dinsdag 18 oktober 2016

WOVS reageert op bericht Consumentenkring over misbruik maken door winkeliers van situatie

'WOVS wil Consumentenkring in de materie van de kleinhandel wegwijs maken'


De Consumentenkring is uitgekomen met een bericht waarin gesteld wordt, dat de winkeliers en de handel misbruik maken van de situatie. Verondersteld mag worden, dat de Consumentenkring de economische situatie bedoelt. De Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS), als vertegenwoordiger van het leeuwendeel der winkeliers, wil de Consumentenkring in de materie van de kleinhandel wegwijs maken. 

De kleinhandel cq de winkeliers is een bepaalde winstmarge toebedeeld. De ECD (Economische Controle Dienst) controleert scherp dat de winkelier zich hieraan houdt. Bij de controle van de ECD gaat men uit van de laatste bonnen van de inkoop bij de groothandel of producent.

Daar de producten de afgelopen tijd door de steeds stijgende wisselkoers duurder werden bij de groothandel, gebeurde het vaak dat de winkelier een bepaald product duurder moest inkopen dan zijn verkoopprijs van de keer daarvoor.

Opgemerkt dient te worden dat uit de winsten die de winkelier maakt, zijn exploitatie kosten gedekt moeten worden, waaronder voor de meeste winkeliers de huur van het pand in harde valuta. Ook heeft de nieuwe generatie winkeliers en die is er heel veel, schulden gemaakt om hier een winkel op te zetten. Deze schulden moeten met rente worden afgelost en zijn ook in harde valuta.

Veel winkeliers leven in angst en wel om:
- het hoofd niet meer boven water te kunnen houden met als gevolg winkelsluiting en zonder inkomen komen te zitten.
- de mogelijkheid van gewelddadige berovingen
- teruggaan naar het land van herkomst meestal China waar maximaal twee kinderen uit het gezin zich kunnen vestigen. Voor hen is het hier in armoede leven of enkele kinderen achterlaten en hen nooit meer terugzien.

De WOVS heeft veel contact met haar leden en tracht hen zo goed als mogelijk in het gareel te houden.

Gretl Wolfram, 
voorzitter WOVS

'Herwaardering van leerkrachten is veel meer dan slechts toekennen salarisverhoging'

Raadadviseur Wijdenbosch: 'De herwaardering is meer dan geld alleen'


'De herwaardering van onderwijsgevenden is veel meer dan slechts het toekennen van een salarisverhoging. Het gaat om onder meer verbetering van hun financieel-economische en rechtspositie, werkomstandigheden en ontplooiingskansen.' Dat zeiden de raadsadviseurs Jules Wijdenbosch, Eddy Jozefzoon en Errol Alibux dinsdag 18 oktober 2016, zo bericht de Ware Tijd.

De adviseurs hebben de indruk dat in de samenleving een vertekend beeld zou heersen over het proces dat samen met de onderwijsvakbonden is ingezet om de positie van onderwijsgevenden te verbeteren. 'Salarisverhoging is slechts één onderdeel. De herwaardering is meer dan geld alleen', stelde Wijdenbosch.

De regering en de onderwijsbonden BvL (Bond van Leraren) en FOLS (Federatie van Leerkrachten in Suriname) zijn het in grote lijnen al over eens wat moet gebeuren en over een aantal zaken is al overeenstemming bereikt.

Onderwijsgevenden vervullen een cruciale rol in de ontwikkeling van burger en samenleving, stelden de adviseurs. Ze wezen erop, dat de resultaten en het niveau binnen het onderwijs beïnvloed worden door onder andere de kwaliteit van onderwijzers.

Uit de besprekingen met de bonden is naar voren gekomen dat leerkrachten allerlei nevenberoepen uitvoeren zoals taxichauffeur en andere werkzaamheden om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. 'De meerdere banen van onderwijsgevenden moet ophouden door hen hogere lonen aan te bieden', zei Wijdenbosch. Ook het niveau van onderwijzersopleidingen en -instituten moet omhoog.

Wat ook onaanvaardbaar is, zijn de talrijke functies in het onderwijs: maar liefst 78 onderwijsfuncties en 8 directiefuncties. Daarbinnen zijn er ook nog grote discrepanties in salariëring van personen die dezelfde opleiding en diploma hebben. Via het herwaarderingsproces wil de regering de onregelmatigheden wegwerken. De bedoeling is, aldus Jozefzoon, dat de 78 onderwijzersfuncties worden teruggebracht naar slechts vier geclusterde functies. Het streven is om het nieuwe systeem per 1 januari 2017 in te voeren. Daarover moet nog een definitief akkoord met de FOLS en BvL worden bereikt, omdat onderwijsgevenden gelicht zullen dienen te worden uit het FISO-systeem, de basis waarop de bezoldiging van ambtenaren en landsdienaren is gestoeld.

Belfort (ABOP): ‘Jonge politiemannen als slaven gezien door korpsleiding’

'Leiding KPS probeert steeds om de jonge politieagenten te onderdrukken'


Assembleelid Edward Belfort (ABOP) is niet te spreken over de wijze waarop de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) ‘steeds probeert om de jonge politieagenten te onderdrukken’. De politicus benadrukt vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, in het Dagblad Suriname, dat hij reeds vóór de installatie van Agnes Daniel als korpschef had aangegeven dat haar aanstelling op deze post voor veel problemen zou zorgen. Nu blijkt dat de Surinaamse Politiebond (SPB) ook inziet dat de politie helemaal niet te redden is met Daniel. 

'Het zijn zaken die binnen de organisatie leven. Men ziet de jonge politiemannen als slaven. De leiding vindt, dat de manschappen niet moeten kletsen en alle opdrachten moeten uitvoeren. Als je je mond openmaakt, word je voor zeer eenvoudige zaken zwaar bestraft', zegt Belfort.

De ex-minister van Justitie en Politie reageert naar aanleiding van het geschil waarin de SPB en de korpsleiding momenteel verwikkeld zitten met betrekking tot hun dienstrooster. 'Ik kom uit de organisatie en ik weet hoe de leiding naar de manschappen kijkt. Toen ik deel uitmaakte van het korps had de toenmalige korpschef ook geweigerd om mij te bevorderen op basis van mijn academische studie. Toen heb ik de dienst maar gelaten. Ik werd in de wielen gereden door deze korpschef en haar voorganger Humphrey Tjin Liep Sjie. Slechts, omdat ik één van de mensen was die boven hun in de leiding kwam te zitten. Ik was minister en zij weigerden mijn opdrachten uit te voeren. Vele zaken die ik wilde invoeren ten voordele van de jonge politieman, werden tegengehouden', zegt de politicus.

Volgens Belfort heeft hij in zijn zittingsperiode ook getracht een goed dienstrooster in te voeren, omdat hij reeds uit de praktijk wist dat het om een zenuwslopende dienstregeling ging. Maar, dit werd ook gesaboteerd. 'Geestelijk gaan de politiemensen nu al kapot. Vandaar dat ik hoop dat het dienstrooster snel in orde wordt gemaakt.'

Volgens de ABOP’er heeft hij deze zaken nooit eerder kenbaar gemaakt. In zijn periode als minister kreeg hij ook vaak klachten van politieambtenaren. In de meeste gevallen draaide hij de maatregelen terug. Zelfs bij de inspecteursopleiding moest hij vaker interveniëren. 'Slechts omdat de toenmalige korpschef vond dat de mensen niet mochten meedoen, omdat zij eerder niet vermeld hadden dat zij een academische studie achter de rug hadden. Deze manschappen mochten nimmer van hun schoolpapieren gebruik maken om sneller op een hogere rang te komen.'

Belfort zegt dat de afgelopen verkiezingen van de SPB een duidelijk voorbeeld is waar de korpsleiding getracht heeft haar macht te vertonen door te weigeren om de hamer over te dragen aan het nieuw bestuur. Op den duur werd echter de druk vanuit vele hoeken te veel, waardoor de overdracht toch is geschied. De parlementariër zegt dat de leiding rekening moet houden met het feit, dat het hele managementteam over enkele jaren met pensioen zal gaan. Ook de korpschef zal volgens hem op den duur moeten overdragen. 'Het zijn volwassen mannen en vrouwen die men wil gebruiken als slaven en knechten. Dat is niet goed in zo een organisatie.'

Automobilist rijdt pad-mounted transformator EBS finaal kapot

Gemiddeld wordt een elektriciteitsmast per dag aangereden


De NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) laat vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, in een persbericht weten, dat een automobilist gisterochtend een zogenoemde pad-mounted transformator in de dr. Sophie Redmondstraat, ter hoogte van Toria in Paramaribo, heeft aangereden (zie foto - Bron: EBS). Van de transformatorkast is geen spaan heel gebleven, aldus de EBS.

De buurt werd ondanks de aanrijding niet getroffen door stroomuitval. De transformator moest worden geïsoleerd ter voorkoming van andere problemen. Omstreeks kwart voor vier 's morgens heeft de EBS de stroom omgeleid en de pad-mounted transformator volledig geïsoleerd.

Een nieuwe transformator afhankelijk van het vermogen kost tussen de 12.000 en 20.000 Amerikaanse dollar. Het vervangen van de beschadigde transformator bedraagt ongeveer 16.000 dollar. Daarnaast zullen de installatiekosten ook berekend moeten worden.

Het aantal mastaanrijdingen van januari tot en met september 2016 bedraagt 276 en dat betekent dus, dat er gemiddeld per dag een mastaanrijding plaatsvindt.

Hoofdbestuur van DOE mag blijven zitten

Hoofdbestuur krijgt ruimte om zittingsduur tot eind 2018 af te ronden


Het huidige hoofdbestuur van de politieke partij DOE blijft. Het Congres van de partij heeft zaterdag daartoe besloten. De overdracht van leiderschap kan niet ineens plaatsvinden en opvolgers moeten worden voorbereid om verantwoordelijkheden op zich te nemen. Op het Congres is ook aangegeven dat op waardige wijze moet worden omgegaan met leiders die daadwerkelijk de partij ideologie uitdragen. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 18 oktober 2016.

Het hoofdbestuur krijgt de ruimte om zijn zittingsduur tot en met eind 2018 af te ronden.

Er zal op basis van verschillende opmerkingen die zijn geplaatst worden geëvalueerd.

Op 13 juni was er een motie aangenomen waarin voorstellen waren gedaan voor evaluatie en vervroegde verkiezingen. Gewijzigde omstandigheden na de motie hebben volgens DOE geresulteerd in een amendementsvoorstel waarin staat, dat 'gericht op duurzaamheid om tot een werkbaar hoofdbestuur te komen' het huidige hoofdbestuur de ruimte daartoe krijgt.

Informateur Kenneth Gijsbertha dient tussentijds verslag in bij gouverneur Lucille George-Wout

'Alle acht partijen die zetel hebben gewonnen, willen aan vorming nieuwe regering meewerken'


Informateur Kenneth Gijsbertha heeft vanochtend, dinsdag 18 oktober 2016, zijn tussentijds verslag bij gouverneur Lucille George-Wout ingediend (zie foto - Informateur Kenneth Gijsbertha (r) met adviseur Glenn Camelia vanochtend bij het paleis van de gouverneur). In een kleine toelichting stelt Gijsbertha, dat hij in zijn verslag melding maakt van het feit, dat alle acht partijen die een zetel hebben gewonnen in het nieuwe parlement, aan de vorming van een nieuwe regering voor Curaçao willen meewerken. Gijsbertha kon vanochtend laat weinig meer loslaten over het informatieproces, aldus de Amigoe. 

Wel gaf hij aan, dat hem is gevraagd om op de 25e zijn eindverslag bij de gouverneur in te dienen, zoals al eerder was afgesproken. Over de verdere instructies die de informateur van de gouverneur heeft gekregen, kon hij niets loslaten.

Het is de bedoeling dat het informatieproces tot 25 oktober duurt. Hierna zal er volgens planning een formateur worden benoemd die als taak zal krijgen het vormen van een nieuwe regering voor Curaçao.

De informateur werd tijdens zijn onderhoud met George-Wout bijgestaan door advocaat Glenn Camelia van advocatenpraktijk FCW Legal. Camelia heeft veel ervaring op het gebied van het formeren van regeringen. Hij was als informateur maar ook als formateur betrokken bij de formatie van alle regeringen van Curaçao sinds 2012. In dat jaar was hij actief bij de vorming van het takenkabinet van PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran. In 2013 was hij betrokken bij de formatie van het kabinet-Asjes. In 2015 stond hij informateur/formateur Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) bij met de vorming van het kabinet-Whiteman II terwijl Camelia ook als adviseur informateur Gijsbertha bijstaat.

Voor vandaag stonden er verder bilaterale gesprekken gepland tussen het bestuur van de MAN en met in ieder geval dat van de PAR, in het kader van het informele formatieproces dat deze dagen ‘achter de schermen’ plaatsvindt. Naar verluidt zouden er ook bilaterale gesprekken gepland staan tussen verschillende andere partijen die na de verkiezingen een zetel in het parlement hebben gewonnen. Maar net voor het sluiten van deze krant werd bekend dat het onderhoud tussen de MAN en de PAR niet door zou gaan.

Gouverneur op Curaçao vindt 80/20-regeling discriminerend

Minister Larmonie-Cecilia: 'De wet is nu weer bij mij voor een laatste analyse'


De gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, is van mening dat de 80/20-regeling discriminerend is. Het wetsvoorstel is nu weer in handen van de minister die de wet heeft ingediend, namelijk van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS). Dat bevestigt de demissionair minister vandaag, 18 oktober 2016, in de Amigoe. 

'De wet is nu weer bij mij voor een laatste analyse', aldus Larmonie-Cecilia.

De 80/20-regeling, die stelt dat 80 procent van alle werknemers in een bedrijf van lokale komaf moet zijn, staat al maanden ter discussie. Aangezien de Raad van Advies (RvA) in een nota uit 2012 heeft gesteld, dat de wet inbreuk zou maken op het gelijkheidsbeginsel omdat er onderscheid tussen mensen gemaakt zou worden op basis van nationaliteit, heerste de vraag of de gouverneur de wet zou ondertekenen voor publicatie. Nu blijkt dus dat ook de gouverneur van mening is dat de wet zoals het er nu uitziet, discriminerend is.

De partij van Larmonie-Cecilia, Pueblo Soberano, gelooft heilig in de 80/20-regeling, omdat de partij meer lokale arbeiders aan het werk wil zien. 'Wij hebben met behulp van onze Staatsregeling onderbouwd dat de wet niet discriminerend is en hebben voorbeelden gegeven van andere landen die dit soort regelingen hebben toegepast. De gouverneur heeft echter nog steeds haar twijfels over de wet.'

De SOAW-minister laat weten de wet, nu ze deze weer in handen heeft, te zullen analyseren. 'De wet wordt zo telkens versterkt.'

Onderzoek naar kwaliteit van de zorg binnen internaten gaat door

SOAW-minister: 'Eerste resultaten uit het onderzoek wijzen geen abnormaliteiten uit'


Na Stichting Kinderoorden Brakkeput (KOB) is nu Fundashon Guia, Eduká i Forma (GEF), die leiding heeft over Huize Rose Pelletier, Huize St. Jozef en Kas Bruder Pius, aan de beurt voor een onderzoek naar de kwaliteit van de zorg binnen de instellingen. Dat zegt demissionair minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS), die hiervoor een speciale onderzoekscommissie heeft ingesteld, vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, in de Amigoe.

'De eerste resultaten uit het onderzoek wijzen geen abnormaliteiten uit', aldus de SOAW-minister. Volgens Larmonie-Cecilia gaat het onderzoek bij Fundashon GEF langer duren, gezien het feit dat er meerdere instellingen onder de stichting vallen. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer het onderzoek klaar zal zijn, maar de minister stelt zodra de onderzoeksrapporten binnen zijn een analyse te zullen maken van de verbeterpunten, indien deze er zijn.

De minister heeft vorig jaar de onderzoekscommissie, met aan het hoofd gezondheidszorgpsycholoog Nataly Li-Martina, ingesteld, nadat een kindermisbruikzaak bij Kinderoorden Brakkeput aan het licht was gekomen. Uit de onderzoeksresultaten bleek, dat het internaat op bijna alle fronten matig tot onvoldoende scoorde. Als gevolg hiervan werd besloten een interim-bestuur en -directie aan te stellen die de aanbevelingen uit het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg bij de instelling zouden implementeren.

Het implementatieproces bij KOB is al op gang. Ook de SOAW-minister bevestigt vandaag dat het implementatieproces vooruitgang boekt. 'De nieuwe manager heeft de verbeterpunten en het kostenplaatje in kaart gebracht. De punten zullen één voor één aangepakt worden. Tot nu toe loopt het heel goed', aldus Larmonie-Cecilia.

Consumentenbond Curaçao wil compensatie van reizigers bij vertragingen InselAir

'Overheid moet richtlijnen opstellen voor de compensatie'


De Fundashon pa Konsumidó (FpK) wil dat de overheid richtlijnen opstelt voor de compensatie van reizigers in geval van vertragingen bij InselAir, op basis van de internationaal geldende normen. De Consumentenbond heeft naar aanleiding van de klachten over de luchtvaartmaatschappij een petitie opgesteld, zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 18 oktober 2016.

In een bericht aan de media schrijft de Consumentbond dat ze ‘via de pers en sociale media kennis hebben genomen van de vele klachten over de slechte service van InselAir. Klachten over vertragingen en annuleringen van vluchten zonder kennisgeving en gebrek aan communicatie aan de passagier, hebben een zodanig structureel karakter gekregen dat we niet meer kunnen spreken van incidenten’.


Volgens de organisatie moeten de klachten op een gereguleerde manier worden behandeld om de situatie te verbeteren. Om dit te realiseren is een degelijk beleid nodig.

In de internationale luchtvaartwereld hebben landen die aangesloten zijn bij de International Civil Aviation Organization (ICAO), het verdrag van Montreal gesloten. 'Dit verdrag heeft tot doel uniforme principes en standaarden vast te stellen voor de internationale burgerluchtvaart met betrekking tot het vervoer van passagiers en goederen. Belangrijk hierbij is het vastleggen van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen naar de consument. Centraal staan hierbij de aansprakelijkheid voor dood en lichamelijk letsel, vertragingen en vernieling, verlies en beschadiging van bagage.'

Gelet op de punten van het verdrag verzoekt de Consumentenbond minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om namens de overheid zaken op orde te stellen. Zo eist de consumentenbond dat het Verdrag van Montreal wordt geratificeerd, met als doel een kader te creëren waarin de verantwoordelijkheid van Curaçaose luchtvaartmaatschappijen naar de passagier bepaald wordt. Ook moeten er concrete compensatienormen worden vastgesteld waaraan luchtvaartmaatschappijen op Curaçao zich moeten houden in geval van dood of lichamelijke letsel van de passagier, vertraging en annulering van een vlucht en vernieling, verlies en beschadiging van bagage.

De organisatie vraagt iedereen die achter de petitie staat een formulier in te vullen. De petitie kan worden ondertekend op het kantoor van de Consumentenbond aan de Ruyterkade 53 of via zijn Facebookpagina. FpK is telefonisch bereikbaar via 462-666 of per email: info@fundashonpakonsumido.org.
Voor meer informatie kan ook de website worden geraadpleegd: www.fundashonpakonsumido.org.


Target:
 
Minister di/Minister van VVRP
Region:
 
Curaçao
Website:
www.fundashonpakonsumido.org
Papiamentu
Fundashon pa Konsumidó último tempu a bin ta tuma nota den prensa i medionan sosial di hopi reklamo di konsumidónan tokante mal servisio di Insel Air. Kehonan tokante di retraso, kanselashonnan sin previo aviso i falta di komunikashon adekuá a kue forma struktural i no por konsiderá esakinan mas komo insidente.

Pa regulá i standarisá trato di kehonan di konsumidó, paisnan afiliá na International Civil Aviation Organization (ICAO) a yega na e tratado di Montreal.E tratado aki tin komo meta pa pone norma i stándarnan uniforme pa kompanianan di aviashon den transporte internashonal di pasahero. Importante den esaki ta pa fiha responsabilidat di e kompania di aviashon pa ku su pasaheronan. E tres responsabilidatnan sentral di un kompania di aviashon den e tratado ta responsabilidat pa morto i leshonnan di kurpa, responsabilidat pa retraso i responsabilidat pa destrukshon, pèrdida i daño na ekipahe di e pasahero.

Nederlands
Fundashon pa Konsumidó heeft de laatste tijd in de pers en sociale media kennis genomen van de vele klachten over de slechte service van Insel Air. Klachten over vertragingen, over annuleringen van vluchten zonder kennisgeving en gebrek aan communicatie naar de passagier hebben een structureel karakter gekregen dat we niet meer kunnen praten over incidenten.

Om de behandeling van consumentenklachten beter te reguleren en standaardiseren hebben landen aangesloten bij de International Civil Aviation Organization (ICAO), het verdrag van Montreal gesloten.
Dit verdrag heeft tot doel uniforme principes en standaarden vast te stellen voor de internationale burgerluchtvaart voor het vervoer van passagiers en goederen. Belangrijk hierbij is het vastleggen van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen naar de consument. Centraal staan hierbij de aansprakelijkheid voor dood en lichamelijk letsel, de aansprakelijkheid voor vertragingen en de aansprakelijkheid voor vernieling, verlies en beschadiging van bagage.

Papiamentu
Basá riba puntonan di e tratado di Montreal Fundashon pa Konsumidó ta urgi Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano pa, na nòmber di gobièrnu di Kòrsou, regla lo siguiente:
•ratifiká, e Tratado di Montreal i asina krea e kuadro den kua e responsabilidat di kompanianan di aviashon na Kòrsou ta keda stipulá pa ku su pasaheronan.
• i tumando e Tratado di Montreal komo punto di salida bini ku normanan di kompensashon konkreto pa kompanianan di aviashon na Kòrsou tene nan mes na dje na momentu di morto òf leshonnan di e pasahero, na momentu di retraso òf kanselashon di buelo i na momentu di pèrdida òf daño na ekipahe di e pasahero.

Nederlands
Gelet op punten van het verdrag van Montreal verzoekt de Fundashon pa Konsumidó de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning om namens de overheid van Land Curaçao het volgende te bewerkstelligen:
• het Verdrag van Montreal te ratificeren om zo het kader te creëren waarin de verantwoordelijkheid van Curaçaose luchtvaartmaatschappij naar de passagier bepaald wordt.
• om uitgaande van de bepalingen in het Verdrag van Montreal concrete compensatienormen vast te stellen waaraan luchtvaartmaatschappijen op Curaçao zich moeten houden in geval van dood of lichamelijke letsel van de passagier, in geval van vertraging en annulering van een vlucht en in geval van vernieling, verlies en beschadiging van bagage.

'Patiënten Medische Zending worden gewoon behandeld in afwachting van de subsidie'

Twee sterfgevallen zwangere vrouwen MZ hebben niets te maken met situatie bij organisatie


De Medische Zending (MZ) heeft de maatregel teruggedraaid dat patiënten in het binnenland contant moeten betalen voor een consult. 'Er is met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid afgesproken dat de subsidiegelden zo snel mogelijk worden vrijgemaakt', zegt PR-medewerkster Amanda Palis van de MZ vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, in de Ware Tijd. 'Patiënten worden gewoon behandeld in afwachting van de subsidie.'

De afgelopen week is veel commotie ontstaan over de contante betaling van patiënten bij MZ-poli's waarbij zeer hoge tarieven werden gehanteerd. Twee sterfgevallen van zwangere vrouwen werden hiermee in verband gebracht. Echter onderzoek van de MZ heeft inmiddels aangetoond dat het hiermee geen verband heeft.

'Uit het onderzoek is gebleken, dat een van de vrouwen toe was aan haar zevende bevalling', zegt Palis. 'Al in een eerder stadium was zij gewezen op de risico's voor haar, maar ze wilde volgens familie niet in de stad bevallen. Ze kwam voor controle bij de poli en is geholpen. Ze was goed aanspreekbaar, er is medicatie toegediend en een infuus aangelegd. Op een gegeven moment traden complicaties op en had de vrouw ondanks reanimatie geen hartslag meer.'

In het tweede geval ging het om een vrouw die niet verzekerd was en geheel onbekend was bij de poli. 'Desondanks is zij toch opgenomen ter observatie in Djumu en is medicatie toegediend', zegt Palis. 'Deze mevrouw kwam met allerlei klachten en bleek zeven maanden zwanger. De assistent-arts heeft ook een acute psychose vastgesteld bij haar. De volgende dag is ze overleden. Achteraf begreep de assistent-arts dat deze mevrouw een 'bakrudrankje' onder dwang van familie heeft ingenomen.'

De MZ kijkt nu naar extra mogelijkheden voor opvang van zwangere vrouwen die naar Paramaribo verwezen worden. 'Verblijfplaats en financiën zijn meestal de problemen waarmee onze patiënten kampen als ze naar de stad gaan.' Palis kon niet meedelen hoe lang de MZ de minister geeft om over de brug te komen met subsidie.

Personeel Luchthavenbeheer in actie

Directie weigert overeengekomen lonen volgens gemiddelde koers van Srd 4,68 te voldoen

Luchthavenmeester: 'Veiligheid op luchthaven is gegarandeerd'


Het personeel in dienst van NV Luchthavenbeheer is in actie. Aanleiding voor het protest is de weigering van de directie om de in april overeengekomen lonen volgens een gemiddelde koers van 4,68 uit te betalen. Het is nog niet duidelijk of door de actie de vluchten, waaronder zeker vier passagiersvluchten, in gevaar komen. Voor vandaag staan twee vluchten op de Mid-Atlantische Route (Paramaribo-Amsterdam) op schema, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 18 oktober 2016.

Onder het personeel van de NV Luchthavenbeheer vallen onder andere de afhandeling, brandweer Zanderij en de beveiliging.

Luchthavenmeester op de Johan Adolf Pengel International Airport, Steven Vrieze, zegt dat ondanks de actie van het personeel van Luchthavenbeheer alle vluchten normaal worden afgewerkt. Hij zegt verder, dat alle belangrijke onderdelen bemand zijn. Ook de brandweer is in tact. Stafleden doen het werk met ondersteuning van het Korps Brandweer Suriname. Ook mensen die werkwillend zijn, verlenen hun diensten. De luchthavenmeester zegt, dat de veiligheid op de Johan Adolf Pengelluchthaven gegarandeerd is.

Een speciaal crisisteam op de NV Luchthavenbeheer zal ervoor zorgen, dat vluchten normaal kunnen worden uitgevoerd. Dit deelde Steven Relyveld, minister ad interim Transport, Communicatie en Toerisme, vandaag bij de aanvang van de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) mee, zo bericht het Dagblad Suriname op haar website.

In september zou een evaluatie volgen van deze overeenkomst tussen de bond en de directie. De bond had gehoopt, dat de koers zich enigszins zou hebben gestabiliseerd en dat zij op basis daarvan het koersverschil tussen april en september zou overeenkomen met de directie.

Lloyd Read, voorzitter van de bond van personeel in dienst van NV Luchthavenbeheer, zegt dat de directie komt met een voorstel van een loonsverhoging van 7% zonder enige terugwerkende kracht. Tijdens een algemene ledenvergadering werd het voorstel van de directie van de hand gewezen. Read stelt dat de directie in een moeilijk parket zit, daar ze een wantoestand hebben overgenomen van de vorige leiding. Zo zijn premies voor pensioenen, algemene oudedagsvoorziening en ingehouden belastingen niet overgedragen. Daarbovenop moeten grote contractors nog enorme bedragen ontvangen van het bedrijf.

Het personeel heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij niet het gelag wil betalen van mismanagement van de directie.
Volgens de webeditie van de Ware Tijd hebben van de ongeveer 300 medewerkers 170 besloten geen werkzaamheden te verrichten.

Moeder Ruud Gullit beroofd van horloge

Gullit gaf horloge aan moeder Ria Dil 20 jaar geleden toen zij borstkanker overwon


De 76-jarige moeder van Ruud Gullit, Ria Dil, is vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, in haar woning beroofd. De dieven hebben daarbij een horloge gestolen. Dit berichten diverse Nederlandse media.

 Dat twittert de oud-voetballer. Ruud deed zijn moeder het klokje cadeau toen ze 20 jaar geleden borstkanker overwon

Ria Dil, de moeder van de oud-trainer, kreeg tijdens de carrière van Gullit als trainer een tumor. 'Lag ze daar, net uit de narcose, in dat ziekenhuisbed uiterst kwetsbaar, voor het eerst weinig sterk. Dat verstoort de illusie dat je ouders onkwetsbaar zijn, en dat jezelf niks zou kunnen overkomen', zei de oud-voetballer in 2004 tegenover de Volkskrant over de ziekte.

Ingenieur Neus vindt dat energietarieven EBS gewoon verlaagd kunnen worden

'EBS betaalt teveel aan Staatsolie en Suralco voor stroom die het afneemt'


De tarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) kunnen verlaagd worden. Het staatsbedrijf betaalt namelijk te veel aan Staatsolie en de Suralco voor stroom die het afneemt. Hiervan blijft de criticus, ingenieur Edmund Neus, overtuigd. Deze leveringscontracten zijn volgens hem aan herziening toe. Dit zei hij wederom afgelopen vrijdag tijdens een discussieavond van de politieke partij DA’91, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 18 oktober 2016. 

Hij beargumenteert ook, dat de consument gedwongen wordt om veel stroom te verbruiken. Als voorbeelden noemt hij burgers die voor een goede watervoorziening in huis gedwongen zijn een hydrofoor te gebruiken en weer anderen die voor extra verlichting zorgen, vanwege de slechte straatverlichting.

Het is volgens hem niet eerlijk om straks de samenleving te vragen tussen de zestien en zeventien Amerikaanse dollarcent per kilowattuur te betalen, wanneer de subsidie van de overheid helemaal weg komt te vallen.

Energiedeskundige Viren Ajodhia zegt in een reactie, dat het zinnig zou zijn de leveringscontracten van de EBS met Staatsolie en Suralco opnieuw te laten bekijken. 'Er is een nieuwe energiewet, waar gebruik van gemaakt kan worden. Die wet voorziet ook in de oprichting van een energie autoriteit. De overheid moet nu gewoon overgaan tot het instellen van dit orgaan, dat op een transparante en diepgaande manier de contracten kan bekijken. Er zijn genoeg middelen beschikbaar om de zaak aan te pakken.'

Hij betreurt het, dat iets meer dan een jaar na de eerste verhoging van de stroomtarieven in september 2015, er nog steeds sprake is van hetzelfde probleem dat toen al is aangehaald. 'Er ontbreekt een duidelijke methode om de werkelijk stroomtarieven te berekenen.'

De energiedeskundige wijst op de chaotische situatie, vanaf diverse berekeningen tot de overheid die tarieven doorvoert en vervolgens terugdraait.
Hoe rechtvaardig zijn de energietarieven?
17 oktober 2016
Hoe rechtvaardig zijn de energietarieven?
Op vrijdag 12 oktober j.l. organiseerde het Wetenschappelijk Buro van DA’91 een discussieavond. Het thema van deze discussieavond: “Hoe rechtvaardig zijn de huidige energietarieven” werd ingeleid door Ir. Edmund Neus.
Betaalbare energietarieven
Uit de presentatie van Ir. Neus bleek dat het gecalculeerde tarief voor de consument vele malen hoger ligt dan het zou moeten. Dit is het gevolg van ongunstige overeenkomsten met toeleveranciers waarbij twee tot driemaal de correcte prijs wordt betaald. Om deze ernstige benadeling van de consument te beëindigen moeten deze fouten gecorrigeerd worden.
Een verhoogd energiegebruik kan ook niet in de schoenen van de burger geschoven worden omdat vele burgers gedwongen zijn om apparatuur zoals hydrofoors in te zetten, teneinde water in huis te krijgen. De slechte straatverlichting is er de oorzaak van dat velen, teneinde hun veiligheid te waarborgen, gedwongen zijn lichten rondom hun woning aan te laten gedurende de nachtelijke uren.
De nog steeds niet opgeloste corruptiezaken bij de Energiebedrijven zijn ook ten nadele van de totale samenleving, aangezien ook de gelden die hierbij verspild en verdwenen zijn, uit de zakken van de burgers komen. Het is dringend noodzakelijk helderheid in deze zaken te brengen en de gelden terug te vorderen.
Aanpak van de bovengenoemde zaken zal zeker leiden tot een betaalbaarder worden van de energietarieven.
Duurzaam energiebeleid
Het is duidelijk dat er nu geen sprake is van een duurzaam energiebeleid. Volgens Ir. Neus biedt zonne-energie een goed alternatief. Ook hydro-energie en windenergie werden genoemd als mogelijkheden. De aanwezigen waren het erover eens dat er in sommige gevallen diepgaand onderzoek vereist is naar deze vormen van energie opwekking. Daar zou in geïnvesteerd moeten worden, ook door de particuliere sector. Er is een dringende noodzaak aan duurzaam en voorspelbaar energiebeleid, ook rekening houdende met de Klimaatsovereenkomst van Parijs die per 2020 ingaat.
DA’91 is voorstander van een dusdanig energiebeleid dat de energievoorziening gegarandeerd is, evenals het stimuleren en gebruik van alternatieve energiebronnen. Het traject zal gekarakteriseerd moeten worden door een gebalanceerde inzet van de verschillende energiebronnen om op lange termijn te komen tot een duurzame energievoorziening. Hierbij zal een belangrijke factor zijn de betaalbaarheid evenals de centrale rol die energie heeft in het stimuleren van ondernemerschap en duurzame ontwikkeling. Onmisbaar hierbij is de politieke wil, transparantie en deskundigheid. De conclusie van de discussieavond was dat de energietarieven welke de samenleving nu betaalt niet rechtvaardig zijn. De aanwezigen waren eensgezind in hun eis dat hier verandering in moet komen.
DA’91 Publiciteitsdienst

Gajadien (VHP): ‘DNA-voorzitster misleidt met zogenaamd CLAD-rapport Naschoolse Opvang’

'Het gaat slechts om een managementrapport van het MinOWC'


Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien ziet een grove misleiding vanuit de leiding van De Nationale Assemblee (DNA) en de coalitie wanneer gesteld wordt, dat de regering een CLAD-rapport over vermeende malversaties bij het project Naschoolse Opvang (NSO) naar het parlement heeft opgestuurd. 'De coalitie en regering misleiden de samenleving door aan te geven alsof een CLAD-rapport over de Naschoolse Opvang naar het parlement is opgestuurd', zegt Gajadien vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, in het  Dagblad Suriname. 

De politicus verduidelijkt, dat het slechts om een managementletter van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gaat. Managementrapporten zijn volgens hem niets meer en niets minder dan rapporten die twee keren per jaar bij elk ministerie door de CLAD worden uitgebracht.

'Het gaat om een algemene indruk over wat zich afspeelt op een ministerie. Dat was de lijn die voor 2010 bij alle ministeries werd gehanteerd door CLAD. Na 2010 hebben wij opgemerkt dat deze lijn niet meer consistent wordt gehanteerd', zegt de VHP’er.

Afgelopen donderdag zei NDP-parlementariër Amzad Abdoel in het parlement, dat het voornoemd rapport reeds door de regering was opgestuurd en deze verder moest worden doorgeleid naar de procureur-generaal. Hij werd hierin ondersteund door de DNA-voorzitster. Gajadien probeerde na de mededeling van Abdoel nog te verduidelijken, dat het niet om het rapport ging, maar slechts om een managementletter van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Maar, de spreektijd was niet genoeg om de verduidelijking te brengen.

Volgens eerdere informatie zou het rapport gedetailleerde informatie bevatten over DNA-leden die zelf over gaarkeukens beschikten en de verdamping van enkele miljoenen Surinaamse dollars. Gajadien vermoedt, dat dit de reden is waarom de coalitie de samenleving voor de gek houdt met het managementrapport.

De politicus verwijst naar de mededeling van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën eerder dit jaar in de DNA, dat hij de nodige rapporten zou opsturen. 'Wij kijken nog steeds uit naar dit rapport. Indien dat niet gebeurt, zal dat een indicatie zijn dat men op allerlei manieren probeert om corruptieve praktijken in een doofpot te doen belanden. Dat zal het zoveelste bewijs zijn dat deze president een corruptie faciliterend beleid voert', aldus Gajadien.

Suriname werkt aan toetreding tot UNESCO conventie bescherming (im)materieel erfgoed

Bureaucratische en juridische weg tot toetreding is een lange weg


Internationale bescherming van Surinames immaterieel erfgoed is binnenkort een feit. Dat beweert althans de directeur van Cultuur binnen het ministerie van Onderwijs. Wetenschap en Cultuur, Stanley Sidoel, vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, in de Ware Tijd.

'We zijn al bezig in het veld om voorbereidingen te treffen en voor alle lokale culturen een traject uit te zetten voor wanneer het zover is.' In ieder geval heeft de Staatsraad reeds positief advies uitgebracht aan de president voor toetreding tot de UNESCO conventie voor de bescherming van materieel en immaterieel erfgoed. 'We zijn nu vele stappen verder.'

'Het proces is, dat president Desi Bouterse het nu via het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, om het te finaliseren zodat het ingediend kan worden bij het parlement.'

Er moet daar een wet worden gemaakt die de toetreding tot de conventie faciliteert. Sidoel verwacht de documenten spoedig op zijn bureau te zien, zodat het wetsontwerp nog voor het einde van dit jaar kan worden ingediend bij De Nationale Assemblee. 'We gaan bij de vaste commissie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aandringen dat het zo snel mogelijk op de agenda komt.' Daarbovenop worden in 2017 voorstellen ingediend om fondsen uit de begroting vrij te krijgen.

Twee cocaïnesmokkelaars aangehouden op J.A. Pengelluchthaven

Venezolaanse (27) en 46-jarige Nederlander opgepakt met in totaal zo'n 7 kilo cocaïne in bagage


De Venezolaanse F.G. (27) is dinsdag 11 oktober aangehouden door de security van de Johan Adolf Pengelluchthaven en overgedragen aan de politie van Zanderij. Zij poogde in de dubbele bodem van haar reiskoffer 3.020 gram cocaïne het land uit te smokkelen. 

Het Bestrijding Internationale Drugshandel (BID) team heeft donderdag 13 oktober de 46-jarige Nederlander V.N. aangehouden. Tijdens controle bleek de man in pakken voedingsmiddelen die hij in zijn reiskoffer had 4.080 gram cocaïne te hebben verstopt, zo bericht vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

COVAB levert 79 afgestudeerde ziekenverzorgers af

Directrice COVAB pleit voor verplichte herregistratie verpleegkundigen en ziekenverzorgers


Het Elsje Finck Sanichar College COVAB (Centrale Opleiding voor Verpleegkundige en Aanverwante Beroepen), heeft gisteren aan 79 afgestudeerde ziekenverzorgers, van wie 77 vrouwen, een diploma uitgereikt. COVAB-directrice Angèle Wallerlei-Kumbangsila heeft daarbij gepleit voor wettelijk verplichte herregistratie van verpleegkundigen en ziekenverzorgers in Suriname, om de kwaliteit van de zorg te garanderen. 

Zij, en ook andere sprekers, hebben meerdere keren het handhaven van beroepscodes en het naleven van ethische principes en codes binnen de zorg benadrukt. Dit bericht vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, onder andere de Ware Tijd.

Van de 79 geslaagden komen 63 van de avond- en dagopleiding in Paramaribo en zestien van de afdeling van COVAB in Nickerie. Wallerlei en voorzitster Grace Malm-Lackin van het COVAB-bestuur zeiden, dat de afgelopen drie jaar van de opleiding geen gemakkelijke periode voor de studenten. Er zijn veel hobbels geweest waarbij op sommige momenten studenten op het punt stonden om af te haken.

'Maar, jullie hebben het toch nog tot een goed einde gebracht en jullie mogen met trots zeggen dat jullie het hebben gehaald', zei de bestuursvoorzitster.

Diverse sprekers moedigden de nieuwe ziekenverzorgers aan om het niet bij deze studie te laten en die te zien als de basis om vervolgens een middelbare volgopleiding te gaan volgen. Dat is haast een dringende vereiste. De studenten werd gewezen op hun verantwoordelijkheden en plichten tegenover de persoon die zorg nodig heeft. Ook werden ze er op gewezen, dat zij niet de bevoegdheden hebben van gediplomeerde verpleegkundigen. Die behoren in het verlengde van de werkzaamheden van de arts.

'Jullie zijn de dankbare verzorgers die zich inzetten voor de medemens, met begeleidende gesprekken, verzorging, aandacht die wordt gevraagd door de zorgvrager, een glimlach tot zelfs spelen met kinderen, die daar behoefte aan hebben', sprak Malm-Lackin.

Nieuwe website natiosuriname.nr online

Website in het leven geroepen om het nationale elftal een podium te bieden

'Het wordt tijd dat we de handen ineenslaan en met z'n allen achter Suriname gaan staan' 


De website natiosuriname.sr zag afgelopen vrijdag het levenslicht. Een hechte groep voetballiefhebbers heeft de krachten gebundeld om het onderwerp dubbele nationaliteit aan de kaak te stellen op het gelanceerde voetbalplatform. Daarbij kan Natio, het nationale voetbalteam van Suriname, volledige steun verwachten van deze website in de aanloop naar de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022. 

De website natiosuriname.sr is in het leven geroepen om het nationale elftal van Suriname een podium te geven. Middels interviews, columns en nieuwsitems willen we als sportmedium ons steentje bijdragen aan bewustwording bij het Surinaamse publiek, de Surinaamse overheid en andere geïnteresseerde voetbalfans, zo laat de redactie van de website vandaag, dinsdag 18 oktober 2016, weten.

Suriname heeft zich nog niet weten te kwalificeren voor een WK. Een belangrijk onderwerp dat samenhangt met het mislopen van de kwalificatie is de dubbele nationaliteit. Als deze wordt ingevoerd, zal plaatsing voor een WK een stuk dichterbij komen. 'Er was nog geen duidelijke website waarop alles omtrent Natio Suriname werd besproken. Wij hebben als doelstelling dat Suriname zich kwalificeert voor het WK van 2022. Het onderwerp dubbele nationaliteit speelt een belangrijke rol in onze berichtgeving . Dit willen wij met betrokkenen in kaart gaan brengen. Denk aan interviews met spelers, oud-coaches en mensen uit de politiek', aldus Ricardo Bruce, medeoprichter van natiosuriname.sr.

Voor Nederlandse voetballers met Marokkaanse of Turkse roots is het vanzelfsprekend, dat zij voor beide landen kunnen uitkomen. Neem Hakim Ziyech. Hij heeft gevoelsmatig gekozen voor Marokko. Deze keuze hebben de Nederlandse voetballers met een Surinaamse afkomst niet. Met een dubbele nationaliteit voor de Nederlandse Surinamers is het bereiken van het WK een stuk dichterbij. Het voetbalniveau zal namelijk stijgen, omdat het spelerspotentieel beter kan worden benut. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de Surinaamse Nederlanders, want Surinamers zijn verspreid over de gehele wereld.

Curaçao kan als voorbeeld dienen voor Suriname. Zij heeft zich onlangs gekwalificeerd voor de Gold Cup met grotendeels profvoetballers uit Nederland.

Op de FIFA-ranglijst staat Suriname op plek 175 van. In september 2008 heeft Natio de hoogste notering ooit gehad, 84.

Suriname telt circa 600.000 inwoners en een grote etnische verscheidenheid (acht bevolkingsgroepen). Echter, er is een element dat verenigt, voetbal. In Nederland wonen circa 350.000 mensen van Surinaamse origine. De samenstelling is divers. Ook voor hen is voetbal de verbindende factor. 'Door alle Surinamers wereldwijd te verenigen, hopen wij dat op termijn succes kan worden geboekt. Het wordt tijd dat we de handen ineenslaan en met zijn allen achter Suriname gaan staan.'

www.natiosuriname.sr
www.facebook.com/natiosuriname 
www.instagram.com/natiosuriname.sr

OM wil in zaak ontucht met 9-jarig meisje door man (55) te Apoera vijf getuigen horen

Openbaar Ministerie wil gezondheidsassistent en vier kinderen in ontuchtzaak horen

Advocaat van verdachte, Kanhai, plaatst vraagtekens bij deskundigheid gezondheidsassistent


Het Openbaar Ministerie wil in de ontuchtzaak waarin de 55-jarige H.R. verdachte is van het plegen van ontucht met een meisje (9) te Apoera vier getuigen horen. De verdachte is winkelier. Hij zou ontucht met het meisje gepleegd hebben en gaf haar snoepjes om niets te vertellen. Maar, hij ontkent iets gedaan te hebben met het meisje. 

In deze zaak zullen vijf getuigen - een gezondheidsassistent en vier kinderen - gedagvaard worden. De gezondheidsassistent moest op de zitting van gisteren verschijnen, maar verscheen niet, zo bericht Starnieuws vandaag. Hij woonde en werkte te Apoera, maar is nu verhuisd. Zijn nieuwe verblijfplaats moet nagetrokken worden, zodat een dagvaarding uitgereikt kan worden aan hem. Drie kinderen piepten door een sleutelgat en waren getuigen van het misbruik. De Officier van Justitie wil hen ook horen.

Uit het rapport van de gynaecoloog blijkt echter, dat er niets mis is met het geslachtsorgaan van het kind. Ook zijn er geen scheurtjes of forcering onder de huid waargenomen.

De advocaat van de verdachte, Irvin Kanhai, voerde aan dat het slachtoffertje inconsistent is in haar verklaringen. Hij vroeg de rechter om haar niet te horen. De rechter gaf toestemming om het kind te horen in de raadkamer. De gezondheidsassistent constateerde, dat er ontucht was gepleegd met het kind. De advocaat kan het niet vatten, dat iemand die volgens hem niet deskundig is, dit soort onderzoeken heeft verricht. Kanhai zei het erg te vinden dat zijn cliënt op basis van een dergelijk volgens hem ondeskundig onderzoek in verzekering is gesteld.

Op 1 november zal deze zaak verder behandeld worden.

Demissionair minister Rhuggenaath bezoekt jongerengroep InterAct van het Radulphus College

Nieuwste project gelanceerd om World Polio Day op 20 oktober te promoten


Demissionair minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath heeft gisteren een bezoek gebracht aan de jongerengroep InterAct van het Radulphus College. InterAct is de jongste groep van de Rotarians van de Rotary Club Curaçao en is bestemd voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 18 oktober 2016.

Ongeveer 45 leerlingen van het Radulphus College hebben zich aangemeld voor InterAct. De jongeren zetten zich in voor de gemeenschap, maar ze leren onder andere ook hoe ze moeten vergaderen, notuleren, financiën beheren en in het openbaar moeten spreken.

Gistermiddag werd het nieuwste project gelanceerd waarbij InterAct de Rotaractors gaan helpen om de World Polio Day op 20 oktober te promoten. Het gaat hier om de campagne ‘Paarse pinken tegen polio!’

Voor elke gulden die een vrijwilliger geeft, geeft een Amerikaanse stichting drie terug. Elke vaccinatie die kan worden betaald helpt dus kinderen in de hele wereld een gezonde toekomst op te bouwen.

Het inzamelen van het geld gebeurt donderdag van zes uur 's middags tot negen uur 's avonds tijdens de Punda Thursday Vibes in Punda.

CITRO redt boot bij Westpunt, Curaçao, met motorproblemen

De C-Rescue-1 van CITRO neemt boot met motorpech op sleeptouw naar Playa Kalki


Via de Kustwacht kwam zondagmiddag bij CITRO (Citizens Rescue Organization) een melding binnen van een 38-voets vaartuig met motorproblemen die afdreef voorbij Westpunt. Aan boord van deze boot bevonden zich twee personen. De Kustwacht zette CITRO op stand-by, eerst werd er gekeken of er andere boten in de buurt waren die sneller ter plekke konden zijn om deze boot in nood op sleeptouw te nemen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 18 oktober 2016.

Ook de Dash-8, het Kustwachtvliegtuig, ging op verkenning om de precieze locatie van het vaartuig te kunnen bepalen.

Om half vier bleek het vaartuig al afgedreven te zijn tot 6-7 mijlen voorbij Westpunt en was het vanaf het land niet meer te zien. Er bleken geen boten in de buurt beschikbaar te zijn met genoeg capaciteit om deze 38-voets boot op sleeptouw te kunnen nemen.

Gelukkig was de C-Recue-1 van CITRO alvast uitgevaren vanuit Caracasbaai in afwachting van verder instructies van de Kustwacht. Door de snelle actie van CITRO kon de boot al rond Kwart over vier gered worden door de C-Resue-1. Het slepen verliep voorspoedig en iets voor half zes kon de boot worden losgekoppeld en afgeleverd bij Playa Kalki.

Paar gezinnen blokkeert korte tijd de weg naar Moengo bij Tamansari

Actie, gericht tegen het ontbreken van drinkwater, na uur weer beëindigd na komst watertruck


Enkele gezinnen hebben gisteren hun ongenoegen getoond over het gebrek aan drinkwater door de weg naar Moengo bij Tamansari te barricaderen. Rond vijf uur 's middags blokkeerden zij het verkeer vanuit Paramaribo door de rechterhelft van de weg te barricaderen met watertonnen en boomstronken, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 18 oktober 2016.

De bewoners van het district Commewijne hebben het in deze droge tijd extra te verduren, omdat de waterbronnen opdrogen en de levering van water door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij duur is en traag op gang komt. De parlementariërs uit Commewijne eisten vorige week in De Nationale Assemblee dan ook, dat de overheid de kosten voor watertransport aan deze groep zou subsidiëren. Deze kosten konden soms wel oplopen tot Srd 300 per maand. Met dat voorstel ging de regering akkoord.

Nog geen uur na het opwerpen van de barricade bleek de actie al haar vruchten te hebben afgeworpen. Er kwam een truck met water. De mensen zijn niet aangesloten op het waterleidingnet en in droge periodes is het kopen van water de enige oplossing.

Politiebond akkoord met voorstel om twee weken in plaats van maand proef te draaien met werkrooster

'Voor ons is belangrijk dat er nu enig licht in de tunnel is met afschaffing van nacht-middag-morgen systeem'


De algemene ledenvergadering van de Surinaamse Politiebond (SPB) is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos om twee weken in plaats van een maand proef te draaien met het nieuwe werkrooster, in gemiddeld drie ressorten van elke regio. Dat bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 18 oktober 2016. 

Er komt een evaluatie op 2 november, voordat besloten wordt om de nieuwe werksituatie landelijk toe te passen.

De bestuursleden van de SPB zijn vorige week vrijdag in de publiciteit getreden, omdat zij ervan uitgingen dat met het nieuwe rooster landelijk proef gedraaid zou worden. Korpschef Agnes Daniel heet zaterdag tijdens een persconferentie uitgelegd waarom toen gekozen was voor een maand proefdraaien in geselecteerde ressorten. De minister en het bestuur van de SPB zijn dezelfde middag op initiatief van de vaste Assembleecommissie van Justitie en Politie, in overleg getreden. Tijdens dit onderhoud is het bestuur van de SPB akkoord gegaan met het voorstel van de minister.

Daarna is op initiatief van de bewindsvrouwe en onder haar leiding een onderhoud geweest tussen het bestuur en de korpsleiding.

'Er was een interpretatieverschil', zegt SPB-voorzitter Raoul Hellings. 'Voor ons is in ieder geval belangrijk dat er nu enige licht in de tunnel is met de afschaffing van het nacht-middag-morgen systeem.'

Aan het ander aspect, van het aantal werkuren en overuren, wordt ondertussen ook hard gewerkt door het ministerie, aldus Hellings. Het bestuur heeft de opdracht gehad om de zaak goed te volgen. 'Het is niet de bedoeling dat de Politiebond gaat blazen in de nek van de werkgever, maar we moeten wel voorkomen dat zaken als het ware in slaap gesust worden. We zijn blij dat de leden het geduld hebben opgebracht, gedisciplineerd om te zeggen dat ze nog twee weken bereid zijn te wachten, hoewel onze rechten twee weken langer met voeten worden getreden.'

Paul Somohardjo: ‘Pertjajah Luhur is niet afhankelijk van andere partijen’

'Partij heeft vanaf haar oprichting bewezen steeds tussen de 5 en 6 zetels binnen te halen'


'De Pertjajah Luhur (PL) is een grote partij en is niet afhankelijk van andere partijen. De PL is ook geen afdeling van een andere partij.' Dit zegt partijvoorzitter Paul Somohardjo 17 oktober 2016 in het Dagblad Suriname. De politicus reageert op uitspraken gedaan door exponenten uit zowel de VHP als de NPS, waarbij steeds wordt aangegeven dat zij liever zelfstandig de eerstvolgende verkiezingen willen ingaan. 

Volgens de politicus heeft zijn partij vanaf haar oprichting bewezen steeds tussen de 5 en 6 zetels binnen te halen, waardoor hij helemaal niet hoeft te vrezen. 'Het zou echter strategisch wel voordeliger zijn als alle oppositiepartijen samen zouden kunnen werken. Tot nu toe heb ik van geen enkele van de ex-V7-partners te kennen gekregen dat zij ons niet willen hebben. Als dat op den duur wel zo wordt, moet dat voor de PL geen ramp zijn', aldus Somohardjo.

De partij is opgericht op 5 december 1998 door de huidige partijleider Somohardjo, na een splitsing met Pendawa Lima. Van 2000 tot 2010 behoorde de PL tot Nieuw Front (NF) waar het reeds 6 zetels behaalde. Bij de verkiezingen van mei 2010 heeft de PL laten zien, dat zij zonder het NF, en wel in de Volksalliantie, ook 6 zetels heeft kunnen binnenhalen. De Volksalliantie bestond naast de PL uit Democraten van de 21ste Eeuw (D-21) van Soewarto Moestadja, Pendawa Lima van Raymond Sapoen, Trefpunt 2000 van Arti Jesserun en het Middenblok van Henri Ori. D21 en Pendawalima zijn opgegaan in de Pertjajah Luhur.

Uiteindelijk besloot de PL-leider in 2015 met de VHP, NPS, SPA, DA ’91 en de BEP in zee te gaan in V-7 verband. Dit leverde de partij 5 zetels op. Doordat de partijleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan overliepen naar de NDP, of volgens hun eigen verklaring een protestgroep hebben opgericht, viel de PL terug naar slechts 3 zetels. Ook Moestadja stapte kort voor de verkiezingen in 2015 over naar de NDP.