vrijdag 4 november 2016

Zwarte Pieten in NTR Sinterklaasjournaal dit jaar in diverse kleuren...

Maar, driekwart van de Nederlanders is tegen aanpassing van huidige Zwarte Piet


De Zwarte Pieten in het NTR-Sinterklaasjournaal krijgen dit jaar veel verschillende kleuren, al is het overgrote deel van de Nederlanders tegen aanpassing van Zwarte Piet. Ook Zwarte Pieten houden hun plek in het programma. Dat schrijft de Volkskrant vandaag, vrijdag 4 november 2016, na gesprekken met acht betrokkenen.

Het programma gaat woensdag van start.

Vorig jaar kreeg het Sinterklaasjournaal veel kritiek, omdat de Pieten na een jaar waarin de Roetveegpieten waren geïntroduceerd, weer vrijwel allemaal zwart waren.Driekwart van de Nederlanders is tegen het aanpassen van de kindervriend, bleek vanochtend uit een onderzoek van DVJ Insights in opdracht van De Telegraaf. Het onderzoek toont aan, dat de Zwarte Piet-discussie veel verder gaat dan een meningsverschil over de inkleuring van het kinderfeest. Een grote meerderheid (75%) ervaart de eisen van de activisten zelfs als een ’aanval op de Nederlandse cultuur’.

Ondanks de hevige en slepende discussie houdt Nederland nog steeds van Zwarte Piet en is driekwart van de mensen niet voor aanpassing van het uiterlijk. Ook is er amper draagvlak voor de argumenten van de activisten. Een zeer grote groep vindt Zwarte Piet geen vorm van racisme (86%). De discussie heeft het Sinterklaasfeest verpest, vindt een even grote groep.

Man (46) springt op Wayamboweg, district Saramacca, voor een DAF-vrachtwagen

Slachtoffer tracht tevergeefs zichzelf van het leven te beroven

Man raakt gewond aan het hoofd 


De 46-jarige P.S. heeft gisteren getracht een einde te maken aan zijn leven door voor een rijdende DAF-truck te springen op de Wayamboweg in het district Saramacca. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 november 2016. 

Het lukte de bestuurder van de vrachtwagen om deels uit te wijken voor de man. Maar, door de te korte afstand en de snelheid van de truck werd de man toch geraakt. Het slachtoffer liep verwondingen aan zijn hoofd op en was niet aanspreekbaar.

De politie van Saramacca is bezig met het onderzoek.

Jongetje (10) veroorzaakt woningbrand te Santo Boma

Bij aansteken muskietenkaars in slaapkamer vliegt een klamboe in brand


Aan de Triveraweg, een zijstraat van Bomapolder Serie 12 te Santo Boma, is vanochtend, vrijdag 4 november 2016, iets voor half twaalf een woning volledig afgebrand. Uit het onderzoek blijkt dat een echtpaar samen met hun 10-jarig zoontje in het huis woonde, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname 's middags.

De jongen was in de slaapkamer bezig een muskietenkaars aan te steken. Op een gegeven moment heeft een klamboe vlam gevat waardoor de woning, die uit hout was opgetrokken, ook in brand vloog.

De politie van Santo Boma is nog bezig met het onderzoek.

Agenten verwijderen illegale goudzoekers uit concessiegebied Boss Enterprises te Baling Soela

Verwijdering van zo'n 40 goudzoekers verricht door ruim 70 agenten 

Aangetroffen kampen zijn vernietigd


Ruim veertig illegale goudzoekers zijn verwijderd uit het concessiegebied van Boss Enterprises te Baling Soela in het district Brokopondo. Ruim zeventig agenten van verschillende eenheden hebben deelgenomen aan de operatie, bevestigt Regio Commandant Midden, commissaris Robby Ramjiawan, vrijdagmiddag 4 november 2016, via Starnieuws. 

Tijdens de politieactie, uitgevoerd samen met de Commissie Ordening Goudsector, bleek dat velen het gebied al hadden verlaten. De politie kwam veel lege kampen tegen.

Enkele graafmachines, crusherbakken, een stroomgenerator en diverse andere machines zijn aangetroffen en in beslag genomen. De kampen die waren aangetroffen zijn vernietigd.

Vorige maand hadden de illegale goudzoekers het concessiegebied van Boss Enterprises gebarricadeerd. Deze werden door de politie verwijderd, maar de illegale activiteiten gingen door. Ramjiawan zegt, dat niet geaccepteerd zal worden dat mensen zich illegaal toegang verschaffen tot concessies en concessiehouders belemmeren activiteiten te ontplooien. 'Er zal streng opgetreden worden, zonder aanzien des persoons', aldus de Regiocommandant.

Ramjiawan kondigt aan dat binnenkort ook op andere plaatsen de politie illegalen zal verwijderen.

Gajadien (VHP): 'Regering gaat voorlopig in 2017 Srd 1.2 miljard meer uitgeven dan verdienen'

'President, uw beleid is structurele indoctrinatiepolitiek voor stoelbehoud'

'Regering heeft leningen in begrotingen genoteerd als inkomsten- en ontvangstenbron van de staat, maar zijn leningen inkomsten?'


'President, uw beleid om het volk juist afhankelijker te maken, om vervolgens ‘gudu pa’ uit te hangen door wat kleine pakketten te verdelen, is geen ontwikkelingsvisie, maar structurele indoctrinatiepolitiek voor stoelbehoud.' Dit zei het VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) gisteren in zijn bijdrage tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA), aldus vandaag, vrijdag 4 november 2016, het Dagblad Suriname.

Volgens de politicus laten de begrotingen zien dat de regering in 2017, voorlopig, Srd 1.2 miljard meer gaat uitgeven dan verdienen. 'Is dat aanpassen aan de omstandigheden? Is dat uw aanpassingsbeleid? Dat is regelrechte vernietiging van de samenleving', merkte de politicus op.

Gajadien benadrukte dat indien president Desi Bouterse een eerlijke evaluatie zou maken van de realisatie van het Ontwikkelingsplan, hij van zijn stoel zou vallen. Nog erger volgens hem is, dat in de Jaarrede staat dat in de komende jaren de economische groei en het per capita inkomen toe zal nemen met een beheersbare inflatie en een lage schuldpositie.

'President, ik zou mij, voor mij zelf niet alleen, maar ook voor de regering diep, diep, schamen om dit neer te pennen. Lage schuldpositie? Terwijl de schulden steeds meer toenemen en steeds weer nieuwe schulden worden gemaakt om oude af te lossen. Mogen wij een debt sustainability-analyse van het Bureau voor de Staatsschuld krijgen welke de komende 10 jaar bestrijkt? We hebben als gekken in dit land leningen genomen, waarbij hoge risico premies op de rente door het volk betaalt zal worden, omdat de regering politiek en macro-economisch mismanagement heeft gevoerd. Dit jaar alleen hebben wij bijna 1 miljard Amerikaanse dollar aan leningen gesloten', aldus Gajadien.

Gajadien merkte op, dat het opvallend is dat de regering leningen op de begrotingen genoteerd heeft als een inkomstenbron en ontvangstenbron van de staat. 'Het is vreemd, zijn leningen inkomsten? Leningen rekenen tot je inkomsten geeft een vertekend beeld van je huishouding. Vooral wanneer er geen voldoende verhoging van de productiecapaciteit daartegenover staat. Alle andere inkomstenposten vertonen een daling. Is dit een gezonde zaak? Voert deze regering het volk niet regelrecht in de ravijn?', vroeg Gajadien.

De politicus voerde aan, dat in de financiële nota slechts Srd 500 miljoen is opgebracht voor te betalen rente van gesloten leningen. 'Dit is zeer misleidend, want alleen de pas uitgeven obligatielening van 550 miljoen Amerikaanse dollar met een rente voet van 9.25% per jaar kost het volk al 46 miljoen Amerikaanse dollar rente per jaar. De bestaande staatslening van 1 miljard Amerikaanse dollar met een gemiddelde rente van 3% geeft een rente verplichting van nog eens 30 miljoen.'

Volgens Gajadien is het volk in totaal op zijn minst 76 miljoen Amerikaanse dollar aan rente verschuldigd per jaar.

De begroting van 2017 geeft aan, dat de inkomsten van de staat Srd 3.9 miljard zullen bedragen. Maar, de regering wil volgens de politicus Srd 8.1 miljard uitgeven. 'Meer dan tweemaal wat er aan inkomsten zullen zijn. Ondertussen zal van de Srd 3.9 miljard inkomsten Srd 2.2 miljard aan aflossingen en rente op leningen betaald moeten worden. Er rest dan nog maar 1,7 miljard aan eigen geld voor het volgend jaar: de personele uitgaven zijn begroot op Srd 2 miljard. Dat betekent dat we in 2017 met eigen geld niet eens de salarissen en de aflossingen zullen kunnen betalen. We zullen moeten lenen om salarissen te betalen en schulden af te lossen. In dit grote verschil tussen inkomsten en uitgaven voor 2017 zit de inflatie-tijdbom van zeker 77%', aldus Gajadien.

Twee dochters overleden Michel Sjak-Shie halen bakzeil in Kort Geding

Dochters moeten in dagbladen gedane leugenachtige uitlatingen in eerbetoon aan hun vader rectificeren


De rechter in Kort Geding heeft gisteren de dochters van wijlen Michel Sjak-Shie veroordeeld tot rectificatie van hun berichten van 30 april 2016. Op die dag hadden zij, Ilonka en Nelida Sjak-Shie, een zogenaamd eerbetoon voor hun overleden vader geplaatst in twee lokale dagbladen. Hierbij hebben zij gemeend ongefundeerde uitlatingen en grove onwaarheden te moeten publiceren en daarbij verschillende personen bij naam te mogen noemen. 

De advertenties waren opzettelijk doorspekt met leugens en werd hierdoor ernstige schade geleden door de daarin genoemde personen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 november 2016.

De advocaten mr. Jagdies Nannan Panday en mr. Ronny Oemar werden ook in deze advertenties genoemd, als zouden zij betrokken zijn bij de verkoop van onroerende goederen van wijlen Michel Sjak-Sjie.

Bijgestaan door hun advocate Chandra Algoe vroegen beide advocaten rectificatie van deze lasterlijke uitlatingen.

In de Kort Gedingzaak konden Ilonka en Nelida Sjak-Shie, bijgestaan door advocatenkantoor Sewcharan, hun lasterlijke uitlatingen niet met bewijzen staven. De rechter veroordeelde hen dan ook om binnen een week na de uitspraak eenmalig in de lokale dagbladen hun uitlating te rectificeren en te vermelden dat hun verdachtmakingen onrechtmatig zijn. Ook moeten zij hun verontschuldigingen aanbieden aan beide advocaten. Zij werden ook veroordeeld om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van elke vorm van belediging, smaad of laster naar deze advocaten toe. Ter naleving van de vonnissen is er een dwangsom van SRD 5000 per dag opgelegd door de rechter.BESCHULDIGINGEN SJAK SHIE EINDIGEN IN JURIDISCHE STRIJD

13/05/2016 02:11 - Gilliamo Orban  De Ware Tijd
Beschuldigingen Sjak Shie eindigen in juridische strijd

PARAMARIBO - Beschuldigingen na het onlangs overlijden van de ex-vereffenaar Michel Sjak Shie van de Surinaamse Cultuurmaatschappij (SCM) krijgt een juridisch staartje. Voormalige advocaten en zakenpartners hebben sdonderdag kort gedingen tegen de erfgenamen ingediend.

Twee dochters hadden kort na het overlijden van hun vader op 27 april publiekelijk het 'hoog vermoeden' uitgesproken, dat onder anderen de advocaten Jagdies Nannan Panday en Ronnie Oemar en zakenpartners M.S. Jakoeb en S. Ghisaiwan bedrog hadden gepleegd. De vier mannen eisen allen van de rechter onder meer een rectificatie door de kinderen met daaraan gekoppeld een dwangsom. Dit bevestigt advocaat Chandra Algoe aan de Ware Tijd.

De dochters beweren dat het huis van hun vader aan de Kolonistenweg en alle andere bezittingen aan de Van Hattemweg en Zinniastraat, door zijn jarenlange dementie niet lang geleden op sluwe en onrechtmatige wijze zijn overgeschreven op naam van anderen. "Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn geweest, waren zijn advocaten die zogenaamd zijn vertrouwenspersonen waren en hem jarenlang hebben geadviseerd, terwijl ze in feite met hun eigen belang bezig waren zowel zakelijk als privé."

Dit staat in een 'eerbetoon' dat door de dochters is geplaatst in de krant. Verder staat dat de kinderen vóór de dood van hun vader geconfronteerd zijn met deurwaardersexploten voor ontruiming van het huis van Sjak-Shie.Zowel de advocaten als de zakenpartners heeft dagen daarna gereageerd op het 'eerbetoon' en eisen een rectificatie die is uitgebleven. Oemar en Nannan Panday beweren dat de dochters grove onwaarheden verkondigen en ze dagen eenieder uit en sommeren hen aan te tonen dat zij betrokken zijn bij het verkopen van eigendommen van Sjak Shie aan de Van Hattem- en Kolonistenweg en Zinniastraat.


Lees meer: Beschuldigingen Sjak Shie eindigen in juridische strijd - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/05/13/beschuldigingen-sjak-shie-eindigen-in-juridische-strijd/#ixzz4P3Cit9Uc

Abdoel (NDP) ziet graag verbetering in communicatie van regering naar bevolking

'President, kunt u uitleggen wat internationale instituten hebben gezien in dit kleine land om zoveel geld vrij te maken?'


Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) vindt het een goede zaak, dat de regering na het akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet bij de pakken is blijven neerzitten. Zij is internationaal op zoek gegaan naar andere financieringsmogelijkheden om de inmiddels verzwakte economie weer op poten te krijgen. 'Het akkoord dat met het IMF gesloten werd, zorgde er wel voor dat andere internationale instituten bereid waren leningen te verstrekken aan Suriname', zei Abdoel gisteren in het parlement tijdens de algemene politieke beschouwingen. 

'Markant waren de onderhandelingen met het OIC (Organization of Islamic Cooperation) om een bedrag van 1,8 miljard Amerikaanse dollar vrij te krijgen voor het uitvoeren van projecten. Een ander markant moment is het met succes plaatsen van een staatsobligatie van 550 miljoen', stelde Abdoel.

Hij vroeg de regering om welke redenen deze grote internationale organisaties en de internationale kapitaalmarkt zich bereid getoond hebben om zoveel geld vrij te maken voor een kleine economie als Suriname, indien het land niet over de capaciteit en de mogelijkheden beschikt om de leningen terug te verdienen en terug te betalen. 'President, kunt u mij uitleggen wat deze internationale instituten hebben gezien in dit klein land om zoveel geld vrij te maken voor ons geliefd land?'

Abdoel merkte op dat er voorlichting is gegeven naar het volk toe. Toch vroeg hij aan de regering om de communicatie met het volk te verbeteren en het beleid beter uit te leggen.

Hij wilde graag concrete antwoorden op de volgende vragen:

1. Gaat het IMF-akkoord door, nu wij een staatsobligatie van 550 miljoen hebben geplaatst?
2. Van het IMF zouden we 478 miljoen lenen. Is hiervan inmiddels 87 miljoen als ondersteuning van de monetaire reserve bij de Centrale Bank van Suriname geplaatst? En kunnen wij inderdaad geen 2e tranche van de IMF-lening krijgen, omdat er nog gesprekken gaande zijn en wij nog moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden?
3. Hoeveel zouden wij nog van het resterende bedrag van de IMF-lening kunnen trekken, indien wij de Staatsobligatie verwerken in onze Staatsschuld?
Volgens de huidige informatie van het Bureau Staatsschuld was de totale staatsschuld eind augustus 40,09% van het BBP. Het buitenlandse obligoplafond mag 35% van het BBP zijn en het binnenlands obligoplafond 25%. In totaal 60% van het BBP. Eind augustus was het buitenlands obligoplanfond 20,13% en het binnenlands obligoplafond 19,96%.
4. Is het effect van de Staatsobligatie al doorberekend op het buitenlandse obligoplafond? Waarvoor zal deze lening specifiek gebruikt worden? Het is belangrijk dat het volk dit weet.
5. Indien dit gedaan is, hoeveel leenruimte zal er dan nog zijn om de meerjaren projecten die overeengekomen zijn met de IsDB ter waarde van 1.8 miljard, uit te voeren?

Brunswijk (ABOP) en Karta-Bink (PL) willen helderheid over buitenlandse reizen ministers

'Waarom knippen de ministers niet in hun dienstreizen?'


Dat de vele buitenlandse reizen van de ministers van het kabinet Bouterse-II ook de parlementariërs beginnen op te vallen, bleek gisteren in de De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de algemene politieke beschouwingen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 november 2016.

ABOP-fractievoorzitter Ronnie Brunswijk was resoluut met zijn vraag. 'Ik wil een volledig overzicht van alle buitenlandse reizen van alle ministeries, behalve dat van Buitenlandse Zaken’, zei hij.

Pertjajah Luhur (PL)-parlementariër Ingrid Karta-Bink vroeg zich af waarom de ministers niet knippen in hun dienstreizen en/of bezuinigen. 'Elke week zijn er tenminste een of twee ministers uitlandig. Hoeveel kost dat de staat?’, vroeg Karta-Bink.

De parlementariër uit Commewijne zei dat het parlement in deze wel het goede voorbeeld heeft gegeven door in te korten en te bezuinigen op buitenlandse reizen. ‘We hebben reizen die niet nodig waren afgelast. De ministeries kunnen ons voorbeeld opvolgen’, zei Karta-Bink.

Inspectie VOJ tikt leiding school in Paramaribo-Zuid op de vingers

Leerkracht stuurt leerlingen na schooltijd met opdracht de binnenstad in zonder begeleiding


De Inspectie Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau (VOJ) zal de leiding van een VOJ-school in het zuiden van Paramaribo aanspreken op onverantwoord gedrag. Een leerkracht stuurde scholieren van elf tot vijftien jaar na school naar de binnenstad om informatie te verzamelen. Ze moesten op eigen gelegenheid gaan en zonder begeleiding van de leerkracht. Het schoolhoofd was wel op de hoogte, dat de kinderen een klassenopdracht voor de mediatheek moesten uitvoeren. Hij had hun leerkracht gezegd dat die met hen moest meegaan, maar de leerkracht heeft dat genegeerd. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 november 2016.

De inspectie vindt het ook niet kunnen, dat een schoolopdracht na schooltijd uitgevoerd moest worden.

Milton Top, hoofd Inspectie VOJ, zegt, dat de kinderen nooit alleen zo ver mochten gaan, omdat leerlingen alleen tijdens schooluren verzekerd zijn. Hij wijst op het gevaar dat een van hen tijdens de tocht of op de plek waar ze moesten zijn, iets kon zijn overkomen. Ook hadden leerlingen hun eigen weg kunnen kiezen met alle gevolgen daarvan.

Hij zegt verder, dat het bedrijf de leerlingen ook niet had moeten ontvangen zonder begeleiding en zonder een schriftelijk verzoek van de school.

Eenentwintig leerlingen van het 1e leerjaar van een LBO-school zijn woensdag voor informatieverzameling en een rondleiding bij een bedrijf geweest, hoewel de klas uit 31 leerlingen bestaat. Waar de overige leerlingen zijn gebleven, was niet bekend. Toen de scholieren bij het bedrijf aan kwamen was het twee uur 's middags en bij vertrek half vier. Elke leerling koos zijn eigen weg. Een moeder die haar dochter niet op de gebruikelijke tijd zag thuiskomen, belde haar. Toen het meisje uitlegde dat ze voor een schoolopdracht bij een bedrijf was, wilde de ouder voor alle zekerheid een van de medewerkers spreken. De moeder vroeg terstond of de kinderen met een begeleider daar waren en heeft gevraagd om haar dochter na afronding van de opdracht met een taxi naar huis te sturen. Dezelfde moeder heeft contact opgenomen met de schoolleiding om opheldering te vragen.

Forse delegatie van ministerie van Justitie en Politie naar Colorado (VS) voor training

Delegatie krijgt van 6 tot 12 november training op terrein van gevangeniswezen


Een delegatie van het ministerie van Justitie en Politie zal van 6 tot 12 november op uitnodiging in de VS, Colorado, verblijven voor oriëntatie en training op het gebied van het gevangeniswezen. De delegatie bestaat uit officieren van de strafinrichtingen, bestuursleden van de Stichting Beheer en Exploitatie Penitentiaire Inrichtingen en twee wetgevingsjuristen.

Het bezoek vloeit voort uit een samenwerking tussen de hoofdafdeling Delinquentenzorg en de Amerikaanse ambassade die al geruime tijd middels training de kwaliteit van het gevangeniswezen in ons land helpt opvoeren.

Het is de bedoeling dat de groep een oriëntatiebezoek brengt aan het correctiecentrum en een training in rehabilitatie van gedetineerden, om zodoende beter zicht te krijgen in de gevangenisindustrie.

Vanwege het beleid van het ministerie om de penitentiaire inrichtingen te verzelfstandigen en natuurlijk de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de regelgeving is het belangrijk dat het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie Penitentiaire Inrichtingen en wetgevingsjuristen ook aan dit bezoek participeren. De delegatie keert 12 november terug naar Suriname.

Banenmarkt voor jongeren in Plaza Hotel van ministerie van SOAW, Curaçao, goed bezocht

Demissionair minister Larmonie-Cecilia: 'Onze kinderen hebben zin om aan de slag te gaan'


De door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) georganiseerde banenmarkt voor jongeren in het Plaza Hotel is goed bezocht. Demissionair minister van SOAW Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) toonde zich verheugd over de belangstelling van de jongeren. 'Onze kinderen hebben zin om aan de slag te gaan.' 

De bewindsvrouw zei ook dat het geen schande is om onderaan de ladder te beginnen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 november 2016.

'Veel mensen die nu in een hoge positie werken, zijn onderaan begonnen. Het is geen schande om schoon te maken of met dieren te werken. Het belangrijkste is dat je je eigen geld verdient.'

Een aantal rolmodellen vertelde over hun start op de arbeidsmarkt. De banenmarkt werd georganiseerd in het kader van het project Mil Hoben na Trabou. SOAW is vorig jaar begonnen met het project met het doel om de jeugdwerkloosheid, die op dertig procent ligt, terug te dringen.

Ongeveer twintig lokale bedrijven waren gisteren aanwezig zijn op de banenmarkt, waaronder General Catering, Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM), Floris Suite Hotel en Curinde.

Drie grote cruiseschepen meren aan op Curaçao

Grootste schip Celebrity Infinity heeft capaciteit van 2.170 passagiers

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

Gisterochtend meerden vlak na elkaar drie grote cruiseschepen aan. Als eerste arriveerde rond zonsopgang de Azamara Quest, met een capaciteit van 702 passagiers, bij de Grote Werf. 

Kort daarop verscheen de Celebrity Infinity aan de horizon, met een maximale capaciteit van 2.170 passagiers; het schip ankerde bij de Megapier. Tot slot meerde onder grote belangstelling de Zuiderdam aan bij de Matthey Werf. Op dit schip van de Holland America Line passen volgens het schema van CPA 1.848 passagiers.

Overheid Curaçao en CTB in actie tegen eigenaren appartementen die geen ob afdragen

Voor kort verblijf in appartement, hotel of 'timeshare' moet omzetbelasting betaald worden


De overheid en de Curaçao Tourist Board (CTB) treden samen op tegen eigenaren van appartementen die geen omzetbelasting (ob) afdragen of zich onttrekken aan de kwaliteitscontrole. De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) controleert sinds vorige maand of de verhuurders de 7 procent ob die zij maandelijks moeten afdragen ook werkelijk aan de Landsontvanger hebben betaald. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 november 2016.

Sinds 1 januari 2016 is de Belastingdienst belast met het heffen van de omzetbelasting die moet worden betaald voor een kort verblijf in een hotel, appartement of timeshare, voorheen bekend als logeerbelasting. Daarnaast heeft de CTB de regels om in aanmerking te komen voor certificering aangescherpt.

Alleen appartementen waarvan de eigenaar zich heeft ingeschreven en waarvoor uiterlijk 1 januari 2017 is betaald om mee te doen aan het auditprogramma van de organisatie worden nog op de website www.curacao.com vermeld.

CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association) en CTB maakten in mei al bekend dat zou worden begonnen met een kwaliteitscontrole onder appartementen die door toeristen gehuurd worden. 'Het programma is gebaseerd op erkende standaarden voor kwaliteit die gelden voor zowel de lokale als de internationale markt', aldus de CTB. De controle wordt elke twee jaar uitgevoerd door het Curaçao Innovation & Technology Institute (Citi). Volgens de toeristische organisaties heeft de toekenning van het kwaliteitscertificaat meer voordelen dan de vermelding op de website, zoals deelname aan bepaalde lokale en internationale activiteiten en gebruik van het kwaliteitsembleem.

Of de maatregelen direct een gevolg zijn van de dalende bezettingsgraad van de hotels op het eiland is niet duidelijk. Maar onlangs bleek, dat in het derde kwartaal van dit jaar minder bezoekers naar Curaçao kwamen dan in dezelfde periode vorig jaar en dat dan vaker werd gekozen voor een andere accommodatie dan een hotel. Alle typen accommodaties noteerden voor de maanden juli, augustus en september minder gasten, maar bij de grote en kleine hotels was er een afname van respectievelijk 9,4 en 18,1 procent. De meeste bezoekers verblijven in een ‘alternatieve accommodatie’ (tussen de 45.000 en 50.000) of in een groot hotel (30.000 tot 35.000). De bezettingsgraad van de hotels nam over de eerste negen maanden van het jaar af met 4,1 procent ten opzichte van 2015 en was in juli 63,7 procent, in augustus 62,6 procent en in september 72,4 procent.

Standplaatsen nieuwe districtscommissarissen zijn bekend

Wanica beschikt voorlopig over drie districtscommissarissen


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft afstemming gepleegd met president Desi Bouterse over de invulling van de standplaatsen van de districtscommissarissen. Er is een voorlopige indeling gemaakt, waarin achttien districtscommissarissen ingedeeld zijn. De bewindsman zegt vanochtend, vrijdag 4 november 2016, op Starnieuws dat in Wanica districtscommissaris Roline Samsoedien nog blijft om de overige collega's in te werken. Zij wordt regionaal districtscommissaris en blijft de deken. 

De al actieve districtscommissarissen hebben als standplaats: 
Jerry Miranda (Paramaribo Noord-Oost), Mike Nerkust (Paramaribo Zuid-West), Remy Polack (Commewijne), Lasksminarain Doebay (Saramacca), Wedprekash Joeloemsingh (Nickerie). Laatst genoemde neemt ook waar in Coronie.
Armand Jurel, Para en Boven-Suriname, Ivonne Pinas Boven-Saramacca en Margaretha Malontie, Paramacca.

De standplaatsen van de nieuwe districtscommissarissen zijn: 
Joanna Aroepa (Coeroeni), August Bado (Tapanahony), Theresia Cirino (Kabalebo), Ludwig Mettendaf (Boven-Coppename), Freddy Daniel (Marowijne) en Kenya Pansa (Brokopondo).

In Wanica zijn onder leiding van Samsoedien de districtscommissarissen: 
Adjaikoemar Kali en Audrey Mohamed-Hankers voor Wanica Zuid-Oost, terwijl Sarwankoemar Ramai Zuid-West toegewezen krijgt. Aangezien het district enorm is gegroeid, de indeling ook nieuw is, zijn drie nieuwe districtscommissarissen voorlopig gestationeerd in Wanica.

Misiekaba (NDP): ‘Politici met doembeelden hebben roeping misgelopen’

'Politici moeten als vooraanstaande leiders hoop uitstralen naar samenleving'


'Politici moeten als vooraanstaande leiders hoop hebben en hoop uitstralen naar de samenleving toe. Politici die steeds doembeelden oproepen en verspreiden, hebben hun roeping misgelopen en proberen de boel mee te sleuren in hun persoonlijke frustraties.' Woorden van NDP-fractievoorzitter André Misiekaba gisteren bij de start van de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 november 2016.

De politicus gaf in zijn betoog aan, dat het vrijwel duidelijk is dat het land in een financiële recessie zit, maar dat hij gezien de prestatie van de regering aan het einde van de dag wel het geloof heeft dat alles goed zal komen.

Vandaar dat hij een beroep deed op andere politici om het negatief gedrag achterwege te laten. 'Ik doe een beroep op politie fu draai anu par boto.'

RGB onderzoekt wie eigenaar is van terrein aan Arubaweg te Para

Zo'n 85 personen ontvangen in april 2015 bereidverklaring overheid voor kavel

Nu blijkt echter de stichting Sint Jozefkerkhof de grond te claimen


Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) onderzoekt wie de rechtmatige eigenaar is van een terrein aan de Arubaweg in Para en of het gaat om domeingrond. Ongeveer 85 burgers hebben in april 2015 een bereidverklaring gekregen van de overheid voor een kavel daar, maar ze worden thans geconfronteerd met de stichting Sint Jozefkerkhof die de grond claimt, zo bericht vandaag, vrijdag 4 november 2016, de Ware Tijd.

'Mocht blijken dat er geen vuiltje aan de lucht is dan krijgen de mensen hun toewijzingsbeschikking', zegt Leandra Woei, directeur van RGB. Hen treft volgens haar geen blaam, omdat ze hebben gehandeld op basis van informatie van de overheid. Zij wil nog niet zeggen wat er zal gebeuren indien de grond aan de stichting toebehoort.

Het stichtingsbestuur heeft in een gesprek met de directeur gezegd, dat zij als eerste aanspraak heeft op de grond. Dit terrein was in erfpacht bij de stichting, die het had afgestaan aan de bauxietmaatschappij Billiton en later aan Suralco voor haar veiligheidszone. De stichting heeft documenten overgelegd, waarom ze de grond opeist, maar heeft beloofd meerdere papieren op tafel te zullen leggen.

Veel vragen tijdens algemene politieke beschouwingen over salarisverhoging ambtenaren

Karta-Bink (Pertjajah Luhur): 'Waarom verhoging pas in april en niet voor de Kerstdagen?'

Breeveld (DOE): 'Waarom komen ook ambtenaren met hoog inkomen voor verhoging in aanmerking?'


Tijdens de algemene politieke beschouwingen van gisteren hebben diverse Assembleeleden vragen gesteld over de mededeling van president Desi Bouterse, dat uiterlijk april volgend jaar er een salarisverhoging komt voor ambtenaren en gepensioneerde landsdienaren. De regering moet van het parlement aangeven waarom er gekozen is voor april, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 4 november 2016.

Het Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) wilde weten van de president waarom de verhoging pas in april komt. Zij voerde aan, dat mensen het nu heel moeilijk hebben. Veel mensen verkeren in financiële problemen. Zij haalde aan, dat in december doorgaans cadeautjes worden verwacht. Zij voerde ook aan dat er steeds kostenverhogende maatregelen komen, zoals brandstofverhoging nu.

Carl Breeveld van DOE vroeg de regering uitleg over de vraag waarom alle ambtenaren, ook mensen die reeds een hoog inkomen hebben, in aanmerking moeten komen voor de verhoging. Hij stelde voor om ambtenaren die tot Srd 3.000 verdienen een verhoging te geven. Breeveld stelde dat ook mensen die zuurgoed verkopen, kleine vissers, marktventers en ijsjeverkopers, het moeilijk hebben. 'Wonen en werken die mensen niet in hetzelfde Suriname?', benadrukte Breeveld. Hij wilde weten op grond waarvan de regering erop rekent, dat de economie er beter uit zal zien na het eerste kwartaal volgend jaar.

André Misiekaba, fractieleider van NDP, stelde de vraag hoe het budgettaire evenwicht in stand zal worden gehouden wanneer door de loonsverhoging heel veel geld in omloop komt. 'Is de regering van oordeel dat de economie tegen die tijd zodanig hersteld is dat zij die grote schok zal kunnen dragen? Heeft de regering uitgerekend hoeveel geld er minimaal of maximaal in de economie zal komen en hoe dat bedrag zich zal verhouden tot de internationale reserves? Volgens de president zijn de internationale reserves per eind augustus 2016 359 miljoen Amerikaanse dollar. Hoe groot zijn de internationale reserves per eind oktober 2016 en hoeveel schat de regering dat de internationale reserves per eind april 2017 zullen zijn? Indien er een risico is dat we terug bij af zullen zijn na die algemene loonronde, hoe groot is dat risico?' 

Breeveld (DOE): 'De internationale leningen lijken op pretpakketten'

'Drogreden reden om economische malaise af te schuiven op tegenvallende inkomsten uit goud- en oliesector'


DOE-Assembleelid Carl Breeveld zei gisteren in het parlement tijdens de algemene politieke beschouwingen het een drogreden te vinden van de regering om de economische malaise steeds maar weer alleen toe te schrijven aan de tegenvallende inkomsten uit de goud- en oliesector. Dat de regering maar blijft speculeren op economische verbeteringen en zelf niet bezuinigt, noemde hij uitstel van executie, terwijl er zelfs geen plan B bestaat. 

Het uitgesproken herstel van de economie door de regering is volgens Breeveld, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 november 2016, op niets of op ongegronde redenen gebaseerd.

Hij hekelt het dat de regering het doet voorkomen, dat een grote groep ambtenaren het volgend jaar in aanmerking komt voor loonsverhoging. 'Waarom ook hoge ambtenaren? Waarom niet alleen de ambtenaren met bijvoorbeeld een inkomen, qua klasse, tussen de Srd 1.000 en Srd 3.000? Waarom worden relevante overige werknemers in de categorie van vissers, handarbeiders, kleine ondernemers, schoenmakers, zuurgoedverkopers, fietsenmakers, ijsverkopers, marktventers enzovoorts overgeslagen? Wonen en werken die niet in hetzelfde Suriname waar de economie ook hén dagelijks ongenadig knelt?', vroeg Breeveld.

Hij hekelt ook het zogenaamde optimisme van de regering, terwijl er geen realistische cijfers gepresenteerd worden over de toekomst. Het uitschakelen van het parlement door de regering bij het aangaan van leningen, rekent hij de regering zwaar aan. 'Het leenbeleid wordt angstvallig buiten De Nationae Assemblee besproken.' Volgens hem lijken de leningen van 1,8 miljard Amerikaanse dollar bij de Islamitische Ontwikkelingsbank en de recente lening van 550 miljoen op de internationale kapitaalmarkt op pretpakketten, terwijl die keihard terugbetaald moet worden.

Een belangrijke vraag die de regering de komende week moet beantwoorden is volgens Breeveld het tonen van harde cijfers of Suriname tussen nu en 2030 inderdaad zoveel geld kan terugverdienen om de leningen terug te kunnen betalen.

De DOE-voorzitter zei verder nergens in de Jaarrede duidelijke maatregelen gehoord te hebben om de corruptie te bestrijden. Weer verwees hij naar de uitspraak van president Bouterse in 2010, dat die een kruistocht zou beginnen tegen corruptie. 'Helaas is deze zelfde president in verlegenheid gebracht door de schandalen die zich na elkaar juist onder zijn beleid hebben aangediend en nog aandienen.' Hij wees ook op de 'benarde' financiële situatie van Luchthavenbeheer, waar kennelijk vanwege wanbeheer een schuld van 17 miljoen Amerikaanse dollar is ontstaan. 'Bij vermeende corruptieve zaken, moet niet ik, maar de regering in actie komen.'

'Vaker heeft men tegen mij hier in het parlement staan roepen, kom met bewijzen, wanneer ik vermeende gevallen van misbruik van staatsmiddelen aan de orde stelde. Iets wat lijkt op een omgekeerde wereld. Bij vermeende corruptieve zaken, moet niet ik, maar de regering in actie komen. De CLAD-rapporten (Centrale 's Landsaccountantsdienst) liegen er niet om en bevestigen dat er op vele gebieden financieel wanbeleid gevoerd is. Over bewijzen gesproken! We kunnen niet op dezelfde voet doorgaan voorzitter. Ik betreur daarom opnieuw het feit, dat niet met voortvarendheid gewerkt wordt aan de afronding van de behandeling van de Anti-Corruptiewet. Andere wetsvoorstellen genieten de voorkeur terwijl de schandalen zich opstapelen, schoolboekenproject, cassavefabriek, naschoolse opvang, Carifesta, aankoop ambassade Brussel, SBSB case, EBS, schandalen op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, onlangs nog pakketten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die verduisterd waren, et cetera.


Zolang er geen duidelijke maatregelen genomen worden tegen personen en groepen die zich schuldig hebben gemaakt aan zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, zijn wij als Surinaams volk veroordeeld tot herhaling van dezelfde fouten, niet alleen, maar ook belonen we wat verkeerd is of verkeerd gaat door niet op te treden. In Dubai heeft één van de sjeiks in één keer acht van zijn topmanagers ontslagen, gewoon omdat ze niet op hun post waren en hun plicht verzaakten. In China is de regering actief in de bestrijding van corruptie en worden zelfs partijbonzen veroordeeld. Wij missen de voortvarendheid van deze regering hierin. De DOE-fractie zal niet achter dit beleid staan als er geen maatregelen genomen worden om erger te voorkomen, juist nu er enorme bedragen gemoeid zijn bij leningen die gesloten zijn of worden. Ik heb geen vertrouwen in een correcte besteding van middelen, als er op dit vlak niet serieus gehandeld wordt door de regering.'

Man uit Suriname op Schiphol gearresteerd vanwege smokkel vogels

Man heeft tien vogels verstopt in rolletjes toiletpapier


Op Schiphol is gisteren een man uit Suriname opgepakt in verband met vogelsmokkel. Volgens het team Natuur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had de man tien vogels in wc rolletjes verstopt. Dit bericht Waterkant.net op gezag van het Noordhollands Dagblad van vandaag, vrijdag 4 november 2016.

Eerder zijn door de Nederlandse autoriteiten al dergelijke smokkelzendingen van met name Surinaamse zangvogels op Schiphol onderschept. Zangvogels, voornamelijk picolets en twatwa’s, maar ook kolibri's worden gesmokkeld. Deze vogels zijn in Suriname beschermd en mogen dus niet gevangen en uitgevoerd worden.


Veel van dergelijke vogels worden gebruikt voor zangwedstrijden. Het is nog niet bekend welke soort gisteren is onderschept.

Uit het verleden:

Gajadien (VHP): 'President Bouterse stuurt jonge meisjes naar massagesalons'

'Regering maakt er werk van om volk in armoede te dompelen'

Felle aanval VHP-Assembleelid op regeringsbeleid


De waarnemend fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, zei tijdens de algemene politieke beschouwingen gisteren in de Assemblee, dat de regering er werk van maakt om het volk in armoede te dompelen. Hij stelde dat president Desi Bouterse jonge meisjes naar massagesalons stuurt. Het volk wordt uitgekleed, waarbij grote delen van het volk zelfs naar oude kleding zouden vragen, zo sprak Gajadien.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons vroeg Gajadien, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 4 november 2016, om de woorden terug te nemen, omdat volgens haar de president stuurt niemand naar massagesalons. De politicus zei dat hij in een eerder betoog, dat ook gezegd had. Na enig gehaal en getrek nam hij de woorden terug en zei dat het beleid van de president maakt dat meisjes in massagesalons terechtkomen.

Gajadien haalde tijdens de algemene politieke beschouwingen donderdag flink uit naar de regering. 'De president gaf in een eerdere Jaarrede aan dat er onnoemelijk veel werk is verzet door de regering in het kader van de productieverhoging, werkgelegenheid, inkomstenverbetering, vergroting van de leefbaarheid, het scheppen van een schoon milieu, et cetera, et cetera. Niets van dit verhaal klopt, de realiteit wijst iets heel anders aan. Het volk is iets voorgehouden, dat niet de realiteit is', stelde de volksvertegenwoordiger.

Hij wilde concreet van de regering weten hoeveel productieverhoging, werkgelegenheid, inkomstenvermeerdering en verbetering van de leefbaarheid, is bereikt. De VHP'er zei, dat in de Financiële Nota het volk ernstig is misleid met de aankondiging dat economische groei en duurzame ontwikkeling van 2016, het komende jaar wordt gecontinueerd.

'Welke economische groei is gerealiseerd, die zal worden gecontinueerd in 2017? Welke duurzame ontwikkeling is gerealiseerd die zal worden gecontinueerd? Kan de regering aangeven welke van haar maatregelen zullen leiden tot economische groei? Welke economische groei wenst de regering precies? Welke sectoren zullen bijdragen aan de economische groei en voor hoeveel. Heeft de regering becijferd hoe dit zal worden bereikt? Allemaal zaken die op geen enkele wijze concreet worden aangegeven. Nog erger, in de Jaarrede op pagina 4 staat, dat in de komende jaren, de economische groei en het per capita inkomen toenemen met een beheersbare inflatie en met een lage schuldpositie. President ik zou mij, voor mij zelf niet alleen, maar ook voor de regering diep, diep, schamen om dit neer te pennen. Lage schuldpositie, terwijl de schulden steeds meer toenemen en steeds weer nieuwe schulden worden gemaakt om oude af te lossen. Enorme prijsstijgingen over de gehele linie die haast oncontroleerbaar zijn geworden, de hele economie verlammen, de bedrijvigheid doen afnemen, investeerders afschrikken, en het volk verder doet verarmen', betoogde Gajadien.

De VHP-waarnemend fractieleider voerde verder aan, dat volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de inflatie dit jaar 77% zal zijn. Wat gaat de regering hiertegen doen, wat zijn de effecten hiervan?, wilde Gajadien weten. Het IMF heeft voorspeld dat de economie met 7% zal inkrimpen.

De koersontwikkeling werd ook aan de kaak gesteld door de politicus. Hij wilde net als diverse andere Assembleeleden ook duidelijkheid over de staatsobligaties van 550 miljoen Amerikaanse dollar die de regering is aangegaan. Het volk wordt volgens Gajadien uitgeperst door de regering met onder andere een fluctuerende koers, de inflatie, de belastingmaatregelen en de vele schulden die gemaakt worden.

Abdoel (NDP) roept regering op zeer streng op te treden tegen 'volksterroristen' die koers aanjagen

'Groepje kapitaalkrachten kan ieder moment bepalen of wisselkoers stijgt of daalt'


Het NDP-Assembleelid en financieel specialist Amzad Abdoel riep gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen in het parlement de regering op om zo streng mogelijk op te treden tegen een groepje kapitaalkrachtigen in het land 'dat anytime en any moment kan bepalen of de wisselkoers stijgt of daalt en niets is zorgwekkender dan een Centrale Bank die niet hiertegen kan optreden'. Het Assembleelid zei verder, dat de valutamarkt moet worden geordend en noemde de mensen die de koers aanjagen 'volksterroristen'. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 4 november 2016.

'Niets is gevaarlijker in een land, dan wanneer een groepje kapitaalkrachtigen in het land bepaalt welke prijzen de lokale bevolking betaalt voor goederen en diensten. Mevrouw de voorzitter, ik vraag via u aan de regering om zo stringent mogelijk op te treden tegen deze volksterroristen. Niets is slechter voor de economie dan een schommelende, constant fluctuerende wisselkoers. Het heeft nadelige gevolgen voor de investeerders, het volk, de mensen die huishuur moeten betalen in vreemde valuta, mensen die hun auto’s moeten aflossen in valuta, mensen met hypotheken in valuta, voor studenten die in vreemde valuta hun studie moeten betalen en vooral voor de consument die iedere dag tegen andere prijzen in de winkels moet aankijken. Een constant fluctuerende koers frustreert het totale volk en houdt iedereen in onzekerheid', betoogde het Assembleelid.

Abdoel stelde dat als bij een nulpunt begonnen moet worden, dan moet dat gebeuren.

'De roep van het volk is duidelijk wanneer wij hierover praten. Sluit alle cambio’s hoor je ze ook wel vaak zeggen. Ik ben de mening toegedaan dat de regering alle maatregelen die in haar vermogen ligt, moet treffen om de koers stabiel te houden.'

Stutgard: 'De volgende stap is dat Aaron-Denz haar lidmaatschap bij de Staatsraad opzegt'

'Ik ben heel blij dat zij eerste stap heeft gezet door invulling te geven aan mijn oproep'

'Ik vrees voor mijn veiligheid’


Marlyn Aaron-Denz, ondervoorzitster van de partij Democratie, Ontwikkeling in Eenheid (DOE), heeft gisteren haar functie als ondervoorzitter van de partij neergelegd. 'Ik ben heel blij dat zij de eerste stap heeft gezet door invulling te geven aan de oproep die ik gedaan had. Zij kon niet tegelijkertijd ondervoorzitter zijn van een partij, terwijl zij tegelijkertijd staflid is op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en lid van de Staatsraad. De volgende stap is dat zij haar lidmaatschap bij de Staatsraad opzegt. Dat is de consequentie voor het opzeggen van het ondervoorzitterschap van de partij', zegt Ricky Stutgard, die volgens zijn zeggen nog steeds commissaris binnen het hoofdbestuur van de partij is, donderdag 3 november 2016, in het Dagblad Suriname. 

De politicus, die het reeds geruime tijd oneens is met het functioneren van Aaron-Denz en partijvoorzitter Carl Breeveld, vindt dat Aaron-Denz de partij reeds in verlegenheid heeft gebracht toen zij zonder goedkeuring van de partijachterban minister Regillio Dodson ondersteunde bij de ondertekening van de brief waar middels de toepassing van artikel 148 van de grondwet getracht is om het 8 decemberstrafproces stop te zetten.

'Ondanks dat wij toen uit de coalitie zijn getrapt, is zij toch blijven hangen om de NDP te ondersteunen. Wil je geloofwaardig overkomen, moet je dan duidelijk zijn door het lidmaatschap bij de Staatsraad op te zeggen', aldus Stutgard.

Hij zegt, dat Breeveld ook allang als voorzitter van de partij moest zijn afgetreden, ‘omdat hij van 26 mei 2015 tot heden heel veel glijpartijen heeft gemaakt’. Hieronder valt volgens hem ‘het verraden van de partijachterban door samen te gaan werken met een van de meest corrupte overheden die Suriname gekend heeft, inlijven van een NDP-minister en initiatiefnemer te zijn van de nieuwe terugroepwet, willen participeren aan een dure buitenlandse reis en ondersteuning van IMF-beleid op een NDP-soundtruck op het Onafhankelijkheidsplein’.

Volgens de politicus is het opmerkelijk dat Breeveld bij het truckincident samen met de NDP-voorzitter Desi Bouterse het beleid van de regering en IMF ondersteund heeft door de NDP-massa toe te spreken. 'Dit, terwijl de groep We Zijn Moe aan het protesteren was tegen de verhoging van de energietarieven. Met deze voorzitter mag de partij vergeten dat DOE zal groeien en geloofwaardig zal overkomen', aldus Stutgard.

Stutgard maakt volgens Breeveld vanaf 11 augustus geen deel meer uit van het hoofdbestuur van DOE, omdat hij voor twee jaar is geschorst op grond van een toepasselijke regel in het huishoudelijk reglement. De DOE-voorman benadrukte eerder, dat de partij nog alle gelegenheid aan Stutgard vanaf het begin heeft gegeven om zich correct te verweren tegen de uitspraken die hij over de partij heeft gedaan. 'Breeveld denkt dat hij mij gaat uitnodigen om aan de Eliselaan met vier mensen, die mij niet goed gezind zijn, ’s avonds te komen praten. Er is geen enkele zekerheid dat mijn veiligheid is gegarandeerd. Stel eens voor dat ik word aangevallen, wie zal dit dan bij de politie willen bevestigen?', zegt Stutgard.

Volgens hem is dit de reden waarom hij tot nu toe geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van de partij. De politicus zegt dat tijdens het congres van 13 juni er al een probleem was ontstaan toen hij aanwezig was. 'Ik ga niet in een donkere kamer met mensen die met de NDP hebben onderhandeld', aldus Stutgard.

Stutgard zegt dat hij per 1 maart 2013 door het congres van de partij is gekozen als commissaris. De stap die Breeveld en de overige partijtoppers nu hebben gevolgd, is volgens hem niet correct. 'Drie van de briefschrijvers hebben nu slechts een brief via de e-mail gestuurd om mij te melden dat ik ben geschorst. Dat is niet correct. Wil men mij nu afzetten, moet men weer naar een congres gaan en het daar laten gebeuren. Laat men niet democratisch doen, maar democratisch zijn. Organiseer een partijvergadering. Tot die tijd blijft Stutgard commissaris', aldus Stutgard.

Nadat enkele partijleden eerder dit jaar tijdens een partijcongres een motie hadden ingediend, is door de partij besloten, dat er vervroegde verkiezingen voor het hoofdbestuur zouden worden gehouden. Echter is dit besluit op een latere partijbijeenkomst teruggedraaid. Ook is besloten dat het zittende bestuur tot 2018 zal aanblijven. Het is de krant na herhaaldelijk bellen niet gelukt een reactie van Breeveld los te krijgen. Partijtoppers laten niet veel los in deze kwestie, aldus het dagblad.

Staaltje onfortuinlijk parkeren in Willemstad, CuraçaoWaarschijnlijk had de eigenaar zijn wagen niet op de handrem gezet. Dit zou zijn gebeurd op de Pareraweg in Willemstad Deze foto's zijn donderdagmiddag 3 november 2016 gepost op Facebook.