zaterdag 15 oktober 2016

Korpschef Daniel: 'Communicatie beste middel om oplossing te vinden in geschil met Politiebond'

Daniel tracht dreigende actie van Politiebond te voorkomen

Volgens Daniel staan korpsleiding en bond niet ver uit elkaar


Korpschef Agnes Daniel vindt dat communicatie het beste middel is om te komen tot een oplossing in het geschil tussen de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en de Surinaamse Politiebond (SPB). Daniel weigert te spreken van een verstoorde relatie, zeker niet vanuit de leiding van het korps. 

Op een vanmiddag, zaterdag 15 oktober 2016, gehouden persconferentie heeft zij uitgelegd wat volgens haar geleid heeft tot het geschil. Indien de politiebond maandag tijdens een algemene ledenvergadering besluit in actie te gaan, dan zal de korpsleiding zich verantwoordelijk opstellen en ervoor zorgen dat de dienstverlening naar de gemeenschap wordt voortgezet, zo zei Daniel. Met het Nationaal Leger zijn al afspraken gemaakt om de dienstverlening samen ter hand nemen mocht de bond in actie gaan.


Daniel en haar staf hopen dat het zover komt en dat er nog voor maandag een oplossing zal worden bereikt. 'We denken erover na', zei ze toen haar gevraagd wordt of de leiding van het korps overweegt om dit weekeind nog contact op te nemen met de politiebond.

Volgens Daniel staan de korpsleiding en de bond niet ver uit elkaar. 'We streven beiden naar hetzelfde doel. We willen dat de werkomstandigheden verbeterd worden. We doen het voor dezelfde doelgroep. Overigens ben ik er helemaal mee eens dat het huidige werkrooster niet voldoende geschikt is en ook niet in relatie is met conventies van de Internationale Arbeiders Organisatie (ILO). Het enige verschil is dat de leiding op basis van haar verantwoordelijkheid gemeend heeft het nieuwe werkrooster voor alle regio's direct in te laten gaan, maar dan niet voor alle ressorten, terwijl de bond vindt dat het meteen landelijk moet worden ingevoerd.'

Op de persconferentie werd duidelijk, en is ook door Daniel toegegeven, dat nadat het uiteindelijk besluit is genomen om de nieuwe werkmethode per 15 oktober in te laten gaan er niet is teruggekoppeld met de politiebond. Dit, maar ook een afgeblazen afspraak tussen de bond enerzijds en anderzijds de leiding van het korps en minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie om op Republiek over deze kwestie te praten, heeft kwaad bloed gezet bij de bond. Deze heeft voor maandag een algemene ledenvergadering belegd en vooraf aangekondigd dat een actie niet uitgesloten is.

Artiest King Koyeba gearresteerd in Wanica bij gezamenlijke actie diverse politie-eenheden waaronder Narcotica Brigade

Bij actie zijn hoeveelheid marihuana en een auto in beslag genomen


Bij een gezamenlijke actie van de Narcotica Brigade, Recherche Regio Midden, het Regionale Bijstand Team en Surveillance Wanica zijn vanochtend, zaterdag 15 oktober 2016, in de Raoulweg te Wanica, drie verdachten aangehouden. Onder de verdachten bevindt zich de bekende 31-jarige reggae- en dancehallartiest L.M., zo bericht de Ware Tijd. De webeditie van het Dagblad Suriname vermeldt onomwonden, dat het gaat om de bekende artiest Lowinzo Misiedjan, meer bekend als King Koyeba. 

De Ware Tijd schrijft verder, dat tijdens de actie een hoeveelheid marihuana en een voertuig in beslag zijn genomen. Volgens het Dagblad Suriname gaat het om ruim 12 kilo marihuana.

Buurtbewoners zouden geschokt hebben gereageerd op de actie. De drie verdachten zijn naar het politiebureau afgevoerd voor verder onderzoek.

Vakbondscentrale Central General di Trahadornan di Corsow (CGTC): 'Curaçao heeft solide regering nodig'

'Het is zaak dat wij een zo solide mogelijke regering krijgen om het land komende jaren te leiden'


Curaçao heeft op dit moment een zo breed mogelijke realistisch haalbare coalitie nodig. Dit stelt Roland ‘Nacho’ Ignacio (zie foto - Bron: YouTube) voorman van vakbondscentrale Central General di Trahadornan di Corsow (CGTC), zo bericht vandaag, zaterdag 15 oktober 2016, de Amigoe. De nieuwe regering van Curaçao moet ook zo stabiel mogelijk zijn. Eerder al had het vakbondswezen gewezen op het groot aantal premiers dat Curaçao sinds 2010 heeft gekend. 

'We hebben een regering die de volle rit zal uitmaken', aldus Ignacio. In een eerste analyse van de verkiezingsuitslag stelt Ignacio, dat wat velen hadden verwacht, namelijk dat één partij met grote voorsprong de verkiezingen zou winnen, niet is uitgekomen. 'Het volk heeft gekozen. Het resultaat is drie partijen met vier zetels, één partij met drie zetels, twee partijen met twee zetels en twee partijen met één zetel. Dit houdt in dat er samengewerkt zal moeten worden. Er waren ook resultaten bij die niemand had zien aankomen, maar nogmaals het volk heeft gesproken. Het is nu zaak dat wij een zo solide mogelijke regering krijgen om het land in de komende jaren te gaan leiden.'

Deze dagen vinden er informatiegesprekken plaats onder leiding van informateur Kenneth Gijsbertha van de MAN, winnaar van de verkiezingen. Er staan ook gesprekken gepland met sociale partners waaronder organisaties die het vakbondswezen maar ook de werkgevers, vertegenwoordigen.

Volgens Ignacio zal het vakbondswezen de nadruk leggen op onderwerpen die centraal staan in het vakbondsmanifest dat eerder dit jaar door de lokale vakbonden werd overeengekomen. De CGTC-voorman wijst erop, dat behoefte aan stabiliteit ook in het manifest aan bod komt. Ignacio geeft verder aan, dat tijdens de gesprekken met informateur Gijsbertha het vakbondswezen aandacht zal vragen voor problemen waarmee tal van gepensioneerden op dit moment mee te maken hebben. Veel gepensioneerden hebben in de afgelopen jaren hun inkomsten achteruit zien gaan, mede door maatregelen die door de regering zijn genomen.

Ignacio constateert dat deze dagen tal van tegenstrijdige berichten in de media of op sociale media zijn verschenen, na de verkiezingsuitslag van 5 oktober. Hij omschrijft deze berichten als pogingen om onduidelijkheid te creëren en onrust te zaaien. Hij hoopt dan ook dat er snel duidelijkheid komt ten aanzien van de vorming van een nieuwe regering voor Curaçao. Het vakbondswezen had voor de verkiezingen geen stemadvies gegeven. Wel had het er bij iedereen op aangedrongen om te gaan stemmen en hierbij hun geweten te laten gelden.

Op diverse locaties op Curaçao zijn nog posters, borden en vlaggen van enkele partijen te zien

Acht dagen na verkiezingen hadden politieke reclames langs wegen verwijderd moeten zijn


Alle uitingen van politieke reclame op of langs de openbare wegen moeten acht dagen na de verkiezingen zijn verwijderd. Dit zegt Alfred Suares van de communicatieafdeling van het Korps Politie Curaçao (KPC) vandaag, zaterdag 15 oktober 2016, in de Amigoe. Aangezien de verkiezingen op 5 oktober werden gehouden diende alle politieke propaganda op 13 oktober uit het straatbeeld te zijn verdwenen, maar op diverse locaties zijn nog posters, borden en vlaggen van enkele partijen te zien (zie foto's - Bron: Amigoe).

Suares geeft aan, dat volgens de wet politieke reclame pas op de dag van de kandidaatstelling, de dag waarop partijen bij Kranshi hun kandidatenlijsten indienen, langs de openbare wegen mag worden geplaatst. Op deze dag gaat dan ook officieel de verkiezingscampagne van start.

De politiewoordvoerder constateert, dat al tal van partijen hun politieke reclame langs de openbare wegen hebben laten verwijderen. Maar, hier en daar zijn nog politieke uitingen te zien. Hij wijst erop dat de autoriteiten in zulke gevallen zullen achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze achtergebleven reclame.

'We spreken de verantwoordelijken aan. Gebeurt er echter niks en wordt het materiaal niet verwijderd, dan wordt het op hun kosten verwijderd. Dat is onze standaardprocedure.'

In het verleden, ten tijde van het eilandgebied Curaçao, viel het toezicht op het verwijderen van politieke reclame na verkiezingen onder de gezaghebber die verantwoordelijk was voor de openbare orde. Indertijd had de gezaghebber als plaatselijk hoofd van de politie ook zitting in het Hoofdstembureau. Maar, na 10-10-‘10 en de autonome status van het land Curaçao, bestaat de functie van gezaghebber niet meer. De organisatie van de verkiezingen is nu ondergebracht bij het autonome Hoofdstembureau terwijl de openbare orde onder de verantwoordelijkheid valt van de minister van Justitie. Veel mensen zijn zich niet bewust van deze ‘scheiding der machten’.

Raymond ‘Pacheco’ Römer bevestigt dat hij veel telefoontjes krijgt over wanneer politieke reclame verwijderd dient te worden. 'Maar, ze moeten niet bij ons zijn. Dit valt onder Justitie en niet het Hoofdstembureau. Ik pleit dan ook voor meer duidelijkheid in deze zaak.'

Onderzoek op Curaçao naar seksueel misbruik (minderjarige) vrouwen en leden kerk Rains of Blessings niet afgerond

Volgende regiezitting kerkmisbruikzaak op 8 februari - Inhoudelijke behandeling 17 en 19 mei


Het onderzoek naar seksueel misbruik van (minderjarige) vrouwen en tevens leden van de kerk Rains of Blessings, is nog niet gereed. Gisteren vond een regiezitting plaats. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de verdediging konden aanvullende verzoeken doen en dat hebben zij ook gedaan. Dit nam drie uur in beslag. De zelfverklaarde apostel Orlando ‘Lando’ Balentina (52) moet op 8 februari weer voor de rechter verschijnen voor een pro forma-zitting en op 17 en 19 mei volgend jaar voor de inhoudelijke behandeling, zo schrijft Jomaira v/d Meulen vandaag, zaterdag 15 oktober 2016, in de Amigoe.

Vooralsnog worden negen namen genoemd. De dagvaarding telt achttien feiten. Het betreft echter nog een pro forma-dagvaarding, die dus voor de inhoudelijke behandeling van de zaak nog gewijzigd/uitgebreid kan worden.

Taekema Harlequin en Alicia Blonk benadrukten gisteren, net als de vorige advocaat Royston Gonet, dat het voorlopig dossier geen bewijzen bevat. In verband met de waarheidsvinding hebben zij een lijst ingediend met de namen van getuigen (ruim dertig) die zij willen horen. Ook officier Ludmila Forbes-Vicento wil een aantal getuigen horen, waaronder een politieagente die tevens lid is van de kerk, de vrouw van de verdachte, Xiomara Balentina, en familieleden, vrienden en kennissen van de slachtoffers.

Een paar slachtoffers waren zelf ook aanwezig gisteren, maar niet in de grote zaal waar de zitting werd gehouden. Zij konden de zaak in een andere zaal via video-conference volgen. Zij worden vertegenwoordigd door advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriquez. Ook de familieleden van de verdachte waren zoals bij alle vorige zittingen aanwezig.

De motivering voor het horen van die getuigen werd, in strijd met de wensen van het OM, achter gesloten deuren behandeld. De verdediging benadrukte dat bepaalde aspecten nog niet publiekelijk besproken kunnen worden, om te voorkomen dat de getuigen beïnvloed worden. De Officier van Justitie haalde artikel 309 van het Wetboek van Strafvordering aan, om te benadrukken dat de zitting in principe openbaar is. Na kort beraad gaf de rechter de verdediging gelijk, dus is het onduidelijk op welke basis de getuigen gehoord moeten worden. Na ruim een uur werden de rechtszaaldeuren weer ‘geopend’ voor publiek. De rechter heeft uiteindelijk slechts de helft van de getuigenverzoeken toegewezen.

Harlequin eiste gisteren bovendien om de dagvaarding definitief te maken. De Officier van Justitie had volgens haar vanaf de aanhouding al zeker moeten weten wat er hier speelt. Het duurt allemaal te lang en het onderzoek leverde totnogtoe niets op, benadrukte ze. Volgens het OM wilden de slachtoffers eerder niet naar voren komen met hun verhaal, aangezien ook politieagenten leden zijn van de kerk.

De eerste vijf feiten betreffen het misbruik van een meisje dat bij Balentina woonde. Ze werd van 17 mei 2003 tot en met mei 2009 verkracht. Het begon toen het meisje negen jaar was. Daarnaast heeft hij vanaf april 2012 tot en met afgelopen januari een meisje van pas twaalf jaar oud, dat aan zijn waakzaamheid was toevertrouwd, verkracht. Feit 7 beschrijft de verkrachting van een volgelinge in de mondi, in de periode van januari 2012 tot en met januari 2013, die bewusteloos raakte dan wel aan een ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed. 

Klikt u hier om het het gehele artikel te kunnen lezen.

KLM weert met ingang van zaterdag 15 oktober de Samsung Galaxy Note 7 uit al zijn vliegtuigen

Luchtvaartmaatschappij volgt advies Amerikaanse autoriteiten op


Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen weert ook KLM met ingang van vandaag, zaterdag 15 oktober 2016, de Samsung Galaxy Note 7 uit al zijn vliegtuigen. Het Amerikaanse ministerie van Transport en de luchtvaartautoriteit FAA kondigden gisteren (zie onderaan) een verbod aan op de toestellen in zowel hand- en ruimbagage als luchtvracht. Dit berichten vandaag diverse Nederlandse media.

De KLM volgt het advies van de FAA, zo meldt de maatschappij vandaag.

De geplaagde smartphone is inmiddels uit de handel genomen na een reeks incidenten waarbij apparaten in brand vlogen.

KLM verwacht dat weinig passagiers last zullen hebben van de maatregel, omdat de meeste toestellen al zijn teruggeroepen en de telefoon in Nederland uiteindelijk nooit op de markt is gekomen.

Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft inmiddels besloten de productie van de Galaxy Note 7 geheel te staken.DOT Bans All Samsung Galaxy Note7 Phones from Airplanes

WASHINGTON – The U.S. Department of Transportation (DOT), with the Federal Aviation Administration (FAA) and the Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), today announced it is issuing an emergency order to ban all Samsung Galaxy Note7 smartphone devices from air transportation in the United States. Individuals who own or possess a Samsung Galaxy Note7 device may not transport the device on their person, in carry-on baggage, or in checked baggage on flights to, from, or within the United States. This prohibition includes all Samsung Galaxy Note7 devices. The phones also cannot be shipped as air cargo.  The ban will be effective on Saturday, October 15, 2016, at noon ET.
“We recognize that banning these phones from airlines will inconvenience some passengers, but the safety of all those aboard an aircraft must take priority,” said Transportation Secretary Anthony Foxx. “We are taking this additional step because even one fire incident inflight poses a high risk of severe personal injury and puts many lives at risk.”
Device owners have experienced documented incidents of dangerous evolution of heat with both recalled and replacement Samsung Galaxy Note7 devices. Samsung and the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) acknowledged this imminent safety hazard with the company’s September 15, 2016 and October 13, 2016 recalls.  Additionally, on October 11, 2016, Samsung suspended the manufacture and sale of the Samsung Galaxy Note7 device.
“The fire hazard with the original Note7 and with the replacement Note7 is simply too great for anyone to risk it and not respond to this official recall,” said CPSC Chairman Elliot F. Kaye. “I would like to remind consumers once again to take advantage of the remedies offered, including a full refund.  It’s the right thing to do and the safest thing to do.”
What air travelers should know
 
 • If passengers attempt to travel by air with their Samsung Galaxy Note7 devices, they will be denied boarding.
   
 • Passengers who attempt to evade the ban by packing their phone in checked luggage are increasing the risk of a catastrophic incident.  Anyone violating the ban may be subject to criminal prosecution in addition to fines.
   
 • Passengers currently traveling with Samsung Galaxy Note7 phones should contact Samsung or their wireless carrier immediately to obtain information about how to return their phones and arrange for a refund or a replacement phone. Samsung has provided guidance for customers about refund and replacement options, as well as how to contact wireless carriers, athttp://www.samsung.com/us/note7recall/[external link]. Samsung is also answering customers’ questions at 1-844-365-6197.
   
 • If an airline representative observes that a passenger is in possession of a Samsung Note7 device prior to boarding an aircraft, the air carrier must deny boarding to the passenger unless and until the passenger divests themselves and their carry-on and checked baggage of the Samsung Galaxy Note7 device. Passengers absolutely should not pack the phones in their checked luggage.
   
 • If a flight crew member identifies that a passenger is in possession of a Samsung Galaxy Note7 device while the aircraft is in flight, the crew member must instruct the passenger to power off the device, not use or charge the device while aboard the aircraft, protect the device from accidental activation, including disabling any features that may turn on the device, such as alarm clocks, and keep the device on their person and not in the overhead compartment, seat back pocket, nor in any carry-on baggage, for the duration of the flight.
The Samsung Galaxy Note7 device is considered a forbidden hazardous material under the Federal Hazardous Material Regulations (HMR; 49 CFR Parts 171-185), which forbid airline passengers or crew from traveling with lithium cells or batteries or portable electronic devices that are likely to generate a dangerous evolution of heat. PHMSA has issued a special permit to Samsung to facilitate commercial shipment of the recalled devices by ground transportation.
The Emergency Order will be on display in the Federal Register display on Friday, October 14, 2016, and the ban will be effective on Saturday, October 15, 2016, at noon ET.For additional information on the recall, visit the CPSC website at www.cpsc.gov.
For additional information on returning your recalled Galaxy Note7 device to the manufacturer, call 1-800-SAMSUNG or 1-800-726-7864 or visit the website:  http://www.samsung.com/us/note7recall/[external link]
For additional information about safe travel with lithium batteries and other potentially hazardous materials, visit the DOT Safe Travel Website at http://phmsa.dot.gov/safetravel/batteries.
 Additional passenger information from the FAA is available at:http://www.faa.gov/Go/PackSafe. For all other questions about the transportation of hazardous materials, contact PHMA’s Hazardous Materials Information Center at 1-800-467-4922 or infocntr@dot.gov
Email links icon
.
###
DOT 127-16
Friday, October 14, 2016

PL-voorzitter gaat door met zijn strijd om dissidenten Sapoen en Chitan uit parlement verwijderd te krijgen

Somohardjo: 'Nieuwe Terugroepwet is niet van toepassing op Sapoen en Chitan'


Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo heeft de strijd om de dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan uit het parlement te krijgen nog niet opgegeven. 'Wij hebben de hoop nog niet opgegeven. Het feit dat wij rustig zijn, is omdat de zaak nog bij de rechter ligt. Als alles goed zit, moet onze advocaat nog van de maand dupliceren', zegt de politicus zaterdag 15 oktober 2016 in het Dagblad Suriname. 

Behalve bodemgeschillen is bij de rechter onder de hamer een zaak tegen Sapoen, Chitan en Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons.

De VHP, NPS, PL, de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe vragen via de rechter de Assembleevoorzitster te verbieden om Sapoen en Chitan uit te nodigen voor vergaderingen. Somohardjo benadrukt, dat de in augustus aangenomen ‘Wet houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee’ geen enkele invloed op deze zaak moet hebben, aangezien de twee dissidenten reeds voor de aanname van de wetswijziging correct zijn teruggeroepen.

'De nieuwe wet praat over parlementsleden, maar Sapoen en Chitan zijn geen leden meer van het parlement. Dit hebben verschillende rechters in hun vonnissen benadrukt', zegt hij. Volgens de PL-voorzitter hebben de VHP en NPS meer belang bij deze zaak, omdat deze partijen elk een zetel erbij zullen krijgen. Wat de PL betreft zijn die twee zetels verloren zetels. 'De PL heeft vanaf het begin hard gestreden en zij zal ook hard blijven strijden. Wij wachten op een datum waarop wij eindelijk het gunstige vonnis kunnen vernemen', aldus Somohardjo.

Surinamekalender 2017 is verkrijgbaar

Kalender 2017 is gepresenteerd in het TRIS-museum in ZwijndrechtDe Surinamekalender 2017 is deze week gepresenteerd in het TRIS-museum (Troepenmacht in Suriname) in Zwijndrecht. Met de 24e editie van de jaarkalender hoopt de Stichting Surinamekalender ook komend jaar weer verschillende projecten in Suriname te ondersteunen. De opbrengsten uit de verkoop van de kalender, gemiddeld 8000 à 10.000 euro per jaar, zijn bestemd voor projecten in Suriname op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn (Bron foto: Ken Overman/Surinamekalender.com). 

Hugo Spijker, voorzitter van de Stichting Surinamekalender, benadrukt dat het gaat om kleinschalige bestemmingen, aldus Starnieuws. ‘We richten ons met de donaties op de onderkant van de samenleving. Praktische benodigdheden die direct ter plaatse in een duidelijke behoefte voorzien. Met elk project dat we steunen is een bedrag gemoeid van zo’n 500 tot 1000 euro.’

Van een nieuwe houten trap in het dorp Bendikwai aan de Boven-Surinamerivier tot het vervangen van dakgoten ten behoeve van de stichting Matoekoe voor kinderen met een beperking in Lelydorp. Het afgelopen jaar voorzag de Stichting Surinamekalender de school voor lager beroepsonderwijs aan de Duisburglaan in Paramaribo, van nieuwe lasapparatuur. Daarnaast kregen verschillende basisscholen lesmaterialen en laptops. Eerder ontvingen onder meer Huize Ashiana, kindertehuis Nos Casita, de Huber Stichting, de Nationale Vrouwenbeweging en de Esther Stichting voor leprapatiënten, donaties.

De Stichting Surinamekalender onderhoudt zelf het contact met de aanvragers van de donaties. Volgens Spijker wordt op deze manier gegarandeerd dat elke euro op de juiste manier wordt besteed. 

De foto’s in de nieuwe jaarkalender, met elke maand een andere full colour afbeelding, zijn afkomstig van verschillende fotografen onder wie Sam Huibers, Cor de Lange, Rainier Breunisse en Marco de Nood. Laatstgenoemde maakte eerder naam met het fotoboek Suriname Discovered.

De nieuwe jaarkalender is verkrijgbaar in Suriname bij de boekhandels VACO en Faranaz. Digitaal bestellen kan ook via de site van de Surinamekalender.

VHP-politicus Jogi over gestolen pakketten: 'Lijdt de president aan geheugenverlies?'

‘Hij moet niet liggen in zijn hangmat, het volk pinaart’

'Mensen die een scheve schaats rijden binnen de NDP worden steeds in bescherming genomen'


'Het schijnt een gewoonte te zijn geworden. Met de tientallen uitspraken en ontwikkelingen rondom de gestolen pakketten, vraag ik mezelf af of de president vanwege zijn 71-jarige leeftijd aan geheugenverlies lijdt. Of spreekt hij een andere taal?', zegt Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vandaag, zaterdag 15 oktober 2016, in het Dagblad Suriname. 

President Desi Bouterse maakte op 30 september in het NDP-partijcentrum Ocer als partijvoorzitter bekend, dat NDP’ers belast met de distributie van sociale pakketten deze zouden hebben gestolen. Afgelopen dinsdag verduidelijkte het staatshoofd in het programma Bakana Tori op de staatsradio SRS, dat zijn uitspraken verkeerd zijn geïnterpreteerd en hij het nimmer heeft gehad over diefstal.

Maar, afgelopen donderdag werden zeven personen mensen, waaronder vijf militairen, aangehouden en zijn meer dan 100 pakketten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) teruggevonden.

Jogi zegt, dat de president vlak voor de verkiezingen in 2015 ook in de media had aangegeven, dat de financiële situatie in het land erg precair was. Dagen later kwam hij ook op Bakana Tori beweren, dat hij dat niet zo had bedoeld. 'Ondanks dat hij wist dat de situatie precair was, heeft hij ook nagelaten dit aan te pakken. In hetzelfde programma heeft Bouterse ook aangegeven dat de hele Naschoolse Opvang (NSO) een njang patu was geworden. Hij weet dat er heel veel mis gaat met de distributie en de hele organisatie van de NSO en hij is inderdaad van heel veel op de hoogte. Op al deze plaatsen heeft hij nagelaten om in te grijpen. Het ‘niet zo bedoelen’ begint een structureel karakter te krijgen', zegt de politicus.

De parlementariër voert aan dat hij blij is dat de militaire politie is opgetreden tegen deze ‘boeven’. Volgens hem is dit zeker naar aanleiding van de brief van de oppositie, waarin zij de president en de procureur-generaal enkele dagen terug gevraagd heeft om een onderzoek in te stellen naar deze criminele handelingen.

Jogi vraagt zich af wat militairen met voedselpakketten deden, terwijl het om zaken gaat die via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting moesten worden gedistribueerd. Vandaar dat hij afgelopen donderdag in het parlement meer duidelijkheid over de criteria, aantal en distributie van de pakketten heeft gevraagd.

De politicus zegt over informatie te beschikken, dat mensen met NDP-lidmaatschapspasjes zich op een bepaalde locatie gewoon melden en gemakkelijk 50 tot 100 pakketten meenemen. 'Die hele zaak is names and faces. Die pakketten waren voor arme mensen, maar wij weten niet waar die pakketten gaan. Die pakketten zijn niet van de NDP, omdat ze met middelen van de samenleving zijn bekostigd. Het is voor de arme mensen. Transparantie is vereist. Publiceer die zaken in de media', aldus Jogi.

Jogi zegt verder, dat het staatshoofd ook steeds zwijgt om eventuele malversaties binnen zowel ministeries als parastatale bedrijven aan te pakken. 'De president heeft eerder zelf in het parlement beaamd, dat er flink gestoeid is met gelden bij de organisatie van Carifesta. Echter heeft hij tot vandaag niet opgetreden.

'Men doet wat men wil bij SoZaVo en vermoedelijk heeft het Bureau Volkscontacten ook een vinger in de pap. De president moet niet liggen in zijn hangmat, terwijl het volk pinaart. Het siert de president niet om zichzelf steeds te corrigeren. Dit soort gedrag maakt dat wij vandaag in deze rotzooi zitten', zegt de VHP’er.

De politicus vindt, dat de president zijn partijmensen de hand boven het hoofd houdt door deze niet over te dragen aan justitiële autoriteiten. 'Mensen die een scheve schaats rijden binnen de NDP worden steeds in bescherming genomen. Er is kritiek geweest op de distributie van schoolpakketten, maar de president heeft geen woord daarover gerept. Toen hadden wij de kostprijs van een pakket binnen het parlement ook al gecalculeerd. Zijn inconsequent gedrag leidt tot anarchie en chaos. De junglementaliteit binnen de regering begint gevaarlijk te worden. De president moet deze junglementaliteit aanpakken.'

NPS-voorzitter nuanceert inhoud artikel in de Ware Tijd

'Indruk moet absoluut ontstaan dat ik drs. Ronald Venetiaan een dolksteek wens toe te brengen'


In reactie op het in de Ware Tijd verschenen artikel met als kop 'Rusland: 'Venetiaan ging te lang door met PL, wens ik aan te geven, dat absoluut niet de indruk moet ontstaan dat ik de erevoorzitter van de NPS, drs. Ronald Venetiaan, een dolksteek wens toe te brengen. Trouwens, dit zou onterecht zijn na alles wat hij voor land en volk betekend heeft in de Surinaamse politiek, met in het bijzonder als president van de republiek Suriname. 

In een lang interview met mij over de politieke aspiraties kwamen ook aan de orde issues tijdens de periode onder leiding van oud-president Venetaan. Daarbij is kort aangehaald het probleem van de grondpolitiek in die dagen en hoe ondergetekende dat zag.

Ik wens nadrukkelijk aan te geven dat ik de overwegingen van de oud-president en zijn besluiten met betrekking tot de relatie tot de PL vernam en die nog steeds respecteer. In het interview staat ook dat de oud-president z'n zienswijze eens zelf zal vertellen.

Het is daarom jammer dat juist uit het lange interview dit deel de aandacht trekt, terwijl het onderwerp niet actueel is. Dat de journalist het als als trigger heeft gebruikt, is een journalistieke keuze.

De erevoorzitter van de NPS geniet nog steeds alle respect van mij als persoon en als voorzitter van de NPS. Door middel van deze verklaring wens ik erop te wijzen dat wij onze aandacht moeten hebben voor de enorme problemen waarin de huidige NDP-regering ons land gebracht heeft en dat wij ons moeten concentreren op de oplossingen. De ondersteuning van alle rechtgeaarde Surinamers die ons land uit dit dal wensen te halen is dringend vereist. Daarnaast zal alles gedaan moeten worden om met verenigde positieve krachten de ontwikkeling van ons land ter hand te nemen.

Gregory Rusland, 
voorzitter NPS 

Man doodgeschoten op kruising Marowijne- en Kabalebostraat

Twee mannen van Chinese afkomst hebben woordenwisseling


De website van de Ware Tijd bericht iets voor het middaguur vandaag, zaterdag 15 oktober 2016, dat zich op de kruising van de Marowijnestraat en Kabalebostraat in Paramaribo een dodelijke schietpartij heeft voorgedaan. Een man is ter plekke overleden.

Een woordenwisseling tussen twee mannnen van Chinese afkomst heeft mogelijk geleid tot de fatale afloop, zo bericht de Ware Tijd.

De politie van Flora is belast met het onderzoek. Tot nu toe zijn er nog geen verdere details over het slachtoffer of de toedracht bekend.

Federatie van Surinaamse Agrariërs en ministerie van LVV tekenen samenwerkingsintentie

LVV heeft nu een overkoepelende organisatie in agrarische sector als aanspreekpunt


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) hebben gisteren een samenwerkingsintentie beklonken. Er is een intentieverklaring (MoU, Memorandum of Understanding) getekend, waarmee het ministerie nu een overkoepelend orgaan in de agrarische sector heeft als aanspreek- en onderhandelpunt (zie foto - Bron: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname). 

'Wij zijn al zeker tien jaren bezig geweest om dit tot een feit te maken. Vanuit de overheid maken wij beleid en praten tot veel stakeholders. Echter merken wij op dat doordat er veel afzonderlijke coöperaties waren, het moeilijker was om te communiceren en beleid uit te stippelen. Met de federatie, waarin alle sub-sectoren vertegenwoordigd zijn, is het makkelijker communiceren en beleid te maken', stelt minister Soeresh Algoe van LVV, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 15 oktober 2016.

De federatie werd op 30 mei 2016 geproclameerd. Onlangs werd er op een algemene ledenvergadering officieel een voorzitter gekozen in de persoon van Prahlad Sewdien. Volgens Sewdien zijn er al sinds de jaren ‘80 pogingen gemaakt om een samenwerking met de overheid te beklinken. 'Laten wij hopen dat deze federatie niet hetzelfde lot ondergaat als de voorgaande pogingen. Een partij zal in zijn eentje nooit het agrarisch beleid kunnen uitstippelen en uitvoeren. Het moet samen worden gedaan', stelt Sewdien.

Indertijd werd ook veel gesproken over Suriname als voedselschuur voor het Caribisch gebied. Vanwege de ontwikkelingen in de afgelopen jaren bleek er niet veel van terecht te zijn gekomen. In de huidige economische situatie lijkt het volgens critici ook niet te zullen gebeuren, terwijl de regering er wel hoop voor heeft.

'Toen de regering had aangekaart om voedselproducent van de CARICOM te worden, zei ik dat wij ervoor gaan omdat het haalbaar is. Natuurlijk zijn dingen die gedaan moet worden. Ten eerste moet je de laboratoriumfaciliteiten hebben. Ook moet je de federatie hebben, want niet de overheid, maar de stakeholders produceren. De faciliteiten moeten gecreëerd worden en wetgeving moet in place zijn. Wij blijven op ons standpunt. Het is een proces. Je wordt niet van de ene op de andere dag een producent van Caricom. Wij zijn bezig met de faciliterende maatregelen', aldus Algoe.

Ministerie van SoZaVo blijft Basiszorgverzekering landelijk garanderen

'Er is geen tweedeling in de voorzieningen'


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) blijft de Basiszorgverzekering landelijk garanderen. Iedere Surinamer heeft recht op dezelfde voorzieningen, ongeacht de plek waar hij/zij woont. De afdeling Voorlichting van SoZaVo heeft vandaag, zaterdag 15 oktober 2016, via een persbericht bekendgemaakt, dat er geen tweedeling is in de voorzieningen. 

De voorzieningen die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie vallen, zijn niet woonplaats-gebonden en iedereen binnen de grenzen van de republiek Suriname heeft er recht op, wordt benadrukt.

Het ministerie is in het kader van de Basiszorgverzekering, krachtens de wet verplicht om de verzekering te betalen voor minder draagkrachtige burgers in de leeftijdscategorie 17- 59 jaar, die voldoen aan de gestelde criteria. Deze burgers krijgen een verzekeringspas die hun de toegang en garantie biedt tot de zorg- en hulpverleners in Suriname.

SoZaVo stelt zich bewust te zijn van de uitdagingen in de zorgsector en eveneens op de hoogte te zijn van de situatie waarmee burgers in het binnenland te kampen hebben. Voor deze vraagstukken worden structurele oplossingen gezocht.

Omdat het binnenland extra aandacht verdient, zijn partners, zoals de Medische Zending, van groot belang om de zorg te kunnen bieden en garanderen, aldus het ministerie. Het ministerie geeft toe, administratief nog niet volledig in staat te zijn om de dienstverlening op adequate wijze te leveren naar de verre districten. Er zijn tijdelijke maatregelen getroffen om mensen die in acute nood verkeren te helpen. Zij kunnen in aanmerking komen voor de premiesubsidie voor de Basis Zorgverzekering, als zij zich op het hoofdkantoor aan de Waterkant hiervoor registreren en laten screenen.

Brand bij afdeling Vreemdelingenzaken september 2015 aan mr.dr. J.C. de Mirandastraat blijft onopgelost

'Geen verdachten in beeld, maar er is medewerking verleend vanuit ministerie of afdeling'

'Er is wel een indicatie dat de brand in opdracht van personen buiten het ministerie is geweest'


'Er zullen geen verdachten in beeld worden gebracht en niemand zal worden berecht voor de brand die is gesticht bij de afdeling Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie in het oud KKF-gebouw aan de mr. dr. J.C. de Mirandastraat.' Dit zegt minister Jennifer van Dijk–Silos van Justitie en Politie vandaag, 15 oktober 2016, in de Ware Tijd. 

'Dat er sprake is van brandstichting is echter wel zeker en ook dat vanuit het ministerie of de afdeling medewerking daaraan is verleend. Hiermee zou en is onder andere bewijsmateriaal over corruptieve praktijken weggemaakt', zegt van Dijk-Silos. Dit alles is vastgelegd in rapporten van de inlichtingendiensten. Maar, er is geen aanwijzing welke personen betrokken waren bij de brand.

'Er is wel een indicatie dat de brand in opdracht van personen buiten het ministerie is geweest. Als je mensen op basis van deze informatie begint op te sluiten moet je ze binnen een uur weer in vrijheid stellen omdat er geen hard bewijs tegen hen is. Daardoor is het onderzoek gestuit', weet van Dijk-Silos.

De rapporten van de inlichtingendiensten zijn voor het ministerie wel van zodanige aard geweest, dat kort na de brand, op 18 september 2015, vrijwel al het personeel van de afdeling uit functie werd ontheven. Volgens haar blijkt ook dat de ambtenaren van de afdelingen die betrokken waren, in contact waren met een externe professionele criminele organisatie.

Van Dijk-Silos zegt dat er ook nu weer indicaties zijn dat er nog steeds sprake is van corruptie. Hierover wil zij niet in detail treden. Er zijn maatregelen getroffen om de corruptie bij deze dienst een halt toe te roepen. Een daarvan is de lancering van digitale aanvraag van documenten door vreemdelingen.

Bromfietser (32) dodelijk aangereden in Paramaribo-Noord

Na aanrijding neemt veroorzaker ongeluk de benen en laat zijn auto achter


Een bromfietser is gisteravond om het leven gekomen op de kruising Thurkow- en de Jan Steenstraat in Paramaribo-Noord. Een autobestuurder reed ander voertuig en de bromfietser aan. De bromfietser belandde onder de auto en is ter plekke overleden. 

Starnieuws bericht vanochtend, zaterdag 15 oktober 2016, dat de veroorzaker van de aanrijding de benen heeft genomen. Hij liet het voertuig achter.

Een van zijn medepassagiers was nog ter plekke. Het is de politie gelukt om de man aan te houden. Hij is overgebracht naar politiebureau Geyersvlijt voor verhoor. Volgens de webeditie van de Ware Tijd is het slachtoffer de 32-jarige Felix Charles.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Nationaal Jeugdparlement houdt 8 februari 2017 verkiezingen

Thema voor verkiezingen is 'Jeugdparticipatie, Jouw Recht'

Minister Abdoelgafoer: 'Via het NJP kun je problemen op de agenda krijgen van de regering'


Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) houdt op 8 februari 2017 verkiezingen. Jeugdigen die lid willen worden mogen zich op 5 december kandidaat stellen. De verkiezingsdatum van het NJP werd gisteren in Stibula in Paramaribo bekendgemaakt met het onthullen van het verkiezingslogo en het lanceren van het themalied. Bij het startsein werden de organisatie- en de verkiezingscommissies voorgesteld, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 15 oktober 2016.

Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde jongeren voor meer informatie terecht bij het secretariaat dat is ondergebracht in de Anthony Nesty Sporthal.

De commissies en de organisator, het ministerie van Sport & Jeugdzaken gaan er werk van maken om een grotere opkomst te hebben deze keer.

Verschillende sprekers hebben de aanwezigen gisteren uitgelegd waarom deelname aan de verkiezingen belangrijk voor hen is. Het thema voor de verkiezingen is Jeugdparticipatie, Jouw Recht.

NJP-voorzitster Priya Sital en minister Faizal Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken hebben de jongeren om het hart gedrukt om gericht en realistisch campagne te voeren. Sital zei, dat het NJP een inspraakorgaan is en dat de kandidaten geen gouden bergen moeten beloven aan hun achterban. 'No go mek propaganda dan ye beloof den man tak y’o bouw skoro anga veld nanga den san dati', verduidelijkte Abdoelgafoer. 'En wanneer ze niet gerealiseerd zijn ga je klagen. Via het NJP kun je problemen op de agenda krijgen van de regering. Ga niet beloven, jij bent geen beleidsmaker, je hebt die pen niet om te tekenen of het wel of niet mag gebeuren. Dat is een aangelegenheid van de regering.'

Minister Van Dijk-Silos vindt het jammer dat Politiebond dienstrooster tot conflict maakt

Met nieuw rooster draaien agenten werkdagen van ruim 15 uur....

Bewindsvrouwe vindt aantal te werken uren in proef dienstrooster onverantwoord


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie betreurt het dat de Surinaamse Politie Bond (SPB) een dienstrooster waarmee eerst proefgedraaid wordt, maakt tot een conflict. Als het nieuwe dienstrooster nu landelijk ingevoerd wordt, zullen agenten meer dan vijftien uren per etmaal werken. Dat is niet verantwoord, vindt de bewindsvrouw. Vandaar dat zij voorgesteld heeft om een pilotfase in te lassen. Na evaluatie wordt in december een besluit genomen. 

De minister om een reactie gevraagd op de algemene ledenvergadering die voor maandag is uitgeschreven, zegt vanochtend, zaterdag 15 oktober 2016, op Starnieuws dat zij nog steeds openstaat voor dialoog. Zij meent dat er sprake is van een meningsverschil. Zij heeft ondanks de afzegging van de bijeenkomst in het weekend, toch nog gesproken met bondssecretaris Milando Atompai die haar opbelde.

Van Dijk-Silos zegt, dat ze op basis van gegevens die op Facebook zijn geplaatst, besloten heeft de bijeenkomst die gepland was op Republiek, af te zeggen. Zij doelt op Sranan Skowtu, een besloten groep voor politieambtenaren. 'Maar, dat betekent niet dat er geen dialoog meer is', stelt de minister. Om wat voor gegevens het zou gaan, vermeldt Starnieuws niet.


'Ik vind het ook erg dat de president met de haren erbij gesleept wordt', zegt de minister. Het gaat hier om een dienstrooster waar de korpsleiding een commissie voor heeft benoemd. Ook de SPB participeert in de commissie. Het gaat niet om belangen van werknemers die geschaad worden, maar om de indeling van het werk.

Van Dijk-Silos legt uit, dat het nieuwe rooster eerst goed moet werken in de praktijk, voordat het landelijk kan worden ingevoerd. Er moeten meer aanpassingen gepleegd worden, zoals het opleiden van rekruten. 110 rekruten moeten worden getraind. Met de huidige hoeveelheid politieagenten zal er juist sprake zijn van overbelasting in plaats van verlichting.

De minister hoopt niet dat de SPB besluit om actie te voeren. 'Maar, wij zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de burgers te waarborgen', zegt Van Dijk-Silos. Zij is in vergadering met de leiding van het Korps Politie Suriname. Er zal bijstand worden gevraagd van Defensie. De minister hoopt dat zaken via dialoog worden opgelost.

Bij Landhuis Hato is de eerste echte Curaçaose wijn geproefd

Van de eerste oogst zijn nu de eerste flessen gevuld


Bij Landhuis Hato konden genodigden gisteren de eerste echte Curaçaose wijn proeven. Van de eerste oogst zijn nu de eerste flessen gevuld. Het evenement vond plaats op het landgoed Hato waar de Curaçao Winery is gevestigd, aldus vanochtend, zaterdag 15 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

De aangeplante druivenstruiken leverden dit jaar een goede oogst op, maar helaas voor de Curaçao Winery heeft de eigenaar van de grond de pacht opgezegd en zal voor een eventuele doorstart de wijngaard elders opnieuw moeten worden aangelegd.

De toekomst van de Curaçao Winery is dan ook onzeker, aldus het Dagblad.

Bestuur politieke partij PAIS Curaçao heeft aangeboden af te treden na teleurstellend verkiezingsresultaat

Eugène Cleopa wil voorzitterschap van de partij op zich nemen


Het voltallige bestuur van de politieke partij PAIS heeft aangeboden af te treden en plaats te maken voor een nieuwe lichting. Dit stelt scheidend voorzitter van zowel het parlement als van PAIS, Mike Franco, naar aanleiding van het ontluisterende verkiezingsresultaat van vorige week woensdag, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, zaterdag 15 oktober 2016.

Op de vraag of het klopt dat PAIS-Statenlid en nummer drie van de partij Eugène Cleopa heeft aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor het voorzitterschap van de partij, antwoordt Franco bevestigend. Hij stelt daarbij wel als kanttekening dat Cleopa, net als de andere partijleden die een bestuursfunctie overwegen, de interne evaluatie over de toekomst van de partij zal afwachten. Tot deze evaluatie besloten de leden tijdens de partijbijeenkomst vorige week donderdag.

Over andere namen voor het bestuur wil Franco zich niet uitlaten. 'We moeten de mensen de rust geven in deze tijd na de pijnlijke verkiezingsuitslag. Iedereen moet bij zichzelf te rade gaan of hij of zij zich verkiesbaar wil stellen', zo stelde de voorzitter.

Tijdens de bijeenkomst vorige week stelden alle bestuursleden hun positie ter beschikking als ‘symbolisch gebaar’ na het ontluisterende verkiezingsresultaat, waarbij de partij terugging van vier naar nul Statenzetels. Volgens Franco wilde het bestuur zo haar verantwoordelijkheid nemen en niet de schuld afschuiven op de inmiddels afgetreden politiek leider, Alex Rosaria. Ook besloot de partij tijdens de bijeenkomst een interne evaluatie te houden.

Op de vraag of de partij verder zou moeten gaan, antwoordde het overgrote merendeel van de leden ‘ja’, al stelden enkelen van hen zich nog te willen beraden over hun eigen rol binnen de partij. De partij besloot tot een interne evaluatie over de verkiezingen, de resultaten hiervan worden volgende week dinsdag gepresenteerd aan de leden. Op 25 oktober kunnen zij stemmen voor het nieuwe partijbestuur. Het is niet uitgesloten dat de huidige bestuursleden die hun plek ter beschikking stellen, zich dan alsnog herkiesbaar stellen.

Voorzitter Franco en partijsecretaris, tevens voormalig minister van Economische Ontwikkeling (MEO) Stanley Palm kunnen niet worden herkozen, omdat de partijreglementen niet meer dan twee termijnen toestaan.

Als het aan Colombiaanse guerillabeweging FARC ligt wordt niet opnieuw onderhandeld over vredesakkoord

FARC-lid Tanja Nijmeijer: 'De lobby om tegen vredesakkoord te stemmen was groot'

'Als er argumenten zijn die akkoord verrijken: welkom'


Als het aan de Colombiaanse guerillabeweging FARC ligt, wordt niet opnieuw onderhandeld over een vredesakkoord. Hooguit wordt de bestaande concepttekst iets aangepast, zei het Nederlandse FARC-lid Tanja Nijmeijer (zie foto - Bron: Twitter) vrijdag 14 oktober 2016 in Nieuwsuur. Ze was namens de beweging betrokken bij de onderhandelingen. 

Het akkoord tussen de regering en de FARC-beweging, waarover vier jaar is onderhandeld, werd onlangs in een referendum door de Colombianen weggestemd. De in september gesloten principeovereenkomst zou te mild zijn voor de FARC-leden. Maar liefst 63 procent van de Colombianen heeft niet gestemd. Dat zegt Nijmeijer vooral zorgelijk te vinden. De lobby om tegen het akkoord te stemmen was volgens haar groot.

Tegenover de redactie van De Surinaamse Krant laat Nijmeijer in een reactie ter verduidelijking weten: 'Als er argumenten zijn die akkoord verrijken: welkom. Willen geen tijd verdoen met discussies die al gevoerd zijn.' Er is dus nog steeds een opening voor hervatting van onderhandelingen over het vredesakkoord.

Er zijn door de FARC genoeg concessies gedaan, aldus Nijmeijer in Nieuwsuuur.


Volgens het FARC-lid heeft de regering onvoldoende duidelijke uitleg aan de bevolking gegeven over wat er precies in het akkoord staat. 'Als de deuren voor ons dichtgaan, dan gaan we naar de jungle en weer vechten', zei ze. Dat zou betekenen, dat de al jaren durende guerrillastrijd niet eindigt.

In de hoop op een duurzame oplossing verlengde president Juan Manuel Santos vrijdag het staakt-het-vuren met de FARC tot eind dit jaar.


Santos kreeg voor zijn inspanningen dit jaar de Nobelprijs voor de vrede.

Op de vraag van het actualiteitenprogramma of Nijmeijer, afkomstig uit Denekamp (Overijssel), nog terugverlangt naar Nederland, antwoordde ze: 'Mensen vragen me dat heel vaak. Maar, ik ben niet naar Colombia gegaan om oorlog te voeren. Er is daar nog heel veel op te bouwen. Ik zou best mijn familie in Nederland willen zien, maar dat is niet mijn prioriteit.'

Ze is op Cuba. Er is een Amerikaans opsporingsbevel tegen haar uitgevaardigd. Colombia heeft haar amnestie voorgespiegeld, maar of zij ook elders vrijuit zal gaan is onduidelijk.

NPS-voorzitter: 'President Venetiaan is toen ik NH-minister was te lang met Pertjajah Luhur doorgegaan'

'U mag weten dat dat heeft geleid tot verschil van inzicht tussen mij en Venetiaan'


Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, zegt vrijdag 14 oktober 2016, in de Ware Tijd, dat hij als minister vond, dat president Ronald Venetiaan te lang is doorgegaan met de Pertjajah Luhur (PL) als coalitiepartner. 'U mag weten dat dat heeft geleid tot verschil van inzicht in ieder geval tussen mij als minister en Venetiaan als president.'

Rusland geeft toe, dat het gronduitgiftebeleid het Nieuw Front tijdens de verkiezingen van 2010 mede de das heeft omgedaan.

Hij, destijds minister van Natuurlijke Hupbronnen, protesteerde toen in mei 2008 grondbeschikkingen werden uitgedeeld door PL in Wageningen in het gebouw van een aan deze partij gelieerde stichting. 'Ik vond dat het op een officiële plek - het SML-centrum - moest, want het zijn nationale aangelegenheden en niet van een partij.'

Rusland stelde zich op het standpunt dat Venetiaan de Pertjajah Luhur toen uit de coalitie had moeten zetten. 'In mijn optiek moest toen al gezegd worden, tot hier en niet verder, met alle consequenties van dien. Maar, natuurlijk, als goed en loyaal partijlid ga ik niet buitenshuis tegen de voorzitter in. Naar buiten toe is het de voorzitter, toen de president, die uiteindelijk de beslissingen neemt. De president zei, we gaan het nog verder proberen. Hij heeft mij toen uitgelegd dat er ook andere belangrijke nationale issues waren.' 

Voortvluchtige Guyanese drugsbaron en echtgenote gearresteerd te Latour

Dataram is in september in Guyana tot vijf jaar cel veroordeeld voor drugshandel


De voortvluchtige Guyanese drugsbaron Barry Dataram en zijn vrouw Anjani Boodnarine zijn vrijdagmiddag 14 oktober 2016 te Latour in Paramaribo aangehouden door het Arrestatie Team van het Korps Politie Suriname, zo weet de Ware Tijd Online te melden. 

In april 2015 werd 129 kilo drugs in de woning van Dataram in Guyana gevonden.

De Guyanese Justitie vermoedde, dat Dataram en zijn vrouw via de backtrackroute onder een andere naam en met vervalste reisdocumenten waren afgereisd naar Suriname. (zie hieronder).  In september werd Dataram in Guyana tot vijf jaar cel veroordeeld wegens drugshandel (zie hieronder).

De VS heeft Guyana onlangs verzocht om de uitlevering van de drugsbaron, omdat hij in dat land eveneens wordt verdacht van drugshandel.


Drug lord Barry Dataram leaves Guyana with forged travel documents- sources
Barry Dataram
Barry Dataram
Self-confessed drug lord, Barry Dataram is believed to have fled Guyana to neighbouring Suriname, before a City Magistrate could have disclosed her decision on whether he should be freed on a cocaine trafficking charge, authorities said.
Although Dataram is believed to have left via the Guyana- Suriname back-track route across the Corentyne River, law enforcement agents said he was carrying a forged travel document. “Intelligence indicates that he left Guyana for Suriname and that he is travelling with forged documents and an assumed name,” a senior law enforcement agent told Demerara Waves Online News
A senior official of Guyana’s Immigration and Passport Office, when contacted Monday, did not think that Dataram was issued with a passport in another name.
Former Home Affairs Minister, Clement Rohee said he would have expected the Customs Anti Narcotics Agency (CANU) to do their work professionally to ensure that he did not “disappear.”
“The party views Dataram’s disappearance as a second slap in the face of the Granger administration who had recklessly legitimized his questionable bona fides by setting up a Commission of Inquiry into the allegations he made against CANU. The first slap in Granger’s face was when the Commission of Inquiry came up empty handed,”  the PPP General Secretary added.
Rohee refused to make a comparison between Dataram and convicted drug lord, Shaheed ‘Roger’ Khan who had escaped a joint police-army manhunt and ended up in Suriname where he and several associates had been arrested.
Khan was subsequently held by American federal agents at Trinidad’s Piarco International Airport and taken to New York for trial, conviction and imprisonment.
City Magistrate, Judy Latchman has since issued arrest warrants for Dataram, his common-law wife Anjanie Boodnarine and those who had posted bail for their pre-trial liberty.  Two other co-accused – Kevin Charran and Trevor Gouveia- have been warned against failing to appear in court.
The four are facing trial for allegedly being in possession of  129.230 kilogrammes (284 pounds) of cocaine. The Customs Anti-Narcotics Unit (CANU) states that the narcotic was found on April 16, 2015 at Dataram’s  house located at 661 Silver Dam, Fourth Avenue, Diamond Housing Scheme.
Barry Dataram convicted for cocaine trafficking

– Reputed wife and friends freedAfter months of trial, self confessed drug lord Barry Dataram was found guilty and fined for trafficking in cocaine.
Dataram was charged with his reputed wife, Anjanie Boodnarine, and their friends Trevor Gouveia and Komal Charran, for having 129.23kg of cocaine in their possession on April 16, 2015 for the purpose of trafficking.
However, only Gouveia and Chandan showed up to hear the ruling by Magistrate Judy Latchman yesterday.  Neither Dataram nor his wife was present at the Georgetown Magistrates’ Court.
In her ruling Magistrate Latchman noted that a prima facie case had not been made out against Boodnarine, Gouveia and Charran. She said that given the circumstance of insufficient evidence, the three latter accused were not guilty of the crime.
Magistrate Latchman, however fined the convicted drug lord (Dataram) $164,268,000 and sentenced him to 60 months’ imprisonment for being in possession of cocaine for the purpose of trafficking.
Following the hearing, Gouveia and Charran walked briskly out of the courtroom. The men were obviously relieved at the outcome.
Trevor Gouveia
Trevor Gouveia
Komal Charran
Komal Charran
Anjanie Boodnarine
Anjanie Boodnarine
Barry Dataram
Barry Dataram
Dataram, a Guyana-born American, had successfully fought off efforts to extradite him to the United States of America to face drug smuggling charges.
Dataram is said to have since fled Guyana to neighbouring Suriname. Law enforcement authorities had confirmed that the man had travelled out of Guyana on false documents.   The authorities are however, unsure whether his reputed wife had travelled with him.
At the previous hearing attorney for the defendants, Glenn Hanoman, made an application for leave of the court to withdraw services on the grounds that he was unaware of the whereabouts of Dataram and Boodnarine.
The lawyer said that he has not been able to communicate with the couple since their last court appearance. The application was granted by the court.
Hanoman, nevertheless, was still the attorney of the other two persons.
Dataram, also known as ‘Mogotani’, or Kevin Dataram, of 13 Vriesland, West Bank Demerara; his reputed wife, Anjanie Boodnarine, 19, of 79 Patentia, Housing Scheme, West Bank Demerara; Komal Charran, 20, of 265 Belle West, West Bank Demerara; and Trevor Gouveia of Best Village, West Coast Demerara, had all pleaded not guilty to a drug trafficking charge.
According to the allegation, on April 16, last, at 661 Fourth Avenue, Block X Diamond, East Bank Demerara, they allegedly had 129.23 kg of cocaine in their possession for the purpose of trafficking.
The couple was arrested at their Lot 661 Fourth Avenue, Block X Diamond, East Bank Demerara residence.  On the day in question, ranks from the Customs Anti Narcotic Unit (CANU) swooped down on the house and conducted a search in the presence of the defendants. During the search they unearthed the illicit drug.
It was reported that some of the cocaine was stuffed in frozen seafood, while the remainder was found to be bricks of raw coke.
As a result, Barry Dataram who was in the house at the time of the bust with his reputed wife and three other persons, was arrested. The defendants were then told of the offence, arrested and charged.