maandag 7 november 2016

Scholen met te grote klassen kunnen bij MinOWC hulpleerkrachten aanvragaen

'De overheid doet er echter goed aan maatregelen te treffen om overvolle klassen tegen te gaan'


Scholen hebben te maken met overvolle klassen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft als regel veertig leerlingen in één klas. De klassen worden deels groot gehouden vanwege gebrek aan financiële middelen en nu ook vanwege bezuinigingen. Er kunnen op het moment vanwege de crisis en andere tekortkomingen geen scholen of klaslokalen bijgebouwd worden. 

Om het probleem enigszins tegen te gaan, kunnen scholen met overvolle klassen een hulpkracht aanvragen bij het MinOWC, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 7 november 2016.

Overvolle klassen, veertig leerlingen in één klas, zijn volgens onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman onverantwoord. De Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker waar hij bij betrokken is, kan daarvan meepraten. 

'De regel dat er veertig leerlingen in een klas moeten, treft de scholen van het bijzonder onderwijs buitengewoon. Het onderwijs krijgt leerkrachten toegewezen op de grondslag van veertig leerlingen – een leerkracht. Mochten er in een klas negenendertig leerlingen zitten, dan stuurt het ministerie al gauw een leerling om het aan te vullen. De overheid doet er goed aan maatregelen te treffen om de overvolle klassen tegen te gaan en een lager maximum te stellen aan het aantal leerlingen per klas.'

De problemen die gepaard gaan met een overvolle klas zijn talrijk, de hitte neemt toe, er is veel afleiding voor de leerkracht en leerling. In zo'n werkklimaat is het moeilijk concentreren. De aandacht verdelen over veertig leerlingen put de leerkracht uit. De pupillen krijgen onvoldoende individuele aandacht.

'De grootte van de klas zoals die nu geldt, zorgt voor onbevredigende schoolresultaten, doet het onderwijs nog meer kwakkelen en in het verlengde daarvan remt het de ontwikkeling in het land', aldus Hanoeman.

Leger des Heils ondanks crisis optimistisch over jaarlijkse Kerstpottenactie

Dit jaar hoopt het Leger des Heils Srd 300.000 op te halen voor 3.000 voedselpakketten


Ondanks de economische situatie is het Leger des Heils optimistisch over de jaarlijkse kerstpottenactie. Het startsein werd zaterdag gegeven voor de 92e editie in de food court op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De organisatie wil dit jaar Srd 300.000 ophalen om drieduizend voedselpakketten samen te stellen voor personen die daar behoefte aan hebben. 

'Wij willen niet dat mensen honger lijden tijdens de feestdagen. Hoe meer wij van de gemeenschap krijgen, hoe meer mensen wij kunnen helpen', zegt Vilece Thomas, regiocommandant van het Leger des Heils, vandaag, maandag 7 november 2016, in de Ware Tijd.

Hij vindt dat de precaire situatie in het land geen reden mag zijn om het beoogde doel niet te halen, omdat hij vertrouwen in de Surinaamse gemeenschap heeft. Volgens hem is de afgelopen tientallen jaren gul gegeven en hij verwacht dat het dit jaar niet anders zal zijn.


De hoofdsponsor, de Surinaamsche Bank (DSB Bank), schonk bij de start van de actie Srd 10.000. 'We beseffen dat er mensen zijn die het moeilijker hebben dan wij, daarom was het niet moeilijk om als bank nogmaals uit te gaan op de uitnodiging van de organisatie. Wij kennen de noden van de mensen', zei Martin Loor van DSB Bank, alvorens over te gaan tot de symbolische donatie.

Jogi (VHP: ‘Ik ga minister Wolff aan de tand voelen in parlement’

'Geschikte mensen bij Milieubeheer Saramacca/Commewijne vervangen door mensen die niets weten'


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) blijft erbij, dat het rancuneus handelen van politici bij de afdeling Milieubeheer in de districten Saramacca en Commewijne achterwege moet worden gelaten, zodat werknemers niet worden gedupeerd. Jogi sloeg op 18 oktober alarm toen verschillende ressortcoördinatoren van de dienst Openbaar Groen op de één op andere dag werden vervangen door mensen die volgens hem uit de gelederen van de Nationale Democratische Partij (NDP) komen. Ook zijn bussen zonder een openbare aanbesteding ingezet door een NDP’er, die werknemers van de districten dagelijks naar Paramaribo moet vervoeren. Maar, weken later heeft hij nog steeds geen zicht op een oplossing voor deze kwestie. 

De politicus zegt, dat hij Openbare Werken-minister Siegfried Wolff hierop zal attenderen tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee.

'Ik ga ministers Wolff zeker aan de tand voelen in het parlement. Het kan niet dat de president praat over het samenwerken met een ieder, terwijl mensen met een andere politieke kleur op de achtergrond worden gedupeerd. Erger nog worden geschikte mensen vervangen met mensen die niets over het werk weten', zegt Jogi vandaag, maandag 7 november 2016, in het Dagblad Suriname.

De volksvertegenwoordiger zegt, dat de beschikkingen van het personeel uit Saramacca duidelijk aangeven, dat de mensen in dienst zijn van de afdeling Milieubeheer van Saramacca. 'Wil men iets anders gaan doen, dan moet men de beschikkingen wijzigen', aldus Jogi.

Ondertussen heeft hij namens een deel van het personeel in Saramacca mandaat gehad om een advocaat in de arm te nemen om de juridische kant van deze zaak goed te bestuderen en aan te vechten. Nu is volgens hem reeds duidelijk dat de regering zich niet gehouden heeft aan hetgeen in de documenten staat.

'Waarom moeten zoveel kosten worden gemaakt om 150 mensen naar de stad te brengen, terwijl Paramaribo al genoeg personeel heeft daarvoor?' Volgens Jogi worden zeker vier tot vijf bussen zonder een openbare aanbesteding vanuit Saramacca ingezet, waardoor de mensen pas laat in de middaguren thuis terugkeren. Het gaat volgens hem om bussen die door NDP’ers tegen betaling worden ingezet.

De VHP’er vraagt zich af hoe de regering van plan is te bezuinigen als zij nu al zoveel geld onnodig verspilt. Ook bij het onderhoud van straten en bermen wordt volgens de politicus flink verspild door een aannemer uit Paramaribo aan te trekken die zijn eigen arbeiders inzet om bepaalde plaatsen schoon te houden. Dit, terwijl Milieubeheer wel over genoeg capabele arbeiders en redelijk goed werkende machines beschikt.

EBS gaat vanaf 2017 kwaliteit straatverlichting in verschillende fases verbeteren

Staatsbedrijf komt met openbare aanbesteding voor levering LED-straatverlichting


De kwaliteit van straatverlichting zal in verschillende fases worden verbeterd. De eerste stap hiertoe is door de Energiebedrijven Suriname (EBS) gezet met een openbare aanbesteding voor de levering van LED-straatverlichting (Light-Emitting Diode). Dit meldt de EBS vandaag, maandag 7 november 2016, in een persbericht.

Volgens het energiebedrijf kost een gefaseerde aanpak minder geld. Naar verwachting begint de levering van het de eerste producten in januari en kan ook meteen de vervanging van oude producten plaatsvinden.

'Het bestaand straatverlichtingsbestand is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd', aldus het bedrijf in haar persbericht,

Het landelijk elektriciteitsnet heeft meer dan 60.000 straatverlichtingsarmaturen bestaande uit 40 procent HPL (High-Performance Lamp), de zogenaamde kwikdamplampen en 60 procent gele lampen. Momenteel is het energiebedrijf bezig met de vervanging van de witte lampen, die efficiënter zijn in gebruik, maar meer geld kosten. Door gebrek aan geld kunnen deze niet op tijd vervangen of gerepareerd worden.

EBS meldt verder, dat er een achterstand is in het vervangen van de lampen en levering van nieuwe straatverlichting. Dit probleem wordt tijdelijk opgelost met HLP-lampen (Hitch Lamp Protector). Deze lampen hebben een kleinere verlichtingssterkte in vergelijking met LED-lampen.

'De investering voor onderhoud, reparatie en uitbreiding van de straatverlichting zijn enorm, terwijl defecten voor meer dan 50 procent door derden worden veroorzaakt.' Het energiebedrijf hoopt alle achterstanden het volgend jaar in te lopen, met medewerking van de bevolking.

Nurmohamed (VHP): 'Regering Bouterse-Adhin heeft genoeg geld om te regeren'

'Waarom moet regering nog meer geld zuigen uit volk, de regering moet leren regeren'


Onlangs zijn de benzineprijzen verhoogd. Dit was één van de voorwaarden die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gesteld heeft voor het beschikbaar stellen van de tweede tranche van de aan Suriname verstrekte lening. Het ziet ernaar uit dat de samenwerking tussen het IMF en de regering de goede kant opgaat, doordat er aanzienlijke inkomstenverhogende maatregelen worden geïmplementeerd. Ook de rij- en voertuigenbelasting kan in dit kader weer haar intrede doen.

Parlementariër Riad Nurmohamed van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is van oordeel dat er nog veel meer wetten zijn die door de regering worden voorbereid, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 7 november 2016.

De regering wil onder andere de rioleringswet en het gekleurde vuilniszakkenproject in het leven roepen. 'Dit is echter door de leden van De Nationale Assemblee on hold gezet.' 

Volgens de parlementariër heeft de regering voldoende financiële middelen om het land te kunnen regeren. De politicus heeft het budget van de regering reeds uitgerekend. 'De regering Bouterse-Adhin heeft genoeg geld om te regeren. Ik heb in mijn berekeningen aangetoond, dat de regering meer financiële middelen zal hebben in vergelijking met de voorgaande regeringen. Ik zal de minister van Financiën vragen dat hij ook zijn berekening aantoont. Waarom moet de regering nog meer geld zuigen uit het volk? Ik denk niet dat het nodig is. De regering moet leren regeren', aldus Nurmohamed.

Volgens de parlementariër zullen de brandstoftarieven gaandeweg weer een aanpassing ondergaan. 'Daarom maak ik mij zorgen. Als de kosten voor elektriciteit alleen omhoog zouden gaan, zou dat op zich geen probleem vormen. Echter, als de rest ook erbij komt, dan zal het volk in armoede belanden. De regering zoekt geld op een slinkse manier om het volk armer te maken. Een arm volk is doorgaans afhankelijk van de regering.'

President Bouterse: 'Uitlating Gajadien zal politieke gevolgen hebben'

Bouterse: 'NDP zal in 2020 geen gesprekken voeren waar dit politieke kuiken deel van uitmaakt'

Gajadien (VHP): 'Bouterse heeft zich dreigend uitgelaten'


President Desi Bouterse heeft vandaag, maandag 7 november 2016, in De Nationale Assemblee gezegd, dat de uitlating van het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien politieke gevolgen zal hebben. Gajadien heeft vorige week donderdag in het parlement beweerd, dat de regering er werk van maakt om het volk in armoede te dompelen. Hij stelde, dat de president jonge meisjes naar massagesalons stuurt. Het volk wordt uitgekleed, waarbij grote delen van het volk zelfs naar oude kleding zouden vragen. Bouterse zei die uitspraken kwetsend, beledigend, denigrerend en zeer onfatsoenlijk te vinden. Dit bericht Starnieuws vanmiddag.

Voordat de president inging op de vragen van Assembleeleden die zijn gesteld tijdens de algemene politieke beschouwingen afgelopen donderdag, ging hij op de opmerkingen van Gajadien in.


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons vroeg Gajadien, toen hij de gewraakte uitspraken deed, om zijn woorden terug te nemen, omdat de president immers niemand naar massagesalons stuurt. De VHP'er nam de uitspraken uiteindelijk terug.

Geerlings-Simons zei vandaag, dat het parlement eigen instrumenten heeft om zaken te corrigeren. Daarom heeft zij erop gestaan, dat Gajadien de uitspraken terugnam. Die uitspraken zijn verwijderd uit de handelingen en uit de video's.

Gajadien vroeg vervolgens om een punt van orde. Hij zei, dat de president het instituut van het staatshoofd beschermt, maar dat ook het college moet worden beschermd. Volgens het Assembleelid heeft de president zich dreigend uitgelaten en 'de stoel' laat dat toe. De Assembleevoorzitster reageerde hierop door te zeggen, dat de president geen bedreiging had geuit in juridische zin, maar dat het ging om een politieke opmerking.

Bouterse maakte een toespeling, dat iemand uit de VHP achter zijn voorzitter om een gesprek met hem wilde hebben na de verkiezingen. Hij heeft de persoon gevraagd om zich niet als een varken te gedragen en zijn voorzitter te bellen. In geen enkele constellatie zal de NDP in 2020 gesprekken voeren waar dit 'politieke kuiken' deel van uitmaakt. Hij doelde op Gajadien. Bouterse voerde aan dat hij dit bedoelde met politieke gevolgen.

Lustrumcommissie 50 jaar Miranda Lyceum reageert op vermeende censuur bij totstandkoming jubileumboek

'Er is geen sprake van censuur en berichtgeving is pertinent onwaar en betreurenswaardig'

'Wij betreuren het dat door een blog met onjuiste feiten geprobeerd is domper te leggen op feest van de school'


Recentelijk is er rond het feestelijke jubileumboek van het Mr.dr. J.C. de Miranda Lyceum enige commotie ontstaan. De aanleiding was een blog gepubliceerd, nota bene op de dag van de reünie, in verband met het 50-jarig bestaan van de school. De Lustrumcommissie 50 jaar Miranda Lyceum wenst middels dit bericht verduidelijking te bieden over wat er nu precies aan de hand is.

Het lustrumboek is uitgebracht in het kader van het 50-jarige feest dat de school dit jaar viert. In deze periode heeft de school een belangrijke bijdrage geleverd aan de Surinaamse samenleving. Vele prominente Surinamers hebben op het Lyceum gezeten. Het doel van het boek is deze successen op feestelijke wijze te belichten.

Van de ruim 100 inzendingsverzoeken is een selectie van 57 artikelen in het boek opgenomen. In twee van de inzendingen stonden naar mening van de commissie passages welke niet pasten binnen het feestelijke karakter van het boek. Deze gingen met name over perikelen in de periode 1980-1987. Met de twee inzenders is moeizaam overleg gevoerd om hun artikel aan het feestelijke karakter van het boek aan te passen. Helaas werd hier geen overeenstemming over bereikt. Wij respecteren uiteraard de mening van alle inzenders. Maar, tegelijkertijd hebben wij de taak het feestelijke karakter van het boek te waarborgen. Mede gezien de naderende deadline is toen besloten de twee artikelen niet meer in het boek op te nemen.

Wij betreuren het dat deze kwestie nu op deze manier in de media wordt gebracht. Ook betreuren wij de timing hiervan, namelijk op de dag van het feest. Onterecht wordt in de blog gesuggereerd, dat er sprake zou zijn van censuur en dat er door de directeur met de minister van Onderwijs overleg is gepleegd over het lustrumboek. Deze berichtgeving is pertinent onwaar en betreurenswaardig. Overigens heeft één van betrokkenen op de avond van de reünie op uitnodiging van de Lustrumcommissie een toespraak gehouden. Er kan dus totaal geen sprake zijn van censuur.

Nogmaals, wij betreuren het dat als gevolg van een blog met onjuiste feiten geprobeerd is een domper te leggen op het feest van de school. Het is voor de lustrumcommissie een raadsel wat de achterliggende bedoeling hiervan was.

Wij hopen dat met dit bericht nu duidelijkheid is verschaft en de kwestie is afgesloten. Het Miranda Lyceum zal zich blijven inzetten om jonge Surinamers op te leiden en zo te werken aan de ontwikkeling van Suriname.

De Lustrumcommissie 50 jaar Miranda Lyceum
R. Ramautar-Ori
(Voorzitter)

Pro-Zwarte Piet activisten van NVU mogen bij landelijke intocht Sint in Maassluis op plek langs route staan

Activisten tegen Zwarte Piet hebben zich nog niet officieel bij gemeente Maassluis gemeld


Voorstanders van Zwarte Piet staan zaterdag langs de route van de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis. De gemeente heeft een plek aangewezen waar de betogers, op initiatief van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU), van zich mogen laten horen. Het gaat om de kruising van de Fenacoliuslaan met de Zuiddijk, liet een woordvoerder van de gemeente weten, aldus de Telegraaf vandaag, maandag 7 november 2016.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
NVU-partijleider Constant Kusters wilde vandaag niet zeggen met hoeveel mensen hij komt. Het motto van de actie is: ’Wij schamen ons niet voor zwarte Piet! Stop de kinderfeest haters!’, zo staat te lezen op de website. De partij roept verder op alleen naar 'traditionele intochten' te gaan waar het hulpje van de goedheilig man nog zwart van kleur is en de plaatsen die de pieten aanpassen te boycotten.

Ook tegenstanders van Zwarte Piet hebben een protest aangekondigd, op de plek waar de intocht eindigt. Ze hebben hier bij de gemeente nog niet officieel melding van gedaan.

Hoewel bij de intocht de kinderen centraal staan, respecteert Maassluis het recht om te demonstreren, aldus de woordvoerder. 'Op het moment dat de openbare orde in de knel komt, zal de burgemeester in overleg met de politie en het openbaar ministerie maatregelen op maat nemen.'

De landelijke intocht van Sinterklaas is rechtstreeks te zien in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal vanaf 12.00 uur bij NPO Zapp.

Suriname ontloopt zeer waarschijnlijk op zwarte lijst te belanden van de CFATF

'De poort wordt groter opengemaakt voor buitenlandse financiering en investering'


Suriname komt op de volgende vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) definitief uit de gevarenzone en wordt gevrijwaard van blacklisting door deze organisatie. Minister Jennifer van Dijk-Silos, die de CFATF-vergadering van 6 november 2016 bijwoont op de Turks- en Caicos-eilanden, zegt vandaag, maandag 7 november, op Starnieuws dat nu de goedkeuring is verkregen om voort te gaan met de exitprocedure. Woensdag volgt de bekrachtiging. 

'Hierdoor wordt de poort groter opengemaakt voor buitenlandse financiering en investering', aldus de bewindsvrouwe.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft de maatregelen die Suriname genomen heeft tegen witwassen van criminele gelden gepresenteerd. Alle stappen die ondernomen zijn, zijn minutieus gepresenteerd. De maatregelen zijn geaccepteerd, waardoor Suriname geen risico zou lopen om op de zwarte lijst te komen.

'We mogen verder gaan naar de formele exit volgens de CFATF-procedure. Een groep landen zal Suriname technische bijstand verlenen om alle stappen die gezet moeten worden, af te ronden. Dit is de eerste exit.'  De minister laat weten blij te zijn met deze mijlpaal.

De CFATF is een organisatie van 27 landen binnen de Caribische regio die afspraken hebben gemaakt om gemeenschappelijk maatregelen te treffen tegen het witwassen van criminele gelden. Suriname heeft zijn wet- en regelgeving aangepast om te voldoen aan de verplichtingen die zijn overeengekomen in een actieplan. Vanaf 2012 zijn de tekortkomingen geconstateerd door een CFATF-missie die Suriname bezocht. Sindsdien was er een trage voortgang in het doorvoeren van wijzigingen die nodig zijn om op één lijn te liggen met de organisatie.

In november 2014 werd een actieplan opgesteld. Toch stelde de CFATF vast, dat Suriname onvoldoende vooruitgang had geboekt bij het aanpakken van de belangrijke strategische gebreken waarvoor hervorming van de wetgeving essentieel was. Suriname had tot mei 2016 om de nodige stappen te nemen om deze tekortkomingen in zijn beleid aan te pakken.

In juni werden tijdens de vergadering in Jamaica de puntjes verder op de i gezet. De vooruitgang die geboekt is, wordt in de vergadering van 6 november beoordeeld, waarna een verklaring op de website van CFTAF zal worden geplaatst.

Ter informatie:

OM Curaçao seponeert aangifte tegen Hensley Koeiman (MAN)

'Onderzoek levert onvoldoende wettig en overtuigend bewijs op voor strafrechtelijke vervolging'


Het Openbaar Ministerie (OM) is tot een beslissing gekomen in het onderzoek dat is ingesteld naar een eventuele schending van een ambtsgeheim. Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een tweetal aangiften door Amerigó Thodé (MFK). Hier volgt een korte toelichting op de aanleiding, het onderzoek en de beslissing, zo meldt het OM vandaag, maandag 7 november 2016, in een persbericht.

Op 4 september 2014 vond een besloten commissievergadering plaats van de leden van de vaste commissie van Financiën van de Staten en de leden van de Commissie Financieel Toezicht. Delen van die vergadering werden in het geheim opgenomen en uitgezonden op de radio. Statenvoorzitter Mike Franco deed daarvan aangifte op 15 september 2014, waarna de Landsrecherche Curaçao in opdracht van de Procureur-Generaal een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Naar aanleiding van dit onderzoek is aangever vervolgd en op 8 januari 2016 in eerste aanleg veroordeeld.

Door de aangever is vervolgens op 28 januari 2016 en 18 maart 2016 aangifte gedaan tegen een groot aantal personen en instellingen die zich volgens aangever eveneens schuldig zouden hebben gemaakt aan het schenden van het ambtsgeheim.

Deze aangiften zijn bestudeerd en beoordeeld door het Openbaar Ministerie. Het gaat om aangiften tegen 20 personen en organisaties, waaronder 18 natuurlijke personen, één vereniging en één politieke partij, voor schendingen van het ambtsgeheim gepleegd in 2013, 2014, 2015 en 2016.

In algemene zin is de conclusie van het Openbaar Ministerie, dat bij de bestudering van de aangiften, in 19 van de 20 gevallen bleek dat geen verdenking van een strafbaar feit aanwezig was en dus geen verder onderzoek noodzakelijk was. Het gaat onder andere om uitlatingen naar aanleiding van een werkbezoek, reacties op een persbericht of openbare rapportage, het verkondigen van een politieke mening en in enkele gevallen om personen of instanties die niet gebonden zijn aan een ambtsgeheim.

Met betrekking tot de aangifte tegen één Statenlid, te weten Hensley Koeiman, bleek het noodzakelijk nader onderzoek te doen verrichten door de Landsrecherche Curaçao. Dit ziet op één kranteninterview en één radio-interview die Koeiman zou hebben gegeven op 5 september 2014.

Het radio-interview bleek 18 maanden na dato niet voor het onderzoek beschikbaar of anderszins opvraagbaar. Het kranteninterview bleek nog wel beschikbaar, maar de exacte uitlatingen van Koeiman daarin zijn niet komen vast te staan. Bovendien is uit het onderzoek niet gebleken dat de heer Koeiman wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hetgeen hij vermoedelijk zou hebben gezegd een ambtsgeheim betrof en dat zijn opzet daarop was gericht. Het onderzoek heeft derhalve onvoldoende wettig en overtuigend bewijs opgeleverd voor een strafrechtelijke vervolging en de zaak is daarom geseponeerd.

Door de aangever is in zijn aangiftes nog een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Het Openbaar Ministerie heeft in de beoordeling echter geconstateerd, dat in beide zaken weliswaar een aantal overeenkomsten zijn, maar dat er vooral grote verschillen bestaan. Bij Koeiman zijn er bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat hij bij het opnemen van de vergadering betrokken is, betreft het één kranteninterview, stelt hij gemotiveerd dat hij niet wist dat hij wellicht geheime informatie prijsgaf en vindt hij dat geheime informatie niet openbaar gemaakt mag worden.

Bij de zaak Thodé daarentegen was geen twijfel over de bewijsbaarheid van het strafbare feit; het was een geheim, dat wist hij ook en de schending was opzettelijk een meermalen gepleegd. Tenslotte heeft Koeiman in tegenstelling tot Thodé volledig meegewerkt aan het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtstreeks betrokkenen in kennis gesteld van haar beslissing om de zaak te seponeren op grond van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

Tekort aan water belemmert inzaai padie door rijstboeren in Nickerie

Nanizwamp staat droog en Wakaypomp draait maar paar uren per dag

'De beleidsmakers hebben de rijstsector in een vergeethoekje geplaatst'


Nickeriaanse rijstboeren kunnen hun padie nog niet inzaaien vanwege een tekort aan water. Behalve het feit dat de Nanizwamp leeg is, is door het ministerie van Regionale Ontwikkeling nog geen opdracht gegeven om de Wakaypomp te laten draaien. Het pompgemaal te Wageningen draait maar enkele uurtjes per dag. Aan de rijstboeren was voorgehouden dat de tweede pomp begin november zou starten met draaien, maar tot de dag van vandaag staat de pomp stil. 

'Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) moest de onderdelen leveren voor de tweede pomp, maar dat is nog niet gebeurd. En het ministerie van Regionale Ontwikkeling, RO, moet de opdracht geven om de Wakaypomp te laten draaien. Dat is ook niet gebeurd', zegt de voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, vandaag, maandag 7 november 2016, in het Dagblad Suriname.

Al deze obstakels over de waterproblematiek in ogenschouw nemende, rest hem geen keus dan te concluderen dat de rijstsector in een vergeethoekje is geplaatst door de beleidsmakers.

Oemraw legt de nadruk er op dat er wel brandstof is om de Wakaypomp voor enkele dagen te laten opstarten. Maar, dit is niet voldoende om de inzaai te doen. Om padie te kunnen inzaaien, moet de pomp op zijn minst continu een maand lang operationeel zijn. 'Maar ja, als de mensen geen zin hebben om met de rijstsector te bemoeien, wat kunnen wij dan ertegen doen?'

Intussen hebben de rijstboeren hun arealen in gereedheid gebracht om de inzaai te kunnen doen, maar ze stuiten op een tekort aan water. In feite kan de inzaai tot 15 december plaatsvinden. Vanwege de korte tijdsspanne is verlenging tot 15 januari gevraagd. Of deze datum haalbaar is, weet Oemraw niet.

Oud-NDP-Assembleelid Cheung (NPS): 'Bouterse moet meer dan de helft NDP laten opsluiten'

'Er zijn genoeg artikelen in het strafrecht die niet worden gebruikt om corruptie terug te dringen'


'Een corrupteling kan geen corruptie aanpakken en uitroeien. In feite zou president Desi Bouterse meer dan de helft van de paarse bende van de Nationale Democratische Partij (NDP) moeten laten opsluiten', zegt Noreen Cheung, ex-NDP-parlementariër, vandaag, maandag 7 november 2016, in het Dagblad Suriname. 

De politica, die nu lid is van de Nationale Partij Suriname (NPS), zegt dat zij de oproep van de NDP-Assembleeleden Andre Misiekaba en Amzad Abdoel om corruptie nu in alle lagen van de samenleving aan te pakken, niet serieus neemt.

'Het zijn dezelfde mensen die sinds de verkiezingen van 2010 over de aanpak van corruptie praten. Als wij nu zes jaar terug blikken, hadden zij toen al de corruptie moeten uitroeien. Nu draait men elk jaar tijdens de algemene politieke beschouwingen weer hetzelfde liedje af, terwijl uiteindelijk er toch niets van terechtkomt. Het lijkt nu meer een show te zijn geworden', aldus Cheung.

Nadat de oppositie de afgelopen maanden bij herhaling vooral in De Nationale Assemblee heeft opgeroepen tot corruptiebestrijding, begint in opvallend toenemende mate de regeringscoalitie steeds vaker te vragen om corruptie te bestrijden. Bij de algemene politieke beschouwingen die donderdag zijn gehouden, was het meer dan een aandringen.

De politica zegt, dat het staatshoofd het totaal mis had toen hij vorig jaar de uitspraak deed dat hij de helft van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) kon laten opsluiten wegens corruptieve praktijken. 'Laat hij alvast meer dan de helft van zijn eigen partij opsluiten. Als hij het echt meent met het land en volk, moet hij het voorbeeld geven door deze mensen te laten opsluiten. Maar ja, in plaats daarvan, zegt hij: zand erover', aldus Cheung.

Waar DOE- parlementariër Carl Breeveld reeds jaren pleit voor de aanname van een Anti-Corruptiewet, ziet Cheung echter onder de huidige regering geen enkel nut in de aanname van deze wet. 'Er zijn al genoeg voorbeelden die aantonen dat wetten en rechten niet door deze regeringslieden worden gerespecteerd en nageleefd. Kijk maar naar de Amnestiewet en de Terugroepwet. Bovendien zijn er momenteel genoeg artikelen in het Wetboek van Strafrecht die nu niet worden gebruikt om corruptie terug te dringen.'

Indien de wet inderdaad verder wordt behandeld, ziet zij graag dat er wel meer duidelijkheid komt over wat precies als een geval van corruptie kan worden geclassificeerd, zodat de gemeenschap meer grip heeft op wat onder corruptie wordt verstaan.

De ex-parlementariër zegt, dat zij niet verwacht dat de regering corruptie zal aanpakken, omdat ‘een dief niet zal zeggen: ik ben de dief’. In feite zou de top van de regering, de echte corrupte bende, de hand in eigen boezem moeten steken en aangeven dat zij corruptie wil uitroeien. Zolang dat niet gebeurt, kan je de samenleving en alle andere actoren niet vragen om corruptie aan te pakken', aldus Cheung.

SVJ-voorzitter reageert op uitspraak Misiekaba (NDP) in Assemblee over corruptie onder journalisten

Leeuwin: 'Hij heeft niet eens één concreet geval aangehaald'

'Ik hoor ook wel geluiden over corruptie onder journalisten, maar ik heb geen harde bewijzen'


'Als Misiekaba bewijs heeft van corrupte handelingen van journalisten had hij dat liever op een andere manier bespreekbaar kunnen maken', zegt Wilfred Leeuwin, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), vandaag in een door hemzelf geschreven artikel in de Ware Tijd. Het parlement is volgens Leeuwin absoluut niet de plek om zo'n uitlating te doen, omdat journalisten zich daar op geen enkele wijze kunnen verdedigen. Bovendien heeft Misiekaba de uitspraak gedaan zonder enig bewijs op tafel te leggen. 

'Hij heeft niet eens één concreet geval aangehaald. Op die manier scheer je de hele beroepsgroep onder één kam.'

Misiekaba maakte donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in het parlement gewag van corrupte journalisten en mediabedrijven. Leeuwin vindt dat het parlementslid liever naar het medium waar het om gaat was gestapt om dit te bespreken of een klacht had ingediend bij de journalistenvereniging. Maar, hij had het volgens de SVJ-voorzitter ook met de 'corrupte' journalist zelf kunnen opnemen.

Over corruptie bij mediabedrijven durft Leeuwin zich niet uit te laten, maar hij wijst erop dat mediabedrijven vergunningplichtig zijn en dus op die manier kunnen worden aangepakt. De SVJ-voorzitter ontkent niet dat hij ook wel geluiden hoort over corruptie onder journalisten, 'maar ik heb geen harde bewijzen'.

Hij vindt dat elke journalist voor zichzelf moet bepalen of hij zich aangesproken voelt door de uitspraak van Misiekaba. Ook het aannemen van geschenken van bronnen raadt hij af. Hij waarschuwt dat het de positie van de journalist in gevaar brengt 'ook al zou je de bron erop hebben gewezen dat jij je werk onafhankelijk zal doen'. Leeuwin zegt dat de verstrekker altijd zal proberen om de geste tegen de journalist te gebruiken.

Ministerie van Justitie en Politie wil piramidespelen aanpakken

'Piramidespelen vinden niet publiekelijk plaats, anders had de politie al ingegrepen'


Het ministerie van Justitie en Politie is al enige tijd bezig te onderzoeken welke acties ondernomen kunnen worden om opkomende piramidespelen aan te pakken. Onlangs heeft het ministerie van Financiën burgers gewaarschuwd niet deel te nemen aan deze zogenoemde beleggingsvormen, omdat de kans groot is dat ze hun geld verliezen als het systeem in elkaar stort. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) luidde zaterdag de alarmbel en waarschuwde de samenleving voor de risico's.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt vandaag, maandag 7 november 2016, in de Ware Tijd, dat onderzoek wordt gedaan naar welke strategie gevolgd kan worden om piramidespelen de kop in te drukken. Een reden waarom de beoogde aanpak langzaam gaat, is dat 'de piramidespelen, niet publiekelijk plaatsvinden'. 'Anders had de politie al ingegrepen.'


Voor een directe aanpak van de aanbieders zaleen  verbod op piramidespelen in de Wet Hazardspelen opgenomen moeten worden, zegt Van Dijk-Silos. Ze merkt verder op, dat momenteel alleen kan worden ingegrepen indien het oogmerk van de aanwervers oplichting of verduistering is, wat een strafbaar feit oplevert.

Het gevaar van piramidespelen en zogenoemde Ponzischemes is, dat ze overeind blijven zolang er zich nieuwe deelnemers aanmelden. Wanneer dit echter stopt, valt het systeem in elkaar en is verlies van het inleggeld vrijwel wis en zeker. Momenteel zijn de beleggingssystemen Onecoin en Swisscoin in zwang. Hierbij worden er wereldwijd diverse personen tegen niet-transparante vergoedingen ingezet ter promotie en verkoop van een virtueel product door het verspreiden van 'succesverhalen', stelt de VES.

Beide systemen worden geadverteerd als virtueel cryptogeld. 'De werking van beide systemen is gebaseerd op het beleggen in het eigen cryptogeld, dat in de praktijk geen waarde blijkt te hebben, buiten de Onecoin en Swisscoin-organisaties om', waarschuwt de VES.

Om het aantrekkelijk te doen laten overkomen worden oplopende commissies beloofd bij rekrutering van nieuwe deelnemers. Hoe meer er gerekruteerd wordt, hoe hoger de commissie. 'Echter, er is geen garantie dat beleggers reëel rendement zullen ontvangen en er is gevaar dat het inleggeld niet opgenomen kan worden op aanvraag', aldus de vereniging. Bij de VES zijn al gevallen bekend van Surinamers die, 'gelokt door de mooie beloften, er bekaaid van af zijn gekomen'. 

Regering leent 235 miljoen Amerikaanse dollar bij China voor uitvoering infrastructurele projecten

Dalian IV-projecten liggen al sinds eind augustus 2013 op de plank


Binnenkort zetten regeringsautoriteiten van Suriname en China hun handtekening onder de Dalian IV ‘Loan en Framework’ overeenkomsten. Suriname zal via een concessionele lening van 235 miljoen Amerikaanse dollar bij China verschillende infrastructurele werken laten uitvoeren. Dat bevestigt Fan Qi, adjunct-directeur Bureau Amerika’s & Oceanische Zaken, binnen het Chinese handelsministerie, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 7 november 2016.

Het project ligt al een tijd in de pijplijn. In augustus 2013 was de ceremoniële kick-off onder de naam ‘Suriname National Infrastructure Project’s Lot B, National Roads and Turnings to Residential Areas’ (zie onderaan). De uitvoering die in twee sub-projecten (A & B) is verdeeld, werd steeds op de lange baan geschoven door onder ander gebrek aan financiën.

Intussen werd het Dalian 70 kilometer wegenproject (70 miljoen Amerikaanse dollar) ingeschoven. Binnen Dalian IV worden verschillende bruggen gerenoveerd en/of aangelegd en duikers geplaatst. Er worden verschillende wegen van een asfaltlaag voorzien, waaronder de 10 kilometer ‘airport highway’, (weggedeelte tussen mast 33 van de Afobakaweg en de J.A. Pengel Luchthaven), aldus Fan aan.

Delegaties van het ministerie van Handel in China en de China Export-Import Bank (EXIM) hebben Paramaribo vaker bezocht, om onder andere over Dalian IV te praten. De uitvoering ligt in handen van Zhong Da International Engineering Company Suriname, van China Dalian International Cooperation (Group) Holdings. Dit bedrijf heeft eerder de Dalian I, II en III asfalteringsprojecten uitgevoerd. Het gaat in deze om de voortzetting van een samenwerking met een Chinese uitvoerder, zegt Wei Lai, eerste secretaris van het Bureau Buitenlandse Assistentie op het handelsministerie. Indien het een nieuw project met een lening betrof, dan zou er een nieuwe aanbesteding gehouden moeten worden.

Wei zegt dat er vanuit China voorlopig geen nieuwe projecten/leningen voor Suriname op tafel liggen. De focus is op de uitvoering van de lopende zaken. Dit zijn de bouwprojecten Wanica Ziekenhuis, Sophia’s Lust Buurtcentrum, 1000 woningen en het camera-surveillancesysteem voor Paramaribo.

Volgens de eerste secretaris heeft Suriname begin van het jaar nog een lijst ingediend met nieuwe projecten, zoals de uitbreiding van de luchthaven en bouw van een nieuwe brug. 'De lijst is lang en wij zullen in verdere gesprekken de prioriteiten vaststellen.'

In de afgelopen 10 jaar heeft Suriname ongeveer 200 miljoen geleend bij de Chinese bank, zegt Wei. 'Dit is een klein bedrag vergeleken bij wat andere landen lenen.' De EXIM- Bank doet altijd eerst een uitgebreid onderzoek naar de leencapaciteit van een land, alvorens die te verstrekken, benadrukt zij.Remarks by H.E. Ambassador YANG Zigang at the Ceremonial Start of the "Suriname National Infrastructure Projects, Lot. B"
2013/08/26
 Remarks by H.E. Ambassador YANG Zigang at the Ceremonial Start of the "Suriname National Infrastructure Projects, Lot. B"
(26 August 2013)
Honorable Mr. Rabin Pamessar, Minister of Public Works,
Honorable Ms. Adeline Wijnerman, Minister of Finance,
Honorable Mr. Jim Hok, Minister of Natural Resources,
H.E. Theodorus Vishnudatt, Chairman of the Committee of Public Construction of the National Assembly,
Respected Mr. Rawin Jiawan, District Commissioner of Wanica,
Ladies and gentlemen,
We gather here today to celebrate the commencement of the "Suriname National Infrastructure Projects, Lot. B: National Roads and Turnings to Residential Areas", the so-called Dalian IV project. I would like to congratulate the start of the project on behalf of the Embassy of the People's Republic of China to the Republic of Suriname.
The Dalian IV project is of great significance to the improvement of roads and transportation, economic development and the well-being of the people of Suriname. It is one of the achievements of China-Suriname practical cooperation, and a concrete measure to implement the consensus reached by President XI Jinping and His Excellency President Bouterse when they met last June.
As an excellent construction contractor of China, Dalian International Group has contracted projects for 3 phases in Suriname during the past 14 years, paving roads longer than 1,000 kilometers. Their construction ability, reputation and devotional spirit have been seen by many local people. I believe they can finish the Dalian IV project on time and guarantee the quality.
The Chinese Government consistently attaches great importance to China-Suriname relationship. Early last June, President XI Jinping met His Excellency President Bouterse when he visited Trinidad and Tobago. At the end of last June, President XI met with His Excellency President Bouterse for the second time when he visited China. Both sides reached a series of important consensus and signed five cooperative agreements, which infilled strong dynamism to the development of bilateral relations. The Chinese Government will continue to support the infrastructure construction, improvement of people's well-being and economic development of Suriname as before, and promote bilateral practical cooperation onto a new stage.
Yesterday, a Chinese delegation consisted of 6 officials from the Ministry of Commerce and the China Exim Bank left Suriname. During their stay, they had comprehensive and in-depth dialogues with foreign minister Lackin and other four ministers as well as the Governor of the Central Bank of Suriname. Great progress has been made on how to implement the consensus reached by President XI Jinping and His Excellency President Bouterse, including granting aids and contracting projects in Suriname in the fields of infrastructure construction and areas related to people's livelihood. I hope both sides will hurry up so that the bilateral practical cooperation can bear fruits as early as possible.
Finally, wish the Dalian IV project a big success! May the Chinese and Surinamese people live in friendship from generation to generation!
Thank you!


Zwarte Piet is gewoon zwart bij meeste intochten Sinterklaas

Slechts bij intochten te Amsterdam en Heemstede heeft Sint geen zwarte Zwarte Pieten om zich heen


Zwarte Piet (Bron foto: Sinterklaasheiloo.nl)is bij de meeste intochten in dorpen en steden zwart of bruin. Dat blijkt uit een rondgang van de regionale omroepen en de NOS, zo schrijft vanochtend, maandag 7 november 2016, onder andere de Telegraaf. Van de 223 intochtcomités die zijn gevraagd, meldden er twee dat Sinterklaas bij zijn aankomst niet meer wordt vergezeld door Zwarte Piet. Dat geldt voor Heemstede en Amsterdam.

Dat Zwarte Piet een onmisbaar onderdeel is voor een geslaagd Sinterklaasfeest, bleek vorige week al uit een onderzoek in opdracht van De Telegraaf. Amsterdam heeft bij de intocht gekozen voor de Schoorsteenpieten met een aantal donkere vegen in het gezicht. Amsterdam volgt hiermee het voorbeeld van RTL. De omroep heeft de traditionele pieten vervangen door de Schoorsteenpiet.

In september riep Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer volwassenen op het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen, zodat Sinterklaas voor iedereen een kinderfeest is. Maar, de meeste comités houden vast aan de zwarte of bruine Pieten. Bij elf van de ondervraagde comités zijn ook Roetveegpieten of gekleurde Pieten te zien.

In 26 plaatsen wordt nog nagedacht over het uiterlijk van Zwarte Piet, vaak wordt het Sinterklaasjournaal gevolgd. Van dit programma is woensdag de eerste uitzending. Het is nog niet bekend hoe de Pieten er uit zullen zien. Veel comités passen de Pieten wel iets aan en gebruiken geen kroeshaar, rode lippen of oorbellen meer.

Verschillende gemeenten leggen wel eigen accenten. Zo is in Staphorst al jaren een Piet met Staphorster stippen, heeft Gouda Stroopwafelpieten en komen er in Hilversum ook Kleurpieten. Rotterdam voegt voor het eerst ook Roetpieten toe aan de optocht. In Lekkerkerk mogen de Pieten zelf kiezen of ze bruin of met roetvegen worden geschminkt. Groningen schminkt de Pieten juist 'extra zwart, zodat het niet refereert aan donkere mensen', zo bericht de NOS op haar website.

Het lijkt er meer en meer op dat een groepje anti-Zwarte Piet activisten haar wil - het verbannen van Zwarte Piet - met acties en pr-campagnes wil opdringen aan een meerderheid van de bevolking die toch gewoon blijft vasthouden aan de zwarte Zwarte Piet.

(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf/NOS)

DOE evalueert leden van het hoofdsbestuur

Partijvoorzitter Breeveld terughoudend met mededelingen over vertrek ondervoorzitster


De politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) evalueert de leden van het hoofdbestuur. Er is ook gesproken met Marlyn Aaron-Denz, die haar functie als ondervoorzitster van de partij vorige week heeft neergelegd. DOE-voorzitter Carl Breeveld bevestigt het aftreden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 7 november 2016.

'Terwijl wij met het proces bezig waren kwam de brief van mevrouw Aaron. Wij hebben woensdag met haar gepraat.'

De partijvoorzitter wenst nu niet in detail te treden over de brief en het standpunt van de partij hierover. 'Wanneer het proces intern zal zijn afgerond, zullen wij de media informeren over het resultaat. Voorlopig hebben wij geen andere informatie.'

Al geruime tijd zijn er interne problemen bij DOE. Die werden wereldkundig toen in mei hoofdbestuurslid Ricky Stutgard openlijk kritiek begon te leveren op het hoofdbestuur. In juni ontstond er een geschil toen de partij zich distantieerde van een regeringsresolutie waarin artikel 148 van de Grondwet werd ingezet om het 8 Decemberstrafproces te stoppen. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, die namens de partij in de regering zat, had wel ingestemd met de resolutie in een raadsvergadering. Deze kwestie leidde tot nog meer kritiek van Stutgard.

DOE werd uit de regering gezet en Dodson stelde zijn portefeuille ter beschikking van het staatshoofd. Maar, de president heeft de bewindsman behouden in het regeerteam.

Breeveld had eerder op een persconferentie laten weten, dat er interne processen gaande zijn, zoals een evaluatie en het voorbereiden van nieuwe bestuursverkiezingen. Later bleek dat de verkiezing niet doorging en dat het bestuur tot 2018 aan blijft.

Abdoel (NDP) verwacht van Bouterse stevig antwoord op vraag wat te doen met 'volksterroristen' die koers bepalen

'Een paar kapitaalkrachtigen bepalen wisselkoers, dat is zeer ongezond voor de economie'


Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) verwacht dat president Desi Bouterse vandaag, maandag 7 november 2016, een krachtig antwoord zal geven op de vraag wat te doen met een kleine groep kapitaalkrachtigen die bepaalt wat er met de wisselkoers gebeurt. De regering moet streng optreden tegen deze groep en sancties aankondigen. 'Dat is wat de samenleving verwacht', zegt Abdoel op Starnieuws. 

Hij heeft donderdag bij de algemene politieke beschouwingen een dringend beroep gedaan op de regering om in te grijpen en 'volksterroristen' aan te pakken. Abdoel brengt in herinnering dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft aangedrongen op een marktconforme koers. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) besloot om de koers te laten vaststellen door vrije marktwerking.

'Echter is gebleken, dat niet de vrije werking van de markt de koers bepaalt, maar een paar kapitaalkrachtigen. Dat is zeer ongezond voor de economie. Ooit is ter ordening van de valutamarkt vergunningen verleend aan cambio's om legaal te mogen opereren. Nu de wisselkoers is vrijgegeven, moeten alle transacties via het bankwezen gaan. Het toezicht bij het bankwezen moet worden verscherpt en kunnen vergunningen worden ingetrokken, ook al is het tijdelijk. Er dient een grondige evaluatie te komen. De wisselkoers kan niet dalen om in één dag weer met meer dan Srd 0,50 te stijgen', aldus Abdoel.

Het Assembleelid vindt dat de regering sterk heeft bezuinigd. Er zijn prioriteiten gesteld bij uitgaven. De regering draagt volgens hem bijna niet meer bij aan creatie van extra liquiditeiten, de Centrale Bank van Suriname voert een heel strak beleid om extra liquiditeiten af te romen. Het is volgens Abdoel dan niet logisch dat de wisselkoers zo gaat schommelen.

'En als de Centrale Bank ziet dat de koers nu door andere actoren wordt bepaald, dan dient zij hen uit te schakelen. Het valutaverkeer moet dan uitsluitend via de banken plaatsvinden en het toezicht moet verscherpt worden. De verantwoording van elke dollar die op de banken gestort wordt, dient verantwoord te worden en het valutaverkeer dient verder gereguleerd te worden. Pas wanneer men voldoende overzicht heeft wat de oorzaken zijn dat de koers niet kan stabiliseren en daarop kan inspelen, kan de valutamarkt worden versoepeld. Maar op dit moment dient de regering alles eraan te doen om rust te brengen op de valutamarkt', vindt Abdoel.

Indien de regering andere oplossingsmodellen heeft, dan hoort hij die ook graag. Maar, zolang de deviezeninkomsten van het land niet stijgen, dient volgens hem zo stringent mogelijk opgetreden te worden. 'Want tot dan zullen de factoren buiten de Centrale Bank de wisselkoers in hun voordeel blijven beïnvloeden en dat is waartegen opgetreden moet worden.'

Abdoel antwoordt op een vraag over onvoldoende deviezeninkomsten om de koers te stabiliseren, dat daarom het beleid is aangepast. De Centrale Bank heeft extra liquiditeiten afgeroomd. De regering financiert ook niet meer monetair. De verkrapping van de maatschappelijk geldhoeveelheid zou tot stabilisatie moeten leiden, aldus Abdoel. Gecombineerd met de sterke daling van de import, wat blijkt uit de cijfers van het ministerie van Handel en Industrie, zou de druk op de koers moeten afnemen. Daarom dringt het Assembleelid aan op ingrijpen van de regering tegen kapitaalkrachtigen die de koers volgens hem naar hun hand zetten.

Curaçao een van de eerste landen ter wereld met 'regelgevend kader' voor bemande commerciële ruimtevaart

Landsverordening Ruimtevaart regelt opzet Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit


Bij de Staten is onlangs de concept-Landsverordening ruimtevaart ingediend. Daarmee is Curaçao volgens de Memorie van Toelichting (MvT) een van de eerste landen ter wereld die kan beschikken over een regelgevend kader voor een bemande commerciële ruimtevaart. De concept-landsverordening is een verdieping op de eerder ingediende Landsverordening zelfstandige luchtvaart, waarbij de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) omgezet wordt in het zelfstandige bestuursorgaan Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit (CBRA). Dit meldt vanochtend, 7 november 2016, het Antilliaans Dagblad.

In die landsverordening wordt in de MvT aangekondigd dat de wetgeving voor het reguleren van de ruimtevaart in voorbereiding is, maar dat het noodzakelijk is eerst de CBRA opgericht te hebben, waarin de ruimtevaart is opgenomen.

Overigens is in een eerdere centrale commissievergadering van de Staten niet onverdeeld positief gereageerd op de Landsverordening CBRA, niet vanwege de ruimtevaart, maar vanwege de zelfstandige opzet, met een grotere professionele bemensing en daarmee gepaard gaande kosten.

De Wet ruimtevaart gaat ervan uit dat vanaf 2017 twee ondernemingen in de wereld commerciële ruimtevaartvluchten gaan uitvoeren. Vanaf de Curaçaose luchthaven Hato kunnen in de eerste vijf jaar vanaf 2017, 100 tot 500 vluchten per jaar uitgevoerd worden, zo staat in de MvT. En, het zal niet veel gaan kosten. 'Met name gedurende de eerste vijf jaar nadat de operaties vanaf Curaçao starten, zullen de uitvoeringskosten voor Curaçao naar verwachting beperkt zijn tot maximaal 500.000 gulden per jaar. In die periode zal naar verwachting slechts een aanvraag voor een exploitatievergunning (en de verlenging daarvan) behandeld hoeven te worden, alsmede een aanvraag voor gelijkstelling met een Curaçaose technisch-operationele vergunning. Daarnaast zal gezien het in die periode relatief beperkte aantal vluchten ook het aantal door Curaçao uitgevoerde controles in het kader van het veiligheidstoezicht beperkt zijn', aldus de MvT. En de inkomsten zullen groot zijn, zo wordt beoogd.

De MvT: 'De overheidsinkomsten zoals opgenomen in de berekeningen zijn directe en indirecte belastinginkomsten uit consumptie, arbeid, ondernemen en vermogen, welke resulteren uit de activiteiten van de uitvoerder van ruimtevluchten. Deze overheidsinkomsten zijn tussen de 1,93 en 4,24 miljoen gulden in jaar 1, en nemen verder jaarlijks toe tot aan tussen de 59,6 en 145,3 miljoen gulden in jaar 9. De deviezenreserve groeit tussen de 0,66 en 1,45 miljoen gulden in jaar 1, maar laat vanaf jaar 3 jaarlijks een negatieve groei zien, die uitkomt tussen de 3 en 8 miljoen in jaar 9. De verklaring hiervoor is een toename van de binnenlandse vraag naar hoogwaardige producten door ‘high-end’-toeristen en een resulterende toename van de import.'

Succesvolle eerste Duck Race met 10.000 rubberen badeendjes in het Waaigat op Curaçao

Opbrengst race naar Fundashon Encelia, crisisopvang jongeren tussen 4 en 12 jaar


De eerste Duck Race van Rotary Club Willemstad vond gisteren plaats. Jong en oud kwamen op het evenement af om 10.000 rubberen eendjes te aanschouwen die in het Waaigat de race met elkaar aan gingen, zo schrijft vandaag, maandag 7 november 2016, het Antilliaans Dagblad.

Na ongeveer 30 minuten bereikten de eerste vijf eendjes de finish. Duck nummer 02695 kwam als eerste over de eindstreep. Op de tweede plaats belandde duck 02200 en op de derde plaats eindigde eendje nummer 09759.

De Duck Race van gisteren was de eerste van drie races.

De opbrengst van het evenement gaat naar Fundashon Encelia, een stichting die crisisopvang biedt aan jongeren tussen 4 en 12 jaar.

UTS op Curaçao wil uitgesloten zijn van werkingssfeer omstreden wet

Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten zou negatief zijn voor bedrijf


Telecombedrijf UTS wenst uitgesloten te worden van de werkingssfeer van de omstreden Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten van minister José Jardim van Financiën. Dat mandaat heeft de directie de eigen vakbond Sitkom gegeven bij de onderhandelingen die op dit moment plaatsvinden over de wet. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 7 november 2016.

De landsverordening is volgens UTS niet alleen schadelijk voor het personeel, maar heeft ook verstrekkende negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering, met als mogelijk gevolg het niet langer meer kunnen concurreren in de telecommunicatiemarkt, zo schrijft de UTS-directie in een brief naar Sitkom. De brief is in handen van de redactie van het dagblad.

Hoewel de landsverordening uit de koker van de minister van Financiën Jardim, in de Staten werd aangenomen, is sindsdien vanuit verschillende sectoren - waaronder de Kamer van Koophandel (KvK), Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), de vakbonden, de Raad van Advies (RvA), verschillende juristen en de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) - stevige kritiek geuit.

UTS beschouwt zichzelf en de dochterondernemingen als beduidend anders dan de andere overheidsentiteiten. 'Immers geen van de andere entiteiten exploiteert op commerciële basis een internationaal opererend ‘high tech’ bedrijf dat in een zware internationale concurrentiestrijd is verwikkeld', zo staat in de brief.

Missie van het IMF start met haar 'Artikel IV-consultatie'

IMF-delegatie gaat algemene economische ontwikkelingen evalueren


Een missie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) begint vandaag, maandag 7 november 2016, met de 'Artikel IV-consultatie' met onder andere de overheid, de financiële sector en bedrijfslevenorganisaties. De delegatie staat onder leiding van Daniel Leigh, mission chief voor Suriname, zo bericht onder andere Starnieuws vandaag. 

Het karakter van deze missie is een open dialoog over recente ontwikkelingen en de weg voorwaarts. Door de brede discussie kan worden bijgedragen aan verscherpte beleidsinzichten. Ook verwacht de regering dat een hechtere interne samenwerking zal voortvloeien die draagkracht geeft aan de te nemen herstel- en aanpassingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn nodig om met de verminderde inkomsten toch een goed sociaal economisch en op groei gestoeld beleid te kunnen voeren.

Suriname voert sinds 2015 een eigen Herstel- en Stabiliteitsprogramma uit. Op basis hiervan is een standby arrangement met het IMF overeengekomen. In De Nationale Assemblee is het Herstel- en Stabiliteitsprogramma bekrachtigd.

Het fiscale en monetaire beleid is volgens de regering erop gericht om macro-economische stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en economische groei te herstellen in reactie op de crisis in de internationale grondstoffenmarkt. Tijdens dit overleg worden de algemene economische ontwikkelingen in het land geëvalueerd. Ook de maatregelen gericht op het handhaven van de economische stabiliteit, het garanderen van een duurzame externe balans en verdere liberalisering van de buitenlandse handel.

De verschillende instanties en organisaties zullen hun visie geven over de economie. Na de voltooiing van de consultaties van de IMF-missie, zal de raad van bestuur van het Fonds het beoordelingsrapport bespreken. Hierna volgt een beoordeling van de economische situatie van het land en de mate waarin de genomen maatregelen toereikend zijn voor het economische beleid.

Inhoud jubileumboek 50 jaar Miranda Lyceum deels gecensureerd

Teksten over militaire dictatuur op verzoek schooldirecteur Soemeer geschrapt


Het jubileumboek 50 jaar Miranda Lyceum heeft een wrange nasmaak gekregen. De bijdragen van oud-studenten Jerrel Pawiroredjo en Usha Marhé zijn er niet meer in opgenomen, omdat zij weigerden nóg meer te schrappen uit de door hun aangeleverde tekst. Het ging om de passages over militaire dictatuur. Dit bericht Starnieuws vanochtend, maandag 7 november 2016.

Volgens Marhé, die hier uitgebreid over bericht op haar blog, is verwezen naar een gesprek dat directeur Balram Soemeer zou hebben gehad met minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Maar, de bewindsman beweert niets te weten van een gesprek over het jubileumboek met Soemeer. Hij heeft geen enkele instructie gegeven tot censuur.

Tijdens de reünie zaterdagavond zei Soemeer, dat niet alles vlekkeloos is verlopen met het jubileumboek, zonder in te gaan waar zaken verkeerd zijn gegaan. Hij gaf Pawiroredjo de gelegenheid om het woord te voeren. Hij legde uit dat er al in overleg tot twee keer toe aanpassingen waren aangebracht, omdat volgens de jubileumcommissie de directeur problemen zou hebben met de gevoeligheid van onderwerpen die betrekking hadden op de periode van het militaire bewind. Na alle aanpassingen, werd toch nog gevraagd om nog meer wijzigingen aan te brengen. Dit heeft Pawiroredjo geweigerd, omdat het neer zou komen op geschiedsverduistering, wat niet anders dan als censuur kan worden gekwalificeerd.

Ook Marhé weigerde om de eerder gepolijste tekst verder aan te passen. Eindredacteur Robby Parabirsing was het helemaal niet eens met deze werkwijze en legde zijn functie neer.

De gewraakte pagina uit het verboden geschiedenisboek

Sharda Ganga, die ook het woord voerde op de reünie, hoopte dat het niet waar was wat zij al op social media had gelezen, want anders moest men maar vergeten dat zij een speech heeft gehouden op de reünie. Hierna deed Pawiroredjo zijn verhaal. Velen waren verontwaardigd over de gang van zaken. Er wordt flink gegist over wie daadwerkelijk heeft ingegrepen.

Minister Peneux stelt dat hij nooit over de inhoud van het jubileumboek gesproken heeft met de directeur van het Miranda Lyceum. 'Ik heb niks te maken met verwijderen van passages uit het boek. Meneer Soemeer moet maar uitleggen hoe het komt dat zaken niet vlekkeloos zijn verlopen. Ik begrijp niet hoe mevrouw Marhé erbij komt, dat in mijn opdracht teksten moesten worden aangepast. Ik word met de haren erbij gesleept in een zaak waar ik niets mee te maken heb. Als ik een opdracht geef, doe ik dat altijd schriftelijk en ik kom daar ook voor uit. Meneer Soemeer heeft nooit met mij erover gesproken en heeft ook geen schrijven van mij ontvangen', benadrukt Peneux.

Hij was niet aanwezig op de reünie als oud-leerling, omdat hij in het buitenland verblijft.

Theo Para: Transitional justice versus straffeloosheid

Hira verzwijgt een fundamenteel verschil tussen Zuid-Afrika van Mandela en Suriname van Bouterse


CONTRAPUNT, de Ware Tijd, 6 november 2016 - Stanley Henkeman van het Zuid-Afrikaanse Instituut voor Recht en Verzoening heeft zijn lezing over transitional justice (overgangsrecht), voor een haast lege zaal gehouden. Dat is spijtig, omdat de vreedzame transitie van apartheid naar democratie fascinerend was en het concept van transitional justice behulpzaam kan zijn in het verwerken van Suriname’s traumatische verleden. Transitional justice is een verzamelnaam voor vormen van gerechtigheid en verzoening, in situaties van overgang van dictatuur en/of burgeroorlog naar democratie, aangepast aan de verhoudingen en omstandigheden van het land.

Na jaren onderhandelen tussen het ANC van Nelson Mandela en de Nasionale Party kwam de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid Afrika tot stand. Het was een vorm van transitional justice, waarbij daders van politiek gemotiveerde misdrijven, die ten tijde van het apartheidsregime waren gepleegd, rekenschap moesten afleggen. Het was een vorm van erkenning en genoegdoening naar de slachtoffers en nabestaanden toe. Afhankelijk van de aard en ernst van de misdrijven kon een individuele dader na het vertellen van de waarheid en betonen van spijt, amnestie verkrijgen of alsnog voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen. In Suriname kreeg overgangsrecht onder meer vorm in het 8 decemberstrafproces, dat het gevolg was van het besluit tot vervolging van het Hof van Justitie, het hoogste rechtscollege van de republiek. Het beantwoordde aan diepgewortelde nationale waarden zoals het strafbaar zijn van moord.

De stuiting van de verjaring van de decembermoorden was mede het gevolg van de strijd voor gerechtigheid van nabestaanden, mensenrechtenorganisaties en progressieve vakbeweging. Alle betrokken partijen hadden publiek verklaard de onafhankelijke rechtsgang te accepteren, een verworvenheid in het vormgeven aan nationale verzoening, het proces van herstel van vertrouwen. Echter, toen in 2012 het tijd was voor het requisitoir, de aanklacht, greep president Bouterse, tevens hoofdverdachte in het strafproces, in met de zelfamnestiewet, die nationaal en internationaal op onderbouwde afwijzing kon rekenen. In 2016, nadat de rechters, ondanks de zelfamnestiewet, tot voortzetting van het strafproces hadden besloten, legde de president-hoofdverdachte onder het mom van 'staatsveiligheid', met artikel 148 van de grondwet, het Openbaar Ministerie aan de ketting. De Surinamers mochten de aanklacht niet horen, laat staan het vonnis.

Surrogaat-waarheidscommissie
In de zelfamnestiewet had Bouterse, als doekje voor het bloeden, de 'onmiddellijke' instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie, beloofd. Die commissie bleef een loze belofte. Als substituut voor een wettelijk ingestelde waarheidscommissie, begon Bouterse met behulp van de ideologisch verwante 'patriot', nabestaande en publicist Sandew Hira, een surrogaat-proces van waarheidsvinding, een sentimentele mediashow met ook in de naam de vooringenomenheid: 'De Getuigenis van President Bouterse'. Hira, gerekruteerd en gefinancierd door kamp Bouterse, gelanceerd door de paarse staatsmedia, wierp zich op als wetenschapper en kampioen van dialoog en verzoening. Die slogans bleken een schaamlap voor het moreel discrediteren van de strijd voor gerechtigheid van nabestaanden, het propageren van stopzetting van het 8 december strafproces en verdediging van onvoorwaardelijke amnestie voor daders. Hira ging zover, tegemoet komend aan het dader narratief, een deel van de slachtoffers van de decembermoorden van een couppoging te beschuldigen.

Ongeloofwaardigheid en een verradersimago werden zijn deel. Hij moest zijn Starnieuws-column stopzetten. Een overweldigende meerderheid van zijn lezers en lezeressen gaf hem wekelijks een moreel pak slaag. Mislukt als 'verzoener' richting de authentieke, decennia oude organisaties van nabestaanden, richtte hij zijn eigen (!) nabestaanden comité op. Dat comité moest onder de vlag van 'alle slachtoffers en nabestaanden', de dader agenda van onvoorwaardelijke amnestie, inclusief een top-down, mislukte nationale rouwdag, uitdragen. Hira en zijn comité waren de gastheren van Henkeman. Zij gebruikten de Zuid-Afrikaan als bron van geleend gezag, om zijn omstreden comité aan een 'leidende rol' te helpen, in plaats van diens neutraliteit in het nationale conflict aan te wenden als brugfunctie, als mogelijkheid Henkeman ook met de authentieke nabestaanden- en mensenrechtenorganisaties in gesprek te brengen. Wat was het resultaat van die zelffocus? Een haast lege zaal!

Nationaal monument Bastion Veere
Hira heeft als 'begeleider' Henkeman niet alleen afgehouden van contact met de nabestaanden- en mensenrechtenorganisaties, ook zijn mediaverslag van het bezoek aan 'Fort Zeelandia', plaats delict, was maskerend. Hij repte met geen woord over het Nationaal Monument Bastion Veere 8 december 1982, een expressie van transitional justice. Het is niet zonder reden. Op de gedenksteen staat niet alleen een ode aan alle vijftien slachtoffers van de moorden, maar ook de opgave: 'Recht en waarheid maken vrij.' Omdat voor Hira, verzoening in Suriname gelijk staat aan identificatie met het dadersregime, verzwijgt hij een fundamenteel verschil tussen het Zuid-Afrika van Mandela en het Suriname van Bouterse. De laatste impliceert een dadersregime, de eerste de regering van de bevrijding.

Dat Mandela een waarheid- en verzoeningscommissie zou voorstaan onder het apartheidsregime is ondenkbaar. Maar ook leren van het post-apartheid Zuid-Afrika vraagt een kritische geest. Zo riep Hira op het voorbeeld van de verzoeningsweg tussen twee monumenten in Zuid-Afrika, te kopiëren, zonder kritische bespreking van het voorbeeld. In 2011 opende, de door corruptieschandalen geplaagde ANC president Jacob Zuma, de omstreden Weg van Verzoening tussen het Freedom Park en het symbool van witte suprematie en de apartheidsstaat, het Voortrekkers Monument. Het Voortrekkers Monument wordt particulier beheerd en is geïllustreerd met afbeeldingen die de zwarte bevolking als moreel inferieur neerzetten. Verschillende anti-koloniale critici wilden het monument neerhalen.

Dat het monument, inclusief zijn verwerpelijke narratief, mocht blijven bestaan, kon als teken van democratische tolerantie worden gezien. Maar, waarom ook morele legitimiteit aan zo een discriminatoire narratief verlenen onder het mom van 'verzoening', ging veel critici te ver. Verzoening betekent herstel van maatschappelijk vertrouwen, opdat conflicten op vreedzame wijze worden opgelost, het betekent niet het verslappen van de kritiek op historisch onrecht en discriminatie. Dat Hira, die zelf een eigen dekoloniale theorie - Decolonize The Mind (DTM) - claimt, in zijn selectieve kopieerzucht kritiekloos over deze morele upgrading van het koloniale Voortrekkers Monument heen stapte, getuigt van politiek opportunisme. Ook in Suriname zullen kunstmatige bouwkundige constructen, de reële intermenselijke en institutionele processen van waarheidsvinding, erkenning, rekenschap, recht, compensatie, herdenking en verzoening, niet kunnen vervangen. Symboliek als expressie van reële processen kan zinvol zijn. Als substitutie van die processen, is het niet meer dan manipulatie.

30 Jaar Moiwana
Hira en zijn Comité ontzeggen met hun steun voor onvoorwaardelijke amnestie, niet alleen het mensenrecht op recht aan slachtoffers en nabestaanden van 8 december 1982.
Op 29 november is het 30 jaren geleden dat tientallen dorpelingen te Moiwana door een militaire eenheid van Bouterse werden afgeslacht. Zonder kritische bevraging liet Hira in 'De Getuigenis van President Bouterse', een smakeloos geromantiseerde STVS TV show, zijn 'vriend' Melvin Linscheer, toenmalig Commandant van de Zuidelijke Troepen, dit misdrijf tegen de menselijkheid, op leugenachtige wijze goedpraten. Terwijl er het onuitgevoerd vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten ligt, dat de daders van deze massamoord moeten worden vervolgd en berecht. Transitional justice is ondenkbaar zonder rekenschap, het beoogt immers herstel van de sociale norm van respect voor het leven en de menselijke waardigheid.

Theo Para

Chinees ministerie van Handel zou bezorgd zijn over veiligheid Chinese ondernemers/bedrijven in Suriname

De vele overvallen op Chinese ondernemers zouden bij het ministerie in China bekend zijnHet ministerie van Handel in China is bezorgd over de veiligheid van Chinese ondernemers en bedrijven in Suriname. Het kijkt uit naar de verscherping van de veiligheidsmaatregelen. 'Dit zodat de gepleegde investeringen van beide zijdes veilig worden gesteld', zegt Fan Qi, die volgens het bericht van Starnieuws van zondagavond 6 november 2016, adjunct-directeur Bureau Amerika’s & Oceanische Zaken is. Maar, een speurtocht op de website van het ministerie levert slechts een keer haar naam op en dat is als liaison van het bedrijf Shanghai Kingyird International Trade Co., Ltd. dat onder andere handelt in hout. Niet duidelijk is waar en ter gelegenheid waarvan Starnieuws Fan Qi heeft gesproken.

De klacht over de vele roofovervallen op Chinese ondernemers is tot in Beijing bekend. Chinese ondernemers zullen niet aarzelen om te investeren, als het investeringsklimaat steeds verbetert en gunstig is, aldus Fan. Veiligheid van have en goed wordt als een belangrijke pijler hierbij gezien.

'Wij hopen dat de Surinaamse autoriteiten zich meer inzetten voor de wettelijke bescherming in Suriname.' Fan zegt, dat de Chinese overheid ondernemers stimuleert om buiten China te investeren. 'De markt in China is zelf groot genoeg, maar de lokale concurrentie is nog groter. Dus stimuleren wij investeerders om overzees te kijken.' Zij die deze stap maken, komen in aanmerking voor verschillende speciale regelingen. Fan noemt overheidssubsidie als voorbeeld.

Binnen de Caribische regio is Suriname is de vierde grootste handelspartner voor China. De eerste in de top drie is Trinidad & Tobago, gevolgd door de Bahama’s en Jamaica. De jaarlijkse bilaterale handel tussen Suriname en China was voor 2015 begroot op ongeveer 250 miljoen Amerikaanse dollar. De balans is in het voordeel van China. De export naar Suriname nam van 2014 naar 2015 toe met 26 miljoen, terwijl de import uit Suriname stabiel bleef rond de 50 miljoen.