dinsdag 15 november 2016

Debat met VIDS op universiteit over grondenrechten inheemsen startsein publieke discussie

Bewustwordingscampagne VIDS bedoeld om nationale wetgeving aangepast te krijgen


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) is vorig jaar de nationale bewustwordingscampagne ‘Gedeeld of Verdeeld, Autonomie binnen Grenzen’ gestart. Een debat op de Anton de Kom Universiteit van Suriname komende vrijdag over de grondenrechten en andere rechten van inheemse volken, zal het startsein voor de publieke zijn discussie binnen deze campagne. De VIDS wil dat de jongeren ook meer weten over de internationale vonnissen. 

Ze zal daartoe twee debatten organiseren met relevante deskundigen.

In sommige landen, ook in Suriname, is geprobeerd de inheemse volken te assimileren tot 'gewone burgers' die niet meer het gevoel hebben dat zij een eigen volk zijn, aldus de VIDS dinsdag 15 november 2016 in een persbericht. 'Dat is niet gelukt.'

De Caraïben, Arowakken, Trio’s, Wayana’s en andere inheemse volken bestaan nog en willen ook als zodanig blijven bestaan in hun traditionele grondgebieden die hen rechtmatig toekomen, stelt de VIDS.

Inheemse volken hebben vanzelfsprekend dezelfde mensenrechten als elk ander mens, maar ook rechten als volk. De organisatie wijst erop, dat de internationaal erkende rechten van inheemse volken nog steeds niet wettelijk zijn vastgelegd in Suriname. Reden voor de VIDS om internationaal een rechtszaak tegen de Staat aan te spannen om dit af te dwingen. Suriname is daartoe veroordeeld.

De Surinaamse inheemse volken vragen om respect voor hun rechten. Zij willen op hun eigen wijze, met hun eigen tradities, cultuur en taal kunnen blijven leven in hun erkende woongebieden in Suriname. De bewustwordingscampagne van de VIDS is dan ook bedoeld om de nationale wetgeving aangepast te krijgen. Astrid Boedhoe, die is afgestudeerd op het thema ‘Grondenrechten’, is de hoofdspreekster tijden het debat vrijdag.

Ramen banketbakkerij Johan Huizingalaan te Amsterdam beklad vanwege Zwarte Pieten in etalage

Tekst 'You're racisit (sic)' voor bakker reden om Zwarte Piet op taart te vervangen door Roetveeg Piet
(Bron foto: RTV Noord-Holland)

De ramen van een banketbakkerij aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam, bij Slotervaart, zijn dit weekend beklad met teksten waarin de bakker wordt beschuldigd van racisme. Dat berichten vandaag, dinsdag 15 november 2016, zowel de Amsterdamse zender AT5 en de regionale zender RTV Noord-Holland.

Bakker Wil Dielen stond raar te kijken toen hij zondagochtend bij zijn winkel aankwam. Met witte verf stond er 'You're racisit (sic)' op zijn zaak geklad. Vermoedelijk, omdat hij zijn etalage had versierd met Zwarte Pieten, ook stond er een taart uitgestald met daarop een duidelijk zwart gekleurde Piet.

Voor Wil het het teken om alle Zwarte Piet-gerelateerde spullen uit zijn etalage te halen of af te dekken. De Piet op de taart is vervangen door een Roetveeg Piet.

Amnesty International: 'Aanhoudingen anti-Zwarte Piet-activisten in Rotterdam waren onrechtmatig'

Instellen demonstratieverbod door burgemeester Aboutaleb en ingrijpen politie 'disproportioneel'


Het demonstratieverbod dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam instelde bij de intocht van Sinterklaas en het ingrijpen van de politie toen dit werd overtreden, waren disproportioneel, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie roept op tot onderzoek naar het geweld dat de politie gebruikte bij de aanhouding van ten minste één van de demonstranten. Dit bericht de NOS vandaag, dinsdag 15 november 2016.

Volgens Amnesty heeft Aboutaleb met het algehele demonstratieverbod de vrijheid van meningsuiting van de anti-Zwarte Piet-demonstranten ten onrechte ingeperkt. Aboutaleb zou bovendien niet de bevoegdheid hebben om een tijdelijk demonstratieverbod in te stellen.
'Als de burgemeester bang was geweest voor gewelddadige tegendemonstranten had hij de vreedzame anti-Zwarte Piet-demonstranten moeten beschermen, niet hun recht moeten inperken', zegt woordvoerder Emile Affolter van Amnesty in Nederland op NPO Radio 1.

De aanhoudingen werden gerechtvaardigd, omdat de demonstranten hun plannen om te demonstreren niet van tevoren kenbaar hadden gemaakt. Maar, het ontbreken van zo'n kennisgeving is volgens internationale en nationale regels geen reden om demonstranten aan te houden, zegt Amnesty.

Aboutaleb zei gisteren dat hij vierkant achter de arrestaties staat, omdat niet ingrijpen tot gevaarlijke situaties had kunnen leiden. De mensenrechtenorganisatie stelt dat aanhoudingen, zelfs bij een demonstratieverbod, alleen mogen wanneer het absoluut noodzakelijk is. Amnesty is er niet van overtuigd dat dit afgelopen weekend het geval was. Omdat zowel de politie als de burgemeester verwees naar een noodverordening die er niet was, betwijfelt Amnesty of de autoriteiten de vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid wel serieus nemen.

De 31-jarige man die bij de intocht in Rotterdam werd aangehouden, omdat hij geprobeerd zou hebben een verslaggever van PowNed voor een rijdende auto te duwen, is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Dominicaanse goudzoeker in Lawagebied hakt arm Surinaamse collega af...

Twee goudzoekers gaan tijdens ruzie elkaar met houwers te lijf


De politie kreeg zondag 13 november een melding over een kappartij in het Lawagebied, in het zuidoosten van het land. Ter plaatse aangekomen trof de politie op de plaats van het delict een deel van een arm aan. Het slachtoffer was toen al overgevlogen naar Cayenne in Frans-Guyana voor medische behandeling, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 november 2016. 

Het motief van de kappartij is gelegen in een oude vete. De mannen werkten samen in het goudveld en op een gegeven moment is er een ruzie ontstaan die hoog oplaaide, waarbij beide mannen gewapend met houwers elkaar te lijf zijn gegaan.

De 42-jarige verdachte R. P. heeft daarbij een arm van de ander afgehakt. In het belang van het verdere onderzoek is de Dominicaan P. aangehouden en in verzekering gesteld. Over de gezondheidssituatie van het slachtoffer is nog niets bekend.

VHP-politicus Gajadien ziet groot gevaar in het verhogen van obligoplafond

'Het vragen om verhoging biedt regering meer ruimte voor meer ongecontroleerde leningen'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien ziet een groot gevaar in het voornemen van de regering om het obligoplafond in de Wet op de Staatsschuld met 20% aan te passen van 60 naar 80%. 'Het vragen om een verhoging zal de regering alleen maar meer ruimte bieden om verdere ongecontroleerde leningen te nemen. Ik roep hierbij alle politieke partijen, bedrijfslevenorganisaties en vakbonden op om zich hiertegen te verzetten, omdat uiteindelijk de werkende klasse alle gesloten leningen zal moeten terugbetalen', zegt de politicus vandaag, 15 november 2016, in het Dagblad Suriname. 

Het plafond voor de binnenlandse schuld wordt volgens een persverklaring van het ministerie van Financiën tijdelijk opgetrokken van 25% naar 30% en de buitenlandse schuld van 35% naar 50%. In artikel 2 van de wetswijziging, waarop de redactie van het dagblad de hand heeft weten te leggen, staat opgenomen, dat indien bij inwerkingtreding het obligoplafond is overschreden, de minister van Financiën ten aanzien van de overschrijding een beleidstraject moet uitzetten waarlangs gedurende 4 jaar, te rekenen van 1 november 2016 tot 1 november 2020, alle schuldverplichtingen van de staat onder de wettelijke obligoplafonds worden gebracht.


Ter overbrugging van de termijn van vier jaar, wordt het de minister mogelijk gemaakt om nieuwe geldelijke schuldverplichtingen, zowel binnenlandse als buitenlandse, ten laste van de staat te vestigen.

Gajadien denkt dat de regering bewust de publicatie van het BBP van 2015 heeft aangehouden, omdat anders minister Gillmore Hoefdraad van Financiën volgens de bepalingen in de Bankwet strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden voor het overschrijden van het obligoplafond. Echter benadrukt hij, dat de overtreding van de Bankwet reeds in de praktijk is gebeurd. Op de geldelijke schuldverplichtingen, gevestigd na verhoging van het obligoplafond, die in strijd zijn met deze wet staat in het wetsvoorstel aangegeven, dat Hoefdraad dan niet meer aansprakelijk zal zijn voor het overtreden van het obligoplafond. Ook niet na zijn aftreden als minister. De strafbepalingen komen in dit geval ook weg te vallen. Artikel 25 van de huidige wet geeft aan dat voor het opzettelijk overtreden van deze wet de minister wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren en een geldboete. Bij niet-opzettelijke overtreding van deze wet, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en een geldboete.

In de Wet op de Staatsschuld staat, dat de obligoplafonds berekend worden met het laatst gepubliceerde cijfer voor het BBP (Bruto Binnenlands Product) door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en met de wisselkoers geldig op het einde van dat jaar. Uit de cijfers van het ABS blijkt, dat nominaal BBP met 2.7% gekrompen is naar Srd 16.7 miljard in 2015. In 2014 was het BBP Srd 17.3 miljard. De Amerikaanse dollar-wisselkoers per eind 2015 daarentegen noteerde Srd 4,04 tegenover Srd 3,35 in 2014.

Gajadien zegt dat alle buitenlandse leningen nu tegen de koers van Srd 4,04 worden omgerekend, terwijl de reële koers reeds lang boven de Srd 7 ligt. Hierdoor ontstaat volgens hem een vertekend beeld van de werkelijke hoogte van de staatsschuld. Indien de regering een reële weergave van de schulden wenst te geven, moet zij volgens hem met de wisselkoers van de laatste zes maanden van het jaar werken.

De totale staatsschuld per september 2016 ligt op Srd 7.92 miljard op basis van een Amerikaanse dollar-wisselkoers van Srd 4,04. In augustus was de totale staatsschuld Srd 7.79 miljard. Dit blijkt uit cijfers die het Bureau voor de Staatsschuld op 28 oktober 2016 op haar website heeft gepubliceerd. De buitenlandse schuld bedraagt Srd 4.2 miljard. De binnenlandse schuld is opgekrikt tot 3.7 miljard. De totale schuld op de BBP komt hiermee op 47,51% te liggen.

Gajadien zegt verder, dat het obligoplafond wordt aangepast, omdat de regering in de afgelopen periode wanbeleid heeft gevoerd en een compleet chaotisch leengedrag heeft getoond. De zogenaamde inkomsten daarentegen hebben volgens hem ook niet kunnen garanderen, dat het BBP zal toenemen.

De regering zal De Nationale Assemblee (DNA) deze week nog vragen om aanpassing van de Wet op de Staatsschuld.

Vier mannen overvallen supermarkt aan Gompertstraat, Paramaribo

Buit bestaat uit mobiele telefoons en dagopbrengst groot Srd 5.000

Vluchtauto aangetroffen in Ramgoelamweg te Latour


Vier mannen hebben zondagavond een overval gepleegd op een supermarkt aan de Gompertstraat in Paramaribo. Volgens verklaring van de benadeelde W.L. hebben de overvallers vier mobiele telefoons en de dagopbrengst van Srd 5.000 buitgemaakt, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 1 november 2016. 

De overvallers zijn weggereden in een Toyota Mark-X. Die auto heeft de politie kort na de overval onbeheerd aangetroffen in de Ramgoelamweg. De politie van Latour heeft dit voertuig door een sleepdienst laten wegslepen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Geen quorum in Assemblee, huishoudelijke vergadering afgeblazen

Jogi (VHP): 'Het is duidelijk dat het rammelt in de coalitie'


De huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee is vandaag, dinsdag 15 november 2016, afgeblazen. 25 Leden van de coalitie hadden de presentielijst getekend, waardoor er niet vergaderd kon worden. Om rechtmatig te kunnen vergaderen zijn minstens 26 leden nodig. 

VHP-fractielid Mahinder Jogi vindt het een teken aan de wand. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons bevestigt op Starnieuws, dat 25 leden aanwezig waren. Twee leden van de coalitie waren afwezig en enkelen zijn ziek. Door gebrek aan quorum kon er dus niet worden vergaderd.

De oppositie heeft de presentielijst niet getekend. Jogi zegt in een reactie, dat ondanks dat twee leden van de Pertjajah Luhur overgelopen zijn naar de coalitie er geen quorum was. Hij wijst er op, dat de BEP, die deel uitmaakte van V7, een samenwerking met de NDP is aangegaan. 'En toch kan er niet gezorgd worden voor quorum. Het is duidelijk dat het rammelt in de coalitie.'

Twee mannen smokkelen 30 baal gele erwten vanuit Guyana Suriname binnen

Mannen (33 en 28) aangehouden en in verzekering gesteld

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

De politie van Nickerie heeft maandag F.A. (28) en de 33-jarige R.G. aangehouden op de Bastiweg te Clarapolder. Zij hadden 30 baal gele erwten gesmokkeld vanuit Guyana naar Suriname, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 november 2016.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie werd een geldboete van Srd 28.000 aan beide verdachten opgelegd. Hangende het onderzoek zijn ze in verzekering gesteld.

Ontvoerde drie maanden jonge baby is terecht

13-Jarig meisje die baby had ontvoerd is aangehouden en in verzekering gesteld


De drie maanden oude ontvoerde baby Rowencio Akobe is terecht en de 13-jarige Xaviera Cairo, die de baby had ontvoerd, is aangehouden in de omgeving van de Suralcoweg. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie vandaag, dinsdag 15 november 2016.

De politie ontving gisteravond telefonisch de melding, dat de verdachte zich met de baby op een adres in het district Para bevond. Xaviera werd daar aangetroffen, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Medisch bleek de baby in orde te zijn. De zuigeling is afgestaan aan de grootmoeder. Het kind zal voor verdere controle onderzocht worden door een kinderarts.

Xaviera is intussen voorgeleid. Na overleg met het Openbaar Ministerie is zij hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. Zij is ondergebracht in het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli,

Vakbondsman Sallons pleit voor werkvergunning voor zo'n 100 Haïtianen die hebben gesolliciteerd bij bacovenbedrijf FAI

'Zonder of met schoolpapieren, Surinamers willen geen veldwerk doen'


'Zonder of met schoolpapieren, Surinamers willen geen veldwerk doen. Als we willen dat vooral de agrarische sector meer moet produceren, kunnen we dat niet zonder veldwerkers. Mochten Surinamers zich blijven schuwen voor dit werk, moeten we de Haïtianen dat laten doen.' Woorden van bondsvoorzitter Michael Sallons bij het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) te Jarikaba vandaag, dinsdag 15 november 2016, in de Ware Tijd. 

Sallons weet dat het bedrijf spoedig een brief zal richten aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid waarin het zal pleiten voor een werkvergunning voor de ongeveer honderd Haïtianen die hebben gesolliciteerd bij FAI. Als de mensen hiervoor een verblijfsvergunning nodig hebben, ziet de bondsvoorzitter graag dat de overheid die in orde maakt. De vakbondsman beseft dat veel van de sollicitanten het land zijn binnengekomen met een toeristenkaart. 'Maar, het gaat voor ons duurder zijn om arbeiders van bijvoorbeeld Colombia naar Suriname te laten halen, terwijl de Haïtianen al in het land zijn.'

Hij wijst erop, dat het financieel beter gaat met het bacovenbedrijf en dat het van nu tot april vijfenzeventig tot honderd veldwerkers nodig heeft om meer te produceren.

'Als ik de Jaarrede van de president heb begrepen, wil de overheid dat het bedrijf met duizend hectare uitbreidt en daarvoor zijn meer veldwerkers nodig', onderstreept de bondsvoorzitter. Naar zijn zeggen staan Surinamers niet te popelen om dit werk te doen, 'omdat ze gewend zijn dat de politiek hun accommodeert met een baan bij de overheid. Soms kan ik mensen helpen met een werk als sluiswachter, maar ze willen kantoorwerk, ook al hebben ze geen diploma.'

Hij weet niet precies hoeveel Haïtianen werkzaam zijn bij FAI, maar dat aantal kan drie- tot vierhonderd zijn. Per medio september werd besloten te stoppen met het verstrekken van een toeristenkaart aan Haïtianen. Zij zijn de enige CARICOM-burgers die een visum nodig hebben om te reizen naar CARICOM-lidlanden.

Oud-Faya Blo militairen ontevreden over huidige taken als beveiligingsmedewerkers

Militairen van oordeel, dat security-taken niet tot het Nationaal Leger behoren

Speciale politie-eenheid Faya Blo diverse malen in opspraak geraakt door 'schietgraag' gedrag leden


Het ‘stinkt’ behoorlijk binnen het Nationaal Leger (NL). Zo schrijft vandaag, dinsdag 15 november 2016, de Ware Tijd te hebben vernomen van gelederen binnen het NL. Manschappen die verbonden waren aan de speciale politie-eenheid Faya Blo zijn zeer ontevreden over de huidige gang van zaken. Al geruime tijd worden deze militairen als security medewerkers tewerk gesteld bij particuliere organisaties zoals kindertehuizen, car centers, op goudvelden en bij personen die gelieerd zijn aan de coalitie. Dat terwijl de taak van het NL is het verdedigen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname. De manschappen noemen dit de neergang van de legerorganisatie. 

Er wordt gezegd dat majoor Harry Kassels, hoofd van Faya Blo, het brein is hierachter en de 'backing' heeft van de hoogste leiding van het ministerie. Deze zou hem de handen boven het hoofd houden.

Majoor Kassels onthoudt zich echter op dit moment van enig commentaar. Hij zegt dat groen licht hiervoor van zijn superieuren af te wachten. 'Als ik wat hierover zeg, zal ik het aan alle media vertellen en niet aan één medium.'

Ook waarnemend bevelhebber Adolf Jardim zwijgt in alle talen en lijkt liever zijn vingers niet te willen branden aan deze materie.

De extra verdiensten die het leger ontvangt voor security werkzaamheden komen niet bij de betreffende manschappen terecht. Zij krijgen hun ambtenarensalaris en komen in aanmerking voor extra vrije dagen.

In 2011 werd Faya Blo opgericht als speciale gemengde arrestatie-eenheid van politie en leger om de zware criminaliteit te beteugelen. In 2012 kwam Faya Blo in opspraak toen vier ongewapende mannen in Tout Lui Faut in een auto werden doorzeefd (zie foto top). Het viertal werd ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de beroving van een juwelierszaak in de Maretraite Mall. Sindsdien werd deze eenheid ter discussie gesteld.


Na het incident aan de Ruthlaan in januari 2015, waarbij de 16-jarige Dominio Hiwat dodelijk werd geraakt door kogels van een militair Faya Blo-lid, kwam Faya Blo weer in opspraak.

'President, uw cv past niet bij deze functie'

Bouterse niet in staat instituut president te beschermen 


Ik heb met een gevoel van afkeuring geluisterd naar de reden die president Desi Bouterse aandroeg voor het vroegtijdig verlaten van de Assembleevergadering van donderdag 3 november. Dit zoals hij zegt, vanwege het feit dat het parlementslid Asiskumar Gajadien (VHP-fractie) het instituut van de president op onjuiste manier zou hebben besproken. 

Allereerst kan ik mij helemaal vinden in de redevoering van Gajadien als hij stelt dat het gevoerde en het nog te voeren beleid van deze president vrouwen, maar ik denk ook mannen, noodzaakt te kiezen voor een inkomstenbron, die onder normale omstandigheden bij hen absoluut geen keuze zou zijn. Vanwege het feit dat de economie de verkeerde kant uit koerst, is ons land afgegleden van een situatie waar er genoeg werkgelegenheid was en wij met onze eerlijk verdiende gelden konden plannen en sparen. Maar, door het 'geld verdampend' beleid van Bouterse is deze situatie naar het negatieve veranderd.

Ook ik vind dat het instituut van de president beschermd dient te worden. Het is de plicht van elke waarachtige Surinamer die respect en liefde heeft voor dit land om ervoor te zorgen dat genoemd instituut beschermd wordt.

Waar ik mij aan heb gestoord, is het feit dat Desi Delano Bouterse zich geroepen voelde om het instituut van de president te moeten beschermen en wel op een dusdanige wijze waardoor hij met zijn uitspraken veel meer schade heeft aangebracht aan dit instituut. Hij had naar mijn gevoel toch nog liever die vertoning, die een president onwaardig is achterwege kunnen laten.

 Desi Delano Bouterse heeft naar mijn mening alleen al door het aanvaarden van het ambt ervoor gezorgd dat er een gigantische deuk is ontstaan en zoveel schade aan een eens gerespecteerd instituut is gebracht, dat het ons generaties zal kosten om dat respect en hoe wij tegen het instituut aankijken, te veranderen.

President, uw cv past niet bij deze functie. Een instituut met Ronald Venetiaan dat is overgenomen door Desi Bouterse is een behoorlijke afgang. Shame on us als Suriname, dat wij tot tweemaal toe gekozen hebben voor een individu dat slecht beleid voorstaat.

Het is een glashard gegeven dat een gedegen ontwikkelingsvisie ondersteund door een planmatige aanpak, ontbreekt.

Om een afdoend antwoord aan deze situatie te kunnen bieden, moeten wij beter nagaan hoe wij onze leiders kiezen. Dat de NDP de verkiezingen heeft gewonnen, is een vaststaand feit. Het volk heeft daarmee niet gezegd dat Bouterse president moest worden. Nu dat toch is gebeurd, komen steeds meer verbazingwekkende situaties aan de orde.

Het feit dat een president het presteert om in DNA (De Nationale Assemblee) een vertrouwelijk gesprek te onthullen en daarmee voorbij gaat aan de discretie die gepaard gaat bij zijn functie, is een grote schande. Wij hebben meegemaakt hoe de parlementsvoorzitter op diplomatieke wijze heeft getracht de president duidelijk te maken, dat het onderhavige onderwerp een gepasseerd station was en dat DNA op haar manier de kwestie had afgehandeld. Wel nu, de president had toen op zijn minst respect moeten hebben getoond aan dit wetgevende instituut. Helaas...

Het was overigens deze zelfde president die het parlement een poppenkast heeft genoemd. Het is misschien om die reden dat hij zich de rol van Pukkie of Jan Klaasen heeft toegemeten.

Er bestaat voor Desi Bouterse wel een laatste kans om een bijdrage te leveren aan het herstel van het eens onder Vene zo waardig instituut en dat is te bedanken en het volk de gelegenheid te bieden vanwege 'lessons learned' een nieuwe uitspraak te doen. Dit keer for one who really knows how to conduct him or her self.

Wayne Telgt

OM eist 15 jaar cel tegen verdachte van moord op bejaarde vrouw in Nickerie

40-Jarige verdachte heeft tijdens proces constant tegenstrijdige verklaringen afgelegd


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren tegen R.S. (40) een gevangenisstraf van vijftien jaar geëist, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht voor het verkrachten en vermoorden van de bejaarde B.D. in Nickerie in de nacht van 3 op 4 november 2015. Hij was als tuinman werkzaam bij de vrouw. 

De man heeft vanaf zijn aanhouding voet bij stuk gehouden, dat hij de vrouw niet heeft vermoord, maar de Officier van Justitie weigert dit te geloven. Dit berichten vandaag, dinsdag 15 november 2015, de Ware Tijd en Starnieuws.

De Officier van Justitie wierp gisteren tijdens haar requisitoir op, dat S. verschillende verklaringen heeft afgelegd die ook nog eens tegenstrijdig bleken zijn. Eerst had de verdachte verklaard dat hij, in de week van het misdrijf, op maandag voor het laatst op bezoek was geweest bij het slachtoffer. Later kwam hij daarop terug en zei hij dat hij woensdag voor het laatst bij haar was geweest.

De Officier van Justitie haalde verder ook aan, dat de verklaring van S. over de damesonderbroeken die tijdens het onderzoek in zijn huis zijn aangetroffen, niet geloofwaardig is. Hij zou beweerd hebben, dat het ondergoed aan zijn vriendin toebehoorde, maar de broer van de verdachte zei tegen de rechter, dat S. geen partner heeft.

Hij liet de rechter zelf tijdens zijn verhoor weten, dat de vrouw net als een moeder voor hem was. Om die reden zou hij haar dus niet hebben vermoord.

S. heeft dus steeds tegenstrijdige verklaringen afgelegd. De buurvrouw die gehoord werd, verklaarde dat zij het slachtoffer voor het laatst op maandag 2 november gezien had. Op dinsdag zag zij S. voorbijgaan en op woensdag hoorde zij hem roepen naar de vrouw. Tegen zijn broer had de verdacht gezegd, dat de vrouw ziek was en overleden was, terwijl hij al wist dat ze verkracht en vermoord was.

De psychologische en psychiatrische rapporten geven geen afwijkingen bij de man aan. De verdachte is geestelijk in orde.

Het lichaam van het slachtoffer werd in verre staat van ontbinding aangetroffen in haar woning. Ze was gekneveld achtergelaten. De vrouw was verkracht, gewurgd en aan haar hoofd waren verwondingen met een hamer toegebracht.

Op 28 november zal deze zaak voortgezet worden.

NPS-voorzitter Rusland vindt wetswijziging Staatsschuld niet verantwoord

Met wetswijziging krijgt de minister van Financiën alle ruimte krijgen om geld te lenen


'De Wet op de Staatsschuld in 2002 moest voorkomen, dat het land ooit in een financiële afgrond zou worden gestort, zoals dat gebeurd is in de jaren 1996-2000. De wet moest ervoor zorgen dat de regering, met name de minister van Financiën, op een verantwoorde manier omging met staatsgelden. Nu wil de regering deze wet uithollen en meer ruimte creëren om door te gaan met leningen. Terwijl de minister van Financiën een zonnig beeld schept in De Nationale Assemblee en interviews, wordt in de ontwerpwet aangegeven, dat de Surinaamse munt nog meer in waarde zal toenemen en het bruto binnenlands product tot 11% kan krimpen', zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag, dinsdag 15 november 2016, op Starnieuws.

De politicus blijft bezorgd over de financiële situatie. Met de voorgestelde wetswijziging zal de minister alle ruimte krijgen om geld te lenen. Ook zal de discipline, om te bezuinigen met overheidsuitgaven, teniet worden gedaan. De wet was volgens Rusland bedoeld om de samenleving te beschermen. Nu wordt alles weer teniet gedaan door het leningenplafond van 60 naar 80% te verhogen voor vier jaar.

In de nieuwe ontwerpwet wordt de verantwoordelijkheid van de minister geschrapt. Ook de strafbepaling bij overtreden van de wet door de minister van Financiën, wordt ongedaan gemaakt. 'Hiermee zijn wij terug bij af', aldus de NPS-voorzitter.

Rusland verwacht niet dat De Nationale Assemblee de regering tot orde zal kunnen roepen, omdat de coalitie met alles meewerkt.

Van te voren is het parlement niet gekend in het leningenbeleid. De Staatsobligatie van 550 miljoen Amerikaanse dollar kwam pas achteraf aan de orde in De Nationale Assemblee. De oppositie heeft een vergadering hierover aangevraagd, die echter niet is gehouden. 'Nu moet de volksvertegenwoordiging besluiten van de regering sanctioneren, zonder vooraf in kennis van te zijn gesteld. De regering houdt geen rekening met het college, omdat de coalitie toch de wet zal goedkeuren', stelt Rusland.

De politicus wijst er op dat er onjuiste informatie wordt verstrekt aan het volk. Zo doet de regering het voorkomen alsof 25% van de aandelen van de Merian-goudmijn van Newmont Suriname, in handen is van de overheid. De Staat heeft 5% en 20% van de aandelen van Staatsolie. Het bedrijf heeft de inkomsten hieruit ingecalculeerd in zijn bedrijfsvoering. Rekening houdend met royalty's, loonbelasting en operationele kosten, kan de Staat per maand ongeveer 3,75 miljoen Amerikaanse dollar binnenkrijgen uit de goudmijn. Een groot deel van dit geld moet echter gereserveerd worden voor aflossingen van de rente en leningen.

De Wet op de Staatsschuld 2002:

Van VOJ-scholieren is in 2016 62.4 procent geslaagd

In 2015 was slagingspercentage nog 64.3 procentHet ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft de landelijke examenresultaten op VOJ (Voortgezet Onderwijs voor Junioren)-niveau bekendgemaakt. De statistieken dateren vanaf het jaar 2008 tot op heden, zo bericht het Dagblad Suriname maandag 14 november 2016.

In 2008 was het totaal aantal geslaagden gesteld op 53.5%, van de in totaal 5.094 leerlingen. In 2009 bleek, dat 4.807 leerlingen aan het examen hadden deelgenomen, waarvan in totaal 57.1% is geslaagd.

Het onderzoek wijst uit, dat in 2010 4.269 scholieren examen hebben afgelegd, waarvan 59.3% is geslaagd. In 2011 was het totaal aantal geslaagden gesteld op 52.6%, waaraan 4.618 leerlingen hebben meegedaan. In 2012 is 63.5% geslaagd, waaraan 4.848 scholieren hebben geparticipeerd.

In 2013 hebben 5.015 leerlingen deelgenomen aan het examen, waarvan 56.1% is geslaagd. In 2014 was het aantal geslaagden vastgesteld op 61.6%, waaraan 5.277 scholieren hebben deelgenomen. Uit het onderzoek is gebleken, dat in 2015 5.582 scholieren hebben meegedaan aan het examen, waarvan 64.3% is geslaagd.

In 2016 is 62.4% geslaagd van de 5.499 leerlingen die deelnamen aan het examen.

In 2008 kwam 13.5% in aanmerking voor het herexamen en dat percentage is in 2009 gestegen naar 14.1%. In 2010 werd 13% aangewezen voor het herexamen, terwijl dit in 2011 steeg naar 15.5%. In 2012 is gebleken dat 14.2 % het herexamen moest afleggen, terwijl dit in 2013 14.6% bedroeg. In 2014 bleek dat 15.4% aan het herexamen onderworpen werd, terwijl dit in 2015 is gedaald naar 15%. In 2016 kreeg 13% van de leerlingen een herkansing.

'Net Churandy Martina in Torentje ontvangen en hij is echt de vrolijkste en meest positieve persoon van Nederland'

Premier Rutte ontvangt atleet Martina in zijn Torentje in Den HaagDe premier van Nederland, Mark Rutte, gaf het gisteren ruiterlijk toe, niet hij maar de Curaçaose topatleet Churandy Martina is de meest positieve Bekende Nederlander, zo meldt vandaag, dinsdag 15 november 2016, het Antilliaans Dagblad.

'Baas boven baas. Net Churandy Martina in het Torentje ontvangen  (zie foto - Bron: RVDen hij is echt de vrolijkste en meest positieve persoon van Nederland', aldus de premier gisteren op zijn Twitterpagina:


Martina, die net een contract heeft afgesloten met het Curaçaose toeristenbureau CTB, is blij met deze eretitel. 'Positiviteit is altijd mijn motto geweest en ik zal mijn best blijven doen om dit op anderen over te brengen.'

'Testen en direct behandelen is enige manier om hiv-epidemie op Curaçao te beteugelen'

Arts-epidemioloog Gerstenbluth pleit voor vervolg pilotonderzoek 2014 naar hiv-besmetting


Testen en direct behandelen, dat is de enige manier om de hiv-epidemie op Curaçao te beteugelen. Dat zegt Izzy Gerstenbluth, arts-epidemioloog bij Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz, voorheen GGD), die de bevolking adviseert om zich een keer per jaar te laten testen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 15 november 2016.

Gerstenbluth, hoofd van het Departement voor Epidemiologie & Onderzoek, is in overleg met stakeholders om te kijken of het pilotonderzoek uit 2014 naar hiv-besmetting op Curaçao in 2017 kan worden vervolgd, om te komen tot een nationale campagne voor de detectie van hiv op het eiland.

'In het kader van het pilotonderzoek deden huisartsen een speekseltest bij tal van patiënten die hiervoor toestemming hadden gegeven. Na twintig minuten was de uitslag van die test bekend. We hadden deelnemers aan het onderzoek uitgelegd, dat zij het resultaat bij de huisarts konden afwachten, of een telefoonnummer konden achterlaten, waarop zij alleen gebeld zouden worden als uit de test zou blijken dat zij met hiv geïnfecteerd waren.'

Het pilotonderzoek leverde registratie van een aantal nieuwe gevallen van hiv-besmetting op. 'Deze mensen kwamen direct in aanmerking voor zorg.'

Met hiv is tegenwoordig goed te leven, je kunt er oud mee worden, zegt de epidemioloog. 'De medicatie is enorm verbeterd, er zijn nauwelijks bijwerkingen, en de patiënt hoeft slechts één pil per dag te nemen. Maar, je moet het wel doen, die medicatie nemen, want zodra je stopt, begint het virus zich weer te vermenigvuldigen.'

Gerstenbluth legt uit dat iemand die pas besmet is, veel van het virus in zijn of haar bloed heeft. 'De concentratie is dan het hoogst, en daarmee ook de kans op besmetting van anderen. Naar gelang iemand wordt behandeld en medicatie gebruikt, neemt de concentratie af, en uiteindelijk is het hiv nauwelijks nog in het bloed te traceren. De kans op besmetting van een partner is dan klein. Hieruit volgt, dat als alle met hiv besmette personen bij ons bekend zouden zijn, en al deze mensen door ons worden behandeld, dat dan de kans op nieuwe hivbesmettingen in Curaçao zeer klein is. Als we iedereen kunnen helpen, gaan we eindelijk, na dertig jaar gestage toename van hiv-besmetting op het eiland, een daling in de cijfers zien. Dan kunnen we de huidige epidemie stelselmatig indammen.'

Het aantal mensen dat sinds de eerste registratie van hiv in 1985 in Curaçao met het virus is besmet, bedraagt 1.800.

Politica Omayra Leeflang ziet graag dat FEFFIK 4.000 arbeiders schoolt voor modernisering Isla op Curaçao

'SSC niet bevoegd of heeft niet de capaciteit om de scholing voor haar rekening te nemen'


Het opleidingsinstituut FEFFIK moet de 4.000 arbeiders scholen die in de toekomst nodig zijn voor de modernisering van de Isla-raffinaderij. Dat stelt Omayra Leeflang van Un Kòrsou Hustu in een schriftelijke verklaring, zo bericht vanochtend, dinsdag 15 november 2016, het Antilliaans Dagblad. 

De politica reageert op de presentatie van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) onlangs in de Staten. Het team hield in verband met het Memorandum of Understanding (MoU) tussen Curaçao en Guangdong Zhenrong Energy, een presentatie.

Het MDPT verklaarde tijdens de presentatie dat de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) belast wordt met de scholing van de arbeiders. Leeflang bekritiseert het feit dat de demissionaire premier Whiteman niet kan aangeven wanneer het kabinet besloot dat SSC de arbeiders gaat scholen.

SSC heeft niet de bevoegdheid of de capaciteit om de scholing voor haar rekening te nemen, zo oordeelt Leeflang. Via die organisatie is het ook niet mogelijk om diploma’s af te geven, de stichting kan ook geen curricula voor scholing opstellen. Als SSC de arbeiders moet scholen, dan zal dat alleen maar leiden tot een verspilling van miljoenen.

FEFFIK daarentegen heeft de bevoegdheid, faciliteiten en docenten om de arbeiders te scholen. Als de FEFFIK de 4.000 werknemers kan scholen, krijgt het de status van nationaal vormingsinstituut. Leeflang hoopt dat het kabinet met MAN-signatuur het proces van de modernisering van de raffinaderij op zich neemt en dit niet overlaat aan het MDPT.

Politieke partij MAN op Curaçao zal komende dagen lijst met kandidaat-ministers gereed hebben

Procedures binnen MAN schrijven voor dat partijraad over voordrachten moet beslissen


De sociaaldemocratische partij MAN zal waarschijnlijk pas in de tweede helft van deze week de lijst van kandidaat-ministers kunnen overleggen, zo laat partijvoorzitter Emil Walle vandaag, dinsdag 15 november 2016, in het Antilliaans Dagblad weten.

'Het was de wens van de formateur en de gouverneur om het tijdstip van maandagavond zes uur aan te houden als de tijd om de lijsten in te dienen. De partij heeft de formateur geïnformeerd dat de procedures voor het voordragen van kandidaat-ministers in acht moet worden genomen. De partijraad moet over de voordracht beslissen', aldus Walle.

De partijraad van MAN komt morgen bijeen.

De coalitiepartijen PNP en PAR, goed voor elk twee ministers, hebben de lijst met hun kandidaten wel ingeleverd. Dat hebben Henny Reinilia, partijvoorzitter van PNP, en politiek leider Zita Jesus-Leito van PAR verklaard. Het is niet bekend of PS de lijst al heeft ingeleverd.

Gregory Damoen, voormalig directeur van Financiën en in het verleden partijleider van Forsa Kòrsou, is door MAN benaderd voor de post van minister van Financiën. Dat heeft hij bevestigd. Damoen is in het verleden als bewindvoerder bij de Girobank benoemd nadat de Centrale Bank daar ingreep. 'Ik ben uiteraard bereid om indien nodig mijn bijdrage te leveren maar wil daar eerst over nadenken. De partij moet ook nog tot een besluit komen', aldus Damoen.

MAN heeft de namen van de kandidaat-ministers niet prijs gegeven. Walle verklaarde, dat de partij om de privacy van de kandidaten te beschermen, de namen niet noemt. 'Wij willen zo voorkomen dat er allerlei geruchten en speculaties ontstaan wanneer een kandidaat niet door de screening komt', aldus de voorzitter.

Drie maanden jonge baby ontvoerd door 13-jarig zwak begaafd meisje

Politie roept hulp bevolking in bij opsporing baby en de 13-jarige Xaviera Cairo


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname roept de hulp van de bevolking in bij de opsporing van de drie maanden oude baby, Rowencio Akobe, die gistermiddag, maandag 14 november 2016, tussen  half een en kwart voor een door de 13-jarige Xaviera Cairo uit een woning aan de Bernadette Derby Sionstraat, een zijstraat van de Goede Verwachting, is ontvoerd. 

De politie van Latour deed na een telefonische melding van de ontvoering het adres aan voor onderzoek. Bij aankomst verklaarde de aangeefster, de moeder van het jongetje, dat Xaviera kort tevoren bij haar thuis aanklopte voor een glas water. Na het water te hebben gedronken, verliet Xaviera de woning. De moeder verliet kort na Xaviera het huis om naar de winkel te gaan. Zij liet haar drie maanden oude baby in de woning achter, omdat een zwager van haar op het erf was.

Toen ze terugkeerde ontbrak van haar zoontje Rowencio elk spoor. Ook de zwager wist niets van de vermissing van het kindje af.

Zij vermoedde meteen dat Rowencio door Xaviera moest zijn meegenomen en schakelde de politie in. Naderhand kreeg de moeder van een vriendin te horenm dat ze een foto op sociale media had gezien van haar baby en een jongedame. Bij het zien van de foto herkende ze het meisje Xaviera aan wie ze eerder water had gegeven. Zij bracht de foto naar de politie.

Een zoekactie door verschillende politieeenheden heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Volgens verkregen informatie is Xaviera zwak begaafd. Haar juiste adres kon nog niet worden achterhaald. Wel is zij vaak te Goede Verwachting gezien. Het voorlopig politieonderzoek wijst uit dat zij eerder gepoogd heeft een ander kind in de buurt te ontvoeren.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.

De politie roept hierbij eenieder op die Xaviera met de drie maanden oude Rowencio heeft gezien en of de verblijfplaats dan wel de schuilplaats van Xaviera kent om deze door te geven aan de politie op het nummer 115, 404716 / 404565 of via de tiplijn 179.

Minister Dodson: 'De EBS gaat grondig doorgelicht worden door gerenommeerd, ervaren, consultancybureau'

Doel doorlichting is te voorkomen dat stroomtarieven fors verhoogd moeten worden


De NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal grondig worden doorgelicht. Hiertoe wordt deze week een contract getekend met een 'gerenommeerd, ervaren' consultancybureau. Dit bevestigt minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) maandag 14november 2016 in de Ware Tijd. Het doel is om de kosten die het staatsbedrijf maakt voor stroomopwekking dusdanig te verlagen, dat de tarieven voor bedrijven en huishoudens niet fors verhoogd hoeven te worden. 

'Zoals eerder is aangekondigd door president Bouterse, zal het bedrijf worden doorgelicht. We hebben alle voorbereidingen getroffen. De volgende stap nu is om deze week een contract te ondertekenen met het consultancy bureau dat het werk zal doen', legt de bewindsman uit zonder nog in details te treden en namen van consultants bekend te maken. Het gaat wel om een internationaal erkend bureau dat eerder in Suriname diensten heeft verricht voor Staatsolie. De minister benadrukt dat het om ter zake deskundigen gaat. 'Zij zetten ook Surinaamse deskundigen in en wij hebben ons eigen team van Surinaamse experts dat samen met ze gaat werken.'

Er is al een taakomschrijving opgesteld voor de consultants om vast te stellen wat ze precies moeten doorspitten, variërend van technische zaken tot de financiële aspecten van de onderneming.

Het streven is om de totale kostprijs die Staatsolie aan EBS doorberekent, die nu uitkomt op bijna 17 Amerikaanse dollarcent per kilowattuur, dichterbij het huidige niveau van 1 dollarcent te brengen. 

Dodson is het met de president en critici eens, dat de EBS-tarieven niet fors verhoogd hoeven te worden. Hij bevestigt, dat er vooral verbeteringen mogelijk zijn in de overeenkomsten die de overheid heeft met Staatsolie en Suralco voor het opkopen van elektriciteit ten behoeve van de EBS. Critici hebben vaker erop gewezen dat zeker de deal met Staatsolie zeer voordelig is voor Staatsolie, maar tegenovergesteld uitpakt voor de EBS.

Weer barricade op toegangsweg naar Rosebel-goudmijn

Bewoners Nieuw Koffiekamp plaatsen autowrakken op weg en nemen vervolgens de benen


De politie moest maandagochtend 14 november 2016, weer uitrukken om een barricade van de weg naar de Rosebel-goudmijn op te heffen. De autowrakken waren waarschijnlijk door een boze groep bewoners van Nieuw Koffiekamp op de weg geplaatst. 

'Ik werd om half vijf vanochtend op de hoogte gesteld van de barricade en omstreeks twaalf uur 's middags zijn de wrakken door zwaar materieel van Rosebel in aanwezigheid van de politie verwijderd', zegt Robby Ramjiawan, regiocommandant Midden Suriname van het Korps Politie Suriname in de Ware Tijd.

Bewoners en gouddelvers van Nieuw Koffiekamp hadden donderdag de weg naar de goudmaatschappij Rosebel Gold Mines/IAmGold op twee plaatsen gebarricadeerd op twee verschillende tijdstippen. Ze waren verhit, omdat ze het niet eens zijn met het terrein dat Rosebel aan hen heeft toegewezen om goud te delven. De politie heeft vandaag geen personen aangehouden, in tegenstelling tot donderdag.

Agenten troffen vanochtend wel drie personen aan bij de wegversperring, maar zij gaven aan dat ze niet betrokken waren geweest bij het opwerpen van de barricade. Ramjiawan: 'De mensen zijn slimmer geworden. Zij hebben de autowrakken op de weg gezet en zijn vertrokken. De politie kan mensen in verzekering stellen, maar we moeten dan wel de personen op heterdaad betrappen of gefundeerde verklaringen hebben.'

Districtscommissaris Kenya Pansa van Brokopondo is vandaag naar de plek van de barricade geweest. Waarschijnlijk zullen de goudzoekers morgen praten met het goudbedrijf. Rosebel Gold MinesIAmGold gaf eerder in een persbericht aan, dat de eis van de actievoerders om toewijzing van gebieden in Roma East voor goudwinning in strijd is met eerdere afspraken. Voor dit gebied kunnen ze niet in aanmerking komen, omdat Rosebel Gold Mines het nodig heeft voor de goudproductie. De multinational is sinds juni aan het mijnen in Roma East.

's Landsbosbeheer reageert op incident met jaguar in Boxel

Al geruime tijd doet LBB onderzoek naar burgers die beschermde diersoorten houden en fokken


Ten overvloede wijst 's Landsbosbeheer, LBB, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) er maandag 14 november 2016, via Starnieuws op, dat het verboden is om beschermde diersoorten fokken en te houden. Het houden van in het wild levende dieren in gevangenschap, waaronder katachtigen en apensoorten, brengt de veiligheid van de burger in gevaar. 

’s Landsbosbeheer (LVV) stelt, dat zij al geruime tijd bezig is met onderzoek naar burgers die zich hieraan schuldig maken. Maar, niet wordt vermeld of dat onderzoek een en ander heeft opgeleverd en zo ja, wat.

Een jongetje van twee jaar is zaterdag te Boxel ernstig verwond door een jaguar die door een ondernemer werd gefokt. De jaguar greep de jongen beet en liet zijn prooi pas los, toen omstanders hem achterna zaten. Het beest is ondergebracht in de dierentuin, terwijl de peuter in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ligt met een diepe bijtwond in de rug.

LBB wijst er maar weer eens op, dat er altijd gevaar is bij het houden van wilde dieren in gevangenschap. Niet alleen vormen ze een bedreiging voor de verzorger, maar ook voor de omgeving. Wilde dieren worden na enige tijd in gevangenschap onhandelbaar. Voor het fokken van internationaal beschermde diersoorten en andere beschermde diersoorten is een vergunning nodig, zegt LBB. Zij roept een ieder op die zich schuldig maakt aan het onrechtmatig ophouden van deze diersoorten. 'Zonder vergunning is het verboden deze dieren bij zich te hebben.'

Het verbod geldt voor alle in het wild voorkomende katachtigen, jaguar, poema, ocelot, jaguarundi en ocelotkat. Ook voor de beschermde apen kwatta, baboen, bergikeskesi (grijze capucijnaap), kwattaswagri en wanakoe geldt het verbod. Behalve voor de katachtigen en apen, zijn er ook beschermde vogels waarvoor het verbod opgaat: gonini en alle andere roofvogels, kaduri, twatwa (verboden om te vangen) en de oranje rotshaan. Burgers mogen ook de skapu loiri en son loiri niet fokken.