woensdag 2 november 2016

OM Curaçao: Geslaagde netwerkbijeenkomst, wijkpreventie moet op de (politieke) agenda

Pilotproject 'Preveni i Proteha, ta bo asuntu tambe' in Noord Santa Rosa afgerond


Het pilotproject 'Preveni i Proteha, ta bo asuntu tambe' in de wijk Noord Santa Rosa is afgerond. De afgelopen weken is geïnventariseerd welke onderdelen van het project succesvol waren en welke onderdelen nog meer aandacht nodig hebben. Hierbij bleken elementen als preventie met betere verlichting in de straat, zichtbaar politie in de straat en minder straatvuil directe resultaat op te leveren. Buurtbewoners voelden zich veiliger, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag, woensdag 2 november 2016, via een persbericht weten.

Uit de inventarisatie blijkt echter, dat nog meer winst valt te behalen bij dergelijke projecten. In een wijk moeten ook structurele oplossingen worden aangedragen. Zo blijkt dat er meer moet worden samengewerkt met partijen die actief zijn in een wijk. Bijvoorbeeld de politie, woningbouwstichting FKP, Wit-Gele Kruis, GGD, het ministerie van Sociale Zaken en de buurtbewoners zelf. Deze samenwerking zou kunnen leiden tot een meer integrale aanpak zodat de problemen niet incidenteel maar structureel kunnen worden aangepakt.

In dit kader heeft deze week een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden (zie foto - Bron: OM Curacao) waarbij instanties als het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Fundashon Kas Popular (FKP), Wit-Gele Kruis en anderen door het Openbaar Ministerie zijn uitgenodigd om over het onderwerp te praten. Hen is gevraagd hoe zij aankijken tegen het thema wijkpreventie.

Alle organisaties hebben aangegeven het thema belangrijk te vinden en graag te willen meewerken als hier initiatief op wordt genomen. Deze integrale samenwerking moet een nieuwe samenwerkingsverband worden, Het OM is zeker bereid hierin, in het kader van veiligheid, ook een rol te willen vervullen.

Uit de netwerkbijeenkomst is wel duidelijk naar voren gekomen, dat het onderwerp hoog op de (politieke) agenda moet worden gezet. Ook was iedereen het over eens, dat buurtbewoners zelf met een verzoek moeten komen om de wijk aan te pakken. De buurtbewoners moeten ‘ownership’ ontwikkelen waarbij professionele organisaties hen in het project kunnen ondersteunen. Iedere wijk is anders en heeft andere behoeftes. Voor iedere wijk is dus een andere aanpak vereist. Per wijk moet daarom worden bekeken welke partij betrokken wordt

Faculteit Juridische Wetenschappen op AdeKUS per januari 2017 nieuw leven ingeblazen

Besluit tot herstart genomen vanwege enorme belangstelling voor de studierichting


De allereerste faculteit van de Anton De Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), de Faculteit Juridische Wetenschappen, keert per 1 januari 2017 terug. Dit deelde de voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, gisteravond mee tijdens de 48e viering van de Dies Natalis van de universiteit, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 2 november 2016. 

Het besluit is genomen vanwege de enorme belangstelling voor de studierichting. Jaarlijks schrijven meer dan honderd nieuwe studenten zich in voor deze studierichting. Van de gemiddeld vierduizend studenten van AdeKUS, zit een derde op de opleiding Rechten. Hiermee zal de universiteit zes faculteiten hebben. De overigen zijn de Faculteit der Medische Wetenschappen, Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, de Faculteit Humaniora, de Faculteit Technologische Wetenschappen.

Deze faculteiten herbergen samen een en twintig bachelors opleidingen.

Er worden ook vijf vaste masters opleidingen en vijftien niet reguliere masters opleidingen verzorgd op de Surinaamse universiteit.

Vrouw (23) bijt agent tijdens de arrestatie van twee verdachten van een straatroof

Familieleden verzetten zich tegen aanhouding twee verdachten in Fred Derbystraat


De 23-jarige vrouw G.M. is door de politie van het Ressort Centrum vandaag, woensdag 2 november 2016, aangehouden, omdat zij een politieman heeft gebeten tijdens de aanhouding van twee verdachten. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Het tweetal G.M. (28) en K.A. (26) worden ervan verdacht op zaterdag 22 oktober een straatberoving te hebben gepleegd. Zij zouden een vrouw van haar tas hebben beroofd. Vervolgens gingen de verdachten er vandoor in een gereedstaand voertuig. Het lukte een getuige het kentekennummer van het voertuig te noteren en dit door te spelen aan de politie.

Tijdens het opsporen van de verdachten werd de wagen gezien op een adres aan de Fred Derbystraat. M. en A., die in het voertuig zaten, werden door de politie aangehouden.

Maar, familieleden van de twee verzetten zich tegen de aanhouding. Tijdens dit verzet beet de 23-jarige vrouw één van de agenten. Toen zij haar wilden aanhouden, rende ze de straat op en kwam te vallen. Ze liep hierbij verwondingen op. Zowel de politieman als de vrouwelijke verdachte zijn vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is de politieman heengezonden.

De 23-jarige G.M. is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Ondervoorzitster DOE, Marlyn Aaron-Denz, stapt op

'Het kan kloppen, maar ik heb verder geen commentaar'


Marlyn Aaron-Denz (zie foto - Bron: Facebook), ondervoorzitster van de partij Democratie, Ontwikkeling in Eenheid (DOE), legt haar functie in het bestuur van de partij neer. Dit heeft zij vandaag, woensdag 2 november 2016, in een bestuursvergadering gezegd, nadat zij dit eerder in een brief had bekendgemaakt. Dit schrijft de webeditie van de Ware Tijd uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen. 

Aaron-Denz weigert dit te bevestigen. 'Het kan kloppen, maar ik heb verder geen commentaar', zegt ze in een reactie.

In een eerder interview had ze aangegeven, dat zij van mening is dat het huidig bestuur vervangen moest worden. De politica zei toen, dat er door het bestuur wat missers zijn gemaakt die het best gecorrigeerd kunnen worden door een nieuw of aangevuld bestuur. Recent heeft het zittend bestuur juist bekendgemaakt dat het tot 2018 zal aanzitten.

Nadat enkele partijleden eerder dit jaar tijdens een partijcongres een motie hadden ingediend, is door de partij besloten, dat er vervroegde verkiezingen voor het hoofdbestuur zouden worden gehouden. Maar, dit besluit werd op een latere partijbijeenkomst teruggedraaid. Ook is besloten dat het zittend bestuur tot 2018 zal aanblijven.

Met het uittreden uit het hoofdbestuur, ontkracht Aaron-Denz overigens de recente beweringen van mede-partijlid Ricky Stutgard, te weten dat zij samen met partijvoorzitter Carl Breeveld in de komende tijd zou proberen om de partijstatuten te manipuleren om langer zitting te hebben in het hoofdbestuur.

Douane onderschept op een dag drie partijen cocaïne in haven Rotterdam...

In totaal 260 kilo cocaïne gevonden in container met fruit uit Ecuador


Het afgelopen etmaal heeft de douane drie partijen cocaïne aangetroffen in de haven van Rotterdam, zo meldt het Openbaar Ministerie vandaag, woensdag 2 november 2016, in een persbericht.

Het was gisteravond voor het eerst raak: toen trof de douane 26 kilo coke aan in een koelcontainer die volgeladen was met bananen. Later op de avond werd er nog een container met cocaïne gevonden. Daarin was 34 kilo drugs op precies dezelfde plek als bij de vangst eerder op de avond verstopt. Ook deze container kwam uit Ecuador en zat vol met bananen.

Als klap op de vuurpijl vonden medewerkers van een fruitbedrijf vanochtend 200 kilo cocaïne tussen de balen met fruit. Daarop werd direct de douane gealarmeerd.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Er is een onderzoek ingesteld naar de smokkelpraktijken.

Directeur Cevihas Derryl Boetoe: 'Wij brengen transparantie in de zaak van vergunningen'

Boetoe beweert dat er sprake van opruiing is geweest rond problemen Venezolaanse vissers


De Venezolaanse vissers willen voor alle schade die ze hebben opgelopen vergoed worden. 'Het is niet een keer, maar drie keer voorgekomen, dat de directeur van de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) ons heeft gezegd, dat wij geen vergunningsgelden, douanekosten en nog andere kosten hoeven te betalen', stelt een visser,zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 2 november 2016. 

Nadat op 20 oktober de Orly II werd opgepakt, voeren alle Venezolaanse vissersvaartuigen naar binnen, omdat zij ook zonder vergunningen op zee waren.

Derryl Boetoe, de jonge Cevihas-directeur, beweert echter dat zijn bedrijf onlangs nog nieuwe vergunningen heeft verstrekt en geen kennis heeft genomen van zulke klachten. 'Vanuit een bepaalde hoek wordt er geprobeerd om de nieuwe leiding van het bedrijf te beschuldigen van zaken die niet goed zouden zijn gegaan. Inmiddels is het al bekend wie erachter zit en is dat ook aan de Venezolaanse ambassade aangegeven', zegt Boetoe.

Volgens Boetoe is er sprake van opruiing geweest, terwijl de leiding van het bedrijf zich liever op de problemen en oplossingen focust. Daar is de ambassadeur van Venezuela volgens Boetoe ook content mee. De Venezolanen werken voor diverse bedrijven. Zij meren aan bij Cevihas en leveren de vis af. De afspraak is dat Cevihas de mensen betaalt, zodat zij niet lang aan wal hoeven te blijven. De bedrijven betalen Cevihas ook servicekosten. De laatste tijd blijkt dat het niet goed gaat met de betaling, waardoor er veel ontevredenheid is.

Prahlad Sewdien, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), stelt dat in deze situatie de blaam alle drie stakeholders treft. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de vissers en Cevihas zouden beter en nauwlettender te werk moeten gaan om dit soort problemen te voorkomen.

De eigenaar of de reder van het vissersvaartuig vraagt volgens de Zeevisserijwet van 1980 de vergunning voor het bedrijven van de zeevisserij zelf aan. Cevihas is aangewezen als de instantie die namens Suriname contacten onderhoudt met Venezuela. Volgens Sewdien dienen deze twee partijen dus erop toe te zien, dat de vissers hun documenten op tijd in orde krijgen. Aan de andere kant dient iedere kapitein van een boot te weten, dat die niet kan vissen, zonder over een vergunning te beschikken. Hier schuilt er ook een stukje verantwoordelijkheid bij de kapitein. Volgens de wet staat er tegenover het niet naleven van dit gedeelte van de wet, een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of geldboete.

'Alle drie instanties zijn verantwoordelijk voor aanvraag van de vergunning. Cevihas kan gezegd hebben dat de vissers niet over een vergunning hoeven te beschikken, maar elke visser dient volgens de wet over een vergunning te beschikken. Natuurlijk is de taal ook een probleem. Het zou misschien ook aan de communicatie liggen. Ik weet niet waar de fout ligt, maar het is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het gaat om het legaal vangen van vis. Daartoe moeten wij de zekerheid hebben. Iedereen had hierop moeten toezien', aldus Sewdien.

De laatste vergunningen zijn uitgegeven in 2012, terwijl de inningen van gelden werden gecontinueerd. Op een gegeven moment trad onduidelijkheid op qua rapportage van ook deze inningen. Ook was onduidelijk of deze inningen compleet waren. Dat de vissers werken zonder vergunningen, bleek uit de doorlichting van de organisatie. Door deze situatie, besloot Boetoe om de inningen stop te zetten. 'Wij wilden eerst duidelijkheid hebben alvorens wij verder gaan met het innen en aanvragen van vergunningen. Alleen mensen die volledige betalingen hebben verricht, kunnen werken. Wij werken volgens de regels en procedures van het land. Wij brengen transparantie in de zaak.'

Het geïnde geld kent geen tracering in de administratie. Volgens Boetoe wordt er in ieder geval naar tevredenheid van partijen gewerkt richting betere tijden.

Assemblee begint 17 november met behandeling begroting 2017

Algemene Politieke Beschouwingen starten donderdag 3 november


De Nationale Assemblee (DNA) begint morgen met de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). NPS-fractieleider Gregory Rusland zegt vandaag, woensdag 2 november 2016, in het Dagblad Suriname, dat tijdens een fractieleidersoverleg en Huishoudelijke Vergadering de datum voor zowel de APB als de begrotingsbehandelingen zijn besproken. 

Tijdens de APB zullen de verschillende fractieleiders ingaan op de punten die president Desi Bouterse op 30 september in zijn Jaarrede naar voren heeft gebracht. Volgens de NPS-voorzitter is ook de afspraak gemaakt dat naast de leiders van fracties ook een fractiegenoot van elke partij het woord krijgt.

De verwachting volgens hem is dat aanstaande maandag het staatshoofd en zijn regering antwoord zullen geven op de verschillende zaken die gedurende de eerste twee dagen van de APB naar voren zijn gebracht. Hierna zal op 17 november een aanvang worden gemaakt met de begrotingsbehandeling die betrekking heeft over het dienstjaar 2017.

Rusland zegt, dat de begrotingen en het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2017-2022 simultaan zullen worden behandeld. Na weken te hebben gewacht is het plan volgens hem echter nog steeds niet bij de volksvertegenwoordiging ingediend. 'Wij zullen nu moeten wachten totdat het plan is ingediend, zodat wij dat natuurlijk kunnen bestuderen in samenhang met die begroting. Wij wachten nu al enige tijd erop, terwijl het steeds aan ons wordt beloofd. De DNA-voorzitter hoopt dat zij het deze week nog binnen krijgt. De verwachting is dat wij toch nog rond 17 november zullen kunnen beginnen met de begrotingsbehandeling', aldus Rusland. De politicus hoopt dat het plan op tijd wordt ingediend, zodat fracties genoeg ruimte hebben om zich voor te bereiden.

Wat de spreektijden tijdens de begrotingsbehandeling betreft, zal elk Assembleelid gemiddeld een uur de gelegenheid krijgen om zijn of haar spreekbeurt te houden. Hiernaast is volgens hem tijdens het fractieleidersoverleg ook afgesproken, dat extra tijd zal worden toegekend om ook in te gaan op het Meerjaren Ontwikkelingsplan dat simultaan wordt behandeld. Zo zal de coalitie ongeveer 38 uur spreektijd krijgen, terwijl de oppositie 20 uren spreektijd krijgt. Intussen is het jaarplan ook aangeboden aan het college.

Directeur Suralco laat doorschemeren dat het bedrijf flink wil gaan investeren in Suriname

Moedermaatschappij Alcoa heeft echter aangekondigd haar operaties in Suriname stop te zetten


Ruben Halfhuid, algemeen directeur van bauxietmaatschappij Suralco, heeft tegen bewoners van Plantage Onoribo gezegd, dat het bedrijf van plan is om zwaar te investeren in Suriname. 'Wij hebben alles genotuleerd. De directeur zegt, dat er serieuze plannen zijn om groot te investeren in West Suriname en plantage Onoribo zal daar een belangrijke rol in spelen', zegt Kenneth Gemerts, voorzitter van de onderhandelingscommissie van de plantage, vandaag, woensdag 2 november 2016, in de Ware Tijd. 

De mededeling van de directeur is opvallend, omdat Alcoa, de Amerikaanse moedermaatschappij van Suralco, juist aankondigde dat ze haar operaties in Suriname wil opdoeken. Ongeveer een jaar geleden is het laatste bauxiet verwerkt in de raffinaderij te Paranam. Maar, de maatschappij heeft nog geen definitieve overeenkomst met de Staat over een vertrek. Een tentatieve overeenkomst werd wegens afkeuring en druk van De Nationale Assemblee door president Desi Bouterse ingetrokken. In die overeenkomst kreeg de maatschappij de ruimte om tot 2019 te beslissen of ze wel of niet uit Suriname zou vertrekken. In de tussentijd zou Suriname aan Suralco gewoon blijven betalen voor geleverde elektriciteit.

De regering heeft zelfs een andere investeerder, de Franse maatschappij Monaco Resources, bereid gevonden om de bauxietsector nieuw leven in te blazen met een investering van 400 tot 800 miljoen Amerikaanse dollar. Maar, die deal is dus afhankelijk van het definitieve vertrek van Alcoa uit Suriname, waarbij de Afobakadam in bezit van Suriname zou komen.

De Ware Tijd schrijft van betrouwbare bronnen vernomen te hebben, dat de maatschappij wel 'ideeën' heeft, 'maar, dat zijn slechts mogelijkheden. Niets is nog concreet; alles hangt af van de onderhandelingen met de regering', zeggen bronnen dichtbij de maatschappij.

Het is publiek geheim dat de raffinaderij onderhouden wordt door Suralco en binnen twee maanden weer opgestart zou kunnen worden. Een onderhandelingsdelegatie is twee weken geleden in Suriname geweest om met de lokale onderhandelingscommissie om de tafel te zitten. Ze worden in de komende dagen weer verwacht om de gesprekken voort te zetten.

Bewakers MinOWC zijn in 2015 niet uitbetaald voor werk op zon- en feestdagen

MinOWC: 'Het is in behandeling, ze moeten nog even geduld hebben'


De redactie van het Dagblad Suriname heeft klachten ontvangen, dat de bewakers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in 2015 niet zijn uitbetaald voor hun werk op zon- en feestdagen. De betalingen van zon- en feestdagen vinden afzonderlijk plaats, de betalingen worden niet verrekend worden in de desbetreffende maanden, maar jaarlijks uitbetaald, zo bericht het dagblad vandaag, woensdag 2 november 2016. 

'Het is de tweede keer dat zoiets zich voordoet. Onder de erbarmelijke omstandigheden waarin het land verkeert, kan men het niet maken om de betalingen niet tijdig te verrichten. Vooral hoe het einde van het jaar nadert, zijn er altijd zoveel uitgaven om te doen. We willen ons geld, want we werken hard ervoor', zegt een van de bewakers.

Men heeft deze kwestie aangekaart bij de controledienst van het MinOWC, echter zonder resultaat. Daarnaast komt het vaak voor, dat het ministerie andere krachten inzet voor bewakingswerkzaamheden, indien de bewakers niet in staat zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Vaak betreft het mensen die geen dienstverband zijn aangegaan met MinOW.

'Het is in behandeling. Ze moeten nog even geduld hebben', zegt een medewerker van de afdeling Niet Onderwijzend Personeel (NOP) van MinOWC in een reactie. Maar, hij wenste geen exacte datum aan te geven waarop de bewakers uitbetaald zullen worden.

Muriel’s Groot Surinaams Kookboek alsnog uitgegeven

VACO Publishers overhandigt 1e exemplaar aan neef in 2011 verongelukte Muriel Sam-Sin-Hewitt


VACO Publishers heeft samen met de erfgenamen in 2014 besloten om het werk van Muriel Sam-Sin-Hewitt alsnog af te ronden. Uitgeefster Audrey Hogenboom van VACO Publishers overhandigde het eerste exemplaar van Muriel’s Groot Surinaams Kookboek aan Henri Henar, neef van de overleden schrijfster. Dit bericht vandaag, woensdag 2 november 2016, onder andere Starnieuws.

Sam-Sin-Hewitt was een bekende schrijfster van kookboeken. Van haar hand publiceerde VACO Publishers eerder drie titels. De schrijfster is medeauteur van het Groot Surinaams Kookboek dat veertig jaar geleden onder auspiciën van de Eerste Surinaamse Huishoudschool werd uitgebracht. Dat boekwerk, waarvan de opzet en inhoud door Sam-Sin-Hewitt als sterk achterhaald werden beschouwd, was al jaren niet meer verkrijgbaar.

Zij besloot in 2004 samen met VACO Publishers een geheel nieuw groot kookboek op te zetten. Het samenstellen, uitproberen en uitschrijven van recepten nam vanwege haar vele andere werkzaamheden veel tijd.

Het manuscript was eind 2011 vrijwel gereed toen ze op tragische wijze bij een verkeersongeluk kwam te overlijden, deelt VACO Publishers mee.

Twee jaar geleden werd besloten om het boek alsnog uit te brengen. Muriel’s Groot Surinaams Kookboek bevat meer dan 580 recepten waaraan de diversiteit aan culinaire culturen in Suriname goed te zien is. Het wordt ondersteund door uitgebreid fotowerk, een duidelijke inhoudsopgave, een uitgebreide index met diverse ingangen en een verklarende woordenlijst.

'Wij zijn er van overtuigd dat dit boek Muriel met trots zou hebben vervuld en dat zij door dit werk evenals haar eerder bij ons uitgegeven bestsellers Het beste uit de Surinaamse keuken en Gezond en lekker alsook The Best of Surinamese Cooking zal voortleven in de gedachten en keukens van heel veel mensen', zegt VACO Publishers.

Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel VACO voor € 27.

Sinterklaas wordt bij intocht in Amsterdam op zondag 13 november omringd door vooral Schoorsteenpieten

Zeker driekwart van de Amsterdamse Pieten zal geschminkt zijn met roetvegen


Sinterklaas laat zich dit jaar bij zijn intocht in Amsterdam omringen door hoofdzakelijk Schoorsteenpieten (zie foto - Bron: Omroep West). Zeker driekwart van de Amsterdamse Pieten zal geschminkt zijn met roetvegen en niet meer helemaal zwart. Dit bericht vandaag, woensdag 2 november 2016, onder andere de Telegraaf.

Vorig jaar was de helft van de Amsterdamse Pieten een Schoorsteenpiet, in 2014 was het een kwart. 

Sinterklaas komt op zondag 13 november aan in de hoofdstad. Het belooft een parade van zo'n veertig schepen te worden, aangevoerd door de stoomboot met de goedheiligman aan boord. Ook worden honderden bootjes van Amsterdammers verwacht in het gevolg van de sint.

Een dag eerder zet Sinterklaas voet op Nederlandse bodem tijdens de landelijke intocht in Maassluis.

Onderstaand bericht is afkomstig van de website van de gemeente Amsterdam:


Hij komt, hij komt...
6 oktober 2016

In het kort

Op zondag 13 november 2016 komt Sinterklaas weer aan in Amsterdam. De eerste keer dat de intocht van Sinterklaas in Amsterdam werd georganiseerd was in 1934.

Op deze pagina- Intocht Sinterklaas 2016

Aankomst Sinterklaas 2011 Fotograaf Ada Nieuwendijk
Op 13 november komt Sinterklaas weer aan in Amsterdam. En als Sinterklaas weer in Amsterdam is worden er tot 5 december allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Nu maar hopen dat hij 5 december ook bij jou langskomt!
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Op 13 november komt hij met zijn trouwe viervoeter en Pieten weer aan in Amsterdam. Hij zal binnenvaren over de Amstel, aanleggen bij het Marineterrein om daarna op Amerigo zijn tocht door de stad voort te zetten.

Gewijzigde route

Door werkzaamheden op het Leidseplein is de route gewijzigd. Vanaf het Marineterrein gaat de stoet via de Kattenburgerstraat, Prins Hendrikstraat, Nieuwe Foeliestraat, Valkenburgerstraat, Waterlooplein, Amstelstraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Muntplein en Rokin en eindigt op de Dam.

Vol verwachting klopt ons hart

En als Sinterklaas weer in het land is mogen we ons schoentje zetten, met wat water en een wortel voor het paard van Sinterklaas natuurlijk. De Sint stopt misschien wel iets lekkers in je schoen als je mooie liedjes zingt. Kijk op deze website voor de mooiste sinterklaasliedjes. En misschien komt de goedheiligman op 5 december wel bij jou langs met een mooi cadeautje!!

Kleurplaten

Wil je Sinterklaas verrassen met een mooie kleurplaat? Op deze website kun je die downloaden.

Zwangerschapsprotocol van MinOWC zou anders moeten ingevuld worden voor kweekscholen

'Ik zou dit niet zo hard stellen voor kweekscholen, veel studenten wonen samen of zijn getrouwd'


Directeuren van middelbare scholen wachten af hoe het zwangerschapsprotocol van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), in de praktijk zal uitwerken. De directrice van het SPI (Surinaams Pedagogisch Instituut), Hortence Promes, bepleit dat voor kweekscholen andere regels gehanteerd moeten worden, omdat zij met een gemengde groep studenten te maken krijgen. 'Ik zou dit niet zo hard stellen voor kweekscholen. Veel studenten wonen samen of zijn getrouwd', zegt ze vandaag, woensdag 2 november 2016, in de Ware Tijd.

De school hanteert wel het principe van zes weken voor en zes weken na.

Volgens de voorzitter van het VOS-directeurenberaad, Balram Soemeer, verschilt het protocol niet veel met de regels die hij als directeur op het Miranda Lyceum hanteert. 'Wij houden ons eraan. Elke school heeft de regels in zijn eigen reglement opgenomen.' Soemeer zegt dat zwangere studenten niet zo vaak voorkomen op VWO-scholen. Hij ziet dit meer op de beroepsgerichte opleidingen. Promes is het met hem eens. Soemeer zegt dat deze groep van zelf wegblijft op de VWO-scholen. Deze richtlijnen voor zwangere studenten zijn in januari van dit jaar door het ministerie goedgekeurd. Het protocol is bij aanvang van dit schooljaar in werking getreden.

Luciën Rotsburg, directeur van IMEAO-2, is het niet eens met zijn collega van het Miranda Lyceum dat zwangerschap vaker voorkomt op beroepsgerichte scholen. Het is verschillend en er zijn piekmomenten, aldus Rotsburg. Op dit moment zijn er drie studentes op zijn school zichtbaar zwanger. Hij beaamt, dat iedereen recht heeft op onderwijs, maar vindt dat zwangerschap het onderwijsproces voor zowel de student als de docent verstoort.

Met de richtlijnen wil het ministerie zorgen voor regulering op middelbare scholen en voorkomen dat directeuren hun eigen beslissing nemen bij zwangerschap. In de richtlijnen is opgenomen dat het principe van zes weken voor de bevalling en zes weken er na, van geval tot geval moet worden toegepast. Met een attest van de gynaecoloog kan worden uitgeweken naar twee weken voor en twee weken na. Als de repetities in de cruciale periode van de zwangerschap vallen, mag de student onder begeleiding van een familielid hieraan deelnemen.

Shirley Sowma-Sumter neemt eind dit jaar afscheid van C. Kersten en Co.

Raad van Commissarissen ziet haar graag als adviseur in dienst blijven


Shirley Sowma-Sumter, Chief Executive Officer van firma C. Kersten en Co., neemt per 31 december afscheid. Zij is zestig jaar geworden en haar contract verloopt eind van het jaar. De Raad van Commissarissen heeft de scheidende CEO echter gevraagd om als adviseur aan te blijven, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 2 november 2016. 

'Ik neem het voorstel om mijn betrokkenheid bij Kersten nog enige tijd in deze vorm voort te zetten in serieuze overweging en zal hierover nog in overleg treden met de raad', deelt Sowma-Sumter schriftelijk mee aan directeuren en medewerkers van het concern mee.

Sowma-Sumter had elf jaar de leiding van Kersten. Zij stelt dat in deze periode Kersten uitgegroeid is tot een gezond en weerbaar bedrijf, met goede potentie voor verdere groei. Ondanks de krimpende economie en de globaliserende wereld kan Kersten volgens haar de uitdagingen aan.

 De scheidende CEO zegt het personeel, directie en staf dank verschuldigd te zijn voor de loyaliteit, ondersteuning en inzet om het bedrijf uit de crisis te trekken, waarin het in 2005 verzeild was geraakt. Sowma-Sumter memoreert enkele saillante ontwikkelingen van Kersten. De groepsomzet is in deze periode van 55 miljoen in 2005 gestegen naar ruim 160 miljoen Amerikaanse dollar in 2015.

'Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland'

'Recht kinderen in land van herkomst in gezin op te groeien hoort onvoorwaardelijk voorop te staan'

Kinderen in een tehuis in Congo (Bron foto: RTL Nieuws)
'Het is beter en duurzamer om te helpen bij opbouw kinderbescherming in land van herkomst'


Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Het recht van kinderen om in het land van herkomst in gezinsverband op te groeien, hoort onvoorwaardelijk voorop te staan. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vandaag (zie hieronder), woensdag 2 november 2016, aan het kabinet. 

'Een kind is altijd beter af in een gezinssituatie dan in een tehuis en het is heel erg belangrijk dat een kind continuïteit van opvoeding heeft', stelt kinderrechter Jolande Calkoen, die lid is van de RSJ vandaag in Trouw. 'Dus dat het in een omgeving blijft waar het de cultuur, de sociale omgeving en de taal kent.'De Raad heeft zich op verzoek van de regering gebogen over de vraag hoe potentiële adoptiekinderen het best beschermd kunnen worden. De RSJ constateert dat adoptie veel voordelen biedt voor het individuele kind, maar vindt dat aan het stelsel in zijn geheel te veel onoplosbare risico’s kleven. De RSJ benadrukt wel in het rapport dat adoptieouders en bemiddelingsbureaus niets kwalijk te nemen is.

'Opgroeien in een gezin in het land van herkomst heeft daarom de voorkeur', aldus Calkoen. Door te stoppen met adoptie zijn de kinderen volgens haar beter af. 'Uiteindelijk help je meer kinderen door hen ter plaatse te ondersteunen met goede jeugdbescherming dan door enkele kinderen hier naartoe te laten komen. We zouden, als wij hier in Nederland nog kinderen aangeboden krijgen, ter plaatse met organisaties als Terre des Hommes en Unicef kunnen meedenken of er geen pleeggezinnen in het land van herkomst zijn. Nu gebeurt dat te weinig.'

De RSJ meent dat een ’vraaggestuurde markt’ is ontstaan door de wens van westerse ouders om buitenlandse kinderen te adopteren en door de financiële belangen die daarmee gemoeid zijn. Die markt handelt in kinderen zonder gezin en het stelt het belang van het kind niet altijd voorop, aldus de RSJ. 'Het feit dat tehuizen niet leger worden, wijst er wel op dat het een vraaggestuurde markt lijkt. Er is ook gebleken dat het merendeel van de kinderen die voor adoptie worden aangeboden, wel ouders heeft. Het zijn geen wezen. Je kunt je dan afvragen in hoeverre het afstand doen van een kind echt de bedoeling is geweest van die moeder', aldus Calkoen. 'Het is beter en duurzamer om te helpen bij de opbouw van kinderbescherming in het land van herkomst.'

Voorzitter OBS Themen: 'Overheid moet geen aanleiding geven om een weg te barricaderen'

Korps Politie Suriname roept in verklaring op geen wegbarricades op te werpen


'De politie heeft helemaal gelijk dat wegbarricades wettelijk verboden zijn. Maar de overheid moet geen aanleiding geven en ons betalen volgens de schriftelijke overeenkomst.' Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), reageert hiermee vandaag, woensdag 2 november 2016, in de Ware Tijd op een onlangs uitgegeven persbericht (zie onderaan) van het Korps Politie Suriname (KPS), waarin staat dat de politie waarschuwt geen wegbarricades op te werpen. 

De NVB-bushouders, die Themen vertegenwoordigt, hadden vorige week dinsdag de weg bij De Nationale Assemblee geblokkeerd. De politie zegt in het persbericht, dat ze in voorkomende gevallen onherroepelijk zal overgaan tot aanhouding en voorgeleiding van degenen die de barricades plaatsen of opwerpen.

Het is gebleken, dat burgers bij een conflict met overheidsinstanties of de autoriteiten overgaan tot het barricaderen van openbare wegen om op die manier een oplossing af te dwingen. Dit leidt tot verstoring van de openbare orde met als gevolg irritatie en oponthoud voor met name verkeersdeelnemers, die overigens niets te maken hebben met het probleem. Themen begrijpt dat dit wrevel oproept, maar wijst erop dat de overheid personen niet tot burgerlijke ongehoorzaamheid moet drijven.

'We willen helemaal geen weg barricaderen, maar soms zijn we gedwongen om tot het uiterste te gaan. Dat wordt ook op deze wijze gedaan in de hele wereld', zegt de OBS-voorzitter.

Vakbondsleider Hugo Blanker, die eerder bij sommige acties niet heeft geschroomd om een weg te barricaderen, is het eens met Themen. 'Ze willen ons aanpakken, maar wat doet de politie dan met de uitlokkers van de actie? Want de overheid betaalt niet op tijd of verdrukt werknemers.' Hij herinnert zich dat in het verleden de politie ook wegen heeft gebarricadeerd toen ze opkwam voor haar belangen. 'Nu wij dat doen, bedreigen ze ons, maar ze moeten juist hun gezag tonen. Gelukkig zijn er wetsdienaren die met hun gezag zo'n zaak proberen op te lossen', zegt de vakbondsleider.


Politie waarschuwt voor wegbarricades

27 October 2016 by  in Bekendmakingen - No Comments
Het is gebleken dat burgers, bij een conflict met overheidsinstanties of autoriteiten overgaan tot het barricaderen van openbare wegen om zo een oplossing te bewerkstelligen. Dit leidt tot de  verstoring van de openbare orde met als gevolg  irritatie en oponthoud voor met name verkeersdeelnemers, die overigens niets te maken hebben met het  probleem.
Door het barricaderen van de openbare weg, maakt men zich schuldig aan artikel 496 van het Wetboek van Strafrecht, in extenso:
“Hij die zonder verlof van het bevoegd gezag enige openba­re land- of waterweg verspert of het verkeer daarop belemmert, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden”.
Op een ieder in de samenleving wordt een dringend beroep gedaan om de wettelijke regels na te leven. De politie zal in voorkomende gevallen onherroepelijk overgaan tot aanhouding en voorgeleiding van degenen die de barricades plaatsen of opwerpen of doen plaatsen of opwerpen. 

De garantie van de openbare orde rust en veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allen!
En artikel 11 van het politiehandvest, te weten:
BEVOEGDHEDEN TEN AANZIEN VAN PERSONEN EN ZAKEN
  1. Tot de bevoegdheden van de politie behoort, onverminderd hetgeen daaromtrent in het Wetboek van Strafvordering en ander wettelijke regelingen is bepaald:
  2. het verwijderen van personen van de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, indien die personen aldaar een gevaar voor hun eigen veiligheid of voor die van anderen opleveren, dan wel op openbare orde verstoren;
  3. het nemen van de nodige maatregelen ten aanzien van dieren, stoffen en andere voorwerpen, welke een gevaar voor de openbare veiligheid of voor het verkeer opleveren.
  4. Personen, die krachtens het bepaalde in het eerste lid onder a zijn verwijderd, kunnen door of vanwege een officier van politie onverwijld naar een voor hun tijdelijke bewaring geschikte plaats worden overgebracht. Zij worden in vrijheid gesteld, zodra geen gevaar als hierboven bedoeld dan wel verstoring van de openbare orde meer is te duchten. In geen geval worden zij langer dan gedurende een tijdvak van vier en twintig uren opgehouden, tenzij binnen dat tijdvak door het bevoegde gezag krachtens enig wettelijk voorschrift hun voortgezette vrijheidsbeneming is gelast.
  5. De procureur-generaal waakt voor de richtige uitoefening van de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid.
  6. Bij het nemen van maatregelen, als bedoeld in het eerste lid onder b, wordt niet verder gegaan dan in de gegeven omstandigheden, gelet op het belang van de openbare veiligheid en het verkeer, redelijkerwijs gerechtvaardigd is te achten. Van de genomen maatregelen wordt onverwijld rapport aan de betrokken districtscommissaris uitgebracht.

DOE zit niet in de regering

'Ondanks een éénling zal Carl het in de politiek nog ver schoppen'


De voorzitter van de politieke partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) die tevens Assembleelid is, laat duidelijk weten 'Doe heeft geen positie in de regering'. Hoewel correct heeft deze uitspraak toch een bijsmaak. Een bijbedoeling, omdat deze uitspraak in verband staat met de interne evaluatie waarmee de partij binnenkort een aanvang zal maken. Daarbij zal ook de positie van partijtoppers binnen de regering onder een vergrootglas gelegd worden. Aldus een passage in een plaatselijk dagblad. Heel interessant. 

Nu moet wel direct gezegd worden, dat deze bewering niet zo door de voorzitter naar buiten is gebracht. Terecht zegt hij 'daar kan ik nu geen woord over zeggen. Dat zijn zaken die intern moeten worden afgerond. Zijn zaken die worden meegenomen in dat proces waar we mee bezig zijn'. Dat proces kan alleen betrekking hebben op beslissingen die moeten worden genomen. Deze beslissingen moeten bindend zijn en dat kan, voor zover degenen op wie zij zich richten, zich niet aan hun werking kunnen onttrekken.

De heer Carl Breeveld is mij altijd opgevallen, door zijn opstelling als politicus. In het bijzonder in De Nationale Assemblee, liet hij telkens blijken dat inzicht te hebben dat het openbaar bestuur omvat de gezagsdragers en het ambtelijke apparaat, zijnde een onderdeel van het politieke systeem. Helaas is dit inzicht niet bij velen aanwezig en ondanks een éénling zal Carl het in de politiek nog ver schoppen. Deze wetenschap is van belang om in een concreet geval te bepalen hoe te handelen, temeer daar de opmerking gemaakt wordt, dat DOE sinds juli geen regeerverantwoordelijkheid meer draagt, maar enkele partijleden zijn nog op sleutelposten, die via deelname in de coalitie, na de verkiezingen van vorig jaar ingevuld werden.

Welnu, in politicis is de heer Breeveld lid van De Nationale Assemblee krachtens de Grondwet van de republiek Suriname en niet van DOE. Daardoor is hij een politieke ambtsdrager geworden, maar evenzo is minister Dodson een politieke ambtsdrager. Ook voor Dave Abeleven, directeur op het departement van Natuurlijke Hulpbronnen geldt dit mutatis mutandis, althans geen politieke ambtsdrager maar wel een landsdienaar, bestuurder ingevolge de Personeelswet. Het enige wat geldt, bestuursrechtelijk, is dat je loyaal bent en de capaciteit bezit om de functie naar behoren te kunnen invullen.

Wij moeten in politicis in alle gevallen handelen in landsbelang hetgeen betekent in het algemeen belang, ook al is het niet in overeenstemming met je eigen partijpolitiek belang, dus het meenemen van politieke toppers van DOE in de regering, tijdens de evaluatie is zinloos, althans als men gevolgen daaraan wil verbinden.

Wij leven in een wereld waarin bedrieglijke schijn en werkelijkheid, soms ternauwernood van elkander te onderscheiden zijn. Aldus Albert Helman.

Eugéne van der San

Suralco eist 54 procent van de plantage Onoribo op...

'Suralco wil ons gewoon misleiden en niet compenseren voor materiële en immateriële schade'

'Directeur van Suralco ontkent dat gevaarlijke stoffen zijn gedumpt'


Terwijl nazaten van Onoribo strijden voor onder andere herstel van de uitgemijnde gebieden en teruggave aan de plantagebewoners, eist Suralco 54 procent van de plantage op. De bauxietmaatschappij heeft onlangs een ontwerp van een overeenkomst gestuurd naar de nazaten en hen gevraagd om een gebied aan het bedrijf toe te wijzen.

Kenneth Gemert, die namens Onoribo de onderhandelingen met Suralco heeft geleid, zegt dat directeur Ruben Halfhuid van de bauxietmaatschappij de nazaten heeft voorgehouden dat hun voorouders een gebied hebben verkocht aan Billiton. Toen dit bedrijf uit Suriname vertrok, heeft het de grond overgedragen aan Suralco.

'De plantage is onverdeeld familie boedel en de mensen kunnen dat niet zomaar verkopen. Het bedrijf wil ons gewoon misleiden en wanneer hij het gebied krijgt, hoeft het ons niet te compenseren voor materiële en immateriële schade', zegt Gemert vandaag, woensdag 2 november 2016, in de Ware Tijd.

Hij wijst erop, dat vroeger veel ouderen ongeletterd waren en Billiton heeft vermoedelijk op slinkse wijze de mensen hun duimafdruk laten plaatsen op een document, waarin staat dat ze een gebied van de plantage hebben verkocht. Om dat te bereiken hebben waarschijnlijk ambtenaren hand- en spandiensten verleend aan de bauxietmaatschappij. Ook is volgens Gemert de plantage weggevaagd van de Surinaamse kaart.

Halfhuid ontkent volgens Gemert, dat gevaarlijke stoffen zijn gedumpt in onder andere bunkers die zijn begraven op de plantage. Het zou al decennia lang bekend zijn, dat er enorme verwoestingen zijn aangericht aan de grond Onoribo. Sommige zijn zichtbaar in de vorm van enorme kraters in het landschap, al dan niet gevuld met vervuild water en gevaarlijke chemische stoffen in de bodem, of opgeslagen in bunkers.

Halfhuid was niet bereikbaar voor commentaar.

President Bouterse waardeert inspanningen VHP-voorzitter Santokhi

Van Santokhi ontvangen informatie wordt door Bouterse gedeeld met Raad van Ministers


President Desi Bouterse heeft gisteravond een VHP-delegatie onder leiding van partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi ontvangen in het presidentieel paleis (zie foto - Bron: Kabinet van de President). Santokhi had tijdens zijn recente buitenlandse reis naar Nederland en India met politici en diverse personen in diaspora gesproken over actuele nationale en internationale aangelegenheden. Bouterse heeft aangegeven de inspanningen van Santokhi te waarderen. 

De president gaf Santokhi de garantie dat de informatie verder gedeeld zal worden met de Raad van Ministers. Nagegaan zal worden welke mogelijkheden er zijn om op regeringsniveau zaken verder te begeleiden en te organiseren. Dit meldt de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, vandaag, woensdag 2 november 2016, in een persbericht.

Santokhi heeft in Nederland gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden. Ook met vooraanstaande personen en organisaties actief in het Surinaamse diasporaveld zijn diepgaande gesprekken gevoerd over diverse vormen van samenwerking en steunverlening, met name in de medische sector.

De VHP-voorzitter heeft ook een kort bezoek gebracht aan India, waar hij met regeringsfunctionarissen overleg heeft gevoerd over meerdere gemeenschappelijke samenwerkings- en ontwikkelingsissues.

De regering juicht, zo bericht het Kabinet van de President, alle initiatieven van alle personen en organisaties toe die bereid zijn om indachtig de oproep van de president gezamenlijk na te gaan op welke wij zij een bijdrage kunnen leveren aan het helpen aandragen van oplossingsmodellen ter verlichting van de heersende economische situatie.

Santokhi werd vergezeld van ondervoorzitter Glenn Oehlers en penningmeester Sarwan Badjalala.

Rapport Rekenkamer Curaçao: Bestrijding chikungunya in 2012 laat gestart

'Meeste maatregelen pas getroffen toen al sprake was van bevestigde gevallen op eiland'


De bestrijding van chikungunya is in 2012 laat op gang gekomen. Het merendeel van de maatregelen is pas getroffen toen al sprake was van bevestigde gevallen op Curaçao en waren bedoeld om een grotere uitbraak te bestrijden. Hoewel in 2012 een multidisciplinair team werd ingesteld bij de dienst Geneeskunde en Gezondheidszaken, is er binnen dit team tot en met juli 2014 niet gezamenlijk vastgesteld hoe het met de dreiging van de ziekte chikungunya voor Curaçao gesteld was en of en welke maatregelen genomen moesten worden, zo schrijft vandaag, 2 november 2016, het Antilliaans Dagblad.

Ook de informatie en aanbevelingen van de Pan American Health Organization (PAHO) zijn geen onderwerp geweest van de teamoverleggen. Dit terwijl de PAHO in de periode 2012-2014 regelmatig informatie heeft verstrekt over de ontwikkeling van de potentiële dreiging van chikungunya in de regio en ook aanbevelingen heeft gedaan, hoewel niet dwingend voorgeschreven. Het team is in de periode van de dreiging en de uitbraak niet frequent samengekomen.

'Uiteindelijk zijn nauwelijks maatregelen genomen tot eind juli 2014, toen de eerste gevallen van besmetting bevestigd waren. Vanaf dat moment tot januari 2015 zijn diverse maatregelen getroffen om de uitbraak aan te pakken', zo staat in het gisteren gepubliceerde onderzoeksverslag (zie hierna) van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), die onderzoek deed op verzoek van de Staten:De ARC is ook verzocht aanbevelingen te doen op het gebied van procedures, bekwaamheid en kwantiteit van het personeel, om mogelijke virus/epidemieën in de toekomst te voorkomen. Met betrekking hiermee komt ARC tot de conclusie, dat de noodzakelijke procedures ontbreken om tijdig in te kunnen spelen op (potentiële) ziektedreigingen en op grote bedreigingen of epidemieën. Een van de problemen is dat de afdelingen die belast zijn met de bestrijding, kwalitatief en kwantitatief onderbezet zijn. Er ontbreken procedures en als ze er wel zijn, zijn deze niet schriftelijk vastgelegd. Het ministerie is niet goed voorbereid op grote bedreigingen of epidemieën.

Een van de knelpunten is dus de onderbezetting. Zo staat in het rapport: 'De afdelingen Epidemiologie en Onderzoek en de afdeling Technisch Hygiënische Zorg (THZ) beschikken niet over het noodzakelijk geachte scala aan deskundigheden. Voor de afdeling THZ is bovendien niet van alle medewerkers de deskundigheid op het gewenste niveau. Tot slot zijn afdelingen Epidemiologie en Onderzoek en de afdeling THZ onderbezet.'

Ophaalloopbrug Waaigat op Curaçao bijna klaar

Brug is een kopie van de vroegere Van den Brandhofbrug


De ophaalloopbrug die Punda bij marktplaats Marshe Nobo met de parkeerplaats Plaza Mundu Merced bij The Movies in Scharloo verbindt, is bijna klaar. Gisteren werd hier volop aan gewerkt, aldus vanochtend, woensdag 2 november 2016, het Antilliaans Dagblad. 

De brug is geleverd door Meerdink Bruggen, gevestigd in het Nederlandse Winterswijk, en is een kopie van de vroegere Van den Brandhofbrug.

Het project wordt bekostigd door het ministerie van Economische Ontwikkeling en uitgevoerd door Curaçao Ports Authority (CPA), dat ook belast zal zijn met het beheer en onderhoud.

Scheidend Statenlid op Curaçao Cleopa (PAIS) wil debat in Staten over Willems-onderzoek

21 Statenleden van de 22 worden door gouverneur beëdigd - Schotte verblijft in buitenland en wordt op ander moment beëdigd 


Het is niet te veel gevraagd om in de Staten te debatteren over onderzoek van Willems, zo heeft scheidend Statenlid Eugene Cleopa van PAIS verklaard in de vergadering waarin de zittingstermijn van het oude parlement is afgesloten en de geloofsbrieven van de leden voor de nieuwe periode 2016-2020 zijn goedgekeurd. Dit bericht vandaag, woensdag 2 november 2016, het Antilliaans Dagblad.

Oud-rechter Huub Willems heeft onderzoek gedaan naar het beleid en de gang van zaken bij overheids-nv’s in de periode 2010-2012. Daarbij zijn tientallen miljoenen verdampt.

De bedoeling is niet om in zo’n debat na te gaan wie wat heeft gedaan, maar om er lering uit te trekken, zodat er nooit meer zo wordt omgesprongen met overheidsinstellingen, aldus Cleopa. Het Statenlid keert niet terug in het parlement, nadat PAIS bij de laatste verkiezingen een dramatisch verlies leed en geen enkele zetel behaalde. Cleopa vroeg ook aandacht voor onderwijs en vorming en de middelen die daarvoor nodig zijn.

Bij de afsluiting van de zittingsperiode van het oude parlement zijn de geloofsbrieven van de Statenleden voor de periode 2016-2020 door een commissie onder leiding van Zita Jesus-Leito (PAR) goedgekeurd.

Vandaag worden 20 van de 21 leden door gouverneur Lucille George-Wout beëdigd. Politiek leider Gerrit Schotte van MFK is tot 4 november in het buitenland en zal in verband met zijn afwezigheid op een ander moment worden beëdigd.

De vergadering werd door vicevoorzitter Humphrey Davelaar (PNP) voorgezeten. De aanwezige Statenleden die dat wilden, hebben van Davelaar drie minuten spreektijd gekregen. Grote afwezige daarbij was Alex Rosaria, de voormalig politiek leider van PAIS. Na het verkiezingsdebacle diende Rosaria zijn ontslag in als politiek leider.

Mike Franco van PAIS, in de oude zittingsperiode van het parlement nog Statenvoorzitter, legde uit waarom hij de vergadering niet kon voorzitten: 'Zolang er geen nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor de Staten is benoemd, treedt de voorzitter van de voorafgaande periode als zodanig op.' Voorwaarde is wel dat de voorzitter van de oude Staten deel uitmaakt van de nieuwe.

Churandy Martina gekozen tot meest positieve BN'er

Duizenden mensen zien in Curaçaose topatleet meest positief ingestelde bekende Nederlander


Topsporter Churandy Martina is met 74 procent van de stemmen gekozen tot meest positieve BN’er (Bekende Nederlander). Met de online verkiezing vroeg initiatiefnemer Mark Verhees, schrijver en spreker op het gebied van positiviteit, zijn 600.000 volgers wie volgens hen de meest positief ingestelde Nederlander is. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 2 november 2016.

Uit de top tien genomineerden, waaronder Ali B. en Marco Borsato, kozen duizenden stemmers de Curaçaoënaar Churandy tot winnaar.

De atleet deed afgelopen augustus voor de vierde keer mee aan de Olympische Spelen. In de finale van de 200 meter slaagde hij er net niet in een medaille te pakken. Martina werd vijfde, op 0,01 seconde van de nummer drie.

 

'Teleurgesteld ben ik niet. Waarom zou ik? Ik heb toch maar weer mooi de olympische finale gehaald, voor de derde keer op rij. Als het trainen is niet voor niets geweest. Ik heb mijn best gedaan, ik wilde zo graag en dit was het', zei de 32-jarige atleet na afloop.

Verhees besloot in 2011 om 1000 dagen lang iedere dag een positief bericht te posten op internet. Hij wilde kijken wat dit met hemzelf en de mensen die hij bereikte deed. Inmiddels is hij fulltime met positiviteit bezig en bereikt daarmee dagelijks soms meer dan een miljoen mensen.


(Red. De Surinaamse Krant/Antilliaans Dagblad/Telegraaf/De Gelderlander)

Sehos op Curaçao: 'Er is voldoende medicatie voor hiv-patiënten voorradig in onze apotheek'

Ziekenhuis reageert in verklaring op kritiek van organisatie Cura+


De medicatie voor hiv-patiënten is voldoende voorradig in de apotheek van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Dat laat het ziekenhuis in een schriftelijke verklaring weten, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, woensdag 2 november 2016. 

Sehos reageert hiermee op de kritiek van de organisatie Cura+, die de belangen behartigt van hiv-patiënten en zich ook inzet voor preventie en zorg, omdat de apotheek van het ziekenhuis de medicatie die een hiv-patiënt nodig heeft niet kon leveren of te laat leverde.

'De nodige medicatie voor hiv-patiënten was op het moment van de publicatie van het artikel onderweg naar het Sehos en is op dinsdag 1 november 2016 aangevuld.'

Sinds oktober is het Sehos in overleg met de SVB over het tekort aan materialen en medicatie, waaronder dus ook de hiv-medicatie. 'De SVB heeft het Sehos volledige garantie gegeven voor een continue levering aan (medisch) materiaal tot en met december 2016', zo laat het Sehos weten. 'Medicijnen zullen dus vanaf nu gegarandeerd beschikbaar zijn tot aan het einde van het jaar. Vanaf januari 2017 zal er een andere regeling betreffende de budgettering van toepassing zijn. Deze regeling zal zorgen voor structurele oplossingen op budgettair gebied. Hierover zijn de betrokken partijen nog in onderhandeling.'

Cura+ heeft afgelopen maandag om de tafel gezeten met de directie van het Sehos en ook het hoofd van de apotheek. 'Er is uitleg gegeven over de huidige stand van zaken en beide partijen hebben aangegeven open te staan voor constructieve gesprekken in de toekomst. Hierbij benadrukt het Sehos dat de privacy van de hiv-patiënten, zoals gebruikelijk uiterst serieus wordt genomen. Ook beslissingen omtrent medicatie worden te allen tijde geëvalueerd en besproken met de betrokken partijen', aldus Sehos.

Toch strafzittingen in gebouw Hof aan Tamarindelaan en oud-pand OM aan Henck Arronstraat

Minister Van Dijk-Silos zeer ingenomen met medewerking nutsbedrijven, Telesur en PI Santo Boma


Het is minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie met medewerking van bedrijven, ambtenaren, diverse personen en de Penitentiaire Inrichting te Santo Boma gelukt om de nieuwe zittingszalen in orde te krijgen. De zittingen kunnen vandaag, woensdag 2 november 2016, toch beginnen in het gebouw van het Hof van Justitie aan de Tamarindelaan en het oud-gebouw van het Openbaar Ministerie aan de Henck Arronstraat, zo bericht Starnieuws.

Het is aan het Hof van Justitie om de zittingsdatum vast te stellen.

De Staatsraad is gisteren in spoedvergadering bijeengekomen om advies te geven over het Staatsbesluit dat de aanwijzing van de locatie van zittingszalen regelt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Staatsbesluit gepubliceerd.

Minister Van Dijk-Silos zegt in een reactie, dat zij enorm veel medewerking heeft ontvangen om binnen een week de tijdelijke oplossing voor het houden van zittingen te realiseren. Het griffiepersoneel heeft besloten zijn intrek te nemen in het gebouw van het Hof van Justitie. In het gebouw van het Hof van Justitie zullen ook twee zittingszalen gehuisvest zijn. Het oud-Parketgebouw zal twee zittingszalen herbergen en het archief van het Kantongerecht.

Het probleemgebouw aan de Fred Derbystraat zal vandaag geheel ontruimd zijn. 'Het is de bedoeling dat het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat eind november opgeleverd wordt. Het Kantongerecht zal dan blijvend gehuisvest wordt in het nieuwe gebouw. Het kantongerecht verhuist per 1 januari 2017 naar de Wulfingstraat', zegt de bewindsvrouwe.

De minister zegt zeer ingenomen te zijn met de medewerking die zij heeft gekregen om de klus in zo'n korte tijd af te hebben. Er is ondersteuning van de EBS, de Waterleiding en Telesur geweest waardoor de nutsvoorzieningen een feit zijn. De Penitentiaire Inrichting te Santo Boma heeft veel werk helpen verzetten. Dit was mede mogelijk vanwege de verzelfstandiging. Het ministerie bedankt ook alle bedrijven, personen, ambtenaren en gedetineerden die samen dit resultaat hebben neergezet.

'Ik ben eenieder zeer erkentelijk die op zulke korte termijn de volle support aan mij heeft gegeven. Zonder hun inzet zou het niet lukken om al het werk binnen een week af te hebben', zegt de minister.

Suriname kan mogelijk weer garnalen exporteren naar de VS

VS inspectie van het 'Turtle Excluder Device' met succes doorstaan door garnalenbedrijven


De garnalenexport naar de Verenigde Staten (VS) lijkt gegarandeerd nu Suriname de jaarlijkse inspectie van het zogenoemde Turtle Excluder Device (TED) heeft doorstaan. Deskundigen van de Amerikaanse National Oceanic en Athmospheric Administration (NOAA) hebben maandag de inspectie uitgevoerd bij garnalenbedrijven in het land. Dit meldt het ministerie dinsdag 1 november 2016. 

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hoopt dat met het percentage van 100, andere afzetmarkten van garnalen voor Suriname toegankelijk worden. Het land heeft voor de volle honderd procent voldaan aan de gestelde voorwaarden waaraan TED’s moeten voldoen.


Elk jaar bezoeken deskundigen van de NOAA verschillende landen om inspectie op de TED te doen. De overheid en de stakeholders worden daarbij grondig en nauwkeurig onderzocht. De reguliere inspecties door de visserij-inspecteurs worden getoetst en er wordt gecontroleerd of de TED daadwerkelijk door de vaartuigen wordt gebruikt op zee.

Door de jaren heen heeft de NOAA trainingen verzorgd over TED. De NOAA is een wetenschappelijk orgaan van de VS, dat valt onder het Amerikaanse ministerie van Handel en zich bezighoudt met zaken die te maken hebben met oceanen en de atmosfeer. Zo ook de conservering van het beschermde diersoort: de zeeschildpad.

De TED is het middel dat aan de netten van de garnalentrawlers wordt geplaatst, zodat zeeschildpadden die in dezelfde wateren leven/zwemmen, kunnen ontsnappen. Vroeger raakten veel zeeschildpadden verstrikt in de netten en verdronken ze. De NOAA heeft de TED ontwikkeld om de schildpadden een veilige ontsnappingsroute te geven. Het gebruik van de TED is wettelijke verplicht en staat als zodanig vermeld op de visvergunningsvoorwaarden. In totaal zijn er 44 TED’s geïnspecteerd. Een garnalentrawler heeft 4 TED’s.

In Suriname wordt het grootste TED-formaat gebruikt, omdat de bedreigde lederschildpad (Dermochelys coriacea - Aitkanti) in onze wateren voorkomt. De Aitkanti is de grootste zeeschildpaddensoort in de wereld.

Onderstaande informatie is afkomstig van de website van de NOAA:Turtle Excluder Devices

One of the major threats to sea turtles in the marine environment is bycatch, injury, and mortality during fishing operations. 
To address interactions between sea turtles and trawl fishing gear, NOAA Fisheries scientists worked with the commercial shrimp trawl industry to develop turtle excluder devices, or TEDs.

What is a TED?

A "Turtle Excluder Device" is a grid of bars with an opening either at the top or the bottom of the trawl net. The grid is fitted into the neck of a shrimp trawl.
Small animals such as shrimp pass through the bars and are caught in the bag end of the trawl. When larger animals, such as sea turtles and sharks, are captured in the trawl, they strike the grid bars and are ejected through the opening.

TED Regulations

We considered industry concerns and other public comments in developing and implementing TED regulations. Industry representatives continue to participate in developing and assessing new TED designs and modifications. We gradually phased in TED requirements and have provided numerous workshops and programs to work cooperatively with the industry. We remain committed to working with industry as other geographic areas and fisheries are identified that require the future development and use of TEDs.

TEDs in Other Countries

In foreign shrimp fisheries, NOAA Fisheries and the U.S. Department of State have worked closely with nations that export shrimp to the U.S. to help them develop TED programs comparable to the U.S. program. These programs are now in place in various countries.
The IAC, the first multi-lateral binding treaty devoted solely to sea turtle conservation, is also an important framework to further promote TED programs in other countries.

Updated: May 21, 2015