donderdag 27 oktober 2016

Regering gaat goed verdienen aan invoering rij- en voertuigenbelasting

Honderden Srd's per voertuig bij invoering rij- en voertuigenbelasting


Uit stukken die momenteel bij de Staatsraad liggen blijkt, dat de regering voornemens is flinke bedragen te innen wanneer de rij- en voertuigenbelasting op den duur door De Nationale Assemblee (DNA) wordt goedgekeurd. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 27 oktober 2016.

Zo zullen personen wiens voertuigen een eigen gewicht van minder dan 800 kilo hebben, de zogenaamde P1-categorieën, bij goedkeuring van de wet, een bedrag van Srd 265 moeten ophoesten, terwijl personen wiens voertuigen een gewicht hebben tot 1.200 kilo, de zogenaamde P2-categorieën, een bedrag van Srd 385 zullen moeten betalen. Indien het gewicht van het voertuig tussen de 1.200 kilogram en 1.600 kilo komt te liggen, de zogenaamde P3-categorieën, dan staat er een bedrag van Srd 555 en tussen de 1.600 en 2.000 kilogram, de zogenaamde P4-categorieën, een bedrag van Srd 885. Indien het voertuig een gewicht van 2.000 kilo en meer heeft, P5-categorieën, dan mag de belastingbetaler uitkijken naar een bedrag van Srd 1.200.

De eigenaar van een tractor zal na goedkeuring uitkijken naar een bedrag van Srd 425, terwijl motorrijtuigen met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cc (serie BF) een belasting krijgen van Srd 30. Voor motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc (serie MF), de motorfietsen, komt een bedrag van Srd 215.

Opmerkelijk is, aldus het dagblad, dat voertuigen van de staat, zieken en of gewonden, van personen met lichaamsgebreken, personeel van ambassades en internationale organisaties, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers gevrijwaard zullen worden van belastingen. Degenen die hun belastingen niet betalen, zullen geconfronteerd worden met een geldboete van vijf maal de verschuldigde betaling. Indien de boete niet wordt betaald, kan het voertuig ook in beslag kunnen worden genomen.

In de Memorie van Toelichting geeft de regering aan, dat het hier gaat om een rechtvaardige belasting, omdat alle gebruikers van de weg, tenzij de wet anders bepaalt, dit betalen. Het dagelijks gebruik van de wegen door bestuurders van voertuigen zorgt voor achteruitgang en beschadiging van de wegen. Benadrukt wordt, dat onderhoud van wegen de overheid jaarlijks miljoenen kost. Het rechtvaardige ligt daarom erin, dat hoe zwaarder het voertuig, hoe hoger het tarief.

De missive is op 5 september 2016 goedgekeurd door de Raad van Ministers.

Eigenaren van personenbussen betalen tussen de Srd 730 en Srd 1.020. Voor rij- en voertuigen ingericht voor personenvervoer en wel voor vervoer van meer dan 10 personen, de bestuurder daaronder inbegrepen, zullen veel hogere bedragen moeten worden neergeteld. Onder deze categorieën vallen de personenbussen. Indien het om een voertuig gaat met 20 zitplaatsen (serie B1), dan moet een bedrag van Srd 730 betaald gaan worden. Bussen die tussen de 20 en 30 zitplaatsen hebben (B2 serie) komen op een bedrag van Srd 875, terwijl eigenaren van personenbussen met meer dan 30 zitplaatsen jaarlijks een bedrag van Srd 1.020 moeten gaan betalen.

Opmerkelijk in het wetsvoorstel van de regering is, dat rij- en voertuigen die ingericht zijn voor goederenvervoer de hoogste bedragen zullen betalen. Indien het gaat om een voertuig met een laadvermogen tot 1 ton (serie V1), staat een bedrag van Srd 465 te wachten. Indien het laadvermogen tussen de 1 en 2 ton ligt (serie V2) staat een bedrag van Srd 560;
voor laadvermogen tussen de 2 en 3 ton (serie V3) Srd 705,
laadvermogen tussen de 3 en 4 ton (serie V4) Srd 1.310,
laadvermogen tussen de 4 en 5 ton (serie V5) Srd 1.655,
laadvermogen tussen de 5 en 6 ton (serie V6) Srd 1.910,
laadvermogen tussen de 6 en 7 ton (serie V7) Srd 2.160,
laadvermogen tussen de 7 en 8 ton (serie V8) Srd 2.410,
laadvermogen tussen de 8 en 9 ton (serie V9) Srd 2.390,
laadvermogen tussen de 9 en 10 ton (serie V10) Srd 2.640,
laadvermogen tussen de 10 en 11 ton (serie V11) Srd 2.890,
laadvermogen tussen de 11 en 12 ton (serie V12) Srd 3.140,
laadvermogen tussen de 12 en 13 ton (serie V13) Srd 3.390,
laadvermogen tussen de 13 en 14 ton (serie V14) Srd 3.640,
laadvermogen tussen de 14 en 15 ton (serie V15) Srd 3.890 en
laadvermogen tussen de 15 en 16 ton (serie V16) zullen het hoogste bedrag van Srd 4.390 moeten betalen.

Minsterie van Arbeid mobiliseert baanlozen voor terugkeer op arbeidsmarkt

Oud-werknemers Suralco ronden met succes trainingen van de SAO af

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

Een grote groep ontslagen arbeiders van de Suralco heeft met succes de trainingen Basis Koeltechniek en Gas, Water en Sanitair (GAWASA) van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) afgerond. Sommige ex-Suralco-werknemers hebben beide trainingen gevolgd. In totaal zijn 83 certificaten uitgereikt. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zei bij deze gelegenheid, dat de opgedane vaardigheden nieuwe mogelijkheden aan ze biedt op de arbeidsmarkt om aan de slag te gaan als werknemer of als kleine zelfstandige, zo laat het ministerie vandaag, donderdag 26 oktober 2016, in een persbericht weten.

Moestadja, die zich inzet voor een welzijnssamenleving, ziet arbeid als het fundament hiervan. Hij zal zich daarom onvermoeid inspannen om de beroepsbevolking het recht op arbeid te laten beleven, aldus het ministerie.

In lijn met deze gedachtegang kan het volgens de bewindsman niet zo zijn, dat personen die hun baan hebben verloren aan hun lot worden overgelaten door de overheid of door het bedrijf waarvoor ze gewerkt hebben. In het geval van de oud-werknemers van Suralco heeft dat bedrijf de verantwoordelijkheid gedragen om de kosten van deze training op zich te nemen. De minister is ingenomen met het feit, dat de Suralco zijn verantwoordelijkheid naar zijn ex-werknemers toe niet heeft afgeschoven op slechts de overheid. Hij verwacht dat ook andere bedrijven die noodgedwongen personeel hebben moeten afvloeien ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Voor wat de rol van de overheid betreft naar personen toe die baanloos zijn of die hun baan zijn kwijt geraakt als gevolg van de huidige economische situatie, is het beleid van de regering onder andere gericht op de bestrijding van armoede door zwakke huishoudens te versterken middels het programma Conditional Cash Transfer (CCT) dat door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuivesting wordt voorbereid. Dit programma kan tijdelijk een verlichting betekenen voor degenen die in een situatie van extreme armoede terecht zijn gekomen. Het ligt in de bedoeling om personen die van dit programma gebruik wensen te maken ook een vak te leren zodat ze op termijn zelf hun brood kunnen verdienen om hun gezin te verzorgen.

De minister wees ook op het fonds van het ministerie van Handel en Industrie voor het stimuleren van ondernemerschap. Het fonds moet onder andere toegang verschaffen tot kapitaal voor startende ondernemers evenals financiering van noodzakelijke doorstart van kleine- en middelgrote bedrijven. Deze voorzieningen van de overheid zullen samen met het werkgelegenheidsbeleid van het ministerie mede moeten zorgen voor optimale mobilisatie van onze beroepsbevolking voor de zo gewenste ontwikkeling van ons land.

Manpower is volgens hem een belangrijk factor voor het welslagen van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 (SHP) en het Ontwikkelingsplan 2017 - 2021. Het beleid van de regering zal daarom een integrale aanpak hebben. Voor wat het ministerie van Arbeid betreft zal middels herscholings-, bijscholings- en omscholingsprogramma’s getracht worden om baanverliezers de mogelijkheid te bieden om terug te keren op de arbeidsmarkt. Middels het moderniseren van de arbeidswetgeving zal het ministerie voorts zorgen voor arbeidsbescherming en harmonische arbeidsverhoudingen.

Steeds meer bedrijven in de bouwsector gedwongen deuren te sluiten

Er klinkt kritiek onder aannemers over inzet aannemersvereniging voor ze

Vakbondsman Naarendorp: 'Een aannemer gaat een overeenkomst met de overheid aan in goed vertrouwen en die betaalt niet'


Kleine bedrijven moeten dagelijks hun onderneming sluiten, omdat zij niet uitbetaald worden voor geleverde diensten en daardoor hun werknemers niet meer kunnen betalen. Vooral bouwbedrijven hebben het momenteel slecht. Enkele aannemings- en bouwbedrijven zijn verplicht hun arbeiders naar huis te sturen. Een van hen heeft onlangs besloten zijn zaak helemaal te sluiten en heeft zijn managementteam naar huis gestuurd. Het is een bedrijf dat al 30 jaar lang werk levert voor de overheid.

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, donderdag 26 oktober 2016, te hebben gesproken met een aannemer, die de naam van het bouwbedrijf waar hij werkzaam is overigens niet prijs wil zeggen. Volgens deze werknemer moet de overheid hen maar liefs Srd 2.3 miljoen uitbetalen voor geleverde diensten.

'We hebben overheidsgebouwen gerenoveerd en gebouwd, scholen gebouwd waarvoor we inmiddels twee jaren lang geen geld hebben ontvangen. Al twee jaren lang zitten we met reçu’s in handen, maar worden niet betaald.' Geen enkele bank is meer bereid een lening te verstrekken zodat tenminste werknemers die in vaste dienst zijn betaald kunnen worden. De werknemer zegt ongeveer elf jaar zijn gewerkt te hebben en vandaag brodeloos te zijn.

Hij vraagt zich af wat de aannemersvereniging doet voor bouwbedrijven. Een deel van de bouwbedrijven krijgt zijn geld wel, maar een groter deel niet. 'Het lijkt alsof we een vereniging hebben die slechts opkomt voor een deel en een ander deel wordt aan zijn lot overgelaten. Bedrijven sluiten en niemand praat hierover. De sector is aan het doodbloeden. Projecten uitgezet door de overheid zijn halverwege stopgezet, enkel omdat de overheid niet betaalt.' Het betalingsprobleem is volgens de medewerker ontstaan vanaf het moment dat deze regering aanzit, echter is er in de laatste 2½ jaar gewoon niets meer uitbetaald.

Robby Naarendorp, ondervoorzitter van de vakcentrale C-47, stelt dat dit een bekend verhaal is. Men heeft gewoon geen beeld hoeveel mensen nu brodeloos en op straat staan, omdat de overheid heeft nagelaten zich aan haar verplichtingen te houden.

Werknemers zitten met hun handen in het haar, omdat ze de schulden bij de banken niet meer kunnen betalen.

'Hoe kan het zo zijn, dat men werk levert dat zelf door de regering is uitgezet en daarvoor niet betaald wordt, vraagt de bondsman zich af. 'Men gaat een overeenkomst met jouw aan in goed vertrouwen en je betaalt niet. Wat voor voorbeeld geeft de overheid als grootste werkgever op deze manier? Nu loopt een aantal van deze mensen met reçu’s rond en kan maar het geld niet krijgen. In principe word je gewoon misleid. Je hebt op het geld van de overheid gerekend om andere werkzaamheden te doen, je werknemers uit te betalen en andere zaken te doen.'

Naarendorp zegt, dat als opdrachtgever men eigenlijk verplicht is een deel van het geld vooraf te geven, zodat de aannemer materiaal kan kopen en kan beginnen met het werk. Maar, van de aannemer wordt verwacht dat hij met een eigen inzet komt om het werk van de overheid te doen. 'Wie geen geld heeft, gaat over tot het nemen van een lening gewoon om te beginnen met de uitvoering. Doordat de overheid niet betaalt, duwt men de mensen gewoon in schulden.'

Volgens de vakbondsman zeggen de bedrijven niets uit angst dat dit afgestraft zal worden door de overheid. 'Wanneer je zaken in de pers bespreekt, wordt ervoor gezorgd dat je of geen werk meer krijgt van de overheid of je nog langer moet wachten op je geld. Als bedrijf word je helemaal in een hoek gedrukt.'

Bushouders die rijden voor het NVD worden vandaag, 27 oktober 2016, uitbetaald

Minister Hoefdraad: 'Financiën heeft heel hard gewerkt en het juiste te storten bedrag vastgesteld'


De bushouders die trajecten onderhouden voor het Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB) worden vandaag, donderdag 27 oktober 2016, uitbetaald. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bevestigt op Starnieuws, dat het geld is overgemaakt. 

Hij zegt, dat pas op 21 oktober alle stukken bij zijn ministerie waren. Deze moesten eerst gecontroleerd worden voordat overgegaan kon worden tot betaling. De bewindsman stelt. dat alle stukken die ingediend worden, goed onderbouwd moeten zijn. Bij subsidieaanvraag moeten instituten en instellingen de richtlijnen van het ministerie van Financiën strikt opvolgen. Srd 4 miljoen was extra aangevraagd, waarover echter geen onderbouwing was gegeven. Er is Srd 12.924.500 aangevraagd. Het ministerie heeft Srd 8.294.000 overgemaakt vandaag. Het extra bedrag is niet toegekend.

'Financiën heeft heel hard gewerkt en het juiste bedrag dat overgemaakt moest worden, vastgesteld', zegt de minister.

De bushouders hebben afgelopen dinsdag actie gevoerd. Zij hadden met hun bussen de weg voor De Nationale Assemblee geblokkeerd om aandacht te vragen voor het feit, dat zij drie maanden niet waren uitbetaald. Zij kregen te horen van het NVB en minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) dat alle stukken bij het ministerie van Financiën waren. 

Vakbondsleider Kenneth Themen bevestigt dat het geld is overgemaakt. Hij vindt het jammer dat er eerst actie gevoerd moest worden voordat zaken pas rondkomen. Themen hoopt dat de bushouders in elk geval tot en met oktober worden uitbetaald.

Minstens zes doden bij aardverschuiving op een van drukste snelwegen van Colombia

Een onbekend aantal personen wordt nog vermist bij weggedeelte tussen Bogota en Medellin


Bij een grote aardverschuiving op een van de drukste snelwegen in Colombia zijn minstens zes doden gevallen. Een onbekend aantal personen wordt nog vermist. De enorme massa aarde bedolf het weggedeelte van de verkeersader tussen de hoofdstad Bogota en Colombia’s tweede stad Medellin, waardoor het verkeer totaal verlamd werd (zie foto - Bron: Reuters). Dit berichten diverse internationale media vandaag, donderdag 27 oktober 2016. Volgens de krant El Tiempo zijn zeven mensen gedood en worden er nog minstens negen vermist.

'Op dit moment hebben we zes mensen gevonden, ze zijn allemaal overleden', zei Gilberto Mazo, de verantwoordelijke voor rampenbestrijding in het noordoostelijke departement Antioquia.


'Een aantal mensen is verdwenen', aldus Mazo, die uitlegde dat de instabiliteit van het terrein de reddingsoperaties bemoeilijkt.

Vier gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Op de plaats van de ramp zijn meer dan honderd reddingswerkers aan het werk. 'Het gaat om ongeveer 50.000 kubieke meter aarde', verduidelijkte Mazo. Volgens de autoriteiten houdt de aardverschuiving verband met de hevige regenval in het gebied.

Volgens een bericht in de Latin American Herald Tribune (zie onderaan) is de aardverschuiving veroorzaakt door een explosie in een steengroeve in de gemeente van Copacabana, waarbij vier mensen gewond zouden zijn geraakt en mogelijk tien personen vast zitten.

De aardverschuiving begroef de vier rijstroken van de snelweg over een afstand van 200 meter kwam tot aan de deuren van twee huizen in de buurt van de weg. Geschat wordt dat zo'n 50.000 kubieke meter van de heuvel naar beneden is gestort op de weg. Sommige getuigen zeiden dat ze twee motorfietsen, een vrachtwagen en twee andere kleine voertuigen hadden gezien bedolven onder aarde.

Volgens de BBC zijn aardverschuivingen niet ongewoon in dit bergachtig gebied van Colombia, vooral na hevige regenval. Zes jaar geleden kwamen 85 personen om het leven een paar kilometer ten zuiden van Copacabana, toen een aardverschuiving tientallen woningen bedolf in de stad Bello.

Six Dead in Colombian Landslide That Buries Part of Highway

MEDELLIN, Colombia – The death toll in a landslide that buried a stretch of northwestern Colombian highway has risen to six, authorities said Wednesday.

“The initial report that we have of this emergency mentions six fatalities,” said the head of the disaster prevention and recovery administration, Mauricio Parodi, of the landslide in El Cabuyal sector that buried part of the Medellin-Bogota highway.

He said that the landslide apparently was caused by an explosion in a quarry in the municipality of Copacabana, which injured four people and possibly trapped as many as 10 people.

He also said that the missing people could be inside a container in the quarry.

The landslide buried the four lanes of the highway along a 200-meter (650-foot) stretch and came up to the doors of two homes near the road.

Parodi estimated that some 50,000 cubic meters (more than 500,000 cubic feet) of hillside cascaded down onto the road, adding that some witnesses said that they had seen two motorcycles, a truck and two other small vehicles buried.”

Meanwhile, an official with Devimed, which administers the Medellin-Bogota highway, German Velez Villegas, told reporters that “at least 12 people” are trapped or buried, including six quarry workers and six motorists, adding that it would be “difficult” to find survivors under the debris and earth.

Emergency crews, including firefighters, Red Cross, Civil Defense, National Police, and army and air force personnel are at the scene carrying out rescue and recovery efforts.

In Colombia worden iedere dag 21 meisjes tussen 10 en 14 jaar verkracht...

In 2015 zijn 7.648 meisjes van 10, 11, 12, 13 en 14 jaar jong verkracht


Iedere dag worden in Colombia 21 meisjes tussen de 10 en 14 jaar verkracht, aldus een gisteren door de Verenigde Naties (VN) uitgebracht rapport over het welzijn van meisjes. Het rapport van het VN Fonds voor Bevolkings Activiteiten (United Nations Fund for Population Activities, UNFPA) citeert uit statistieken van Colombia's 'Medical Examiner's Office' dat heeft geconstateerd dat in 2015 in die leeftijdscategorie 7.648 meisjes werden verkracht en 3.065 minderjarige jongens. Dit bericht de website ColombiaReports vandaag, donderdag 26 oktober 2016.

Volgens de rapporten zijn meisjes tussen 10 en 14 jaar de grootste groep slachtoffers van seksueel geweld en mishandeling in Colombia. Onder die meisjes zijn er 18 die iedere dag bevallen en dat zorgt voor zo'n 6.600 geboortes bij moeders van 14 jaar en jonger ieder jaar. Van die meisjes woont 64% in landelijke gebieden. De helft van de 'vaders' zijn volwassen mannen. Op een dag worden 22 meisjes slachtoffer van lichamelijk geweld. Gemiddeld worden maandelijks 11 meisjes onder de 14 jaar vermoord.

De directeur van het UNFPA Colombia Jorge Parra zei op RCN Radio, dat de oorzaak van dat extreem (seksueel) geweld tegen meisjes is 'gelegen in een gebrek aan seksuele voorlichting, niet noodzakelijk over voorbehoedsmiddelen, maar over zelfvertrouwen en waarden gerelateerd aan seksualiteit.'


'Seksistische praktijken en de geringe investering in de jeugd in Latijns Amerikaanse landen' is een andere reden voor de grimmige realiteit voor Colombiaanse meisjes, aldus de onderzoeksdirecteur van het UNFPA-rapport, Babatunde Osotimehin, in de krant El Nuevo Siglo.


(Red. De Surinaamse Krant/ColombiaReports)

Suriname krijgt zijn eigen Hall of Fame voor Surinaamse sporters

Hall of Fame in vleugel pand Surinaams Olympisch Comité wordt 5 november geopend


De Hall of Fame voor Surinaamse sporters wordt 5 november geopend in een vleugel van het pand van het Surinaams Olympisch Comité. 'We beginnen klein. We moeten ergens beginnen als we de sportgeschiedenis willen bewaren en komende generaties willen inspireren. Dit is een aanzet', zegt Ron Buth, voorzitter van de stichting Hall of Fame, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 27 oktober 2016.

Het idee voor een Hall of Fame is twaalf jaar geleden op papier gezet. Van overheidswege is er niets meer met het plan gedaan. De stichting heeft het op zich genomen om dit project tot werkelijkheid te maken. Buth, Ray Wimpel (penningmeester) en Ricky Stutgard (secretaris) hebben gisteren tijdens een ontmoeting met de pers de komst van de Hall of Fame aangekondigd.

'Maar, dit is niet alleen een persconferentie, maar ook een oproep. Aan iedereen die kan bijdragen, in het bijzonder de media omdat zij vastleggen en over een groot sportarchief beschikken. Dit is een nationale zaak', stelt Wimpel.

Met Borger Breeveld komt er ook een gesprek, omdat hij over belangrijk archief beschikt, aldus Wimpel. Buth stelt, dat het meer dan hoog tijd is actie te ondernemen. 'In het Westen eert men hun sporters terwijl ze nog in leven zijn. In Suriname zijn we geneigd het pas na hun dood te doen. We moeten beginnen. Straks zijn wij er niet meer, wij geven slechts de aanzet.'

Buth haalt aan dat er in de regio en in Amerika al Surinamers zijn opgenomen in hun Hall of Fame. Anthony Nesty in Amerika en Wiene Schal op Curaçao, haalt hij aan als voorbeelden.

De stichting krijgt heel veel ondersteuning uit Nederland. Enkele sporters hebben hun medewerking al toegezegd om waardevolle spullen, materiaal en informatie over zichzelf ter beschikking te stellen. Volgens de algemeen geldende standaarden kunnen slechts Anthony Nesty en Letitia Vriesde toegelaten worden tot de Hall of Fame. Andere atleten die het wel heel goed doen of hebben gedaan krijgen een plaats op de Wall of Fame, deelt Buth mee. 'We moeten hierbij denken aan Carolyn Adel. Maar, er komen steeds meer nieuwe grootheden op, denk maar aan Tyron Spong.'

In de Hal wordt ook ruimte gemaakt voor Sam Abraham, de eerste Surinamer die in de Guiness Book of Worldrecords is opgenomen. Zijn derde record heeft hij in 2004 laten optekenen. Hij heeft in Michigan, Amerika, de hoogste eenwieler, 35 meter, over een afstand van 8,5 meter gereden. Het record staat nog recht overeind.

Stutgard: 'We moeten dit doen voor alle sporters die een bijdrage hebben geleverd en in de vergetelheid zijn geraakt. We zijn het aan ze verplicht, they did a job well done. Dit zal huidige en komende generaties sporters nog meer inspireren om op het hoogste niveau te presteren. Ook draagt het bij aan natievorming. Wil je hebben dat zaken ons binden, dan ligt het in de sport en niet de politiek.'

'De oplossing van de crisis in Suriname ligt bij het bedrijfsleven'

'Alleen in Suriname blijft men proberen om bij de overheid in dienst te treden'

Directeur Suriname Business Center reageert op nieuwe lage ranking Suriname op 'Doing Business'-lijst Wereldbank


'De oplossing van de crisis in Suriname ligt bij het bedrijfsleven. Dat is overal in de wereld zo, maar alleen in Suriname blijft men proberen om bij de overheid in dienst te treden', zegt Gilbert van Dijk, directeur van de Suriname Business Center, vandaag, donderdag 27 oktober 2016, in de Ware Tijd, in reactie op het feit dat Suriname verder gedaald is op de zogenoemde ‘Doing Business’ ranglijst van de Wereldbank die 25 oktober is uitgebracht (zie hieronder). Suriname staat op de 158e plaats op een lijst van 190 landen. 

Hij is ervan overtuigd dat er vooruitgang wordt geboekt in Suriname op het gebied van ondernemen. 'Maar, wij gaan niet hard genoeg vooruit. Daarom gaan wij niet vooruit op de ranglijst om zaken te doen. Iedereen wil bij de overheid werken vanwege de voorzieningen en het feit dat je salaris gegarandeerd is, of je nou werkt of niet.' Een ander obstakel is onvoldoende scholing van de bevolking om goed opgeleide arbeiders te produceren. 'Middels onderwijs ontwikkel jij je beste economische hulpbron, de mens.'

Hij beaamt verder dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt tussen de regering en de bedrijfslevenorganisaties, waardoor ondernemers onvoldoende steun krijgen om aan de slag te gaan. 

Het collectief van bedrijfslevenorganisaties, met onder andere de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken, hebben gisteren een uitnodiging ontvangen van vicepresident Ashwin Adhin om volgende week hun noden en pijnpunten te bespreken. Zij hadden vorige week gevraagd ontvangen te worden. 

ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk kijkt optimistisch uit naar de ontmoeting, waarvan hij hoopt dat er harde afspraken gemaakt zullen worden. 'Wat wij nodig hebben, is dat de regering duidelijk aangeeft welke sectoren ze gaat stimuleren. Ze moet bijvoorbeeld vertellen, of ze de landbouw wil stimuleren met infrastructuur en zachte leningen. Dan zal je zien welke mogelijkheden er zijn bij ondernemers.'

Als de overheid zou aangeven dat de mijnbouw de belangrijkste focus is, dan zullen ondernemers weten dat ze niet hoeven te rekenen op steun in andere branches. 'De overheid moet de richting aangeven en zich toeleggen op twee of drie branches. Wij zijn geen Europa of Amerika die in staat zijn om alle sectoren tegelijkertijd aan te pakken.'


Wet Opvanginstellingen functioneert niet in de praktijk

In februari 2014 door parlement aangenomen wet is nu een papieren tijger


De Wet Opvanginstellingen, die in februari 2014 in De Nationale Assemblee werd aangenomen, blijkt in de praktijk niet te worden nageleefd en is verworden tot een papierentijger. Er is geen controle op de naleving, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 27 oktober 2016.

Opvanginstellingen voor kinderen zouden zich vanaf de afkondiging aan de standaarden, die in de wet zijn opgenomen, moeten houden. De instellingen hadden een overgangsperiode van zes maanden om hun zaken in orde te maken.

Een rondgang langs enkele opvanginstellingen brengt de redactie van de Ware Tijd niet verder dan crèchehouders die weigeren te praten over wat zij noemen ‘een gevoelig onderwerp’.

Heel veel crèches bevinden zich gewoon bij woonhuizen, waar soms is bijgebouwd. Volgens de wet moeten alle opvanginstellingen voor kinderen zich registreren en daarnaast moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo zouden er geschoolde krachten moeten werken. Ook zijn er voorwaarden voor de grootte van de opvang en standaarden voor voeding.Hoewel de wet niet alleen over crèches gaat, springen deze instellingen het meest in het oog. Vaak is erop gewezen, dat er onvoldoende personeel in dienst is, dat meestal niet is opgeleid en heel slecht betaald wordt. Dit komt vooral voor bij particuliere crèches.

De voorzitter van de vaste parlementaire commissie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Carl Breeveld (DOE), is bekend met de situatie. 'Wij gaan ook op pad en zien dat het niet is wat het moet zijn.' Hij vindt dat een afdeling op het ministerie zou moeten toezien op de naleving van de wet. Dat de wet niet wordt toegepast komt volgens Breeveld vooral door geldgebrek. Ook het stopzetten van de subsidie aan verschillende instellingen door de regering, speelt een rol.

De commissie vergadert morgen met minister Joan Dogojo en zal opnieuw het niet toepassen van de wet ter sprake brengen.

Bij de inwerkingtreding van de wet had de toenmalige ondervoorzitter van het parlement, Ruth Wijdenbosch al gesproken van een dode letter. De wet is een initiatiefvoorstel uit 2005 van de leden, Jenny Geerlings-Simons, André Misiekaba en Yvonne Ravales. 

Minister Van Dijk-Silos wil zeer snel problemen Kantongerecht aanpakken

Er zijn drie gebouwen in beeld waar voorlopig zittingen gehouden kunnen worden


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie wil vandaag nog, donderdag 27 oktober 2016, een oplossing vinden voor het probleem van het Kantongerecht aan de Fred Derbystraat in Paramaribo. De griffiers hebben sinds maandag het werk neergelegd, omdat het gebouw niet geschikt is. Elke zware regenbui zorgt voor water- en stankoverlast.

De bewindsvrouwe zegt op Starnieuws, dat verschillende opties bekeken zijn. Er zijn mogelijkheden om het Kantongerecht voorlopig elders onder te brengen. De minister heeft met de griffies gesproken en heeft poolshoogte genomen in het gebouw waar de zittingen voor strafzaken worden gehouden. Zij erkent het probleem en heeft verschillende opties uitgewerkt met diverse betrokkenen. De situatie is ook besproken in de Raad van Ministers.

Verwacht wordt dat de zittingen in januari volgend jaar in het nieuwe Kantongerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat gehouden kunnen worden. Het gebouw is technisch opgeleverd. Er moeten echter nog water en licht worden aangesloten, terwijl enkele kleine zaken nog in orde gemaakt dienen te worden. Van Dijk-Silos heeft intensief contact gehad met haar collega van Openbare Werken hierover.

Er zijn nu drie gebouwen in beeld, waar voorlopig zittingen gehouden kunnen worden.

De minister zegt verder, het erg te vinden dat mensen die op verdenking van strafbare feiten ingesloten zijn, nu veel langer moeten wachten op een oordeel van de rechter. Niet alleen de gedetineerden, maar ook hun familieleden worden ernstig gedupeerd. Aangezien er geen strafzaken worden behandeld, moeten deze uitgesteld worden. Het duurt weer enige tijd voordat de zaken weer op de rol geplaatst worden. 'Vandaag moeten wij spijkers met koppen slaan. Er moet een oplossing komen voor deze situatie', aldus de minister.

Den Blauwvinger: Artiest King Koyeba klust bij als drugshandelaar en ophef om niets door Parbode

COLUMN: De 'King' beweert bij OM drugs te verkopen om voor z'n 9 kids en 2 hoogzwangere vrouwen te kunnen zorgen

Zanger is gewoon een ordinaire drugs'hosselaar' – Minister Hoefdraad doet gewoon wat velen doen, een huis kopen


Suriname werd afgelopen week ietwat opgeschrikt door twee 'breaking news' berichten in de lokale media. Het ene had betrekking op een in drugs handelende min of meer bekende artiest en het andere op een minister die gewoon een woning heeft gekocht. De artiest werd gearresteerd en zit nog steeds achter slot en grendel en de bewindsman werd door het magazine Parbode feitelijk om niets gelyncht.

De bekende Surinaamse zogenoemde 'dancehall artiest' King Koyeba werd op zaterdag 15 oktober tijdens een gezamenlijke actie van de Narcotica Brigade, de Recherche Regio Midden, het Regionale Bijstand Team en Surveillance Wanica met twee andere personen aangehouden in het district Wanica, Suriname, met drugs, marihuana, in zijn bezit. Vijf dagen later verklaarde hij tegenover de rechter-commissaris in drugs te verkopen.
Hij beweerde verder, dat het vanwege de slechte financieel economische situatie in Suriname moeilijk voor hem is en dat hij begon met de verkoop van drugs om zijn negen kinderen te verzorgen. Hij wilde dat al zijn kinderen te eten zouden hebben. De zogenoemde artiest c.q. drugshandelaar heeft momenteel ook nog eens twee vrouwen die hoogzwanger zijn en hij zei er voor ze te willen zijn, ze financieel bij te willen staan staan. King Koyba verklaarde ook, hij af en toe marihuana gebruikt, hetgeen volgens hem normaal is in de artiestenwereld. Die opmerking zal hem door menig collega niet in dank worden afgenomen, of......??

Natuurlijk zijn zijn verklaringen grote onzin. Hij zoekt gewoon een soort excuus voor zijn drugshandeltje. Het is een artiest onwaardig, maar hebben we hier echt te maken met een artiest of met niets meer en niets minder dan een ordinaire laag bij de grondse drugshandelaar die zich liever begeeft in criminele drugskringen dan in de muziekwereld?

Hoe haal je het in je hoofd om je bewust gekozen drugshandel te gebruiken als een (drog)reden om voor je negen kinderen te kunnen zorgen en je twee hoogzwangere vrouwen? Heb je dan helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel? Negen kids, twee vrouwen en nog hoogzwanger ook? Hoe zit het met zijn muziekcarrière?
Gaat het zo slecht met zijn zogenoemde muzikale carrière?
Treedt hij zo weinig op?
Verdient hij niets?
Tja, dan maar drugs..... Er zijn toch genoeg andere hosselbaantjes te verzinnen? Ga cd's verkopen, ga je bling bling aan de man of vrouw proberen te brengen, boter- en kokoskoekjes bakken en gemberbier maken en verkopen of warme worst, ga op straat zingen voor wat geld, enzovoorts. Onzin verhaal dus, om voor z'n kids te kunnen zorgen.... Negen kinderen en hoeveel Kinderbijslag levert dat op? Zou iedereen eens moeten gaan doen, drugs verkopen, omdat het financieel even tegenzit.... dan wordt het nog gezellig in dit land... Zeg gewoon dat je een notoire drugsdealer en -gebruiker bent in plaats van aan te komen waaien met kleuter-excuses.


Nee, dan zou er meer respect moeten zijn voor minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.
Hij heeft onlangs een woning gekocht in Paramaribo-Noord, maar dat bleek weer om een of andere duistere reden voer te zijn voor het magazine Parbode en voor de Ware Tijd, die vorige week aandacht besteedde aan het Parbode-artikel.

De droomvilla waarin Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, onlangs zijn intrek nam, zou niet misstaan in Dubai. Alleen staat het 'optrekje' niet in een ver buitenland, maar in een exclusief villapark in Clevia, Paramaribo-Noord. Volgens Parbode hebben meerdere onafhankelijke bronnen bevestigd, dat Hoefdraad zich sinds kort de eigenaar van het pand mag noemen. Ook beamen verschillende buurtbewoners dat de minister recent in deze villa is komen wonen, zo schreef de Ware Tijd.


De villa is aan Hoefdraad verkocht door de originele eigenaren, die al enkele jaren zijn verhuisd naar het buitenland. De makelaar vroeg 650.000 Amerikaanse dollar voor het luxe huis dat op een perceel van maar liefst 3.450 vierkante meter staat - waarvan bijna 700 vierkante meter is bebouwd.

De berichtgeving was nota bene voor de bewindsman aanleiding om zich te verdedigen in een verklaring, waarin hij schrijft dat het gaat om een privé kwestie. 'Ik heb besloten om niet langer in een gehuurd huis te wonen, daar deze mij een fortuin aan huur kostte. Dit resulteerde in een koopwoning waarop er een hypotheek rust welke afgelost wordt via mijn internationale pensioen die ik nu verdien na 18 jaar hard werken in het buitenland.'

Natuurlijk, Hoefdraad heeft gelijk, het is een privézaak. Maar, dat laat het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi koud. 'Dat Financiënminister Gillmore Hoefdraad na het creëren van alle financiële ellende in Suriname nu lekker in de zespersoons jacuzzi van zijn peperdure villa mag genieten, is een klap in het gezicht van het volk', zo zei hij in het Dagblad Suriname.

Iedereen zou zich eens goed achter de oren moeten krabbelen.
Waarom is Parbode met haar opruiende artikel op de proppen gekomen?
Opruiend, ja. Het blad creëert willens en wetens een bepaalde sfeer rond Hoefdraad en zijn nieuwe woning. Maar, waarom? Wat beoogt de redactie van Parbode ermee? Het is op het randje van ordinaire riooljournalistiek.
Het staat iedereen toch vrij om welke woning tegen welke prijs dan ook te kopen, ongeacht de staat waarin het land verkeert? Kan het de minister kwalijk worden genomen dat hij financieel in staat is om een mooie woning te kopen? Heeft Parbode ook de woningen en de prijzen ervan van de overige ministers tegen het licht gehouden? Neen? Komt er geen 'Parbode-Top-10' van de meest dure en opzichtige woningen ooit gekocht door ministers?

Deze hele kwestie is door Parbode opgeblazen, wetende dat het bericht door andere media zou worden opgepikt om Hoefdraad te schaden, bewust, willens en wetens. Natuurlijk mag Parbode kritisch zijn en kritisch berichten, maar wel met de juiste instelling, de juiste bedoelingen en niet om een persoon bewust, en met waarschijnlijk een agenda, aan de schandpaal te nagelen voor iets dat zovelen voor hem in stilte hebben gedaan, namelijk gewoon een huis kopen met een hypotheek. So what!?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
27 oktober 2016
Amsterdam-Paramaribo

Agent om het leven gekomen bij massaprotesten Venezuela

Twee agenten en 120 demonstranten gewond geraakt bij verzet tegen president Maduro


Bij de massale protesten in Venezuela is gisteravond laat een politieagent om het leven gekomen. Twee andere agenten raakten gewond. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken Nestor Reverol, zo berichten vanochtend, donderdag 27 oktober 2016, onder andere media in Nederland.

De oppositieleider Henrique Capriles zei eerder, dat bij de marsen 120 mensen gewond zijn geraakt. Honderdduizenden mensen door heel Venezuela gingen woensdag de straat op om te protesteren tegen president Nicolas Maduro. De woedende demonstranten vinden dat Maduro zich als een dictator gedraagt.

De kiescommissie, die op de hand is van de president, zette vorige week een streep door plannen voor een referendum, omdat er zou zijn gefraudeerd met de ingezamelde handtekeningen. Volgens de oppositie, die al langer van Maduro probeert af te komen, heeft de president druk uitgeoefend op de rechterlijke macht en de kiescommissie om een stokje te steken voor het referendum.Dos funcionarios resultaron heridos

Asesinan oficial de Polimiranda con arma de fuego cuando intentaba dispersar marcha opositora

El titular de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, detalló que José Alejandro Molina Ramírez falleció luego que los manifestantes atacaran la comisión policial utilizando armas de fuego, mientras cumplía labores de orden público
El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que la noche de este martes  fue asesinado un oficial de la policía de Miranda, mientras intentaba dispersar una manifestación opositora por obstaculizar el paso entre el kilómetro 14 y 15  de la Carretera Panamericana.

Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, detalló que  José Alejandro Molina Ramírez falleció luego que los manifestantes atacaran la comisión policial utilizando armas de fuego, situación que dejó a otros 2 oficiales de Polimiranda heridos, uno por arma de fuego igualmente y otro por un objeto contundente.

“Manifestantes de la oposición venezolana trancaron esa arteria principal que comunica a los Altos Mirandinos y de acuerdo a las funciones que tiene la Policía de Miranda en materia de orden público, como lo establece el artículo 332 de la Constitución, como órgano concurrente con los órganos de seguridad ciudadana, procedieron a intentar dispersar y  parte de los manifestantes iniciaron un ataque con armas de fuego”, precisó.

Dio a conocer que ya se ha iniciado una investigación ordenada por el Ministerio Público, hay dos detenidos por averiguaciones, quienes se encuentran en la sede de Polimiranda.

“Se va a ordenar profundizar las averiguaciones que sean necesarias para esclarecer este homicidio contra este oficial, quien estaba actuando en el cumplimiento del deber para dispersar esta vía principal que comunica a los Altos Mirandinos, que era obstaculizada por manifestantes de la oposición”, dijo Reverol.

ACTOS VIOLENTOS EN ZULIA
Por otro lado, el ministro Néstor Reverol, señaló que en el estado Zulia, específicamente en el municipio Maracaibo, un grupo de manifestantes de la oposición salió a marchar a la altura de la circunvalación número 1 y un grupo de personas pudo identificar que éstos se encontraban en compañía de funcionarios de la Policía del Municipio San Francisco, quienes accionaron armas de fuego contra otros ciudadanos, de los cuales hay tres heridos y hay otro herido por objeto contundente.
“Los 4 están fuera de peligro y se ha ordenado una profunda investigación así como la intervención de la Policía del Municipio San Francisco y la destitución de su director, para que se someta a las averiguaciones que adelanta el Ministerio Público que ha designado un fiscal con competencia nacional para adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer la grave practica policial”, sentenció.

Reverol destacó que desde el Gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro, continúa el llamado a la paz, la prudencia y el derecho  a manifestar  de los venezolanos y venezolanas tal como lo establece la Constitución pacíficamente y sin armas.

Puntualizó que “ese derecho no es absoluto, se pierde cuando los manifestantes se tapan el rostro, cometen alteraciones graves del orden público y accionan armas de fuego. Vamos a seguir llamando a l pueblo de Venezuela a la paz, a la prudencia”.

Agregó que las autoridades seguirán monitoreando todo el territorio nacional, atentos ante cualquier irregularidad que se presente desde el punto de vista del orden público.
T/Yorcellys Bastidas

De koers gaat weer de lucht in....

Plotseling enorme vraag naar vreemde valuta, terwijl er nauwelijks aanbod is

Alles wijst op speculatie met de koers


Nadat de koers onder de Srd 7 dook is er nu weer een onoverzichtelijke situatie ontstaan, zo schrijft Starnieuws vanochtend, donderdag 27 oktober 2016. Niet bij naam genoemde cambio- en bankhouders zeggen in een reactie, dat er ineens een enorme vraag is naar vreemde valuta, terwijl er nauwelijks aanbod is. Daarom stijgt de koers weer. 

De daling van de koers was niet gebaseerd op meer inkomsten door export. Experts hadden gewaarschuwd dat speculanten op de markt bezig waren en dat de koers ineens weer kan stijgen. Deze 'Jo-jo-situatie' is funest voor de economie. Door een fluctuerende koers kan er niet worden gepland.

De indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor vandaag is Srd 6,95 voor de Amerikaanse dollar en Srd 7,60 voor de euro. Veel transacties worden buiten de banken en cambio's om gedaan, waardoor de gemiddelde koers hetzelfde is gebleven.

Gisteren werd voor de Amerikaanse dollar al boven Srd 7 neergeteld. Overal kregen mensen die valuta wilden kopen te horen dat deze niet aanwezig is. Wie boven de Srd 7,25 wilde neertellen, kon zaken doen. Alles wijst er op dat er gespeculeerd wordt met de koers.

Oncoloog Pinedo en Duitse viroloog en Nobelprijswinnaar Zur Hausen geven op Curaçao informatie over hpv-virus

Ruim 1.000 vrouwen laten zich in WTC informeren over hpv-virus


Meer dan duizend vrouwen hebben gisteravond gehoor gegeven aan de oproep van de Curaçaose oncoloog Bob Pinedo en de Duitse viroloog en Nobelprijswinnaar Harald zur Hausen om zich in te laten lichten over het hpv-virus en de gevolgen ervan. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 27 oktober 2016.

In het WTC werd door het genoemde tweetal tijdens een gratis sessie informatie gegeven over het hpv-virus en konden vrouwen een afspraak maken voor een hpv-test.

Naast Pinedo en Zur Hausen richtten verpleegkundige Ethel Bijnoe, onderzoekster Desiree Hooi en gynaecoloog Igor Gomes Bravo het woord tot de massaal opgekomen vrouwengroep die gretig gebruik maakte van de gelegenheid om vragen te stellen, aldus het dagblad.

Datum inhoudelijke behandeling hoger beroepszaak Babel op Curaçao nog niet bekend

Geert-Jan Knoops, advocaat van Schotte en Van der Dijs, wil meer getuigen horen


De regiezitting in de hoger beroepszaak-Babel heeft nog geen datum opgeleverd voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) medegedeeld, aldus Paradise FM gisteravond 26 oktober 2016. De regiezitting begon woensdagochtend om negen uur en was rond drie uur 's middags pas afgelopen. 

In eerste aanleg werden in deze zaak ex-premier Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs veroordeeld wegens fraude en witwassen, terwijl Schotte daarnaast onder meer werd veroordeeld voor ambtelijke corruptie en liegen over zijn zogenaamd vermiste diplomatiek paspoort.

Geert-Jan Knoops, nu de advocaat van Schotte en Van der Dijs, heeft laten weten meer getuigen te willien horen, zoals Kenneth Dambruck, destijds hoofd van het MOT - het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - en het door Schotte aan de kant geschoven hoofd van de Veiligheidsdienst Edsel Gumbs. Het Openbaar Ministerie vindt dat nodeloze vertraging van de zaak.

Knoops is een eigen onderzoek gestart in de zaak Babel. Zes deskundigen bekijken of het strafrechtelijk onderzoek tegen Schotte en Van der Dijs wel rechtmatig is geweest, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 27 oktober 2016. Volgens Knoops, die het stokje overneemt van de Curaçaose advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, is het Openbaar Ministerie een onderzoek begonnen op basis van twee aangiftes. Daarvan was één anoniem.

'Een strafrechtelijk onderzoek kan nooit starten met een anonieme aangifte, tenzij er aan die persoon ernstige bedreigingen zijn geuit. Of dat het geval is geweest bij deze persoon weten we niet want het OM heeft deze anonieme aangifte verder niet onderzocht', aldus de advocaat tijdens de regiezitting gisteren.

De twee aangiftes baseren zich bovendien op de zogeheten MOT-meldingen waarbij er verdachte transacties zouden zijn geweest op de bankrekeningen van Schotte en Van der Dijs. 'De hoofdvraag aan het Hof moet zijn: waarom zijn deze meldingen in 2013 wel verstrekt aan het OM terwijl in 2011 nog werd gemeld dat het geen verdachte transacties waren?'

Knoops laakt het feit dat de MOT-meldingen gelekt zijn, terwijl ze volgens de advocaat uit de kluis van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) komen. 'Alleen de MOT-meldingen lagen ten grondslag aan het strafrechtelijk onderzoek door die twee aangiftes waarvan één anoniem. De MOT-gegevens van Schotte die bij de VDC lagen, zijn via de Veiligheidsdienst zelf opzettelijk gelekt naar de media. Voormalig hoofd van de VDC Edsel Gumbs moet gehoord worden als getuige om de ernst van de schade die is aangericht aan te tonen.'

Samen met zijn vrouw Carry Knoops-Hamburger neemt Knoops de verdediging op zich. Knoops-Hamburger begon de regiezitting door te stellen dat er sprake is van zwartmaking door politieke rivalen aan het adres van de oud-premier en dat Schotte al bij het begin van zijn politieke loopbaan een bedreiging voor ‘de gevestigde orde’ vormde. Knoops voegde daaraan toe. 'Fundashon Akshon Sivil (FAS) ronselde mensen die aangifte tegen Schotte wilden doen. FAS werkt samen met het OM.'

Om alle eigen onderzoeken te kunnen afronden voordat de inhoudelijke behandeling begint, heeft Knoops om vier maanden verzocht bij de rechter. Op 16 november zal het Hof laten weten aan welke onderzoekswensen kan worden voldaan en wanneer de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak Babel zal plaatsvinden.
Het OM gaat uit van april of mei volgend jaar voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Meisje (15) in Nickerie pleegt suïcide

Meisje neemt verdelgingsmiddel in


Een 15-jarig meisje in het district Nickerie heeft afgelopen zaterdag zelfmoord gepleegd. Zij heeft een verdelgingsmiddel ingenomen. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de aanleiding hiertoe is geweest. De moeder van het meisje laat woensdag 26 oktober 2016 via het Dagblad Suriname weten, dat ze niet weet wat de exacte oorzaak is geweest. 

Het meisje leverde heel goede prestaties op school en zij had geen gezondheidsproblemen. Alhoewel het meisje vaak ruzie had met haar moeder, had de moeder nooit verwacht dat haar dochter in staat zou zijn om zichzelf van het leven te beroven.

Het meisje zou wel rebellerend gedrag hebben vertoond wanneer ze werd aangesproken op haar overmatig telefoongebruik. Maar, de moeder ziet dat niet als reden om suïcide te plegen. Het kind had eerder nimmer met suïcidale neigingen rondgelopen.

Voorzitter vakcentrale C-47 vindt dat ambtenaren ook recht op inflatiecorrectie hebben

Voorzitter COL: 'We zijn alvast met de leerkrachten van start gegaan, maar de andere groepen volgen ook'

Volgens FOLS-president Nerkust is geen sprake van inflatiecorrectie


De voorzitter van de Vakcentrale C-47, Robby Berenstein, spoort ambtenaren aan om, net als de leerkrachten, van de regering een inflatiecorrectie te eisen. Leerkrachten krijgen zo'n uitkering aan het einde van deze maand, maar de bureauambtenaren krijgen die niet. 'De leerkrachten hebben onderhandeld en duidelijke afspraken met de overheid gemaakt en die overeenkomst moet wel uitgevoerd worden.' Dit bericht de Ware Tijd woensdag 26 oktober 2016.

Vakbondsleider Hugo Blanker van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, zegt geen bezwaar te hebben om de leerkrachten als kopgroep te zien. 'Iedereen heeft gevochten voor het tot stand brengen van een salarisreeks, maar de regering kan niet in haar eentje blijven bepalen voor de landsdienaren.' 

Hij benadrukt, dat zijn organisatie zich beraadt over de andere ambtenarengroepen. 'We zijn alvast met de leerkrachten van start gegaan, maar de andere groepen volgen ook. We komen ook op het punt waarbij eenieder geholpen moet worden.'

Marcelino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zegt dat er geen sprake is van een inflatiecorrectie. 'Het is maar een nominaal bedrag als voorloper op de waardering die naar de verbetering van de situatie moet leiden. Het probleem is al jaren gaande en de beslissing is terecht.' Hij spreekt van een stap in de goede richting. Het is een begin, maar wij zijn er nog niet.

Defensie Caribisch Gebied beëindigt de noodhulp aan door orkaan Matthew zwaar getroffen Haïti

Twee marineschepen hebben twee weken hulp verleend aan getroffen Haitianen  


Defensie beëindigt de noodhulp aan Haïti, dat begin deze maand werd getroffen door een zware orkaan. De laatste dag van de noodhulp was woensdag 26 oktober 2016, zei een woordvoerster van Defensie, zo berichten Nederlandse media. 

Twee Nederlandse marineschepen zetten twee weken geleden vanuit het Caribisch gebied koers naar het zwaar getroffen Haïti om hulpgoederen en tenten af te leveren. Een team van de marine hielp mee om de schade te verhelpen. Ook werd een team van verpleegkundigen ingezet en specialisten van het Rode Kruis.

De marineschepen keren terug naar Aruba en Curaçao.


De gewone hulporganisaties zoals het Rode Kruis blijven nog wel actief in het land voor structurele hulp, zei een woordvoerder van de marine.


Orkaan Matthew teisterde begin oktober het straatarme land. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen en tienduizenden raakten dakloos. De Verenigde Naties hebben donoren gevraagd ruim 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de slachtoffers.