peneux gevraagd om het besluit in heroverweging te nemen. De scholieren en leerkrachten willen dat het onderwijsproces in Albina normaal voortgang vindt. Als dat niet gebeurt, dan zullen velen noodgedwongen hun studie moeten beëindigen.

Bee zegt het te betreuren, dat op deze manier mensen de mogelijkheid wordt ontnomen om zich verder te ontwikkelen. Hij hoopt dat de regering dit probleem gauw oplost.

MFK-Statenlid Constancia op Curaçao bereid zich uit Staten terug te trekken

'Als zij als verdachte obstakel vormt voor onderhandelingen met MFK trekt ze zich terug'

Constancia is verdachte in de beruchte mondkapjeszaak Dubnium


Jacinta Constancia, Statenlid voor MFK en nummer twee op de lijst, is net zoals haar partijleider Gerrit Schotte bereid een stapje terug te doen en zich terug te trekken uit het parlement zolang het strafrechtelijk onderzoek naar haar nog loopt. Dat heeft Gerrit Schotte, de partijleider van MFK, gisterochtend tijdens een interview bij Mòru Bondia bekendgemaakt, schrijft het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 13 oktober 2016.

Constancia zou dit dinsdagmiddag na de persconferentie van Schotte bij het partijkantoor van MFK in Saliña tegen de partijleider hebben gezegd. 'Als zij als verdachte ook een obstakel vormt voor onderhandelingen met MFK, trekt ze zich ook terug', aldus Schotte gisterochtend.

Constancia is verdachte in de beruchte mondkapjeszaak Dubnium. In deze zaak wordt onderzoek verricht naar fraude bij de bestelling van 40.000 mondkapjes op Curaçao waarbij mogelijk ook Constancia - die van 2010 tot 2012 minister van Gezondheid was - betrokken was. Het onderzoek is onderdeel van het project Duradero dat onder meer tot doel heeft de financieel-economische criminaliteit op Curaçao te bestrijden. Bij dit project speelt het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) een belangrijke rol.

Schotte liet gisteren weten, dat de zaak van Constancia op 17 oktober wordt behandeld.

Het nieuws van het mogelijke terugtrekken door Constancia komt een dag nadat Schotte zelf liet weten bereid te zijn een stap terug te zetten om zo de ruimte te bieden aan zijn partij MFK om toch nog deel uit te maken van de onderhandelingen voor de formatie van een nieuwe regering. Wel blijft hij de leider van MFK.

Schotte werd eerder dit jaar veroordeeld door het Gerecht in Eerste Aanleg voor ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. De meeste partijen die nu een of meer zetels in de Staten hebben behaald, hebben eerder publiekelijk verklaard niet met Schotte en zijn MFK te zullen samenwerken. Schotte werd vanaf het moment dat hij officieel als verdachte werd aangemerkt geadviseerd door mede-Statenleden om de eer aan zichzelf te houden en af te treden, hetgeen de oud-premier steeds weigerde.

Gisteren liet hij bij TeleCuraçao weten niet eerder te hebben willen aftreden omdat zijn partij het dan niet zo goed zou hebben gedaan bij de verkiezingen. 'Als ik eerder was afgetreden, hadden we nu misschien nul zetels. MFK met Schotte aan het hoofd was de beste keus en optie voor de partij.'

Curaçao Tourist Board en ministerie van GMN maken door orkaan Matthew beschadigde stranden schoon

Diverse stranden op Bándabou worden onder handen genomen


De Curaçao Tourist Board (CTB) is afgelopen weekend samen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) begonnen aan de schoonmaak van de publieke stranden op Bándabou die schade hebben geleden na orkaan Matthew.  Dit meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 13 oktober 2016.

De stranden die deel uitmaken van het onderhoudsproject zijn Playa Kalki, Playa Grandi (Playa Piskadó), Playa Fòrti, Playa Abou (Playa Kenepa Grandi), Playa Kenepa Chikí, Playa Jeremi, Playa Lagun, Playa Sta. Cruz, Playa Daaibooi, Playa Boca Sami en Playa Wachi (Bron foto: CTB).

GGZ Curaçao uit in brief aan de demissionair minister zorgen over ‘zorgelijke situatie’

Behandelstaf stuurt brandbrief naar minister GMN

'Patiënten verblijven in gebouwen die in deplorabele staat verkeren'


De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op Curaçao heeft in een brief aan de demissionair minister van Gezondheid, Milieu en Natuur haar zorgen geuit over de ‘zorgelijke situatie’ binnen de GGZ op Curaçao. 'En binnen onze instelling in het bijzonder.' De brief is ondertekend door zeventien personen die samen de behandelstaf van de GGZ op Curaçao vormen, aldus vandaag, donderdag 13 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

'Het bieden van goede geestelijke gezondheidszorg op Curaçao staat al langere tijd sterk onder druk van financiële problemen in de gehele sector.' Ondanks positieve evaluaties is de GGZ geen uitzondering, stelt de behandelstaf. 'Als gevolg van de financiële nood is er de afgelopen jaren op verschillende kritieke punten bezuinigd waardoor het niveau van de zorg onder druk is komen te staan.'

Patiënten veroorzaken overlast doordat er onvoldoende frequente en intensieve ambulante zorg geboden wordt, stelt de groep. Ook lukt het niet de behandeluren door gedragsdeskundigen te intensiveren waardoor er tragere behandelingen zijn met langere opnames. De patiënten verblijven bovendien in gebouwen die in deplorabele staat verkeren, stellen de behandelaren. Ook privacy van de patiënt laat te wensen over.

 De preventieve projecten zijn stilgezet en ook lukt het niet voldoende om familie te ondersteunen zodat ze de zorg beter kunnen volhouden en overnemen. Rehabiliterende activiteiten om opname te voorkomen of te verkorten vinden ook onvoldoende plaats, aldus de groep in de brandbrief aan de minister.

'Het niet interveniëren in deze toestand heeft op korte termijn verstrekkende gevolgen voor patiënten.'

De GGZ vreest het sluiten van afdelingen, minder personeel en dus minder aandacht voor de patiënt, minder specifieke therapieën en het op de baan schuiven van de ontwikkeling van een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 'Met minder financiële middelen zal de zorg terugvallen naar het oude bad, bed, brood en pillen. Dit terwijl Curaçao als land in het Koninkrijk maar ook in de Cariben juist opvalt door zijn kwaliteit van zorg.'

De brief is op 7 oktober verstuurd aan de demissionair minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Siegfried Victorina. Hij was gisteren niet beschikbaar voor een reactie.

Ministerie van Economische Ontwikkeling Curaçao heeft Raad van Kinderen

Raad van MEO bestaat uit 29 leerlingen van groep 7 van het Fatima College


Doel is kinderen stem geven in besluitvorming van vandaag die ook impact heeft op hun toekomst


Ook het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) heeft nu een Raad van Kinderen. Onlangs heeft demissionair minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van dit ministerie samen met leden van het managementteam van het ministerie een bezoek gebracht aan de kinderen om hun een dilemma voor te leggen dat ze de komende twee maanden gaan onderzoeken. De Raad van Kinderen van MEO bestaat uit 29 leerlingen van groep 7 van het Fatima College, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 13 oktober 2016.

De Raad van Kinderen is een initiatief van Unicef Nederland en Missing Chapter Foundation (MCF). Op Curaçao wordt de Raad van Kinderen vertegenwoordigd door SIFMA (Sentro di Informashon i Formashon na Bienestar di Mucha).

Het doel van deze Raad is om kinderen een stem te geven in de besluitvorming van vandaag die ook impact heeft op hun toekomst. De Raad van Kinderen denkt net als de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht mee met de toekomst en strategie van een organisatie. Door hun morele kompas, verbeeldingskracht, creativiteit en logica zetten de kinderen volwassenen op scherp en dragen zij vernieuwende oplossingen aan.

'MEO gelooft in het talent en de vaardigheden van onze jeugd en vindt het van essentieel belang om hen hierdoor ook te betrekken bij beslissingen over de economische ontwikkeling van Curaçao', aldus het ministerie in een persbericht.

De Raad van Kinderen kreeg een dilemma van Rhuggenaath gepresenteerd dat de groep voor de twee komende maanden gaat onderzoeken en hun bevindingen daarna aan het managementteam van MEO tijdens een dialoogsessie gaat presenteren. De kinderen beslissen samen met hun docent hoe ze invulling geven aan het onderzoek.

Belgische politie arresteert Nederlandse van Surinaamse komaf uit Amsterdam wegens ontvoering van haar vier kinderen

Vrouw (39) was in november 2015 met haar kroost Nederland ontvlucht

Kinderen stonden onder toezicht van Jeugdbescherming Amsterdam


De Belgische politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft een 39-jarige internationaal gesignaleerde Nederlandse vrouw van Surinaamse afkomst en haar vier kinderen aangetroffen in Tessenderlo. Ze zou haar kroost, dat onder toezicht stond van de jeugdbescherming in Amsterdam, ontvoerd hebben. Dit bericht de Belgische krant Het Laatste Nieuws gistermiddag, woensdag 12 oktober 2016, op haar website.

Een motoragent zette op 3 oktober een voertuig aan de kant, omdat de bestuurster en haar passagier geen veiligheidsgordel droegen. Tijdens de controle bleek dat de vrouw en haar 15-jarige dochter internationaal gesignaleerd stonden. Twee dagen later werden op een adres in Tessenderlo haar kinderen van 2, 4 en 6 jaar oud teruggevonden.

De vrouw was sinds november 2015 met haar kroost Nederland ontvlucht.

De vijftienjarige dochter stond onder toezicht van jeugdzorg in Nederland. In juni 2016 liep de tiener weg bij haar pleegouders en vertrok ze naar haar moeder in België. Het kind werd niet teruggebracht naar het pleeggezin.

Na contact met de federale politie bleek dat ook de drie kinderen onttrokken waren aan de jeugdzorg in Nederland.

Na haar arrestatie wilde de Nederlandse vrouw niet vertellen waar haar drie jongste kinderen verbleven. Uitlevering Een controle op een eerste adres leverde niets op. Op 4 oktober besliste de onderzoeksrechter de vrouw aan te houden en op te sluiten met het oog op haar uitlevering aan Nederland. Na informatie-uitwisseling tussen Nederlandse rechercheurs, de lokale politie en de parketten van Amsterdam en Hasselt kregen de onderzoekers een aantal adressen in het vizier.

Op 5 oktober werden de drie kindjes op een adres in Tessenderlo teruggevonden. De kinderen werden overgedragen aan een opvangtehuis in Hasselt, waar de Nederlandse jeugdzorg hen op 6 oktober ophaalde. De moeder is gisteren uitgeleverd aan de Nederlandse Justitie.

President Bouterse: 'Het gaat de goede kant op met wisselkoers'

'Wij zitten op het goede spoor'


President Desi Bouterse vindt dat het de goede kant opgaat met de wisselkoers. Hij zegt in het staatsvoorlichtingsprogramma Info Act op televisie, dat er hard gewerkt wordt om de koers te drukken naar Srd 7 voor de Amerikaanse dollar. Dit meldt Starnieuws vanochtend, donderdag 13 oktober 2016. Volgens de president wordt gezamenlijk met de monetaire autoriteiten, de banken, cambio's en het bedrijfsleven, ernaar gewerkt om de koers te stabiliseren, maar of de koers nu licht aan het dalen is door enige daadwerkelijke actie van de president is natuurlijk maar de vraag. 

Hij merkt op, dat door dialoog en samenwerking er veel kan worden bereikt. Nagegaan moet worden op welk punt de koers zich zal stabiliseren. Bouterse benadrukt in het programma, dat een stabiele koers moet worden bereikt. 'Wij zitten op het goede spoor', aldus de president.

Alle betrokkenen werken samen om de koers omlaag te brengen en te stabiliseren. Er moet ook rekening gehouden worden met technische aspecten. Zo is de begroting opgesteld op basis van een bepaalde koersmarge.

De indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname is voor vandaag Srd 7,35 voor de verkoop van een Amerikaanse dollar. De opkoopprijs is Srd 7,22. De verkoopkoers van de euro is vandaag Srd 8,11. Bij de cambio's zijn de koersen zelfs lager. De afgelopen weken worden er nauwelijks grote bedragen opgekocht.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Vermist 15-jarige meisje terecht - Ouders verzuimen terugkeer dochter bij politie te melden

Politie doet beroep op bevolking om na terugkeer vermist persoon dat te melden


De 15-jarige Roedjini Djojosemito, die als vermist was opgegeven en van wie een bericht was uitgevaardigd door het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname, is terecht. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname woensdag 12 oktober 2015. Roedjini was woensdag 5 oktober op school afgezet. Toen de ouders het meisje niet thuis zagen komen deden zij aangifte.

De politie vermeldt in haar bericht niet wanneer het meisje is teruggekeerd bij haar familie.

Bij vermissing van een persoon wordt aangifte gedaan door de familie op een politiebureau in de buurt waar de vermiste woonachtig is. De aangifte wordt met een foto van de vermiste opgestuurd naar de afdeling Forensische Opsporing, die zorgt voor de plaatsing van de vermissing op de website van de politie (www.politie.sr) en via de media.

Het is gebleken, zo bericht de politie, dat in sommige gevallen de vermisten terecht zijn, maar dat geen officiële melding wordt gedaan bij de politie. Wanneer familieleden zien, dat het bericht van de vermissing nog op de website voorkomt, eisen zij van de politie dat het bericht wordt verwijderd. Indien de vermiste persoon weer thuis is moet de melding ook via de officiële weg geschieden. De officiële melding dat de persoon terecht is, zal dan worden doorgespeeld aan de afdeling Public Relations. Deze zal dan zorgen voor het verwijderen van het bericht en de foto van de vermiste van de website van de politie.