vrijdag 28 oktober 2016

EBS adviseert om aanvraag aansluiting op het net zo vroeg mogelijk in bouwproces te doen

Wachttijd voor offertes varieert nogal


De aanvraag voor de kosten van aansluiting op het elektriciteitsnetwerk of een uitbreiding van een bestaande installatie, moet zo vroeg mogelijk in het bouwproces worden gedaan. De klant moet de officiële aanvraag via een erkende installateur indienen bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). De EBS geeft deze adviezen, omdat er een heel proces vooraf gaat aan de uiteindelijke oplevering van de installatie en de wachttijd voor verschillende offertes kan variëren, zo bericht de EBS vrijdag 28 oktober 2016. 

Na de technische, administratieve controle en invoering in het systeem, wordt de installatie in overleg met de installateur fysiek gecontroleerd. Na de keuring volgt het opstellen van de offerte voor betaling van de kosten die te maken hebben met de realisatie van de aansluiting. Bij het proces van opmaak van de offerte wordt een onderscheid gemaakt tussen aansluitingen waar de aanwezige netvoorzieningen toereikend zijn en die waar de netvoorzieningen niet toereikend zijn en er dus voorzieningen getroffen moeten worden. Dit resulteert in een variërende wachttijd voor offertes. 

Omdat de wachttijd voor offertes nogal varieert, raadt de EBS klanten aan om het aanvraagproces al in de ontwerpfase van de woning aan te vragen. Dit kan de wachttijd aanzienlijk doen verkorten, stelt de EBS.

Bij simpele aansluitingen, waarvoor geen voorzieningen in het elektriciteitsnetwerk vereist zijn om het vermogen te vergroten, is de wachttijd relatief korter dan de meer gecompliceerde aansluitingen waar een transformator moet worden geïnstalleerd en/of een netwerk bijgebouwd moet worden. Alvorens de offerte kan worden opgemaakt gaat de N.V. EBS eerst na wat de ligging van het bedoeld pand ten opzichte van het net is en of het aangevraagd vermogen beschikbaar is in de omgeving. Hierna kan de offerte worden opgemaakt. Wanneer de klant heeft betaald kan tot het realiseren van de aansluiting worden overgegaan ingeval de materialen beschikbaar zijn.

Ook bij de bestelling van het materiaal kunnen er vertragingen van uiteenlopende aard optreden, waardoor de kans bestaat dat er vertraging ontstaat in realisatie van de voorgenomen aansluiting. Om een aansluiting te realiseren zijn er materialen nodig zoals transformatoren, kabels, meters, enzovoorts. EBS houdt regelmatig openbare aanbestedingen voor de aanschaf van deze materialen. Veel materiaalsoorten zijn meteen te bestellen, maar vaak genoeg zitten er ook zaken tussen die door de fabriek geassembleerd moeten worden en daardoor een langere leveringstijd hebben.

Deels is de oorzaak van de vertraging ook te wijten aan het feit dat EBS de gelden moet opsparen om grote hoeveelheden aan te schaffen. De materialen zijn alleen in grote hoeveelheden voordelig aan te schaffen. De kosten van de voorzieningen worden in Srd betaald, echter is 90% van de materialen in Amerikaanse dollars geprijsd. Niet alleen de koers, maar ook de beschikbaarheid van valuta via de officiële instanties lopen niet al te vlot.

Het is dus van belang dat de aanvraag om aangesloten te worden op het elektriciteitsnetwerk vroegtijdig wordt ingezet, adviseert de EBS.

VHP-voorzitter Santokhi: 'Divali staat in het teken van religie'

'Vooral in deze tijd van crisis hebben we meer dan ooit energie nodig, licht nodig'

'Laat de VHP het licht in de tunnel zijn naar de toekomst'


Divali is een lichtjes feest dat ook tot uiting gebracht wordt middels zang, gedicht en dans waarbij het accent gelegd wordt op het feit dat divali in het teken staat van religie, van geloof, geloof in onze schepper. Dat wij de Lakshmi Ma niet alleen aanbidden maar juist tijdens divali haar vragen om te midden van ons te zijn. De Lakshmi wordt door ons verwelkomd en daarom maken wij ons erf, ons huis en onze omgeving schoon. Spiritueel, moeten wij als mens ook ons binnenste' schoonmaken vooral naar onze medemens toe. 

Waar mensen met elkaar zijn komt het weleens voor dat het licht uitvalt. Een ieder plots gehuld in duisternis. Dan krijgen wij plotselinge angst kreten! Angst en onzekerheid als plotseling het licht uitvalt. Dat is het ander aspect van Divali. Licht dat moet zorgdragen dat u kunt zien, dat men zich veilig voelt, dat je je omgeving kunt raadplegen en herkennen en dat u mensen ziet! U ziet mensen van verschillende pluimage, van cultuur en geloof. Doordat er licht is kunt u onderscheidt maken. 

Door het licht kunt u respect geven aan die verschillen die er zijn in ons als mens, qua cultuur, religie en door die erkenning en door het respect te geven aan die verschillen worden we een sterke natie.

Door het licht bent u in staat onderscheid te maken tussen goede en slechte dingen.

Door het licht moet u in staat zijn het goede te zien in uw omgeving en wanneer het goede zichtbaar wordt, u inderdaad in staat bent daarmede het kwade te overwinnen. Dat is mijn innige wens!

Het licht kan ook gezien worden als energie, die zorgdraagt dat we als mens dagelijks met elkaar kunnen communiceren. Energie die zorgdraagt dat we als mens ontwikkeling kunnen brengen. Vooral in deze tijd van crisis in het land, hebben we meer dan ooit energie nodig, licht nodig. Licht voor elkaar, licht voor ontwikkeling, licht voor de toekomst.

We voelen ons gesterkt als we merken dat Divali universeel wordt gevierd, het wordt over de hele wereld gevierd, in meer dan 180 landen.

In feite moeten wij ons als mens ongeacht de geloofsovertuiging laten leiden door het licht, door energie. En dat is het licht dat wij nodig hebben voor de toekomst.

En laat het gezegd zijn, dat in deze tijd van crisis het licht moet schijnen in uw hart. In de zaal zijn er zoveel jongeren en dat is het licht dat wij zien in de toekomst. Maar, in de zaal zien we ook zoveel vrouwen, dat zijn onze Lakshmi's, die centraal staan op de dag van divali. Laten wij die Lakshmi's dat respect geven, die erkenning geven, die waardering geven voor de offers die zij elke dag brengen.

Vooral in deze tijd van crisis zijn het de vrouwen die de zwaarste slagen als eerste moeten opvangen. Daarvoor staat divali ook in het teken van onze Lakshmi's. En we zien hier ook zoveel mannen die samen met de vrouwen hard werken en toch minder verdienen. Dat zij een tweede en zelfs een derde baan nodig hebben. En dat u hard werkt voor u en uw gezin om welzijn te hebben, om het goed te hebben maar meer nog dat u eerlijk werk doet en daarmee uw geld verdient om te zorgen dat u een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land.

Als VHP-voorzitter en parlementariër weet ik dat veel mensen onzeker zijn omdat wij in een duistere periode zijn terecht gekomen. Laat divali het licht voor u brengen. Laat de VHP het licht in de tunnel zijn naar de toekomst. Van deze voorzitter kunt u verwachten dat hij samen met u het licht zal dragen, de toorts zal dragen, en ervoor zorgdragen dat wij verlichting krijgen in Suriname.

VHP

Zogenoemde 'langliggers' zijn financieel blok aan het been voor ziekenhuizen

Directeur Sint Vincentius: 'Uiteindelijk wordt het een verliespost voor het ziekenhuis'

'Meestal moet de langliggende patiënt thuis worden opgevangen, maar de zorg daar is niet bij iedereen goed geregeld'


Ziekenhuizen hebben op dit moment te maken met langliggers. De kosten kunnen oplopen tot tienduizenden Srd’s per persoon. Het bedrag neemt toe, vooral als de patiënt grote hoeveelheden bloed nodig heeft of langdurig medicijnen gebruikt. 'Op gegeven moment weet je niet meer waar je de rekening moet neerleggen, uiteindelijk wordt het dan een verliespost voor het ziekenhuis', zegt Manodj Hindori vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, in de Ware Tijd. Hij is directeur van het Sint Vincentius ziekenhuis, en voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad.

Langliggers zijn volgens de definitie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) patiënten die langer dan drie maanden liggen. 'Dit drukt zwaar op de kosten van het ziekenhuis. Gelukkig gaat het niet om hele grote aantallen, maar de groep vormt toch wel een groot probleem voor de ziekenhuizen', zegt Hindori.

De betaling voor deze langliggers aan de ziekenhuizen is niet geweldig. Voorheen werden de kosten door SoZaVo gedekt, maar tegenwoordig is het budget daar beperkt. Ook houden zorgverzekeraars zich strikt aan het maximum aantal van 120 ligdagen, dat in de wet is opgenomen. Patiënten die meerdere keren per jaar in het ziekenhuis worden opgenomen met chronische klachten komen al gauw boven dit aantal uit. De verzekeraars stoppen dan de betaling.

'Voor de ziekenhuizen rest dan niets anders dan de patiënt of de familie te vragen om de resterende kosten te betalen, maar dat gaat echt niet eenvoudig. De familie zegt haast altijd dat zij geen geld heeft, waardoor je als ziekenhuis het nakijken hebt.'

De maatschappelijk werkers van de ziekenhuizen proberen de langliggers zo snel mogelijk naar een andere plek te krijgen. In Suriname zijn geen verpleegtehuizen, maar soms lukt het om ze over te plaatsen naar een bejaarden- of kindertehuis. 'Meestal moet de patiënt thuis worden opgevangen, maar de zorg daar is niet bij iedereen goed geregeld. Als het allemaal niet lukt moeten we op humanitaire gronden doorgaan met zorg verlenen aan langliggers, al weet je als ziekenhuis dat de kosten niet vergoed worden. We zouden daarom blij zijn als er een goed vangnet zou zijn voor de langliggers.'

In haven Franse Duinkerken 508 kilo cocaïne onderschept op schip uit Suriname

In container met rijst zitten sporttassen met drugs


De Franse drugspolitie (OCRTIS, Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) heeft in de haven van Duinkerken op 17 oktober een container met 508 kilo cocaïne onderschept. Franse media melden gisteren, donderdag 27 oktober 2016 (waaronder France 3, zie hieronder), dat de container afkomstig was van een schip dat vanuit Suriname via het Franse eiland Guadeloupe was aangekomen.

In een container met rijst bleken sporttassen met drugs te zijn bijgepakt met daarin blokken van een kilo. Er is niemand aangehouden. De vangst werd gedaan na inlichtingen van ‘buitenlandse diensten’.

De tip zat op een zending van acht containers met rijst, één daarvan bleek drugs te bevatten. 

Onderscheppingen van cocaïne in Frankrijk komen niet vaak voor. Het Franse record voor cocaïnevangsten staat op 2,3 ton die in december 2015 is gepakt in voor de kust van Boulogne-sur-Mer op een Moldavisch vrachtschip. In december 2015 werd 60 kilo gepakt in Duinkerken.


Dunkerque : saisie record de cocaïne dans le port

508 kilos de cocaïne ont été saisis le 17 octobre dernier dans le port de Dunkerque. La drogue se trouvait dans un conteneur de marchandise alimentaire (riz) se trouvant sur un navire en provenance du Surinam. Information France 3

508 kilos de cocaïne ont été découverts le 17 octobre dans le port de Dunkerque, dans un conteneur en provenance du Surinam (Illustration). © MAXPPP
© MAXPPP 508 kilos de cocaïne ont été découverts le 17 octobre dans le port de Dunkerque, dans un conteneur en provenance du Surinam (Illustration).
L'OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) de la DCPJ à Nanterre enquête sur un important trafic international de stupéfiants, après la saisie le 17 octobre dernier dans le Port de Dunkerque de 508 kilos de cocaïne

La drogue se trouvait dans un conteneur transporté par un grand navire CMA-CGM en provenance du Surinam, et ayant fait escale en Guadeloupe. 

C'est dans ce conteneur qu'ont été trouvés les sacs contenant au total 508 kilos de cocaïne. © DR
© DR C'est dans ce conteneur qu'ont été trouvés les sacs contenant au total 508 kilos de cocaïne.

DANS DES SACS DE SPORT

C'est sur la base de renseignements fournis par des services de sécurité internationaux, que l'OCRTIS a pu cibler une cargaison à bord de ce bateau, et notamment huit conteneurs pouvant potentiellement cacher une quantité importante de drogue.

A l'arrivée du bâtiment le 17 octobre à Dunkerque, les policiers ont fouillé ces conteneurs et ont trouvé, dans l'un d'entre eux, 508 kilos de cocaïne, conditionnés en centaines de "pains" (généralement d'1 kg). La drogue, qui se trouvait dans des sacs de sport, avait été chargée là par la technique dite du "Rip-off", qui consiste à déposer opportunément de la marchandise dans un conteneur, souvent dans un port, sans avoir le temps ni la logistique nécessaires pour la dissimuler.

Il serait d'ores et déjà établi que cette cocaïne avait été embarquée au Surinam, Elle est actuellement en cours d'analyse pour établir son taux de pureté. La valeur marchande de ces 508 kilos pourrait être estimée à 15 millions d'euros. 

Il n'y a pas eu d'interpellation pour l'instant dans cette affaire. 

La dernière saisie record de drogue dans la région avait été réalisée en décembre 2015 au large de Boulogne-sur-Mer, à bord d'un cargo moldave, qui transportait 2,3 tonnes de cocaïne

En mai 2015, 60 kilos avaient été découverts par l'OCRTIS dans un conteneur, dans le Port de Dunkerque.

Personen die AOV ontvangen kunnen in december Srd 100 extra tegemoet zien

Extraatje is ter compensatie van de weggevallen Bigisma Dey


Alle personen die de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) krijgen ontvangen in december eenmalig Srd 100 extra. In de maand december ontvangt dus elke AOV'er Srd 625 in plaats van de maandelijkse Srd 525. Dat is vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) bekendgemaakt (zie hieronder).

De eenmalige uitkering is ter compensatie van de Bigisma Dey die jaarlijks werd georganiseerd, maar nu is weggevallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) vindt dat met de eenmalige uitkering elke AOV'er wordt bereikt, wat niet het geval was met de Bigisma Dey.

De regering heeft het besluit voor de eenmalige uitkering in december genomen. Het ministerie van SoZaVo heeft de bekendmaking hierover gedaan.

Weer cocaïne onderschept in container op schip in Rotterdamse haven uit Brazilië

Douane vindt in 203 pakketten tussen fruitpulp ruim 220 kilo cocaïne 


Medewerkers van de douane hebben deze week weer cocaïne gevonden in een container in de haven van Rotterdam (zie foto - Bron: Openbaar Ministerie). Vorige week werd ook al coke gevonden in een container op een schip uit Brazilië, zo bericht het Openbaar Ministerie vandaag, vrijdag 28 oktober 2016.

Ook nu kwam de container uit dat land.

De deze week gevonden drugs zaten in ijzeren vaten tussen een lading fruitpulp; in totaal 203 pakketten met ruim 220 kilo cocaïne.

De container was dinsdag aangekomen in Rotterdam. De drugs, met een waarde van zo'n 6 miljoen euro, zijn inmiddels verbrand, aldus het Openbaar Ministerie. Vorige week ging het om 200 kilo cocaïne, in tweehonderd pakketten verdeeld, in olievaten in een container.

Supermarkt in Moengo door vier mannen overvallen

Drie personen door overvallers mishandeld en gekneveld achtergelaten

Buit bestaat uit ruim Srd 70.000, sigaretten, opwaardeerkaarten mobiele telefonie en mobiele telefoons


Supermarkt China Town is vanochtend, vrijdag 28 oktober 2016, door vier mannen overvallen. Drie personen werden mishandeld en liepen daardoor verwondingen op. Zij werden gekneveld achtergelaten. 

Twee van de slachtoffers, die gewond zijn geraakt aan het hoofd, zijn naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat ruim Srd 70.000, sigaretten, opwaardeerkaarten voor mobiele telefonie en mobiele telefoons als buit zijn meegenomen. Een van de overvallers was gewapend met een koevoet. De politie van Moengo is bezig met het onderzoek.

'Suriname zal jaarlijks fors meer moeten gaan betalen om buitenlandse schulden af te lossen'

Voorzitter VES: 'Suriname betaalt jaarlijks rond 100 miljoen Amerikaanse dollar rente en dat wordt meer'


Het bedrag dat Suriname jaarlijks betaalt aan buitenlandse schulden zal zeer waarschijnlijk fors toenemen dankzij de 550 miljoen Amerikaanse dollar obligatielening die de regering in het buitenland gesloten heeft. 'Suriname betaalt nu rond de 100 miljoen Amerikaanse dollar aan rente op jaarbasis. Met de obligatielening zal dat bedrag waarschijnlijk stijgen naar 150 miljoen dollar', verwacht Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zo zegt hij vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, in de Ware Tijd.

Hij wijst erop, dat het land volgens de wet nu nog voldoende ruimte heeft om deze lening aan te gaan. 'Volgens onze Wet op de Staatsschuld mag Suriname tot maximaal 60 procent van de totale waarde van onze economie lenen. Momenteel zitten wij op ongeveer 41 procent, overeenkomend met ongeveer één miljard Amerikaanse dollar', legt de VES-voorzitter uit.

Maar, na de obligatielening zou de leenruimte gehalveerd zijn. 'Het half miljard dollar dat wij als land nog over hebben zullen wij in de komende twee tot drie jaar ingevuld hebben, indien wij de overeenkomst die wij hebben met het Internationaal Monetair Fonds en de lening met de Islamitische Ontwikkelingsbank verder opnemen', voorspelt de econoom. Dit zou de jaarlijkse betalingen, 'alleen al aan rente', verder kunnen stuwen naar 200 miljoen Amerikaanse dollar. 'Maar, dan zullen wij geen ruimte meer hebben volgens de wet om te lenen.'

Hij benadrukt dat Suriname concrete stappen moet nemen om de productie en export te stimuleren, teneinde de schuldenlast aan te kunnen. De overheid moet daarbij beginnen om het vertrouwen van het bedrijfsleven te versterken door transparant en voorspelbaar te zijn.

Hydroloog en warm bepleiter voor aanplant mangrove voor kust Naipal gehuldigd door Rotary

Naipal in zonnetje gezet vanwege zijn bijdragen aan bescherming kust tegen dreiging stijgend water


Wetenschapper Sieuwnath Naipal is gisteravond gehuldigd voor zijn 'buitengewone bijdrage geleverd aan het behoud van het milieu in het bijzonder de bescherming van de Surinaamse kust tegen de gevolgen van klimaatverandering'. Zijn werk is door alle drie Rotary organisaties bekroond met de Rotary Vocational Excellence Award, zo bericht vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, Starnieuws. 

'Hij is een praktijkgerichte wetenschapper die letterlijk in de modder en het water staat om zijn ideeën uit te voeren, ethische standaarden staan hoog in zijn vaandel, he is truly a dedicated servant of humanity', luidt het oordeel van de jury. Naipal is de 23e persoon die door de Rotarians is onderscheiden.

Naipal is geboren in Nickerie en voornamelijk grootgebracht door zijn grootmoeder. Een groot deel van zijn jeugd heeft hij in de Hamptoncourtpolder doorgebracht. Na de MULO afgemaakt te hebben in Nickerie, is hij in 1979 voor het eerst naar Paramaribo gekomen om daar verder te studeren. Na het Natin afgerond te hebben, ging hij werken bij het ministerie van Openbare Werken. Met zijn eerste salaris heeft hij studieboeken gekocht. Zijn ambitie om verder te studeren werd getemperd door gebrek aan geld. Na enkele jaren als ambtenaar gewerkt te hebben kreeg hij de mogelijkheid om hydrologie te gaan studeren in Rusland. Hij heeft de masteropleiding Hydrologie aan het Odessa Hydrometeorologisch Instituut cum laude afgerond. In 1994 heeft hij aan dezelfde universiteit zijn PHD in geografie behaald. Naipal viel toen al op door zijn wilskracht, flexibiliteit en passie. In Rusland heeft hij ook zijn echtgenote Elena ontmoet met wie hij drie kinderen heeft. Ondanks de kansen die hem in Europa werden aangeboden, heeft hij ervoor gekozen om terug naar Suriname te komen. Bij terugkomst als technisch expert bij Openbare Werken is Naipal intensief betrokken geraakt bij een studie over de gevolgen van klimaatsverandering voor Suriname. Hij heeft zich enorm ingezet om landgenoten bewust te maken. Sinds 1998 is hij docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Daar heeft hij met hulp van de Katholieke Universiteit van België een laboratorium opgezet. Dit was nodig om de nodige experimenten en onderzoekingen te doen die het veldwerk ondersteunen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het laboratorium en in de natuur loopt Naipal letterlijk voorop en als het moet in de modder.

Naipal heeft ondertussen 27 publicaties op zijn naam staan. De werken handelen meestal over de gevolgen van de klimaatverandering voor Suriname en hoe het hoofd te bieden tegen die problemen. Naipal staat bekend om zijn ‘hands on’ benadering.

Heel veel Surinamers zijn getuige geweest van zijn inzet om het kustgebied te beschermen. Het jongste geval betrof de oeververdediging te Weg naar Zee. Naipal heeft letterlijk geploeterd door de modder bij het concreet uitvoeren van zijn plannen om de kust te herstellen.

Hij kreeg gisteravond drie keer van het publiek een staande ovatie. De hydroloog zei de organisatie zeer erkentelijk te zijn voor de eer die hem te beurt is gevallen.

'Het is voor het eerst dat milieu zo in de picture staat. Dit geeft aan, dat we op een goeie lijn zijn. Wat ik vandaag heb gekregen is voor alle milieumensen.' Naipal is zijn gezin ook dankbaar. 'Hydrologie is geen vak dat je vanuit een kantoor uitoefent. Ik ben mijn gezin dankbaar dat het mij hierin heeft gesteund. Heel veel van de tijd die ik thuis zou moeten doorbrengen, heb ik op het veld doorgebracht.'

Naipal voelt zich gesterkt om door te gaan. Mangrove is het antwoord op de stijging van de zeespiegel, stelt hij. 'Mangrove heeft een nierfunctie, ze maakt schoon. Als die functie weg is, moeten we geld gaan stoppen in een vervanging die nog meer problemen met zich meebrengt. Blijf af van de kust, het geeft ons zoveel. We kunnen er op den duur geld uithalen. De zone moet er zijn vandaar dat al de moeite daarin gaat zitten.'

Districtscommissaris Pollack, Commewijne, krijgt forse tik op de vingers van procureur-generaal

Pollack negeert vonnis en verwijdert slagboom bij privéweg waarvan zandafgraver gebruik maakte

'We hebben het gevoel dat hij samenspant met de grondgravers'


Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft districtscommissaris Remy Pollack van Commewijne onlangs in een brief gewezen op het feitm dat een zandafgraver gebruikmaakt van een privéweg. Volgens een vonnis van 14 juli 2016 is het ondernemer Ramsingh Goeptar echter verboden om gebruik te maken van deze weg, op de plantage Moutauban, nabij de Orleanekreek. De weg loopt door een perceel land dat eigendom is van Magic Builders Internationaal nv. 

'Ik vraag u om het daarheen te leiden dat voormeld vonnis wordt gerespecteerd en erop toe te zien dat de heer Goeptar en andere zandgravers geen gebruikmaken van de weg. Dit verzoek wordt u gedaan teneinde te voorkomen dat tegen de Staat een civiel proces zal worden gevoerd in de onderhavige zaak', luidt een passage uit het schrijven. De procureur-generaal heeft ook kopieën van het vonnis en een brief afkomstig van advocate Monique Vos, namens haar cliënt Magic Builders Internationaal, gestuurd naar de districtscommissaris.

De directie van Magic Builders Internationaal, tegen wie Goeptar de rechtszaak in 2015 begon, zegt vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, in de Ware Tijd, dat het bedrijf de districtscommissaris in een aantal brieven heeft gevraagd om de hefboom op de weg niet te verwijderen. Pollack heeft hieraan geen gehoor gegeven.

'Tijdens de rechtszaak en ook na het vonnis is in opdracht van de districtscommissaris de hefboom verwijderd. We hebben het gevoel dat hij samenspant met de grondgravers', zegt de directie van het bedrijf.

Toen brieven van deze onderneming aan Pollack geen soelaas boden, heeft ze haar ongenoegen over de Pollack geuit in een schrijven aan de procureur-generaal. In het vonnis worden ook de handelingen van de districtscommissaris afgekeurd. 'De districtscommissaris was niet gerechtigd om een door de nv geplaatste hefboom eigendunkelijk te verwijderen, terwijl de zaak nog lopende was. Door zulks te doen heeft hij, zoals de nv terecht heeft aangevoerd, het recht in eigen hand genomen, hetgeen een burgervader als hoofd van het plaatselijke bestuur niet siert.' De rechter had ook geen goed woord over voor de politie. 'Dat de politie zich voor dergelijke actie leent komt de kantonrechter verwerpelijk voor.' 

83-Jarige voetganger doodgereden op Van 't Hogerhuysstraat

Man steekt weg over ter hoogte van poli van Suralco en wordt geschept door auto


De 83-jarige Harry Druiventak is vanochtend, vrijdag 28 oktober 2016, dodelijk aangereden door een personenauto op de Van ‘t Hogerhuysstraat in Paramaribo. De bejaarde man is ter plekke overleden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. 

Volgens het voorlopig politieonderzoek van de politie reed een 44-jarige automobilist op de oostelijke rijbaan. Hij kwam vanuit het stadscentrum en reed in de richting Beekhuizen.

Ter hoogte van de Suralco Poli werd de voetganger, die op het wegdek was, aangereden door de auto. Het lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Burgerinitiatief om prijzen producten in winkels te controleren en met elkaar te vergelijken

Initiatief van NDP'er Raynell Enfield leidt tot besloten Facebookgroep 'Prijzen in Su'

Enfield wil voorkomen dat ondernemers woekerwinsten maken, de actie moet leiden tot prijsdalingen


Enkele burgers hebben besloten niet langer aan de kantlijn te staan en toe te zien hoe de prijzen van vooral levensmiddelen de pan uit rijzen. Met NDP'er Raynell Enfield (zie foto - Bron: Facebook) in de voorhoede willen zij prijzen in winkels in verschillende wijken met elkaar vergelijken. Hiermee wil de groep de consument bewust maken en adviseren waar het goedkoper winkelen is. Het initiatief dat deze week met elf personen is begonnen, wordt nu al ondersteund door 218 personen op de besloten Facebook-pagina 'Prijzen in Su'. Waarom de groep besloten is en niet open is niet duidelijk. 

De initiatiefnemers willen weten waar de schoen wringt in plaats van te wachten op de overheid, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 28 oktober 2016.

'De prijsstijgingen voelen wij allemaal. Wij willen geen klagers zijn maar zelf het heft in eigen handen nemen.'

Enfield, die bij de verkiezingen vorig jaar kandidaat voor de NDP in Paramaribo was, wil voorkomen dat ondernemers woekerwinsten maken. De actie moet leiden tot prijsdalingen. Hij spreekt van prijsverschillen van tussen de drie en vier Surinaamse dollar per product.

Het initiatief is geboren uit de drang om te bereiken dat de koersdaling ook leidt tot prijsverlaging. Einfield had op Facebook deze visie geplaatst. Hierop kwamen reacties van mensen die de actie ondersteunen. De groep is dinsdag voor de eerste keer in het oud-SPI-gebouw bijeengekomen om de plannen uit te zetten. Er is vervolgens een lijst van producten samengesteld uitgaande van de bestaande basisgoederenlijst. Deze 'burgercontroleurs' zullen de prijzen op gezette momenten vergelijken. Ze hopen hiermee volgende week te beginnen.

Einfield heeft inmiddels gesproken met de Consumentenkring en hoopt ook op een gesprek met het ministerie van Handel en Industrie (HI). 'Ik wil geen nieuwe consumentenorganisatie oprichten, maar ondersteunend zijn naar de bestaande organisatie.' 

Er lijkt eindelijk wat schot te zitten in palmolie proefproject Zong Heng Tai in Patamaccagebied

Contract met uitvoerder project Zong Heng Tai is getekend


Het palmolie proefproject begint gestalte te krijgen. Dit geeft Philip Tjang A Tjoi een goed gevoel en hij blijft optimistisch over de uitvoering. Tjang A Tjoi was voorzitter van de stuurgroep ‘Ontwikkeling Oliepalmindustrie in Marowijne’, die sinds mei niet meer actief is, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 28 oktober 2016.

De termijn van de stuurgroep zit sinds toen, na drie jaar, erop en zou of verlengd moeten worden of er zou een nieuwe stuurgroep moeten worden ingesteld. De commissie speelt een belangrijke rol bij de monitoring van het project. Wat de plannen van de regering zijn weet Tjang A Tjoi niet. Hij zegt dat het contract met de uitvoerder van het project, Zong Heng Tai, intussen is getekend.

Het proefproject houdt in dat er op zo'n 1.500 hectare palmolie zal worden verbouwd en op vijfhonderd hectare fruit en bosproducten. De overheid heeft in het Patamaccagebied grond beschikbaar gesteld.

Tjang A Tjoi heeft zich samen met de andere leden van de stuurgroep ingezet zodat het plan kon worden uitgevoerd. 'Belangrijk is dat we een stap hebben gezet met het proefproject. Het Chinese bedrijf is serieus.'

Elf jaar geleden zijn de eerste stappen gezet om de palmolieindustrie in Suriname weer op poten te krijgen. De eerste palmoliefabriek is tijdens de Binnenlandse Oorlog vernield. Investeren in de sector blijft volgens hem aantrekkelijk. Palmolie biedt verschillende mogelijkheden. Naast palmolie, kunnen er andere producten vervaardigd worden. Westerse voedselproducenten vervangen transvetten tegenwoordig steeds meer door palmolie. De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie voorspelde vorig jaar dat de vraag naar palmvet in de wereld met 60 procent zal stijgen tussen nu en 2050.

Het palmolieproject is duurzaam, maar de productie heeft negatieve gevolgen voor het milieu waaronder ontbossing, vervuiling en vergiftiging van drinkwater. Ook kunnen diersoorten sterven. Tjang A Tjoi zei op 21 januari van dit jaar, dat hiermee rekening wordt gehouden. 'Het bedrijf moet daarom ook een milieu effectenstudie doen.'  Milieuorganisaties maken zich, wereldwijd, zorgen om ontbossing die op grote schaal plaatsvindt vanwege de aanleg van palmolieplantages.

Ter informatie:

Arbeidsadviescollege dat bij decreet is ingesteld is nu een wet

Wijziging Decreet Adviescollege naar een wet binnen twee uren behandeld in Assemblee


Het Arbeidsadviescollege (AAV) dat sinds 1984 bij decreet is ingesteld, is gisteren in De Nationale Assemblee officieel bij wet vastgesteld. Het decreet is ook op enkele punten gewijzigd. Die wijzigingen hebben te maken met de samenstelling van het AAV en het aanscherpen van de voorwaarden voor het verlenen van adviezen aan de minister van Arbeid, dan wel de regering en de Sociaal Economische Raad. Dit berichten vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, de Ware Tijd en Starnieuws.

Minister van Arbeid Soewarto Moestadja zei dat de wijzigingen noodzakelijk zijn, gezien de internationale ontwikkelingen op het gebied van arbeid. De instelling van het Arbeidsadviescollege is overigens een uitvloeisel van een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IOL), dat door Suriname is geratificeerd.Tijdens de discussies in het parlement gisteren werd onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop het college gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ook de positie van de leden van het college en de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen zijn aangescherpt. De persoon die voorzitter van het AVV wil worden, moet aan strenge eisen voldoen. Hij of zij moet een totaal onafhankelijke persoon zijn, die boven de tegenstrijdige meningen in het college moet kunnen staan, zei de bewindsman. Die persoon moet gedegen leiderschapskwaliteiten bezitten.

Tijdens de discussies werd overigens gevraagd of aan deze functie niet al te zware eisen worden gesteld.

Het AAV zal wanneer de minister van Arbeid advies vraagt dat binnen dertig dagen moeten uitbrengen. Aan het advies kan dringend behoefte zijn, maar de minister is vrij om het al dan niet over te nemen. Dat zal gebeuren, wanneer dat advies in strijd zou kunnen zijn met het regeerbeleid.

Moestadja wees er wel op, dat het Arbeidsadviescollege sinds zijn instelling 32 jaar geleden, zijn waarde en nut heeft bewezen als het gaat om het vinden van een oplossing of antwoord op en voor geschillen en belangrijke arbeidsvraagstukken.

De ontwerpwet werd, na slechts twee uur behandeling, met algemene 37 stemmen aangenomen. De commissie die de wet voorbereid heeft voor de openbare vergadering werd voorgezeten door Naomi Samidin (NDP). De overige commissieleden waren Dew Sharman (VHP), Hans Sandjon (NDP), Diana Pokie (ABOP), Guilliano Snip (NDP), Patricia Etnel (NPS) en Rajiv Ramsahai (NDP).

Vereniging van winkeliers is overvallen op supermarkten zat

'Het gedrag van de klanten verruwt ook met de dag'

'Consument houdt winkeliers verantwoordelijk voor prijsstijging producten'


De Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) is de overvallen op winkeliers zat. Deze week vond er weer een beroving van een supermarkthouder plaats. Voorzitter Gretl Wolfram zegt vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, op Starnieuws dat het gedrag van de klanten met de dag verruwt.

 De verhoging van prijzen van goederen in de winkels werkt als een rode lap op klanten. Zij houden volgens Wolfram de winkeliers verantwoordelijk voor de prijsstijging. Zij merkt op, dat de onvoorspelbaarheid van de wisselkoers, de prijzen sterk zal blijven beïnvloeden.

'Bescherming van het grote aantal winkeliers is nodig. De WOVS is zwaar bezig de veiligheid aan te pakken. Bestuurslid Anwar Moenne is belast met de veiligheid van de leden', aldus Wolfram mee.

De WOVS heeft in het vooruitzicht het wederom organiseren van een discussiedag waarbij de nodige veiligheidstips aan haar leden zal worden gegeven.

Autoriteiten Barbados ontkennen dat het Surinaams rivierwater gaat importeren

Nederlands/Zwitsers bedrijf Amazone Resources beweert dat gestart wordt met export in vorm van proef


In reactie op een bericht dat Barbados een lading rivierwater uit Suriname gaat ontvangen komende maand, zeggen twee top watermanagement-ambtenaren op het eiland, dat er geen enkele toestemming is verleend voor de import van dat water uit Suriname. Dit bericht de krant Nation News op Barbados vandaag, vrijdag 28 oktober 2016.

Volgens onderstaand bericht in Trinidad & Tobago's krant Newsday gisteren zou Barbados in aanmerking komen voor een proefzending van vers water uit Suriname. De lading van zo'n 2 miljoen liter rivierwater zou rond 25 november vanuit Suriname verscheept worden en vier tot vijf dagen later op Barbados arriveren.

De export zou mogelijk zijn door de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen de regering van Barbados en het Nederlands/Zwitsers bedrijf Amazone Resources in april 2015.

Amazone Resources bracht overigens op 25 oktober dit persbericht uit:
Leest u ook dit bericht van de redactie van De Surinaamse Krant van 31 mei dit jaar over de achtergronden en stand van zaken rond de plannen van Amazone Resources.


Suriname to ship fresh water to Barbados
By Sasha Harrinanan Thursday, October 27 2016 http://www.newsday.co.tt/businessday/0,235135.html

Barbados may soon have a long-term solution to its water shortage problems, depending on the results of a trial shipment of fresh water from Suriname.
Scheduled to depart the South American nation around November 25, the shipment of a maximum of two million litres of surface water in a flextank was made possible by the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) between the Government of Barbados and Amazone Resources (AR); a Dutch- Suriname company, in April 2015.

The announcement, some 18 months later, that a trial shipment would be sent to Barbados, was made by AR’s Chief Executive Officer (CEO), Auke Piek, on Tuesday (October 25) during a press conference on the sidelines of the 2016 edition of the Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA) Conference and Exhibition, October 24 - 28, at Hyatt Regency, Port-of-Spain.

“We would like to have the launch of the flexbag on November 21 or 22 and after that, it will be sent to Barbados with (drinkable) surface water from the rivers. The journey should take four to five days, using a tugboat to pull the floating flexbag/flextank...We will test, through our trial, how does the water behave during transportation.”

Piek said the MOU allowed AR “to organise the first test trial with fresh Suriname water and from there, we will grow our business model.”

“We (humans) need water to survive, we need water to grow our vegetables, to (run) our industries. Because the population is growing, we need to have this commodity. AR had an independent consultant company test the water in many, many places in Suriname, including the Suriname River and the Coppename River, and according to the World Health Organisation (WHO), water that’s at a depth of two metres is drinkable already.”

Piek explained that because fresh water floats on salt water, the flexbag or flextank (he used both terms) will be about “ten to 12 centimetres” above the surface of the water.

Each bag can hold 40 million litres or 10.5 million gallons, is 600 metres in length and, as Piek put it, “is like an iceberg” which means in the event of a hurricane, the flexbag, “like an iceberg, will move with a hurricane. It will not really be disturbed.”

The bags will also be equipped with GPS signals for tracking purposes as well as for constant monitoring of the water quality en route to Barbados.

“This is something I hope you would see, in a few years, plenty of (flextanks) cruising around the Caribbean waters providing fresh water to us all,” Piek said with a smile, as he shared his passion for the long-term sustainable supply of potable water.

Although Barbados has agreed to accept this first shipment, Piek could not say how the water would be used since “this is a test run.” He did note that following a sustained period of drought on the island, “there is an urgent need of fresh water, both for agricultural and industry but also for human beings.”

Once the water arrives in Barbados, it can either be left in the flextank; which would serve as an offshore storage device, the water can be transferred to the utility company’s storage tanks or even sent to end-users.

“At this moment, all options are open. We can leave the flextank offshore of Barbados... as a storage tank because it’s our plan not only to have one bag but maybe 400 or 600 bags in the future. So we can use the bags as a storage facility...it just needs enough space to be connected to the floating bouy systems,” Piek stated.

Suriname’s Minister of Natural Resources, Regilio J Dodson, was also in attendance at Tuesday’s presentation. He explained that his government’s role is to facilitate “government to government” arrangements, following which AR can enter into supply arrangements with State and/or private entities.

“What we want to do, as a government, is set up the government to government structure to get this going, to get the idea across (about) the potential water supply,” Dodson stated 

VS bereidt inbeslagname voor van geld en goederen a 11 miljard dollar verduisterd door oud PdVSA-bestuursleden

12 Oud-bestuursleden verdacht van aannemen op grote schaal steekpenningen tussen 2004-2014


De Verenigde Staten (VS) bereiden een inbeslagname voor van geld en goederen ter waarde van elf miljard dollar, die naar verluidt door oud-bestuursleden van Petroleos de Venezuela SA (PdVSA) zijn verduisterd. Dit meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg afgelopen dinsdag (zie onderaan), aldus het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 28 oktober 2016.

Het zou gaan om ten minste twaalf voormalige kopstukken van de Venezolaanse oliemaatschappij, die ervan worden verdacht tussen 2004 en 2014 op grote schaal steekpenningen te hebben aangenomen. De verdachten zouden via tussenpersonen contracten hebben gegund tegen woekerprijzen, waarvan zij een deel opstreken.

De Amerikaanse regering heeft een groot aantal vastgoedactiva op het oog, waaronder twintig huizen in West Palm Beach en de buitenwijken van Houston, Texas.

Lopende het onderzoek heeft ook Zwitserland 118 miljoen dollar aan tegoeden bevroren en hiervan 51 miljoen naar de Amerikaanse autoriteiten gestuurd, zo meldde het persbureau gisteren. De acties zijn het nieuwste hoofdstuk in het lopende politieke en economische drama in Venezuela, dat steeds meer afglijdt richting chaos.

Woensdag gingen wederom honderdduizenden Venezolanen de straat om een ‘recall’ referendum af te dwingen, dat nieuwe verkiezingen dit jaar mogelijk moet maken. Oppositieleiders riepen de demonstranten op om ‘bezit te nemen van Caracas’. In reactie sloot de regering van president Nicolás Maduro de metrostations, waardoor mensen vanuit de buitenwijken het centrum moeilijker konden binnenkomen. Ook sloot het leger diverse hoofdwegen en tunnels af.

Een dag eerder hield de Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino López, een toespraak in het parlement, terwijl hij omringd was door een groep geüniformeerde militairen. Tijdens de speech stelde hij dat iedereen gehouden is aan de grondwet van het land en sloeg hij dreigende taal uit richting de oppositie, die formeel een twee derde meerderheid in de assemblee heeft. Op maandag ontsnapte het land aan een financieel bankroet, toen de regering een akkoord sloot met de internationale crediteuren voor een obligatieruil.

PdVSA zou eigenlijk de komende maanden meer dan zeven miljard dollar aan betalingen moeten vereffenen, maar de oliemaatschappij stelde dat het deze week over de kop zou gaan indien investeerders niet instemden met een deal, waarbij PdVSA een periode van enkele maanden ademruimte wordt gegund.

Afgelopen zondag bestormden aanhangers van de regering het parlement, nadat de oppositie een buitengewone vergadering had ingelast, om te discussiëren over hoe Maduro voor de rechter kan worden gesleept vanwege verkiezingsfraude. De zitting eindigde in chaos, nadat de demonstranten het parlement een tijdlang bezetten.


U.S. Said to Be Closing In on PDVSA-Linked Seizures, Charges

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-25/u-s-said-to-be-closing-in-on-venezuelan-asset-seizures-charges


Federal prosecutors are preparing to charge several individuals and confiscate their property over the alleged looting of Venezuela’s state oil company in what may amount to one of the biggest asset seizures in U.S. history.
Three people familiar with the case say the government has been investigating at least a dozen Venezuelans and is expected to file charges in Houston against a few of them as soon as next month. Those on the list, including former executives of Petroleos de Venezuela SA, known as PDVSA, are suspected of having taken bribes from middlemen to award contracts at inflated prices, helping to siphon more than $11 billion out of the country. 
All three people spoke on condition of anonymity because the investigation is ongoing and sensitive due to its impact on U.S. foreign policy.
The government has set its sights on a number of U.S. assets, including about 20 residential properties, some in West Palm Beach and the Houston suburbs. Switzerland has seized $118 million in assets from Swiss banks related to the matter and sent $51 million to U.S. authorities, Bloomberg reported on Tuesday.

Venezuela’s Congress Accuses

Venezuela’s opposition-run congress is separately seeking to recover $11.3 billion that went missing from PDVSA between 2004 and 2014 while Rafael Ramirez, currently Venezuela’s ambassador to the United Nations, was company president. It seeks to hold him politically responsible. 
Ramirez has rejected the congressional accusations as lies.
Investigators are also looking at the dealings involving PDVSA and a number of companies, including Pratt & Whitney, General Electric Co. and Rolls Royce Holdings Plc, as well as ProEnergy Services, a Missouri-based firm, two of the people said. The prosecutors have been tracking money that flowed through Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. and Wells Fargo & Co., they added.
A Pratt & Whitney spokesperson declined to comment and noted that its power systems business, which operated in Venezuela, was divested in June 2013 and became PW Power Systems. PW Power Systems did not respond to requests for comment. The other three companies declined to comment, as did all three banks and PDVSA.
The banks handled transactions through accounts held by the individuals who transferred some of their gains out of the country, two of the people said. Money-laundering controls may not have caught transactions done through shell companies, they said.

Cocaine Trafficking

The people under investigation include current Venezuelan government officials, prominent businessmen and individuals suspected of involvement with cocaine trafficking, two of the people said.
Homeland Security Investigations, the Drug Enforcement Administration and the FBI are all involved in the investigation, which has been under way for at least three years and looks at activity going back to 2005. 
The FBI declined to comment, as did the DEA, the Justice Department, Homeland Security Investigations and the U.S. Attorney’s office in Houston.
The investigation comes at a time when the cost of corruption is vividly apparent in Venezuela’s crumbling economy. A former finance minister, Jorge Giordani, has said that as much as $300 billion was embezzled from Venezuela in the last decade through high-level corruption. Meanwhile, hunger is spreading in a country that was once one of the world’s wealthiest. Struggling to avoid default, PDVSA on Monday reached an agreement with some creditors to push back bond maturities.

Confrontation with Maduro

In response to the national crisis, the opposition has sought a voter signature drive aimed at recalling President Nicolas Maduro. Last week the National Electoral Council, which is run by Maduro loyalists, suspended that effort. On Sunday, the opposition accused the president of carrying out a coup and vowed to try to replace key figures on the Supreme Court and electoral council and appeal to the International Criminal Court.
The U.S. has a strong legal interest in the case because the allegedly ill-gotten money passed through its banks and was used to buy property here. The people under investigation have been linked to billions of dollars of gains, much of which was transferred to offshore accounts in Panama, the people said.
The U.S. would seize homes and properties -- many of them worth tens of millions each -- as well as private jets and other assets to create a fund that would eventually be returned to the Venezuelan government after a democratic election, one of the people said.
Ricardo Hausmann, a Venezuelan economist at Harvard who would like to see the current government replaced, said U.S. leadership in this area could prove important.

‘Devastating Political Effect’

“If the U.S. were to say, ‘We’ve identified billions of dollars,’ it would have a devastating political effect at home with Venezuela’s current government,” he said. Washington would also earn goodwill if it later returned any stolen funds, he added.
Javier Corrales, a political scientist at Amherst College, said that in dealing with Venezuela the U.S. has made a point of sanctioning individuals rather than the government as a whole. Some within law enforcement have nonetheless alleged that the Obama administration is dragging its feet in pursuing Venezuelan officials because of its desire to avoid a political and economic implosion there and to help negotiate a soft landing from the current crisis. 
Corrales said that while political interference may play a role in the sealing of some indictments, the U.S. government largely lets its justice system do its work.
PDVSA’s U.S. affiliate that handles international purchasing is in Houston, where the U.S. recently prosecuted a case which investigators say resembles this one. Roberto Rincon-Fernandez, a Venezuelan national living there, took part in a $1 billion bribery scheme to secure contracts with PDVSA. He pleaded guilty to two counts, including conspiracy to violate corruption laws.
Ever since the leftist party of Hugo Chavez was elected in 1998, Venezuela has allied itself with historic opponents of the U.S., including Cuba and Iran. The U.S. accuses Venezuela of allowing itself to be used as a route for illegal drugs and of failing to adhere to international counter-narcotics agreements. 
Two nephews of President Maduro arrested in Haiti are being held in the U.S. on charges that they were involved in a drug-trafficking ring. They have denied it. A State Department official said they are cooperating with federal investigators.

'Statenverkiezingen Curaçao bieden goede kans om economische groei bovenaan nationale agenda te plaatsen'

'Glansloze prestaties economie moeten ons herinneren aan noodzakelijke structurele hervormingen'


'De pas gehouden parlementsverkiezingen bieden ons opnieuw een goede kans om economische groei bovenaan de nationale agenda te plaatsen', schrijft president ad-interim van de Centrale Bank, Jerry Hasselmeyer, in zijn verslag bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal 2016 (zie hieronder), zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 28 oktober 2016.

'De glansloze prestaties van de economie, zowel op Curaçao als op Sint Maarten, moeten ons herinneren aan de zeer noodzakelijke structurele hervormingen.' Deze hervormingen moeten volgens de president het grondwerk leggen voor een hoger economisch groeipad.'Alleen door middel van een hoger groeipad zijn wij in staat de nodige budgettaire ruimte te scheppen beleid te voeren om de sociale uitdagingen aan te gaan.' De maatregelen die op Curaçao vereist zijn, betreffen volgens Hasselmeyer onder andere het verminderen van de administratieve lasten in het overheidsapparaat en het verlagen van de kosten van zakendoen (‘cost of doing business’). Want die noodzakelijk geachte groei van de economie blijft voorlopig nog uit. Althans in de eerste helft van dit jaar.

Volgens het kwartaalbericht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) registreerde de monetaire unie een economische krimp in de periode april tot en met juni van 2016, aangezien het reële bbp (bruto binnenlands product) van zowel Curaçao als Sint Maarten afnam. Voor Curaçao is dat het tweede achtereenvolgende kwartaal. Op Curaçao daalde de reële productie met 0,2 procent in het tweede kwartaal van 2016, terwijl de economie van Sint Maarten met 0,3 procent kromp. Beide landen registreerden een negatieve inflatie van -0,2 procent als gevolg van de daling in internationale olieprijzen die een sterk effect had op de prijsontwikkeling.

'In beide landen was de prestatie van de toeristische sector gedurende het tweede kwartaal van 2016 teleurstellend', aldus de CBCS.

Om het gehele bericht te kunnen lezen even hier klikken.

Geen reservaat voor walvissen in zuidelijke Atlantische Oceaan - Suriname stemt tegen

24 Lidlanden Internationale Walviscommissie stemmen tegen voorstel

Onder tegenstemmers de traditionele walvisjachtlanden Japan, IJsland en Noorwegen


Walvissen krijgen toch geen eigen reservaat in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het voorstel van een groep Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen kreeg onvoldoende steun tijdens de 66e jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) in Slovenië. Het plan had de steun nodig van driekwart van de 88 leden van de commissie. Uiteindelijk stemden 24 landen tegen, waaronder de traditionele walvisjachtlanden Japan, Noorwegen en IJsland. 

Suriname behoort tot een van de 24 tegenstemmers, zo laat Kate Wilson van de IWC de redactie van De Surinaamse Krant vandaag weten. Niet echt verrassend, omdat Suriname - als enige Latijn Amerikaanse lidstaat van de IWC - al vele jaren binnen de IWC Japan als meest bekend en berucht walvisjagend land steunt en daarvoor in ruil steun ontvangt van Japan:Eerder mislukten ook andere pogingen, sinds 2001, om tot een dergelijk reservaat te komen. Dierenbeschermers reageerden teleurgesteld op het besluit.

'Het voortdurende falen om walvissen te beschermen met een reservaat heeft waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de walvispopulatie', waarschuwt directeur Pascal de Smit van World Animal Protection Nederland, aldus het persbureau ANP.De commerciële walvisjacht is al tientallen jaren verboden, maar de dieren mogen nog steeds worden gevangen voor zogenaamd wetenschappelijk onderzoek. Maar, bekend is dat in onder andere Japan walvisvlees zeer gewild is onder de bevolking. Ook andere gevaren liggen op de loer: wetenschappers schatten dat jaarlijks zo'n 300.000 walvissen en dolfijnen sterven doordat ze verstrikt raken in visnetten.

(Red. De Surinaamse Krant)Whaling nations sink bid for South Atlantic sanctuary


An albino Southern Right whale, known in Spanish as ballena franca austral, swims in the waters of the Atlantic Sea, near El Doradillo beach, offshore Golfo Nuevo in the Valdes Peninsula in Argentina's Patagonia region.
Image by: MAXI JONAS / REUTERS

Whaling nations defeated a renewed bid Tuesday by southern hemisphere states to create an Atlantic sanctuary for the marine mammals hunted to near extinction in the 20th century.


A proposal by Argentina, Brazil, Gabon, South Africa and Uruguay, which needed a 75 percent majority, mustered only 38 yes votes out of 64 cast at an International Whaling Commission meeting, an outcome lamented by conservationists.
Its main detractors were whalers Japan, Norway and Iceland -- with backing from a number of African, Asian and small island states.
"With all the problems currently facing whale populations that have previously been devastated by commercial whaling, it is clear they need a protected zone where they will be able not just to survive, but to rebuild and thrive," said Greenpeace whale expert John Frizell.
"What is the most disappointing is that all these efforts are ultimately being undermined by IWC member countries who are thousands of miles away, not even in the southern hemisphere and some even on the other side of the world."
The proposal, backed by countries which depend on whale-watching tourist dollars, has been shot down at every IWC meeting since it was first introduced in 2001.
"It is very disappointing that once again, a proposal for a South Atlantic Whale Sanctuary has been harpooned," said Matt Collins of the International Fund for Animal Welfare.
"A sanctuary in this region would have provided strong protection to a wide range of whale and dolphin species."
The scheme is to create a whale sanctuary of 20 million square kilometres (eight million square miles) in the South Atlantic ocean.
Backers say about 71 percent of an estimated three million whales killed around the world between 1900 and 1999 were taken in southern hemisphere waters.
The most targeted species were fin, sperm, blue, humpback, sei and minke whales, they say -- and many populations are still recovering under a 30-year old moratorium on all but aboriginal whale hunting.
According to the proposal filed with the commission, the sanctuary would "promote the biodiversity, conservation and non-lethal utilisation of whale resources in the South Atlantic Ocean".
But Japan, under fire for its annual whale hunts in the name of science, which critics say is a cover for commercial whaling, expressed vehement opposition.
Tokyo argues that stocks of some species have recovered sufficiently to make them fair game for hunters, and that simply declaring all whales off-limits was not in line with environmental imperatives.
"Sustainable use of marine living resources, including whales... is perfectly consistent with environmental protection," Japan's IWC commissioner told delegates on Monday.
"This proposal is against the principle of sustainable utilisation of marine living resources," he said of the sanctuary.
Two other sanctuaries exist today, in the Indian Ocean and the Southern Ocean -- where Japan conducts some of its hunts.
New Zealand and Australia have submitted a proposal for scientific whale hunts, such as those Japan says it conducts, to be much more closely scrutinised.
While there are no reports of hunting in the South Atlantic today, Brazil's IWC commissioner Hermano Ribeiro told AFP on Monday a sanctuary would provide "some kind of security".
"There is a whale killing and catching in the (Southern Ocean), who may tell us that if a particular species begins to be depleted the whale-catchers for science will not come to the South Atlantic?
"We want to avoid that," he said.
Whale-watching is an estimated $2-billion-dollar-a-year industry, employing some 13,000 people around the world.
There are an estimated 51 species of cetaceans -- whales, dolphins and porpoises -- in the South Atlantic.