maandag 21 november 2016

AKMOS-voorzitter Binda: 'Een lening is geen structurele oplossing'

'De samenleving moet geprikkeld worden om tot de gewenste productie te komen'

'Ik  roep elke Surinamer op de straat op te gaan om wanbeleid halt toe te roepen'


De wijziging van de Wet op de Staatsschuld is op 18 november ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA). Hiermee wil de regering het obligoplafond van 60% naar 80% verruimen voor een periode van vier jaren, welke na goedkeuring aanvangt op 1 november 2016 en eindigt op 1 november 2020. 

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt maandag 21 november 2016 in reactie in het Dagblad Suriname: 'De ontwaarding van de Surinaamse munt zal verder toenemen. Als men nu het obligoplafond zal verruimen, zal dit in ieder geval de economie in het land niet herstellen. Zolang wij niet tot productie komen, zal niets helpen. Door steeds geld te lenen, kan het alleen maar erger worden voor elke Suriname. Een lening is geen structurele oplossing.'

Volgens Binda moet de samenleving geprikkeld worden om tot de gewenste productie te komen. En dat moet gerealiseerd worden door te investeren in die productiesector. Op deze manier zal er een duurzame oplossing bereikt worden. 'Het grondbeleid moet zodanig aantrekkelijk gemaakt worden dat de ondernemers kunnen beschikken over grond. Om dit te bewerkstelligen, zal er een hervormingsproces van het grondbeleid op gang gebracht moeten worden. Zo moeten er randvoorwaarden gesteld worden, zodat grondmisbruik door hoogwaardigheidsbekleders voorkomen kan worden.'

'Er zullen belastingincentives gekweekt moeten worden. Hiermee bedoel ik, dat er tegemoetkomingen moeten plaatsvinden. We hebben inmiddels enkele devaluaties achter de rug. We hebben zelfs een zware inflatie van zo'n 80%. Maar, de regering heeft niet gedacht om compensatiemaatregelen te treffen voor de middelgrote en kleine ondernemingen (MKO’s) in Suriname, zodat deze groep de deuren niet hoeft te sluiten. Door de belastingenmaatregelen, terecht of onterecht, betekent het dat men bezig is de laatste adem van de burgers af te knijpen, waardoor men genoodzaakt zal zijn om te sluiten.'

Volgens Binda schept de regering door al deze moordende maatregelen een forse interesse van de burger in de informele sector. Als men de ene weg moet sluiten, zal men een andere weg zoeken om het hoofd boven het water te houden en het liefst één waar er geen sprake is van belastingafdracht.

'Zo zal men zich nu uitgeven als taxichauffeur. Elke bootsman in het binnenland zal touroperator worden, enzovoorts. De smokkel van diverse producten zal ook gaan toenemen, omdat onze grenzen wagenwijd open zijn. De brandstofprijzen zullen verder de lucht ingaan. Hiervoor heeft de AKMOS ook gewaarschuwd, omdat deze situatie totaal niet gezond is voor het economische klimaat in het land. Daarom moet de regering de functionele maatschappelijke groeperingen eerst aanhoren.'

Binda vindt het een kwalijke zaak als het obligoplafond daadwerkelijk verruimd zal worden. 'We zijn bezig met iemand die het volk misleidt en continue fabeltjes verkoopt aan de hardwerkende burgers. De samenleving moet krachtig protesteren hiertegen. Men moet met massa’s opkomen. Wij zijn het volk. Onze vertegenwoordiging functioneert niet, omdat ze allemaal politiek gekleurd zijn. Daarom roep ik elke Surinamer op om de straat op te gaan om dit wanbeleid een halt toe te roepen, want op deze wijze kan er geen ontwikkeling plaatsvinden in het land', aldus Binda.

Vakbeweging blijft tegen verdere verhoging EBS-stroomtarieven

Econoom en PWO-voorzitter Zunder: 'Een groot deel bevolking kan het niet meer betalen'


De vakbeweging is nog steeds tegen de verdere verhoging van de stroomtarieven bij de NV Energie Bedrijven Suriname (NV EBS). Dit zegt Armand Zunder, econoom en voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO), vandaag, maandag 21 november 2016, in het Dagblad Suriname. De regering heeft zich volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet gehouden aan haar eigen Stabilisatie- en Herstelplan. Volgens het Fonds is het dringend noodzakelijk dat verdere verhoging van de stroom- en brandstofprijzen snel wordt doorgevoerd. 

'Wij willen niet dat het doorgaat, omdat door de koopkracht van de burgers door de devaluatie en de respectievelijke waardeverminderingen dagelijks op de Srd, een groot gedeelte van de bevolking het niet meer kan betalen', zegt Zunder.

Volgens de vakbondsleider zullen vooral de mensen die minder dan Srd 2.200 per maand verdienen het hoofd niet boven water kunnen houden. 'Laat staan de mensen die minimumlonen verdienen', aldus de econoom. Zunder zegtm dat de vakbeweging sinds de eerste aankondiging van de verhoging van de energietarieven heftig geprotesteerd heeft. Zo zijn op 13 mei en 2 juni grote protestmanifestaties in de binnenstad gehouden om het ongenoegen van de werkende klasse te uiten, omdat de ‘mensen het gewoon niet konden betalen’.

Achteraf werd deze eerste verhoging toch doorgevoerd en werd aangekondigd dat in september 2016 reeds de tweede fase van de verhoging haar intrede zou doen. Hij is blij dat de regering in heeft gezien, dat de koopkracht van de samenleving zodanig in gevaar is, dat een verdere verhoging niet is doorgevoerd.

Zunder zegt dat de vakbeweging pas op straat gaat wanneer de leden dit nodig achten. 'Wanneer bepaalde belangen van de leden bedreigd worden', zegt hij. Nu is er volgens hem geen sprake daarvan, omdat de verhoging van de nutstarieven nog niet is doorgevoerd. Vandaar dat er na de twee laatst gehouden protestmanifestaties weinig hierover is gesproken. Nu is de vakbeweging volgens hem bezig haar leden te trainen en te scholen. Daarnaast is ook een verjongingsproces ingezet. In ieder geval worden de ontwikkelingen volgens hem goed op de voet gevolgd.

President Desi Bouterse gaf eerder aan, dat de eis van het IMF om de brandstofprijzen drastisch aan te passen niet werkbaar was, omdat deze voor erupties in de samenleving zouden zorgen. Volgens het staatshoofd zullen de energieprijzen verder ook niet worden aangepast, zolang de NV EBS niet is doorgelicht, omdat de bedragen volgens hem best wel goedkoper kunnen.

Zunder is het ook niet eens met de vele belasting verhogende maatregelen die wederom invloed zullen hebben op het besteedbaar inkomen van de werkende klasse. 'Wanneer er weer ingegrepen wordt op het besteedbaar inkomen van de burgers en met name de werkers, dan hebben wij een probleem. Er is geen ruimte daar meer', zegt de econoom.

Volgens Zunder wil dat zeggen, dat de regering haar inkomsten elders zal moeten gaan zoeken. Dit kan volgens hem door het stimuleren van ondernemers om meer te gaan produceren, waardoor er meer winstbelasting wordt betaald. De PWO-voorzitter benadrukt, dat Suriname een open kleine importeconomie heeft waar bij de kleinste schommelingen, maatregelen genomen moeten worden dat ondernemers deze schommelingen doorberekenen in hun prijzen. 'Het zijn de consumenten, met name de mensen met vaste inkomens, die daarmee geconfronteerd worden. Dat is op dit moment een probleem', aldus Zunder.

De Rij- en Voertuigenbelasting is volgens hem één van de voorbeelden die op korte termijn de overheidskas kan spekken, maar aan de andere kant het de kleine man zal bemoeilijken waar hij zijn auto niet meer zal kunnen rijden. 'Alles zal uit het smalle inkomen van mensen moeten worden betaald. Wie zegt ons bovendien dat die middelen niet in de algemene pot terechtkomen en dus niet gebruikt worden om de kwaliteit van de wegen en infrastructuur te verbeteren', aldus Zunder. Hij blijft erbij deze zaken liever aan te houden tot 2018, waar volgens voorspellingen van de regering het goed zal gaan met de economie. Als de regering volgens Zunder vindt dat het relatief lage vermogensbelasting verhoogd moet worden, dan kan hij dat wel begrijpen.

Jongeman overleeft sprong van hoogste punt Wijdenboschbrug in Surinamerivier

Slachtoffer weet kabel vast te grijpen en is in kritieke toestand opgenomen in AZP


Een jongeman is in het weekend vanuit het hoogste punt van de Wijdenboschbrug in de Surinamerivier gesprongen. Het slachtoffer, P.T. heeft bij de val, op het nippertje, een kabel kunnen vastgrijpen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 21 november 2016. 

Enkele voorbijgangers die het voorval zagen gebeuren alarmeerden de politie.

Met de medewerking van een boothouder lukte het agenten om deze jongeman uit zijn benarde situatie te redden. Het slachtoffer is momenteel in kritieke toestand op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) opgenomen.

Het onderzoek naar de toedracht van de sprong duurt voort.

Brabantse volkszanger Rob van Daal houdt vol dat 'Oh Sylvana' niet slaat op Sylvana Simons

'Oh Sylvana' zou gaan over Russisch meisje dat door haar vriend is gedumpt...

'Als een of andere randdebiel een rare clip gaat maken, kunnen wij daar niets aan doen'


De Brabantse volkszanger Rob van Daal (zie foto - Bron: Rob van Daal) ziet geen enkele reden zijn nummer ’Oh Sylvana’ te wijzigen of in te trekken naar aanleiding van de commotie die vandaag, maandag 21 november 2016, ontstond om het lied. Zijn manager houdt vol dat het nummer niets met Sylvana Simons te maken heeft. 'Het is te triest voor woorden dat anderen deze beelden onder het nummer hebben gezet', aldus zijn echtgenote en manager Nikki Jeurninck. 

'Rob is gewoon een rasartiest die totaal niet met politiek bezig is. Wij laten dit gedoe overwaaien en gaan uiteindelijk gewoon lekker caranaval vieren met het nummer.'

Volgens de artiest gaat het nummer, geschreven door het muziekduo De Gebroeders Ko, over een Russisch meisje dat gedumpt wordt door haar vriend. De tekst: ’Oh Sylvana, wat ben je toch een zielepiet. Oh Sylvana, waarom pak jij je koffers niet. Je trekt alles uit z’n verband. Waarom ga jij niet emigreren, ’t is met jouw weer k.. met peren, je trekt alles uit z’n verband.

Halverwege het nummer is de melodie van 'Zie ginds komt de stoomboot' te horen. Geen verwijzing naar de Zwarte Piet-discussie, waarin Simons een zekere rol speelt, bezweert de zanger. 'Ik werd er door anderen op geattendeerd. Tekst en muziek zijn geschreven door de gebroeders Ko. Ik meende er zelf het Wilhelmus in te horen, maar inderdaad, het lijkt verdomd veel op 'Zie ginds'. Iedereen vraagt me nu ook wat ik van die Pieten-discussie vind. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in politiek. Maar, ik heb wel een mening over Sinterklaas ja. Dat is een kinderfeest en daar moet je vanaf blijven.'

Jeurninck zegt dat ze vandaag twaalf verzoeken heeft ingediend om door derden gemaakte filmpjes bij het nummer van internet te laten halen, omdat de makers hiervan inbreuk zouden maken op de muziekrechten. 'Ik ben er de hele dag mee bezig geweest, maar het duurt waarschijnlijk een aantal dagen voordat hier gehoor aan wordt gegeven.'

Ook de schrijvers Ton en Gerard Koopmans, de Gebroeders Ko, zeggen vandaag in BN DeStem geen spijt van het nummer het hebben. 'Waarom zouden we spijt moeten hebben? Wij hebben gewoon een hartstikke leuk carnavalsnummer geschreven', aldus Ton in de krant. 'Als een of andere randdebiel een rare clip gaat maken, kunnen wij daar niets aan doen'

Minister Plasterk biedt Aruba na zware regenval hulp aan

'Als Nederland een steentje kan bijdragen ter ondersteuning van Aruba doen we dat graag'


Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft hulp aangeboden aan Aruba. Het eiland werd afgelopen weekeinde getroffen door zware regenval waardoor onder meer auto's van wegen spoelden. 

Plasterk belde vandaag, maandag 21 november 2016, met minister-president Mike Eman van Aruba om te laten weten dat indien nodig de mariniers en het Recherche Samenwerkingsteam kunnen worden ingezet, zo bericht onder andere De Telegraaf.

Tot nu toe was dat niet nodig, maar Plasterk, die schrok van de beelden van de wateroverlast (zie foto - Bron: Twitter/NOS), heeft aangegeven dat dit aanbod blijft staan.

'Gelukkig zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar de materiële schade is groot en dergelijk noodweer heeft natuurlijk een grote impact op de bewoners van het eiland. Als Nederland een steentje kan bijdragen ter ondersteuning van Aruba doen we dat graag.’

Dierenactivisten vragen met demonstratie aandacht voor dierenrechtenvraagstuk

St. Henk Abrahams blijft protesteren tot wetgeving dierenwelzijn is verbeterd 


'De aarde is niet van mensen alleen, wij moeten rekening houden dat er ook andere levende wezens naast ons rondlopen', zei Cynthia Ashruf, voorzitster van de Stichting Henk Abrahams, vrijdag voor aanvang van de protestmars tegen dierenleed (zie foto's - Bron: Ruth San A Jong/Facebook). Naast de stichting Henk Abrahams deden leden van het Green Heritage Fund Suriname, de stichting Dierenbescherming en andere dierenvrienden mee met de loop, die bij de Palmentuin in Paramaribo begon. 

De protestloop van de organisaties werd een dag eerder gehouden dan gepland, omdat de Srefidensie Marathon op zaterdag plaatsvond.

De Stichting Henk Abrahams, die zich inzet voor dierenwelzijn, heeft met de demonstratie opnieuw aandacht gevraagd voor het dierenrechtenvraagstuk. Ashruf sluit zich aan bij de uitspraken die donderdag zijn gedaan door Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, die haar bezorgdheid uitte over de toediening van voedsel dat niet geschikt is voor bepaalde veesoorten.

'Wij staan achter hetgeen de voorzitster heeft gezegd, omdat dieren niet zo behandeld kunnen worden. Ik ben blij dat er stappen zijn genomen door het parlement om aandacht te besteden aan de behandeling van de wet. Maar, wij gaan helemaal niet akkoord met het onderdeel dierenproeven dat hierin is meegenomen.'

Ze benadrukt dat het veel te lang duurt voor de wet wordt goedgekeurd. 'We nemen aan dat de dierenvrienden in Suriname achter ons staan en wij zullen blijven vechten.' Ashruf gelooft dat met de aanname van de dierenwetten eindelijk maatregelen getroffen kunnen worden tegen kwaadwilligen die niet beseffen welke rol dieren vervullen in het dagelijks leven. De organisatie zal volgens haar blijven protesteren, totdat de wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn verbeterd is.

Supermarkt te Santo Dorp door drie mannen overvallen

Buit Srd 4.000, opwaardeerkaarten mobiele telefonie, flessen rum, telefoons en sieraden


Drie mannen hebben vanochtend, maandag 21 november 2016, kort na opening een supermarkt overvallen in het politieressort Santo Dorp. Een slachtoffer werd door de overvallers mishandeld en liep daarbij een barstwond op. 

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de mannen gewapend waren met een vuistvuurwapen en een jachtgeweer met ingekorte loop. Zij zouden ervandoor zijngegaan met Srd 4.000, opwaardeerkaarten, flessen rum, mobiele telefoons en sieraden

'Regering wacht niet op het IMF, het land moet bestuurd worden'

Hoefdraad: 'Ernstige verschillen van mening met IMF over afbouw stoom- en brandstofsubsidie'


'Als het IMF een open mind heeft, dan raken wij snel uit de impasse waarin wij nu beland zijn'


De regering kan niet wachten op het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het land moet bestuurd worden. Dat stelt minister Gillmore Hoefdraad van Financien vandaag, maandag 21 november 2016, in onderstaande persverklaring. 

'Het recente IMF-bezoek was een reguliere Artikel-4 missie die in het algemeen de economische ontwikkelingen en vooruitzichten onderzoekt. De autoriteiten ontkennen categorisch de uitspraken die in de pers zijn verschenen dat er harde afspraken zijn gemaakt om energie en brandstof tarieven op te trekken in januari 2017.


De boodschap aan de IMF-missie was dat brandstofbelasting alleen verhoogd zal worden op basis van onze observaties over de economie. Over elektriciteit is gezegd dat eerst een onderzoek van een internationaal bureau wordt afgewacht.

De autoriteiten hebben het argument aangehaald dat de terugval van de groei, ook door het IMF, te laag was ingeschat en de projecties op basis daarvan herzien moeten worden. Als dit in een later stadium blijkt, moet er kunnen worden toegegeven dat het uitgangspunt verkeerd was, en moeten eerder voorgestelde maatregelen opnieuw worden geprogrammeerd. Het IMF is erop gewezen dat wij anders het gevaar lopen dat de economie in een nog zwaardere recessie terechtkomt.

Er is met het Surinaamse programma resultaat geleverd op cruciale gebieden die de regering als prioriteit ziet om de economie te balanceren en wederom op het groeipad te trekken. Deze zijn: het sterk terugdringen van het begrotingstekort, opbouw van de monetaire reserves, vrij laten van de wisselkoers, verbeteren van het sociale vangnet en het voorbereiden van wetshervorming en institutionele versterking.

Gaandeweg de tweede helft van dit jaar werd duidelijk dat de economische recessie scherper dan eerst ingeschat om zich heen grijpt en de koopkrachtdaling grotere proporties aanneemt. Hierdoor wenst de regering verzwarende maatregelen te temporiseren. Het gaat voornamelijk om de verhoging van de brandstofprijzen en elektriciteitstarieven. Met het IMF was afgesproken die per begin 2017 volledig zouden zijn opgetrokken tot het niveau waarop geen overheidssubsidies op deze goederen meer nodig zijn. Volgens de overheid is, gelet op de draagkracht van grote delen in de samenleving, dit later in 2017 of pas in 2018 mogelijk. Dit verschil van opvatting was reeds duidelijk in september toen de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank een onderhoud hadden met de Deputy Managing Director van het Fonds. Er is toen gezegd dat partijen, de overheid en het IMF-team, wederom om de tafel zouden kunnen gaan in 2017, indien daartoe aanleiding wordt gevonden. Echter zijn de visies nog niet samengesmolten. Mogelijk lopen ze zelfs verder uiteen. Dit is het geval ten aanzien van de rentevoet en de door het Fonds uitgevoerde aannames bij schatting van de monetaire reserves.

Bij de autoriteiten kan het er niet in, dat de financieel zwaar getroffen bedrijven en huishoudens hogere rentes voor hun leningen zouden moeten betalen. Ook de Staatskas kan het niet opbrengen om duurder schatkistpapier uit te zetten. Dit kan zeer negatieve gevolgen voor de entiteiten en ook het financieel systeem als geheel hebben.

Ook zijn de autoriteiten zeer verbaasd erover dat het IMF-team aan journalisten en parlementariërs een zeer technische definitie van de internationale reserves heeft voorgehouden. Hierdoor zou er maar 1 maand importdekking zijn.

Echter, de reserves zijn juist weer opgekrikt. Eind oktober bedragen de reserves zoals gepubliceerd door de CBvS, en nota bene volgens definities die zij altijd hanteert en die door technische assistentie missies zijn geaccordeerd, US$ 371 miljoen. De Centrale Bank van Suriname is gestadig bezig reserves op te bouwen. Met de geslonken importen, die mede door bezuinigingen een realistischer beeld geven van onze importbehoefte, is dit een dekking van ongeveer 4.5 maanden. Daar zijn de importen door de grote mijnbouwbedrijven van uitgesloten omdat die zelf voor hun deviezen zorgen. Dit zijn de gebruikelijke definities die de Surinaamse autoriteiten nationaal en internationaal presenteren.

Het IMF-team daarentegen heeft de berekeningen en de macro-tabellen niet met de overheid gedeeld, wat hoogst ongebruikelijk is, ook bij een Artikel-4 missie. Vergaande en ongenuanceerde uitspraken van het IMF over de schuldpositie en international reserves tegenover politici en de pers leiden alleen tot verwarring en onrust bij het breder publiek. De data aanvragen van het IMF-team waren zeer rijkelijk en de autoriteiten hebben alle transparantie gegeven. In november is er nog 98 kg goud ter waarde van 3.8 miljoen Amerikaanse dollar aan de reserves van de Centrale Bank toegevoegd.

Er is aangetoond dat de zwaarste maanden van de dip van de reserves achter de rug zijn. De achterstanden in de betalingen van olie importen zijn er niet meer. Als er op de internationale kapitaalmarkt geen geloof in Suriname bestond, zou er geen drie maal overschrijving op de bond zijn geweest. Samengevat was er op vele punten overeenstemming met het IMF maar er zijn ook nog zaken waarover er ernstige meningsverschillen zijn. Daar zitten wij nog steeds mee en als het IMF een open mind heeft, dan raken wij snel uit de impasse waarin wij nu beland zijn. Dat is ons standpunt in de relatie met het IMF.

Wij zijn van goede wil maar we kunnen uiteraard niet wachten op het IMF met het besturen van het land en om maatregelen te treffen om het economische klimaat te verbeteren. Het is helder dat de Surinaamse autoriteiten het glas als halfvol zien en de recente IMF-missie.'

Coalitie in parlement vindt verhoging leningenplafond niet nodig

Na bestudering Wet op Staatsschuld en huidige situatie heeft coalitie andere zienswijze dan regering


De coalitie heeft als voorlopig standpunt dat verhoging van het leningenplafond niet nodig is. Na bestudering van de Wet op Staatsschuld en de huidige situatie, heeft de coalitie in De Nationale Assemblee een andere zienswijze. Dit zegt waarnemend fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, vanmiddag, maandag 21 november 2016, op aan Starnieuws. 

'De wet moet wel worden aangepast om voorzieningen voor speciale situaties de definiëren', aldus Abdoel.

De Wet op Staatsschuld van 2002 geeft in artikel 3 lid 5 de regering voldoende ruimte. Voor overschrijding van een obligoplafond geldend krachtens de leden 1, 2 en 4 van dit artikel, is goedkeuring bij wet vereist . Dit lid geeft volgens de coalitie de regering voldoende ruimte om projecten die middels buitenlandse financiering uitgevoerd zouden worden en die binnen de ontwikkelingsvisie passen uit te voeren. Echter dient dat bij wet geregeld te worden.

'Wij zijn de mening toegedaan, dat de regering daarnaar dient te kijken. In samenspraak met de regering is de coalitie bezig om deze optie verder te bestuderen. Het wetsontwerp zal geamendeerd worden of er zal een nota van wijziging worden gepresenteerd', zegt Abdoel.

De coalitie stelt ook dat het leningenplafond niet is overschreden. 'Wij werken met de Wet op Staatsschuld. Het IMF heeft zelf ook aangegeven dat er verschillende normen zijn die internationaal gehanteerd worden. Wij houden ons aan de wet die voor ons allemaal geldt', zegt Abdoel.

Beroofde 20-jarige taxichauffeur springt op Indira Gandhiweg uit kofferbak van zijn rijdende taxi

Twee criminelen laten taxi achter op hoek Rashied Pierkhan- en Magentakanaalweg en stappen in andere taxi


De 20-jarige L.K., die in zijn vrije tijd taxiritten rijdt, is in de nacht van vrijdag op zaterdag 19 november overvallen door twee mannen die zich als klanten voordeden. De man was op die bewuste avond gestationeerd voor een taxibedrijf aan de Slangenhoutweg in Paramaribo, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 21 november 2016.

Daar werd hij benaderd door een klant, die later samen met een ander, hem heeft beroofd van zijn voertuig en een tas met persoonlijke spullen. De bestemming van de klant was Santi Gron. In het dorp Santi Gron aangekomen, stapte de tweede verdachte in de wagen. Na zo'n tien minuten rijden, vroegen de klanten de taxichauffeur om te stoppen. Beide klanten stapten uit om te urineren. Toen zij terugkwamen, trok een van hen een mes. Onder bedreiging van het mes moest de taxichauffeur uitstappen en in de kofferbak plaatsnemen. De daders stapten hierna in de wagen en reden weg.

Het lukte de taxichauffeur om op de Indira Gandhiweg ter hoogte van de Welgedacht C-weg de kofferbak open te krijgen. Hij sprong uit de kofferbak van de rijdende taxi en meldde zich meteen bij de politie van Nieuwe Grond.

Kort na de aangifte kreeg de politie melding dat het voertuig van K. op de hoek van de Mohamed Rashied Pierkhanweg en Magentakanaalweg onbeheerd was achtergelaten. Omstanders hebben de politie hierover geïnformeerd. De daders hebben het voertuig daar achtergelaten, omdat de wagen een lekke band kreeg. Omstanders hebben gezien dat twee mannen uit de wagen waren gestapt en op de hoek van de Leiding 21b en de Mohamed Rashied Pierkhanweg een andere taxi hebben genomen.

De politie heeft informatie ontvangen over die tweede taxi. Die andere taxichauffeur werd opgespoord en staande gehouden. Volgens deze taxichauffeur werd hij benaderd door twee mannen met rastahaardracht. Hij heeft de twee gereden naar de Mottonshooplaan. Daar zijn ze uitgestapt. De taxichauffeur droeg geen kennis over de voorafgegane beroving. De politie heeft het voertuig van de benadeelde weggesleept. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Politie Amsterdam nog geen idee wie achter moord op Rosleny Magdalena (28) zit in Zuidoost

Social media en opsporingsprogramma's op tv worden ingezet om getuigen te vinden


Het is nog onduidelijk wie er achter de dood van de 28-jarige Rosleny Magdalena zit, die afgelopen donderdag in Amsterdam-Zuidoost door schoten om het leven is gekomen. De politie is een grootschalige zoekactie begonnen naar getuigen, zo bericht de Amsterdamse zender AT5 vandaag, maandag 21 november 2016.

Een eerdere oproep leidde er nog niet toe dat mensen zich hebben gemeld, zei een woordvoerder maandag. Daarom brengt de politie de zaak onder de aandacht in diverse opsporingsprogramma's op de lokale en regionale tv-zenders en in Opsporing Verzocht.

Ook komen er in de omgeving van de schietpartij tekstkarren te staan waarop getuigen wordt gevraagd zich te melden. Verder zet de politie Facebook in voor een digitaal buurtonderzoek en is er beeldmateriaal in beslag genomen van camera's in de wijde omgeving van de plek waar de vrouw is gevonden. Die beelden moeten volgens de zegsman nog worden bekeken.

De vrouw, moeder van een kindje van zes, lijkt een bewust doelwit te zijn geweest. Ze was niet bekend bij politie en justitie. Het slachtoffer stierf ter plekke aan haar verwondingen op een bruggetje bij het Maldenhof, langs het Gaasperdammerpad in Amsterdam-Zuidoost.

DENK zeer bezorgd over veiligheid kandidaat-Tweede Kamerlid Sylvana Simons

Laatste incident is een video van liedje 'Oh Sylvana' op internetDe politieke beweging DENK maakt zich grote zorgen over de veiligheid van haar kandidaat-Kamerlid Sylvana Simons. DENK gaat daar morgen over praten met de verantwoordelijke diensten van de overheid. Dat maakte Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu van DENK vandaag, maandag 21 november 2016, bekend, zo berichten onder andere De Telegraaf en Omroep West. 

De beweging reageert daarmee op het „onveiligheidsgevoel” dat rond Simons is ontstaan. Jongste incident is de video van het liedje Oh Sylvana met beelden van Simons.

Het Haagse gemeenteraadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij gaat vandaag een klacht indienen bij Bureau Discriminatiezaken. Aanleiding is een filmpje rondom het 'carnavalslied' 'Oh Sylvana'. In het filmpje, waarin DENK-politica Sylvana Simons te zien is, wordt verwezen naar een lynchpartij.

Afgelopen week ontstond ophef rondom het lied 'Oh Sylvana' van de Brabantse zanger Rob van Daal. Veel mensen zagen de tekst als verwijzing naar Sylvana Simons, maar Van Daal heeft dat ontkend.


Toch verschenen er verschillende filmpjes rondom het nummer waarin Sylvana Simons te zien is. In een van de filmpjes wordt een verwijzing gemaakt naar een lynchpartij.

Voor het Haagse raadslid Faïd zijn daarmee alle grenzen overschreden. 'Het is een afglijdende schaal', zegt Faïd. 'Die man ontkent dat het over Sylvana gaat. Maar, het liedje maakt wel dat het filmpje wordt gemaakt. En dit roept gewoon op tot geweld.' Faïd gaat vanochtend met enkele anderen naar Bureau Discriminatiezaken. Eerder plaatste ze al een bericht op Facebook waarin ze mensen oproept hetzelfde te doen.

Kuzu noemt het filmpje walgelijk, vreselijk en absurd: 'Er zijn geen woorden voor.' Hij spreekt over 'vijandsdenken'. Hij roept premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher op er afstand van te nemen: 'Ze zouden het signaal moeten afgeven dat dit niet acceptabel is.'

Simons wordt onder meer afgebeeld als Zwarte Piet en naakte Afrikaanse vrouw.

Ook is haar hoofd geplakt in beelden die verwijzen naar de lynchpartijen van de Ku Klux Klan, de racistische organisatie die in de VS met geweld protesteerde tegen de afschaffing van de slavernij en de burgerrechtenbeweging van Afro-Amerikanen.

(Bron foto: screenshot YouTube)

Nieuwe leermethode op basisscholen functioneert niet goed

Er zijn nog geen boeken gedrukt voor het zevende en achtste leerjaar


Er kleven haken en ogen aan de nieuwe leermethode die op basisscholen is ingevoerd. Een van de onvolkomenheden is, dat de methode in het zesde leerjaar stopt, immers, er zijn geen boeken gedrukt voor het zevende en achtste leerjaar, zo bericht althans de Ware Tijd vandaag, maandag 21 november 2016.

Ook zijn de leerkrachten nog niet getraind. Hierdoor moet men na het zesde leerjaar weer teruggaan naar de oude methode. Dit werkt naar zeggen van leerkrachten frustrerend. De nieuwe leermethode wordt bovendien als moeilijk omschreven en bevat voor de leerlingen teveel lesstof in een keer. Ouders kunnen hun kinderen thuis nauwelijks helpen, omdat de methode ook voor hen totaal nieuw en onbekend is. Leerkrachten die niet zijn getraind in de nieuwe leermethode, kunnen moeilijk invallen als een leerkracht is uitgevallen.

Juf Osta van OS Brokopondo noemt de overstap van oud naar nieuw frustrerend. Volgens haar raken de leerlingen in de war. Juffrouw Jenny van leerjaar acht van OS Bigiston onderkent dit en stelt dat het oude systeem beter was. Ze vindt het lastig om te werken met leerlingen die in de onderbouw volgens de oude methode les hebben gekregen. 'Er is een grote gap, ik moet dan terugvallen op de oude methode.'

Zorgjuf Ester, verbonden aan de H.P.G. Latourschool, zegt dat de leerlingen in leerjaar 1 met leesproblemen te maken hebben. Als zorgjuf begeleidt ze leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Volgens haar zijn de kinderen van het eerste leerjaar tegen het eind van het tweede kwartaal wel zelfstandig. Ze merkt echter op, dat wanneer leerlingen in de eerste klas terechtkomen, ze de klanken wel kennen, maar een probleem hebben om die bij elkaar te brengen.

Vrouw (27) thuis aan Surya Nagarweg in haar slaap door twee mannen overvallen en mishandeld

Onder bedreiging vuurwapen moet vrouw oorbellen, ringen, 2.300 euro en cellulaire afgeven


Een 27-jarige bewoonster aan de Surya Nagarweg kreeg zaterdagochtend de schrik van haar leven toen zij in haar slaapkamer werd verrast door twee mannen, van wie één gewapend was met een vuistvuurwapen. Onder bedreiging van het wapen werden van het slachtoffer haar oorbellen en ringen afgepakt en verder werden ook nog 2.300 euro en haar mobiele telefoon buitgemaakt. 

Na de daad zijn de daders er met het voertuig van het slachtoffer, een Nissan Fuga, vandoor gegaan, zo meldt het Dagblad Suriname vandaag, maandag 21 november 2016.

Volgens de vrouw heeft zij de daders niet kunnen zien vanwege het feit dat het donker was. Zij heeft klappen op haar hoofd moesten incasseren.

De politie van Houttuin heeft een aangifte opgenomen. Uit het politieonderzoek blijkt, dat de daders via de achterdeur zich toegang tot de woning hebben verschaft. Die deur werd geforceerd. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Gajadien (VHP) wil dat minister Hoefdraad exacte cijfers monetaire reserves verstrekt

‘Monetaire reserves met administratieve slimheden opgeblazen’ 

Hoefdraad lijkt bevindingen van het IMF niet serieus te nemen


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën duidelijkheid moet geven over de exacte cijfers van de monetaire reserves op dit moment. 'Men heeft steeds administratieve slimheden toegepast om onze monetaire reserves op te blazen', zegt de VHP’er vandaag, maandag 21 november 2016, in het Dagblad Suriname. 

De politicus is het eens met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wanneer gesteld wordt, dat valuta-swaps en de kasreserve van commerciële banken niet gerekend mogen worden tot monetaire reserves, omdat deze inderdaad niet ter beschikking van de Staat zijn. De vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stellen, dat de monetaire reserve van Suriname minder dan een maand aan importen dekt.

De bewindsman deelde hierop als reactie in de media mee, dat de monetaire reserve per eind oktober 371 miljoen Amerikaanse dollar en dat is volgens hem goed voor een importdekking van 4,5 maand als de mijnbouwimporten niet worden meegenomen.

Gajadien zegt, dat Hoefdraad ook duidelijk moet aangeven op basis waarvan hij op de 371 miljoen is gekomen. 'Wij hebben vanaf 2014 aangegeven, dat de cijfers niet reëel zijn. Gelukkig geeft het IMF dat nu ook aan', aldus Gajadien.

De politicus zegt verder bezorgd te zijn na de recente mededelingen van het IMF die stelt, dat de economische situatie erger is dan eerder was gedacht. Ondanks het feit, dat Hoefdraad de bevindingen van het Fonds niet serieus lijkt te nemen, doet de VHP’er dat in ieder geval wel. 'Het gaat niet alleen om het land, maar alle internationale investeerders maken daarvan gebruik', aldus Gajadien.

12-Jarig meisje te Latour verkracht en beroofd

Meisje onder bedreiging van een mes verkracht - Dader nog spoorloos


Een 12-jarig meisje, dat vrijdagavond alleen thuis was aan de Goelgoelaweg in het politieressort Latour, Paramaribo, is verkracht en beroofd. Volgens het meisje was zij in haar slaapkamer toen zij opeens  geklop op de voordeur hoorde. Zij kwam uit haar slaapkamer en deed vervolgens de deur open. Tot haar schrik zag zij een onbekende man. Uit vrees rende het meisje haar slaapkamer in. De verdachte stapte de slaapkamer van het meisje binnen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 21 november 2016.

Volgens het slachtoffertje was de verdachte gewapend met een mes. Onder bedreiging van dat mes sommeerde hij het slachtoffer om haar kleding uit te trekken. Het meisje weigerde dat waarna zij in de keuken werd gesleurd en daar onder bedreiging van het mes verkracht.

Vervolgens is de verkrachte met medeneming van een telefoon ervandoor gegaan. Het slachtoffertje stapte meteen naar de politie en terwijl zij bezig was aangifte te doen, kwam haar moeder op het bureau aan. Het meisje werd na de aangifte met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Bij onderzoek in de woning heeft de politie een bebloede baddoek aangetroffen en in beslag genomen voor onderzoek. De politie van Latour heeft het verdere onderzoek overgedragen aan Opa Doeli.

Doorbraak in conflict tussen goudzoekers Nieuw Koffiekamp en Rosebel/IAmGold

Goudzoekers mogen goud winnen uit erts dat niet meer door Rosebel wordt gebruikt

Het gaat om tijdelijke oplossing tot goudzoekers nieuw werkgebied toegewezen hebben gekregen


Goudzoekers in Nieuw Koffiekamp zullen na lang onderhandelen weer aan het werk kunnen. Starnieuws bericht vanochtend, maandag 21 november 2016, te hebben vernomen, dat afgelopen weekend een doorbraak is bereikt tussen partijen. De goudzoekers zullen in staat worden gesteld goud te zoeken in erts dat niet meer wordt gebruikt door Rosebel Gold Mines/IAmGold. Er zit nog voldoende goud in de toplaag die uit de mijn wordt gehaald. 

Deze oplossing is voor enkele maanden. In de tussentijd wordt gezocht naar een gebied waar de goudzoekers hun activiteiten kunnen ontplooien.

Eerder verklaarde minister Regilio Dodson dat het niet alleen gaat om het zoeken naar goud, maar om de ontwikkeling van Nieuw Koffiekamp. De afspraken moeten nog vastgelegd worden, waarna partijen de protocollen kunnen tekenen.

Een jaar lang is gesproken tussen Nieuw Koffiekamp, de ondernemers verenigd in Makamboa en de Canadese multinational IAmGoldvoor een structurele oplossing. De goudzoekers zijn verwijderd uit de mijn van Rosebel Gold Mines, uit de zogenoemde Roma Pit (zie foto). Er werd hun een nieuw gebied aangewezen, maar Makamboa heeft verschillende bezwaren aangevoerd. Tot twee keer toe werd hierom de toegangsweg naar de goudmijn gebarricadeerd. De afgelopen week zijn er intensieve gesprekken gevoerd tussen Natuurlijke Hulpbronnen en vertegenwoordigers van Nieuw Koffiekamp. Deze week moeten de afspraken worden gefinaliseerd.

Regen weerhoudt ruim duizend mensen er niet van om Internationale Bazaar op Curaçao te bezoeken

Bazaar in kader van Dag van het Kind


Ondanks de aanhoudende regen hebben meer dan duizend mensen gisteren de vijfde editie van de Internationale Bazaar op Fort Amsterdam bezocht. De bazaar wordt om de twee of drie jaar georganiseerd in het kader van de Dag van het Kind, door de stichting Uniting for Children Curaçao (UCC). Deze stichting werd in 2001 opgericht door de Directie Buitenlandse Betrekkingen (IBB) en het Corps Consulaire Curaçao (CCC), zo schrijft vandaag, maandag 21 november 2016, het Antilliaans Dagblad.

Oprichtster en bestuurslid van UCC, Lucita Moenir Alam, zegt dat de regen gisteren de pret niet heeft mogen drukken. 'Hoewel veel mensen waren afgeschrikt door de wateroverlast op Aruba, is men hier toch in groten getale komen opdagen, al dan niet gewapend met paraplu', aldus Moenir Alam.

Na een enthousiaste openingsrede door de beschermvrouwe van de bazaar, gouverneur Lucille George-Wout, kon het cultureel programma, bestaande uit folkloristische dansen, poëzie en mariachi, van start gaan. Alle groepen gaven acte de présence, sommigen van hen in de stromende regen. Ook waren alle negentien landen vertegenwoordigd met stands waar lekkernijen uit die landen werden verkocht. Zoals Nederlandse uiensoep, Indiase kip tandoori en Zweedse gehaktballen.

De dag was volgens de organisatie ‘een kans voor de consulaire personen om aan publieke diplomatie te doen in een multiculturele setting’. Alle consuls van de deelnemende landen waren aanwezig, waaronder uit België, Venezuela, de Dominicaanse Republiek, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Libanon, Nederland, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Konikrijk, Ierland, de Verenigde Staten, China, Zwitserland en Zweden.

De opbrengst van de Internationale Bazaar komt ten goede aan GreenKidz, de Prins Bernhardschool en Encilia, een stichting die zich inzet voor mishandelde kinderen. Bij het ter perse gaan van het dagblad was nog niet bekend hoeveel geld er met het evenement is opgehaald.

Het is nog niet duidelijk of Chinese Guangdong Zhenrong Energy genoeg financiën heeft voor zaken met Isla op Curaçao

Chinees bedrijf moet binnen 28 dagen aantonen financieel in staat te zijn om miljardenproject te starten


Over een maand, op 17 december 2016, moet duidelijk worden hoe serieus de interesse werkelijk is van Guangdong Zhenrong Energy Co, Ltd (GZE) om de raffinage- en olie(opslag)sector van Curaçao over te nemen en te moderniseren en of GZE hiervoor over voldoende financiële middelen beschikt. Want na de ondertekening afgelopen zaterdag 19 november van de zogeheten Heads of Agreement, heeft het Chinese staatsbedrijf 28 dagen de tijd om een Letter of Intent (LOI) te overhandigen van een bank van (internationale) naam om aan te tonen dat GZE financieel solide genoeg is om het miljardenproject op Curaçao op te starten. 

Zo staat de Heads of Agreement vol met data en deadlines, waarvan de klok nu echt begint te lopen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 21 november 2016. En waaruit moet blijken of GZE zich aan de gemaakte afspraken houdt.

De eerste is de ‘proof of funds’: heeft de groep genoeg eigen middelen en kan GZE op basis hiervan en van het project voldoende externe middelen (leningen) aantrekken? De meeste van de overige data zijn vastgesteld voor volgend jaar: 2017. Eén daarvan is 30 april 2017: dan verstrijkt de deadline waarbij GZE uit China een eerste volledige concept van haar technische plan voor het project op Curaçao uit de doeken moeten doen, het zogenoemde Front End Engineering Design (Feed).

Op 30 april volgend jaar moet de belangrijkste partner voor de overname van de huidige door het Venezolaanse staatsbedrijf PdVSA gehuurde en geëxploiteerde Isla-raffinaderij en olieterminal bij Bullenbaai óók een Workforce Development Plan presenteren. Daarin staat centraal dat GZE verantwoordelijk wordt voor het creëren van werkgelegenheid voor met name lokale arbeidskrachten.

De demissionaire en dus vertrekkende regering Whiteman (PS-PAIS-PAR-PNP) zet tevens in op het behoud van de bestaande banen. In het zaterdag door PS-premier Ben Whiteman met GZE ondertekende document - de Heads of Agreement - garanderen de Chinezen het voortbestaan van minimaal 1.200 jobs. En dat lokale professionals deel zullen uitmaken van de GZE-directie op Curaçao. Werklieden die voor (onder)aannemers op het Isla-terrein werkzaamheden zullen verrichten, krijgen in de toekomst dezelfde betaling en gelijke arbeidsvoorwaarden als degenen die rechtstreeks in dienst zijn van de raffinaderij.

'Als nieuwe operator bindt GZE zich tevens aan het onderhandelen over de cao met de vakbonden en het investeren in training en beroepsopleidingen', aldus een persverklaring van de regering naar aanleiding van de ondertekening van de Heads of Agreement. De échte proef op de som is 15 november 2017. Over een jaar dus. Niet later dan dat of mogelijk al eerder moet er een definitief huurcontract zijn getekend tussen GZE en eigenaar Refineria di Kòrsou (RdK) van Isla aan het Schottegat/Emmastad en de olieterminal bij Bullenbaai. Dan weet Curaçao zeker of er een opvolger is voor de huidige in grote financiële problemen verkerende huurder Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), waarvan het contract per 31 december 2019 afloopt.

Nieuwe ministers van MAN op Curaçao zijn bekend

Formateur Kenneth Gijsbertha wordt minister van Financiën

Eunice Eisden wordt de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag en Elsa Rozendal wordt minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport


De nieuwe ministers van de MAN zijn bekend. Formateur Kenneth Gijsbertha wordt namens de blauwe partij de nieuwe minister van Financiën, Elsa Rozendal de nieuwe bewindsvrouw van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en Eunice Eisden wordt de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag voor het nieuwe kabinet met MAN-signatuur. Dat zegt Hensley Koeiman, politiek leider van de sociaaldemocratische partij en de nieuwe premier vandaag, maandag 21 november 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Eerder waren er al geruchten over de mogelijke nieuwe ministers van deze partij, maar pas afgelopen vrijdag is het definitieve besluit gevallen.

'De voordracht van de kandidaat-ministers is afgelopen vrijdag door de partijraad goedgekeurd', aldus Koeiman aan deze krant.

De nieuwe PS-ministers zijn ook bekend:
Ruthmilda Larmonie-Cecilia – nu nog bij Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) - wordt de nieuwe minister van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening, terwijl politiek leider van PS Jaime Córdoba minister van SOAW wordt. Bij de PAR blijft Eugene Rhuggenaath bij het ministerie van Economische Ontwikkeling, terwijl politiek leider Zita Jesus-Leito minister wordt van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Partijvoorzitter van PNP Henny Reinilia wilde niet zeggen wie de ministers voor die partij worden. Volgens niet-bevestigde berichten zou de demissionaire minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer, echter de nieuwe minister van Justitie worden en zou politiek leider Humphrey Davelaar worden voorgedragen als minister van VVRP.

Surinaamse Zangvogel Bond gaat samenwerken met zangvogelverenigingen Amsterdam en Rotterdam

Samenwerking zal zorgen voor toename internationale bekendheid Surinaamse zangvogelsport


Het bestuur van de Surinaamse Zangvogel Bond heeft gisteren in Nederland een samenwerkingsovereenkomst getekend met de zangvogelverenigingen van Amsterdam en Rotterdam. Dat bericht Starnieuws vandaag, maandag 21 november 2016. 

De samenwerkingsovereenkomst houdt onder meer in, dat een 'gezamenlijke website' wordt opgezett, waarop alle relevante informatie over de zangvogelwedstrijden van zowel Nederland als Suriname wordt vermeld. Op deze wijze kan er aan leden, toeristen en andere belangstellenden meer informatie worden verstrekt over de tropische zangvogels.

Verder ligt het in de bedoeling dat de Nederlandse verenigingen en de Surinaamse Zangvogel Bond elkaar zullen adviseren en ondersteunen bij de organisatie van hun activiteiten.

De zangvogelwedstrijden vinden in Suriname gedurende het gehele jaar plaats en in Nederland tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus.

Met de ondertekening van deze overeenkomst gaat de Surinaamse Zangvogel Bond er vanuit dat de internationale bekendheid van deze typisch nationale Surinaamse sport, verder zal toenemen. Het hoogtepunt voor de Surinaamse Zangvogelbond was eerder dit jaar, toen de internationaal bekende bokser Mike Tyson een bezoek bracht aan de organisatie. Tyson was in Suriname voor opnamen voor een documentaire over Surinaamse zangvogels. Hij is een groot vogelliefhebber.

Robby Gadradj en Sjaam Sardjoe vertegenwoordigden het bestuur van de Surinaamse Zangvogel Bond, terwijl de Nederlandse verenigingen werden vertegenwoordigd door Hendrik Doerga (Amsterdam) en Glen Lalbiharie (Rotterdam).

Minister Hoefdraad: 'Suriname zit niet met de rug tegen de muur'

'De zwaarste periode van de economie is in 2017 voorbij'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën stelt dat Suriname niet met de rug tegen de muur zit. De zwaarste periode van de economie is in 2017 voorbij. Hij heeft gisteren op vragen in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC geantwoord, dat de internationale investeerders het land geen 550 miljoen Amerikaanse dollar zouden lenen als het geld niet terugbetaald kon worden. Die beleggers hebben ook contact met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Als de presentatie niet kloppend zou zijn, was de Staatsobligatie niet succesvol geweest. Dit bericht Starnieuws vanochtend, maandag 21 november 2016.

Hoefdraad blijft erbij dat het leningenplafond niet overschreden is op basis van de Wet op de Staatsschuld. In 2016 zal de economie verder inkrimpen. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) valt met ongeveer 9% terug. Het BBP van dit jaar wordt ergens in augustus 2017 vastgesteld door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). De leningen die dit jaar aangegaan zijn, worden uitgedrukt in het laatste BBP dat berekend is. Dit is ook aangegeven in de Wet op de Staatsschuld. De koers van de laatste dag van het jaar wordt gehanteerd bij het omzetten van de schuld. In dit geval geldt de koers van Srd 4,04 voor een Amerikaanse dollar.

Het IMF heeft aangegeven, na haar Artikel-IV missie, dat de leningen voor dit jaar 70% van het BPP zijn.

Hoefdraad zegt dat dit voor verwarring heeft gezorgd. De regering erkent ook dat het leningenplafond van 60% overschreden zal zijn. Volgens de wet zal dat in augustus 2017 het geval zijn, wanneer het nieuwe BBP door het ABS berekend zal worden. Daarom wordt aan De Nationale Assemblee gevraagd om het schuldplafond te verruimen.

'Wij zijn echt niet met de rug tegen de muur. Wij hebben gezegd dat de zwaarste periode achter de rug is. Wij zijn anderhalve maand verwijderd van 2017. Daarom zeggen wij, het zwaarste is achter de rug. 2017 geeft een groei aan tussen 1 en 2, misschien 2,5%', aldus de minister.

Hij zei gisteren verder op ABC Radio, dat de laatste vier jaar er investeringen waren van Staatsolie en Newmont, in de afgelopen twee jaar. Het gaat om investeringen van 40% van het BBP. De projecties van de raffinaderij van Staatsolie en de Merian-goudmijn, zien er volgens de bewindsman heel goed uit. De investeringen in het Saramaccagebied zullen binnenkort ook opstarten.

Hoefdraad zei ook, dat tussen Suriname en het IMF verschil van mening is over het uitvoeren van het Stabilisatie- en Herstelprogramma. De wisselkoers is geünificeerd, de Douanekoers wordt marktconform bepaald, maar over de afbouw van de brandstof- en energiesubsidie is een verschil van mening.

De regering heeft besloten om een adempauze in te bouwen, verder zal doorgegaan worden met uitvoering van het programma. Op grond hiervan heeft het IMF besloten om de tweede tranche van de betalingsbalanssteun niet ter beschikking te stellen. Met de Caribische Ontwikkelingsbank zijn geen verdere afspraken, dus er is volgens Hoefdraad geen sprake van 'on hold zetten' van de financiële middelen.

Suriname heeft afscheid genomen van emeritus bisschop monseigneur Aloysius Zichem

De aartsbisschop van Port of Spain Joseph Harris een van de sprekers


In een bomvolle Sint Petrus & Paulus Kathedrale Basiliek hebben familieleden, vrienden en hoogwaardigheidsbekleders gisteren afscheid genomen van emeritus bisschop monseigneur Aloysius Zichem (zie foto's - Bron: Stefano Tull/de Ware Tijd). Daarna werd zijn lichaam in de graftombe achter de basiliek bijgelegd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 21 november 2016.

'Het leven van de monseigneur was erop gericht om de wil van de Vader te volbrengen. Zijn leven is volbracht', zei huidig bisschop Karel Choennie van Paramaribo.

Zichem heeft als bisschop de rooms-katholieke gemeenschap 32 jaar gediend. Hij overleed vorige week zondag, na een lang ziekbed, op 83-jarige leeftijd.

Tal van hoogwaardigheidsbekleders woonden de dienst bij, onder wie minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en enkele parlementariërs, waaronder de NPS'ers Gregory Rusland en Patricia Etnel en Carl Breeveld van DOE. Ook oud-president Ronald Venetiaan en echtgenote Liesbeth namen afscheid van Zichem.

De dienst werd geleid door Choennie. Tijdens de homilie werd er meerdere malen benadrukt dat Zichem een barmhartig mens was. Hij heeft de boodschap van Christus uit Johannes 15 vers 12 om elkaar lief te hebben, serieus genomen. 'Weest barmhartig zoals de Vader barmhartig is, als dat te ver gegrepen is, weest dan barmhartig als monseigneur Zichem', besloot bisschop Karel Choennie de homilie. Daarnaast waren er lezingen uit Handelingen 10 vers 34 tot 43 en Filippenzen 3 vers 20 tot 24. De Evangelielezing was uit Johannes 15 vers 12 tot 17.


De aartsbisschop van Port of Spain, Joseph Harris, bracht de condoleances uit namens de kerk op Trinidad en andere bisdommen waarvoor het aartsbisdom verantwoordelijk is. 'Wij waren onaangenaam verrast met het bericht van de dood van bisschop Zichem. Hij was een van de eerste lokale bisschoppen in het Caribisch gebied', sprak monseigneur Harris. Hij vroeg de kerk om de nalatenschap van monseigneur Zichem voort te zetten. 'Dankzij de inzet van ondere andere Zichem, hebben wij nu een kerk met lokale gezichten. Laten wij ons inzetten om dat zo te houden.'