zaterdag 5 november 2016

Afdeling Basiszorg van ministerie van SoZaVo nu beter gehuisvest aan de Gemenelandsweg

SoZaVo werkt aan verbetering van haar dienstverlening


De afdeling Basiszorg van de dienst Algemeen Maatschappelijk Zorg (AMZ) is verhuisd naar de Gemenelandsweg 31. De betere huisvesting is volgens minister Joan Dogojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) nodig de dienstverlening te kunnen verbeteren. Volgens de minister is ook aandacht besteed aan klantvriendelijkheid en servicegerichtheid. Het is de bedoeling dat er op de nieuwe afdeling Basiszorg 'een nieuwe norm' gesteld wordt voor overheidsdienstverlening. Dit bericht Starnieuws zaterdag 5 november 2016.

'De veelzijdigheid van de taken van het ministerie eisen een enorm inlevingsvermogen van medewerkers met goed ontwikkelde sociale vaardigheden', zei de bewindsvrouwe vrijdag bij de ingebruikname van de nieuwe locatie.

Medewerkers moeten weten hoe ze de burger begeleiden zodat ze op een duurzame manier in staat kunnen zijn om voor zichzelf te zorgen. De nieuwe ruimte biedt ook meer privacy in tegenstelling tot de oude locatie. Cliënten kunnen nu in privésfeer gesprekken kunnen voeren.

Dogojo gaf aan, dat de doelstellingen van het ministerie en de koers die de regering heeft uitgezet ertoe moeten bijdragen dat iedere burger hulp krijgt en hierdoor volledig kan meedoen in de samenleving. Er moet volgens haar rekening gehouden worden met de diversiteit van de samenleving en tijdelijke en langdurige beperkingen van een individu. Het zorgstelsel, met daarbij horend de basiszorgverzekering is een instrument dat helpt om dit doel te bereiken, zei Dogojo.

Ze vindt dat de relatie met burgers die hulp nodig hebben verbeterd moet worden. Ze moeten begeleid worden en ‘maatwerk’, hulp die precies op hun behoefte is afgestemd, worden geboden, vindt Dogojo. Ze benadrukte, dat alleen diegenen die de hulp nodig hebben in aanmerking komen voor een subsidie voor basiszorgverzekering.

Alle cliënten van het ministerie zullen ondergebracht worden bij het Staatsziekenfonds, legde de bewindsvrouwe uit. Het cliëntenbestand zal ook worden doorgelicht, aangezien het door de jaren heen niet voldoende gemonitord is, waardoor er niet voldoende begeleiding van burgers was. Eenieder die vanaf nu een aanvraag doet voor subsidie van de basiszorgpremie zal zich jaarlijks moeten herregistreren. Ook zal het vermogen van de persoon worden getoetst.

Meisje (18) verwondt 22-jarige rivale met steen aan het hoofd

22-Jarige PL-buschauffeur onderhoudt relatie met partner (18) en buitenvrouw (22)

18-Jarige partner chauffeur gearresteerd en man niet bevoegd passagiersbus te besturen


De politie van Lelydorp heeft vandaag, zaterdag 5 november 2016, de 18-jarige X.L. aangehouden voor het verwonden van de buitenvrouw van haar concubaan. Uit onderzoek is komen vast te staan dat de man, een 22-jarige buschauffeur, een liefdesrelatie onderhoudt met zowel L., met wie hij samenwoont, als S.P.(22). Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag.

De man werd door zijn concubine verrast toen hij met P. toerde in de PL-bus. De vrouw viel partijen gelijk aan toen zij de bus instapte. Zij bracht haar rivale een slag toe aan het hoofd met een steen. Tijdens dit voorval reed de man de PL-bus in volle vaart het politieterrein te Lelydorp op.

Agenten haalden beide vrouwen, die met elkaar hadden gevochten om de buschauffeur, uit de bus. P. liep tijdens het gevecht een bult op aan het voorhoofd en moest medisch worden behandeld. De partner van de buschauffeur werd meteen aangehouden.

Tijdens het onderzoek bleek zij ook nog een moker in haar tas te hebben die in beslag is genomen. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is L. ingesloten.

Het verdere onderzoek wees uit dat de man, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, niet bevoegd is een bus waarmee passagiers worden vervoerd te besturen. Volgens de vergunningsvoorwaarden moet een buschauffeur de leeftijd van 23 jaar hebben. De politie zal samen met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) nagaan welke maatregel tegen hem kan worden genomen.

'Zeggen en bedoelen'; Alphons Levens

Zeggen en bedoelen


Zij schrijven zij verkopen hun lichaam,
maar bedoelen verhuren hun lichaam;
zeggen die vrouw verhuurt dat huis,
maar bedoelen huurt dat huis.

Zeggen dingens,
maar bedoelen dingen;
schrijven eenmaal vierentwintig uur service,
maar bedoelen zevenmaal…

Bedoelen vierentwintig uren per dag;
ja, none-stop; ja, dag en nacht;
ja, continu; ja, day and night.
Zoveel manieren om het goed te kunnen zeggen.

Alphons Levens,
5 november 2016.

Eerste aflossing rente obligatielening a 25.5 miljoen Amerikaanse dollar in maart 2017

Suriname moet jaarlijks twee keer 25.427.500 Amerikaanse dollar aan rente betalen, tot 2026...


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, zaterdag 5 november 2016, dat Suriname tot 2026 jaarlijks tweemaal een bedrag van 25.427.500 Amerikaanse dollar aan rente moet ophoesten voor de 550 miljoen Amerikaanse dollar obligatielening, die onlangs door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is gesloten in New York. 

De eerste aflossing hiervan is in maart 2017, terwijl de tweede enkele maanden later in oktober 2017 moet geschieden. Hierna zal jaarlijks steeds op dezelfde tijdstippen aan de aflossingen moeten worden voldaan tot oktober 2026. Hier zal de laatste rente samen met het geleende bedrag, 575.427.500 Amerikaanse dollar, aan de schuldeiser moeten worden terugbetaald. In totaal zal de regering tien jaar lang jaarlijks een bedrag van 50.855.000 dollar moeten ophoesten aan rente alleen. Dit blijkt uit de stukken die het ministerie van Financiën naar De Nationale Assemblee (DNA) heeft opgestuurd.

De lening is volgens de stukken officieel op 18 oktober goedgekeurd nadat vooraf een roadshow van negen dagen werd gehouden waarin New York, New Jersey, Boston, Los Angeles, Long Beach, Londen, Port of Spain (Trinidad & Tobago) en Kingston (Jamaica) zijn bezocht om presentaties te houden. De delegatie bestond, naast de managers en beursgangbeleiders, uit Hoefdraad, Bernhard Fritz-Krockow, adviseur van het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, en Rudolf Elias, algemeen directeur Staatsolie.

Afgelopen donderdag vielen Assembleeleden erover, dat de beloofde schriftelijke verantwoording over de staatsobligatie die de regering is aangegaan niet is verstrekt. Volgens de oppositie zou de regering uiterlijk donderdagmorgen de stukken opsturen. Uiteindelijk is slechts een deel opgestuurd. Het is de bedoeling dat de rest van de informatie nog wordt opgestuurd en Hoefdraad maandag ingaat op de gestelde vragen hierover.

In de stukken geeft de regering aan, dat de overweging om de obligatielening af te sluiten kwam, nadat bekend werd dat Staatsolie niet in staat was te voldoen aan de aflossingen van de 600 miljoen Amerikaanse dollar banklening. De eerste aflossing van 200 miljoen zou reeds deze maand moeten gebeuren en moest uiteindelijk in november 2019 volledig moeten worden afgelost. Daarnaast moet Staatsolie haar bedrijfsactiviteiten op een normale manier uitvoeren zonder dat ze daardoor belemmerd worden door de banken die geen lange-termijn-visie hebben met betrekking tot Staatsolie. Vanwege de lage olieprijs ontstaat hierdoor een druk op de beschikbare kasmiddelen, waardoor de continuïteit van de productie in gevaar kwam. De banken waren ook niet bereid om de dividend policy met de overheid te respecteren en wilden eerst compleet afgelost worden. Verder dachten de banken eraan om het goudaandeel van Staatsolie/overheid voor minimale opbrengsten (executiewaarde) te verkopen.

Om uit de impasse te geraken, heeft de overheid besloten om de obligatielening op de internationale markt uit te geven, waarvan 300 miljoen direct geleend zou worden aan Staatsolie om de banklening gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Het staatsbedrijf heeft tussen 2008 en 2015 in totaal 2 miljard Amerikaanse dollar geïnvesteerd in de uitbreiding van de raffinaderij, exploratieactiviteiten, een intensief productie-boorprogramma en deelname in de Newmont Suriname Merian-goudmijn. 600 Miljoen daarvan was een korte termijn lening. De langere looptijd vermindert volgens de regering de druk op de kasmiddelen, waardoor meer middelen beschikbaar zijn voor de bedrijfsvoering.

De 300 miljoen Amerikaanse dollar is echter niet als schenking afgestaan aan het oliebedrijf. Uit de stukken blijkt, dat de staat een leningsovereenkomst hiervoor met Staatsolie heeft gesloten. De lening van 300 miljoen heeft, opmerkelijk, aldus het dagblad, ook een looptijd van tien jaren met eveneens een jaarlijkse rente van 9.25%. Staatsolie zal hiervoor vanaf maart 2017 halfjaarlijks een bedrag van 13.875.000 Amerikaanse dollar aan rentes moeten ophoesten, waarna in oktober 2026 het geleende bedrag samen met de laatste rente zal moeten worden terugbetaald. In oktober 2026 moet een bullet payment van 313.875.000 Amerikaanse dollar worden terugbetaald aan de staat.

Als Staatsolie niet in staat is de interest te betalen uit de Merian opbrengsten, dan zal het aandeel van Staatsolie uit overige cash van Staatsolie hiervoor aangewend worden. De voordelen zijn dat de 25% aandeel van Staatsolie/overheid in Merian wordt veilig gesteld.

Ongeveer 88 miljoen gaat naar de terugbetaling van de lening bij het Amerikaanse Oppenheimer die loopt tot eind september 2017. Deze lening heeft een lagere rente van 8.75% per jaar. De regering wil een deel gebruiken om de 25% aandelen in Newmont Suriname veilig te stellen, terwijl een ander deel is uitgetrokken voor de schuldaflossing van de Petrocaribe uit Venezuela. Het resterend bedrag zal gebruikt worden voor het aflossen van andere leningen.

Mathoera (VHP): 'De overheid is niet in staat de algemene veiligheid te garanderen'

'De criminaliteit is onder de regeringen Bouterse-I en -II fors toegenomen'

'Met minder geld werd door regering-Venetiaan een betere service verleend aan samenleving'


VHP-Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vroeg donderdag de behandeling van de algemene politieke beschouwingen aandacht voor veiligheid, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 5 november 2016. De overheid is volgens haar niet in staat de algemene veiligheid te garanderen. Burgers worden gemarteld en beroofd. De verhalen zijn aangrijpend en schokkend, stelde Mathoera. 

De criminaliteit is volgens het Assembleelid na elke regering-Bouterse toegenomen. Vóór 1980 waren er jaarlijks volgens Mathoera 5.000 aangiften, in 1987 was het aantal 13.000 en nu zo'n 23.000 tot 24.000 op jaarbasis.

Op de begroting was 20 miljoen Srd opgebracht voor bestrijding van zware criminaliteit. Dit geld was afkomstig van China en bestemd voor het cameraproject in de binnenstad. Zij vroeg de regering of zij veiligheid belangrijk vindt en of uit eigen middelen geld hiervoor vrijgemaakt zal worden. In 2010 was veiligheid geen issue no 1, terwijl in 2.000 dat wel het geval was

Ook de gezondheidszorg moet elke maand een bedeltocht voeren om geld, aldus Mathoera. Verbruiksmiddelen zijn er niet. De kwaliteit van de gezondheidszorg gaat met rasse schreden achteruit, voerde Mathoera aan. Burgers moeten medicijnen kopen en de zorg is minder toegankelijk, vooral voor het binnenland. De begroting was tijdens regering-Venetiaan Srd 3,5 miljard. Dit bedrag is nu gestegen naar Srd 8 miljard. Toch kunnen volgens het Assembleelid basiszaken niet gegarandeerd worden.

Met minder geld werd door de regering-Venetiaan een betere service verleend aan de samenleving, terwijl de regering-Bouterse met 8 miljard faalt in elke sector, zei Mathoera. Volgens haar ligt het aan de kwaliteit van leiderschap. 'Want de kwaliteit van leiderschap in het land bepaalt de kwaliteit van de ontwikkeling. Het leven van de burger lijkt geen waarde te hebben en kennelijk geen prioriteit. Terwijl humanitaire organisaties bedelen in Nederland, gaan delegaties wekelijks op reis. Ergo, er wordt prioriteit gegeven aan het benoemen van districtscommissarissen', betoogde het VHP-fractielid.

De negen districtscommissarissen kosten het land aan salaris alleen al Sd 65.000 per maand en op jaarbasis Srd 780.000. Een aantal districtscommissarissen zit op de bank. 'Is men wederom alleen geïnteresseerd in het winnen van de verkiezing?'

Advies Amsterdamse Kunstraad: AT5 doet er goed aan zich af te splitsen van regionale omroep NH

'Een stad als Amsterdam heeft een eigen stadszender nodig'De Amsterdamse lokale zender AT5 zou zich moeten afsplitsen van de regionale omroep NH en zelfstandig een regionale omroep moeten worden. De Amsterdamse Kunstraad (AKr), onder leiding van Felix Rottenberg, zal dat advies maandag naar buiten brengen, meldt Het Parool vandaag, zaterdag 5 november 2016.

AT5 fuseerde in 2011 met NH, het vroegere RTV Noord-Holland. Die fusie moet worden teruggedraaid, vindt de kunstraad. Volgens de raad is er een verschil tussen Noord-Holland Noord (Alkmaar tot Den Helder) en Noord-Holland Zuid (Metropoolregio Amsterdam). Rottenberg ziet een mogelijkheid om in 2018 de regionale omroepen 'te herschikken'.

Rottenberg: 'Iedereen moet erkennen dat een stad als Amsterdam een eigen stadszender nodig heeft, en niet een zender die is gegijzeld door een provinciale omroep.'

Eén van de hordes die genomen zal moeten worden is de financiering van de stadszender. AT5 krijgt nu jaarlijks 2,8 miljoen subsidie van de gemeente Amsterdam, NH heeft bijna 17 miljoen euro te besteden.

Rottenberg: 'De gemeente zal moeten bijleggen en daarvoor moet het inzien dat een goed functionerende stadszender bijdraagt aan de sociale democratie in de stad. In steden als New York is het de normaalste zaak van de wereld dat iedereen naar de stadszender kijkt. Van de inwoners van Amsterdam onder de 35 jaar kijkt nog slechts 4 procent naar AT5. De website is daarentegen wel populair.'

Dit bericht de Amsterdamse Kunstraad op haar website:


Afstemmen op AT5
De Amsterdamse Kunstraad presenteert half november een advies over AT5 en organiseert in de aanloop daarnaar toe een bijeenkomst over de potentie van een grootstedelijk Amsterdams mediabedrijf.
Komt allen, de toegang is gratis.
Datum en tijd: 7 november van 16.00 – 19.00 uur.
Plaats: De Hallen Studio’s, Hannie Dankbaar Passage 18, 1053 RT Amsterdam.
Programma: 
16.00 uur Opening van het programma door Felix Rottenberg, voorzitter van de AKr, en een terugblik op een glorieus verleden met Fons van Westerloo
16.30 uur   Een blik op de toekomst: welke mediatrends zijn te signaleren?
17.00  uur  Pauze
17.20  uur  Een sterk AT5: wat voor omroep heeft Amsterdam nodig?
17.45 uur   Wordt AT5 de veertiende regionale omroep? Met o.a. Marjolein Moorman, fractievoorzitter PvdA in de gemeenteraad
Dagvoorzitters Felix Rottenberg en Mildred Roethof.

Supermarkt in Snesi Kondre/Langatabiki overvallen

Vier overvallers er vandoor met ruw goud, vreemde valuta en Srd's, sieraden en belkaarten

Vijf slachtoffers gekneveld achtergelaten


'Aloe Supermarkt' te Snesi Kondre/Langatabiki is in afgelopen nacht overvallen door vier met jachtgeweren, een houwer en een bijl bewapende mannen. Vijf Chinese slachtoffers zouden hard zijn aangepakt en gekneveld achtergelaten door de rovers, aldus bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 5 november 2016.

De webeditie van het Dagblad Suriname bericht 's avonds dat de buit bestaat uit 200 gram ruw goud, Srd 30.000, Euro 1.000, 1.000 Amerikaanse dollar, mobiele telefoons en opwaardeerkaarten ter waarde van Srd 20.000.

De daders zijn nog voortvluchtig.

Suriname enig Latijns Amerikaans land dat walvisjacht door Japan jarenlang consequent steunt

Tijdens 66e jaarvergadering IWC in Slovenië stemt Suriname tegen instelling walvisreservaat zuidelijke Atlantische Oceaan

Jarenlang zou Japan binnen IWC steun van Suriname hebben gekregen in ruil voor Japans geld – Volgens minister Algoe consumeren walvissen 'tot zeven maal de hoeveelheid vis die wordt gevangen'

Suriname heeft Greenpeace buiten de deur gehouden


Suriname heeft vorige week in Slovenië tijdens de 66e jaarlijkse vergadering van de Internationale Walviscommissie (IWC) weer eens laten zien, dat zij nog steeds achter de walvisjacht staat en dus de meest beruchte walvisjager Japan ondersteunt, door dik en dun. Alle andere Latijns Amerikaanse lidlanden van de IWC (Brazilië, Argentinië, Chili, Nicaragua, Panama en Belize) zijn uitgesproken tegenstanders van de jacht op walvissen. Tijdens de jaarvergadering stemde Suriname, met 23 andere landen (de IWC telt 88 leden), waaronder de walvisjachtlanden IJsland, Noorwegen en Japan, tegen de instelling van een walvisreservaat in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Dit is een voorstel van een aantal Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen, om onder andere het zogenoemde 'whalewatching' voor toeristen mogelijk te maken.

Minister Algoe woont 66e vergadering IWC in Slovenië bij....
Suriname werd van 20 tot en met 28 oktober in Slovenië vertegenwoordigd door de in juli benoemde Randjitsingh Ramkisor, maar ook minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij was aanwezig. Echter, iedereen met een dosis gezond verstand zal zich afvragen waarom Algoe naar Slovenië was afgereisd, immers Suriname heeft werkelijk niets van doen met walvissen, laat staan met de walvisjacht. Het is dan ook absoluut geen issue op de beleidsagenda van de bewindsman.


Vraagtekens van GHFS bij achtergrond Surinaamse vertegenwoordiger binnen IWC
Bij de benoeming van Ramkisor als Surinaamse walviscommissaris binnen de IWC zijn echter, aldus het Green Heritage Fund Suriname (GHFS), vraagtekens te plaatsen. De man is geen overheidsfunctionaris. Geen enkel ander land in de IWC heeft ooit een walviscommissaris benoemd afkomstig uit de private sector. Daarnaast heeft Ramkisor tijdens een vergadering in 2010 in Orlando, Florida (VS), een vergadering van de Spray Polyurethane Foam Alliance bijgewoond als vertegenwoordiger van Taiyo A&F Co. Ltd., een bedrijf dat historische banden heeft met de Japanse walvisvaarders, aldus het GHFS in een op 18 oktober 2016 uitgebracht persbericht.

Vergezocht argument Algoe voor 'no-vote' walvisreservaat in zuidelijke Atlantische Oceaan
Waarom zou Suriname tegen een walvisreservaat hebben gestemd? Wat voor belang heeft de Surinaamse regering daarbij? De enige reden kan niets anders zijn dan: Japan. Maar, dat is woensdag 2 november ontkend door minister Algoe in gesprek met Starnieuws. Hij beweert, dat de nee-stem van Suriname niets te maken heeft met steun aan Japan in rul voor valuta.
'We zijn voorstander van duurzame maritiem management. Walvissen consumeren tot zeven maal de hoeveelheid vis die wordt gevangen.' Het is volgens de bewindsman zaak dat de Caribische staten hun visserij-industrie gaan beschermen. Dat is een jarenlang repeterend argument van de Surinaamse regering.

'Bij de walviscommissie draait het om business. Die landen willen hun rundvlees en visvoer exporteren. Ze willen hun eiwitten exporteren en de aquacultuur ontwikkelen. Pure business. Terwijl de andere landen hun rundvee-industrie ontwikkelen, wordt de visserijsector elders kapot gemaakt. Geen enkel land gaat een andere helpen met de ontwikkeling. De wereld draait om zakendoen.'

De argumentering van Algoe lijkt vergezocht en een poging om de werkelijke positie en rol van Suriname in de International Whaling Commission te verhullen.
Feit is namelijk, dat al sinds het begin van deze eeuw het lidmaatschap van Suriname van de IWC en de onvoorwaardelijke steun aan Japan op z'n minst feiten oproept. Tijdens de laatste IWC-vergadering heeft Suriname bij alle agendapunten waar gestemd moest worden Japan gevolgd met een nee-stem.

Suriname werd in 2004 lid van de IWC. Jaarlijks houdt de commissie een internationale vergadering.
Het stemgedrag van de Surinaamse vertegenwoordiger heeft de afgelopen jaren de aandacht getrokken in negatieve zin. Oud-vertegenwoordiger van Suriname Jaswant Sahtoe bleek ieder jaar exact hetzelfde stemgedrag te hebben als Japan. Japan wilde dat het verbod op de commerciële walvisvangst wordt opgeheven. Suriname stond hierin achter Japan. Maar waarom?
Geruchten zoemden rond.

Japan heeft veel kleine landen benaderd voor IWC-lidmaatschap
Opvallend is het aantal kleine lidstaten sinds 2000 in de IWC. In 1999 verklaarde Japan dat het zou gaan werken aan een toename van zijn aantal vrienden in de IWC. Dat is gelukt, gelet op het lidmaatschap sinds 2000 van Nicaragua, Ivoorkust, Mongolië, Tuvalu, Mali, Kiribati, Gambia, Nauru, Kameroen, Togo, Cambodja, Mauritanië, Marokko, Gabon, Benin, Palau, de Marshall Islands en Suriname.

Japan bleef echter hardnekkig ontkennen dat zij stemmen kocht om daarmee te streven naar opheffing van het verbod op commerciële walvisvangst.
Maar, algemeen werd en wordt aangenomen dat Japan alle kosten vergoed voor het IWC-lidmaatschap van nieuwe leden en de kosten die de nieuwe lidstaten moeten maken om deel te kunnen nemen aan de jaarlijkse vergaderingen van de commissie. Het is verder bekend dat het Japanse Visserij Agentschap bepaalde landen financieel ondersteund. Zo werd in februari 2007 bekend dat Japan aan Suriname een bedrag van 7 miljoen Amerikaanse dollar schonk voor de bouw van een tweede visserijcentrum in Bethesda, in het district Commewijne.
Het Visserij Centrum Commewijne (VCC) werd begin 2010 gerenoveerd. De oever werd aangepakt, er werden bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd en de steiger werd hersteld. Het gerehabiliteerde visserijcentrum werd 22 april 2010 opgeleverd. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, liet in een persbericht weten, dat het kostenplaatje Euro 560.000 was. De Japanse overheid stelde Euro 60.000 beschikbaar, waarmee de steiger werd aangepakt.

Toch is de afgelopen jaren door Japan diverse malen erkend, dat zij aan bepaalde landen steun biedt vanwege belangen in de IWC.In juli 2001 erkende Maseyuku Komatsu van het Japanse Visserij Agentschap tegenover ABC TV in Australië, dat Japan landen hulp biedt en dat die hulp een ‘belangrijk stuk gereedschap is’ om steun te verkrijgen voor het hervatten van de commerciële walvisjacht. ‘Japan has to use tools op diplomatic communications and promises of overseas development aid to infuence members of the International Whaling Commission’, aldus Komatsu in de Britse krant The Guardian op 19 juli 2001.

Diverse Caribische landen erkennen steun van Japan te ontvangen in ruil voor stem in IWC
In dat zelfde jaar verklaarde de toenmalige minister-president van Antigua en Barbuda, Lester Bird, in een interview met het Caribbean News Agency, dat zolang de walvis nog geen bedreigde diersoort is er geen enkele reden is om Japan in de IWC niet te steunen en dan ook nog eens daarvoor enige hulp te ontvangen. ‘I am not going to be a hypocrite; that is part of why we do so’, aldus Bird.

In april 2002 werd duidelijk dat Japan geld had geschonken aan de regering van Grenada voor de International Whaling Commission. Het voormalige lid van de IWC voor Grenada, Michael Baptiste, verklaarde met dat geld betaald te zijn.
Op 18 juli 2005 deed ook de toenmalige IWC-vertegenwoordiger voor de Solomon Islands, Albert Wata, een uitlating over Japanse steun in ruil voor een stem. Wata verklaarde op ABC TV (Australië): ‘The Japanese pay the government’s subscriptions. They support the delegations to the meetings in terms of meeting airfaires and per diem.’

Atherton Martin nam in juli 2005 ontslag als minister van Visserij op Dominica, omdat zijn land in de IWC tegen een voorstel had gestemd voor een beschermd walvisgebied. Het Kabinet was daar echter voorstander van. Later bleek dat er onduidelijkheden waren rond de financiering van deelname aan de IWC door de Dominica-vertegenwoordiger. Volgens Martin kon niemand in de regering aangeven hoe de deelname aan de IWC werd bekostigd. ‘I don’t think the international legal community has come up with a term yet to describe this blatant, purchasing of small country governments by Japan.’

Greenpeace Argentinië trekt begin 2005 in Suriname aan de bel
Greenpeace Argentinië vroeg zich begin 2005 al af hoe Suriname deelname aan de IWC bekostigde. Een lidstaat betaalt voor haar lidmaatschap jaarlijks 13.000 Amerikaanse dollar. Naast het lidmaatschapsgeld is een land ook jaarlijks kosten kwijt aan de reis naar de jaarlijkse vergadering en aan hotelkosten. Uit onderzoek blijkt, dat enkele IWC-lidstaten die kosten krijgen vergoed van het Japanse Visserij Agentschap. In het voorjaar van 2005 trok de Argentijnse afdeling van Greenpeace aan de bel, in aanloop naar de 57e vergadering van de IWC in Zuid-Korea. Via een ingezonden brief in het Surinaamse dagblad de Ware Tijd toonde Milko Schvartzmann van Greenpeace Argentinië zijn bezorgdheid over het standpunt van Suriname inzake de commerciële walvisvangst. ‘Wij merken op dat het Surinaamse stemgedrag bij de IWC precies hetzelfde geweest is als dat van Japan. Regeringsleden van sommige Caribische en Centraal-Amerikaanse landen hebben wel erkend dat hun stem beïnvloed was door de financiële hulp die Japan hen gaf. Daardoor staat Suriname bekend als één van de ‘gekochte stem-landen', aldus Schvartzmann op 19 februari 2005 in de Ware Tijd. Het stemgedrag van Suriname is des te opmerkelijk, omdat het met een stem tegen het beschermen van walvissen ook stemt tegen een duurzame en milieuvriendelijke manier van leven voor vele leefgemeenschappen aan de kusten van Latijns Amerika. Juist activiteiten als ‘whale watching’ levert vele kustdorpen de broodnodige inkomsten op.

De zware kritiek en beschuldigingen van Greenpeace kwamen hard aan bij de Surinaamse vertegenwoordiger in de IWC, de heer Sahtoe. Hij verwierp de omkoping verdachtmakingen. Zijn stemgedrag was gebaseerd op het beleid van zijn ministerie van LVV: het stimuleren van duurzame visserij en duurzame benutting van maritieme hulpbronnen, zoals vandaag de dag dus weer wordt herhaald en beweerd door minister Algoe. Het heeft veel weg van een ingestudeerd argument.
Suriname is dan ook alleen voor een verbod op walvissen die daadwerkelijk met uitsterven worden bedreigd, zoals de blauwe vinvis. Voor andere soorten zou, volgens Sahtoe, de vangst in banen moeten worden geleid. Hij kon het echter ook niet laten om in publicaties te wijzen naar landen als Australië, Amerika en Nederland die nu tegenstanders zijn van de walvisvangst, maar in het verleden aan de basis hebben gestaan van de bijna uitroeiing van enkele walvissoorten.

In de eerste week van maart 2008 hadden Surinaamse autoriteiten overigens geen behoefte om te praten over haar steun aan de internationale walvisvangst en hield de deur stevig dicht voor Greenpeace. Een delegatie van deze internationale milieuorganisatie was van plan om van 2 tot en met 7 maart een bezoek te brengen aan Paramaribo om onder meer druk uit te oefenen om de steun aan met name Japan in te trekken. Greenpeace beschuldigt Suriname er van te zijn omgekocht door het Aziatische land. De regering heeft deze beschuldigingen echter altijd van de hand gewezen. 'Suriname is het enige Zuid-Amerikaans land dat de Japanse walvisvangst steunt. Waarom die steun is een grote vraag, omdat het land zelf geen walvisvangst beoefent', zei Milko Schvartzman, oceaanspecialist van Greenpeace Argentinië. 'Al weken zoeken we contact met de Surinaamse autoriteiten, maar we stuiten steeds op niets. We gaan echter opnieuw lobbyen om ontvangen te worden.'

De 'Buenos Aires Groep' zonder Suriname.... 
In december 2006 kwamen zelfs de IWC-landen Argentinië, Brazilië, Mexico, Peru, Chili en Panama bijeen in Buenos Aires om onder andere te praten over ‘whale watching’.
Bij deze bijeenkomst waren ook regeringsvertegenwoordigers aanwezig van Ecuador, Guatemala en de Dominicaanse Republiek en diplomaten van de ambassades van Colombia, Uruguay en Venezuela. ‘Whale watching’ toerisme is een belangrijke bron van inkomsten geworden. Deze vorm van toerisme moet volgens de ‘Buenos Aires Groep’ worden gestimuleerd. Verder blijven zij fel gekant tegen de hervatting van commerciële walvisvangst en pleiten zij voor beschermde gebieden voor walvissen in de zuidelijke Atlantische Oceaan en het zuidelijke deel van de Stille/Grote Oceaan. Opvallend is dat bij deze 'Buenos Aires Groep' Suriname ontbreekt….. Neen, Suriname is een buitenbeetje, Suriname heeft geen problemen met de bloedige walvisjacht van landen als Japan. Japan, dat blijft volhouden ieder jaar walvissen te moeten harpoeneren vanwege wetenschappelijk onderzoek, terwijl iedereen weet dat dat niet het geval is. Japan houdt gewoon van een stukje mals walvisvlees en wordt daarin feitelijk ondersteund door een klein land in het noorden van Zuid-Amerika dat niets heeft met de walvis in algemene zin, Suriname.

(Red. De Surinaamse Krant, zaterdag 5 november 2016)

Amerikaanse Kosmos Energy overtuigd, dat zij olie vindt in wateren Suriname

Eerste proefboring in Block 45 wordt in 2018 verwacht


'Wij zijn ervan overtuigd dat wij olie in Surinaamse wateren zullen vinden', zegt Tom Fauria vandaag, zaterdag 5 november 2016, in de Ware Tijd. Hij is vertegenwoordiger in Suriname van de Amerikaanse oliemaatschappij Kosmos Energy, die vooral optimistisch is over de potentie van haar concessiegebied, Block 45. 

'Wij hebben enkele veelbelovende zaken gezien en willen in 2018 onze eerste proefboring uitvoeren', aldus Fauria over het gebied dat ongeveer 200 kilometer ten noorden van Paramaribo, in de Atlantische Oceaan ligt. De concessie is ruim 6.000 vierkante kilometer groot. Alle seismische onderzoeken zijn afgerond en de gegevens worden bestudeerd.

Fauria is ook zeer optimistisch over de tweede concessie van zijn maatschappij, Block 42, dat eveneens ruim 6.000 vierkante kilometer groot is en ligt op de zeegrens met buurland Guyana. 'Wij hadden in eerste instantie niet gevonden waar wij naar op zoek waren in Block 42, maar door de olievondst in Guyana hebben wij besloten om het gebied opnieuw te bekijken. De seismische onderzoekingen zijn daar gaande.'

'De olievondsten in Guyana zijn voor ons een bevestiging dat wij op het juiste spoor zijn. Tot nu toe zijn er proefboringen verricht, overwegend in ondiepe wateren. De echte olievoorraden zullen echter gevonden worden in de diepe gebieden waar weinig boringen tot nu toe zijn geweest.'

Staatsolie heeft productiedelingscontracten met Kosmos Energy. Dat betekent, dat de Amerikaanse onderneming het risico om te exploreren in eerste instantie op zich neemt. Als er olie gevonden wordt, zal de productie door de twee bedrijven worden gedeeld.

Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname in verzet tegen acceptatie lgtb's

Transgender Yvanna Hilton eist via rechter wijziging geslacht bij CBR van man in vrouw


De Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname ( V-Veps), heeft zich voorgenomen ernstig bezwaar aan te tekenen tegen een maatschappelijke acceptatie van lesbiennes, gays, biseksuelen, en transgenders (lgbt). Directe aanleiding voor deze stap is een rechtszaak die is aangespannen door transgender Yvanna Hilton (zie foto - Bron: Facebook), zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 5 november 2016. 

Hilton eist dat de rechter de Staat en het Centraal Bureau voor Burgerzaken veroordeeld om het geslacht in de burgerregistratie te wijzigen van man naar vrouw.

De V-Veps heeft een commissie in het leven geroepen om het standpunt van de christelijke gemeenschap te verdedigen en de samenleving bewust te maken van de goddelijke boodschap voor dit vraagstuk. 'We hebben met bezorgdheid kennisgenomen van de ontwikkelingen over lgbt-aangelegenheden in Suriname', zegt de voorzitter van de V-Veps-commissie, Carlo Misiekaba.

Volgens hem heeft eenieder het recht om zijn eigen seksuele voorkeur te hebben, maar dit recht mag niet op zodanig wijze worden uitgeoefend, dat het de rechten en het geloof van anderen zou kunnen schaden.

'Ik heb geen keus gemaakt om vrouw te zijn. Al vanaf mijn kinderjaren weet ik dat ik in een verkeerd lichaam ben geboren. Aan mijn opvoeding ligt het ook niet. Ik voel mij gewoon vrouw, denk als een vrouw en heb de gevoelens van een vrouw. Zo ben ik geboren. Ik heb dus besloten voor behoorlijk veel geld, waarmee ik een luxe huis zou hebben kunnen bouwen, mijn lichaam te veranderen. Ik heb nu borsten en een vagina en voel me gelukkig', zegt Yvanna.

Zij wendt zich tot de rechter en hoopt daarmee het recht te krijgen als vrouw te kunnen trouwen met haar mannelijke partner en aanspraak te maken op alle rechten van een getrouwde vrouw.

Volgens de V-Veps is in bijbelse optiek de leefwijze van de lgbt-gemeenschap een gruwel in Gods ogen, omdat wordt afgeweken van het scheppingsbeginsel ten aanzien van de seksuele voorkeur van mannen en vrouwen. Zo ook het wijzigen van het geslacht. Wanneer volgens de christelijke leer de kerk weigert om twee personen van hetzelfde geslacht te huwen is er nimmer sprake van discriminatie. In dit geval gaat het over het naleven van de grondbeginselen van godswoord.

AAV-voorzitter staat achter aannemers die beslag leggen op woningbouwprojecten

Wong: 'Zij komen er niet onder uit, dat hadden zij al lang moeten doen'

Aannemers nog steeds niet uitbetaald voor huizen die zij hebben opgeleverd in deze projecten


De aannemers die beslag gelegd hebben op de woningbouwprojecten Richelieu en Tout Lui Faut hebben ‘groot gelijk’, vindt Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging, AAV Hij heeft volledig begrip voor deze stap. 

'Zij komen er niet onder uit. Dat hadden zij al lang moeten doen', zegt hij vandaag, 5 november 2016, in de Ware Tijd.

De aannemers zijn nog steeds niet uitbetaald voor huizen die zij hebben opgeleverd in deze projecten. Het is alom bekend, dat de overheid op dit moment met geldproblemen zit, maar Wong vindt niet dat de aannemers hiermee rekening hoeven te houden. Hij wijst erop dat het geld voor de woningbouwprojecten vooraf was gereserveerd.

Wong ziet maar één schuldige voor dit probleem: 'Niet de aannemers, niet de bewoners, maar de regering is de schuldige.' De enige oplossing is volgens Wong dus dat de overheid het geld zoekt om de schuldeisers te betalen.

Bewoners van de overheidsverkavelingsprojecten Richelieu en Tout Lui Faut dreigen hun woningen en percelen dreigen kwijt te raken. Er blijkt namelijk ook op die verkavelingsprojecten beslag te zijn gelegd door schuldeisers van de overheid. Doordat de overdracht van de percelen aan de kopers nog niet had plaatsgevonden, konden de schuldeisers via de rechter beslag leggen op het totale project. Mochten de schuldeisers toestemming van de rechter krijgen om het project te veilen, dan verliezen de kopers/eigenaren hun bezit. Dit is op beide projecten het geval.

Een gelijksoortig probleem doet zich voor op het project Danny Villapark in Paramaribo-Noord. Daar gaat het om een particulier. Het is de redactie van de Ware Tijd niet gelukt om een reactie te krijgen van de overheid op deze kwestie.

Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) treedt op tegen veerbootbestuurders zonder vaarbewijs

'Een veerbootbestuurder zonder vaarbewijs mag geen boot meer besturen'


Bestuurders van veerboten zonder vaarbewijs worden niet meer op het water getolereerd door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Zij hebben volgens stafmedewerker Lloyd Gemerts ongeveer drie maanden de tijd gekregen om dit document in orde te maken. 'We zijn deze week gestart met de controle en mochten we een bootbestuurder aantreffen zonder een vaarbewijs, wordt zijn machtigingsbewijs ingetrokken en hij mag dan geen boot meer besturen', zegt Gemerts vandaag, zaterdag 5 november 2016, in de Ware Tijd.

Hij wijst erop, dat meestal een booteigenaar een persoon machtigt om zijn vaartuig te besturen. Die machtiging moet MAS verstrekken.

De vijf routes die nu worden gecontroleerd zijn Paramaribo-Meerzorg, Leonsberg-Nieuw-Amsterdam, Domburg-Laarwijk, Mariënburg-Johanna Margaretha en Montressort-Kronenburg. Op deze drie trajecten varen 67 veerboten. Aan Gemerts is nog niet gerapporteerd of en tegen hoeveel bootbestuurders er tot nu toe moest worden opgetreden.

De MAS wil met het vaarbewijs onder andere de veiligheid op het water opvoeren. Een bootbestuurder met een vaardocument wordt geacht de wettelijke vaarregels te kennen. Landelijk zijn er naar zeggen van Gemerts meer dan honderd vaarbewijzen uitgegeven. Een vaarbewijs kan binnen twee weken worden afgegeven. Voor dit document moet de bootbestuurder in eerste instantie een theoretische training 'Veilig Varen' volgen, om vervolgens een vaarttest af te leggen. Gemerts weet dat het gros van de bootbestuurders de training heeft gevolgd.

Een training kan pas starten wanneer vijftien tot twintig personen zich hebben opgeven bij het Maritieme Instituut Suriname. In een later stadium zullen ook bootbestuurders van bijvoorbeeld Albina en Atjoni worden verplicht om een vaarbewijs te hebben. Veel van hen hebben echter geen vergunning. Een vaarbewijs is een voorwaarde van de vergunning. 'Indien dat bewijs er niet is, hebben we geen been om op te staan, om tegen de bootbestuurders op te treden', zegt Gemerts.

Bestuur Curaçao Hospitality and Tourism Association, CHATA, gaat over toekomst brainstormen

'Wij geloven dat CHATA bestaansrecht heeft, de huidige structuren zullen geëvalueerd worden'


Het bestuur van hospitality-belangenvereniging CHATA gaat volgende week in retraite, met als doel dat alle bestuursleden hun visies en ideeën geven over hoe de organisatie de toekomst tegemoet gaat. 'Wij geloven dat CHATA bestaansrecht heeft en de huidige structuren zullen geëvalueerd worden om beter tegemoet te komen aan de noden en wensen van de hedendaags zakenwereld', schrijft Lizanne Dindial, president en ceo van de Curaçao Hospitality and Tourism Association in een brief aan de leden en partners van CHATA, aldus vanochtend, zaterdag 5 november 2016, het Antilliaans Dagblad.

Dindial en het bestuur vinden het van belang om ze te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.

'Gedurende de afgelopen weken hebben verschillende hoteleigenaren en/of resorts hun zorgen gedeeld met het CHATA-bestuur en de staf en voor welke uitdagingen ze staan.' Het is feit, aldus het schrijven, dat niet alle hoteleigenaren en resorts die deel uitmaken van CHATA blij zijn met de huidige behaalde resultaten als vereniging en als toeristische bestemming. Aan de andere kant, vervolgt Dindial, is het duidelijk dat we te maken hebben met wat moeilijke tijden en niet alleen wat betreft de traditionele hotelprestaties, maar ook in het algemeen de economische ontwikkelingen van het eiland.

'Als president en ceo van deze vereniging, zie ik dit als een wake-up call en een moment om als een team van individuele hotels weer bij elkaar te komen en te bouwen op de ideeën en het geloof dat ons bijeen heeft gebracht sinds 1967.'

Het zittende bestuur is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om een solide hotelvereniging te hebben, die de particuliere sector vertegenwoordigt. En daarom wordt de retraite gehouden, komende dinsdag 8 november. Alle bestuursleden kunnen dan input geven ten aanzien van de vraag hoe verder te gaan.

'Ten slotte geloven wij in openheid, communicatie en samenwerking als private entiteiten met individuele belangen, maar met het gemeenschappelijke belang om de toeristische industrie te laten groeien', schrijft de hoogste functionaris van CHATA. Leden kunnen ervan verzekerd zijn dat ze de komende weken op de hoogte zullen worden gehouden over de overeenstemming en het standpunt van het huidige bestuur over de toekomst.

Kunstenaar Francis Sling werkt aan grote muurschildering in Scharloo Abou, Curaçao

Idee achter kunstwerk is een kibrahacha in bloei waar prikichi’s uit en naar vliegen

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

Scharloo krijgt steeds meer kleur. Aan de Bitterstraat 1 in Scharloo Abou werkt de uit Curaçao afkomstige kunstenaar Francis Sling aan een grote muurschildering. Het idee achter het kunstwerk van Sling is een kibrahacha in bloei waar prikichi’s uit en naartoe vliegen. Dit bericht zaterdag 5 november 2016 het Antilliaans Dagblad.

Het staat voor vrijheid, maar ook een plek om tot rust te komen, te groeien en uit te kunnen vliegen als je weer aangesterkt bent.

Dit is een initiatief vanuit het Bitterstraatcomplex waarbij Stadsherstel, The Creative Lab en Fundashon Rebibá Skalo Abou (Fresa) betrokken zijn. Dit specifieke project is ten dele gesponsord door Kooyman.

Aantal 'Europese overnachtingen' op Curaçao stijgt, maar toch zit toerisme in een dip

Forse terugval Zuid-Amerikaanse (Venezolaanse) toeristen maakt groei Europees toerisme niet goed


Het toerisme van Curaçao zit in de min, maar de belangrijkste toeristische markt, Europa, groeit nog altijd wel. En de hoeveelheid overnachtingen van Europese gasten stijgt zelf harder dan het aantal verblijfstoeristen uit Europa. Zo arriveerden in het derde kwartaal 1,1 procent meer Europese toeristen, maar groeiden hun gezamenlijke overnachtingen op Curaçao met 3,5 procent. Bezoekers uit Europa blijven dus langer. Gemiddeld verblijft een toerist uit Europa 11,4 nachten (gemeten over de maanden juli, augustus en september 2016); dat waren 11,1 nachten over dezelfde periode een jaar eerder. 

Dit blijkt uit de recente uitgebrachte uitvoerige rapportage van overheidstoeristenbureau CTB, de particuliere hospitality-vereniging CHATA en het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 5 november 2016.

Europeanen waren in genoemde maanden samen goed voor 574.421 overnachtingen in een hotel, bungalow, appartement of bij mensen thuis. Dat waren in dezelfde periode in 2015 nog 554.812 overnachtingen. De cijfers tonen verder aan dat de zomermaanden beter scoren: in juli en augustus brachten Europese bezoekers respectievelijk 212.909 en 193.194 nachten door op het eiland, terwijl de maand september met 168.318 nachten duidelijk minder was.

De gestage groei van het Europese toerisme naar Curaçao kan de forse terugval van het aantal Zuid-Amerikaanse/Venezolaanse toeristen (-23,8 procent) en ook de lichtere afname in de andere markten, niet goed maken. Zowel wat betreft het aantal verblijfstoeristen als qua overnachtingen.

Overigens is het ‘marktaandeel’ van Europa voor wat betreft de toeristenovernachtingen zeer aanzienlijk: 62,9 procent. Dat betekent dat bijna twee op de drie overnachtingen op Curaçao voor rekening komen van een gast uit Europa; in verreweg de meeste gevallen uit Nederland, gevolgd door Duitsland en andere Europese landen. 

Klikt u hier om de rest van het artikel te kunnen lezen.

Formatie nieuw kabinet op Curaçao verloopt niet vlot

Onenigheid onder vier partijen over verdeling negen ministersposten

Formateur Gijsbertha stopt onderhandelingen


De formatie van een nieuw kabinet verloopt moeizaam. De vier partijen die de regering moeten gaan vormen, zijn het niet eens over de verdeling van de negen ministerposten. Formateur Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft de onderhandelingen gisteren gestopt en de onderhandelaars gevraagd binnen hun partij een oplossing te zoeken om uit de impasse te raken. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 5 november 2016.

MAN (4), PAR (4), PNP (2) en Pueblo Soberano (2) hebben samen 12 van de 21 zetels in de Staten. Het zou voor de hand liggen, dat MAN en PAR ieder drie ministers krijgen en dat de overige drie ministers naar PNP en PS gaan. Maar, na een week onderhandelen is er geen overeenstemming over deze of een andere verdeling.

David Dick, die de onderhandelingen voert namens PAR, wil niet met de vinger wijzen naar één partij. 'We moeten samen consensus bereiken, dat is niet gelukt en dat ligt aan alle vier de partijen.' Dick zat gisteren in vergadering met zijn partij. 'We overleggen op welke manier wij kunnen bijdragen om tot een oplossing te komen.' Hij verwacht dat op initiatief van MAN de onderhandelingen dit weekend weer verder gaan.

Direct na het ondertekenen van de bereidwilligheidsverklaring op 10 oktober zei Gijsbertha, toen als informateur, dat MAN in een kabinet-Koeiman de premier zou aanleveren. PNP ziet demissionair minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) graag terug in de nieuwe regering en PAR aast op de post van Economische Ontwikkeling. Vorige week zei Elmer Wilsoe (PS): 'Er zijn geen afspraken gemaakt, maar wij gaan ervan uit dat onze minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) blijft.' 

Gijsbertha werd vorige week vrijdag benoemd tot formateur en heeft tot 10 november de tijd om verslag te doen bij gouverneur Lucille George-Wout. Behalve over de verdeling van de ministerposten, moeten de partijen het nog eens worden over een regeerakkoord en de invulling van de portefeuilles.

Rusland (NPS): 'Aangekondigde regeringsplannen worden waarschijnlijk door gebrek deskundigheid niet uitgevoerd'

'Eigen inspanning om de economische neergang te stoppen is bijna niet aanwezig' 


'De regering heeft veel projecten in het vooruitzicht gesteld die zij voornemens is uit te voeren in het jaar 2017. De algemene indruk is dat de Jaarrede onvoldoende aangeeft hoe de regering de economische neergang zal stoppen. De aangekondigde plannen, welke onvoldoende zijn geconcretiseerd, zullen met grote waarschijnlijkheid door gebrek aan deskundigheid en prioriteitstelling niet uitgevoerd worden of niet voldoen aan de gestelde en afgesproken voorwaarden.' Dit zei Gregory Rusland, fractieleider en voorzitter van de NPS, donderdag in De Nationale Assemblee tijdens de algemene politieke beschouwingen. 

Rusland stond er stil bij, aldus Starnieuws vanochtend, zaterdag 5 november 2016, dat de economie voor het deviezenaanbod dit jaar grotendeels afhankelijk is geweest van kredieten afgesloten met multilaterale instellingen en buitenlandse banken. De geprojecteerde afname van de vraag naar deviezen door eigen brandstofproductie, is naar het schijnt niet uitgekomen zoals gepland, concludeerde de politicus. De druk op de deviezen is blijven bestaan.

Daarnaast zijn volgens de NPS-fractieleider ook de projectie van de inkomsten uit de goudproductie, niet zoals voorspeld. 'De overheid kan alleen rekenen op een toename van het deviezenaanbod voornamelijk op basis van de exploitatiekosten van de Newmont operatie. Volgens het management van het bedrijf zal de overheid pas na vier jaar de vruchten plukken in vorm van dividend en winstbelasting. Deze toename van het deviezenaanbod blijkt momenteel te weinig te zijn en zal naar verwachting ook in de toekomst bij gelijkblijvende beleidsinspanningen onvoldoende blijken. De meeste afgesloten kredieten zijn tot nu toe in de consumptiesfeer besteed en zullen binnenkort moeten worden afgelost. De export is niet toegenomen en het deviezenaanbod dus ook niet, hetgeen zal leiden tot een verdere toename van het deviezentekort. De regering kan net als met de staatsobligatielening de oude kredieten herstructureren, maar kan zo niet oneindig doorgaan', sprak Rusland.

'De enige oplossing op korte termijn voor ons probleem is de stijging van de wereldmarktprijzen van goud en olieproducten, aangezien de eigen inspanning om de economische neergang te stoppen, bijna niet aanwezig is. Echter, de bewegingen in de internationale prijzen hebben wij niet in de hand en deze kunnen zowel stijgen als dalen', zei de politicus.

Rusland merkte op dat Suriname 20% eigen inbreng moet hebben in projecten van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). Er is een faciliteit nu van 1,8 miljard Amerikaanse dollar. Hij vroeg de president of de regering nu wel in staat zal zijn de eigen inbreng te realiseren. Hij wilde ook weten of de regering voldoende deskundigen in huis heeft om in te kunnen spelen op de verwachtingen/vereisten van de ISdB.

De NPS-voorzitter wenste ook antwoord op de vraag of de afspraken met het Internationaal Monetair Fonds nagekomen kunnen worden. Hij vroeg eveneens om duidelijkheid over de Staatsobligatie en diverse projecten die de regering wil uitvoeren het komende jaar.

De komende periode wordt volgens Rusland van de regering verwacht dat zij:
1. Het financieel probleem van ons land op een verantwoorde wijze beheert en niet onze generatie en die na ons volgen opzadelen met onnodige problemen in de financiële sfeer.
2. De productie op een professionele en verantwoorde wijze ter hand neemt. Hierbij zullen de randvoorwaarden er daadwerkelijk moeten zijn.
3. De problemen op onderwijs- en gezondheidszorggebied met voortvarendheid worden aangepakt om misstanden die er nu zijn de kop in te drukken.

Zwarte school ziet het liefst een zwarte Zwarte Piet

Directeur Flevoparkschool in Amsterdam-Oost: 'Zwarte Piet is en blijft Zwarte Piet'


Ook al is zijn Flevoparkschool in Amsterdam-Oost nagenoeg 100 procent 'zwart', directeur Bert Meijer peinst er niet over om Zwarte Piet te verbannen uit het Sinterklaasfeest. 'Zwarte Piet is en blijft Zwarte Piet', zegt hij vanochtend, zaterdag 5 november 2016, inde Telegraaf. 

'Ik heb heel veel allochtone ouders en kinderen uit 32 nationaliteiten. Ze zijn Turks, Marokkaans, Afrikaans, Braziliaans of Surinaams. Ik heb hen gepolst. De discussie over eventuele discriminatie speelt niet en veel ouders geven zelf aan dat ze het willen vieren zoals het vanuit de Nederlandse traditie gevierd wordt', zegt Meijer.

Toch breidt de Zwarte Pieten-ban zich als een olievlek uit over het land en worstelen veel scholen ermee. Op zeker 300 basisscholen is Zwarte Piet dit jaar niet van de partij of hij is aangepast.

Volgens Peter Hulsen van de organisatie Ouders en Onderwijs kunnen de basisscholen er niet meer omheen: 'Zwarte Piet moet op de agenda gezet worden.'

Brunswijk (ABOP): 'HI-minister zoekt haar heil in buitenlandse reizen, workshops en conferenties'

ABOP-fractievoorzitter wil samen met president Bouterse oplossingen voor crisis zoeken


ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk zei donderdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Assemblee, dat hij zich kan vinden in uitgangspunten van de Jaarrede van de president, maar vroeg zich wel af of alle voornemens uitvoerbaar zijn. Hij reikte een hand naar de president om samen te zoeken naar oplossingen voor de grote problemen waarmee het land te maken heeft, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 5 november 2016.

Brunswijk vroeg aan de president in hoeverre de plannen in het Stabilisatie- en Herstelplan in uitvoering zijn. Indien de projecten niet worden uitgevoerd, dan wil hij de reden hiervan weten.

Hij vroeg of het investeringsinstituut al operationeel is.

Ook de koers die na een flinke daling weer de lucht in gaat baart Brunswijk zorgen. Hij memoreerde dat Bouterse had beloofd dat de koersen omlaag zouden gaan. Hij wenste te weten waarom dit niet is gebeurd en wat de president op zijn weg tegengekomen is. De prijzen in de winkels stijgen elke dag.

Brunswijk vroeg ook of de brandstofprijs en de elektriciteitstarieven verder omhoog zullen gaan.

De ABOP-fractieleider leverde kritiek op het ministerie van Handel en Industrie (HI). Hij voerde aan dat de prijzen blijven stijgen, maar dat hij geen effectief beleid ziet vanuit HI. De minister zoekt haar heil volgens Brunswijk in buitenlandse reizen, workshops en conferenties. De politicus wilde concreet weten wat er gedaan zal worden om de prijzen omlaag te brengen.

Brunswijk stelde ook vragen over de leningen, de terugbetalingstermijnen, de relatie tussen de Standby Agreement met het Internationaal Monetair Fonds in relatie tot de Islamitische Ontwikkelingsbank.

President Bouterse zal maandag antwoorden op de vele vragen die donderdag gesteld zijn in De Nationale Assemblee.

Advocaten ontevreden over communicatie vanuit ministerie van Justitie en Politie over hervatting strafzittingen

Strafzittingen worden 7 november hervat, maar advocaten weet niet waar zij aan toe zijn

Minister Van Dijk-Silos: 'Het ministerie is geen gesprekspartner voor advocaten, dat is de griffie'


De strafzittingen worden maandag hervat, maar er zijn publiekelijk geen formele over mededelingen gedaan en veel advocaten weten ook niet waar zij aan toe zijn. Zij vinden dat er totaal niet met hen wordt gecommuniceerd over de verhuizing van de Kantongerechten van de Fred Derbystraat naar de Henck Arronstraat (oud-Parketgebouw) en het gebouw van het Hof van Justitie aan de Tamarindelaan. 

Advocaat Raoul Lobo zegt vandaag, zaterdag 5 november 2016, op Starnieuws dat de verhuizing een grote mislukking zal worden. 'De plaats is helemaal niet berekend op de opvang van zoveel verdachten. Daarnaast is parkeren echt een probleem. Het ergste is dat advocaten helemaal niet op de hoogte worden gehouden over de stand van zaken. Dit is een zeer slecht of beter gezegd een hopeloos bestuur', stelt Lobo.

De collega’s Harold Belfor en Gregory Sitaram zijn het ermee eens, dat parkeren echt een probleem wordt. Ook zij benadrukken dat zij niet op de hoogte gesteld worden van de ontwikkelingen. Sitaram merkt op dat advocaten altijd overgeslagen worden bij besluitvormingen, terwijl zij een heel belangrijke schakel zijn van het rechtsproces. Er zijn vaak geen goede werkruimtes waar een advocaat zich kan terugtrekken.

Belfor ergert zich, dat hij het nieuws van de media moet vernemen. Aan de advocaten worden er geen mededelingen gedaan, laat staan naar hun mening gevraagd. Volgens de advocaat is het belangrijk om iedereen die een bijdrage levert aan het rechtsproces te benaderen. Hij snapt dat niet elke advocaat benaderd kan worden, maar dat de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten wel op de hoogte gesteld moet worden, zodat de advocaten geïnformeerd kunnen worden.

Minister Jennifer van Dijk-Silos zegt in een reactie, dat de gesprekspartner van de advocaten, de griffie is. Het ministerie van Justitie en Politie heeft geen formele band met de advocaten. Zij wijst er op dat het Hof van Justitie en de griffie de twee tijdelijke gebouwen waarin zittingen zullen worden gehouden, hebben goedgekeurd. Zij hebben het ministerie de randvoorwaarden doorgegeven. Er is alles aan gedaan om de locaties en het Staatsbesluit in orde te maken.

De minister stelt verder, dat het om een tijdelijke oplossing gaat. In januari zal het Kantongebouw aan de Wulfinghstraat in gebruik worden genomen. Nu is het belangrijk dat het rechtsproces voortgang vindt.

De griffiers hadden op 24 oktober het werk neergelegd, omdat de stank door wateroverlast niet te houden was in het pand aan de Fred Derbystraat. Vanaf dat moment werd naar een oplossing gezocht. De tijdelijke locatie is goedgekeurd door de instanties die direct ermee te maken hebben.

Hakrinbank presenteert met tevredenheid haar halfjaarrapport 2016

'Bedrijfsresultaten zijn beïnvloed door de hoge inflatie en wisselkoers depreciatie'


De Hakrinbank heeft gisteren, vrijdag 4 november 2016, – iets later dan gebruikelijk – haar halfjaarrapport 2016 uitgebracht (zie onderaan). Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2016, de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2016 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant, die hieromtrent een beoordelingsverklaring heeft afgegeven. De presentatie van dit verslag past in het streven van de Hakrinbank naar waarborging van een transparante bedrijfsvoering en regelmatige informatieverstrekking aan de samenleving en de stakeholders van de bank over de ontwikkelingen binnen haar bedrijf, zo meldt de bank in een bericht op haar website.

Het rapport bevat actuele informatie over de Surinaamse economie en het verloop van zaken binnen de Hakrinbank en haar dochterondernemingen de Nationale Trust- en Financieringsmij. N.V. en Hakrinbank Real Estate N.V.

De directie van de Hakrinbank is niet ontevreden over de bereikte resultaten in het eerste halfjaar, die op geconsolideerde basis iets onder de begrote doelstellingen van het jaarplan 2016 zijn uitgekomen. Bij de beoordeling van de bedrijfsresulaten dient rekening gehouden te worden met de instabiele macro-economische omgeving waarin deze werden gerealiseerd.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar met 32% tot Srd 3.23 miljard. De sterke groei is veroorzaakt door herwaardering van onze vreemde valuta activa en passiva na de diverse devaluaties van de Surinaamse dollar. De geconsolideerde kredietverlening steeg met 15% tot Srd 1.451.4 miljoen, terwijl de kwaliteit van de kredietportefeuille iets terugliep.

De geconsolideerde winst vóór belastingen bedroeg Srd 24.9 miljoen, een stijging van circa 2% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2015. De bedrijfsresultaten zijn beïnvloed door de hoge inflatie en wisselkoers depreciatie.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V., presteerde beneden verwachting. Het balanstotaal bleef vrijwel gelijk op Srd 271.3 miljoen, terwijl de winst vóór belasting daalde met ruim 13% tot Srd 3.3 miljoen.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2016 en rekening houdende met de ontwikkeling van onze BIS solvabiliteitsratio, heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de directie besloten interim-dividend van Srd 3,60 per aandeel van nominaal Srd 0,15 uit te keren. Dit interim-dividend is 50% minder dan dat van vorig jaar en betaalbaarstelling vindt vanaf maandag 7 november a.s. plaats.

Op de Surinaamse effectenbeurs bleven de aandelen van de Hakrinbank in trek bij beleggers. De beurskoers steeg in de eerste 6 maanden van 2016 met Srd 5 ofwel 1,25% tot Srd 405. Deze koersstijging is minder dan in voorgaande jaren en lijkt gecorreleerd te zijn met de schrale economische vooruitzichten en de weerslag daarvan op het bedrijfsleven en bankwezen.

De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, is gezien de macro-economische omgeving redelijk tevreden met de tot nu toe in 2016 geboekte bedrijfsresultaten.

Het halfjaarrapport 2016 welke is verluchtigd met enkele foto’s van de viering van het 80-jarig jubileum van de bank welke op 28 juni met de medewerkers is herdacht.

Bee (ABOP) pleit voor nationale aanpak problemen in het land

'Is het niet beter zelf het heft in handen te nemen in plaats van aan leiband IMF te lopen?'

Bee vraagt ook aandacht voor lang slepende grondenrechtenvraagstuk


Het Assembleelid Marinus Bee (ABOP) pleitte tijdens de algemene politieke beschouwingen donderdag in het parlement voor een nationale aanpak van de problemen in het land, waarbij zoveel mogelijk deskundigen worden betrokken. Zo is het land volgens hem minder afhankelijk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er moet een integraal plan van aanpak komen voor de noodzakelijke hervormingen. 

'Is het niet beter zelf het heft in handen te nemen met een nationale aanpak in plaats van aan de leiband van het IMF te lopen?', stelde Bee, aldus Starnieuws vrijdagavond 4 november 2016. 

Surinamers zijn volgens Bee mede door het IMF-programma getroffen door verhogingen van de energierekening van 300 tot 400% en ook tal van andere lasten werden verzwaard. En nog moeten er meer verhogingen doorgevoerd worden.

De inflatie leidt tot prijsverhogingen in de winkels, de economische malaise heeft ervoor gezorgd dat velen zonder werk zitten en de vele lastenverzwaringen zijn voor de mensen niet meer op te brengen. En nog is het einde niet in zicht, er zullen nog meer lastenverzwaringen doorgevoerd worden onder andere voor water en elektriciteit, de BTW zal nog ingevoerd worden en tal van overheidstarieven zullen verhoogd worden, voerde Bee aan.

'De bevolking is nu getroffen door de devaluatie. Wij maken ons grote zorgen over de sociale en economische gevolgen hiervan. Wordt onze binnenlandse economie en het sociale leven niet te hard getroffen, doordat de burgers tegelijkertijd getroffen worden door de vernietiging van hun koopkracht door de devaluatie en tegelijkertijd de verhoging van stroom- water en brandstofprijzen? Ook al zal een deel van de bevolking subsidie ontvangen; wurgt u dan niet de opkomende middenklasse in ons land en is het niet verstandiger deze verhoging veel geleidelijker door te voeren en meer te besparen op de overheidsuitgaven zelf, in plaats van de burgers te belasten?'

Naast zijn zorgen over het sociale programma, verarming van de bevolking en over het milieu stond Bee ook stil bij het grondrechtenvraagstuk. Hij vroeg de regering dringend wat de stand van zaken is over de grondenrechten, een dossier dat al tientallen jaren op tafel ligt, maar niet vooruit lijken te komen. Hij merkte op dat het Vredesakkoord van 1992 in artikel 10 de grondenrechten van de in stamverband wonende en levende volkeren worden erkend en een oplossing werd beloofd in de vorm van het toewijzen van individuele grondtitels in combinatie met het instellen van economische zones rondom de gemeenschappen? 'Nu leven wij bijna 25 jaar na het afsluiten van het Vredesakkoord, mevrouw de voorzitter, en we wachten nog steeds op de beloofde oplossing.'

Jager (53) overlijdt na val in bos in Goliathgebied

Tijdens poging neergeschoten powisi te vangen valt jager


De 53-jarige jager Baghoe Amersingh is donderdag overleden na een val in het bos. De politie van Lelydorp kreeg informatie dat de man samen met twee andere familieleden was gaan jagen in het Goliathgebied, nabij West-Suriname, zo bericht vrijdag 4 november 2016 de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

In het bos zou de jager op enkele Powisi hebben geschoten. Bij het ophalen van de vogels merkte hij op, dat één van ze niet dood was. Hij rende achter die vogel aan, die probeerde weg te komen. Amersingh kwam daarbij ten val.

Hij werd overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van Libi Makandra. Daar aangekomen werd door een arts geconstateerd dat de man was overleden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam aan de familie afgestaan. Het jachtgeweer dat de man toebehoorde is in beslag genomen ten behoeve van het Openbaar Ministerie,