dinsdag 22 november 2016

Oud-voorzitter Staten van Suriname Wijntuin weigert iedere huldiging door president Bouterse

'Als ik huldiging zou accepteren dan zou ik inbreuk plegen op het leven van mijn vrienden'

'Bouterse heeft geen eerbied voor de mens, dat maakt hem tot een karikatuur'


In verband met de viering van 41 jaar Staatkundige onafhankelijkheid vrijdag zal president Desi Bouterse, zoals ieder jaar, personen huldigen die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen de Surinaamse gemeenschap. Voormalig voorzitter van de Staten van Suriname, Emile Wijntuin, wijst bij voorbaat elke vorm van erkenning door Bouterse faliekant af. Volgens de oud-Statenvoorzitter heeft deze president bewezen geen eerbied te hebben voor de mens. 

'Als ik een huldiging onder hem zou accepteren, betekent het dat ik inbreuk pleeg op het leven van de mensen met wie ik in de politiek heb gewerkt en van mijn vrienden die toen vermoord zijn', aldus Wijntuin, die overigens door oud-president Ronald Venetiaan tot tweemaal toe is onderscheiden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 november 2016.

Wijntuin was van 1973 tot 1980 voorzitter van de Staten van Suriname, de huidige De Nationale Assemblee. Nadat het parlement in 1980, na de staatsgreep van 25 februari, door de militairen onder aanvoering van Bouterse werd ontbonden, heeft Wijntuin enkele jaren met zijn gezin in het buitenland gewoond. Na een conferentie in 1982 te hebben bijgewoond in Venezuela, besloot hij niet terug te keren. In de jaren negentig keerde hij terug naar Suriname.

Op de vraag waarom hij geen respect heeft voor een democratisch gekozen president, zegt hij: 'Deze man heeft geen eerbied voor de mens. Dat maakt hem tot een karikatuur.'

Wijntuin noemt de verhouding tussen de regering en het Comité Christelijke Kerken (CCK) bijzonder slecht. Hij merkt op dat de regering zondag afwezig was bij de uitvaart van monseigneur Aloysius Zichem. Dezelfde afwezigheid werd ook getoond toen Karel Choennie op 24 januari van dit jaar tot bisschop werd gewijd. Volgens Wijntuin is de relatie kerk en regering na 8 december 1982 verslechterd. 'Vanaf toen was er een grote breuk in de relatie kerk en regering.' Wijntuin vraagt zich daarom af of Suriname nog diplomatiek wordt vertegenwoordigd in het Vaticaan.

PALU discussieavond ‘Onafhankelijk Suriname moet haar ontwikkelingskansen in de regio beter benutten’

Sprekers gaan in op kansen die Caribische regio biedt voor Surinaams bedrijfslevenDe Progressieve Landbouwers- en Arbeiders Unie, PALU, houdt op 24 november in het Lallah Rookhgebouw in Paramaribo een discussieavond over de invulling van de onafhankelijkheid en het verband daarvan met de algemene economische uitdagingen waar Suriname voor staat. Uitgaand van de visie van de PALU, dat de onafhankelijkheid de belangrijkste voorwaarde is om de ontwikkeling van Suriname in het belang van het Surinaamse volk te kunnen bepalen, nodigt de partij deskundigen uit om middels inleidingen hun licht te laten schijnen over het thema. 

Het thema van de avond is 'Onafhankelijk Suriname, moet haar ontwikkelingskansen in de regio beter benutten!' De CARICOM is vanwege de opgebouwde relaties en haar handelsverdragen een voor de hand liggend forum, waar de Surinaamse productie- en exportsector zich op zal kunnen richten. Het voornemen om intensiever gebruik te maken van de mogelijkheden die dit regionaal handelsblok ons biedt, wordt tot op heden niet omgezet in handelsactiviteiten van het Surinaams bedrijfsleven.

CARICOM-kenner en VSB-directeur (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) Steven Mac Andrew zal ingaan op de kansen die de Caribische regio biedt en de specifieke gebieden waar Suriname een vooraanstaande rol in kan vervullen. In zijn inleiding zal de positie van Suriname als potentiele sterke speler in de regio centraal staan. In het verlengde daarvan staan ook de tastbare ontwikkelingen voor de Surinamer en de voordelen voor het Surinaamse volk. Mac Andrew is zestien jaren werkzaam geweest op het CARICOM-Secretariaat, waar hij betrokken was bij de CARICOM Single Market and Economy. Mac Andrew is ook regionaal actief als onafhankelijk consultant.

Een belangrijke steunpilaar in de ontwikkeling naar een sterke regionale speler is het bedrijfsleven. De zwakke rol die Suriname tot nu toe vervult in de regionale handel, lijkt onder andere te komen door de zijdelingse betrokkenheid van de sector bij de formulering van het beleid. De vraag over hoe het bedrijfsleven de drijvende kracht kan worden achter de spitspositie in de regionale handel, staat nog steeds overeind. Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de ASFA (Associatie van Surinaamse Fabrikanten), zal stilstaan bij de wijze waarop het Surinaamse bedrijfsleven kan profiteren van een vooraanstaande rol van Suriname in de regio.
Vast staat dat samenwerking tussen publieke en private sector onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van de Surinaamse productie en handel in de regio.

Een ander cruciaal component om in de regio, maar ook nationaal de gewenste ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen is het Surinaams menselijk kapitaal. Professor Jack Menke zal als derde inleider ingaan op de nodige veranderingen in ons onderwijs, wetenschap en kennis ontwikkeling, om een goede aansluiting te vinden op de rol die Suriname wil vervullen in de regio. Het Surinaamse onderwijssysteem staat reeds lange tijd ter discussie, maar welke lessen zijn er te leren over de inrichting van ons onderwijs ten behoeve van de ontwikkeling van andere sectoren in het land?

Het standpunt van de PALU over het stimuleren en diversificeren van de productie, waarbij de focus in eerste instantie ligt op afzetmarkten in de regio, zal door PALU-voorzitter Jim Hok belicht worden.

De discussieleidster van de avond is Raissa Biekman, bekend als presentatrice van het actualiteitenprogramma Achter ’t Nieuws. Biekman is bestuurskundige en politicoloog, heeft zich gespecialiseerd in Internationale Betrekkingen en Internationale Bestuurskunde en was docent ‘Globalisatie, Internationale Organisaties en Mensenrechten. Het aansturen van de discussie wordt in handen gelegd van deze jonge politiek analiste met ruime kennis over regionalisme in vergelijkend perspectief, zo laat de PALU vandaag, dinsdag 22 november 2016, in een persbericht weten. 

De PALU nodigt een ieder uit om deelgenoot te zijn van deze activiteit, die de eerste is van een reeks van discussieavonden die tweewekelijks worden georganiseerd. De cyclus is onderdeel van het programma van het jubileumjaar van de partij die op 12 maart 2017 haar 40e jaardag gedenkt. De discussieavond wordt gehouden in

Sylvana Simons krijgt bescherming

Simons krijgt zichtbare en onzichtbare bescherming


Sylvana Simons krijgt bescherming. Dat gebeurt naar aanleiding van concrete bedreigingen aan het adres van het kandidaat-Tweede Kamerlid van DENK. Er worden 'zichtbare en onzichtbare maatregelen' getroffen om haar te beschermen. 

Dat heeft DENK-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu vandaag, dinsdag 22 november 2016, gezegd, na een gesprek met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en het Openbaar Ministerie. Dit berichten onder andere de Volkskrant en De Telegraaf op hun website.

Volgens Kuzu zijn er concrete bedreigingen waar DENK zich ernstig zorgen over maakt. 'Je hebt maar een persoon nodig.' Simons heeft niet overwogen te stoppen wegens de dreigementen, zei hij verder.

Voor de derde keer in korte tijd is Simons het afgelopen weekend slachtoffer geworden van een heftige haatcampagne op de sociale media. Nadat eerder een 'uitzwaaipagina' op Facebook was aangemaakt en ze racistische scheldtweets op Twitter had ontvangen toen ze zich kandidaat stelde voor de nieuwe politieke beweging DENK, kreeg ze afgelopen weekeinde een lading racistische beelden over zich heen (zie video van de Volkskrant onderaan).

'Weerzinwekkend', noemde minister Lodewijk Asscher het materiaal, 'typisch een zaak voor het Openbaar Ministerie'. Dat maakte later bekend inderdaad een onderzoek te zijn begonnen. Kuzu riep premier Rutte op zich nogmaals uit te spreken over de bedreigingen aan het adres van Simons. 'Hij moet laten weten dat dit echt niet meer kan. Dit is een brug te ver en moet ophouden.'

Vicepresident Adhin ontkent dat Telesur verkocht wordt aan het Chinese bedrijf Huawai

Bee (ABOP) zou documenten hebben ontvangen van 'informant' over Telesur/Huawai


Vicepresident Ashwin Adhin heeft vanmiddag, dinsdag 22 november 2016, in De Nationale Assemblee ontkend, dat staatsbedrijf Telesur verkocht zal worden aan de Chinese telecom/ICT-reus Huawei. Dat bericht Starnieuws.

De waarnemend fractieleider van de ABOP, Marinus Bee, kreeg gelegenheid van Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, om dit kort aan de orde te stellen. Bee zei, dat hij stukken heeft ontvangen die hij aan het bestuderen is, documenten die hij zou hebben ontvangen van 'een informant'.

Bee wilde weten hoeveel geld hiermee gemoeid is en of de vakbond bij het bedrijf hiervan op de hoogte is.

Geerlings-Simons gaf hierna de vicepresident het woord. Adhin ontkende categorisch, dat er sprake is verkoop van Telesur. Huawei is al enige jaren leverancier van Telesur en is betrokken bij het breedband netwerk. Ook waarnemend directeur Mike Antonius van Telesur ontkent op Starnieuws dat het bedrijf zal worden verkocht aan Huawei. Hij begreep dan ook niet op grond waarvan die vraag werd gesteld.

Majoor van de Militiare Politie rijdt te Meerzorg door na botsing

MP'er botst met zijn auto na klapband op voor hem rijdende auto


Een majoor van de Militaire Politie (MP) heeft gisteren in de vooravond een aanrijding veroorzaakt te Commewijne ter hoogte van de politiepost Meerzorg. Volgens verklaring van de majoor kreeg hij een klapband waardoor hij tegen een auto die voor hem reed is aangekomen, zo bericht vandaag, dinsdag 22 november 2016, het Dagblad Suriname. 

Als gevolg van de botsing liep de bestuurster van de andere auto lichte verwondingen op. De majoor in kwestie is zonder zijn identiteit achter te laten doorgereden.

De politie van Meerzorg heeft de zaak onderzocht en overgedragen aan de Militaire Politie. De plaatsvervangend commandant van de MP, Roy Samuel, heeft dit incident bevestigd.

Surinaamse banken niet blij met eisen van het IMF

'Surinaamse Bankiersvereniging geen voorstander voorstel rentepercentages Srd fors te verhogen'


Ook de Surinaamse bankwereld begint het, aldus de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 22 november 2016, benauwd te krijgen door de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 'De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) is geen voorstander van het voorstel om de rentepercentages voor de Surinaamse dollar fors te verhogen. Dit zal ernstige gevolgen hebben voor de economie.' Dit zegt Jim Bousaid, directeur van de Hakrinbank, tevens SBV-voorzitter, in reactie op het voorstel van de internationale economische waakhond. 

Bousaid benadrukt, dat een dergelijke maatregel gevolgen zal hebben voor het bedrijfsleven, personen en gezinnen in Suriname, doordat zowel het lenen, als de al geleende gelden, veel duurder zullen worden.

'Wij hebben nu juist economische groei nodig, maar een drastische verhoging van de rentes op de Srd zal dat juist negatief beïnvloeden. Investeringen zullen niet meer haalbaar zijn voor kleine- en middelgrote ondernemingen. Veel bestaande bedrijven zullen in de financiële problemen komen, met een toename van faillissementen als gevolg', zegt de topbankier.

Hij vindt, dat diverse banken het al moeilijk hebben met klanten die als gevolg van de crisis steeds vaker hun leningen niet kunnen aflossen. Een grote lokale bank heeft inmiddels melding gemaakt van zware verliezen in de eerste helft van dit jaar. Diverse andere banken hebben ook problemen. Verder vermeldt Bousaid dat zijn instelling in de eerste helft van 2016 geen verlies heeft geleden, zoals op 17 november werd bericht door de Ware Tijd. 'Wij hebben juist een lichte winsttoename van 2 procent genoteerd, vergeleken met de eerste helft van 2015. Dit is te danken aan een prudent kredietbeleid waardoor wij minder zwaar getroffen zijn. Het hoofdprobleem is de zware inkrimping van de economie.'

Een forse verhoging van de Srd-rente zou de situatie voor banken, bedrijven en particulieren alleen maar erger maken. Het IMF beoogt een stukje opwaardering van de Srd om de positie van de munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar verbeteren. De rentes in Suriname zijn al vrij hoog en liggen tussen de 15 en 20 procent. Het probleem echter is dat de inflatie veel hoger is, rond de 77 procent. Daarom zouden de rentes ook boven de 70 procent moeten zijn om de Srd aanzienlijk te versterken, aldus Bousaid.

Een derde bewoners Huize Ashiana krijgt geen bezoek

Directeur Jabini: 'Bij bejaarden kan vereenzaming optreden en achteruitgang levenskwaliteit'

Huize Ashiana is begonnen met mantelzorg


Van de 270 seniorenburgers die wonen in Huize Ashiana in Paramaribo, ontvangt een derde geen bezoek. Directeur Ose Jabini zegt, dat het geringe bezoek ervoor kan zorgen dat er eenzaamheid optreedt bij de bejaarde en dat de levenskwaliteit achteruitgaat. Volgens Jabini zijn er echter ook bewoners die regelmatig bezoek krijgen. 

'Maar, zij die dat niet krijgen, worden depressief, gaan piekeren en ontwikkelen ziektes,' zo zegt hij vandaag, dinsdag 22 november 2016, in de Ware Tijd. Dit wil het tehuis voorkomen door familiebezoek aan te moedigen.

Vandaar dat Ashiana is gestart met mantelzorg. Dit houdt in dat de zorg niet alleen aan het personeel van de instelling wordt overgelaten, maar dat de familie erbij wordt betrokken. Sinds zijn aantreden eerder dit jaar heeft de directeur een maatschappelijk werker aangetrokken die in contact staat met de naasten om die zover te krijgen bezoeken af te leggen. Maar echt veel animo lijkt er niet te zijn.

'We proberen de bewoners ook zelf bezig te houden. We hebben een soos waar zij hun dag kunnen vullen, waardoor ze toch betrokken worden.' Ook op andere manieren worden de bejaarde bewoners beziggehouden. Als voorbeeld noemt hij het tuinbouwproject dat vorige week is gestart. Ashiana heeft een wachtlijst van 120 personen die opgenomen wensen te worden. Steeds vaker worden aanvragen ingediend met als argument, dat de familie te weinig tijd heeft om een bejaarde te verzorgen.

Jabini zegt, dat dit fenomeen met de huidige generatie te maken heeft, waarbij zowel man als vrouw werkt. 'Vroeger had je meer huismoeders, waardoor die zelf op hun ouders konden letten', weet hij. De instelling kan echter vanwege personeels- en ruimtegebrek geen extra mensen opvangen. Jabini: 'Wij kunnen voorlopig niemand helpen. We moeten uitbreiden, maar dat is nog niet van de grond gekomen.' Een nieuwe bewoner kan pas binnenkomen als één ontslagen wordt en verhuist, wat zelden gebeurt, of bij overlijden.

Touroperator Thomas Cook Nederland gaat met Neckermann weer vol inzetten op voormalige Antillen

'Thomas Cook wil dat verre reizen weer een groter deel gaat uitmaken van het aanbod'


Curaçao krijgt er met Thomas Cook een nieuwe touroperator bij. Dit betekent dat Neckermann Reizen Curaçao toevoegt aan haar pakket verre reizen, dat tot nu toe voor de Cariben de keuze biedt uit de Dominicaanse Republiek, Cuba, Jamaica en Barbados. Thomas Cook Nederland gaat met Neckermann weer vol inzetten op de voormalige Antillen. Dat zegt managing director Carola Hoekstra tegenover reismagazine TravelPro, zo schrijft het Antilliaans Dagblad dinsdag 22 november 2016.

'We gaan absoluut niet de strijd aan met andere partijen, dat is nooit onze insteek geweest. Het gaat ons er vooral om, dat er bij zowel de consument als retail vraag is naar de bestemmingen en daar willen wij aan voldoen', aldus Hoekstra in het magazine.

Het is voor Thomas Cook het belangrijkste dat verre reizen weer een groter deel gaat uitmaken van het aanbod, zo laat Hoekstra weten. 'Het gaat ons in eerste instantie niet om een target wat betreft het aantal boekingen. Verre reizen moet een significant aandeel gaan uitmaken van ons totaal, maar daarnaast gaat het er met name om dat het aanbod voldoet aan wat de klant verwacht bij het merk Neckermann Reizen.'

Nederland wordt tot nu toe op Curaçao bediend door reisorganisaties TUI, met de eigen luchtvaartmaatschappij ArkeFly, en Corendon, dat afspraken heeft met KLM. Corendon-oprichter Atilay Uslu juicht de competitie van Thomas Cook toe. 'Hoe meer touroperators, hoe beter', aldus Uslu, gisteren op Curaçao. 'Graag méér touroperators, des te beter voor Curaçao. Een bestemming met maar een of twee reisorganisaties, dat is geen goed teken voor de populariteit van die bestemming.'

Hij verwijst naar zijn geboortegrond Turkije, met jaarlijks meer dan een miljoen boekingen. 'Alle maatschappijen vliegen op Turkije, iedereen beconcurreert elkaar. En dat is goed. Ik wens dit Curaçao ook toe.' 

Dat concurrent TUI daar anders over denkt, en hotels exclusief aan zich probeert te binden, vindt hij niet netjes. 'TUI is een ras-monopolist. Maar, dit houden ze niet tegen. Als de markt open is, zijn er legio mogelijkheden voor Curaçao als gewilde reisbestemming.'

In reactie zegt Lara Soetekouw namens TUI, dat concurrentie goed is. 'Het houdt je scherp, maar wij gaan toch vooral uit van onze eigen kracht.' 

Curaçaoënaar Remko Bicentini nieuwe bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal

Driejarig contract wordt ieder jaar opnieuw tegen het licht gehoudenBicentini was al jaren assistent-coach en volgde afgelopen zomer Patrick Kluivert op


Curaçaoënaar Remko Bicentini heeft afgelopen zondag zijn handtekening gezet onder een contract voor drie jaar als bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal. Dit akkoord zal door de verschillende partijen elk jaar opnieuw bekeken worden en geëvalueerd. Zo zal de eerste evaluatie gaan plaatsvinden na het grootse evenement Gold Cup dat in de Verenigde Staten gehouden wordt in de maand juli volgend jaar. Dit meldt vandaag, dinsdag 22 november 2016, het Antilliaans Dagblad.

De bondscoach is hoofdverantwoordelijk voor de goede prestaties van het Curaçaose voetbalelftal, zo laat de Federashon Futbol Kòrsou (FFK) weten. 'Zo zijn de taken van Bicentini als volgt, hij selecteert de spelers van het nationale elftal en hij moet de spelers van dichtbij blijven volgen om te kijken hoe ze bij hun eigen teams presteren. Hij organiseert oefenwedstrijden in Europa en op Curaçao als onderdeel van de officiële voorbereidingen.'

Het overgrote deel van zijn taken zal Bicentini vanuit Nederland verrichten, omdat het merendeel van de spelers van het Curaçaose elftal in Europa speelt. Voor alle activiteiten die door Bicentini worden verricht, zal de bondscoach vooraf toestemming bij FFK moeten vragen, zo laat de voetbalbond weten.

Bicentini had in oktober een glorieus debuut als bondscoach van Curaçao, toen het elftal zich kwalificeerde voor de Gold Cup, het kampioenschap voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Cariben. Het is voor het eerst dat Curaçao zich voor het kampioenschap plaatst. De Nederlandse Antillen plaatsten zich vier keer voor de Gold Cup, de laatste keer in 1973. De eilandgroep (toen nog als geheel) werd in 1963 en 1969 derde. Bicentini schrijft zodoende met Curaçao geschiedenis, door zich dit keer als individueel eiland te plaatsen.

Hij hoopt met de huidige, succesvolle lichting zelfs een gooi te doen voor kwalificatie voor het WK van 2022. Onder anderen Eloy Room (Vitesse), Leandro Bacuna (Aston Villa) en Cuco Martina (Southampton) zijn actief voor de nationale ploeg.

Bicentini was al jaren assistent-coach en volgde afgelopen zomer Patrick Kluivert op. Door de winst op Puerto Rico (2-4) in oktober is Curaçao als groepswinnaar geëindigd in de kwalificatie voor de Caribbean Cup van volgend jaar. Daarmee veroverde het land bovendien een ticket voor de Concacaf Gold Cup.

Kerstversiering in Punda aan het Wilhelminaplein, Curaçao, binnen dag vernield

Aqualectra vermoedt dat kinderen op schakels tussen wagonnetjes zijn gaan staan


De zaterdag geplaatste kerstversiering in Punda aan het Wilhelminaplein was nog geen dag later al vernield. Dat heeft Aqualectra - die de versiering heeft laten plaatsen - bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, dinsdag 22 november 2016.

Volgens Aqualectra zijn kinderen op de schakels gaan staan die de wagonnetjes met elkaar verbindt, waardoor deze kapot zijn gegaan.

In een persverklaring wordt een beroep gedaan op de Curaçaose gemeenschap om voorzichtig om te gaan met de versiering en er niet aan te komen of op te gaan staan. 'Anders moet de versiering worden weggehaald, wat heel jammer zou zijn', zo waarschuwt Aqualectra.

'De ontwerpers en technici die de versiering hebben geïnstalleerd, hebben heel hard gewerkt en er moet nog meer versiering worden geplaatst. Het kan niet zo zijn dat de versiering is vernield, nog voordat ze officieel zijn gepresenteerd aan de bevolking. We doen een dringend beroep op ouders om hun kinderen goed in de gaten te houden zodat ze niet op de versieringen klimmen. Dit soort dingen demotiveren het personeel dat belast is met de versieringen. Zorg voor de versieringen, het is van en voor iedereen.'

Guangdong Zhenrong Energy mag voor eind 2019 besprekingen starten met PdVSA

Als contract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA eindigt neemt Chinese GZE over


In het geval PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) als de huidige huurder en exploitant van de Isla-raffinaderij en de olieterminal niet langer in staat is te voldoen aan de leasevoorwaarden, is het Guangdong Zhenrong Energy (GZE) toegestaan om met PdVSA besprekingen aan te gaan over de voorwaarden om de operatie over te nemen nog vóórdat de lease met PdVSA per 31 december 2019 eindigt. In dat geval kan GZE uit China rekenen op alle medewerking van het Land Curaçao en overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). Dat blijkt uit de zaterdag ondertekende Heads of Agreement, zo meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 22 november 2016. 

Hoewel de inhoud hiervan niet is vrijgegeven, lekte eerder een concept van dit toen nog te ondertekenen document uit:Het lijkt reëel aan te nemen dat veel van de artikelen in de HoA ook in het definitieve stuk staan opgenomen.

GZE, dat conform de tot nu toe getekende afspraken de exploitatie van de raffinage- en olie-industrie op Curaçao zal overnemen als het contract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA eindigt, zal alles in het werk stellen om met PdVSA samen te werken. Zo staat eveneens in de HoA. Het gaat dan om operationele zaken zowel vóór als na 31 december 2019. 'Dit in verband met de langdurige relatie tussen Curaçao en Venezuela.'

Om onmiddellijk in de daaropvolgende alinea aan te geven dat GZE direct mag instappen mocht PdVSA, dat zwaar te lijden heeft onder de financieel-economische en politieke problemen van het buurland, het niet meer kunnen bolwerken. Dit onder het kopje in de Heads of Agreement ‘Early step in rights’; het recht dus om de raffinaderij en de olieopslag- en overslagterminal al in een eerder stadium over te nemen.

PdVSA huurt en exploiteert de Isla en Bullenbaai al sinds medio jaren 80, nadat Shell Curaçao verliet en deze aan de overheid verkocht voor een symbolisch bedrag. De relatie met PdVSA duurt dus al ruim 30 jaar. Met GZE uit China wordt de relatie pas sinds kort opgebouwd. Het is niet bekend hoe lang de besprekingen en onderhandelingen al lopen, maar op 15 september 2016 werd voor het eerst het Memorandum of Understanding (MoU) getekend, gevolgd door de HoA afgelopen zaterdag 19 november. Het is daarom hoe dan ook een opmerkelijke zinsnede en suggereert dat er duidelijke signalen zijn dat Petroleos de Venezuela SA de grootste moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Daarover verschijnen internationaal dan ook steeds meer publicaties. Maar, ook in eigen land.

Afgelopen week werd nog beslag gelegd op een zestal afgemeerde schepen die voor PdVSA het transport van ruwe olie en geraffineerde brandstofproducten doen. Het beslag was gelegd door scheepsagent Maduro Holding, die niet langer wenste te wachten op de zeer late betalingen van PdVSA. Hoewel er afgelopen vrijdag onder druk een oplossing kwam, was en is dit voor velen een teken aan de wand en illustratief voor de situatie waarin de Venezolaanse staatsoliemaatschappij verkeert.

Telesur en EBS verstevigen samenwerking op terrein van glasvezelverbindingen

Glasvezelverbindingen worden aangebracht op de elektriciteitsmasten van de EBS


Het Telecommunicatie Bedrijf Suriname (Telesur) voert al twee maanden een pilot uit van het ‘nationaal breedband programma’ in het Dhoekieproject. 'De resultaten zijn heel succesvol. In die omgeving halen we makkelijk snelheden van 40 mb download en meer dan 4 mb upload. Het geeft alleen maar aan wat er nog meer kan gebeuren', zei Mike Antonius, waarnemend directeur van Telesur gisteren, bij de ondertekening met de NV Energie Bedrijven Suriname(EBS) van samenwerkingsafspraken om het project landelijk uit te voeren. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 22 november 2016.

De huidige internetdienstverlening gaat sinds 1981 over een kopernetwerk, wat tot nu toe vrij stabiel is geweest, zegt Antonius. 'Alleen is het bedrijf nu op de maximale benutting ervan en is het tijd om te kijken naar andere en meer mogelijkheden.'


Het is volgens hem de bedoeling om meer bandbreedte te leveren aan huishoudens, niet alleen om te downloaden, maar ook om te uploaden. Antonius zei, dat met fiber gewerkt zal worden waardoor het bedrijf in staat moet zijn zijn meer te leveren dan het kopernetwerk. De glasvezelverbindingen kunnen snellere verbindingen leveren. Deze glasvezelverbindingen worden aangebracht op de infranetwerken (elektriciteitsmasten) van de EBS.

Rabin Parmessar, directeur van de EBS, zei dat het tijd heeft genomen om zijn staf te overtuigen van deze samenwerking. De EBS heeft reeds lang een infrastructuur met glasvezelkabels, wat een enorm groot voordeel is voor Telesur. 'Het is zonde als Telesur het zelf opnieuw moest doen, waarom zou je dat doen? Als we doubleren, is het verlies voor de samenleving, want het komt uit dezelfde staatskas.'

Het is de bedoeling dat ook met de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij wordt samengewerkt, bijvoorbeeld door de bedrijven allemaal in één gebouw te vestigen, de grote inkopen aan elkaar te koppelen voor schaalvoordelen en expertise te delen op het gebied van bijvoorbeeld ICT en administratie. Er is inmiddels al meer dan 160 kilometer glasvezel aangelegd, zei Parmessar. De ondertekening betekent dus niet, dat er nu pas begonnen wordt.

Strafzaak achttien keer uitgesteld wegens constante afwezigheid advocaat...

'De advocaat maakt er een potje van'


In een gisteren gehouden strafzaak voor de kantonrechter merkte de rechter op dat die zaak achttien keer is uitgesteld, omdat staatsadvocaat S.M. bij alle behandelingen van deze zaak zonder enig bericht afwezig was. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 22 november 2016.

De rechter zei gisteren het wegblijven van deze advocaat, die in deze zaak van staatswege werd toegevoegd, zeer kwalijk. Het gaat om een mensensmokkelzaak waarin in eerste instantie twee verdachten terecht stonden. De zaak tegen een van de verdachten is afgehandeld.

De rechter kan echter zonder de advocaat de verdere behandeling van de zaak tegen de tweede verdachte niet voortzetten. Deze zaak loopt al sinds 2014 en is dus nog steeds niet afgehandeld.

'Ik hoop niet dat het nog eens gebeurd. De langdurige behandeling van deze zaak is niet veroorzaakt door  vrouwe Justitia, maar door de afwezige advocaat. De advocaat maakt er een potje van', aldus de rechter.

Op donderdag 22 december vindt de verdere behandeling plaats in Nickerie. De verdachte werd vanwege de lange duur van het strafproces eerder al voorlopig in vrijheid gesteld.

Testvaart Amazone Resources met water Surinamerivier naar Barbados 'door onvoorziene omstandigheden' dag uitgesteld

'De rivier is buitengewoon krachtig en heeft voor wat oponthoud heeft gezorgd'

Het is eerste keer in de wereld, dat een waterzak over een afstand van ruim 1.000 kilometer wordt vervoerd achter sleper


Een zogenoemde uitzwaaiceremonie van de Amazone Resources FlexTank vol water uit de Surinamerivier en bestemd voor een eerste proefvaart naar Barbados vindt vanmorgen, dinsdag 22 november 2016, aan de Waterkant plaats. Het bedrijf gaat morgen 2 miljoen liter zoetwater vervoeren naar Barbados. Het water, getapt uit de Surinamerivier en opgeslagen in de FlexTank, moet binnen een week over een afstand van ongeveer 1.000 kilometer naar het eiland gesleept zijn. 

Uiteraard gelooft Amazone Resources dat de proefexport een succes zal zijn. Het bedrijf is van plan om de komende jaren ruim 50 miljoen euro te investeren in Suriname. De vertegenwoordigers van de onderneming hebben gisteren een persconferentie gehouden over deze operatie, zo bericht Starnieuws vandaag.

De testvaart zou aanvankelijk vandaag zijn, maar is door onvoorziene omstandigheden met een dag verlaat naar woensdag, zei Erlyn Power, vertegenwoordigster van Amazone Resources in Suriname en het Caribisch gebied. Corporate Executive Officer, Auke Piek, liet weten, dat de rivier 'buitengewoon krachtig' is en voor 'wat oponthoud' heeft gezorgd.

Met de testvaart worden mogelijke problemen in kaart gebracht en zullen vele vragen beantwoord worden. De resultaten zullen bepalen hoe de volgende FlexTank met een vermogen van veertig miljoen liter ingezet zal worden.

Het is voor het eerst in de wereld, dat een vaart met deze waterzaktechniek over een afstand van ruim 1.000 kilometer wordt uitgevoerd. De verrichtingen van de zak worden dan ook op de voet gevolgd tijdens de test. De FlexTank is een Spaans-Italiaanse uitvinding om gigantische hoeveelheden water veilig, flexibel en goedkoop te vervoeren. Deze test wordt gedaan met een zak van zestig meter lang, een breedte van tien meter en vijf meter diep.


Barbados heeft zich bereid verklaard mee te werken aan de testvaart en zal de FlexTank ontvangen om waterkwaliteit studies te doen. Het zoetwater zal niet gelost worden op Barbados, deelde Power mee.

Volgens onderzoek van Amazone Resources zijn de zoetwatervoorraden in Suriname groot genoeg om de landen in de regio volledig te voorzien. Er is zo'n 228.000 kubieke meter zoetwater per Surinamer beschikbaar. Teveel om te gebruiken. Uit de rivieren stroomt jaarlijks 151 miljard kubieke meter water naar de zee. Exporteren van het water kan het land aardig wat valuta opleveren. Daarnaast worden de importerende landen onder andere verlost van hun afhankelijkheid van water in petflessen en de dure ontziltingsinstallaties om het zeewater drinkbaar te maken, zegt het bedrijf. Milieustudies hebben uitgewezen dat er tot 0.129 procent water uit de rivieren getapt mag worden om ecologische storingen te voorkomen. 'Wij gaan maar een fractie oogsten van het water dat wegstroomt. Ook al zouden wij hier alle olietankers van de wereld met water vullen, dan zouden we nog geen vier en een halve procent, van de totaal tien procent die we volgens het presidentieel besluit mogen oogsten, weghalen', sprak Piek.

Suriname speelt al enkele jaren met het idee om zoetwater te exporteren, maar de wetgeving is nog niet op orde. De nodige infrastructuur voor deze onderneming is er ook niet. Amazone Resources zegt toch 2 miljoen euro geïnvesteerd te hebben in Suriname.

Piek zei verder, dat de komende jaren er nog eens 50 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden om de sector op poten te krijgen. 'Suriname is al vier tot vijf jaren met dit idee bezig. Er moet een goede wetgeving komen voor de waterhuishouding. We steunen dat niet alleen, maar helpen daar heel graag mee. Want het maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar onze organisatie voor staat, is iets dat we niet alleen op papier hebben, maar willen dat ook beleven.'

Op de vraag hoeveel de investeringen eindelijk gaan opleveren is het antwoord uitgebleven.

Tijdens de ceremonie vanochtend zullen diverse sprekers ingaan op het unicum dat deze testvaart met zich meebrengt. De FlexTank zal rond het middaguur bij de Waterkant aankomen en daar een dag blijven liggen. Belangstellenden kunnen de FlexTank vanaf de kade ter hoogte van De Nationale Assemblee zien liggen. De zak zal morgen bij hoge waterstand Suriname verlaten en de oversteek naar Barbados aanvangen.

Overigens besteedt de bekende Amerikaanse nieuwswebsite Bloomberg vandaag ook aandacht aan de plannen van Amazone Resources.

Nieuwe districtscommissaris Daniël van Marowijne zet beleid vertrekkend waarnemer Miranda voort

Daniël neemt beheer Marowijne over van Miranda

(Bron foto: BIC Marowijne)
Prioriteiten voor nieuwe districtscommissaris zijn ordening markt Albina en verfraaiing waterkant en centrum


De nieuwe districtscommissaris van Marowijne, Freddy Daniël, zal het beleid van de scheidende waarnemend districtscommissaris Jerry Miranda voortzetten. Ordening van de markt in Albina en verfraaiing van de waterkant en het totaal centrum zijn voor hem prioriteit. 

Daniël heeft gisteren het beheer van het district overgenomen van Miranda, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Marowijne maandag 21 november 2016. Werkzaamheden en beleid rond de Kustwacht zal worden geëvalueerd en voortgezet, evenals de infrastructurele werken en vuilverwerking. Er is reeds zwaar materieel ter beschikking gesteld van de dorpen in het district om de waterhuishouding aan te pakken en kostgronden aan te leggen.

De potenties van Marowijne in de agrarische sector en het toerisme zullen ook uitgebuit worden, aldus het BIC-Marowijne.

Daniël komt uit de bestuursdienst en heeft acht maanden gewerkt als districtssecretaris in Para. Miranda riep de gemeenschap op om de nieuwe districtscommissaris een eerlijke kans te geven en massaal te ondersteunen, ongeacht partijpolitieke achtergrond.

Vertegenwoordigers van bijna alle overheidsdiensten in het district, de districtsraad en de ressortraad, waren aanwezig om de nieuwe districtscommissaris welkom te heten. Daniël verhuist volgende week naar Marowijne.

Man (49) bedreigt zijn stiefmoeder in dronken bui met verkrachting en met de dood

Zoon ontevreden, omdat zijn stiefmoeder weigert hem geld te geven


De 49-jarige N.N. is afgelopen week te Paradise in Nickerie aangehouden en in verzekering gesteld vanwege bedreiging met de dood en bedreiging met verkrachting van zijn stiefmoeder, zo bericht vandaag, dinsdag 22 november 2016, het Dagblad Suriname. 

Op die bewuste dag verkeerde de man onder invloed van alcohol. Hij vroeg toen zijn stiefmoeder om hem wat geld te geven, maar zij weigerde dat. De man werd vervolgens boos en bedreigde zijn stiefmoeder met de dood en verkrachting.

De doodsbange vrouw schakelde hierop meteen de politie van Paradise in. De politie heeft de verdachte aangehouden. Na zijn voorgeleiding werd hij in verzekering gesteld.

Waarnemend algemeen directeur 's Lands Hospitaal, Bernhard Abia, uit functie ontlast

Minister Pengel en bestuur ziekenhuis ontevreden over voortgang herstructureringsproces


Waarnemend algemeen directeur Bernhard Abia van 's Lands Hospitaal is ontlast uit zijn functie. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid bevestigt dit besluit vanochtend, dinsdag 22 november 2016, op Starnieuws. 

Er is overleg hierover geweest tussen de bewindsman en het bestuur van het ziekenhuis, waarna de ontheffing heeft plaatsgevonden.

'Hoofdreden is dat wij ontevreden zijn over de voortgang van het gezondmakings- en herstructureringsproces. Verder is ook de administratieve organisatie niet gestructureerd', zegt de minister.

Een interim manager wordt aangesteld om specifieke herstructureringsopdrachten uit te voeren.

De Bond Personeel 's Lands Hospitaal, onder leiding van Imro Edam, vraagt al maanden om Abia te ontheffen. Volgens de bond vinden er allerlei wanpraktijken plaats, waardoor financiële afspraken met het ziekenhuispersoneel niet kunnen worden nagekomen. De minister had toen aangekondigd dat er een accountantsonderzoek gaande was.

Guno Castelen (SPA): 'Regering geeft een slecht signaal met aanvraag verhoging leningenplafond'

'Regering ondermijnt met dit signaal vertrouwen in Surinaamse economie, de Surinaamse munt'

'Ik denk dat de regering duidelijk aantoont nog steeds bezig te zijn met brandjes blussen'


'Wanneer de regering al eerder heeft gevraagd naar verruimingen en nu weer vraagt naar een verruiming van het leningenplafond, dan geeft zij een verkeerd signaal.' Dit stelt econoom/jurist tevens SPA-politicus Guno Castelen maandag 21 november 2016 in het Dagblad Suriname, in reactie op de laatste aanvraag van president Desi Bouterse voor aanpassing van het schuldplafond. 

De regering geeft volgens Castelen aan, dat zij met haar huidige inkomsten, en zelfs met de te verwachten inkomsten uit de goudsector, niet de verwachting heeft de economie zodanig op spoor te hebben om vervolgens niet meer te hoeven lenen. Dit slechte signaal zou naar het oordeel van Castelen geen goede perspectieven bieden voor de Surinaamse economie. De regering ondermijnt met dit signaal het vertrouwen in de Surinaamse economie, de Surinaamse munt en de regering zelf.

In beginsel werkt de regering hiermee zelf aan verergering van de situatie. De vooruitzichten voor 2016 evenals de voorlopige kwantificatie door de economische instituten zijn, volgens de Memorie van Toelichting van de ingediende Wet op de Staatsschuld, van dien aard dat een sterker negatieve economische groei en een voortgaande muntdepreciatie zich zullen manifesteren. Dit heeft als verwachting dat de schuldratio’s voor 2017 verder zullen verslechteren.

'Ik denk dat de regering duidelijk aantoont nog steeds bezig te zijn met brandjes blussen. Men hoopt dat er een wonder zal gebeuren en Staatsolie olie zal vinden voor de kust. Men rekt nog steeds tijd voor wanneer de mijnbouwsector aantrekt. Actieve acties om de economie bij te sturen, onderneemt men niet. Men kiest de weg van de minste weerstand door maar te blijven lenen en te lenen, zolang mensen bereid zijn om leningen te verstrekken. Dit is niet een juiste wijze van bestuur', stelt Castelen.

Op termijn ziet Castelen de overheid geen ruimte meer hebben voor het lenen. Uiteindelijk schiet de regering dwars door haar plafond heen. Het bepalen van een schuldplafond door de toenmalige constellatie van de wetgever was weloverwogen. Er werd toen bepaald wat voor het land op niveau een redelijk goed plafond zou zijn. In 2000 kwam Suriname al uit een moeilijke situatie. Er werd door de autoriteiten een gedurfde stap ondernomen tegen functionarissen die misbruik maken van hun ambt en daarmede de Surinaamse munt in problemen brengen. De functionaris werd strafbaar gesteld.

'De mensen die de wet hebben geïnitieerd, waren de mensen die strafbaar werden gesteld bij overtreding van de wet. Dat betekent dat men wist waarmee men bezig was. Nu vraag je om het plafond te verruimen, en als je de economie straks in de war gooit, waardoor de toekomst van Surinamers aan diggelen komt, wil je vrij rondlopen. Dit biedt nog meer reden voor minder vertrouwen. Het is geen schoonheidsprijs voor een monetarist die het land bestuurt', meent Castelen.

Het Planbureau heeft een sterkere negatieve groei geprognotiseerd voor 2016 van tussen -7% en -11%, waarbij na de vrijlating van de externe wisselkoers van de Suriname munt verder is gedeprecieerd. Tussen december 2015 en oktober 2016 was het depreciatiepercentage met 75% gestegen. Doordat het obligoplafond voor de binnenlandse en buitenlandse staatsschuld alsook het obligoplafond voor de totale staatsschuld door deze ontwikkelingen onder druk zijn komen te verkeren, worden deze volgens de regering aangepast.

'Bruggenbouwer Nederland heeft verzuimd intermenselijke brug tussen ons te bouwen'

Somohardjo (PL): 'Ik was niet tegen onafhankelijkheid, maar tegen de wijze waarop die is geschied'


'Nederland heeft verzuimd de intermenselijke brug tussen ons te bouwen', aldus de partijvoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, maandag 21 november 2016 in het Dagblad Suriname. Over enkele dagen viert Suriname haar 41-jarige onafhankelijkheid. Volgens Somohardjo bestaat er helemaal geen reden om feest te vieren. 

Op deze datum, 25 november, na 1975, verkeerde hij nimmer en nooit in een hoerastemming. 'Nederland staat bekend als de meest geweldige bruggenbouwers. Maar, Nederland heeft verzuimd om de intermenselijke brug tussen ons te bouwen', doelend op de verschillende bevolkingsgroepen in het land. Zo werden de Javanen, creolen en Hindoestanen apart gehouden. De negatieve invloeden heeft nog steeds zijn impact in het land, laat de politicus doorschemeren. Somohardjo zegt niet tegen de onafhankelijkheid te zijn geweest, 41 jaren geleden, maar wel tegen de wijze waarop deze is geschied. De verhouding was 19 om 20 parlementsleden, met daarop volgend de overloop van George Hindori.

En na de onafhankelijkheid volgde er een leegloop uit Suriname. Vooral dit aspect is onrechtvaardig, meent Somohardjo. Juist de Surinamers die achterbleven in het land om de zware tijden tegemoet te gaan, kregen een stiefmoederlijke behandeling van het toenmalige moederland ten opzichte van de Surinamers die in groten getale naar Nederland weg stormden. 'Het gaat om de sociale rechten en zekerheden, zij hadden meer sociale rechten en zekerheden. In Nederland aangekomen, kregen zij kleding, onderdak en een uitkering, de ww. En de mensen die in Suriname achterbleven, moesten tot hun 70-jarige leeftijd wachten om een karig bedrag van Nf 25 te kunnen ontvangen.'

In 1975 was Joop Den Uyl de premier van Nederland. Met de onafhankelijkheid 41 jaren geleden hoopt Somohardjo niet dat ‘de nachtvogel de uil krijsend over Suriname heeft gevlogen’. ‘Want dat betekent het einde van Suriname. Binnen de Javaanse en Hindoestaanse cultuur is het een slecht voorteken wanneer een uil krijsend over je woning vliegt. Dat duidt aan op de dood van een familielid, een voorteken dat een lid van de familie zal komen te overlijden. Ik hoop het niet voor Suriname.’

Volgens Somohardjo is dit ook te wijten aan de onafhankelijkheid die onvoorbereid en plotseling heeft plaatsgevonden. 'Wat omhoog gaat, gaat niet meer omlaag.' Hier legt Somohardjo dan vooral de nadruk op de hoge prijzen van levensmiddelen in de winkels. 'We moeten roeien met de riemen die we hebben. Het ziet er steeds somberder uit voor Suriname. De staatsschuld zal niet alleen op deze generatie jonge Surinamers invloed hebben, maar ook op de komende generatie Surinamers. Ook zij zullen hun buikriemen noodgedwongen strakker moeten aantrekken om te kunnen overleven.'