woensdag 23 november 2016

Personen in omgeving president Bouterse zouden VHP'ers voor ministerspost hebben benaderd

Er zou weer sprake zijn geweest van een reshuffling in het ministersteam


Volgens een bericht vanmiddag, woensdag 23 november 2016, op de website van het Dagblad Suriname zou er weer sprake zijn geweest van plannen voor een reshuffling van de ministers van het kabinet Bouterse-Adhin. Heel recent zouden personen uit de directe omgeving van president Desi Bouterse zeker twee VHP’ers hebben benaderd om een ministersfunctie te bekleden bij een eventuele reshuffling, zo schrijft het dagblad. Deze informatie wordt bevestigd door een kopstuk binnen de VHP. 

Wie deze twee personen zijn wil die persoon echter niet kenbaar maken. Feit is wel, dat deze informatie intern bekend is binnen de VHP.

Enkele weken geleden tijdens de behandeling van de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement heeft de waarnemend fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, aangegeven dat het beleid dat gevoerd wordt door president Desi Bouterse, jonge meisjes naar escortbureaus drijft vanwege de erbarmelijke financiële situatie in het land. Hoewel parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons bij Gajadien erop aandrong om zijn woorden terug te nemen, werd hij van repliek gediend door de president.

Bouterse gebruikte bewoordingen als ezel, varken en politiek kuiken en gaf mee, dat deze kwestie verregaande politieke gevolgen zal hebben voor Gajadien.

Bronnen melden, dat exponenten van de VHP daadwerkelijk gesprekken voerden met de NDP voor een eventuele versterking van het regeerteam. Er zouden enkele ministersposten aangeboden zijn aan de VHP. Maar, door de uitspattingen tussen Bouterse en Gajadien in het parlement heeft de NDP abrupt een einde hieraan gemaakt.

Gesprekken tussen Venezolaanse regering en oppositie zijn vastgelopen

Regeringsdelegatie laat zich niet zien bij twee geplande vergaderingen


De gesprekken tussen regering en oppositie, die de diepe politieke crisis in Venezuela moeten bezweren, liggen stil. Volgens de oppositie is 'de dialoog bevroren', doordat de regeringsdelegatie niet is komen opdagen bij twee geplande vergaderingen. Oppositieleider Jesus Torrealba (zie foto - Bron: Twitter) verwijt de regering van president Nicolás Maduro onverantwoordelijk gedrag, zo berichten vandaag, woensdag 23 november 2016, onder andere het Reformatorisch Dagblad en De Telegraaf.

Activisten legden een verband met een verhit debat in het parlement over de ’narconeefjes’, zoals een oppositielid de twee neven van Maduro’s vrouw noemde die onlangs in de VS zijn veroordeeld voor hun poging tot grootschalige drugssmokkel.

Onder leiding van een gezant van het Vaticaan proberen de kampen al een aantal weken nader tot elkaar te komen.

Venezuela worstelt met een diepe economische crisis, die onder meer is veroorzaakt door de relatief lage olieprijs. De oppositie keert zich tegen het economische falen van de regering en beschuldigt de president daarnaast van autoritair optreden.

Curaçao levert in Dominicaanse Republiek geboren vrouw uit aan de VS

Vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel vanaf eiland naar VS


Curaçao heeft gisteren, dinsdag 22 november 2016, de vrouw A.d.R-J (22 december 1972, Dominicaanse Republiek) uitgeleverd aan de VS. De vrouw is door leden van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het Korps Politie Curaçao overgedragen aan US Marshals. Onder begeleiding van de Amerikaanse functionarissen is zij met een speciaal daarvoor ingevlogen toestel naar Boston, Massachusetts vertrokken, zo meldt het Openbaar Ministerie op het eiland vandaag, woensdag 23 november.

Het uitleveringsverzoek werd ingediend op 4 februari 2016 door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de uitlevering van de vrouw op 15 maart 2016 toelaatbaar geacht. Vervolgens ging zij in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Op 20 september 2016 werd zij echter door de Hoge Raad niet-ontvankelijk verklaard in haar beroep. Daarmee werd het advies van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 16 maart 2016 aan de Gouverneur onherroepelijk.

De Gouverneur van Curacao besloot op 25 oktober tot uitlevering van de vrouw aan het land dat het verzoek heeft gedaan, te weten de VS.

Bij huiszoeking is begin december 2015 in een woning op Curaçao ongeveer 12 kilogram cocaïne door de politie in beslag genomen evenals diverse materialen en machines om ‘bolletjes’ te vervaardigen en wapens.

De vrouw wordt door een Amerikaanse Officier van Justitie verdacht van samenspanning om grote hoeveelheden cocaïne vanaf Curaçao illegaal in de VS in te voeren en te distribueren. Zij werd in december 2015 samen met haar medeverdachte R.A., op grond van een arrestatiebevel - afgegeven door het Amerikaanse District Court for the District of Massachusetts - op Curaçao voorlopig aangehouden met het oog op uitlevering aan de VS.

44-Jarige zoon mishandelt en bedreigt zijn moeder (71) met de dood en brandstichting

Agenten treffen man in woning te Latour aan gewapend met een scherp voorwerp


De politie heeft, naar nu pas bekend is geworden, zaterdag de 44-jarige W.P. aangehouden, omdat hij zijn moeder van 71 jaar had geslagen, getrapt en met de dood bedreigd, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 23 november 2016. Het bericht vermeldt niet waar een en ander zich heeft afgespeeld.

De politie van Latour, die een melding binnenkreeg van een zoon die zijn moeder mishandelde, ging naar het adres voor onderzoek.

De bejaarde vrouw had haar zoon gevraagd om naar de winkel te gaan, maar die weigerde dat te doen en werd boos. Vervolgens heeft hij zijn moeder enkele vuistslagen toegebracht en getrapt. Ook heeft hij de vrouw in een wurggreep gehouden en haar met de dood bedreigd. Daarbovenop dreigde Wendel ook de woning in brand te steken.

Een buurman, die het voorval zal, kwam de 71-jarige vrouw te hulp en heeft de politie gebeld. De agenten troffen de zoon aan, gewapend met een scherp voorwerp.

Website van regering is gehackt door onbekenden

Regeringswebsite is niet bereikbaar

Screenshot homepage www.gov.sr, 23 november 2016, 14.30 uur (Bron: Red. De Surinaamse Krant)


Hackers: 'The people of Suriname are sick of this no good corrupt government so we took offline all governments websites'


De site van de regering, www.gov.sr, lijkt te zijn gehackt. De site is al enige tijd niet bereikbaar. Starnieuws bericht vanmiddag, woensdag 23 november 2016, te hebben vernomen dat technici nagaan wat er aan de hand is. 

Al enige tijd zouden aanvallen uitgevoerd worden tegen de officiële regeringswebsite.

In een e-mail aan Starnieuws melden de anonieme hackers dat het volk van Suriname moe is van de regering. Zij vinden dat naar de nieuwe generatie 'Wij Zijn Moe' geluisterd moet worden.

De hackers stellen in hun mail: 

'The people of Suriname are sick of this no good corrupt government so we took offline all governments websites we the people are fighting back. Start listening to the new generation "wijzijnmoe". there is hope people of Suriname you just have to believe there will be a better Suriname. We are anonymous...we do not forgive... we do not forget ... EXPECT US!!!!!!!'

Kosten voor lijkaflegging zijn fors gestegen

Federatie voor Aflegverenigingen wil meer erkenning van overheid, zoals financiële vergoeding


De kosten voor het laten afleggen van een lijk zijn vorige maand aangepast. Het standaardtarief is opgeschroefd van Sfcrd 450 naar Srd 750. De voorzitter van de Federatie voor Aflegverenigingen in Suriname, Irwin Goedhart,(zie foto - Bron: Jason Leysner/de Ware Tijd) zegt vandaag, woensdag 23 november 216, in de Ware Tijd, dat de verenigingen, gezien de gestegen kosten, hier niet onderuit komen. Hij wijst erop dat als het werk thuis geschiedt, een ander tarief wordt gehanteerd. Hetzelfde geldt voor verkoolde lijken en lichamen die in staat van ontbinding zijn. 

Goedhart vindt, dat er meer erkenning zou moeten komen voor het werk dat afleggers verrichten. Naar zijn zeggen zou die erkenning vooral van de overheid moeten komen. Een financiële vergoeding, zoals die wettelijk is vastgelegd voor de leiders van religieuze organisaties, zou hij niet misplaatst vinden. Hij zegt dat deze tegemoetkoming zou moeten gelden voor de functies van 'Gran Brada'. De 'Gran Brada' staat boven alle afleggers en boven de federatie.

De toewijzing van een stuk grond ziet de federatie ook tegemoet. Bij de jaarlijkse dinari dey was de organisatie Srd 5.000 kwijt om een locatie te huren. 'Als wij een plek huren om te vergaderen, moeten wij per uur betalen. Als wij grond krijgen, kunnen wij zelf bouwen.'

Hij zegt verder, dat jaren geleden door het vorige bestuur een grondaanvraag is ingediend, maar vooralsnog zonder succes. Ook nu bereidt Goedhart een aanvraag voor om in te dienen. Hij stelt, dat andere organisaties grond aanvragen en die direct toegewezen krijgen. Er zou naar zijn zeggen meer respect moeten komen voor dit vrijwilligerswerk. 'Als je wilt dat de overledene goed wordt afgelegd, moet de familie het doen zoals de afleggers het willen.' 

Ministerie van HI implementeert elektronisch register voor zekerheidsrechten op roerende goederen

Risico voor kopen roerend goed, dat als onderpand is gegeven, wordt met register verkleind


Het ministerie van Handel en Industrie organiseerde met ondersteuning van de Competitiveness Unit Suriname (CUS), diverse trainingen voor het implementeren van een unieke elektronisch register voor zekerheidsrechten op roerende goederen in Suriname. Dit register biedt gebruikers enerzijds de mogelijkheid zekerheidsrechten op roerende goederen online te registreren en anderzijds biedt het de mogelijkheid onderzoek te doen naar geregistreerde zekerheidsrechten op roerende goederen in Suriname. Dit bericht het ministerie in een vandaag, woensdag 23 november 2016, uitgebracht persbericht.

Het elektronisch register is een centraal systeem, waarin het zekerheidsrecht op een roerend goed wordt geregistreerd. Potentiële kopers kunnen via dit register, onderzoeken of een bepaald roerend goed dat ze willen kopen reeds als zekerheid (onderpand) is gegeven. Het risico voor het kopen van een roerend goed, dat reeds als zekerheid (onderpand) is gegeven, wordt hierdoor verkleind. Het register is voor iedereen toegankelijk via een mobiele telefoon, computer of tablet. Het systeem is eenvoudig en erg gebruiksvriendelijk, aldus het ministerie.

De privacy van de persoon die een roerend goed als zekerheid (onderpand) heeft gegeven (de debiteur) is gewaarborgd. Ook de privacy van de persoon aan wie de zekerheid op het roerend goed (het onderpand) is gegeven (de crediteur) is gewaarborgd. Het systeem is beschermd en beveiligd om misbruik van gegevens te voorkomen. In het systeem kan gratis worden onderzocht of een bepaald roerend goed als onderpand is gegeven. Inzage omtrent informatie over de leenovereenkomst, de debiteur en de crediteur zal niet mogelijk zijn.

Het register is gekoppeld aan de ontwerpwet zekerheidsrechten op roerende goederen. Voor het registreren van zekerheidsrechten op roerende goederen zullen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

De ontwerpwet zekerheidsrechten op roerende goederen biedt debiteuren (kopers) en crediteuren (verkopers), een juridische grondslag voor het registreren van zekerheidsrechten op roerende goederen. Ter vergelijking, in het hypotheekregister worden onder andere zekerheidsrechten op onroerende goederen geregistreerd. De ontwerpwet biedt enerzijds de mogelijkheid om vooraf te onderzoeken of een bepaald roerend goed reeds als zekerheid is gegeven en om op grond van het onderzoeksresultaat een besluit te nemen over een voorgenomen aankoop of andere transactie. Anderzijds biedt de ontwerpwet de mogelijkheid om een zekerheidsrecht op een bepaald roerend goed te registreren, waardoor met een uittreksel uit het register bewezen kan worden op welke dag, datum en tijd een bepaald roerend goed al zekerheid is gegeven.

In de periode 17 tot en met 22 november 2016 zijn diverse trainingen verzorgd aan toekomstige gebruikers van het systeem. Er zijn praktische instructies gegeven om het elektronisch register voor zekerheidsrechten op roerende goederen optimaal te benutten. Ook toekomstige beheerders van het register hebben deelgenomen aan de trainingen.

VHP'er Jogi: ‘Regering zet totale samenleving in twijfel’

'Stabilisatie- en Herstelplan is opgesteld door bepaalde figuren van het IMF'


‘Het leningenplafond is overschreden, het leningenplafond is niet overschreven. Dan zijn er afspraken gemaakt voor januari, dan niet. Wij worden er gewoon niet wijs uit. De regering zet de totale samenleving in twijfel’, zegt Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vandaag, woensdag 23 november 2016, in het Dagblad Suriname. 

De politicus zegt dat het wel duidelijk is dat er afspraken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn gemaakt over het uitvoeren van bepaalde punten. Nu de regering weigert deze overeengekomen afspraken na te komen, vraagt hij zich af waarom de Standby Agreement getekend is.

Jogi vindt ook dat het aarzelen van de regering om invulling te geven aan haar eigen Stabilisatie- en Herstelplan alleen maar aanduidt, dat het plan inderdaad geen homegrown plan is, maar een plan dat is opgesteld door bepaalde figuren van het IMF.

‘De regering zit vast en zij weet dat op basis van de afspraken met het IMF een aantal middelen zou rollen richting Suriname. Nu staan al deze financiële middelen op losse schroeven. Dat was aanvankelijk de aanleiding dat de regering een dure obligatielening met 9.25% rente is gaan nemen op de kapitaalmarkt’, zegt Jogi.

De politicus voert aan dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bij de laatste wijziging van de Wet op de Staatsschuld nog heeft aangegeven dat de regering meer ruimte wil hebben om concessionele of wel goedkope leningen te sluiten. ‘Ik weet niet wat er nu ineens is gebeurd om afspraken na te komen’, aldus Jogi.

Hij zegt dat gezien het feit de regering haar afspraken niet kan nakomen, alles nu wordt klemgereden met het damage control van Financiën, waar er links en rechts verklaringen door de regering worden uitgegeven om alles goed te praten. ‘Terwijl zij bezig zijn met hun opruimwerk, blijkt dat het volk verder verpaupert en verarmt. Dit betekent ook dat wij ver van de voorgespelde verbetering in 2018 zijn, waardoor de armoede in het land nog langer zal duren’, stelt Jogi.

De politicus adviseert de regering om niet veel te gaan hangen op de royalty’s en loonbelasting die het land de komende vier jaren zal verdienen, omdat deze gelden veelal gebruikt zullen worden om reeds bestaande schulden af te lossen.

‘Met de wijze waarop de regering het beleid voert en prioriteiten schept, heeft zij het volk en land in een bijzonder groot probleem gezet. Nu probeert zij haar gezicht te redden’, zegt de politicus. Hij ziet liever dat de regering open en duidelijk communiceert door aan te geven waar zij is vastgelopen en de nodige adviezen dan opvraagt. De politicus benadrukt dat er discipline, eenduidigheid, wilskracht en visie ontbreekt bij de regering. ‘Hierdoor wordt de beweegruimte van de samenleving volgens hem zelfs kleiner door de ellende die deze figuren uitkraaien.’

TCT-minister Rusland brengt weer rust binnen de Maritieme Autoriteit Suriname

Schorsing voor vier dagen van 30 werknemers, die actie startten, is teruggedraaid


Ingrijpen van minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft voorkomen dat een arbeidsgeschil bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) compleet is geëscaleerd. MAS- directeur Michel Amafo en bondsvoorzitter Lloyd Read tekenden maandagavond ten overstaan van Rusland een overeenkomst die de rust binnen het bedrijf moet garanderen, zo bericht vandaag, woensdag 23 november 2016, de Ware Tijd. 

Dezelfde dag had een woedende bond een lamlegging van het bedrijf geproclameerd, nadat tijdens een vergadering bekend werd, dat dertig man die de actie waren begonnen, voor vier dagen zouden worden geschorst.

De lonen bij de MAS zijn sinds 2003 geïndexeerd en de wortel van het probleem ligt in de sterk gestegen wisselkoersen. Read zegt over deze kwestie, dat toen de koersen significant stegen, werd besloten de lonen met 21 procent aan te passen. 'Hoewel de lonen zijn geïndexeerd, willen we toch rekening houden met het bedrijf', zegt de bondsvoorzitter.

In de gezamenlijke verklaring wordt gesteld, dat de afspraak was dat in het vierde kwartaal van dit jaar verder zou worden gesproken. Dit gebeurde niet. Wat vooral kwaad bloed zette, zijn uitspraken van Amafo van ongeveer twee weken geleden tijdens een bijeenkomst met het personeel, waarbij werd aangegeven dat praten over de salarissen niet aan de orde was.

De zaak begon te smeulen, met uiteindelijk de werkneerlegging van maandag. Ongeveer dertig van de honderd werknemers legden het werk neer, waarop de directie de politie belde om de orde te handhaven. Ondertussen was Read gearriveerd en terwijl hij in vergadering was met het personeel, kwam het bericht binnen dat de dertig man voor vier dagen waren geschorst. De bond besloot daarop het bedrijf lam te leggen.
Rusland riep partijen voor dezelfde avond op om de zaak te bezweren.

De MAS is cruciaal bij het riviertransport en vrijwel alle import en export geschiedt via het water. Read zegt dat nu de zaak, zoals ook in de verklaring is aangegeven, tot normale proporties is teruggebracht en de schorsingen zijn teruggedraaid, partijen binnen twee weken zullen proberen tot een vergelijk te komen.

Bedrijventeams nemen voor het eerst deel aan, 3e editie, KLM Curaçao Marathon

Organisatie verwacht zondag tussen 2.500 en 3.000 deelnemers uit 29 landen


Aan de derde editie van de KLM Curaçao Marathon doen voor het eerst teams van bedrijven mee. Familieleden en vrienden kunnen weer de gratis app downloaden waarmee zij de deelnemer die zij aanmoedigen kunnen volgen. Gisteren hadden 1.900 mensen zich ingeschreven voor het evenement dat zondagochtend van start gaat bij Hemingway. Maar de organisatie verwacht tussen de 2.500 en 3.000 deelnemers uit 29 landen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 23 november 2016.

Om de veiligheid van de hardlopers en supporters langs het parcours te kunnen garanderen is besloten maximaal 3.000 mensen toe te laten. Een derde van de hardlopers komt uit het buitenland waarvan ‘ruim 55 procent’ uit Nederland. Daarmee heeft de organisator, stichting Run for the Sun, de doelstelling bereikt om met het evenement het toerisme te bevorderen.


Nog belangrijker is dat meer mensen op Curaçao in beweging komen en gaan sporten, zegt Kees van Muiswinkel, voorzitter van de stichting. 'Sport verbroedert en slaat bruggen tussen bevolkingsgroepen. Het is mooi om alle deelnemers na de finish zo happy en bevriend met elkaar te zien.'

Zoals elk jaar doen ook dit keer weer bijzondere hardlopers mee. Een vrouw uit de Verenigde Staten loopt hier haar 298ste marathon. En de Nederlander Jaap van den Berg noteert Curaçao als het vijfenzeventigste land waar hij de 42 kilometer rende.

Zondagochtend om vier uur gaat de hele marathon van start bij restaurant Hemingway bij BLVD. Twee uur later klinkt het startschot voor de halve marathon. Daarna vertrekken om 6.30, 7.00 en 7.30 uur de deelnemers aan respectievelijk de Trail van 10,5 kilometer, de 10 kilometer en de 5 kilometer Run & Walk. In deze derde editie lopen voor het eerst teams van bedrijven mee.


De gratis app biedt de gebruiker een persoonlijk trainingsprogramma; bovendien zijn de lopers voor vrienden en familieleden te volgen met ‘Live Track & Trace’. De organisatie belooft een ‘nog nauwkeuriger tijdregistratie’ dan de voorgaande jaren omdat op meer plekken geklokt wordt. Run for the Sun organiseert de marathon samen met de Curaçaose Atletiekbond. Niet alleen voor topsporters, maar ook voor recreanten, voor mannen en vrouwen, voor jong en oud. 'Iedereen is een winnaar en krijgt bij de finish een medaille en T-shirt', benadrukt Willem Cordilia, voorzitter van de bond en race director. 'Het parcours is gecertificeerd door de Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) en staat op de internationale marathonkalenders.'

Wie nog mee wil doen aan een van de afstanden, kan zich deze week nog inschrijven. Dat kan tot en met morgen tussen 16.00 uur en 19.00 uur bij Van den Tweel Supermarkt op Zeelandia en vrijdag van 7.00 uur tot 14.00 uur bij het Marathon-kantoor op het Lions Dive & Beach Resort of via . www.klmcuracaomarathon.com.

Onbekenden gaan er vandoor met onbeheerde geldtransportwagen Panamericana op Curaçao

Wagen uitgebrand aangetroffen in de Lyraweg...


Onbekenden hebben een onbeheerde geldtransportwagen van Panamericana gestolen, toen het personeel van de wagen binnen in de Van den Tweel Supermarket te Zeelandia bezig was een geldautomaat te bevoorraden. Dat bevestigt politiewoordvoerder Imro Zwerwer vanochtend, woensdag 23 november 2016, in het Antilliaans Dagblad.

De diefstal vond gisteren in de ochtenduren plaats. De politie kreeg omstreeks tien uur in de ochtend een melding binnen van een wagen die in brand stond bij de Lyraweg. Pal daarop kwam een melding binnen, dat een geparkeerde geldtransportwagen was ingepikt door een onbekend aantal mensen bij een supermarkt in Zeelandia. De wagen die in brand was gestoken, bleek de geldtransportauto te zijn.

Getuigen hebben gezien dat de dieven van de wagen in twee verschillende auto’s naar de supermarkt zijn gekomen. Het is niet bekend hoeveel geld er bij de diefstal is buitgemaakt. De politie onderzoekt de roof.

Oppositie Staten Curaçao kritisch richting demissionair premier Whiteman over gang van zaken rond Guangdong Zhenrong

'Degenen die begrijpend lezen kunnen zien het zeer grote voordeel van staatsolieonderneming GZE voor Curaçao'


Degenen die ‘begrijpend lezen’ kunnen, zien onmiddellijk het zeer grote voordeel van de Chinese staatsolieonderneming GZE voor Curaçao. Dit verklaarde demissionair premier Ben Whiteman (PS) in de centrale commissievergadering van de Staten. Hij ging daarbij in op de veelal kritische vragen van met name de ‘nieuwe’ oppositie, vooral aangestuurd door Gerrit Schotte van MFK en Amparo dos Santos van KdTN. Beiden werden daarbij door de minister-president aangesproken als ‘honorablísimo miembro’ (zeer hoog geachte leden) van het parlement, aldus vandaag, woensdag 23 november 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Na het Memorandum of Understanding (MoU) van 15 september, dat ‘de richting aangaf’, bevinden partijen zich nu in een ‘middenfase’ met de afgelopen zaterdag 19 november getekende Heads of Agreement (HoA), die door Whiteman wordt omschreven als ‘een stap op weg naar het leasecontract’. Om dit laatste gaat het.

Over de hoogte van de bijdrage van Guangdong Zhenrong Energy (GZE) in het kader van de leaseovereenkomst voor de huur en exploitatie van de Isla-raffinaderij en de olieterminal Bullenbaai ‘wordt nog onderhandeld’. Maar vaststaat, en zo is ook schriftelijk vastgelegd in de HoA, dat het zal bestaan uit een vast deel én een variabel deel. De huidige exploitant PdVSA betaalt alleen een vast bedrag van momenteel 20 miljoen dollar per jaar, los van de vraag of de productie en winst hoog of laag is. GZE gaat naast een vast bedrag ook bijdragen op basis van de ‘throughput’ van raffinaderij en terminal. En wat Whiteman niet noemde in de Staten, maar wat wel in de conceptversie van de HoA staat (zie hierna), is dat GZE ‘een minimum aan throughput’ garandeert van 75 procent van de maximale capaciteit.Over de belastingvrijstellingen voor het staatsbedrijf uit China worden nog besprekingen gevoerd. Er ligt wel een fiscaal voorstel, maar dit is nog niet ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad. Het resultaat zal worden gepresenteerd aan de Staten, aldus Whiteman, die het parlement eraan herinnerde, dat op 7 november tijdens een presentatie van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) al werd gesproken van de nodige belastingfaciliteiten.

Evenmin is door het Land Curaçao of door overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), formeel eigenaar van de raffinaderij, gesproken over een voorkeurstarief voor lokale afname van brandstofproducten. 'Maar, wij willen onze strategie hier en nu nog niet prijsgeven', zei Whiteman in de Staten.

De voordelen die GZE biedt zijn echter nu al buitengewoon groot, zei hij, en Whiteman somde ze op: opleiding en training van Curaçaose werknemers; dit wordt honderd procent betaald door GZE; milieuverbetering;
een leasebedrag met een vaste en een variabele component;
verbetering van de installaties met als resultaat schonere brandstofproducten;
structureel betere salariëring van het personeel; behoud van banen ook na de modernisering; schoonmaak van het vervuilde terrein en van de baai.

Curaçaose Wegenbouw Maatschappij sponsort atleet Martina komende vier jaar, op weg naar Japan 2020

'Een Curaçaose atleet die zo veel heeft betekend voor eiland kan niet in de steek worden gelaten'

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

De Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM) heeft zich voor de komende vier jaar als sponsor aan atleet Churandy Martina verbonden. 

De CWM heeft gisteren een akkoord getekend waarmee het bedrijf toezegt de Curaçaose sporter te zullen sponsoren in de periode oplopend naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, woensdag 23 november 2016.

'Wij vonden als bedrijf dat wij een Curaçaose atleet die zo veel heeft betekend en nu nog betekent voor het eiland niet zomaar in de steek kunnen laten, zeker niet als hij zo ‘Bon Riba Kaminda (Goed op weg) is', zo gaf Wendell Bonafacio, directeur van CWM gisteren te kennen.

Isla-raffinaderij op Curaçao niet blij met uitspraken premier Whiteman over penibele financiële situatie Isla

Persverklaring Isla: ‘Isla garandeert de salarissen van haar werknemers’


De Isla heeft naar premier Ben Whiteman uitgehaald om zijn verklaring over de penibele financiële situatie bij de raffinaderij. De premier verklaarde tijdens een vergadering van de centrale commissie van de Staten afgelopen maandag, dat de financiële situatie van de Isla zo slecht is, dat de raffinaderij slechts tot december van dit jaar de salarissen kan garanderen. De Isla heeft gisteren twee spoedvergaderingen voor het personeel belegd om de verklaringen van de premier te weerleggen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 23 november 2016. 

Ook is er een persverklaring van de Isla verzonden getiteld ‘Isla garandeert de salarissen van haar werknemers’. De raffinaderij ontkent in de verklaring categorisch dat het niet in staat is om de salarissen van de werknemers te betalen.

Wereldwijd worden er in de olie-industrie maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan de economische malaise die veroorzaakt wordt door de lage tarieven voor aardolie, zo stelt de Isla. De raffinaderij overweegt niet om te korten op de salarissen of het personeel, aldus de persverklaring.

'De Isla-raffinaderij betreurt het, dat premier Whiteman een dergelijke onverantwoordelijke en ongefundeerde verklaring heeft gedaan, terwijl hij met Refneria Isla contact had kunnen opnemen voor verificatie', aldus de verklaring.

De raffinaderij ontkent ook dat het moederbedrijf van de raffinaderij, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PdVSA), contact heeft gehad met het Chinese bedrijf Guangdong Zhenrong en daarbij aan hen heeft gevraagd om stand-by te staan voor het geval de Isla tot 2019 niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

De bezuinigingsmaatregelen die wel worden getroffen, worden in de verklaring opgesomd. Dit jaar krijgt het personeel geen kerstfeest maar een kerstpakket. De groep volwassen werknemers van Isla neemt niet deel aan het carnaval. En bij het carnaval van volgend jaar ontbreken ook de stellages van de Isla. Een de zaken die nog wel doorgaan, is de traditionele kerststal bij Post 5, de stal wordt op 9 december geplaatst. Kinderen van personeelsleden krijgen dit jaar traditiegetrouw hun kerstfeest met de Kerstman. En de jongerengroep van de Isla doet volgend jaar mee aan de Marcha Hubenil.

Leest u hier het gehele artikel. 

Commissie van rapporteurs Wet Dierenwelzijn hoopt op snelle aanname van wet door parlement

'We willen het net als een kerstcadeau geven'


De commissie van rapporteurs die zich buigt over de ontwerpwet Wet Dierenwelzijn, hoopt dat deze wet voor de eerste week van december wordt aangenomen. Commissievoorzitster Jennifer Warsodikromo (NDP) vindt dat het nu meer dan hoog tijd is, dat de wet wordt aangenomen. Vorige week was er nog een openbare commissievergadering over de ontwerpwet, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 23 november 2016.

Warsodikromo zegt, dat morgen weer vergaderd wordt om de puntjes op de i te zetten. Als alles volgens plan verloopt, wordt de wet tijdens een plenaire vergadering behandeld.

Parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons sprak twee weken geleden al de verwachting uit, dat de wet snel wordt aangenomen. De commissie streeft er ook naar om dit te halen. 'We willen het net als een kerstcadeau geven.' 

De commissievoorzitster laat weten dat de wet zo goed als af is. Ze stelt dat er veel werk is gestopt in de totstandkoming. Het initiatief-wetsvoorstel werd in 2014 ingediend. Dat het zo lang duurt voordat de wet openbaar wordt behandeld, komt volgens Warsodikromo, omdat er veel besprekingen met belanghebbende groepen en instanties aan vooraf zijn gegaan en er daardoor veel wijzigingen gepleegd moesten worden.

Organisaties die opkomen voor het welzijn van dieren hebben vaak aandacht gevraagd voor dierenleed. Hoewel er nu al wettelijke regels zijn die dierenleed en handelingen die daarmee te maken hebben verbiedt, worden deze in de praktijk niet toegepast. Warsodikromo zegt, dat erop toe zal worden gezien dat de wet, die nu in de maak is, wordt nageleefd. De wettelijke regels in het Wetboek van Strafrecht over sancties bij dierenleed vertonen geen overlappingen met de huidige ontwerpwet.

Gilbert van Dijk: 'Keuze van de leider zal bepalen of Suriname een modern Suriname wordt'

'Uiteraard hopen wij met minister Hoefdraad, dat het zwaarste achter de rug is'

Guyana doet het beter op het gebied van duurzame agrarische productie en krijgt steun Inter-American Development Bank


'Als de minister vindt dat de zwaarste periode achter de rug is, dan geeft hij hoop. Maar, op basis waarvan geeft hij hoop? Een simpele conclusie kan ik niet trekken. Ik wil gedetailleerde cijfers hebben. Ik wil onderbouw hebben en uiteraard hopen wij met de minister dat het zwaarste achter de rug is.' Dit stelt Gilbert van Dijk, directeur van het Suriname Business Forum (SBF), vandaag, woensdag 23 november 2016, in het Dagblad Suriname, in reactie op de stelling van minister Gillmore Hoefdraad, dat het ‘zwaar weer’ voor de Surinaamse economie in 2017 voorbij zal zijn. 

De minister trok deze conclusie op basis van de projecties die zijn gepleegd in de mijnbouwsector en met name de inkomsten vanuit richting Staatsolie Maatschappij Suriname NV en Newmont Suriname. De bewindsman haalde ook de investeringen van IAmGold in het Saramaccagebied aan als positief te zullen uitpakken voor de economie. Maar, dit zijn nog steeds projecties die gerelateerd zijn aan delfstoffen. Dezelfde delfstoffen die met de waardevermindering, volgens de regering, het land in deze lastige economische situatie hebben gebracht. De verwachting is dat de aardolieprijs niet verder zal stijgen, maar juist meer zal dalen. Dat biedt in ieder geval voor wat olie betreft alvast geen positief perspectief.

'Als dat zo is, dan moeten wij er niet op bouwen. Wat ik belangrijk vind, is dat wij niet alleen grondstoffen bekijken en op basis hiervan conclusies trekken. Wij moeten ook kijken naar de diversificatie, waar wij letterlijk de mond van vol hebben. Als wij die sectoren hadden aangepakt en met die sectoren al op weg waren, dan zou ik ook zeggen dat wij de zwaarste periode hebben gehad. Dat zou betekenen dat wij naast grondstoffen, meer gebieden zouden ontwikkelen', stelt Van Dijk.

Over dit laatste zegt Van Dijk dat Suriname erg traag is. Hij hoopt alleen, dat de minister weet waar hij over praat.

Bij 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname wenst van Dijk vast te stellen, dat de keus van de leider van het land zal bepalen of Suriname een modern Suriname wordt of niet. Hij is van oordeel dat de richting die de leider het land op zal brengen, significant is voor het lot van zowel de economie als de samenleving.

De Inter-American Development Bank zal zo meteen voor een bedrag van 15 miljoen Amerikaanse dollar duurzaam agrarische productie in Guyana ondersteunen. Dit werd onlangs breed uitgemeten in de internationale media. Van Dijk stelt dat als Surinamer, dit bericht lezende, hij even angstig werd. Hij heeft niet de indruk dat Suriname duurzame landbouw ontwikkelt. Dit brengt Guyana in een gunstige positie qua concurrentie.

Van Dijkt denkt niet dat het wegblijven van de gewenste ontwikkelingen willens en wetens gebeurt. Hij is juist van oordeel dat Surinamers onvoldoende gericht zijn op het streven naar een modern Suriname. 'Wij zijn behoudend en owru teng fasi. Dat wat wij doen, is goed. Wij beseffen dus onvoldoende hoe belangrijk de andere sectoren zijn. Wij proberen hetzelfde wat wij jaren gedaan hebben te doen, terwijl de noodzaak er bestaat om de toekomst een andere vorm te geven', stelt de SBF-voorzitter.

Hij illustreert het voorgaande met een voorbeeld van overgewicht bij een mens. Overgewicht zou moeten worden aangepakt door het aanpassen van de levenswijze. De mens dient in zo'n geval bijvoorbeeld te letten op zijn of haar eetpatroon of meer te bewegen. Dit wordt een lastige situatie, maar het pad dient te worden bewandeld, wil het overgewicht worden aangepakt. Van Dijk stelt dat Suriname precies weet welke zaken moeten worden aangepakt om binnen minimaal drie jaren een bepaald en gewenst niveau van ontwikkeling te hebben bereikt. Hij ziet nog hoop voor Suriname indien de juiste keuzes worden gemaakt. Leiderschap zal uitwijzen wat het zal worden.

Hofwijks ('We Zijn Moe'): 'Oppositionele partijen in het parlement hebben te zwakke houding aangenomen'

Oprichter 'We Zijn Moe' verwacht zwaar weer voor Surinamers in januari 2017

'De resultaten van protesten zijn nog steeds niet zoals gewenst'


Curtis Hofwijks nam op 20 november 2015 als individuele burger het initiatief om te gaan protesteren tegen het beleid van de regering. Na een jaar kijkt hij tevreden terug. Hofwijks zegt vandaag, woensdag 23 november 2016, in het Dagblad Suriname nooit gedacht te hebben zon beweging te mogen en moeten zien. Hij stelt er wel direct bij, dat de resultaten nog steeds niet zijn zoals gewenst. Naar zijn mening staat er nog veel meer te doen en te gebeuren. 

Hij beseft ook dat de resultaten die de beweging beoogt, procesmatig zullen komen en veel tijd in beslag nemen. ‘We Zijn Moe’, de beweging waar Hofwijks de trekker van is, maakt ook deel uit van ‘Het Burgercollectief’. In de afgelopen periode is het collectief op straat niet in beweging gezien. Hofwijks stelt dat er wel beweging is. Maar, er wordt ook een afwachtende houding aangenomen richting de handelingen van de regering.

Volgens Hofwijks is er door de afgelopen periode heen, heel wat wrijving gekomen tussen de protestbeweging en de maatregelen van de regering. De regering tracht vaak met haar brandjes-blusmaatregelen het volk zoet te houden, terwijl de echte problemen niet worden aangepakt.

Op zondag 20 november was Hofwijks na een lange tijd weer op het Onafhankelijkheidsplein om het begin van de beweging te herdenken. De beweegreden van de beweging is nog steeds ‘de incompetentie van de regering om het land te leiden’. Ook de oppositionele partijen, met wie ‘Het Burgercollectief’ wel bereid is te praten, zouden volgens Hofwijks in het parlement een te zwakke houding hebben aangenomen. Hij beseft dat het op tafel slaan en luidruchtig protest niet de enige manier zijn om de doelen te bereiken, maar constructief oppositie voeren, heeft tot nog toe ook niet gewerkt.

Hofwijks verwacht in januari 2017 zwaar weer voor de Surinaamse samenleving. Hij ziet tegen die tijd meer ontevredenheid. Curtis heeft de samenleving vanuit het Onafhankelijkheidsplein ook aangeraden op 25 november, bij de viering van 41 jaar Staatkundig Onafhankelijkheid, in protest thuis te blijven en niet deel te nemen aan activiteiten van de overheid.

Er zou binnen Telesur weer getrokken worden aan stoel van waarnemend directeur Headly

Headly zou zich moeten melden bij TCT-minister Andy Rusland


Binnen het Telecommunicatiebedrijf Telesur zou weer ruis zijn over maatregelen die tegen de ex-waarnemend directeur van het bedrijf, Russ Headley, zullen worden getroffen. In mei werd na een turbulente periode Mike Antonius belast met de waarneming. Aanvankelijk waren daar protesten tegen, maar de plooien werden gladgestreken, mede na intensief overleg tussen de raad van commissarissen met de bond bij Telesur. 

Starnieuws schrijft vandaag, woensdag 23 november 2016, te hebben vernomen, dat directielid Headley zich vandaag moet melden bij minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme.

De Telesur Communicatie Werknemers Organisatie Suriname (CWOS) heeft voor vandaag een spoed algemene ledenvergadering uitgeschreven. De bond zal de huidige ontwikkelingen binnen het bedrijf bespreken.

Binnen Telesur is een onderzoek van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) verricht. Eerder zijn de voormalige Telesur-directeur Dirk Currie en commercieel directeur Kenneth Muringen na een schorsing ontslagen. De Staat heeft een rechtszaak die werd aangespannen gewonnen.

Ingewijden binnen het bedrijf verwachten dat Headley zal worden geschorst als voorloper op de ontslagprocedure.

Tijdens Srefidensiviering worden om veiligheidsredenen drie drones toegestaan

CIVD-hoofd: 'Ik vind de twee andere drones al teveel, maar ik moet water bij de wijn doen'


Om veiligheidsredenen zijn vrijdag slechts drie drones toegestaan bij de Srefidensiviering vrijdag te Tamanredjo in het district Commewijne. Het gaat om de drones van het televisiestation ATV, het staatsprogramma Info Act en van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD). Dit meldt de Ware Tijd vandaag, woensdag 23 november 2016.

'We zullen niet toestaan dat anderen drones gebruiken. Trouwens, ik vind de twee andere drones al teveel, maar ik moet water bij de wijn doen', zei CIVD-hoofd Hans Jannasch onlangs. Volgens Jannasch heeft de CIVD eerder tijdens nationale feestdagen moeten optreden tegen personen die hun drones hadden gebruikt bij het Onafhankelijkheidsplein en het Monument van de Revolutie. Hij wees erop dat slechts ATV van alle mediahuizen heeft gevraagd om een drone in te zetten tijdens de onafhankelijkheidsviering. Na beraad is hier toestemming voor gegeven.

'De media en anderen moeten op de hoogte zijn van het beperkte aantal drones in de lucht en dat zij hierdoor niet voor verrassingen komen te staan wanneer we naar hen toelopen en ze zeggen dat ze hun drone uit de lucht moeten halen.'

De CIVD is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle hoogwaardigheidsbekleders die bij de Srefidensiviering aanwezig zullen zijn. De organisatie moet samen met de politie ook zorgen voor de veiligheid van het gehele evenement. De veiligheidsdienst zal in samenwerking met de politie posten bemannen en patrouilles uitvoeren.

'Het is een nationale dag, reden te meer dat de veiligheidsdiensten alle zeilen bijzetten om alles ordelijk te laten verlopen', aldus Jannasch. Hij wijst erop dat de afgelopen onafhankelijkheidsvieringen ordelijk zijn verlopen.

Assemblee stemt voor wetswijziging waardoor vanaf januari aftrek betaalde AOV-premie niet meer mogelijk is

Oppositie stemt tegen wijziging, omdat de koopdracht hierdoor verder zal dalen

Minister Hoefdraad: 'Met wijziging wordt Belastingdienst efficiënter gemaakt'


Vanaf 1 januari 2017 is de aftrek van de betaalde AOV-premie niet meer mogelijk. De Nationale Assemblee heeft gisteren met 31 stemmen vóór en 14 tegen de wetswijziging van een regeltje aangenomen. De VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE hebben tegengestemd. De oppositionele partijen voerden aan, dat de koopkracht verder zal dalen door dit soort maatregelen, aldus bericht Starnieuws vandaag, woensdag 23 november 2016. 

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën legde het college uit, dat de wetswijziging deel uitmaakt van de belastinghervorming. Met de wijziging wordt de Belastingdienst efficiënter gemaakt. Er gaat teveel tijd zitten in afhandelen van de vele aanvragen voor kleine restituties. De bewindsman voerde aan, dat de inkomsten van loontrekkers niet minder zullen worden. Ook de mensen die AOV ontvangen, zullen hier niets van merken. Wie voor 2016 de aftrek van AOV premie heeft ingediend, zal normaal worden afgehandeld.

Hoefdraad zei verder, dat elke maand Srd 28 miljoen aan AOV wordt uitgekeerd. In december komt er een bonus van Srd 100 bij. Dit betekent weer dat de staatskas met Srd 4 tot Srd 5 miljoen wordt bezwaard. Het is volgens de bewindsman nodig om de druk op de Belastingdienst, die meer op een uitkeringsbureau lijkt dan inningsbureau, te verminderen.

Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs en commissielid Rossellie Cotino (NDP), stelden dat alleen voor natuurlijke personen de AOV-premie een aftrekpost is. Dus alleen voor natuurlijke personen zal het een impact hebben op de inkomstenbelasting. Jaarlijks dienen volgens Abdoel duizenden personen een aangifte in, die op basis van de aftrekpost premie AOV leidt tot een teruggave van ingehouden loonbelasting en AOV. Dit gebeurt door een belastingformulier in te vullen. Met de wetswijziging zal men geen aftrek meer krijgen en dus geen restitutie. Deze maatregel zal geen impact hebben op wat ambtenaren en/of loontrekkers verdienen. Zij gaan in handen precies dat krijgen wat zij eerder kregen. Deze maatregel heeft ook geen invloed op de belastingschijven omdat het gaat om inkomstenbelasting, stelde Abdoel.

Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de commissie van rapporteurs, gelooft niet erin, dat de efficiency zal toenemen door de aftrekpost voor AOV te schrappen. De andere aftrekposten blijven. Hij voerde aan dat deze maatregel hoe dan ook zal leiden tot verdere afname van de koopkracht. Hij stelde de regering voor om de wetswijzing terug te nemen.

Zijn fractieleider Chandrikapersad Santokhi vroeg de minister een complete lijst van inkomstenverhogende maatregelen, aangezien diverse zaken via Staatsbesluiten worden afgewikkeld. Hij wilde weten of deze maatregel ook deel uitmaakt van het IMF-pakket.

Patricia Etnel (NPS) is fel gekant tegen de wetswijziging. Zij voerde aan dat het volk verder wordt afgeknepen met deze maatregel. Zij wilde weten waarom de regering niet gewacht heeft tot betere tijden. 'De wet is niet goed, want het volk blijft verder pinaren', stelde het Assembleelid.

Diana Pokie (ABOP) en William Waidoe (Pertjajah Luhur) zeiden tegen de kostenverhogende maatregelen te zijn. Het volk heeft volgens hen al genoeg te verduren.

Carl Breeveld (DOE) zei dat het niet de juiste keus is om deze wet nu door te voeren.

Ronald Hooghart (NDP) voerde aan dat de lagere inkomensgroepen niet getroffen worden door deze wet. Hij haalde aan dat mensen bewust manipuleren en een ander beeld geven.

Ook Celsius Waterberg (BEP) benadrukte dat het overgrote deel van de loontrekkers niks van deze wet zullen merken. Gegoede burgers als hij zullen de premie niet meer kunnen aftrekken van de belastingen. Zij mogen best bijdragen om arme burgers een kan te gegeven.

NDP-fractieleider André Misiekaba benadrukte dat herallocatie van gelden nodig is. De oppositie heeft volgens hem de wet niet begrepen en niet bestudeerd. De maatregel zal ongeveer SRD 5 miljoen opleveren voor de staatskas.

Man (37) uit Kudelstaart bekent man te zijn achter racistische video over Sylvana Simons

Na verhoor is de man weer huiswaarts gezonden...


De 37-jarige man uit Kudelstaart die zich gisteren meldde bij een politiebureau in Aalsmeer en werd aangehouden, heeft bekend dat hij het beruchte filmpje heeft gemaakt waarin het hoofd van Simons is gefotoshopt. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam vandaag, woensdag 23 november 2016, gemeld. 

De man zegt dat hij alleen heeft gehandeld. Hij had zich bij de politie gemeld, nadat het OM een groot onderzoek naar de maker van het filmpje had aangekondigd. Onder de video, waarin de foto van Simons was aangebracht op beelden van gelynchte zwarte Amerikanen, draaide het carnavalslied Oh Sylvana van de Brabantse zanger Rob van Daal.


De Kudelstaarter is dinsdagavond na verhoor naar huis gestuurd. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden voor bedreiging. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.

Simons, oud-tv-presentatrice en kandidaat-Tweede Kamerlid voor DENK, wordt beveiligd naar aanleiding van ’concrete bedreigingen’, zo maakte de partij gisteren bekend.

Sylvana Simons zegt haar privacy en bewegingsvrijheid te hebben ingeleverd. 'Het is een enorme inbreuk op mijn bewegingsruimte. 'Ik kan heel veel dingen niet meer zo spontaan doen als dat ik ze kon doen. Het trekt een enorme wissel', zei het kandidaat-Tweede Kamerlid voor de beweging DENK gisteravond in het tv-programma Pauw. 'Je weet het pas als je het zelf meemaakt.'

Jogi (VHP: 'Geloofwaardigheid LVV inzake cassave-industrie onderhevig aan ernstige erosie'

'Ik kraak nieuwe plannen niet af, maar hoe serieus moeten we dit nemen?'

'Hoeveel boeren zijn belazerd met cassavefabriek in Para?'


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is weer bezig om de cassave-industrie nieuw leven in te blazen. In dit kader heeft het ministerie met diverse partijen onderhandeld, waaronder de Colombian Presidency for International Cooperation (APC-Colombia) en de Clayuca Foundation. Hierdoor is er een regionaal cassaveproject gelanceerd. 

'Het ministerie van LVV moet gaan werken aan zijn geloofwaardigheid, welke dit ministerie behoorlijk aan het kwijtraken is. Hun geloofwaardigheid is onderhevig aan ernstige erosie', zegt het VHP-Assembleelid Mahinderkoemar Jogi vandaag, woensdag 23 november 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens Jogi verkeert men niet in een hoerastemming door het lanceren van een regionaal cassaveproject, omdat soortgelijke projecten indertijd een totaal fiasco bleken te zijn.

'Ik kraak het niet af. Echter, hoe serieus moeten we dit nemen? Indertijd heeft men de eigen cassavefabriek niet kunnen runnen, waarin men miljoenen heeft geïnvesteerd. Men zou zelfs cassavemeel exporteren naar Barbados en andere landen. Zoveel boeren zijn belazerd. Tot de dag van vandaag is er geen duidelijkheid hierin gekomen. Men heeft niets tot stand kunnen brengen. Het vertrouwen van de boeren is momenteel erg beschaamd. En nu komt men weer met een cassaveproject?'

De parlementariër vindt dat er sprake moet zijn van consequente beleidsvoering om het vertrouwen van de samenleving terug te winnen.

Vicepresident Adhin spreekt 7 januari in Bangalore, India, Jeugd Pravasi Bharatiya Divas toe

Ministerie van BuZa India: Adhin is de speciale gast van de Jeugd Pravasi Bharatiya Divas


Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft gisteren in een verklaring bekendgemaakt, dat de Surinaamse vicepresident Ashwin Adhin op 7 januari 2017 de speciale gast en spreker zal zijn op de Jeugd Pravasi Bharatiya Divas (PBD)in Bangalore, zo bericht dinsdag 22 november 2016, de Indiase nieuwswebsite Indiawest.com.

'Hij zal de jonge Indiase overzeese gedelegeerden toespreken tijdens de inaugurele sessie van de Jeugd PBD. De minister van Buitenlandse Zaken Sushma Swaraj en de minister van Staat voor Jeugdzaken en Sport Vijay Goel houden ook toespraken', zo is te lezen in de verklaring.

Volgens de Indiase ambassade in Paramaribo wonen in Suriname meer dan 230.000 mensen van Indiase origine uit Uttar Pradesh en Bihar, en zo'n 50 Sindhi-families.

De Portugese premier Antonio Costa zal hoofdgast zijn tijdens de Pravasi Bharatiya Divas, de belangrijkste conventie van de Indiase diaspora. 'Antonio Costa heeft de uitnodiging van premier Narendra Modi om de hoofdgast te zijn op de 14e Pravasi Bjaratiya Divas Conventie die op 7, 8 en 9 januari wordt gehouden in Bangalore', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in haar verklaring (zie hieronder).

'Hij zal participeren in de inaugurele sessie van de PBD-conventie op 8 januari en de gedelegeerden toespreken', aldus de verklaring. Costa, in 1961 in Lissabon geboren, is de zoon van de schrijver Orlando da Costa, een 'Goan', en van Franse komaf. Zijn moeder was Maria Antonia Palla, een Portugese journaliste. Costa werd in november vorig jaar premier en dat zorgde voor voorpaginaberichten in India.

(Red. De Surinaamse Krant/Indiawest.com)
Chief Guest for Pravasi Bharatiya Divas and Special Guest for Youth Pravasi Bharatiya Divas 2017

November 21, 2016
Dr. António Costa, Prime Minister of the Republic of Portugal has accepted an invitation from Prime Minister Shri Narendra Modi, to be the Chief Guest at the 14th Pravasi Bharatiya Divas Convention to be held from 7 to 9 January, 2017 at Bengaluru in Karnataka. He will participate in the inaugural session of the PBD Convention on 8 January and address the delegates.

Mr. Michael Ashwin Satyandre Adhin (36 years), Vice President of the Republic of Suriname will be the Special Guest at the Youth Pravasi Bharatiya Divas (PBD) to be held on 7 January, 2017 in Bengaluru. He will address the young overseas Indian delegates at the inaugural session of the Youth PBD, along with Minister of External Affairs Smt Sushma Swaraj and Minister of State for Youth Affairs and Sports Shri Vijay Goel.

New Delhi
November 21, 2016

Youth Pravasi Bharatiya Divas

  • Home
  •  
  • Youth Pravasi Bharatiya Divas


The Indian Diaspora today constitutes an important, and in some respect a unique force in world culture. Today, an estimated 25 million people of Indian origin live and work outside India contributing to Indian growth and development through various components. India is seen as a rising power and valued for its rapid development.
The biggest asset of new India is its ‘Youth’ and engagement with the young Diaspora is important for the government. There are several fields in which government can engage with the Diaspora who are renowned software gurus, tech wizards, businesspersons and entrepreneurs.
Youth Pravasi Bharatiya Divas is a platform to connect with the youth, the new generation of Pravasis growing up all over the world, confident, aspirational and transcending the old boundaries of caste and class. The government is keen to enable young Diaspora to know more about their roots and the place from where their fathers or forefathers originated. They can discover many features of India, its tradition, rich art and culture and also many facets of contemporary India.
The Government has put in place many schemes and programmes to connect with the young Diaspora.
The ‘Know India Programme’, conducted every year, familiarizes Indian Diaspora youth with India and KIP provides an exclusive forum for students and young professionals of Indian origin to visit India, share their views, expectations and experiences and to bound closely with contemporary India. 35 editions of KIP have been held so far.
In 2015 we launched the “Bharat Ko Jaano” quiz online for young overseas Indians in which we saw enthusiastic participation of young NRIs and PIOs. The final round of quiz will be held in Delhi on 2nd October 2016.
The Youth PBD is the flagship initiative for our engagement with young Diaspora and provides forum to discuss issues and concern to Young Diaspora. The 2015 Youth PBD was about 3Cs, Connect- to connect the Indian Diasporas to their motherland; Celebrate- to celebrate the pride in the history and civilization heritage of India and; Contribute- participation in transforming India. The 7 January 2015 Youth PBD was held in Gujarat. The Youth PBD 2015 featured by an inaugural address by Smt Sushma Swaraj, Hon’ble Minister of External Affairs; Ms Priti Patel, UK Prime Minister’s Diaspora Champion and Shri Sarbananda Sonowal, Minister of Youth Affairs and Sports. The Youth PBD in 2015 included Plenary Sessions on:
  1. ‘Bharat Ko Jaano’(Indian Diaspora youth- Linkage with Traditions, Culture and Philosophy)
  2. ‘Bharat Ko Mano’ (Innovations in modern India)
  3. Gandhian Though in Context of the 21st century: A youth perspective.
Youth PBD in 2015 enabled young overseas Indians to interact and network with other Indian Diaspora from various countries and India’s young population. The Youth PBD delegates visited local universities in Gandhinagar for a cultural evening and dinner.
The Youth PBD 2017 will focus on “Redefining engagement with the Indian Diaspora”. We are expecting nearly 300-400 overseas Indian youth to participate in the Youth PBD, including nearly 150 PIOs who will be visiting India for the Know India programme. The Youth PBD in 2017 will include plenary sessions on:
  1. Problems faced by Indian students abroad.
  2. Problems faced by NRI students in India.
  3. Startups and Innovation which have a social impact in India.
The delegates of the Youth PBD will have the opportunity to interact with young Indian students pursuing programmes in Bengaluru, and network with them. They will visit the Exhibition at the PBD conventions which showcases the government achievements in various sector, flagship programmes, state governments’ initiative and policies; Indian corporate sectors and craft and cultural bazaar.  In the evening of 7th January, the young delegates will enjoy an enthralling cultural performances organized by the state government of Karnataka. Youth PBDs overseas Indian delegates can also participate in the PBD convention on 8th January.