dinsdag 8 november 2016

Politie verzorgt presentatie voor Chinese ondernemers over veiligheidsissues

Korps Politie Suriname zet maatregelen ter bestrijding criminaliteit uiteen

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Chinese ondernemers krijgen tips om de veiligheid van hun winkels en personeel te vergroten


Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft een presentatie gehouden voor Chinese ondernemers. Er zijn zaken aan de orde gesteld over veiligheid en de gedeelde verantwoordelijkheid over bescherming van het eigen leven en dat van derden, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps dinsdag 8 november 2016.

Inspecteur van politie 3e klasse Eshita Hunte heeft de maatregelen die door de politieorganisatie zijn getroffen voor de criminaliteitsbestrijding aangehaald. Het gaat hierbij om onder andere het opvoeren van opvallende- en onopvallende surveillance, al dan niet in samenwerking met leden van het Nationaal Leger. Ook het opvoeren van verkeers- en wegcontroles en het in beeld brengen van partners waarmee het KPS samenwerkingsverbanden kan aangaan ter bestrijding van de criminaliteit, kwamen aan de orde.

Aan de ondernemers werden tips gegeven zoals dat wanneer zich een beroving of overval voordoet, goed gelet moet worden op de kleding, haardracht, aanwezigheid van tatoeages, stem, huidskleur enzovoorts van de overvallers.

Daarnaast moeten winkeliers hun zaken niet te laat openhouden en zich houden aan de tijden welke zijn aangegeven in de vergunningsvoorwaarden. Ook het bijhouden van telefoonnummers van de dichtstbijzijnde politiebureaus alsook de plaats waar deze gevestigd zijn is een noodzaak.

Door het hoofd van de afdeling Forensische Opsporing, inspecteur van politie 2e klasse Patrick Tjin Liep Shie, werd een korte presentatie gehouden over de veiligheid in en rondom de winkelzaken annex woningen. Na de presentaties werden de ondernemers in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die beantwoord zijn door de presentatoren en de inspecteur van politie 3e klasse Maureen Palmtak.

Op scholen is nauwelijks Surinaams-Nederlands te horen in leslokalen

'Er wordt zeker over nagedacht, maar er is geen structureel beleid'


Hoewel het Surinaams-Nederlands door vrijwel iedereen wordt gesproken, wordt het gebruik ervan in het onderwijs niet of nauwelijks getolereerd. Daar moet volgens Wim Berends (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) verandering in komen, vooral omdat dit kan bijdragen tot de verhoging van leerprestaties. Hij presenteerde donderdag zijn afstudeerthesis ‘Vernieuwde visies op het Surinaams-Nederlands en taalbeleid in het secundair onderwijs’, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 8 november 2016.

Berends onderzocht in het kader van de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur aan het Institute For Gradute Studies & Research aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in hoeverre binnen het middelbaar onderwijs het Surinaams-Nederlands wordt geaccepteerd. Hij sprak daarvoor onder ander met docenten en met studenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren.

'In het onderwijs maakt men gebruik van het Europees-Nederlands dat op veel punten verschilt van het Surinaams-Nederlands. Terwijl dat wel de taal is die doorgaans op straat en thuis wordt gesproken. Dat geeft problemen, omdat dat vooral bij het schrijven het Europees-Nederlands wordt gehanteerd en als het enige juiste wordt geacht.'

In het onderwijs ervaart men dit obstakel ook. Berends constateerde dat er op veel scholen wel aandacht wordt besteed aan hoe hiermee moet worden omgegaan.

'Er wordt zeker over nagedacht, maar er is geen structureel beleid. Leerkrachten vinden het zeker belangrijk, maar de werkdruk staat in de weg dat ze zich daar echt in kunnen verdiepen. Na schooltijd moeten ze werk van de leerlingen nakijken en sommigen hebben een tweede of zelfs derde baan om het hoofd boven water te houden. Dan kun je niet tegen ze zeggen om één keer in de week te vergaderen over het uitstippelen van een taalbeleid.' 

VHP: 'President Bouterse heeft weer getoond statuur van president niet waardig te zijn'

VHP roept in verklaring Bouterse op om president onwaardige negatieve emoties achterwege te laten

'Bedreigingen geuit door Bouterse worden door VHP serieus opgevat, omdat in het verleden kritische burgers het niet hebben kunnen navertellen'


Naar aanleiding van het incident in de De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de algemene politieke beschouwingen van 7 november 2016 wenst de VHP vandaag, dinsdag 8 november, als volgt te reageren.

De VHP als grote politieke partij heeft vanwege haar ideologie en principes een solide basis ontwikkeld die garant staat voor een hechte eenheid en saamhorigheid. Deze eenheid en saamhorigheid is de basis geweest waardoor de partij al vele woelige wateren heeft overleefd. Politieke aanvallen om de eenheid en saamhorigheid te torpederen zijn niet nieuw voor de partij. De plaats vervangend fractievoorzitter van de VHP heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen op eigen wijze de gevoelens beschreven die leven in de samenleving en die zijn ontstaan a.g.v.de heersende armoede.

De president vond hierin onterecht aanleiding om de plaatsvervangend fractievoorzitter op een president onwaardige wijze te moeten bejegenen, ondanks het feit dat de DNA voorzitster de situatie reeds op bevredigende wijze had opgelost.

Hierdoor heeft de president wederom getoond op cruciale momenten de statuur van president niet waardig te zijn. Bedreigingen zoals geuit door de president worden door de VHP eveneens serieus opgevat, omdat in het verleden kritische burgers het niet hebben kunnen navertellen.

Terwijl het volk onder armoede gebukt gaat en smacht naar hoop en volwassen cq verheffend leiderschap wordt zij integendeel geconfronteerd met een heilloze toekomst vol schulden, corruptie, wanbebeleid en verruwende criminalteit.

De VHP heeft ook op de meest moeilijke momenten in de politieke historie van Suriname het nationaal belang altijd voorrang gegegeven. Recentelijk in 2015 is bij de verkiezing van de president alsook in het beschikbaar stellen van deskundigheid alle medewerking verleend zodat de regering slagvaardig te werk zou kunnen gaan In deze geest van nationale opstelling en volwassen politiek voering zal de VHP het volk blijven leiden en dienen.

De VHP geeft voorts aan dat elke samenwerking, in welke constellatie dan ook, zal worden uitgemaakt door de leiding en de structuren van de partij. Bovendien zijn uitspraken over eventuele samenwerking over vier jaar nu nog prematuur en niet aan de orde.

De VHP roept de president op om als eerste burger de erntige problemen van het land op te lossen, oprecht gebruik te maken van de inzichten van de volksvertegenwoordiging en ernstig probeert om zijn negatieve emoties, een president onwaardig achterwege te laten.

Het hoofdbestuur van de VHP

Newmont Suriname heeft eerste twee ladingen goud uit Meriangoudmijn verscheept

Minister Hoefdraad: 'Bij een lading praat je al bijna over 20 miljoen Amerikaanse dollar'


De eerste verschepingen van goud door Newmont Suriname hebben plaatsvonden. Dat zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gisteravond in De Nationale Assemblee. Begin vorige week zijn 15.000 ounces verscheept. 'Je praat dan al bijna over 20 miljoen Amerikaanse dollar', zei de bewindsman, aldus Starnieuws vanmiddag, dinsdag 8 november 2016.

Hij deelde verder mee, dat gisteren een tweede verscheping heeft plaatsgevonden. Hoefdraad merkte op, dat hij de cijfers nog moet krijgen, maar als over dezelfde hoeveelheid gaat, dan is er in een week tijd sprake van exportopbrengsten van 40 miljoen.

De minister stelde dat de royalty's van 6.5% gelijk beginnen te lopen. Verder zal ook dividend betaald worden. Hij zei, dat na vijf jaar Suriname ook 58% van alle exporten zal ontvangen. In de eerste periode wordt de belasting gecompenseerd met de investeringen.

Hoefdraad zei verder, dat er zekerheden zijn opgebouwd. Er wordt dividend van Staatsolie verwacht. Door de raffinaderij van Staatsolie worden deviezen bespaard gelijk aan 3% van het bruto binnenlands product. Het gaat om ongeveer 100 tot 150 miljoen Amerikaanse dollar aan besparing op de brandstofimporten. Hoefdraad zei ook, dat de ontwikkeling rond de goudmijn en de ruimte die Staatsolie krijgt door de 300 miljoen uit de obligatielening het land in staat zullen stellen om de schulden te kunnen betalen.

Op basis van de economische verwachtingen is de internationale obligatie succesvol verlopen, zei de minister. Hij benadrukte dat investeerders niet zouden lenen aan Suriname als zij niet ervan overtuigd waren, dat de schulden terugbetaald kunnen worden.

Badrisein Sital: 'Misiekaba maakt bokkesprongen door pijnlijke hoge druk'

'Hij dekt morserij af met morserij en is zelf ook onderdeel van de morserij'

'Slechts een handjevol personen die de dictator adoreert, heeft het voor het zeggen binnen  de NDP'


'Bokkesprongen maken door pijnlijke hoge druk', zo typeert NDP’er Badrisein Sital de handelingen van fractieleider André Misiekaba. Het verbaast hem dat Misiekaba, die nog voordat hij tot de partij toetrad, kerkvoorganger was, onlangs bij de algemene politieke beschouwingen in het parlement zijn voorgangersrol dacht te vervullen door alles en iedereen te associëren aan corruptie. 'Wie houdt wie voor de gek?', vraagt Sital zich vandaag, dinsdag 8 november 2016, af in het Dagblad Suriname. 

Hij benadrukt, dat Misiekaba toen al met zijn dweil een flinke schoonmaakbeurt moest houden binnen de NDP. Dat hij toen al flink gedweild en geboend moest hebben binnen de partij om de corruptie die binnenshuis heerst weg te bannen. Maar, dat heeft Misiekaba nagelaten te doen. 'En nu dekt hij morserij af met morserij. Hij is zelf ook onderdeel van de morserij', aldus Sital.

Volgens Sital moet niet vergeten worden, dat deze zelfde Misiekaba gedurende de vele verkiezingscampagnes die hij heeft opzitten dezelfde morsmakers binnen de NDP heeft gepromoot om aan de bak te blijven. Dat Misiekaba nu zijn keel uitschreeuwt, dat er overal corruptie heerst, zonder dat hij een kijkje neemt binnenshuis, in zijn paarse huis, maakt dat zijn betrouwbaarheidsgraad helemaal ten onder gaat, aldus Sital.

Sital schroomt er niet voor om aan te halen, dat de NDP de meest onbetrouwbare politieke partij is waar corruptie, diefstal en bedrog heel hoog staan aangeschreven. Vooral termen als moraal en ethiek zijn zoek binnen de partij. 'Het is erger dan in een riool.'

'De hoofdmatador van de oplichterij zou niemand minder zijn dan de voorzitter van de partij himself, de president van het land', zegt Sital. Hij memoreert, dat hij zijn schoenzolen heeft platgelopen om de corruptie binnen zijn eigen partij te bestrijden, totdat hij uiterst vermoeid en naar adem happend tot het besef kwam dat het onbegonnen werk is.

Sital is nog steeds lid van de NDP. Hij daagt de partij uit om hem te royeren vanwege zijn scherpzinnige kritiek naar de partij toe. 'Bouterse moet twee keer geboren worden om dat te kunnen doen. Hij is een dictator. Laat hij mij wegsturen.' Sital heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de statuten van de partij en hij weet dan ook als geen ander dat het onmogelijk is om hem te weren uit de partij.

Er is momenteel helemaal geen sprake van behoorlijk bestuur binnen de NDP. Het functioneren van het bestuur rammelt van alle kanten. Slechts een handjevol personen die de dictator adoreert, heeft het voor het zeggen binnen het paarse huis, zegt Sital. Deze kritische partijtopper van wie bekend is dat hij geen blad voor de mond neemt, wil verder ‘geen woorden vuil maken aan de schandalige wanorde en de vele wantoestanden binnen de NDP’.

Coalitie vraagt regering in, aangenomen, motie transparantie van beleid en terugdringen woningnood

Creëren werkgelegenheid en bestrijding criminaliteit ook vermeld in motie


De coalitie ondersteunt het beleid van de regering in een gisteren ingediende motie, maar vraagt ook aandacht voor zaken die knellen. Gevraagd wordt om transparantie van het beleid, waarbij om maatregelen wordt gevraagd voor wet- en regelgeving voor preventie van corruptie. Dringende aandacht is nodig voor bestrijding van de criminaliteit, het terugdringen van woningnood en het scheppen van werkgelegenheid. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 8 november 2017.

De motie werd ingediend door Rossellie Cotino (NDP). Deze motie werd aangenomen met 27 stemmen vóór en 12 tegen.

De motie luidt als volgt:

Gehoord, 
- De Jaarrede van de President uitgesproken in De Nationale Assemblée op vrijdag 30 september 2016; 
- De uitgebreide antwoorden van de President op vragen die gesteld zijn door de leden van De Nationale Assemblée tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. 

Overwegende dat, 
1) de regering voortgaat met haar voornemens om de nationale ontwikkeling van de Surinaamse samenleving duurzaam en versneld ter hand te nemen en zodanig te hervormen dat deze meer gericht is op de belangen van het Surinaamse volk, zoals deze door de President is uiteengezet tijdens de jaarrede gehouden op 30 september 2016; 
2) in de regeringsverklaring en het Stabilisatie- en Herstelplan de sociaal-economische beleidsuitgangspunten en de doelen duidelijk zijn aangegeven; 
3) de regering koopkracht-compenserende maatregelen heeft getroffen, middels subjectsubsidie aan kansarmen en compensatie voor koopkrachtverlies aan landsdienaren, die algemeen verzachtend werken en de zwaarst getroffenen ondersteunen; 
4) door de ook inmiddels in behandeling genomen Anti-Corruptiewet bij De Nationale Assemblée er verder inhoud wordt gegeven aan transparantie en goed bestuur. 
5) ter financiering van duurzame projecten voor de verdere ontwikkeling van ons land, de regering succesvol leningen heeft gesloten met internationale financiële instellingen;
6) de regering succesvol een staatsobligatie van U$ 550 miljoen heeft geplaatst met het uiteindelijk doel de staatsfinanciën verder te verbeteren. 

Besluit 
1. De regering op te roepen om haar sociaal beleid te continueren en uit te voeren in deze moeilijke tijden teneinde de samenleving en alle Surinamers naar het beoogde ontwikkelingsniveau te brengen; 2. De regering aan te sporen om het uitgestippelde beleid voor het dienstjaar 2017 correct uit te voeren met de nodige transparantie, ondersteund door maatregelen en de noodzakelijke wet- en regelgeving voor preventie van corruptie; 
3. De regering te vragen de gemeenschap constant rechtstreeks op begrijpelijke wijze te informeren ten aanzien van ‘s lands economische en financiële situatie; 
4. Op de regering een dringend beroep te doen, bijzondere aandacht te besteden aan het beleid ter bestrijding van de criminaliteit, het terugdringen van woningnood en het scheppen van werkgelegenheid door bevorderen van ondernemerschap en productie; 
5. De regering te vragen aanvullende stimulerende maatregelen te nemen teneinde de nationale productie en vooral de voedselproductie op te voeren; 
6. De regering op te roepen de financiële huishouding verder te ordenen en de beschikbare leningen in te zetten voor de nationale productie en de controle op de financiële sector te vergroten voor een meer stabiele wisselkoers;  
7. Goedkeuring te hechten aan het voorgenomen regeerbeleid en de regering ten volle te ondersteunen bij de correcte uitvoering daarvan, ter verbetering van de financieel-economische situatie van ons volk, welke moet leiden tot verhoging van welvaart en welzijn van alle burgers van de Republiek Suriname en structurele vergroting van de weerbaarheid van de Surinaamse economie.

Belfort (ABOP) mist bij regering beloofde aanpak criminaliteit

'President, wanneer gaat u ingrijpen?'


Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort ziet nergens bij de regering de beloofde aanpak van de criminaliteit terug. Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) gisteren vroeg de politicus aan het staatshoofd of dit nog steeds tot een van zijn prioriteiten behoort of niet, aangezien het staatshoofd bij de beantwoording van zijn vragen niets hierover heeft gerept. Dit is vandaag, dinsdag 8 november 2016, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

'President, als ik naar u luister lijkt het erop alsof er niets aan de hand is. U was een tijdje geleden bezorgd over de veiligheidssituatie en u zou ingrijpen. Ik vraag u hierbij, wanneer gaat u ingrijpen?', vroeg de politicus.

Volgens de parlementariër hebben hoge autoriteiten in China al hun bezorgdheid geuit over hun landgenoten die dagelijks in winkels worden mishandeld, gekneveld en beroofd.

Hij vroeg het staatshoofd weer om in te grijpen op het ministerie van Justitie en Politie. De politicus heeft meerdere malen aangegeven tegen het beleid te zijn van minister Jennifer van Dijk-Silos, directeur Humphrey Tjin-Liep-Sjie van het ministerie van Justitie en Politie, en korpschef Agnes Daniel van het Korps Politie Suriname.

Tijdens de eerste ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen hebben verschillende DNA-leden hun bezorgdheid geuit over de steeds verruwende criminaliteit. Belfort kreeg hierin ook ondersteuning van Amzad Abdoel (NDP). Voor hem is het belangrijk te weten wat in december, de feestmaand, gedaan zal worden om criminele activiteiten aan te pakken.

PALU: Politiek Suriname moet vertrouwen volk herwinnen

'Regering moet geen beloften te doen, die toch niet verwezenlijkt kunnen worden'


PALU-parlementariër Cleon Gonsalvez Jardin de Ponte heeft tijdens de tweede ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen gisteren zijn bezorgdheid geuit over de ernstige vertrouwenscrisis in de Surinaamse politiek. Enerzijds is er een gebrek aan vertrouwen van het volk in de coalitie, omdat men er vanuit gaat dat de coalitie ten koste van alles het beleid van de regering waar het krom is probeert recht te praten. Sommige mensen vinden zelfs dat de coalitie als runderen ter slachting achter de regering aanloopt. Anderzijds is er ook een gebrek aan vertrouwen in de oppositie, omdat de indruk wordt gewekt, dat die ten koste van alles de regering in een kwaad daglicht wenst te plaatsen. 

Tenslotte is er een gebrek aan vertrouwen in de regering, omdat die een beleid voert dat niet transparant en zeker niet weloverwogen is, aldus Gonsalvez, zo laat de partij vandaag, dinsdag 8 november 2016, in een bericht weten.

Gonsalvez leidde zijn betoog in door aan te geven, dat zowel de sprekers van de coalitie en de oppositie als de antwoorden van de regering in de eerste ronde hem het gevoel gaven het eerder te hebben meegemaakt tijdens de begrotingsbehandelingen van vorig jaar. De tot nog toe gebrachte redevoeringen in De Nationale Assemblee (DNA) verschillen slechts in enkele details van die van vorig jaar.

De president heeft in DNA enkele maanden geleden, naar aanleiding van de toen ontstane en nog steeds geldende situatie, een aantal maatregelen aangekondigd, die op de korte en lange termijn, voor bepaalde categorieën burgers verlichting van de nood zou moeten betekenen en verder aanzetten zouden moeten geven voor het weder op spoor brengen van de economie. Er is toen door de PALU in DNA opgemerkt, dat als en voor zover de aangekondigde maatregelen enige soelaas zouden bieden, dat niet meer zou zijn dan een doekje voor het bloeden. De regering werd toen dringend uitgenodigd om de aangekondigde maatregelen, zowel voor wat betreft hun economische-, sociale- als financiële gevolgen te kwantificeren. Hieraan is geen gehoor gegeven ondanks de mooie verhalen die de president het parlement heeft voorgehouden.

In plaats daarvan is juist een verward en onsamenhangend regeerbeleid gevoerd, dat gekenmerkt wordt door ad hoc beslissingen.

Het vertrouwen in de regering is sinds de vorige APB verder afgenomen door het niet transparant en niet wel overwogen beleid. Een beleid dat gekenmerkt wordt door geruchten over corruptie en besluiten die vandaag met veel ophef genomen zijn en morgen worden teruggedraaid, of zaken die vandaag beloofd zijn en morgen worden genegeerd of zelfs ontkend zoals de energietarieven en de IMF-overeenkomst.

De PALU-parlementariër riep politiek Suriname op, met de regering voorop, zich in te spannen om het geschonden vertrouwen van het Surinaamse volk, zo snel als mogelijk te herwinnen. Hij riep in het bijzonder de regering op om een helder en transparant beleid gericht op duurzame ontwikkeling van de gemeenschap te voeren, kritisch begeleid door alle gelederen van de Nationale Assemblee.

Hij riep op geen beloften te doen, die toch niet verwezenlijkt kunnen worden. Immers al zou de schatkist morgen met miljarden al dan niet geleende dollars worden aangevuld, de structurele oorzaak van de economische neergang is daarmee niet verholpen.

De structurele oorzaak van de huidige crisis ligt voornamelijk in het feit, dat Suriname voor haar deviezen inkomsten eenzijdig afhankelijk is van exporten van minerale grondstoffen. En dat vergt naast lange termijn investeringen ook een ombuiging van de mentaliteit van de Surinaamse burger en dat zal tijd kosten, aldus Cleon Gonsalvez.

13e Editie Ride, Sail, Swim & Walk for the Roses Curaçao op 29 januari 2017

Hoofddoel zo veel mogelijk fondsen inzamelen voor Prinses Wilhelmina Fonds


De 13e editie van de Ride, Sail, Swim & Walk for the Roses zal plaatsvinden op 29 januari 2017. Dat maakte de organisatie gisteren bekend bij de feestelijke kick-off op Landhuis Cerrito, aldus het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 8 november 2016.

Voor het grootste sportieve evenement van Curaçao, waar naar verwachting meer dan tienduizend mensen aan zullen deelnemen, is het hoofddoel wederom zo veel mogelijk fondsen in te zamelen voor het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF), dat het geld gebruikt voor de bestrijding van kanker en de begeleiding van patiënten en hun familie.

Voorafgaand aan de Ride for the Roses vindt in The Cinemas in Otrobanda op 1 december de lokale filmpremière plaats van ‘Sully’, het waargebeurde verhaal van de piloot die in 2009 een noodlanding uitvoerde op de Hudsonrivier.

Voorafgaand aan de filmvertoning zal Tobias ‘Tito’ Cordeiro, die 46 jaar geleden het ongeluk met een ALM-vliegtuig heeft overleefd, komen spreken. Ook de opbrengst van deze avond zal naar het PWF gaan.

Ter informatie:
Openbare aanbesteding voor het LNG-project op Curaçao is begonnen

Nog 67 geïnteresseerden over die een bod zullen uitbrengen


De openbare aanbesteding voor het LNG-project is al begonnen. Nog deze maand zullen de biedingen van investeerders voor een liquefied natural gas (LNG)-import en overslagterminal op Bullenbaai (zie foto - Bron: Antilliaans Dagblad) ten overstaan van een notaris geopend worden, te weten op 21 november. Dat is door het lid van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), Jaime de Sola, in de Staten naar voren gebracht, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 8 november 2016.

'Op 22 november worden de technische voorstellen geopend en geëvalueerd en bij degenen die doorgaan wordt vervolgens naar de prijs gekeken die apart in een verzegelde enveloppe is toegevoegd. Een evaluatiecommissie zal advies geven aan het MDPT over de gekozen investeerder en het MDPT brengt advies uit aan de regering.'

Het gaat om een project waarbij een terminal ontworpen, gefinancierd, gebouwd en geëxploiteerd wordt volgens het zogenoemde Build, Own and Operate (BOO)-model, met een pijpverbinding van Bullenbaai naar de raffinaderij en Aqualectra. Ook zal er een overslag gebouwd worden van waaruit het gas verder geëxporteerd kan worden.

In september is een Request for Project (RfP), oftewel een technisch en financieel voorstel, voor het LNG-project, voor investeerders uitgevaardigd.

In augustus hebben zich 80 geïnteresseerden gemeld voor een rondleiding op Curaçao. Uiteindelijk hebben 40 bedrijven mensen gestuurd, soms meer dan één afgevaardigde waardoor er zeker 100 personen waren die op Bullenbaai een kijkje zijn komen nemen. Daar zaten vertegenwoordigers bij van Australië en ook Japan, aldus De Sola. Op dit moment zijn er nog 67 geïnteresseerden over die een bod zullen uitbrengen. Ook Guangdong Zhenrong Energy Company Ltd., die op dit moment een Memorandum of Understanding (MoU) heeft getekend voor overname van de olieraffinaderij, is een van de gegadigden.

Marilyn Moses van Movementu Progresivo wellicht in coalitie Staten Curaçao

Met aansluiting Movementu Progresivo zou coalitie weer meerderheid hebben


De coalitie van MAN, PAR, PNP en Un Korsou Hustu proberen ondanks het vertrek van Eduard Braam in het zadel te blijven. Zij hebben nu Marilyn Moses van Movementu Progresivo gevraagd om een minister van volksgezondheid te leveren. Moses is van huis uit arts. Tegenover de Extra laat ze weten nog geen beslissing te hebben genomen over of zij wel of niet mee doet aan deze coalitie, zo bericht Paradise FM vandaag, dinsdag 8 november 2016. 

Het was juist onenigheid over de post van minister van volksgezondheid waardoor de voormalig partijvoorzitter van de PAR brak met de gele partij.

Volgens Braam, was eerder toegezegd, dat hij deze ministerspost zou gaan bekleden, maar wilde partijleider Zita Jesus-Leito het uiteindelijk zelf doen.

Mocht Movementu Progresivo zich aansluiten bij MAN, PAR, PNP en Un Korsou Hustu dan beschikken zij weer over een meerderheid van elf zetels.

Met vertrek PAR-voorzitter Braam uit Staten Curaçao verliest coalitie haar meerderheid

PAR-onderhandelaar David Dick betreurt slechte timing Braam 

'Als Braam vorige week was opgestapt dan hadden wij in de nieuwe situatie Pueblo Soberano aan boord kunnen houden'


'Het is nu aan de formateur om een vergadering beleggen.' Dit zegt PNP-leider Humphrey Davelaar vandaag, dinsdag 8 november 2016, in het Antilliaans Dagblad. Het bestuur van PNP hield een bestuursvergadering over de ontstane politieke situatie na het vertrek van PAR-voorzitter Eduard Braam met zijn Statenzetel, waarna de coalitie van MAN, PAR, PNP en UKH geen meerderheid meer heeft. 

De bestuursvergadering was bij het ter perse gaan van het dagblad nog aan de gang. Het bestuur besloot tot het late overleg om te beraadslagen wat nu het beste is. Of de formatie nog door kan gaan, kon Davelaar gisteravond nog niet zeggen.


MAN-Statenlid Giselle Mc William reageerde gisteravond rustig. 'Je hoort verhalen, maar we gaan ons niet bemoeien met interne aangelegenheden van andere partijen. Dit is ook politiek, het is een rollercoaster, maar ik denk dat we er wel uitkomen op de een of andere manier.'

Het gerucht dat Mc William ook met haar zetel de MAN zou verlaten, noemt het kersverse Statenlid ‘de grootst mogelijke onzin’. 'Ik kan me goed voorstellen dat andere politieke spelers deze situatie onzeker willen maken, maar ik heb het reuze naar mijn zin bij de MAN, een transparante democratische partij. Voor dat soort spelletjes moeten ze niet bij ons zijn.'

Onderhandelaar David Dick van PAR betreurt de slechte timing van Braam, die ‘onnodig nadelige gevolgen’ heeft voor de formatie. 'Als Braam vorige week was opgestapt dan hadden wij in de nieuwe situatie Pueblo Soberano aan boord kunnen houden van het formatieproces, aldus Dick.

Het vervolg van dit bericht kunt u hier lezen.

Nieuwe landmachtcompagnie uit Oirschot treedt aan op marinebasis Perera op Curaçao

Charlie-‘Beren’-compagnie 17e pantserinfanterie- bataljon uit Oirschot neemt over van Bravo-‘Coyote’-compagnie 44e bataljon


Op marinebasis Parera is gisterochtend de nieuwe landmachtcompagnie in de West aangetreden. De Charlie-‘Beren’-compagnie van het 17e pantserinfanteriebataljon uit Oirschot heeft het overgenomen van de Bravo-‘Coyote’-compagnie van het 44e pantserinfanteriebataljon. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 8 november 2016.

De hoofdtaak van de landmachtcompagnie in de West is het ondersteunen van lokale autoriteiten met het leveren van harde of zachte militaire bijstand.

De B-compagnie heeft meerdere malen gereed gestaan om bijstand te leveren, bijvoorbeeld toen orkaan Matthew Curaçao dreigde te raken. Daarnaast heeft een gedeelte van de compagnie ondersteuning geleverd aan het Openbaar Ministerie in de zaak Drum, het onderzoek op Bonaire in de zaak van de doodgeschoten politieagent Ferry Bakx.

Een aantal landmachters is ook mee geweest naar Haïti om daar noodhulp te bieden na de passage van orkaan Matthew. Hiernaast heeft de landmachtcompagnie een druk oefenprogramma op het eiland, aldus Defensie in een persbericht.

'Dit programma voeren zij voor een groot gedeelte uit met de collega’s van de Curaçaose Militie. Zij zijn tenslotte experts in de omgang met de zware klimatologische en geografische omstandigheden op het eiland en kunnen de mannen uit Nederland goed ondersteunen.'


Consumentenkring bezorgd over klachten tegen malafide verkavelaars

Consumentenorganisatie zoekt bij Glis wegen om burger tegen 'verkavel'-oplichting te beschermen


De Consumentenkring maakt zich zorgen over klachten tegen malafide verkavelaars en zoekt daarom naar mogelijkheden om burgers tegen deze vorm van oplichting te beschermen. Dit zegt de voorzitter, Albert Alleyne, vandaag, 8 november 2016, in de Ware Tijd. 

Het probleem van de bewoners van Danny's Villapark is volgens hem een belangrijk voorbeeld van vraagstukken waartegen kopers van percelen beschermd moeten worden. De mensen daar worden gedreigd hun perceel met woning te verliezen. Alleyne vindt dat het Grondregistratie en Landinformatiesysteem (Glis) een heel goede oplossing in deze discussie heeft aangedragen. Het heeft namelijk sinds enige tijd de mogelijkheid voor burgers geschapen om bij aankopen die nog niet volledig zijn afgewikkeld een aantekening te laten maken bij die organisatie. Dit zorgt ervoor dat nog niet in het Openbaar Register ingeschreven verkopen van percelen, wel zichtbaar zijn in het systeem en dus een barrière vormen voor handelingen, zoals het vestigen van een hypotheek en beslaglegging. Alleyne is bezig een gesprek te arrangeren met het Glis over deze mogelijkheid.

De consumentenvertegenwoordiger wil dat deze mogelijkheid zo goed mogelijk wordt bekendgemaakt in de samenleving. 'Dit kan ervoor zorgen dat taferelen zoals die van Danny's Villapark voorkomen worden.'

Na het gesprek met Glis zal hij ook praten met de afdeling Domeinen van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer.

Het probleem van de beslagleggingen op de overheidsverkavelingsprojecten Richelieu en Tout Lui Faut heeft ook de aandacht van Alleyne. Dat probleem kan opgelost worden als de overheid de aannemers het verschuldigde geld betaalt. 'Het is een kwalijke zaak, maar wij weten allemaal dat de overheid nu in de knoei zit.'

Alleyne vraagt burgers om zich aan te sluiten bij de vereniging. Hij zegt dat de organisatie haar werk pas goed zal kunnen doen, wanneer zij de steun van consumenten krijgt.

Minder mensen met Surinaamse achtergrond in Nederland remigreren

Afschaffing eenmalige uitkering voor verhuiskosten mogelijk reden daling remigratieIn de eerste negen maanden van dit jaar zijn minder mensen met een Surinaamse achtergrond uit Nederland geremigreerd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 8 november 2016.

Tussen 1 januari en 30 september is de Nederlandse bevolking met 87,5 duizend gegroeid, vooral door een omvangrijke migratiestroom. Een relatief hoge immigratie gaat gepaard met een lagere emigratie. Niet alleen Surinaamse Nederlanders kiezen er minder snel voor om definitief naar het land van herkomst te verhuizen. Dezelfde tendens doet zich voor bij Nederlanders van Turkse afkomst. Het aantal Brazilianen dat emigreert, is daarentegen wel fors toegenomen.

Een reden voor de afname van het aantal Surinaams-Nederlandse remigranten wordt niet gegeven, maar vermoed wordt dat het te maken heeft met de afschaffing van de eenmalige uitkering voor verhuiskosten die remigranten tot medio 2014 van de Nederlandse overheid ontvingen. Tot die tijd kreeg een alleenstaande 2.140 euro als bijdrage aan reis- en verhuiskosten.

Dennis Lapar, directeur van Finance Suriname, voorspelde destijds al dat dit gevolgen zou hebben. 'Een enorme belemmering voor mensen die willen remigreren', zo zei hij destijds.

Het CBS zegt ,dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze oorzaken zijn van de terugval, maar dit onderzoek staat voorlopig op programma.

Onafhankelijkheidsviering verplaatst van Marowijne naar Commewijne

Viering vindt plaats te Tamanredjo bij de brandweerkazerne


De voorbereiding voor viering van 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid in Commewijne is in volle gang. 'Alles verloopt goed', zegt districtscommissaris Remy Pollack vandaag, dinsdag 8 november 2016, in de Ware Tijd. Aanvankelijk was voor Marowijne gekozen, maar de regering heeft daarvan afgezien. Waarom is, aldus de Ware Tijd, niet bekendgemaakt. 

Maar, de nieuwswebsite Suriname Herald berichtte op 2 november echter, dat president Desi Bouterse heeft besloten om de onafhankelijkheidsdag in Commewijne te houden in plaats van Marowijne, vanwege de hoge transportkosten. Er is volgens de districtscommissaris van Marowijne geen geld om de hoge transportkosten dit jaar te dekken. Volgens hem zullen bepaalde materialen over water vervoerd moeten worden.

De viering wordt te Tamanredjo gehouden nabij de brandweerkazerne, op het terrein 'Ondrobon'. 'Wij willen dat deze viering beter georganiseerd wordt dan voorgaande jaren. Deze editie moet de mensen doen terugdenken aan Commewijne.'

Pollack zegt. dat de komende week in overleg met de commissie van zijn secretariaat, die belast is met de organisatie van de viering, verder wordt beslist over onder meer de aankleding en inrichting. De lokale gemeenschap is ook goed geïnformeerd, zodat ook zij medewerking kan verlenen voor een goed verloop.

Via verschillende media wordt vernomen, dat de de president de viering volgend jaar wel in Marowijne wil houden. De regering heeft sinds 2010 er van afgezien de onafhankelijkheidsdag alleen in Paramaribo te vieren. Zo heeft de viering inmiddels plaatsgevonden in Nickerie, Para en Wanica.

'Vraagstuk grondenrechten naar ministerieel niveau getild met commissie van drie ministers'

President Bouterse: 'Uiterlijk augustus 2017 is er een oplossing die in landsbelang zal zijn'


President Desi Bouterse heeft gisteren in De Nationale Assemblee medegedeeld, dat het grondenrechtenvraagstuk in deze regeerperiode een geheel andere wending zal nemen. Het Bureau Grondenrechten, dat enkele jaren terug werd ingesteld, wordt ontmanteld. Dit bureau werd geleid door Martin Misidjan, ex-minister van Justitie en Politie. 

Het streven is om uiterlijk augustus 2017 overeenstemming te bereiken met beide groepen, dus de inheemse groepen en de in stamverband levende gemeenschappen, over een oplossing die in landsbelang zal zijn, zei de president, aldus Starnieuws vanochtend, dinsdag 8 november 2016.

Het vraagstuk is naar ministerieel niveau getild met het instellen van een commissie, bestaande uit drie ministers die leiding zullen geven aan de oplossing van het vraagstuk. De inheemse gemeenschappen en de tribale stammen zullen elk aparte werkgroepen binnen de commissie samenstellen. De regering wil met afgevaardigden van alle tribale stammen en inheemse groepen voortgaan met het zoeken naar een nationaal verantwoorde oplossing. De betrokkenheid en representativiteit van de tribale stammen is hierbij van groot belang.

De fracties van de ABOP en BEP hadden vragen gesteld tijdens de eerste ronde van de algemene politieke beschouwingen over het grondenrechtenvraagstuk.

Boek 'Suriprofs - van Benefiet tot Project' wordt 9 november in Olympisch Stadion Amsterdam gepresenteerd

Boek geeft in woord en beeld een overzicht van de activiteiten van de stichting


Het boek ‘Suriprofs – van Benefiet tot Project’ wordt morgen in het Olympisch Stadion in Amsterdam gepresenteerd. De eerste exemplaren worden door voorzitter Stanley Menzo uitgereikt aan Winston Bogarde, Edgar Davids en Aron Winter, zo is vandaag, dinsdag 8 november 2016, te lezen op Waterkant.net.

'Het betekent voor mij meteen de afsluiting van het voorzitterschap. Mede gezien de grote bekendheid, zijn uitgebreide netwerk en het aanstekelijke enthousiasme van mijn opvolger zie ik de toekomst van onze stichting met alle vertrouwen tegemoet', aldus Stanley Menzo.

'Suriprofs – Van Benefiet tot Project' geeft in woord en beeld een overzicht van de activiteiten van de stichting. Van de sfeer in het Amsterdams Olympisch Stadion tot de noden van de Stichting voor het Kind in Suriname.

In het boek doen verschillende Suriprofs hun verhaal. Over fatu op het veld, het geheime nachtleven van Paramaribo, scoren met een bicicleta en de emoties over de vliegramp van 1989.

 Sinds 2000 spelen de Suriprofs, een gelegenheidsteam van voetballers van Surinaamse afkomst, benefietwedstrijden in Nederland. De netto opbrengsten (tot en met 2015 in totaal bijna 1,8 miljoen euro) zijn bestemd voor projecten in Suriname. Stichting Suriprofs richt zich daarbij op betere voorzieningen voor de jeugd op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sport.

President Bouterse: 'Een presidentiële commissie werkt aan stabilisatie wisselkoers'

'Koersstijging door groep mensen met wie moeilijk te communiceren valt'


President Desi Bouterse zei gisteravond in De Nationale Assemblee, dat het in de bedoeling lag om de wisselkoers uiterlijk eind november te stabiliseren rond de Srd 7. Het mag ook iets meer of minder zijn, maar een stabiele wisselkoers is belangrijk, zo sprak hij. 'Een presidentiële commissie is hiermee bezig', zei de president, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 8 november 2016.

'De koers was onder de Srd 6 voor de Amerikaanse dollar, toen een groep mensen met wie moeilijk te communiceren valt, de koers ineens 40 tot 60 punten deed stijgen.'

Bouterse merkte op, dat het om een ingewikkelde materie gaat. Hij zei dat de vrees dat de koers richting Srd 10 gaat achter ons gelaten is. Er moet ook rekening gehouden worden met de begroting en de inkomsten van de Staat. Een stabiele koers is voor iedereen van belang, zodat er gepland kan worden. De president zei ook, dat misschien het Assembleelid Stephen Tsang (NDP) kan helpen om met de groep die de koers omhoog heeft gejaagd te communiceren, omdat er bijna geen communicatie aanwezig is.

 

Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) had de regering gevraagd om drastische maatregelen te treffen tegen een kleine groep 'volksterroristen' die de koers omhoog heeft gejaagd. Hij vroeg ook om maatregelen tegen cambio's. De president reageerde daar op met de opmerking, dat er bonafide en malafide cambio's zijn. Hij vroeg om niet iedereen over één kam te scheren.

Er wordt overleg gevoerd om de koers te stabiliseren. De regering begrijpt volgens Bouterse de bezorgdheid over de koers. De president beloofde dat er hard aan gewerkt wordt om de koers te stabiliseren. 

Overigens blijft de indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname elke dag stijgen. Tussen vrijdag en maandag is de koers weer met tien cent omhoog gegaan. Eind oktober was de wisselkoers onder de Srd 6 voor de Amerikaanse dollar. De indicatieve koers van de Centrale Bank voor vandaag is Srd 7,33 voor een Amerikaanse dollar.

'Ministerie van Volksgezondheid geen sta-in-de-weg bij justitieel onderzoek prijsopdrijving door apotheek'

Volksgezondheid verneemt van prijsopdrijving apotheek via de media


'Als er daadwerkelijk sprake is van fraude, dan zal het ministerie van Justitie en Politie betrokken worden bij het proces. Het ministerie van Volksgezondheid zal geen sta-in-de-weg zijn voor een justitieel onderzoek', aldus de directrice van Volksgezondheid Maureen Wijngaarde-van Dijk (zie foto - Bron: ministerie van Volksgezondheid) vandaag, dinsdag 8 november 2016, in de Ware Tijd in reactie op het onderzoek dat gestart is naar aanleiding van vermoedelijke prijsopdrijving door de apotheek van één van de ziekenhuizen. De Stichting Staatsziekenfonds stuitte daar medio vorige maand op.

Er is daadwerkelijk gefactureerd voor de medicamenten, en de vraag is nu, waarom tegen zo'n hoge prijs en kon het niet goedkoper? De directrice had het overigens prettiger gevonden indien het ministerie officieel op de hoogte was gesteld van 'misstanden' en niet via de media hoeft te worden geïnformeerd. Ze wil in dit stadium niet praten over fraude, omdat het resultaat van het onderzoek nog niet binnen is.

'Wanneer een onderzoek gaande is, gaan we ervan uit dat geen der betrokken partijen uitlatingen doet voordat het onderzoek is afgesloten en er een conclusie getrokken is.'

Suriname telt slechts één farmaceutische inspecteur, één geneeskundige inspecteur met twee medewerkers en vijf verpleegkundige inspecteurs. De directrice erkent, dat deze niet voldoende zijn om de vinger goed aan de pols te houden. Ze merkt gelijk op, dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft.

'De inspecteur moet helpen toezien dat afspraken worden nageleefd. Toen de minister aantrad, hebben we eerlijk gesproken over de stand van zaken bij het ministerie, over onder meer de sterke en zwakke punten. We hebben ook gekeken naar de mogelijkheden en hoe we zaken het beste kunnen aanpakken. Dus we zijn ermee bezig.'  Onder meer het organogram van het departement is al onder een vergrootglas geplaatst en verder zal er gekeken worden naar de inrichting van het ministerie.

Gajadien (VHP): 'President Bouterse verdraait zaken, maar dat geeft een goed beeld van z'n karakter'

'Ik dien het land oprecht, maar dat kan de president niet zeggen'

'Als corruptie en criminaliteit hoogtij vieren, dan zal geen ontwikkeling tot stand komen voor het volk'


Waarnemend fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, heeft president Desi Bouterse van repliek gediend over de bolwassing die hij gisteren kreeg in De Nationale Assemblee. In de tweede ronde van de algemene politieke beschouwingen kwam Gajadien terug op de kwestie. Bouterse zei, dat een 'varken een varken blijft' en soms kan hij een politieke ezel worden. In 2020 zal de NDP niet om de tafel zitten wanneer Gajadien deel zal uitmaken van de constellatie. De president reageerde hiermee op opmerkingen van Gajadien - geuit vorige week donderdag - dat hij meisjes naar massagesalons zou sturen.

Volgens Gajadien, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 8 november 2016, heeft de president zaken verdraaid, maar dat dat een goed beeld geeft van zijn karakter. Gajadien merkte op, dat mensen die kritiek hadden op deze president, het niet meer kunnen navertellen. Hij zei zich niet aangesproken te voelen over politiek kuiken of varken.

'Laat mij geen politieke moordenaar zijn', zei Gajadien die verder aanvoerde dat hij het land oprecht dient. Dat kan de president volgens hem niet zeggen. Hij zei ook, dat de VHP over twee maanden haar 68-jarig bestaan mag vieren, alleen omdat deze partij altijd haar bijdrage heeft geleverd bij welke crisis dan ook in het land. De partij heeft goede randvoorwaarden en condities geschapen voor de ontwikkeling van het land.'Bij ons is consensuspolitiek altijd leidraad geweest, maar we kunnen geen concessies doen binnen de politiek als corruptie, machtswellust et cetera, et cetera, hoogtij vieren. Vergelijk het met, dat je enorme rijkdom hebt en geen gezondheid. Al ga je gezondheid willen kopen, maar je blijft druggebruiken, te veel vet eten, et cetera, de slechte gewoonten, je gaat uiteindelijk zwichten. We kunnen geweldige menselijke en natuurlijke hulpbronnen hebben, maar als corruptie en criminaliteit hoogtij vieren, dan zal geen ontwikkeling tot stand komen voor het volk', betoogde Gajadien.

De politicus stelde, dat de president zaken heeft verdraaid over een ontmoeting met hem direct na de verkiezingen. Hij benadrukte dat de partijleiding van de VHP wel degelijk op de hoogte was van het gesprek en niet zoals de president aangaf dat hij zijn voorzitter moest gaan bellen en zich niet als een varken moest gedragen. Gajadien zei verder, dat zelfs de partijsecretaris tijdens de ontmoeting aanwezig was. De aanvraag voor de ontmoeting zou van de president zijn gekomen en niet omgekeerd.

'De president weet, dat wij niet hebben willen inspelen op zijn wens om verdeeldheid te brengen binnen de VHP. De president geeft aan dat hij niet te oud is om te leren. Niet alleen onze geschriften, maar ook de historie leert dat onrecht nooit zal overwinnen van oprechtheid en eerlijkheid. President time will tell.'

Motie oppositie om Srd 10 miljoen vrij te maken voor bestrijding criminaliteit verworpen

Coalitie evenals oppositie bezorgd over criminaliteit, maar verleent geen steun aan motie

'Motie is niets anders dan stemmingmakerij'


De coalitie heeft gisteren tegen een motie van de oppositie (zie hieronder) gestemd over bestrijding van de criminaliteit. De criminaliteit was een van de hete hangijzers tijdens de algemene politieke beschouwingen. Oppositie- en coalitieleden hebben daarover hun bezorgdheid geuit. Vijftien leden van de oppositie dienden een motie in waarin zij vragen om Srd 10 miljoen vrij te maken voor bestrijding van zware criminaliteit. De motie sneuvelde echter met 27 tegen en 12 vóór, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 8 november 2016.

President Desi Bouterse zei dat hij de bezorgdheid begrijpt. De regering is met een integraal plan bezig dat vandaag wordt geformaliseerd. Met de minister van Financiën wordt nagegaan hoeveel geld er vrijgemaakt kan worden hiervoor. De president herhaalde gisteren, dat zoals in de Jaarrede aangegeven, het Korps Politie Suriname, ondersteund door het Nationaal Leger en andere veiligheidsdiensten, de criminaliteit door een integrale benadering effectiever en efficiënter zal aanpakken. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan 'Intelligence gathering' en het in operatie brengen van het concept van Burgerveiligheid. De gemeenschap, de particuliere bewakingsbedrijven en de buurtorganisaties zullen hierbij een belangrijke rol vervullen.

Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee diende namens de oppositie de motie in om middelen vrij te maken voor aanpak van de criminaliteit. Hij deelde mee dat uit de begroting van het ministerie van Justitie en Politie van 2017 blijkt, dat slechts Srd 1.500.000 is begroot voor de aanpak van zware criminaliteit, welk bedrag volstrekt niet voldoende is.

Krishna Mathoera (VHP) merkte bij de stemmotivering op, dat praten over bestrijding van criminaliteit, niet zal helpen zonder geld. Zij voerde aan dat basale zaken ontbreken bij de politie en andere rechtshandhavers.

Naomi Samidin (NDP) zei tijdens de stemmotivatie namens de coalitie, dat de motie niets anders is dan stemmingmakerij. De mensen die nu aangeven dat er niet voldoende maatregelen worden getroffen, zaten in de regering en hebben nagelaten om afdoende maatregelen te treffen, sprak Samidin. Ook wordt in de motie opgemerkt dat burgers het recht in eigen handen zullen nemen. Dit roept aldus de politica op tot anarchie en chaos, daarom stemde de coalitie tegen de motie.

Hieronder de in totaal vier gisteren door de oppositie ingediende moties:

Douanekoers vertoont weer een sterk stijgende lijn

Wisselkoers en douanekoers lijken hand in hand te stijgen


De nieuwe douanekoers gaat vandaag, dinsdag 8 november 2016, met 38 cent voor de Amerikaanse dollar omhoog in vergelijking met die van twee weken geleden en is nu gesteld op Srd 7,33. De koers van de euro gaat van Srd 7,58 naar Srd 8,10. Dit meldt Starnieuws.

De douanekoers was op 24 oktober nog flink omlaag gegaan. De omrekeningskoers bij de douane van de Amerikaanse dollar was toen Srd 6,95 en de euro Srd 7,58. Toen was de koers met 46 cent en de euro met 63 cent omlaag gegaan in vergelijking met 12 oktober.

Nadat de koers vrijgelaten werd, werd door de regering besloten dat de douanekoers ook om de twee weken bijgesteld zou worden. Nu de wisselkoers omhoog is gegaan, wordt deze echter ook gereflecteerd in de douanekoers.

President Desi Bouterse heeft gisteren in De Nationale Assemblee de grote bezorgdheid over de koersfluctuaties weer benadrukt. Hij zei, dat hard gewerkt wordt om de wisselkoers te stabiliseren. De koers was onder de Srd 6 gedoken om ineens weer als een raket de lucht in te schieten.

President Bouterse veegt alle kritieken op internationale staatsobligatie van tafel

'Er is een geweldige job gedaan, investeerders hebben hiermee vertrouwen uitgesproken'


President Desi Bouterse wuift de kritiek die op de internationale staatsobligatie geleverd is weg. Hij vindt juist dat er een geweldige job is gedaan en had felicitaties verwacht, maar kreeg een regen van kritiek op de eerste internationale obligatie die Suriname uitzette voor 550 miljoen Amerikaanse dollar. 

Bouterse zei gisteren bij zijn beantwoording van door Assembleeleden gestelde vragen bij de algemene politieke beschouwingen, dat Suriname zich op eigen kracht geprofileerd heeft op de internationale kapitaalmarkt en nota bene een relatief goede rente heeft weten te behalen. 'Investeerders spraken hiermee vertrouwen uit in de toekomstige economische ontwikkelingen van ons land, anders hadden zij hun risico wel veel hoger geprijsd', aldus de president.

Het staatshoofd deelde mee, dat de deal bijna was afgeblazen, omdat Suriname enkele juridische zaken moest afwikkelen, aangezien de obligatie volgens het rechtssysteem van New York is aangegaan.

Voor Vidjai Kirpalani (directeur van Kirpalani’s NV) zou Bouterse een applaus vragen als het mocht in De Nationale Assemblee. Er is met juristen, de procureur-generaal en alle mogelijke deskundigen om de tafel gezeten om zaken rond te krijgen. Kirpalani heeft ervaring met dit soort aangelegenheden, legde Bouterse uit. Hij merkte op dat Kirpalani een VHP'er is, maar als het nodig is in het landsbelang wordt de bijdrage van eenieder gevraagd.

De obligatielening is nodig om een reeks van opkomende schuldverplichtingen centraal veilig te stellen. Een groot deel betreft betaalverplichtingen van staatsbedrijven en of geleverde goederen en diensten die essentieel zijn binnen de economie, zei de president. Hij weersprak dat goedkope schulden worden omgezet in dure.

Ook minister Gillmore Hoefdraad van Financiën legde uit dat 9,25% niet slecht is, gezien de risico's. Hij weerlegde dat Staatsolie of wat dan ook als onderpand is gegeven. Ruim 120 internationale investeerders hebben belangstelling getoond. De maatregelen die de regering genomen heeft om de economie gezond te maken op termijn, hebben vertrouwen gewekt, meent Hoefdraad. Hij gaf aan dat volgens de regels er geen ruchtbaarheid moet worden gegeven voordat de kapitaalmarkt wordt opgegaan. Negatieve reacties zouden het succes kunnen beïnvloeden. Er is met alle relevante instellingen die betrokken zijn bij leningen nauw overleg geweest.

De president gaf aan waarvoor de lening is bestemd:
- 300 miljoen Amerikaanse dollar herfinanciering van geplande schuldaflossingen voor 2016 en 2017 van Staatsolie en aflossen schulden van de EBS aan Staatsolie voor olieleveranties en energievoorziening.
- 86 miljoen Oppenheimer senior note van april 2016 wordt afgelost.
- Aflossing van schuld aan Petroleos de Venezuela.
- Herfinanciering van externe schulden van de EBS van 65 miljoen na de doorlichting van de EBS.
- Financiering van resterende cash calls aan overheidsaandelen in de Newmont goudmijn.
- Betalen van achterstallige rekeningen van de overheid van voor 2016. Hiermede worden alle achterstanden ingelopen.

De 'fees' waren 1.35% van de obligatielening. Totaal ongeveer 8 miljoen aan 'fees' en kosten voor de uitgifte van de obligatie die evenredig door de Staat en Staatsolie worden gedragen. Bij het aangaan van de obligatielening is rekening gehouden met de huidige schuldpositie en het leningenplafond. Alles is conform de Wet op de Staatsschuld gegaan. De regering verwacht dat er ruimte blijft behouden binnen het wettelijke 60% van het BBP-plafond van de totale schuld.

'De wens van Marieke en Helen'; Alphons Levens

De wens van Marieke en Helen


Is dit dan nog niet zo?
Toen ik eens een van mijn boeken
aan de redactie van deze krant aanbood,
zat ook een Nederlandse meneer aan tafel.

Hij zei,
dat hij daar werkte
om het archief te digitaliseren.
Is toen de literaire pagina vergeten?

Alphons Levens,
7 november 2016.

Suraems constateert permanente ambulance behoefte

'We zullen in de toekomst zeker meer ambulances nodig hebben'

Stichting 1 voor 12, Stichting Suridocs en Stichting Sureams zijn een samenwerking aangegaan


De stichting Suraems (Suriname Ambulance en EMS-Services) is opgericht in februari 2015 met als doel op duurzame wijze te voorzien in de medische behoeften van de samenleving. 'Een van deze behoeften is een permanente ambulancedienst', zegt voorzitter Roel Brug in een maandag 7 november 2916 uitgebracht persbericht van de stichting.

Suraems heeft deze behoefte geconstateerd door een pilot project gedurende vier maanden uit te voeren samen met de centrale meldkamer van het Korps Politie Suriname. Tijdens deze pilotfase is de ambulance van Suraems 53 keer uitgereden om personen te vervoeren naar een ziekeninstelling. Volgens Brug zal deze ambulancedienst effectief worden ingezet voor personen die al dan niet acuut vervoerd moeten worden van en naar een ziekeninstelling voor medische zorg.

Het streven is om op verschillende strategische locaties in stad en district een ambulance post neer te zetten om de aanrijtijd te verkorten, zegt Brug.

Suraems beschikt thans over een ambulance die is uitgerust met goede apparatuur om tijdens de rit alvast basis hulp te kunnen bieden aan een patiënt. 'We zullen in de toekomst zeker meer ambulances nodig hebben en middels crowdfunding wordt getracht de middelen bij elkaar te krijgen om de ambulances aan te schaffen', aldus Brug.

Het voorzien in de behoefte voor een permanente ambulance dienst voor de samenleving heeft ook een kostenaspect. De verzekeringsmaatschappijen dekken slechts een deel van de ambulance kosten tot Srd 250. Om goed in te spelen op deze behoefte zullen er wel kosten moeten worden betaalt, zegt Brug. Personen die gebruik willen maken van het ambulancevervoer van Suraems kunnen op de website www.suraems.sr terecht voor meer informatie.

Naast het verzorgen van een permanente ambulancedienst wil Suraems zich ook onderscheiden van andere medische stichtingen door duurzaam te voorzien in de aanwas van medische verbruiksartikelen voor medische- en zorginstellingen. Om beter in te kunnen spelen op de medische noden van personen zijn de stichting 1 voor 12, Stichting Suridocs en Stichting Sureams een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking heeft een duurzaam karakter, omdat op regelmatige basis ingespeeld zal worden op de behoeften van personen die zich melden bij 1 voor 12 voor medische hulp. Deze hulp omvat voorziening van medische hulpmiddelen tot medische behandeling en nazorg in het buitenland, zegt Roel Brug.

Bij Suraems is een team van verpleegkundigen tewerkgesteld die gespecialiseerd zijn in het bieden van acute hulp. Zo is Suraems ook permanent met haar diensten aanwezig tijdens evenementen van Lustig en de paardenrace.