donderdag 20 oktober 2016

NPS-voorzitter Rusland over uitgifte obligatielening: 'Het wordt steeds gekker en gekker in dit land'

'Regering sluit zoveel leningen, zonder dat er enig transparantie is'


Dat Suriname er gisteren in is geslaagd om een obligatielening van 550 miljoen Amerikaanse dollar tegen een rente van 9.25% aan te gaan, brengt NPS-fractieleider Gregory Rusland niet in een hoerastemming. De looptijd is tien jaar en de rente zal halfjaarlijks worden uitbetaald. 

'Het wordt steeds gekker en gekker in dit land waar wij zien dat de regering zoveel leningen heeft gesloten en nu wederom een lening van 550 miljoen is aangegaan, zonder dat er enig transparantie is waarvoor deze gelden zullen worden gebruikt. Wij vermoeden dat deze gelden zullen worden gebruikt om oude leningen en rentes te kunnen terugbetalen, Staatsolie uit te kopen in de New Mont deal en om het restant te gebruiken om zoals gebruikelijk salarissen uit te kunnen betalen. In plaats dat zij andere mogelijkheden zoeken, spelen zij met de toekomstmogelijkheden van ons volk door de schuldenlast zo hoog te maken dat de terugbetaling van de 9.25% rente alleen een enorme inspanning zal zijn voor deze samenleving', zegt de politicus vandaag, 20 oktober 2016, in het Dagblad Suriname.

Rusland benadrukt, dat hij als burger erg boos is, omdat deze mensen geen zicht op een einde hebben. Zo heeft de regering volgens hem met zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als met de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) leningen gesloten met verschillende rentes.

'Wat gebeurt er met de verhalen die men ons elke week voorhoudt? Elke dag waar je denkt dat het niet erger kan worden, is men in staat om het wel erger te maken', aldus Rusland.

300 Miljoen  Amerikaanse dollar is volgens de regering bestemd voor Staatsolie om bestaande schulden af te lossen. Ongeveer 88 miljoen gaat naar de terugbetaling van de lening bij het Amerikaanse Oppenheimer, die loopt tot eind september 2017. Verder wil de regering 27 miljoen gebruiken om de 5% aandelen in Newmont Suriname (Surgold) te betalen. Een bedrag van 54 miljoen is uitgetrokken voor de schuldaflossing van de Petrocaribe olie uit Venezuela. Oppenheimer en de Canadese Scotiabank, waren de managers en beursgangbegeleiders.

Rusland zegt er ernstige problemen mee te hebben, dat minister Gillmore Hoefdraad elke gelegenheid gebruikt om dure reizen naar het buitenland te maken om leningen af te sluiten. Hij ziet liever dat de bewindsman inspanningen lokaal verhoogt zodat ervoor gezorgd kan worden dat ‘wij de eindjes aan elkaar kunnen knopen’.

'Ik vrees het ergste, omdat deze regering steeds de makkelijkste uitweg pakt en niet denkt aan de dag van morgen. Zij denken alleen maar aan dit moment waarbij zij de voordelen uit kunnen halen. Door dit gedrag zal het volk het gelag moeten betalen', aldus Rusland.

De fractieleider blijft ervoor pleiten dat de regering het ‘leengedrag’ stopzet. Hij voert aan, dat Suriname het risico loopt om in dezelfde trend te komen met landen als Guyana, waarbij Suriname straks gekwalificeerd zal worden als land met enorm grote leningen die niet meer in staat is om verder te kunnen lenen. 'De financieel economische situatie van het land en de sociaal maatschappelijke ontwikkeling zijn gewoon jaren terug gegooid. Dat betekent dat de sukkelende gezondheidszorg en de onderwijssector straks helemaal geen geld meer zullen kunnen krijgen. Alle noodzakelijkheden die op een gegeven moment ‘for granted’ werden genomen, zullen straks niet meer te vinden zijn door toedoen van mensen die de leiding hebben over het land.'

Rusland zegt verder, dat hij tot gistermiddag geen officiële mededeling vanuit de regering had gezien over de obligatielening die is gesloten. Maar, hij kent het standpunt van de regering waarin steeds wordt aangegeven dat dit soort zaken geen goedkeuring van De Nationale Assemblee (DNA) nodig hebben. 'Wij zijn in die situatie gebracht door de houding van de coalitie die op alles van deze regering ja en amen zegt. Nu zijn wij in een situatie gebracht waar de regering een loopje neemt met het hoogste college van staat, waar alles toch door de coalitie wordt goedgekeurd. Wij vinden dat een bijzonder kwalijke zaak', aldus de NPS’er.

Afgelopen dinsdag probeerde de oppositie deze zaak onder aandacht van het parlement te brengen, maar de gelegenheid daartoe werd niet geboden door de DNA-leiding. Rusland blijft erbij dat de regering deze grapjes niet zou kunnen uithalen als het parlement het werk correct deed. Hij stelt dat zijn partij ondertussen al een protestbrief heeft opgemaakt die bekendgemaakt zal worden ‘aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor wansituatie waarin het land gemanoeuvreerd is’.

IsDB heeft nog geen enkel contract met Suriname getekend voor miljardenlening

'Het zijn slechts wenselijkheden die regering via behoeftenlijst kenbaar heeft gemaakt aan IsDB'


'Er is nog geen enkele commitering door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) met Suriname gemaakt voor het verstrekken van een lening van 1.8 miljard Amerikaanse dollar. Het zijn slechts wenselijkheden die de regering middels een behoeftenlijst kenbaar heeft gemaakt aan de internationale instelling', aldus het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, donderdag 20 oktober 2016, in het Dagblad Suriname. 

De politicus bevestigt, dat De Nationale Assemblee (DNA) vorige week gesprekken heeft gevoerd met een delegatie van de bank die momenteel in Suriname vertoeft. De delegatie heeft volgens hem ook aangegeven, dat vanuit de bank er een behoefte is dat er gewerkt wordt naar een nationaal strategisch plan dat past binnen het concept van de IsDB. Daarvoor zal er een technische commissie binnenkort naar Suriname afreizen om de voorbereidingen te treffen.

Volgens Surinaamse deskundigen zijn 23 projecten af om de aanbesteding te kunnen houden. Deze worden stuk voor stuk beoordeeld door deskundigen van de IsDB voordat er groen licht gegeven wordt.

'Het is duidelijk dat de gelden niet voor het oprapen liggen, zoals president Desi Bouterse dat heeft doen overkomen. Het zal nog een tijdje duren voordat de plannen als volwaardige projecten kunnen worden ingediend, geanalyseerd, een aanbesteding kan worden gehouden en hoe de gunning zal plaatsvinden. Zo'n proces kan een jaar tot zelfs langer duren. Nu weten wij dat er bij dit soort instellingen het gaat om lange en transparante procedures. Dit is duidelijk gesteld aan zowel de fractieleiders, voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee', zegt de parlementariër.

Gajadien zegt verder, dat de delegatie heeft aangegeven dat er wel een commitering is voor de financiering van de bouw van het nieuwe Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU) waarvan de eerstesteenlegging gedaan is in 2014. Eerder zei Anwar Lall Mohamed, alternate governor bij de IsDB, dat de bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis vijftien maanden is stilgelegd. Suriname had een architect en consultant aangetrokken zonder een openbare aanbesteding. Dit besluit werd genomen om sneller te kunnen werken, want in 2012 en 2013 was er genoeg geld om de architect te betalen. De eigen inbreng van Suriname was 13,6 miljoen Amerikaanse dollar. Toen het slecht begon te gaan met de economie kon het geld niet meer op tafel worden gelegd. Er zijn opnieuw gesprekken gevoerd om dit project verder uit te voeren. Suriname moet wel het honorarium van de architect en consultant betalen. Dit geld moet nog worden goedgekeurd.

Daarnaast is op 26 september reeds een bedrag van 10 miljoen goedgekeurd voor de versterking van de gezondheidssector. Dit is de enige goedkeuring die Suriname tot nu toe heeft gehad.

Alle projecten worden openbaar aanbesteed. Deze moeten ook voorkomen in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma. Suriname zou nu het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma sinds begin oktober moeten hebben ingediend. Volgens Gajadien heeft DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons eerder aan het college medegedeeld, dat de indiening voor 15 oktober zou plaatsvinden. Bij navraag dinsdagmorgen kreeg hij te horen, dat het stuk voor 20 oktober zal worden opgestuurd.

'Vanuit mijn eigen informatie begrijp ik dat men echter nog niet zover is met de indiening. Niet eens de Staatsraad heeft het stuk nog onder ogen gehad, waardoor het zeker nog enkele weken zal duren', aldus Gajadien.

De parlementariër benadrukt, dat de regering er rekening mee moet houden, dat de IsDB een financiële instelling is die zekerheden wil hebben dat geleende gelden terugverdiend kunnen worden en er een zekere winst ook gemaakt kan worden middels rentes. Vandaar dat alle projecten individueel zullen worden beoordeeld.

Oppositie wil spoedig openbare vergadering Assemblee over uitgifte staatsobligatie

Fracties binnen oppositie willen duidelijkheid van regering over recent aangegane leningen De Voorzitter van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname
Mevrouw drs. J. Geerlings- Simons
Onafhankelijkheidsplein 10

Paramaribo, 20 oktober 2016


Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer U hierbij te verzoeken om krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, zo spoedig mogelijk, een openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt:

Het bespreken van het leningenbeleid van de regering in het algemeen en in het bijzonder de recente staatsobligatie van USD 550 miljoen die op internationale markten zijn uitgegeven”.

Recentelijk heeft de samenleving via de media kennis mogen nemen, dat een staatsobligatie van USD 550 miljoen tegen een rente van 9,25% een looptijd van 10 jaren is uitgezet. Wederom blijkt dat de regering als cultuur heeft gemaakt om gigantische leningen aan te gaan zonder enige inspraak van De Nationale Assemblee. Dit beleid is erop gericht op het maken van schulden ondermeer om eerdere genomen schulden af te lossen zonder duidelijke vooruitzichten op winsten voor terugbetaling. De samenleving en de komende generaties worden bij het aangaan van deze leningen tot langdurige verplichtingen veroordeeld.

Gelet op het bovenstaande wordt middels deze, een openbare vergadering ter wille van het nationaal belang aangevraagd om een verduidelijking van de Regering ten aanzien van de recente aangegane leningen en de verwachte leningen die op korte termijn zullen worden aangegaan.

Hoogachtend,


Chandrikapersad Santokhi
Asiskumar Gajadien
Dewanchandrebhose Sharman
Jitendra Kalloe
Djoties Jaggernath
Diana Pokie
Edward Belfort
Karta-Bink
Gregory Rusland
Partricia Etnel

Minister Hoefdraad brengt verklaring uit over zijn aankoop van een woning in Paramaribo-Noord

'Verklaring ter voorkoming van speculaties over aankoop woning'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft onlangs een woning gekocht in Paramaribo-Noord. Hij heeft daarover onderstaande verklaring uitgegeven naar aanleiding van vragen die journalisten hem hierover gesteld hebben, zo bericht Starnieuws vanmiddag, donderdag 20 oktober 2016.

De bewindsman noemt geen bedragen, maar bevestigt dat hij besloten heeft een woning te kopen, waar een hypotheek op rust. De Ware Tijd bericht vanmiddag onder andere het volgende, zich baserend op een bericht in het magazine Parbode:

De droomvilla waarin Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, onlangs zijn intrek nam, zou niet misstaan in Dubai. Alleen staat het 'optrekje' niet in een ver buitenland, maar in een exclusief villapark in Clevia, Paramaribo-Noord. Volgens Parbode hebben meerdere onafhankelijke bronnen bevestigd dat Hoefdraad zich sinds kort de eigenaar van het pand mag noemen. Ook beamen verschillende buurtbewoners dat de minister recent in deze villa is komen wonen. 


De villa is aan Hoefdraad verkocht door de originele eigenaren, die al enkele jaren zijn verhuisd naar het buitenland. De makelaar vroeg 650.000 Amerikaanse dollar voor het luxe huis dat op een perceel van maar liefst 3.450 vierkante meter staat - waarvan bijna 700 vierkante meter is bebouwd. Hoefdraad, die via zijn advocaat reageert, beweert tegenover Parbode dat hij die vraagprijs niet heeft betaald. Hij zou er dus in geslaagd zijn de prijs naar beneden te onderhandelen. 

De tekst van de verklaring uitgegeven via de perschef van het Kabinet van de President: 

'Ter voorkomen van speculaties over de aankoop van een woonhuis, wenst minister G. Hoefdraad de volgende verklaring uit te geven.

Deze verklaring volgt naar aanleiding van vragen die door 'diverse' journalisten worden gesteld over de aankoop van een woonhuis onlangs. In deze merk ik op dat het hier gaat om een handeling welke ik in privé als persoon heb gepleegd. 

Ik heb besloten om niet langer in een gehuurd huis te wonen, daar deze mij een fortuin aan huur kostte. Dit resulteerde in een koopwoning waarop er een hypotheek rust welke afgelost wordt via mijn internationale pensioen die ik nu verdien na 18 jaar hard werken in het buitenland. 

In deze wil ik verder opmerken dat ik nimmer gebruik heb gemaakt van mijn recht als Surinamer om een perceel aan te vragen via de Staat. 

Met deze verklaring hoop ik dat speculaties over een privéaangelegenheid weggenomen zijn en hoop dat mijn privacy verder gerespecteerd zal worden.'

Voortvluchtige hoofdverdachte dubbele moord in The Alley te Punda, Curaçao, gearresteerd

25-Jarige verdachte opgepakt bij woning aan Weg naar Groot St. Joris


De hoofdverdachte van de dubbele moord in discotheek The Alley in Punda in september, is vanochtend vroeg, donderdag 20 oktober 2016, ingerekend. De aanhouding van deze Cristefer Simeon Martina alias Crisje of Cris (25, geboren in Nederland) vond plaats bij een woning aan de Weg naar Groot St. Joris, door de agenten van het Atrako- en het Arrestatieteam. Dit meldt de Amigoe 's middags.

Ook de eigenaresse van de woning waar hij verbleef is aangehouden, aangezien helpers van voortvluchtige verdachten strafbaar zijn, alsmede een vrouw die bij Martina was. Het gaat hier om respectievelijk J.G.E.E. (47) en L.R.J.P. (21). Tevens zijn enkele spullen die belangrijk zijn voor het onderzoek in beslag genomen, namelijk vier mobiele telefoons en een tablet. Daarnaast zijn ook enkele kleine plastic zakken marihuana in beslag genomen.

De politie heeft met toestemming van een Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie, begin september een opsporingsbericht uitgebracht hem, in verband met illegaal vuurwapenbezit en de moord dan wel doodslag van Jurick Hooi (20) en Karoushaney Martina (22) op 3 september bij discotheek The Alley.

Nader onderzoek leidde de politie vanochtend om tien voor half acht naar een woning aan de Weg naar Groot St. Joris, waar Martina zich bevond.

Er werden eerder al twee personen opgepakt in verband met de fatale schietpartij die volgens de eigenaar van de inmiddels gesloten nachtclub, Michael Cijntje, een vooropgezet plan zou zijn geweest, bedoeld om hem en zijn zaak te breken. Cijntje beweerde dit in de media, maar dat zal uit verder onderzoek moeten blijken. Het gaat hier om de mannen D.D.J.L. (31) en D.G.A.F. (26). L. gaf zichzelf de dag na de moord aan bij de politie waarna F. in de Shawneeweg werd opgepakt. Martina werd aan een hulpofficier voorgeleid, die opdracht gaf hem op te sluiten. Het onderzoek wordt voortgezet.

PAR, PNP en PS streven naar een coalitie in Staten Curaçao van 12

De drie partijen zien samenwerking met partij van Omayra Leeflang, Un Kòrsou Hustu, niet zitten

MAN zou niet samen willen werken met Movementu Progresivo van Marilyn Moses - Irritatie bij PAR, PS en PNP over houding MAN


De MAN laat de deur open om een coalitie te vormen met MFK en Kòrsou di Nos Tur. Dat is de conclusie van enkele ingewijden na de vergadering gisteren tussen de vier partijen die eerder een bereidwilligheidsverklaring hebben ondertekend. Alhoewel verkiezingswinnaar MAN zegt een coalitie te willen vormen die leunt op veertien zetels (tweederde meerderheid) in het parlement, sluit de partij tegelijkertijd een samenwerking met Movementu Progresivo van Marilyn Moses uit. 

In een persbericht benadrukt MAN, zo schrijft de Amigoe vandaag, donderdag 20 oktober 2016, dat een coalitie die op tweederde meerderheid in de Staten leunt nodig is om aanpassingen te kunnen doen aan de Staatsregeling. Daarnaast is een tweederde meerderheid nodig om op basis van inclusie te werken, om voor stabiliteit en rust te zorgen en om het land uit zijn huidige situatie te halen.

De overige drie partijen, PAR (4 zetels), PNP (2) en PS (2) willen de bereidwilligheidsverklaring in ere houden en streven nog steeds een coalitie na die rust op een meerderheid van twaalf zetels binnen het parlement. De drie zijn content om met verkiezingswinnaar MAN een coalitie te vormen zonder de steun van Un Kòrsou Hustu en/of Movementu Progresivo, die elk één zetel na de verkiezingen wisten te behalen.

Gisteren bleek dat PNP, PAR en PS de partij van Omayra Leeflang, Un Kòrsou Hustu, niet zien zitten.

De MAN zou weer bezwaar hebben om te werken met de partij van Moses, Movementu Progresivo, aldus welingelichte bronnen. Dat de MAN nu zegt met andere partijen te gaan praten komt bij velen tegenstrijdig over.

Voor de PAR, PNP en PS is een coalitievorming met MFK en Kòrsou di Nos Tur onbespreekbaar.

De houding van de MAN wekt irritatie op bij de PAR, PNP en PS. Zij gingen ervan uit dat de bereidwilligheidsverklaring een teken is dat een coalitievorming van deze vier partijen de eerste optie zou zijn. Pas als de partijen elkaar niet zouden kunnen vinden in thema’s of de portefeuilleverdeling zou men met andere partijen gaan praten. De stellingname van de MAN is dan ook als een verrassing bij de andere partijen gekomen. Het onderhandelingsteam van de MAN zou teruggaan naar de achterban. Tijdens de vergadering gisteren is niet inhoudelijk gesproken over de portefeuilleverdeling. Wel zou zou de PNP hebben gezegd te hechten aan het behoud van haar portefeuille van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, omdat de kiezer een duidelijk signaal zou hebben afgegeven.

De nummer twee op de kandidatenlijst van de PNP, minister van VVRP Suzy Camelia-Römer, heeft bijna het dubbele aantal zetels van lijsttrekker Humphrey Davelaar gehaald. Ook minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), haalde twee keer zoveel stemmen als lijsttrekker Zita Jesus-Leito. Daarmee zou de kiezer hebben aangegeven deze twee nu demissionaire ministers terug in het kabinet te willen zien. Hetzelfde zou ook gezegd kunnen worden van Ruthmilda Larmonie-Cecilia, minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, die het meeste aantal stemmen wist te behalen van PS.

Nog geen gouden tip moorden Blanquillaweg en De Savaan op Curaçao

OM Curaçao: 'Nog geen beloning verstrekt voor gouden tip'Er is nog geen beloning verstrekt voor de gouden tip die leidt naar de aanhouding van de verdachten betrokken bij de moordzaken De Savaan en Blanquillaweg (10.000 gulden voor elk). Dat laat Openbaar Ministerie (OM)-woordvoerder Norman Serphos weten, aldus vanmiddag, donderdag 20 oktober 2016, de Amigoe.

Nadat hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong eind mei bekendmaakte een beloning uit te loven van 10.000 gulden voor de tip die leidt tot de aanhouding van verdachten in deze zaken, heeft de politie veel tips binnengekregen. Deze tips hebben echter niet geleid tot de aanhouding van de daders. Zodoende is de beloning nog geldig.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet in verband hiermee opnieuw een dringende oproep aan iedereen die informatie heeft over de moordzaken, waarbij in totaal vier personen om het leven zijn gekomen, waaronder een ongeboren baby. Het OM garandeert bovendien voorzichtig om te zullen gaan met de binnengekomen tips, rekeninghoudend met de anonimiteit van de tipgevers.

Het gaat hier om twee schietincidenten, in de Blanquillaweg op 28 december vorig jaar en bij De Savaan op 3 januari, waarbij minderjarige slachtoffers en/of getuigen waren.

De zaak Blanquillaweg betreft de moord op rapper ‘Small V’, echte naam Luigino Victoriano Martina (28). Hij werd omstreeks half vier in de nacht van 27 op 28 december op deze weg, ter hoogte van huisnummer 124 doodgeschoten. Hij zat in een grijze Hyundai Getz met kenteken D 79-80. De auto stond voor deze woning geparkeerd toen het voertuig door onbekende personen werd beschoten. De rapper zelf woonde aan de Kaya Piedra Presioso 69, aldus de politie. De man K.L.M. die naast het slachtoffer voorin de auto zat, raakte daarbij lichtgewond. Een minderjarig meisje dat op de achterbank zat, raakte niet gewond door de afgevuurde schoten. Na de schietpartij hebben getuigen drie mannen zien wegrennen op de Welatinaweg in zuidelijke richting.

De Savaan 
Daarnaast is de politie op zoek naar informatie over het schietincident begin dit jaar ter hoogte van Pietersz Import aan de Kaminda Helmin Magno Wiels. Onbekenden hadden het vuur geopend op een witte Volkswagen Passaat met kenteken R 16-37 die over de Moontjeweg richting de Kaminda Helmin Magno Wiels reed. De hoogzwangere Janishairah M. Jano (26) overleed later aan haar verwondingen, alsmede de bestuurder, Edgardo ‘Gado’ Basilia (30).

De autoriteiten vragen de hulp van de bevolking om deze zaken zo spoedig mogelijk op te kunnen lossen. 

Men kan tips melden aan de politie via de telefoonnummers 866-6249, 866-6250, 866-6251 of anoniem via de gratis tiplijn 108.

Jaarcijfers verzekeraar Ennia op Curaçao nog steeds niet openbaar

CBCS kan een verzekeraar geheel of deels ontheffing verplichting tot publiceren jaarcijfers verlenen


Verzekeraars behoren op 30 juni hun jaarcijfers over het voorgaande jaar te publiceren. Ennia vroeg én kreeg hiervan van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) uitstel. Dit na negatieve berichtgeving over een vestzak-broekzakconstructie tussen bedrijven van eigenaar Hushang Ansary. Een kleine drie maanden later zijn de cijfers nog steeds niet openbaar, zo bericht de Amigoe vanmiddag, donderdag 20 oktober 2016.

Ennia beantwoordt geen enkele vraag meer en duizenden mensen die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij de maatschappij tasten in het duister. Of zij ooit inzicht krijgen in hoe het ervoor staat, is onzeker.

Het verzekeringsbedrijf (en andere verzekeringsmaatschappijen die uitstel hebben gekregen voor publicatie van hun jaarcijfers) hoeft mogelijk de cijfers over 2015 helemaal niet meer te publiceren. Wettelijk heeft de CBCS namelijk de mogelijkheid om een verzekeraar ‘geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen tot openbaarmaking van de staten’. Dat staat in artikel 26, lid 8 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, nr. 77) zoals gewijzigd bij de Harmonisatiewetgeving (P.B. 2015, no. 67). De wet meldt verder, dat aan de ontheffing ‘beperkingen kunnen worden gesteld en voorschriften kunnen worden verbonden’.

'De verzekeraar is in zo’n geval verplicht aan de voorschriften en beperkingen gesteld bij de ontheffing te blijven voldoen', aldus artikel 26, lid 8 van de Landsverordening zoals gewijzigd in de Harmonisatiewetgeving.

De centrale bank houdt toezicht op banken en andere kredietinstellingen om in de eerste plaats de ‘stabiliteit, integriteit, efficiëntie, veiligheid en gezondheid van de financiële sector van de landen Curaçao en St. Maarten te bevorderen’.

Volgens Het Financieele Dagblad stelt een vertrouwelijk rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) uit juni 2015. dat een groot deel van de reserves van Ennia zijn geïnvesteerd in andere activiteiten van de eigenaar van de verzekeraar, Hushang Ansary. Dit gebeurde allemaal onder de neus van de CBCS. Als gevolg hiervan zouden pensioenen niet voldoende gedekt zijn.

Gilbert Martina, managing director van Ennia, bevestigde in juli een hoog concentratierisico. Ook bankpresident Emsley Tromp, die nu met vakantie is vanwege een witwas- en fraudeonderzoek in zijn privésfeer, stelde in juni tijdens een persconferentie (in algemene zin) dat het niet goed is ‘om alle eieren in één mand te leggen’.

Hoewel Ennia naar eigen zeggen wél aan al haar verzekerings- en pensioenverplichtingen kan voldoen, liet zij drie maanden geleden, op 29 juni, in een kort persbericht weten ,dat zij als gevolg van de diverse berichtgevingen haar jaarcijfers over 2015 nader zou beoordelen. De verzekeraar zou daarom de cijfers niet op 30 juni publiceren, zoals zij wettelijk verplicht was. Ennia kreeg van de CBCS toestemming om de publicatie van haar jaarcijfers over 2015 uit te stellen.

Nu, in oktober, heeft Ennia (en ook andere verzekeraars) nog niet de jaarcijfers over 2015 gepubliceerd. De verzekeraar sluit over twee maanden het financieel jaar 2016 af. Het is de vraag of de jaarcijfers over 2015 nog voor die tijd bekendgemaakt gaan worden, aangezien CBCS een verzekeraar geheel (of gedeeltelijk) ontheffing van de verplichting tot het publiceren van de jaarcijfers kan verlenen.

De Amigoe heeft geprobeerd in contact te komen met Gilbert Martina, maar hij reageert niet op vragen.

Wilde kapucijnaap maakt zonder het door te hebben stenen gereedschappen

Onderzoekers zien in Brazilië hoe wilde kapucijnapen met flinke kracht stenen op elkaar slaan

(Bron foto: Michael Haslaw / Primate Archaeology Group)

Wetenschappers hebben ontdekt dat wilde kapucijnapen – zonder dat de dieren daar bewust op uit zijn – stenen gereedschappen vervaardigen. Dat is te lezen in het blad Nature, zo bericht de website scientias.nl vandaag, 20 oktober 2016. Onderzoekers trekken hun conclusies op basis van observaties in Brazilië. 

De onderzoekers zagen daar hoe wilde kapucijnapen met flinke kracht stenen op elkaar sloegen. Daarbij ontstonden afgeslagen stukken steen die in veel opzichten doen denken aan de afgeslagen stukken steen die mensachtigen aan het begin van de steentijd maakten en gebruikten om te snijden of te schrapen.

De kapucijnapen produceren de afgeslagen stukken steen niet bewust. Ze slaan de stenen waarschijnlijk op elkaar om mineralen of korstmossen van de stenen te halen. De afgeslagen stukken steen worden ook niet door de apen gebruikt om te snijden of schrapen. Kapucijnapen in Brazilië maken - onbewust - afgeslagen stukken steen die geschikt zijn om te snijden of schrapen. De apen gebruikten de afgeslagen stenen overigens nooit voor die doeleinden.

De ontdekking is belangrijk, zo stellen de onderzoekers. 'In het laatste decennium hebben onderzoekers aangetoond dat het gebruik en de bewuste productie van scherpe afgeslagen stenen niet per se alleen in verband moet worden gebracht met de vroege mensen (uit het geslacht Homo) die onze directe voorouders zijn', zegt onderzoeker Tomos Profitt. 'Maar, in plaats daarvan ook gebruikt en geproduceerd werden door een breed scala aan mensachtigen. Dit onderzoek gaat echter nog een stap verder en laat zien dat moderne primaten in staat zijn om afgeslagen gereedschappen te produceren met kenmerken die we eerder alleen aan door mensachtigen geproduceerde afgeslagen stenen toeschreven.'

'Het betekent, dat we nog eens goed naar de afgeslagen stenen uit de vroege Steentijd moeten kijken', zo stellen de onderzoekers. Deze gereedschappen werden altijd als vanzelfsprekend als het werk van mensachtigen gezien, maar kunnen in feite ook het werk van apen zijn.

'Maar, het onderzoek roept nog meer vragen op. Zo moeten we wellicht ook opnieuw na gaan denken over de minimale cognitieve complexiteit die vereist is voor het maken van deze afgeslagen stenen gereedschappen. Het (onderzoek) roept interessante vragen op over de mogelijke manieren waarop de stenen gereedschappen-technologie zich ontwikkelde', stelt Proffitt.

Onderzoeker Michael Haslam voegt toe: 'Ons begrip van de nieuwe technologieën die door onze vroege voorouders omarmd werden, geeft ons een beter beeld van de menselijke evolutie. Het ontstaan van scherpe stenen gereedschappen die gemaakt werden om te snijden, is een belangrijk onderdeel van dat verhaal. Het feit dat we ontdekt hebben dat apen dezelfde gereedschappen kunnen produceren, gooit een beetje roet in het eten als het gaat om onze gedachten over evolutionair gedrag en aan wie we dergelijke objecten toe moeten schrijven. Hoewel mensen niet de enigen zijn die deze technologie onder de knie hebben, is de manier waarop mensen deze technologie gebruiken toch nog heel anders.'

Onderstaand artikel van 19 oktober op de website eurekalert.org was de basis voor bovenstaand artikel:


PUBLIC RELEASE: 

Monkeys are seen making stone flakes so humans are 'not unique' after all

Researchers have observed wild-bearded capuchin monkeys in Brazil deliberately break stones, unintentionally creating flakes that share many of the characteristics of those produced by early Stone Age hominins
UNIVERSITY OF OXFORD

Researchers have observed wild-bearded capuchin monkeys in Brazil deliberately break stones, unintentionally creating flakes that share many of the characteristics of those produced by early Stone Age hominins. The difference is that the capuchins' flakes are not intentional tools for cutting and scraping, but seem to be the by-product of hammering or 'percussive behaviour' that the monkeys engage in to extract minerals or lichen from the stones.
In a paper, published in Nature, the research team says this finding is significant because archaeologists had always understood that the production of multiple stone flakes with characteristics such as conchoidal fractures and sharp cutting edges was a behaviour unique to hominins. The paper suggests that scholars may have to refine their criteria for identifying intentionally produced early stone flakes made by hominins, given capuchins have been observed unintentionally making similar tools.
The research is authored by researchers from the University of Oxford, University College London and University of São Paulo in Brazil. The team observed individual monkeys in Serra da Capivara National Park unintentionally creating fractured flakes and cores. While hominins made stone flake tools for cutting and butchery tasks, the researchers admit that it is unclear why monkeys perform this behaviour. They suggest that the capuchins may be trying to extract powdered silicon (known to be an essential trace nutrient) or to remove lichen for some as yet unknown medicinal purpose. At no point did the monkeys try to cut or scrape using the flakes, says the study.
Lead author Dr Tomos Proffitt, from the School of Archaeology at the University of Oxford, comments: 'Within the last decade, studies have shown that the use and intentional production of sharp-edged flakes are not necessarily linked to early humans (the genusHomo) who are our direct relatives, but instead were used and produced by a wider range of hominins. However, this study goes one step further in showing that modern primates can produce archaeologically identifiable flakes and cores with features that we thought were unique to hominins.
'This does not mean that the earliest archaeological material in East Africa was not made by hominins. It does, however, raise interesting questions about the possible ways this stone tool technology developed before the earliest examples in the archaeological record appeared. It also tells us what this stone tool technology might look like. There are important questions too about the uniqueness of early hominin behaviour. These findings challenge previous ideas about the minimum level of cognitive and morphological complexity required to produce numerous conchoidal flakes.'
The monkeys were observed engaging in 'stone on stone percussion', whereby they individually selected rounded quartzite cobbles and then using one or two hands struck the 'hammer-stone' forcefully and repeatedly on quartzite cobbles embedded in a cliff face. This action crushed the surface and dislodged cobbled stones, and the hand-held 'hammer stones' became unintentionally fractured, leaving an identifiable primate archaeological record. As well as using the active hammer-stone to crush 'passive hammers' (stones embedded in the outcrop), the capuchins were also observed re-using broken hammer-stones as 'fresh' hammers.
The research team examined 111 fragmented stones collected from the ground immediately after the capuchins had dropped them, as well as from the surface and excavated areas in the site. They gathered complete and broken hammer-stones, complete and fragmented flakes and passive hammers. Around half of the fractured flakes exhibited conchoidal fracture, which is typically associated with the hominin production of flakes.
Bearded capuchins and some Japanese macaques are known to pound stones directly against each other, but the paper remarks that the capuchins in Serra da Capivara National Park are the only wild primates to be observed doing this for the purpose of damaging the stones.
Co-author and leader of the Primate Archaeology (Primarch) project Michael Haslam, from the University of Oxford, says: 'Our understanding of the new technologies adopted by our early ancestors helps shape our view of human evolution. The emergence of sharp-edged stone tools that were fashioned and hammered to create a cutting tool was a big part of that story. The fact that we have discovered monkeys can produce the same result does throw a bit of a spanner in the works in our thinking on evolutionary behaviour and how we attribute such artefacts. While humans are not unique in making this technology, the manner in which they used them is still very different to what the monkeys seem capable of.'
###
For more information, please contact the University of Oxford News Office on +44 (0) 1865 280534 or email: news.office@admin.ox.ac.uk
Notes for Editors
  • The paper, 'Wild monkeys flake stone tools', by Tomos Proffitt, Lydia V Luncz, Tiago Falótico, Eduardo B Ottoni, Ignacio de la Torre and Michael Haslam will be published inNature. It is embargoed until 1800 London time / 1300 US Eastern Time on 19 October 2016. Once live, the paper will appear at: http://dx.doi.org/10.1038/nature20112
  • A video is available to media of the wild-bearded capuchin monkeys in Serra da Capivara National Park, Brazil, performing percussive behaviour with hammer stones. Contact news.office@admin.ox.ac.uk to request it. (It must be credited to M.Haslam and T. Proffitt of the Primate Archaeology Group, University of Oxford).
  • There are also photographs of the monkeys available to media which should be credited to Michael Haslam/ Primate Archaeology Group.
  • The study was funded by a European Research Council Starting Investigator Grant (#283959) to M.H. and São Paulo Research Foundation (FAPESP) awards to T.F. (#2013/05219-0) and E.B.O. (#2014/04818-0). Support for fieldwork and analysis was provided by N. Guidon and G. Daltrini Felice of FUMDHAM and University College London (ERC Starting Grant #283366).
  • See other recently published research by the Primate Archaeology Group is available at: Monkeys have used stone tools for hundreds of years at least

Den Blauwvinger: De kijker is bij ABC Televisie ondergeschikt aan het amateurisme van de programmering

COLUMN: Films worden voor het einde van het scherm gehaald en docu's vertoond zonder geluid

Nieuwsprogramma's worden gepresenteerd door personen die de presentatie erbij hosselen


Heeft u dat ook wel eens, kijkt u op het Surinaamse ABC Televisie naar een spannende film, begint die plotseling op uw beeldscherm te haperen, te horten en te stoten en komt vervolgens tot stilstand waarna na enige tijd iemand in de studio van de omroep wakker wordt, de tot stilstand gekomen film van het scherm pardoes verwijderd en een nieuw programma start. Hoe die film afloopt? Geen idee. En dat zal ABC een zorg zijn, want dit gebeurt simpelweg te vaak. Bij ABC lijkt u als kijker ondergeschikt aan het amateurisme waarmee de omroep haar programmering in elkaar draait.


Het is zaterdagmiddag 15 oktober. U kijkt naar een spannende actiefilm. Aan boord van een vliegtuigje wordt gevochten tussen twee mannen en een vrouw. Een van de mannen heeft een parachute om zijn lichaam gehangen, er wordt geschoten en dan wordt zomaar na een paar minuten de film van het beeld gehaald om plaats te maken voor een documentaire over de in verongelukte Formule 1 coureur Ayrton Senna, zonder geluid..... Zonder geluid en bij ABC slaapt men. Een paar uur later wordt de documentaire weer vertoond en deze keer met geluid.

Nog een voorbeeld van het feit, dat ABC totaal voorbij gaat aan de kijker, was vanmiddag, donderdag 20 oktober. Na het uitzenden van een film werd een herhaling vertoond van het derde debat in de VS tussen de presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton, dat gisteravond live werd uitgezonden door CNN via het tweede kanaal van ABC. Bij aanvang van de herhaling weet je als kijker al, dat ABC de herhaling van het debat iets voor vier uur gewoon, midden in het debat, zou stoppen om plaats te maken voor het eigen live actualiteitenprogramma 'Magazine 4'. En dat gebeurde dus werkelijk. Waarom in vredesnaam herhaal je dat debat wetende dat het niet volledig zou worden uitgezonden? Neen, bij ABC wordt dus niet nagedacht, bij ABC wil men gewoon een ruimte tussen twee programma's opvullen... Bij ABC is de kijker ondergeschikt aan het amateurisme binnen de omroep.

Bij ABC worden de uit te zenden programma's op een dag aangekondigd door een presentatrice. Maar, de diverse aankondigingen worden 's morgens al opgenomen. Het gebeurt dan ook met regelmaat, dat een presentatrice een programma aankondigt dat niet wordt uitgezonden.... Deze wijze van het aankondigen van programma's is natuurlijk niet erg handig. Daarenboven zijn de ongeveer vier presentatrices niet echt geschikt hiervoor. De een is en doet lacherig, terwijl de ander de kijkers onder andere met 'je' toespreekt op een kinderlijke toon. Het oogt en klinkt allemaal zeer amateuristisch. Ze doen het er bij. Het zijn geen profi's.

Hosselen
Dat amateurisme klinkt ook door in de presentatie van het zogenoemde actualiteitenprogramma 'Magazine 4'. Dat wordt gepresenteerd door mannen die dit erbij doen, naast hun gewone baan, die dus gewoon een beetje hosselen. Het zijn dan ook geen presentatoren, het zijn klunzige amateurs. De een vindt zichzelf belangrijker dan zijn gasten aan tafel en lacht het hardst om zijn eigen stompzinnige gedrag en kondigt te vaak een te vaak terugkerende gast aan als 'een grote zoon van Suriname' of zelfs als zijn goede vriend – er is geen afstand tussen interviewer en geïnterviewde – , terwijl de ander niet schroomt om uitgebreid een item te bespreken over de prestaties van sporters van een sportvereniging waarvan hij zelf de publiciteitsmedewerker is. ABC zou er goed aan doen om een of twee fulltime professionele presentatoren/interviewers in dienst te nemen – die tijd en energie besteden aan de inhoud van het programma -, in plaats van aan te modderen met amateurs.

Presentatie lichtpuntje
Een positieve uitzondering onder de presentatie'gnooms' van ABC is Chantal Cadogan die iedere donderdag op een frisse wijze het live jongerenprogramma 'Switch' presenteert. Zij heeft aandacht voor haar gasten in positieve zin, is goed gebekt en oogt altijd aantrekkelijk.


Ze zou alleen iets minder haar populaire stopwoordjes 'ok, ok' en 'ja toch' moeten gebruiken. Maar, een kniesoor die daar op let.... Ze doet het goed. Ze is het glinsterend juweeltje tussen de kiezelsteentjes.

Waarom gaat het te vaak mis? ABC zwijgt als een professionele amateur
De grote vraag is waarom het zo vaak fout gaat in de programmering van ABC. Waarom lopen films vast – ligt het aan verouderde apparatuur, worden dvd's niet voor uitzending gecontroleerd – , waarom wordt er niet gewerkt met professionals in de presentatie, waarom worden alle aankondigingen van programma's van te voren opgenomen, waarom worden films en documentaires zooooo vaak herhaald? Is het een financiële kwestie, een tekort aan advertentie- en andere inkomsten? Waarom wordt een voetbalwedstrijd van bijvoorbeeld FC Barcelona of Real Madrid live uitgezonden, terwijl vier tot vijf andere omroepen dat ook doen, is er geen zendercoördinatie?


Wanneer de omroep met deze vragen wordt benaderd voor een reactie, wordt niet gereageerd.
Dat is ABC dus, onfatsoenlijk amateurisme zonder oog en oor voor de kijkers aan wie de omroep haar bestaan feitelijk dankt.

Misschien wordt het tijd dat de directie van ABC eens wat serieuzer de omroep gaat leiden en tegen het licht gaat houden en de kijkers serieus gaat nemen in plaats van als kinderen te behandelen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
20 oktober 2016
Amsterdam-Paramaribo

Studente IMEAO-I in lijnbus van Geyersvlijt naar centrum overleden

Doodsoorzaak is nog niet bekend


Een studente van het IMEAO-I is vanmorgen, donderdag 20 oktober 2016, overleden in een lijnbus. Tijdens de busrit van Geyersvlijt richting het stadscentrum kreeg zij op gegeven moment een aanval. Aangezien er geen medische hulp in de buurt was, is de buschauffeur naar het Medical Center aan de Roosmalenstraat gereden (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd), zo meldt de Ware Tijd Online.

De arts heeft ter plekke geconstateerd, dat de studente geen teken van leven meer vertoonde. De politie werd ingeschakeld en het lichaam werd ongeveer een uur later afgevoerd naar het mortuarium.
Het is vooralsnog onduidelijk wat de doodsoorzaak is.

Een nicht van de studente is docente op de school en heeft poolshoogte genomen bij het medisch centrum. Zij heeft vastgesteld, dat het om haar nicht gaat. Ook het schoolhoofd was ter plekke.

Oud-voorzitter parlement Brazilië gearresteerd

Eduardo Cunha wordt beschuldigd van corruptie


In Brazilië is Eduardo Cunha, de vroegere voorzitter van het parlement, door de politie gearresteerd. Hij was één van de belangrijkste figuren die achter de afzetting van presidente Dilma Rousseff zat. Nu wordt hij ook beschuldigd van corruptie, zo bericht vandaag, donderdag 20 oktober 2016, onder andere de Belgische nieuwswebsite deredactie.be en het Nederlandse Nu.nl.

Cunha behoort net als huidig president Michel Temer tot de centrumpartij PMDB en is in eigen land bekend als een evangelisch conservatief. Als voorzitter van het parlement was hij enkele maanden geleden één van de stuwende krachten achter het ontslag van de linkse presidente Dilma Rousseff. Die moest opstappen, omdat ze met de begrotingscijfes zou geknoeid hebben, maar spreekt zelf over een staatsgreep.

Hoe dan ook wordt Cunha nu zelf beschuldigd van corruptie. Zo zou hij miljoenen dollars hebben opgestreken bij contracten van het staatsoliebedrijf Petrobras, dat al lang het centrum is van een groot corruptieschandaal.

Braziliaanse kranten hebben het arrestatiebevel ingezien waarin vermeld staat, dat Cunha wordt verdacht van het aannemen van miljoenen aan Petrobas-steekpenningen, het witwassen van geld en het verbergen daarvan op Zwitserse rekeningen, zo meldt persbureau AFP.
Twee weken geleden werd Cunha door het parlement afgezet en nu is hij ook aangehouden door de politie. Cunha verwijt zijn partijgenoot president Temer dat hij hem verraden heeft. Ook Temer wordt overigens verdacht van corruptie.

Het Braziliaanse oliestaatsbedrijf Petrobas, genoemd in de aanklacht tegen Cunha, is betrokken bij een verduisteringsschandaal. Woensdag is daarom in Zwitserland besloten dat Brazilië toegang krijgt tot de bankrekeningen van Braziliaanse politici en hoge functionarissen van Petrobas, zo schrijft persbureau Reuters. Dat verzoek werd eerder door een Zwitserse federale rechtbank afgewezen. 
Braziliaans onderzoek naar de verduisteringen heeft systematische corruptie bij meerdere bedrijven in de hoogste regionen van de overheid aan het licht gebracht. De verdenkingen hebben tot protesten in het hele land geleid.
Zwitserse aanklagers zeggen meldingen gehad te hebben over 340 verdachte bankrelaties. Daarnaast zijn ze ongeveer zestig onderzoeken gestart en hebben ze bankrekeningen met een totale waarde van ongeveer 800 miljoen dollar bevroren sinds 2014. De Zwitserse autoriteiten hebben nu om documenten gevraagd die verbonden zijn aan meer dan duizend rekeningen bij meer dan veertig banken.

Ministeries hebben nog betalingsachterstanden die dateren van 2011

Gajadien (VHP): 'Bij ministerie van NH liggen nog bonnen die sinds 2011 niet betaald zijn' 

'Het is moeilijk plannen wanneer er weinig transparantie is ten aanzien van betalingen'


Ondanks de zekerheden vanuit de overheid dat er hard gewerkt wordt aan het voldoen aan betalingsachterstanden, blijkt dat een heleboel ministeries nog met betalingsachterstanden van zeker vijf tot zes jaren zitten voor geleverde goederen en diensten van leveranciers en aannemers. In verband met de opkomende begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2017 heeft het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien samen met de parlementaire commissies diverse ministeries doorlopen en is het hem opgevallen. dat de overheid nog met betalingsachterstanden zit van het jaar 2011. 

'Bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hebben wij gezien dat er daar nog bonnen liggen die sinds 2011 niet betaald zijn en er grote achterstanden zijn van sinds 2013', aldus Gajadien vandaag, donderdag 20 oktober 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens de politicus toont dit aan, dat de overheid in de afgelopen periode stelselmatig aannemers en leveranciers niet uitbetaald heeft. Hij hekelt het feit, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën steeds cijfers in De Nationale Assemblee (DNA) noemt over achterstallige betalingen, maar in werkelijkheid nooit een achterstandenlijst heeft ingediend. De VHP’er vindt dat het moeilijk plannen is wanneer er weinig transparantie is ten aanzien van betalingen.

Dit heeft volgens hem ook ervoor gezorgd dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de krimp in de economie heeft bijgesteld naar 7%.

Gajadien blijft erbij, dat de koersdaling een kunstmatige situatie vertoont. Aan de ene kant is het onduidelijk of er vanuit de regering geïntervenieerd wordt dan wel of er valuta vanuit de informele sfeer het land wordt binnengebracht. Wat volgens hem echter de oorzaak zou kunnen zijn, is de krapte aan Surinaamse dollars. 'Het feit dat er weinig Surinaamse dollars in omloop zijn en dat de overheid nog steeds weigert te voldoen aan achterstallige betalingen aan aannemers en leveranciers is de oorzaak waarom de valuta wisselkoers de laatste dagen een dalende trend is gaan vertonen. De grootste werkgever is de overheid en die betaalt niet. Als zij niet betalen en er minder Srd’s in de samenleving terechtkomen, zal je krijgen dat er een krapte ontstaat aan Srd’s, met als resultaat de daling van de wisselkoers', zegt Gajadien.

'Zodra de overheid de achterstanden zou betalen, zou deze als een pijl omhoog schieten. Wij moeten voorkomen dat er zo een situatie ontstaat. Het volk heeft veel meer aan een stabiele situatie. Het zou goed zijn dat de wisselkoers op de reële economie gebaseerd is, omdat goederen dan goedkoper zullen worden.'

Directeur Elias van Staatsolie enorm opgelucht met succesvolle obligatielening

'Het geld komt niet naar ons, maar zal rechtstreeks gaan naar aflossing schulden'


De succesvolle obligatielening ter waarde van 550 miljoen Amerikaanse dollar, die de overheid gisteren heeft veiliggesteld in het buitenland, betekent een enorme opluchting voor de staat en Staatsolie. 'Deze obligatielening betekent voor Staatsolie dat wij de korte termijn banklening versneld kunnen aflossen, waardoor voor de bedrijfsactiviteiten meer cash beschikbaar is. Voorts is de overheidslening van 300 miljoen aan Staatsolie tegen relatief gunstigere kosten gelet op de looptijd', zegt Rudolf Elias, directeur van Staatsolie, vandaag, donderdag 20 oktober 2016, in de Ware Tijd.

Zijn onderneming heeft het sinds 2015 moeilijk gehad met de gekelderde wereldmarktprijs voor olie. 'De eerste helft van 2016 is nog zwaarder voor ons geweest, omdat de prijs voor een vat olie 20 Amerikaanse dollar lager was dan in 2015. Het geld komt niet naar ons, maar zal rechtstreeks gaan naar het aflossen van schulden.'

Tussen 2008 en 2015 heeft Staatsolie in totaal 2 miljard Amerikaanse dollar geïnvesteerd in de uitbreiding van de raffinaderij, olie exploratie, een intensief boorprogramma en de Merian-goudmijn van Newmont Suriname. 'Wij hebben 1,2 miljard Amerikaanse dollar uit eigen middelen geïnvesteerd, terwijl de overige 800 miljoen geleend werd. 600 Miljoen daarvan was een korte termijn lening die tegen 2019 compleet terugbetaald moest worden. Wij gaan de helft daarvan nu aflossen en omzetten in een lange termijn lening.'

Inmiddes is de grootste boosdoener voor Staatsolie, de gekelderde internationale olieprijs, zich aan het herstellen. Daarnaast 'draait de raffinaderij en goud is thans in productie. En nu hebben wij onze kortlopende schuld omgezet in een langlopende schuld, dus wij gaan de toekomst met betere perspectieven tegemoet', aldus Elias.

Hij uit zich positief gezien het feit, dat de internationale gemeenschap vertrouwen heeft gesteld in Suriname en Staatsolie.

'Ik vind het een dictatoriale uitspraak van Oosterling om burgers Commewijne te verbieden te protesteren'

Karta-Bink (PL): 'Laten we ophouden om zo arrogant te zijn' 


'Laten we ophouden om zo arrogant te zijn', zegt Ingrid Karta-Bink, Assembleelid van de Pertjajah Luhur (PL), vandaag, donderdag 20 oktober 2016, in het Dagblad Suriname in reactie op uitlatingen van Marlon Oosterling, directeur van de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), over de Surinaamse leverancier van buizen Cobo Holding NV en de waterproblematiek in Commewijne.

'Het is een democratisch recht van elke burger om op te komen voor zijn rechten. Dit is verankerd in onze Grondwet. Ik vind het een dictatoriale uitspraak van Oosterling om de burgers van Commewijne te verbieden om te protesteren. De mensen in nood moeten we helpen en de bewoners van Commewijne verkeren momenteel in nood. De transportkosten van water zijn erg hoog.'

Voor de bewoners van Commewijne is de maat al vol, omdat zij geen oplossingen zien voor hun problemen. Volgens de parlementariër is vorige week in het parlement gesproken over de gezondheidszorg in het binnenland om een oplossing te vinden inzake de Medische Zending en de regering heeft dit terstond aangepakt. Zo wil een ieder van Commewijne ook een spoedige aanpak vanuit de regering zien.

Er is een discrepantie tussen de bewoners van Paramaribo en Commewijne. In Paramaribo heeft men de garantie dat men water uit de kraan kan krijgen, terwijl dit in Commewijne niet het geval is. Volgens Karta-Bink is gebleken dat er bij de verkoop van bonnen voor water, die in Paramaribo meer verkocht worden dan in Commewijne.

Dat de SWM niet over financiële middelen beschikt is geen nieuwigheid. 'Elke week hoort men dat een delegatie van het parlement op dienstreis gaat. Weet men wel hoeveel dit de staat kost? Meer dan 30.000 Amerikaanse dollar. Hoeveel huishoudens in Commewijne zouden niet geholpen kunnen worden met dit bedrag?'

Ten aanzien van de kwestie over SWM en Cobo zegt de parlementariër, dat interne zaken intern besproken en opgelost moeten worden. 'Waar blijven de ethische waarden? Het is vreselijk dat de samenleving via het medium dit moet vernemen.'

In ressort Latour in Paramaribo zou kinderprostitutie plaatsvinden

Meisjes van 14 en 15 jaar zouden tegen betaling seks bedrijven in de buurt

Te Latour ook overmatig drugs- en alcoholgebruik onder jongeren


De Ware Tijd bericht vandaag, donderdag 20 oktober 2016, dat in het ressort Latour te Paramaribo meisjes onder vijftien jaar hun lichaam voor geld zouden aanbieden. Wilgo Koster, centrumcoördinator van het buurthuis Stibula, beschikt al enige tijd over informatie dat kinderprostitutie plaatsvindt in het ressort Latour. In het weekend zijn twee bezorgde moeders bij hem geweest voor hulp en ze hebben hem informatie gegeven. Het gaat om twee meisjes van vijftien en veertien jaar, die volgens de moeders seks verkopen voor Srd 100 of soms Srd 50 op een locatie in de wijk Ramgoelam. Koster zal de hulp van de politie inroepen om een onderzoek in te stellen op de aangegeven plek, waar naar verluidt ook andere jonge meisjes seksdiensten zouden aanbieden. 

Hij deelde zijn bezorgdheid met de Ware Tijd, maar bracht dit ook ter sprake tijdens een bewustwordingssessie voor leerkrachten van scholen uit de omgeving, over drugsgebruik onder jongeren. Dat gebeurde gisteren in Stibula, in samenwerking met de Nationale Antidrugs Raad (NAR).

Naast prostitutie is er ook sprake van verwaarlozing van kinderen en drugs- en alcoholgebruik in de wijk. Dit laatste is sinds vorig schooljaar bij jongeren te merken.Volgens hem scoort de buurt slecht in het recente onderzoek over drugsgebruik onder jongeren. Koster zegt dat drugsgebruik ook prostitutie in de hand werkt.

Hij denkt dat het gedrag van mensen zal veranderen als zij het beter hebben. Vandaar dat Stibula verschillende informatiesessies heeft gehouden voor de buurt.

Ook stoort hij zich danig aan het feit dat jongeren makkelijk 'vloei' kunnen betrekken bij de winkel. Hoewel dit minder was geworden, ziet hij dit fenomeen weer de kop opsteken.

'Op heel jonge leeftijd beginnen leerlingen met alcoholgebruik. Als we niet opletten wordt dit gebruik excessief', zegt Dayasankar Mathoera, voorzitter van de NAR.

Als er een gedragscode komt, moet de NAR dat ontvangen, om vervolgens aan te bieden aan de regering, die ervoor moet zorgen dat het document tot wet verheven wordt. Ook wordt afgekeurd, dat halfnaakte, geslachtsrijpe vrouwen, zich lenen voor reclames waarin het gebruik van alcohol wordt gestimuleerd. Ook worden dit soort reclames niet geduld nabij ziekenhuizen, scholen, politiestations en openbare plekken waar ze een blikvanger zijn voor schoolgaande jongeren. Dit soort reclameborden zouden uit de buurten verwijderd moeten worden, aldus Mathoera.

King's Drankenpaleis aan de Fred Derbystraat heeft het goede voorbeeld gegeven, omdat de winkel staat tegenover een school.

Sinterklaas neemt geen Zwarte Pieten meer mee naar Amsterdam-Zuidoost

Winkeliersvereniging versobert de intocht in Amsterdamse Poort


Sinterklaas gaat voortaan zonder Zwarte Piet naar Zuidoost. Dat is de uitkomst van het overleg met de winkeliersvereniging, het stadsdeel en activisten, nu drie weken geleden. Dit bericht de Amsterdamse zender AT5 vandaag, donderdag 20 oktober 2016. Er zijn in Zuidoost twee groepen die tijdens de periode rond Sinterklaas evenementen organiseren: de inwoners en winkeliersvereniging Reigersbos. 

De winkeliersvereniging versobert de intocht en laat Sinterklaas voor 5 december in z'n eentje door de winkelstraten paraderen. De inwoners pakken het iets groter aan. Zij overwegen nog om Pieten uit te nodigen voor het Sinterklaasfeest, maar dat zullen in ieder geval geen Zwarte Pieten zijn.

De intocht zal plaatsvinden bij winkelcentrum Amsterdamse Poort.

Vorig jaar dreigde de intocht van Sinterklaas in Reigersbos uit de hand te lopen. Er werd flink geroepen en geschreeuwd door demonstranten. Daarbij kwam de groep erg dicht bij de kinderen. De politie heeft op een gegeven moment zelfs moeten ingrijpen 'om zo de boel te sussen'.

Suriname verzuimt sinds 1995 te rapporteren aan VN-commissie Economische, Sociale en Culturele Rechten

Zes VN-vertegenwoordigers in Suriname voor geven workshop over rapportageplicht


Suriname heeft sinds 1995 niet meer gerapporteerd aan de Verenigde Naties commissie over Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR, Committee on Economic, Social and Cultural Rights). Vanuit de 'Office of the High Commissioner for Human Rights' zijn deze dagen zes vertegenwoordigers in het land om een driedaagse workshop te verzorgen in hoe te voldoen aan de rapportageplicht, aldus Starnieuws vandaag, 20 oktober 2016.

Er zijn negen mensenrechtenverdragen opgesteld door de Verenigde Naties. Suriname is geen partij bij de verdragen die foltering tegengaan, bescherming van migranten, rechten van mensen met een beperking en bescherming van slachtoffers van gedwongen verdwijningen.

Het eerste deel van de workshop ‘Reporting to CESCR and moving toward UNCAT ratification’ werd gisteren afgerond. UNCAT staat voor de United Nations Convention Against Torture.

Gladys Relyveld, waarnemend directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is tevreden met het verloop van de training. 'Het was zeer zeker nodig geweest, omdat we sinds 1995 niet hebben gerapporteerd. De coördinatie was er niet, er werd ad hoc gewerkt. Nu gaan wij het gestroomlijnd doen. De aanbevelingen zijn dan ook dat alle belanghebbenden daadwerkelijk betrokken moeten worden, dat er een enkele instantie moet zijn om zaken te begeleiden. Voorgesteld is dat het ministerie die rol moet gaan vervullen, omdat hier het buitenlands beleid wordt bepaald.'

De workshop is een samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie. In de bankethal van hotel Torarica namen ook deel ertegenwoordigers van de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Volksgezondheid en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Vandaag wordt de workshop volledig gewijd aan het toetreden tot UNCAT, een aangelegenheid van het ministerie van Justitie en Politie.

Directeur Henkeman van Zuid-Afrikaans Institute for Justice and Reconciliation bezoekt Suriname

Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld nodigt Henkeman uit


Stanley Henkeman, directeur van het Institute for Justice and Reconciliation (IJR) in Zuid-Afrika, is uitgenodigd door het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld voor een bezoek aan Suriname. Dit instituut is voortgekomen uit het werk van de Waarheidscommissie onder leiding van bisschop Tutu, die nog steeds de beschermheer van de stichting is. Henkeman zal Suriname tussen 22 en 26 oktober bezoeken, zo is vandaag, donderdag 20 oktober 2016, te lezen op Starnieuws.

Het doel van zijn bezoek is om de ervaringen in Suriname met politiek geweld op de internationale agenda te zetten en te leren van de ervaringen van Zuid-Afrika op het gebied van omgaan met politiek geweld.

Henkeman zal bezoeken afleggen aan Fort Zeelandia en dorpen in het binnenland die door geweld getroffen zijn tijdens de Binnenlandse Oorlog. Ook zal hij een gesprek hebben met minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos.

Hij houdt 25 oktober een lezing over de waarheidscommissie van Tutu in het Lalla Rookh complex. De lezing is in het Engels. Er zal een samenvatting gegeven worden in het Nederlands en vragen uit het Nederlands worden vertaald in het Engels. Dew Baboeram (Sandew Hira) begeleidt Henkeman en zal hem bij zijn lezing introduceren.

DOE-voorzitter Breeveld wil hoofbestuurslid Stutgard 'eigenlijk gewoon doodzwijgen'

'Uitlatingen Stutgard brengen partij onnodig schade toe'


DOE-partijvoorzitter Carl Breeveld weigert op de uitlatingen van mede-hoofdbestuurslid Ricky Stutgard te reageren. 'Ik wil hem eigenlijk gewoon doodzwijgen.' Stutgard doet uitlatingen in de publiciteit die volgens Breeveld onnodig schade toebrengen aan de partij. Het is niet zijn stijl om op dezelfde manier hierop te reageren. 

Breeveld ontkent overigens vandaag, donderdag 20 oktober 2016, in de Ware Tijd, dat het afblazen van de eerder aangekondigde vervroegde bestuursverkiezing te maken heeft met zijn drang om voorzitter te blijven. 'Het was een democratisch besluit van het congres.'

Hij geeft toe dat ook het besluit om een vervroegde verkiezing uit te schrijven op democratische wijze is genomen. De voorzitter zegt onder alle omstandigheden het hoofd te zullen buigen voor de democratie. Hij erkent volgens de statuten geen voorzitter meer te mogen worden, na zijn huidige zittingstermijn, maar zegt dat hij zich altijd erop heeft gericht om tot 2018 voorzitter te zijn.

Stutgard zei dinsdag in de Ware Tijd, dat hij het schrappen van de vervroegde verkiezing zag aankomen, na een persbericht vanuit de partij met deze bekendmaking. Dit zou zaterdag op een partijcongres zijn besloten. Hij vermoedt dat Breeveld en ondervoorzitter Marlyn Aaron-Denz zullen proberen de statuten zodanig te wijzigen, dat ze toch kunnen worden herkozen.

Het ontevreden hoofdbestuurslid haalde ook aan, dat het niet ethisch is dat Aaron-Denz 'blijft hangen' in de top van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, 'terwijl de partij uit de coalitie is getrapt'. Breeveld zegt dat hierover nog een besluit genomen moet worden. 'Het lijkt mij belangrijk aandacht daaraan te besteden.' Tijdens een evaluatie zal ook dit punt aan de orde komen. 'Er is een aantal dingen dat speelt, maar je kan niet alles in één keer doen. First things first.'   

PG vraagt minister Hoefdraad CLAD-onderzoek in te stellen naar diefstal voedselpakketten

Oppositie had president Bouterse om een onderzoek gevraagd


Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gevraagd om een CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst) in te stellen naar mogelijke diefstal van pakketten ten nadele van de Staat. Dit meldt Starnieuws vanochtend, donderdag 20 oktober 2016.

Oppositieleden van de VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en de NPS hebben president Desi Bouterse gevraagd om een administratief en strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten naar de verdwijning van de pakketten. Zij willen ook dat de president verantwoording aflegt hierover in De Nationale Assemblee.

Bouterse zei onlangs in het NDP-partijcenrum Ocer in Paramaribo, na het uitspreken van de Jaarrede in het parlement, dat hij op de hoogte is van de verdwijning van pakketten en hij weet ook waar deze zijn. Hij zei ook zand erover, maar beweerde later uit dat hij niet goed was begrepen.


De Militaire Politie (MP) heeft donderdag 13 oktober levensmiddelen ter waarde van meer dan een miljoen Srd in beslag genomen bij een inval in een pand aan de Abeniestraat in Paramaribo. Zeven verdachten, onder wie vijf militairen, werden aangehouden voor gekwalificeerde diefstal, deelname aan een criminele organisatie en heling. De verdwenen pakketten hadden een waarde van ruim Srd 1 miljoen.

De brief aan de president (zie hieronder) is ondertekend door Asiskumar Gajadien en Krishna Mathoera (VHP), Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur), Marinus Bee (ABOP), Patricia Etnel (NPS), Mahinder Jogi en Djoties Jaggernath (VHP), William Waidoe en Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) en Dinotha Vorswijk (ABOP).

Hieronder de tekst van de brief:


De President van de Republiek Suriname

Z.E. De heer D.D. Bouterse
Alhier

Paramaribo, 6 oktober 2016

Onderwerp: onderzoek naar diefstal van pakketten

Zijne Excellentie,


Middels deze brengen wij, allen leden van de Nationale Assemblée, het volgende onder Uw aandacht.

Op 30 september j.l. zijn in Ocer door U, kennelijk in Uw hoedanigheid als voorzitter van de NDP, uitlatingen gedaan over pakketten, welke toebehoren aan de Staat Suriname, althans welke met middelen van de Staat waren gekocht en die bestemd waren voor minder draagkrachtigen in Suriname. Door U is aangegeven, dat U kennis draagt, dat deze pakketten hun bestemming niet hebben bereikt en waarvan U kennelijk ook weet, dat die wederrechtelijk zijn toegeëigend of een andere bestemming hebben gehad.

Met die uitspraken is aangegeven, dat U als President, als eerste burger van Suriname en als Partijvoorzitter van de NDP weet heeft van onregelmatigheden en/of strafbare feiten gepleegd door personen, die U in bescherming neemt met de woorden: “wat mij betreft zand erover”. Van U als President wordt verwacht dat, indien U kennis draagt van zulke ernstige zaken en/of strafbare feiten, dat U deze niet alleen aangeeft bij de opsporings- en vervolgingsautoriteiten voor onderzoek, maar dat U ook administratief onderzoek laat stellen en corrigerend optreedt.
Op grond hiervan vragen wij U dringend administratief onderzoek te doen instellen en indien nodig corrigerend op te treden. Tevens vragen wij U ook om een strafrechtelijk onderzoek te doen instellen door de opsporingsautoriteiten, waardoor de waarheid aan het licht komt, zoals het betaamt in een geordende samenleving, die recht en waarheid voorstaan.

Autoriteiten en/of instanties dienen in zulke gevallen reeds van rechtswege onmiddellijk onderzoek te doen instellen.

Voorts vragen wij U hiervan verantwoording af te leggen in de Nationale Assemblée, zijnde het hoogste college van Staat.

De leden van de Nationale Assemblée.

Leden die getekend hebben:
1. Gajadien
2. Mathoera
3. Somohardjo
4. Bee
5. Etnel
6. Jogi
7. Jaggernath
8. Waidoe
9. Vorswijk
10. Karta-Bink

Cc: de Voorzitter van De Nationale Assemblée, Mw. drs. J. Geerlings-Simons

Procureur- Generaal, Mr. Baidjnath- Panday