zondag 6 november 2016

Top C 'Tur Wowo Riba Bo' op Curaçao gaat aan de slag met structurele knelpunten

Advies veldexperts in de maak voor de overheid


'Sinds de start van de Top C 'Tur Wowo Riba Bo' aanpak, inmiddels bijna twee jaar geleden, zijn we gestuit op een aantal structurele knelpunten in met name de jeugdzorgketen. Deze knelpunten staan een optimale ontwikkeling van het kind en de jeugdige in de weg', aldus het Openbaar Ministerie Curaçao vandaag, zondag 6 november 2016, in een uitgebracht persbericht.

'Als we kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de Top C’er zelf, ziet men een geschiedenis waarin een falende en niet op elkaar aangesloten jeugdzorgketen steeds naar voren komt. In het kader van de brusjesaanpak (brusjes staat voor broertjes en zusjes), stuiten we op jonge kinderen die in risicovolle situaties verkeren zonder dat deze in beeld zijn bij de relevante organisaties in de jeugdzorgketen.'

Verder is de handhaving van de leerplicht gebrekkig, waardoor leerplichtigen langdurig thuiszitten. 'We roeien met de riemen die we hebben'm is blijkbaar het motto bij verscheidene overbelaste instanties die dagelijks met deze problemen te maken hebben. Echter, het moment is daar om ten eerste in kaart te brengen waar de knelpunten liggen, om hiervoor structurele oplossingen aan te dragen.

Vanuit de Top C is een aantal rondetafelgesprekken met veldexperts uit het jeugdzorgterrein georganiseerd, waaruit een door het veld gedragen advies aan de nieuwe regering zal voortvloeien.

De sessie werd goed bezocht, door Departamentu Salu Hubenil (ministerie van GMN), Centrum Familie en Jeugd (ministerie van SOAW), Fundashon Deportivo Kòrsou (FDDK), stichting Yave, Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), Fundashon Brasami, Voogdijraad (Ministerie van Justitie), Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), (ministerie van Justitie), Slachtofferhulp en Reclassering (ministerie van Justitie), schoolmaatschappelijk werkers, SMAT, stichting YudaBoYu.

Nieuwe coalitie Staten Curaçao zonder Pueblo Soberano, maar met Un Kòrsou Hustu

Nieuwe Kabinet heeft met 11 van de 21 zetels minimale meerderheid


Het Persbureau Curaçao meldt vandaag, zondag 6 november 2016, op haar Facebookpagina (zie onderaan), dat een nieuwe regering zo goed als rond is. Ook de ministersposten zijn verdeeld. Pueblo Soberano zit er niet meer bij, Un Korsou Hustu van Omayra Leeflang wel.

Daarmee heeft dit nieuwe kabinet 11 van de 21 zetels, een minimale meerderheid dus.

De verdeling van de ministersposten:
MAN – Algemene Zaken; Onderwijs, Cultuur & Sport; Financiën.
PAR – Volksgezondheid, milieu; Economie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
PNP – Verkeer & Vervoer; Justitie.
Un Kòrsou hustu – Bestuur en planning.

Maatregelen OM Curaçao tegen niet nakomen betalingsregeling bij betaling boete

Bij niet nakomen betalingsregeling is openstaande boete direct weer opeisbaar


Het kantoor Paga Bo But van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao aan het Waaigat heeft momenteel met circa 5.000 personen een betalingsregeling getroffen voor het op termijn betalen van openstaande boetes. Uit de administratie blijkt nu echter,dat 80% van diegenen met een betalingsregeling deze niet conform de afspraken nakomen. Velen komen slechts 1 tot 2 keer de betalingsregeling na en laten het daarna afweten, aldus het OM vandaag, zondag 6 november 2016, in een persbericht.

Het Openbaar Ministerie is nu een proces gestart waarbij alle betalingsregelingen worden gescreend.

Bij personen die hun verplichtingen voortkomende uit de betalingsregeling niet zijn nagekomen wordt deze regeling onmiddellijk gestopt. Gevolg daarvan is dat de openstaande boetes direct weer opeisbaar zijn en bij het uitblijven van betaling zal oplopen.

Het OM roept een ieder met een betalingsregeling met klem op om onmiddellijk naar het kantoor van 'Paga Bo But aan de Abraham Chumaceiro Boulevard aan het Waaigat te komen om te betalen en zo het oplopen van het openstaande bedrag te voorkomen om problemen te voorkomen

Waterberg (BEP) vraagt regering om de productie van Surinaamse kip te stimuleren

BEP-voorzitter pleit voor kippenkwekerijen in binnenland


Celsius Waterberg, fractieleider van de BEP, vroeg tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee, donderdag, aandacht voor de productiesector, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 6 november 2016. 

Uit gegevens verstrekt door president Desi Bouterse tijdens zijn Jaarrede blijkt, dat jaarlijks 25 miljoen kilo kip geconsumeerd wordt in Suriname. Hiervan wordt 16 miljoen kilo geïmporteerd. Waterberg vroeg om de productie van kip te stimuleren waardoor deviezen bespaard kunnen worden, terwijl ook de werkgelegenheid wordt bevorderd. De politicus pleitte ervoor om ook kwekerijen op te zetten in het binnenland. Zo kunnen bedrijven die actief zijn in het binnenland, worden voorzien van kippenvlees.

Hetzelfde geldt voor de productie van rijst. Er wordt droog rijst geplant in Brokopondo. Waterberg vroeg om meerdere gebieden in het binnenland te betrekken bij de rijstproductie. Dit voor eigen consumptie maar ook voor afzet in andere delen van het land. De BEP-fractieleider merkte op dat binnenlandbewoners historisch aan landbouw doen. Bij training van personen, moeten landbouwers uit het binnenland meegenomen worden.

Waterberg vroeg ook de aandacht voor verbetering van het onderwijs en aanpak van te grote klassen.

Ook memoreerde hij dat nog steeds mensen niet geholpen zouden worden door de Medische Zending die niet over een verzekeringspasje beschikken. Waterberg, die ook arts is, blijft erbij dat de medische zorg in het binnenland niet gelaten moet worden in handen van particulieren. President Bouterse zal morgen De Nationale Assemblee antwoorden.

Schoorsteen-roetveeg Piet, PvdA'er Monasch, 'allochtoon' en Trump/Clinton aan tafel ’Welgeïnformeerd’ Radio Tamara

Panel bespreekt verder armoedebestrijding Amsterdam Zuidoost en crowdfunding Suridocs voor opzetten ambulancedienst in Suriname


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondag 6 november 2016 weer diverse interessante, prikkelende actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd) onder andere aandacht voor:

* Trump of Clinton?
De keuze tussen twee impopulaire kandidaten lijkt een keus tussen twee kwaden. Is een stem voor Hillary Clinton een keus voor het minst kwade? Afgaande op de peilingen is er sprake van een nek-aan-nekrace. Twee weken geleden leidde Clinton nog met meer dan 6%. Nu is haar voorsprong slechts 1.8%. De kiezers die hun keus nog niet hebben bepaald (8.6%), zullen de doorslag geven. Uit de reeds uitgebrachte stemmen blijkt, dat Afro-Amerikanen grotendeels thuisblijven. Dit in tegenstelling tot de Latino's. Zullen de Afro-Amerikanen Clinton de das om doen?
Belangrijk is ook de vraag wat Donald Trump gaat doen na een eventuele nederlaag. Zal hij de uitslag respecteren of oproepen tot opstand?
Trump heeft de steun van de Ku Klux Klan en andere racistische groeperingen. Sinds het begin van de campagne is het aantal gewelddadige incidenten jegens etnische minderheden toegenomen. Deze ontwikkeling zien we ook in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het Brixit-referendum. Staat de VS een explosie van racistisch geweld te wachten ongeacht de uitslag?

* Lijsttrekkerschap PvdA: Jacques Monasch komt eraan
Wie gedacht had dat de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA zou gaan tussen Lodewijk Asscher en Diederik Samsom heeft zich vergist. Afgelopen week heeft outsider Jacques Monasch van zich doen spreken. Volgende week wil hij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunen. Hij is het oneens met de wijze waarop de regering omgaat met het Oekraïne referendum. Ook heeft hij een manifest geschreven voor 'een echt sociaaldemocratische koers'. Op vijf terreinen (asiel, migratie, ouderenzorg, menselijke maat en Europa) pleit hij voor ingrijpende wijzigingen. Zo wil Monasch het Europees Parlement afschaffen, mag Nederland nog slechts een begrensd aantal asielzoekers uit vluchtelingenkampen opnemen, mensen die zich zelf hier melden krijgen geen status meer.
Binnen de partij gaan er stemmen op om Monasch te schrappen als kandidaat-lijsttrekker. Maandag besluit de partij over de toe te laten kandidaten.
Is Monasch een populist of vernieuwer?
Is hij in staat om ontevreden PvdA-leden te mobiliseren en leiderschap weg te kapen voor ogen van Asscher en Samsom?* WRR schrapt 'allochtoon'
De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, WRR, heeft besloten het woord allochtoon niet meer te gebruiken in zijn rapportages. De benaming zou stigmatiserend en niet precies zijn. Inwoners met een migrantieachtergrond is volgens de WRR een betere benaming. Ook de benaming autochtoon wordt geschrapt. De term allochtoon is overigens een creatie van dezelfde WRR.


In de Volkskrant zegt Godfried Engbersen, ook WRR-lid en hoogleraar sociologie in Rotterdam: 'We bepleiten niet dat je een achtergrond nooit mag noemen, zoals in Frankrijk gebruik is. Maar doe het heel nauwkeurig. Spreek over Turkse-Nederlanders, of kennismigranten, asielmigranten of economische migranten. Niet versluieren, maar verhelderen.'
Is dit een grote stap voorwaarts op weg naar erkenning dat Nederland de facto een migratieland is? Immers, niet-westerse migranten werden als allochtoon gezien; Europese migranten zoals Polen niet, Japanners en Indonesiërs evenmin.

* Zwarte Piet: Amsterdam kiest voor Schoorsteen Piet
De Amsterdamse Schoorsteen Piet (Bron foto: Intocht Utrecht) is ontdaan van zijn negroïde gelaatstrekken, oorbellen en neusringen. Roetvegen in plaats van zwart geschminkt, maar nog altijd in die 'malle klederdracht'. Zullen de zelfverklaarde hoeders van de zwarte waardigheid daar genoegen mee nemen? Het is immers niet uitgesloten dat zij in de Schoorsteen Piet nog steeds een zwarte knecht herkennen. Hoe groot is de kans dat het Amsterdamse voorbeeld wordt nagevolgd? Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld, hebben niet gekozen voor een nep-Piet, maar voor een onvervalste zwarte Piet. Duidt dit op het ontstaan van een patstelling in Nederland? Immers, een groot deel van het land houdt vast van de traditie, terwijl een ander -kleiner- deel, waar de actievoerders het luidruchtigst zijn, kiest voor aanpassing.

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Aandacht voor armoedebestrijding in Amsterdam Zuidoost. Het panel spreekt telefonisch met streetcoach Karin van den Andel en teamleider Deusa Marqués.

Verder een telefonisch interview met Jordy Houwen van de stichting Suridocs. Deze stichting wil met crowdfunding een ambulancedienst opzetten in Suriname.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Natascha Adana en de presentatie is in handen van Krishna Salikram.


Dit programma wordt zondag 6 november tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Trainer Hasselbaink door Britse werkgever Queens Park Rangers ontslagen

Tegenvallende prestaties QPR leiden tot vroegtijdig vertrek Hasselbaink


Queens Park Rangers, QPR, heeft trainer Jerrel Hasselbaink ontslagen. De oud-international van het Nederlands elftal moet vertrekken vanwege de tegenvallende prestaties van zijn ploeg, zo bericht vandaag, zondag 6 november 2016, onder andere de Telegraaf.

QPR kwam gisteren niet verder dan 1-1 bij Nottingham Forest, waarna de clubleiding besloot in te grijpen.

Hasselbaink (44) had sinds december 2015 de leiding over het elftal, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland. De ploeg uit Londen, die graag terug naar de Premier League wil, staat op de zeventiende plaats in het Championship.

Hasselbaink raakte eind september in opspraak toen zijn naam opdook in de onthullingen van The Telegraph over corruptie in het Engelse voetbal.CLUB STATEMENT - HASSELBAINK DEPARTSPUBLISHED
21:00 5th November 2016
by @QPRFC
Manager Jimmy Floyd Hasselbaink leaves QPR ...
QPR have parted company with Jimmy Floyd Hasselbaink.

The Dutchman leaves Loftus Road following today's 1-1 draw against Nottingham Forest in the Sky Bet Championship.

Hasselbaink joined QPR in December 2015 and oversaw 47 matches in charge, winning 14, drawing 18 and losing 15.

The club appreciates Jimmy's efforts during his time in charge and wishes him all the best for the future.

Owing to the international break, the First Team squad will return to training on Wednesday. A further update regarding the club's managerial situation will be made in due course.

Read more at http://www.qpr.co.uk/news/article/2016-17/qpr-jimmy-floyd-hasselbaink-leaves-club-3401838.aspx#4hoOl6TCUqqsQTBK.99

Coalitie lijkt meer en meer aandacht te krijgen voor bestrijding anti-corruptie

Misiekaba (NDP): 'Wij hebben toegelaten dat corruptie overal in samenleving is doorgedrongen'


Nadat de oppositie de afgelopen maanden bij herhaling, vooral in De Nationale Assemblee, heeft opgeroepen tot corruptiebestrijding, begint in opvallend toenemende mate, zo schrijft de Ware Tijd althans vandaag, zondag 6 november 2016, de regeringscoalitie steeds vaker te vragen om het bestrijden van corruptie. 

Bij de algemene politieke beschouwingen die donderdag werd gehouden, was het, aldus de Ware Tijd, meer dan een aandringen. Zowel de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, als zijn eerste vervanger, Amzad Abdoel, heeft de regering hierom gevraagd. Waar Misiekaba president Desi Bouterse herinnerde aan zijn uitspraak om een kruistocht tegen corruptie te beginnen, wilde Abdoel concreet weten waarom er niet meteen wordt begonnen aan justitiële onderzoeken naar de organisatie van Carifesta 2013, de naschoolse opvang en andere schandalen. Abdoel zei zich niet voor te kunnen stellen, dat wanneer de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) rapporten heeft uitgebracht, de regering de corruptieschandalen niet meteen aanpakt.

Volgens Misiekaba grijpt de corruptie in het land om zich heen. 'Geen enkele partij, die thans in het parlement vertegenwoordigd is, kan zeggen dat ze geen regeerverantwoordelijkheid heeft gedragen en niet geconfronteerd is geweest met corruptie. Wij hebben toegelaten dat corruptie in alle geledingen van de samenleving is doorgedrongen. Ik hoop dat we niet verzeild raken in een soort van pot verwijt de ketel situatie. Onze oproep is een oprechte oproep, dat we met z'n allen ons land corruptievrij maken en houden.'

Volgens Misiekaba is beleid maken meer dan alleen een Anti-Corruptiewet. 'We moeten op een andere manier omgaan met lanti sani en de bewustwording bij het volk scheppen, dat staatsmiddelen, middelen zijn van het publiek, dus van ons allen. Het is dus geboden om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. Er zal door allen die publieksmiddelen gebruiken rekenschap moeten worden afgelegd. Iedereen die de weg van corruptie opgaat en wil blijven opgaan, moet weten dat hij een probleem heeft, en ons op zijn pad zal tegenkomen. De strijd tegen corruptie zal in een hoger tempo gevoerd moeten worden.'

Buitenlandse vorderingen op 'verkorte weekbalans' CBvS fors gestegen

Toename met ruim Srd 3.6 miljard zou te maken hebben met StaatsobligatieStarnieuws meldt vandaag, zondag 6 november 2016, dat de buitenlandse vorderingen en andere buitenlandse waarden op de zogenoemde verkorte weekbalans (zie hieronder) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gestegen zijn van Srd 1.923.735.100 naar Srd 5.611.215.000. 

De toename met ruim Srd 3.6 miljard zou, zo schrijft Starnieuws te hebben vernomen, te maken hebben met de Staatsobligatie van 550 miljoen Amerikaanse dollar op internationale markten. Het bedrag is afgelopen week overgemaakt op de rekening van de Staat bij de CBvS. Van dit bedrag is 300 miljoen bestemd voor Staatsolie.

De komende week zal de weekbalans weer een ander beeld geven, aangezien het deel van Staatsolie dan overgemaakt zal zijn naar het parastatale bedrijf.

In De Nationale Assemblee zijn door diverse parlementsleden vragen gesteld aan de regering over de Staatsobligaties. Het parlement heeft om schriftelijke informatie gevraagd aan de minister van Financiën. Vernomen wordt dat De Nationale Assemblee ny beschikt over die gevraagde informatie. In de beantwoording van vragen door president Desi Bouterse zal deze kwestie ook aan de orde komen, aangezien diverse fracties gedetailleerde informatie hebben gevraagd aan de regering.


Verdachte van veediefstal weet te ontvluchten uit cellenhuis te Jarikaba

Gedetineerde buigt spijlen tussen dak en muur om en kruipt door ontstane opening


De verdachte R.J. heeft vrijdag in de vooravond kans gezien te ontvluchten uit het cellenhuis van Jarikaba. Hij heeft enkele spijlen tussen het dak en de muur omgebogen en is door de ontstane opening zijn vrijheid tegemoet gekropen, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname zaterdagavond 5 november 2016. 

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt dat J. gisteren in verzekering was gesteld ter zake diefstal van vee.

Het is de politie van Jarikaba nog niet gelukt om de ontvluchtte arrestant weer aan te houden.

Bezittingen oud-president Antonio Saca van El Salvader worden in beslag genomen

Saca in hechtenis verdacht van grootschalige zelfverrijking voor zo'n 220 miljoen euro


Een rechter in El Salvador heeft zaterdag 5 november 2016 geoordeeld, dat de bezittingen van de vroegere president Antonio Saca (zie foto - Bron: Marvin Recinos/AFP) in beslag worden genomen. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) van het land weten, zo berichten diverse media in El Salvador, waaronder ElSalvador.com (zie hieronder), en internationale media waaronder het NRC en de Telegraaf. 

Saca werd onlangs gearresteerd op verdenking van grootschalige zelfverrijking. Samen met zes oud-regeringsfunctionarissen zou hij volgens het OM zijn zakken hebben gevuld met omgerekend zo'n 220 miljoen euro.

De 51-jarige Saca, die regeerde tussen 2004 en 2009, is zich van geen kwaad bewust en zegt onschuldig te zijn. Volgens de rechter is er echter genoeg bewijslast voor deze maatregel, die tevens het voorarrest van Saca verlengde.

Saca is niet de eerste ex-leider die verdacht wordt van corruptie. Tegen Mauricio Funes, president tussen 2009 en 2014, werd in februari een onderzoek ingesteld omdat hij geen verklaring had voor de 700.000 dollar die aan het eind van zijn ambtstermijn op zijn privérekening werd bijgeschreven. Hij kreeg politiek asiel in Nicaragua.

Ook de inmiddels overleden ex-president Francisco Flores wordt van corruptie verdacht. Hij overleed echter aan het begin van dit jaar, nog voor hij berecht kon worden.

http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/los-pasos-que-siguen-caso-saca-130906


Los pasos que siguen en el caso de Saca


El caso de Antonio Saca y sus excolaboradores está aún lejos de ir a juicio. Primero tienen que pasar seis largos de meses de trámites y recolección de más evidencias y testimonios. Caso Saca
Jueza decretó instrucción formal con detención provisional para los acusados del Caso Saca. | Foto por Marlon Hernández

Esta mañana el Juzgado Cuarto de Paz ordenó el embargo de bienes y cuentas y la detención formal del expresidente Elías Antonio Saca, tres de sus exfuncionarios y tres actuales colaboradores de Casa Presidencial.
Éstas son las principales explicaciones del caso Saca.
¿Qué decidió la Jueza Cuarta de Paz?
Que el expresidente Saca y otros seis acusados permanezcan detenidos mientras se les sigue un proceso formal (instrucción) en los próximos seis meses. La condición económica y altas penas que podrían ser impuestas a imputados del caso determinó que la Jueza decretara detención provisional.
¿Qué pasará con sus bienes, cuentas y empresas radiales?
Salvo lo que pueda involucrar el salario de sus empleados, lo demás queda embargado a la orden de las autoridades hasta resolver en definitiva.


¿Qué hará la Fiscalía?
Consolidará las pruebas u obtendrá nueva evidencia durante el proceso. Si hay apelación, tendrá que intervenir para justificar la detención y el embargo contra todos.
¿Qué hará la defensa?
Esperará que el próximo jueves le entreguen la resolución judicial por escrito y apelará ante la Cámara Primera de lo Penal, que es un tribunal superior.


¿Quiénes están a cargo de la Cámara y qué podrían decidir?
Los magistrados Guillermo Arévalo y Carlos Sánchez podrían confirmar la detención o conceder el arresto domiciliar o libertad condicional o bajo fianza (medidas sustitutivas a la detención).
¿Qué otro caso similar ha tramitado la misma Cámara?
El del expresidente Francisco Flores, quien estaba acusado del desvío de $15 millones de fondos de Taiwán y falleció en enero. Aunque al inicio ordenó que permaneciera en la DAN, posteriormente la Cámara accedió a que estuviera en arresto domiciliar.

Nieuwe districtscommissaris Bado gaat een dag na zijn beëdiging al flink in de fout

Bado schuwt in geschil met een ondernemer niet dreigementen en racistische uitspraken te uiten


Volgens de Ware Tijd van zaterdag 5 november 2016, heeft de woensdag als districtscommissaris van Tapanahoni beëdigde August Bado (zie foto - Bron: Facebook) zich tijdens een eerste optreden naar buiten toe van zijn slechte kant laten zien, in een geschil met ondernemer Gobind over een skidder (een machine om gekapte boomstammen te verslepen). De ex-parlemetariër (BEP) zou zich, in bijzijn van agenten, hebben laten gaan door dreigementen te uiten, racistische uitspraken te doen en een openbare weg te barricaderen. 

De ondernemer zegtm dat hij de skidder al twee jaar verhuurt aan Bado, maar die heeft nog nooit huur betaald. Op verzoek van de eigenaar heeft de rechter beslistm dat de skidder mocht worden teruggehaald. Gobind deed dat donderdag in het Paramaccagebied met twee politieagenten en een deurwaarder.

Onderweg naar Paramaribo zei een van de politiemannen, die in Moengo werkt, dat de groep zich daar bij het politiestation moest melden. Toen zij daar arriveerden troffen ze Bado aan. Gobind vermoedt dat de politie van Moengo met hem samenwerkte om verder transport te voorkomen. De andere politieman, die samen met de ondernemer was, was het hiermee niet eens en zei tegen zijn collega dat de opdracht was de machine naar Paramaribo te vervoeren.

'Toen we wegreden heeft Bado de weg gedeeltelijk gebarricadeerd met zijn voertuig. De trekker, waarop de skidder stond, kon toch zijn weg vinden', zegt de ondernemer. De nieuwe districtscommissaris is hen toen gaan opwachten bij de politiepost te Stolkertsijver. Volgens Gobind is Bado ook tekeer gegaan, maar de agenten wisten hem te kalmeren.

Uit zijn relaas blijkt verder, dat de districtscommissaris zijn auto weer op de weg had geplaatst om verder transport te verhinderen. Hij gebruikte daarbij ook nog pionnen, die de politie inzet voor wegmarkering. Daarmee kon hij echter niet voorkomen, dat het transport werd voortgezet.

Toen de redactie van de Ware Tijd Bado gisteravond sprak, zei hij te willen reageren, maar hij was volgens zijn zeggen in een vergadering en vroeg of hij na een half uur teruggebeld kon worden. De Ware Tijd heeft op het aangegeven tijdstip en ook daarna herhaaldelijk geprobeerd hem te bereiken, maar hij beantwoordde de telefoon niet.