zondag 23 oktober 2016

Jogi (VHP): ‘20 Miljoen Amerikaanse dollar uit obligatielening gaat naar dure consultants’

VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS willen openbare vergadering Assemblee over obligatielening


'De regering zal uit de verkregen obligatielening een bedrag van tussen de 15 en 20 miljoen Amerikaanse dollar uitgeven aan dure consultants.' Dit zegt althans VHP-parlementariër Mahinder Jogi vandaag, zondag 23 oktober 2016, op de website van het Dagblad Suriname. 

De politicus zegt, dat dit een van de redenen is waarom de oppositiefracties VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS een openbare vergadering willen over de staatsobligaties, die uitgegeven zullen worden. Hiermee is 550 miljoen Amerikaanse dollar gemoeid tegen een rente van 9.25% met een looptijd van 10 jaar.

Eerder is bekendgemaakt dat het Amerikaanse Oppenheimer en de Canadese Scotia Bank het mandaat namens Suriname hadden gehad deze meetings te organiseren. 'Financiënminister Gillmore Hoefdraad heeft zelf gezegd, dat er consultancy was ingehuurd. Nu zijn er harde geluiden dat zeker miljoenen aan deze mensen zijn betaald. Wij willen een concrete uitbouw hebben van wat met de gelden zal worden gedaan', aldus Jogi.

Volgens de regering is 300 miljoen bestemd voor Staatsolie om bestaande schulden af te lossen. Ongeveer 88 miljoen gaat naar de terugbetaling van de lening bij Oppenheimer, die loopt tot eind september 2017. Verder wil de regering 27 miljoen gebruiken om de 5% aandelen in Newmont Suriname (Surgold) te betalen. Een bedrag van 54 miljoen is uitgetrokken voor de schuldaflossing van de Petrocaribe-olie uit Venezuela.

Afgelopen donderdag merkte NPS-fractieleider Gregory Rusland op, dat hij de schuldaflossingen van de Petrocaribe olie vreemd vindt, omdat trekkingen uit die deal een aflossingstermijn hebben van 25 jaar tegen 1 tot 2% rente per jaar. De bilaterale overeenkomst is door Rusland als voormalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen namens Suriname met wijlen president Hugo Chavez van Venezuela in 2005 getekend. Jogi zegt dat hij hier ook vraagtekens bij plaatst.

Zeer weinig personen die een waterbron hebben registreren zich bij de SWM

'Misschien heeft men een vrees, maar ik wil ze nogmaals uitnodigen om zich te registeren'

'Wij willen weten hoe diep ze hebben geboord en waarvoor ze het water nodig hebben'


Slechts dertien personen of bedrijven die over een waterbron beschikken hebben tot nu toe gehoor gegeven aan de oproep van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) om zich te registeren. Dat zegt een woordvoerder van de publiciteitsafdeling van het bedrijf, aldus de Ware Tijd vandaag, zondag 23 oktober 2016.

Iedereen, met of zonder vergunning, moet zich aanmelden. Directeur Marlon Oosterling van de SWM zei onlangs tijdens een persconferentie, dat de registratie niet naar wens verloopt. 'Misschien hebben de mensen een vrees, maar ik wil ze nogmaals uitnodigen om zich te registeren.'

Nadat een persoon of bedrijf zich heeft gemeld, krijgt hij of zij een certificaat of bewijs en mag doorgegaan worden met de activiteiten. 'Wij willen weten hoe diep ze hebben geboord en waarvoor ze het water nodig hebben.' 

De directeur zegt dat het niet zo mag zijn, dat de overheid een waterbron dichtgooit, terwijl een persoon of bedrijf er al 25 jaar gebruik van maakt, omdat hij die nodig heeft. Belangrijk voor de SWM is dat ze weet wat betrokkene met het water doet. 'We willen geen situatie hebben dat ze in onze bronnenvelden komen. Het boren zonder toestemming moet stoppen. We zijn er niet om het leven van mensen moeilijk te maken, we hebben het al moeilijk genoeg. We gaan voor ordening, want als nu de minister van Natuurlijke Hulpbronnen of wie dan ook vraagt hoeveel bronnen er in het land zijn, weten wij het niet en dat is toch een schande.'

De SWM weet wel wat ze heeft geboord maar van daar buiten is ze niet op de hoogte, voegt hij eraan toe. Hij zei in september, dat waterboringen aan banden gelegd zullen worden om vervuiling van watervoorraden te voorkomen. Die vervuiling kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Kustwacht houdt Venezolaanse vissers aan op zee

Papieren Venezolanen niet in orde en boten beschikken niet over geldige vergunning


De Kustwacht heeft enkele boten van Venezolanen aangehouden op zee, omdat papieren niet in orde zijn. Vanwege de actie van de Kustwacht zijn diverse Venezolaanse boten aangemeerd bij Cevihas (Centrale voor Vissershavens in Suriname), waardoor er, aldus Starnieuws vandaag, zondag 23 oktober 2016, een chaotische situatie is ontstaan.

Visverwerkingsbedrijven en de Venezolaanse vissers zitten volgens Starnieuws met hun handen in het haar.

De directeur van de Kustwacht, Jerry Sijngard, zegt in een reactie, dat er een operatie is uitgevoerd in de territoriale wateren van Suriname, ongeveer 80 tot 100 mijl uit de kust. Boten die niet over een geldige vergunning beschikken of als papieren niet in orde zijn mogen niet vissen in de Surinaamse wateren. Het is de taak van de Kustwacht om erop toe te zien, dat er niet illegaal gevist wordt voor de kust.

Slijngard zegt dat hij plat is gebeld door de mensen uit de visserijsector. Diverse personen hebben hem uitgelegd dat de Venezolanen wel betaald hebben, maar door administratieve chaos zouden zaken niet in orde zijn gemaakt.

Slijngard stelt, dat de Kustwacht haar taken zal blijven uitvoeren, maar alleen zal registreren welke boten die verbonden zijn aan visverwerkingsbedrijven hun papieren niet in orde hebben. Er volgt nog een onderhoud met de sector hierover. Naast reguliere boten, zijn zo'n 70 boten van de Venezolanen aangemeerd bij Cevihas. Ongeveer 130 Venezolaanse boten vissen voor Surinaamse visverwerkingsbedrijven. Door deze situatie dreigt er een schaarste te ontstaan aan vis die voor export is bestemd. De steiger zou niet berekend zijn op zoveel boten.

Regering Colombia en FARC weer rond onderhandelingstafel

Partijen willen uit impasse komen na afwijzen vredesakkoord via referendum


De Colombiaanse regering en de guerrilla’s van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) zitten opnieuw aan de onderhandelingstafel op Cuba om tot een vredesakkoord te komen. Dit is nodig om uit de impasse te komen die is ontstaan nadat de Colombiaanse bevolking in een referendum tegen een eerder akkoord stemde. Daarover werd vier jaar onderhandeld, maar een meerderheid van de burgers vond de voorwaarden te mild voor de FARC-leden, zo schrijft onder andere de Telegraaf vandaag, zondag 23 oktober 2016, op haar website.

 Het hoofd van de linkse guerrilla’s, FARC-leider Rodrigo ’Timosjenko’ Londoño Echeverri, schreef zaterdag op Twitter dat de partijen optimistisch zijn.


Half oktober maakte de Colombiaanse president Juan Manuel Santos nog bekend dat het staakt-het-vuren tussen beide partijen verlengd is tot het einde van het jaar. Santos: 'Er zijn zowel in het leger als bij de guerrillabeweging jonge mensen die hopen dat ze nooit meer een schot hoeven te lossen. Reden voor mij om de overeenkomst te verlengen.'

De regering van Colombia begint ook vredesbesprekingen met het ELN, de kleinere van de twee guerrillaorganisaties in het Zuid-Amerikaanse land. De onderhandelingen worden gevoerd in Ecuador.

174 Gedetineerden ontsnappen uit gevangenis te Arcahaie op Haïti

Bij uitbraak zouden twee gevangenen zijn gedood en vier gewond zijn geraakt

Meeste gevangenen zijn op blote voeten vrijheid tegemoet gerend


Bij een grote gevangenisuitbraak op Haïti zijn 174 gevangenen ontsnapt. De gevangenen zagen kans te ontsnappen nadat ze de doucheruimte in het complex verlieten. Tijdens de ontspanning is een onbekend aantal wapens door de gedetineerden buitgemaakt, waarop een vuurgevecht uitbrak. Een veroordeelde is tijdens zijn ontsnapping overleden toen hij over de gevangenismuur klom, viel en daarbij op zijn hoofd terecht kwam, zo berichten vandaag, zondag 23 oktober 2016, onder andere de Telegraaf en NRC.

Volgens de Haitiaanse krant Le Nouvelliste zouden er twee doden zijn gevallen en vier gewonden.


De politie is in samenwerking met de blauwhelmen van de Verenigde Naties een klopjacht gestart op de gevangenen. Voor zover bekend zijn elf van hen alweer opgepakt.

Gevangenissen in Haïti staan erom bekend dat ze overbevolkt zijn, aldus persbureau Reuters. Gedetineerden brengen soms jaren in voorlopige hechtenis door in de gevangenis alvorens hun proces begint.

Volgens de BBC dragen de gedetineerden van de Arcahaie-gevangenis geen uniform, waardoor ze direct mengen in het straatleven en lastiger op te sporen zijn. Wel opvallend is dat de meesten op blote voeten lopen. Bij de uitbraak hebben ze massaal hun slippers achtergelaten om sneller weg te kunnen komen. De gevangenissen in Haïti zitten overvol. Veel mensen zitten jaren in voorarrest in afwachting van hun proces.

SPBA dringt bij rijstboeren in Nickerie aan op zuinige omgang met irrigatiewater tijdens najaarsinzaai

'Het gaat om een droge periode waarin veel water nodig is om rijstarealen te bevloeien'


De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) vraagt rijstboeren in Nickerie heel zuinig om te gaan met irrigatiewater tijdens de najaarsinzaai. Die begint op 1 november en duurt tot en met 31 december. Het ministerie van Landbouw Veelteelt en Visserij (LVV) Regio-West heeft donderdag in overleg met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject en de belangengroepen water beschikbaar gesteld voor de rijstbouw. 

'Het gaat om een droge periode waarin veel water nodig is om de rijstarealen te bevloeien. Vandaar dat wij een dringend beroep doen op de boeren om geen water te verspillen, maar er efficiënt mee om te gaan', zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de boerenbond, vandaag, zondag 23 oktober 2016, in de Ware Tijd.

Hij roept de boeren ook op om toe te zien dat de in- en uitlaten niet gelijk openstaan, 'omdat daardoor veel water verloren gaat'. Oemraw weet dat er voldoende water is in de Nannizwamp, 'maar desondanks hebben wij via de coördinator van het ministerie van LVV Regio-West, Guido van der Kooye, het overliggend waterschap gevraagd om ten minste één pomp bij Wakay in werking te stellen. Hierdoor blijft het waterpeil in de zwamp op een behoorlijk niveau en kan het bevloeien van de rijstarealen via de normale zwaartekracht geschieden'.

Oemraw zegt verder, dat LVV heeft beloofd, dat ook het landbouwgebied aan de rechteroever van de Nickerierivier water beschikbaar stelt. 'We hebben ervoor gezorgd dat een van de pompen bij het pompgemaal in Wageningen alvast wordt ingezet.' De bedoeling is dat LVV tegen eind oktober de tweede pomp in bedrijf brengt, zodat boeren daar kunnen beginnen met de natte grondbewerking.

Er is iets meer dan 32.000 hectare areaal droog bewerkt, maar of alles wordt ingezaaid weet Oemraw op dit moment niet. 'We denken dat als de regen tijdig invalt, alles wordt ingezaaid.'

NDP-Assembleelid Vreedzaam bezorgd over begroting ministerie Volksgezondheid 2017

Vreedzaam mist aanpak preventieve zorg in begroting en pleit voor verzelfstandiging BOG

'De uitvoering van het beleid is nog niet wat die moet zijn'


De voorzitster van de parlementaire commissie Volksgezondheid, Jennifer Vreedzaam (NDP), is bezorgd over de begroting 2017 van het ministerie. Ze concludeert dat er weinig tot bijna geen veranderingen zijn. 'Een aantal dingen die ik wilde zien, zie ik niet', zo zegt ze vandaag, zondag 23 oktober 2016, in de Ware Tijd.

Ze noemt als voorbeeld de aanpak van de preventieve zorg, waarvoor ze vaker aan de bel heeft getrokken. Door te investeren in de preventieve zorg kan de overheid heel veel kosten besparen. Het voorkomen van een ziekte is goedkoper dan de genezing.

In november wordt begonnen met de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee. Ze hoopt dat het college nog invloed kan hebben op de begroting.

'Er moet balans komen. Ik denk dat het beleid zwak is.'

De politica vindt verder, dat de uitvoering van het beleid nog niet is wat die moet zijn. Ze zegt, dat de president tijdens zijn Jaarrede duidelijk heeft aangeven, dat er te veel wordt uitgegeven aan de curatieve zorg. Ze is benieuwd naar de wijze waarop er verandering zal worden gebracht in deze situatie.

De begroting moet volgens haar een weerspiegeling zijn van het beleid. 'Volksgezondheid verbindt zich onvoldoende hieraan. Als het departement zich daadwerkelijk heeft verbonden zal je dat terug zien op de begroting. Ik denk dat er nog heel veel werk aan de winkel is.' Om invulling te geven aan het beleid is het ook noodzakelijk dat er een reorganisatie plaatsvindt op het departement en zijn werkarmen. Ze stelt voor, dat ook daaraan aandacht wordt besteed, althans, ze heeft in het verleden vaak hierom geroepen, aldus de Ware Tijd..

Ze pleit nogmaals ervoor dat onder andere het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) verzelfstandigd wordt. Vreedzaam onderstreept dat alles in orde moet zijn om de volksgezondheid te garanderen en op peil te houden.

Mannenkoor Maranatha behaalt tweemaal zilver tijdens korenfestival in Spanje

Succesvol optreden Surinaams mannenkoor op Canta al Mar 2016 in het Spaanse Calella

(Bron foto's: Canta al Mar/Facebook)

Het mannenkoor Maranatha heeft tweemaal zilver behaald tijdens het korenfestival Canta al Mar 2016 in Calella, Spanje. Een bijzondere prestatie, omdat het koor het moest opnemen tegen verschillende andere koren, zoals gemengde koren, vrouwenkoren, jeugdkoren en samenstellingen van andere groepen, zo bericht Starnieuws vandaag, zondag 23 oktober 2016.

In de categorie Folklore heeft Maranatha een zilveren prijs gehaald met de liederen Faya siton, Mini mini, Sapatia en Ontiman. En in de categorie sacrale of geestelijke liederen met het Onze Vader, Psalm 84 en Psalm 100.


 De groep reist zondag terug naar Nederland alwaar het koor nog enkele optredens zal hebben. De grote winnaar van het festival is Indonesië, dat in bijna alle categorieën een prijs heeft gewonnen. Maranatha blikt tevreden terug op het korenfestival.


Agent aangehouden verdacht van betrokkenheid bij mensenhandel

Bij controlepost Stolkertsijver zou agent Brazilianen hebben afgeperst


Ene agent J.B. is deze week in verzekering gesteld door de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ) binnen het Korps Politie Suriname wegens mensensmokkel. De Ware Tijd bericht zaterdag 22 oktober 2016 te hebben vernomen dat de agent, die te werk gesteld is bij het Regio Bijstand Team, bij de controlepost te Stolkertsijver in het district Commewijne vermoedelijk handelingen heeft gepleegd die in strijd zijn met de wet. 

Hangende het onderzoek is J.B. in verzekering gesteld.

Het politie-onderzoek moet uitwijzen of de vermoedens op waarheid berusten. zo schrijft de Ware Tijd. De afdeling OPZ is belast met deze zaak.

Overigens bericht Starnieuws vanochtend, zondag 23 oktober, dat het niet gaat om mensenhandel, maar om afpersing. Volgens informatie zou de agent enkele burgers bij de politiecontrolepost te Stolkertsijver hebben afgeperst. Het gaat om Brazilianen die bij de controlepost geen verblijfsvergunning of enig identiteitsbewijs bij zich hadden. De Brazilianen hebben hiervan melding gedaan, waarna de politie een intern onderzoek is gestart.

Het gesteggel van gemeenten met Zwarte Piet aan tafel ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara Amsterdam

Panel tracht inzicht te krijgen in de vele door regering Bouterse-II afgesloten forse leningen

Ook aandacht voor 3e debat Trump-Clinton, de bloedige strijd in Syrië en perikelen rond Amsterdamse bestuurscommissie


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt vanavond, zondag 23 oktober 2016, weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:

* Omdat Europa, wat staatkundig bestel betreft, nog steeds vlees noch vis is, zitten de Belgen en de Nederlanders met de brokken rondom de besluitvorming over het Vrijhandelsverdrag met Canada respectievelijk het verdrag met / referendum over de Oekraïne.
Allemaal voorspelbare gevolgen van het niet doorpakken richting het federale Europa.
Hoe komt Europa uit deze zelfgijzeling ?

* Het derde debat Clinton - Trump heeft, in ieder geval voor Trump, niet geleid tot het keren van zijn verliestrend in de peilingen.
Maar, zekerheid hebben wij pas nadat de verkiezingen achter de rug zijn. Trump heeft nu al gezegd, dat hij die uitslag gaat betwisten als die in zijn nadeel mocht uitvallen, wat nog nooit is voorgekomen in de Amerikaanse geschiedenis.
Trump is en blijft een ongeleid projectiel .* Strijd in Syrië nadert een climax. Amerikanen en Russen proberen hun invloed verder te vergroten c.q. hun positie te versterken. De kans op een nieuwe koude oorlog is nog nooit zo groot geweest na de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bondskanselier Angela Merkel probeert de Duitse invloed tegelijkertijd mee te vergroten op het wereldtoneel. De afloop is ongewis.

* Steeds meer gemeenten nemen afscheid van Zwarte Piet en burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft al gezegd, dat Zwarte Piet er volgend jaar in ieder geval in Amsterdam niet meer bij zal zijn. Wat de burgemeester van Maassluis (aankomst Sint en Pieten dit jaar) gaat doen is nog niet bekend en hetzelfde geldt ook voor premier Mark Rutte.
'Laten wij hopen dat de lokale en nationale politieke leiders nu eens eindelijk hun verantwoordelijkheid zullen nemen en voorgoed afscheid nemen van Piet, onder het motto 'Pleurt Op Zwarte Piet', om in de termen van de premier te blijven', aldus de presentator van zondagavond 23 oktober van 'Welgeinformeerd', Owen Venloo.

* Wethouder stoort zich aan opstelling Muriel Dalgliesh, voorzitter Bestuurscommissie Zuidoost, die demonstranten tegen bezuinigingen voor garanties, had verwezen naar de centrale stad.


Volgens de wethouder worden de commissieleden goed betaald om hun werk te doen als 'verlengde arm van de wethouders' en dan kan je de mensen dus niet verwijzen naar de wethouder. Heeft de wethouder een punt of te lange bestuurlijke tenen of onwennigheid met het nieuwe systeem van bestuurscommissies?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* Geatano Best is de afgelopen week gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschappen aan de Universiteit in Amsterdam. 'Welgeinformeerd' gaat trachten een kort interview met hem te hebben over zijn proefschrift en zijn plannen voor de toekomst, in het bijzonder wat betreft werken in en/of voor Suriname.

* Een kort telefonisch interview met de bekende Surinaamse dichteres Margo Morrison / Maisa Spirit. Over de komende Zwarte Piet ontwikkelingen en vooral ook over haar succesvol School Project, waarbij zij verhalen vertelt, gedichten voorleest en kinderliedjes zingt.


* Er doen allerlei verhalen de ronde over nieuwe leningen die Suriname bezig is te sluiten, deels om oude leningen over te sluiten, deels om projecten te financieren en deels om begrotingstekorten te dekken. Maar, wat is waar en wat is niet waar?
Een financieel / monetair deskundige uit Suriname zal de redactie telefonisch interviewen om helderheid hierin te brengen.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Krishna Salikram en de presentatie is in handen van Owen Venloo.

Dit programma wordt vanavond zondag 23 oktober tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.