dinsdag 6 december 2016

Datasur te Santo Boma, eerste commerciële datacenter in Suriname, is nu officieel geopend

'Vanaf nu is het mogelijk om internet van Suriname aan te bieden, hosten in buitenland niet nodig'


Datasur, het eerste commerciële datacenter, gevestigd te Santo Boma aan de Peprepinweg 96B, van Suriname, is maandag officieel ‘online’ gegaan. Deze onderneming maakt het mogelijk dat Surinaamse websites niet langer in het buitenland ondergebracht hoeven te worden. Het is nu ook mogelijk om internet vanuit Suriname aan te bieden, zo bericht Starnieuws dinsdag 6 december 2016.

Met de komst van de eigen datacenter zal uiteindelijk de internetverbinding drastisch worden versneld. In een datacenter wordt informatie digitaal opgeslagen, beheerd en, afhankelijk van de soort informatie, gedistribueerd. Informatie van universiteiten, bedrijven, instellingen en websites worden er gehuisvest en onderhouden (web hosting). De informatie in het datacentrum wordt via netwerken en internet toegankelijk gemaakt voor derden.


De meeste Surinaamse websites worden gehost in het buitenland, met name in de VS. Datacentra fungeren ook als verbindingspunten in de wereldwijde web van internet. Hoe meer centra hoe kleiner de afstand tussen hen wordt, wat internet sneller maakt.

Datasur is een dochteronderneming van Telesur. Het bedrijf zal als een katalysator werken in het proces van Telesur om meer internet en telefoondiensten aan te bieden en om de internetsnelheid te vergroten.

Er is ruim vier jaren gewerkt aan het opzetten van een eigen datacenter en is er 4 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd in Datasur. Het voldoet aan alle internationale standaarden. Datasur staat nogal afgelegen op Santo Boma en is zwaar beveiligd, fysiek en virtueel. Alle voorzieningen zijn getroffen voor cyberaanvallen als die ooit mochten komen, deelt Robert Hahn, algemeen directeur van Datasur mee. Er wordt 1 maal 24 uur gemonitord.

De vooruitzichten zien er heel goed uit, zegt Steve Tjitrotaroeno, de Chief Innovation Officer van Telesur. 'De komende maanden gaat u nog meer van ons horen. Vanaf vandaag is het mogelijk om internet van Suriname aan te bieden. Hosten in het buitenland is niet langer nodig. ICT en internet gaan een steeds grotere rol spelen in Suriname. Een eigen datacenter is meer dan nodig.'

Met Datasur is Suriname in een positie beland om ook buitenlandse websites en andersoortig informatie te huisvesten. Het bedrijf is al een tijdje operationeel. Schurman Advocaten, FinaBank, Spang Makandra en Bnets zijn enkele van de bedrijven die hun websites en informatie hebben ondergebracht bij 'veilig, zwaar bewaakt, vertrouwd flexibel, snel en innovatief' Datasur.

Ter informatie, interview met Hahn door ATV in maart 2015:

35-Jarige verdachte in onderzoek Emerald op Sint Maarten blijft in hechtenis

Man verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en illegaal wapenbezit


De verdachte O.A. (35 - zie foto - Bron: Paradise FM) blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag, dinsdag 6 december 2016, op Curaçao besloten. A. werd maandag 28 november 2016 aangehouden op Sint Maarten. Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en illegaal wapenbezit, zo meldt het Openbaar Ministerie op Sint Maarten.

Op 28 november zijn op Sint Maarten in het onderzoek genaamd Emerald op in totaal zeven locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte, het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de Landsrecherche op Sint Maarten hebben onder leiding van de rechter-commissaris twee dagen lang zoekingen verricht. Tijdens de zoekingen zijn administratieve bescheiden, administratie, digitale gegevensdragers en een vuurwapen in beslag genomen. Tevens is er beslag gelegd op vijf luxe auto’s, het huis van de verdachte, een jacht en bankrekeningen van verdachte.

Door de autoriteiten van Anguilla is op verzoek van de autoriteiten van St. Maarten ook beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van verdachte op Anguilla. Het onderzoek is in volle gang en mogelijke nieuwe zoekingen en/of arrestaties zijn niet uit te sluiten.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning. Ontnemingsvorderingen passen in het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zullen meer van dergelijke vorderingen door het Openbaar Ministerie worden ingesteld.

Paleissymposium ‘Duurzame Caraïben’ in Koninklijk Paleis Amsterdam over behoud koralen

Deskundigen Jeremy Jackson en Glenn Thodé over behoud van Caraïbische koralen 


Hoe gaat het met het koraal rondom de Caribische delen van het Koninkrijk? Hoe kan de mens een positieve bijdrage leveren aan gezonde koraalriffen? Voorbeelden van vragen die vanavond, dinsdag 6 december 2016 aan bod kwamen bij het Paleissymposium ‘Duurzame Caraïben’ in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Dit bericht het Koninklijk Huis.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima waren gastheer en gastvrouw van het paleissymposium. Ook Prinses Beatrix was aanwezig.

De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee symposia per jaar. Vooraanstaande sprekers bieden tijdens deze bijeenkomsten een verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema's. Het symposium is ontwikkeld door André Kuipers en prof. Han Lindeboom, hoogleraar Mariene ecologie aan de Wageningen Universiteit. Prof. Lindeboom was voorzitter.

Twee sprekers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leverden waren Jeremy Jackson en Glenn Thodé. Jeremy Jackson is hoogleraar Oceanografie aan het Scripps Institution of Oceanography in San Diego, Californië.

De heer Jackson stond stil bij de omvang en oorzaken van de neergang van (Caraïbische) koralen. Ook brak hij een lans voor goed bestuur en regulering op het gebied van visserij.

Glenn Thodé is sinds 2012 rector van de universiteit van Aruba. Daarvoor was hij onder andere gezaghebber van Bonaire. In opdracht van het WNF heeft hij in de jaren negentig de grondslag gelegd voor wetgeving rond de aanwijzing van natuur- en zeereservaten. Hij ging in zijn voordracht onder meer in op sociaal-economische omstandigheden, die van invloed zijn op het behoud van het koraal.

Ter informatie:

Actievoerende medewerkers SBB zijn weer aan het werk

De geëiste koerscompensatie wordt uitbetaald


Medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) werken vanaf vandaag, dinsdag 6 december 2016, weer normaal, nadat precies een week geleden was besloten om op een laag pitje te gaan werken. Daartoe was het personeel overgegaan uit onvrede over het niet nakomen van afspraken met betrekking tot hun salaris en de gezondmaking van het bedrijf, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd vanmiddag.

Tijdens een algemene ledenvergadering is vandaag besloten om de actie op te heffen. Bondsvoorzitter Romeo Chin A Loi zegt, dat de leden hebben gezien, dat hun actie vruchten heeft afgeworpen. Inmiddels wordt de geëiste koerscompensatie uitbetaald. Chin A Loi zegt verder, dat de achterstand van zes maanden nu wordt ingelopen en dat er daarna nog drie maanden uitbetaald moet worden. 

Het bondsbestuur heeft gisteren een presentatie gehad van de Raad van Commissarissen over het rationalisatieplan voor de gezondmaking van het bedrijf. In tegenstelling tot wat een lid van de Raad van Commissarissen eerder in de Ware Tijd heeft gezegd, wijst de bondsvoorzitter erop dat het plan nu pas aandacht krijgt. Een lid had de redactie van de Ware Tijd laten weten, dat de uitvoering van het plan al gaande was. 'Dat wijs ik vierkant af. Het krijgt nu de aandacht', zegt Chin A Loi.

De bond en het personeel zijn deels tevreden. Over de andere punten zoals looncorrectie en belastingheffing wordt nog onderhandeld.

Vicepresident Adhin reageert verbolgen op inhoud brief oppositie aan Bouterse over Kerstgelden

'Het gaat om een budget voor relatiegeschenken, het geld moet verantwoord worden'


Vicepresident Ashwin Adhin ergert zich eraan, dat de oppositie vandaag in een brief gericht aan president Desi Bouterse, een compleet verkeerd beeld geeft van het bedrag dat goedgekeurd is voor ministers, president en vicepresident in verband met Kerst. 'Het gaat om een budget voor relatiegeschenken. Het geld moet verantwoord worden. Bovendien is bijna een miljoen Srd bespaard door geen jaarafsluitingsfeesten te houden en jubilarissen te gedenken', zegt Adhin vanmiddag, dinsdag 6 december 2016, op Starnieuws. 

De jubilarisvieringen zullen verspreid worden in 2017. Adhin benadrukt, dat niemand zich gelden toe-eigent. 'Dat woord is volkomen misplaatst.'

Hij zegt, dat de ministeries dit jaar geen Srd 40.000 krijgen voor feesten. Voor jubilarissen werd Srd 20.000 uitgetrokken. 'Totaal zal per departement Srd 60.000 worden bespaard. Ministers kregen vorig jaar een budget van Srd 30.000 voor relatiegeschenken. Dit bedrag is nu ter compensatie opgevoerd naar Srd 50.000. Hierbij is geen rekening gehouden met de koers die omhoog is gegaan', stelt Adhin.

De oppositionele partijen VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE hebben in een brief aan de president heftige kritiek geleverd op het besluit van de regering om gelden voor de regeringsfunctionarissen beschikbaar te stellen. Ministers krijgen een budget van Srd 50.000, de vicepresident Srd 75.000 en de president Srd 125.000. Alle ambtenaren krijgen Srd 100 belastingvrij eind van de maand.

Het budget voor relatiegeschenken moet worden verantwoord. Voor hun netwerken hebben de bewindslieden het budget gekregen. 'Alle uitgaven worden verantwoord aan het ministerie van Financiën met declaratiestaten', aldus Adhin. Het zijn volgens hem de departementsdirecteuren, onderdirecteuren, hoofden van diensten, stichtingen die worden bedacht eind van het jaar. Het bedrag is daarvoor bestemd. 'Het geld hoeft ook niet opgemaakt te worden', legt de vicepresident uit.

Politie Nickerie arresteert 32 illegale Guyanezen op Nickerierivier

Aangehouden illegalen meteen het land uitgezet


De politie van Nickerie heeft bij een operatie op de Corantijnrivier en bij de zogenoemde back trackroute te Zeedijk gisteren en vandaag, dinsdag 6 december 2016, tot het middaguur, 32 illegalen Guyanezen aangehouden. Dat bericht de webeditie van het Dagblad Suriname.

Zij waren allen aan het vissen in territoriale wateren van Suriname. Bij onderzoek bleek, dat de vissersboten aan Surinamers toebehoren, maar dat de vissen een afzet hebben in Guyana.

Na de aanhoudingen werden de 32 illegalen terstond het land uitgezet. Het onderzoek duurt voort

Oppositie verzet zich tegen extreem hoge Kerstgratificaties voor president, vicepresident en ministers

Ambtenaren ontvangen voor de Kerstdagen slechts een extraatje van Srd 100

Ministers ontvangen samen Srd 850.000, president Srd 125.000 en vicepresident Srd 75.000....


Assembleeleden van de VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE willen dat de regering het besluit terugdraait om de president, vicepresident en ministers bedragen toe te kennen in verband met de viering van Kerst. Zij hebben er geen moeite mee, dat ambtenaren Srd 100 belastingvrij zullen ontvangen. Om hun ongenoegen te uiten hebben zij vandaag, dinsdag 6 december 2016, onderstaande brief verzonden aan president Desi Bouterse:
Aan: De president van de Republiek Suriname
Z.E. D.D. Bouterse
D.t.k.v. de voorzitter van De Nationale Assemblee
Mw. Drs. J. Geerlings - Simons

Paramaribo, 6 december 2016

Onderwerp: Verzoek tot terugdraaien van de door de regering toegeëigende bedragen


Geachte President,


Ondergetekenden, leden van De Nationale Assemblee naderen U hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen, met verwijzing naar de missive van 30 november 2016, kenmerk: 785/RvM.

Het beleid van de regering Bouterse 2010- 2016 heeft geleid tot een uitzichtloze situatie voor vele groepen en sectoren in het land. De hieruit voortvloeiende precaire financieel-economische situatie noopt tot ernstige bezinning voordat de regering gelden uitgeeft.

Uit de bovengenoemde missive blijkt dat de regering heeft voorgenomen om op het salaris van personeelsleden van ministeries een belastingvrij bedrag van SRD 100,00 te storten ivm de viering van Kerst 2016. Gezien het armoedig bestaan van het overgrote deel van de voornoemde personeelsleden, bestaat er dezerzijds geen bezwaar.

Uit de missive blijkt verder dat voor de viering van Kerst 2016;
  • de ministers samen een bedrag van SRD 850.000,00 mogen ontvangen.
  • de Vice- President een bedrag van SRD 75.000,00 mag ontvangen
  • de President een bedrag van SRD 125.000,00 mag ontvangen
Gezien de precaire financieel-economische situatie in het land is het erg onbehoorlijk en afkeurenswaardig om zich zulke grote bedragen toe te eigenen, hetwelk tevens in schril contrast staat met de tegemoetkoming aan de ambtenaren.

Het blijkt dat het de regering nog steeds niet is doordrongen van het feit dat de tering naar de nering moet worden gezet.

Derhalve doen wij op U een beroep om het besluit m.b.t. het aan uzelf toegeëigende bedragen terug te draaien en die aan te wenden voor sectoren waar de nood het hoogst is.Hoogachtend,


Allen leden van de Nationale Assemblee

Jogi Mahinder
Sharman Dew
Girjasing Sheilendra
Mathoera Krishna
Kalloe Jiten
Bee Marinus
Belfort Edward
Vorswijk Dinotha
Pokie Diana
Karta-Bink Ingrid
Waidoe William
Somohardjo Salam
Rusland Gregory
Etnel Patricia
Breeveld Carl

Minister Peneux gaat korte metten maken met zich misdragende leerkrachten

Onder gearresteerde verdachten pedofiele bende zouden zich twee leerkrachten bevinden

- Peneux: 'Ik heb gehoord dat er twee leraren bij zijn, ik wil dat dossier hebben, ik ben korte metten harde taal, ontslag ter plekke'

-  'Iemand komt naar je toe, is pedagogisch niet gekleed, heeft grote tatoeage op been en zegt dat ze leerkracht is, uiteindelijk heeft ze zoveel kralen dat ze lijkt op een telraam'


Kindermisbruik en kindermishandeling op scholen én onderwijsgevenden die zich niet voorbeeldig gedragen, zullen de komende tijd hard aangepakt worden, kondigde minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren aan bij de ingebruikname van het Meldpunt Kinderbescherming te Latour in Paramaribo. Dit naar aanleiding van de zaak waarin een pedofiele bende is opgerold, waarvan twee verdachten in het onderwijsveld zouden zitten. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 6 december 2016.

'Men moet God dankbaar zijn dat ik geen minister van Justitie en Politie ben. Anders waren ze allang doodgeschoten', zei Peneux. Hij wil de verdachte onderwijzers zo snel mogelijk ontslaan. 'Minister van Justitie en Politie, ik heb gehoord dat er twee leraren bij zijn. Ik wil dat dossier hebben. Ik ben korte metten harde taal. Ontslag ter plekke.'

Peneux is woedend dat juist de mensen die het kind moeten helpen vormen, de kinderen traumatiseren. De bewindsman grijpt het gebeuren aan om alle wantoestanden op scholen, mede veroorzaakt door onderwijsgevenden, aan te pakken. 'Ik ga zo verder, dat wanneer er op scholen bordenwissers gegooid worden naar leerlingen en u als schoolleider niet optreedt, de goede leiders niet te na gesproken, ga ik u ook met ontslag sturen. Want u weet dat het pedagogisch didactisch niet hoort. En ik ga nog verder. Wanneer een inspecteur van onderwijs gevallen binnen een school gerapporteerd krijgt en niet handelt, moet u me ook zeggen, want die inspecteur ga ik ook met ontslag sturen.'


Leerkrachten hebben genoeg pedagogische bagage om buitensporig gedrag van leerlingen aan te kunnen, stelt Peneux. Maar, de leerlingen gaan niet vrijuit, voegde hij eraan toe. 'Klappen is geen optie, maar wat ik ook aan de jeugd wil zeggen is dit, ik zal niet tolereren dat u docenten van mij aftakelt. Want anders gaat u mij van een andere kleur zien dan dat ik hier wit ben.'

De bewindsman deelde mee, dat de scholen ook anders ingericht zullen worden. Scholen moeten beschikken over multi-disciplinaire schoolbesturen die de verschillende problemen op de juiste manier kunnen aanpakken. Vieze toiletten zullen onder andere tot het verleden behoren, zo sprak Peneux. Onderwijsgevenden, ouders en kinderen moeten zich anders gaan gedragen om te waarderen en hetgeen opgezet wordt, te koesteren.

'Want ik ga u zeggen. Je maakt het mee in een vliegtuig. In het begin is dat toilet schoon. Na een uur, en je hebt toevallig alleen Surinamers aan boord, schrik je van wat je in dat toilet meemaakt. Onmaatschappelijk. Zaken die je chronisch storen. Chronisch.'

De minister zei verder erg te balen van de hippe/stoere/moderne onderwijsgevenden. 'Iemand komt naar je toe, is pedagogisch niet gekleed, heeft een grote tatoeage aan haar been en zegt dat ze nog leerkracht is. Uiteindelijk heeft ze zoveel kralen dat ze lijkt op een telraam.'

Peneux haalt aan dat vrouwen zich ook schuldig maken aan kindermisbruik. 'Er zijn ook oude vrouwen die kleine jongens misbruiken. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Want we weten dat God het menselijk lichaam zodanig heeft geschapen, dat bij sommigen krasheid niet te beteugelen is.'

68-Jarige vrouw komt om het leven bij woningbrand in Saturnusstraat, Paramaribo

Vanwege de extreme beveiliging van de woning - dievenijzers - kon geen hulp worden geboden...


Bij een woningbrand afgelopen nacht in de Saturnusstraat in Paramaribo is de 68-jarige Rinette Mangoendihardjo, gehuwd Linger, om het leven gekomen. Dit deelt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 6 december 2016, mee in een persbericht.

De politie van Geyersvlijt kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van de woningbrand. Bij aankomst op het adres stond de hoogbouwwoning, die voor een groot deel uit steen is opgetrokken, in lichterlaaie.

Volgens verklaring van de buurtbewoners bevond de vrouw, die alleen woonde, zich in het gebouw. Vanwege de extreme beveiliging van het pand - dievenijzers - kon er geen hulp worden geboden. Zowel de brandweer als de politie konden het pand niet betreden.

Na enige tijd gelukte het de brandweer toch het pand binnen te gaan en troffen het verkoolde lichaam van het slachtoffer aan.

Gajadien (VHP): 'Regering kan geen enkele lening afsluiten zonder vooraf presentatie cijfers aan Assemblee'

'Er mag niet meer geleend worden, dan het land kan aflossen'

'Suriname zit dieper in de put dan wat aan het volk wordt voorgehouden'

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien is van mening, dat geen enkele goedkeuring van een lening aan de regering kan worden gegeven zolang er geen exacte cijfers gepresenteerd zijn aan De Nationale Assemblee. De regering heeft het parlement gevraagd om de minister van Financiën te machtigen voor het aangaan van een lening van 235 miljoen Amerikaanse dollar bij de Export-Import Bank of China (EXIM). Deze lening is bestemd voor de verdere ontwikkeling van het wegennet. Het gaat om het Dalian 4 project, waarvoor een raamovereenkomst met China is getekend. 

'Waarom is de machtigingswet nodig als wij nog steeds niet weten of het obligoplafond wordt overschreden?', vraagt Gajadien zich af, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 6 december 2016.

Volgens cijfers van het Bureau Staatsschuld is tot september de Staatsschuld 47,51% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). 'Dus er is nog ruimte van ongeveer 515 miljoen Amerikaanse dollar', concludeert het Assembleelid.

Een deel van de Staatsobligatie is bestemd voor afbetaling van schulden. Gajadien vindt dat het niet duidelijk is om welk deel het gaat. De schuld aan het oliebedrijf van Venezuela voor levering van brandstof in de Petrocaribe overeenkomst, is niet aangetekend als Staatsschuld. Volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gaat het om 40 tot 50 miljoen.

Gajadien blijft erbij dat de minister van Financiën over de brug moet komen met de exacte cijfers, zoals De Nationale Assemblee dat heeft gevraagd. Bij hem bestaat het vermoeden dat het schuldplafond reeds is overschreden. 'Het plafond is geen administratieve grens, maar duidelijk een beschermingsmaatregel voor het volk om zijn toekomst te beschermen. Er mag niet meer geleend worden, dan het land kan aflossen', stelt Gajadien.

De achterstallige betalingen aan Venezuela, aannemers en anderen, zijn niet opgenomen als Staatsschuld, benadrukt Gajadien. 'Suriname zit dieper in de put dan wat aan het volk wordt voorgehouden', meent de politicus.

De Nationale Assemblee is vandaag in huishoudelijke vergadering bijeen om een commissie van rapporteurs te benoemen die de wet moet voorbereiden voor openbare behandeling.

Onderhandelingen grondengeschil Luchthavenbeheer tussen regering en Wit Santi en Hollandse Kamp vastgelopen

'Regering weigert grondbeschikking van Luchthavenbeheer voor 835 hectare grond in te trekken'


De onderhandelingen tussen de regering en inheemsen dorpen Wit Santi en Hollandse Kamp over de grondenkwestie van NV Luchthavenbeheer zijn vastgelopen. De kapitein van Wit Santi, Patrick Mande, zegt vandaag, dinsdag 6 december 2016, in de Ware Tijd, dat de regering de grondbeschikking van Luchthavenbeheer voor 835 hectare grond, niet wil intrekken, zoals de dorpen wensen. De staat wil wel gebieden die volgens dorpen aan hen toebehoren schrappen uit de beschikking. 

Mande en zijn collega Theo Jubitana van Hollandse Kamp zijn het hiermee oneens. 'Het gaat alleen om ons woongebied en er wordt geen rekening gehouden met onze economische zone , waar de mensen bijvoorbeeld gaan vissen en planten', onderbouwt Jubitana hun zienswijze.

'Er zal ook geen ruimte zijn voor uitbreiding van de dorpen en hoe zullen onze kinderen doen als ze later een stuk terrein willen om te wonen?', vraagt Mande zich af.

Jubitana zegt dat de vertegenwoordigers van de regering niet gelukkig waren met het standpunt van de dorpen en tegen hen gezegd hebben, dat verder praten momenteel niet nodig is. Vervolgens zouden ze de zienswijze van de dorpen rapporteren aan president Desi Bouterse.

De kapitein wijst erop, dat de regering beweert dat als ze de beschikking intrekt de staat tegen internationale luchtvaartafspraken zal handelen, maar ze heeft dat niet kunnen aantonen. Het dorpsbestuur onder zijn leiding heeft in het weekend hierover vergaderd met bewoners die volgens hem blijven op hun standpunt. 'Ze willen dat eerst de beschikking wordt ingetrokken en daarna kunnen partijen praten over het grondgebied.'

Het dorpshoofd wijst erop, dat de dorpelingen graag willen dat de president naar het dorp komt om naar hen te luisteren. Hij moet vervolgens schot in de zaak brengen. 'De mensen willen hem ook er op wijzen, dat niet alleen het dorpsbestuur pleit voor intrekking van de beschikking, maar ook de bewoners', aldus de kapitein.

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer en zijn collega Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling waren niet bereikbaar voor commentaar.

Minister Dodson verzekert RaVakSur dat bezorgdheid over export rivierwater niet nodig is

'Er worden geen enge groepsbelangen gediend rond de export door Amazone Resources'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) vindt dat er geen bezorgdheid hoeft te bestaan dat enge groepsbelangen gediend worden rond de export van oppervlaktewater door het Nederlandse bedrijf Amazone Resources. Hiermee reageert de bewindsman op de heftige kritiek die geleverd is door de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) op een persconferentie vorige week. 

Dodson zegt vandaag, dinsdag 6 december 2016, op Starnieuws dat hij tijdens diverse gelegenheden heeft uitgelegd wat er afgesproken is met Amazone Resources en de stappen die de regering onderneemt.

Aangezien de onduidelijkheid nog blijft bestaan, zet hij de zaken op een rijtje.
• In maart 2012 heeft het idee voor export van zoet water gestalte gekregen door het uitvaardigen van een presidentieel besluit welke de mogelijkheid bood aan Amazone Resources om het traject naar realisatie van daadwerkelijke export van zoet water vanuit Suriname naar de regio, te starten. Dit presidentieel besluit moet gezien worden als een noodmaatregel bij gebrek aan wetgeving.
• In 2013 heeft minister Jim Hok schriftelijk aan Amazone Resources gevraagd om haar werkplan en ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) in te dienen. Dat is niet gebeurd. Vanaf toen lag alles stil
• In 2015 heeft NH gevraagd om het presidentieel besluit in te trekken en de activiteiten van het bedrijf onder wetgeving en een concessie onder te brengen.

• Sindsdien is NH met Amazone Resources in contact waarbij de volgende afspraken gemaakt zijn:
o Amazone Resources werkt aan haar verplichtingen namelijk: een ESIA en een werkplan met bijbehorende haalbaarheidsstudie. De informatie die hieruit voortvloeit zal NH gebruiken voor de watermarketing en exportstrategie. Deze zullen meegenomen worden in concessievoorwaarden.
o NH zal werken aan vier waterwetten om de waterstrategie meer gestalte te geven. De activiteiten van Amazone Resources passen binnen het watermarketing- en exportstrategieplan.

Waterwetten 
De minister legt uit dat de waterstrategie van NH in de vier waterwetten tot uiting zal komen:
o Toegankelijkheid van water voor alle huishoudens in Suriname;
o Het bevorderen van duurzaam gebruik van water;
o Het beschermen en vergroten van het waterpotentieel van Suriname;
o Het ontwikkelen van een watermarketing en exportstrategie;
o Het opzetten van een waterautoriteit welke belast zal zijn met het integraal waterbeheer in Suriname.

Het watermarketing en exportplan behelst een integraal Surinaams waterbedrijf (welke 100% toebehoort aan de Staat net als bij het elektriciteitsbedrijf bij de nieuwe Energiewet). Dit bedrijf krijgt van het ministerie de waterconcessie en zal in samenwerking met bedrijven als Amazone Resources actief de internationale gemeenschap benaderen voor afname van zoet water voor drinkwater of irrigatie doeleinden. Dit biedt enorme investeringsmogelijkheden, omdat zowel lokale als internationale investeerders op basis van transparante criteria water zullen kunnen exporteren. 

Transparant als water
'Hiermee wordt dus bewezen, dat er geen enge groepsbelangen gediend worden met onze aanpak. Elk Surinaams bedrijf of internationaal bedrijf mag zich nu al aanmelden bij het ministerie om te praten over het verkrijgen van een concessie voor de export van zoet water', zegt de minister.

Amazone Resources wil gebruik maken van 'state of the art technologie' en doet diverse studies. 'Wij juichen dit initiatief toe, omdat Suriname ervan kan leren en positief op de kaart geplaatst kan worden hierdoor, vanwege grote internationale bekendheid die verkregen wordt, zoals nu al blijkt door de artikelen die regelmatig verschijnen in gerenommeerde internationale media en op websites. Hoewel het ministerie geen onderdeel van de internationale marketingcampagne van het bedrijf is, wordt deze op de voet gevolgd', zegt Dodson.

NH probeert zoveel mogelijk op verschillende internationale fora, meer bekendheid te geven aan het waterpotentieel van Suriname.

Anthony Caram: 'Door geld te lenen worden problemen naar toekomst verschoven'

'De overheid kan een welvaartsfonds instellen, maar ook de burgers moeten meer sparen'

'Lenen is nuttig, maar pas wanneer je de capaciteit hebt om terug te betalen'


Anthony Caram, econoom en adviseur van de Centrale Bank van Suriname, hield gisteren een presentatie op een seminar van de bank, waarbij hij het vreemde valutavraagstuk benaderde vanuit een stabilisatieoptiek. Concreet is volgens hem het productieapparaat in Suriname toegespitst op de export van prijsgevoelige grondstoffen. Verder is het apparaat weinig gedifferentieerd. Hierdoor is het productieapparaat eenzijdig, zijn de importen hoog en is als gevolg daarvan de vraag naar vreemde valuta hoog. De hamvraag die Caram retorisch stelde, is hoe Suriname dient te reageren op een autonome van buitenaf komende prijsschok, die een direct invloed heeft op de Surinaamse economie. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 6 december 2016.

Hij merkte de internationale prijsschok aan als een gegeven, gezien het feit dat Suriname als een kleine economie er niets aan kan doen. Wat Suriname wel kon doen, was de goede acties door gezins- en bedrijfshuishoudingen, en goede acties door de overheid te ondernemen, en de mate waarin die schok doorwerkt, te beperken. Die mate kon ook door verkeerd beleid worden versterkt.

'Je moet een evenwichtig beleid voeren. Je moet buffers vormen om de schokken op te vangen. Niet de overheid alleen vormt buffers. De overheid kan een welvaartsfonds instellen, maar ook de burgers moeten meer sparen. De bedrijven moeten ook hun welvaartsfondsen oprichten door doelbewuste financiële planning. Er moet rekening worden gehouden met toekomstige verplichtingen en ontvangsten. Wat wij echter zien gebeuren is, dat wij als mens de psychologische neiging hebben om de last van toekomstige verplichtingen verkleind te zien. Wij geven prioriteit aan onze hedendaagse behoefte. Politici en bedrijven zijn vaak meesters in het doorschuiven van de lasten naar de toekomst. Als er geen buffers zijn, dan kijkt men gemakkelijk naar de Centrale Bank om de deviezen aan te spreken. Ook in dat opzicht is voorzichtigheid geboden', stelt Caram.

De externe schok heeft in het Surinaams geval een duurzaam effect gehad. Onder deze omstandigheden, en vooral vanwege het missen van buffers en de daling van de deviezenreserve, is er een andere aanpak vereist.

De overheid kon volgens Caram twee dingen doen. Zij kon het financieringstekort dekken door monetaire financiering of het tekort verminderen door aanpassingsmaatregelen. Daar de mogelijkheid op een beroep op de monetaire financiering zo meteen niet meer zal bestaan, lijkt daar geen sprake meer te zijn. Monetaire financiering zou volgens Caram, zoals in het verleden al gebeurd, desastreus werken voor de economie.

De overheid kan als tweede optie aanpassen door haar uitgaven te verminderen. Dit betekent het op korte termijn verminderen van economische activiteit. Aan de andere kant, zoals actueel, bestaat ook de mogelijkheid om buitenlandse leningen aan te gaan. Op kort termijn levert dit voordelen op in de zin van het aanbod van deviezen en meer financiële speelruimte voor de overheid om uitgaven te doen.

'Echter, elk voordeel heeft zijn nadeel. Door geld te lenen, worden de problemen naar de toekomst verschoven. Lenen is nuttig, maar pas wanneer je de capaciteit hebt om terug te betalen', meent Caram.

Suriname heeft naar het oordeel van Caram geen andere keus, dan haar bestedingspatroon aan te passen. Het zal een lange tijd duren, alvorens het aanbod van deviezen kan worden uitgebreid. Caram haalt ook aan dat er vaak wordt gesproken over investeringen in landbouw, toerisme en dergelijke andere sectoren. Echter zijn naar zijn oordeel, geen van deze verhalen goed onderbouwd door sectorstudies, waarin er duidelijk wordt aangegeven wat de comparatieve voordelen zijn. Suriname kan naar zijn mening ondanks het wegblijven van de andere sectoren nog steeds diversifiëren. Het land zal zich moeten diversifiëren in het benutten van haar natuurlijke hulpbronnen: de sector waar Suriname het beste in is en de meeste rijkdom heeft.

Ter informatie:

Premies SZF voor vrijwillig verzekerden worden ingaande januari 2017 verhoogd

Verzekerden willen het hoe en waarom van de verhoging weten


De premies van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) voor de vrijwillig verzekerden zullen voor het eerst in vijf jaar, per 1 januari 2017 worden verhoogd. Tegelijkertijd wordt het voorzieningenpakket van de vrijwillig verzekerden verruimd met het ‘Basispakket Tandheelkundige voorziening’. Deze service stelt de verzekerden in de gelegenheid om eens in de twaalf maanden, binnen een periode van 36 maanden, zonder bijbetaling gebruik te maken van een aantal preventieve tandheelkundige behandelingen. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 6 december 2016.

Vernomen wordt, aldus de Ware Tijd, dat verzekerden door de tariefaanpassing hun premie nu nog niet kunnen betalen. Sommige cliënten hebben moeite met de verhoging en willen het hoe en waarom hiervan weten.

Bij het SZF hebben in de afgelopen maanden een reeks ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo heeft het de basiszorgverzekering vanaf juni van dit jaar overgenomen van verzekeringsmaatschappij Self-Reliance. Het gaat om ruim honderdveertigduizend personen voor wie het SZF moet zorgdragen dat ze de basis medische zorg genieten.

Per 1 december zijn ook alle cliënten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoVavo) overgeheveld naar het ziekenfonds. Minister Joan Dogojo liet weten dat dit besluit goed is overwogen. SoZaVo is verantwoordelijk voor de verzekering van ongeveer zestigduizend minder draagkrachtige personen van 17 -59 jaar. De regering betaalt jaarlijks 120 miljoen Surinaamse dollar premie voor deze groep. De overheid vindt dat wanneer dit bedrag naar het SZF vloeit, de geldstroom binnen de sector efficiënter en transparanter zal geschieden

'Als eisen actievoerend personeel SBB worden ingewilligd, dan stort organisatie in elkaar'

'Bond heeft buitensporige eis om lonen, gebaseerd op US dollar, te berekenen volgens koers Srd 7,35'

Bestuur merkt niets van slowdown actie: 'Het werk wordt gewoon normaal uitgevoerd' 


Als de eisen van de actievoerende werknemers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) ingewilligd worden dan zal de organisatie in elkaar storten. Daarnaast zal de overheid een ernstig probleem hebben met ambtenaren die in dezelfde mate loonsverhogingen zullen eisen. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 6 december 2016.

'De bond, geleid door Romeo Chin A Loi, eist in feite een verhoging van 116 procent. Als wij dat inwilligen, zullen sommige mensen binnen de organisatie meer dan de president verdienen', waarschuwen enkele leden van de Raad van Commissarissen. Zij kunnen daarom niet vatten waarom de bond met de buitensporige eis komt om de lonen van de 270 medewerkers, die gebaseerd zijn op de Amerikaanse dollar, niet meer volgens een koers van Srd 3,35 te berekenen, maar een koers van Srd 7,35. Deze eis is volgens hen onredelijk en in strijd met het doorsnee loon op de arbeidsmarkt.

Het bestuur wijst er bovendien op, dat de SBB is opgezet met donorgeld. De organisatie werd daarom in het begin gedraaid met valutasalarissen, wat zeker het topkader van de organisatie in een riante positie plaatste ten opzichte van de ambtenarij. Doordat de organisatie nu afhankelijk is van overheidssubsidie, zou de loonstructuur meer in lijn moeten zijn met het gangbare binnen de ambtenarij.

Ook de andere eis van de bond, dat een zogeheten rationalisatieplan wordt uitgevoerd, zou reeds gaande zijn. Dat plan betreft onder andere herstructurering van de functies en salarissen binnen de organisatie en bezuinigingen. Het bestuur wijst erop dat er reeds forse bezuinigingen zijn doorgevoerd.
'Herstructurering kan niet binnen een week worden uitgevoerd, zoals de bond dat eist. Dat moet op een gedegen manier geschieden door deskundigen.'

Op de koop toe is de SBB al langer dan een jaar verwikkeld in een schandaal waartegen de zaak juist is opgericht. 's Lands Bosbeheer en Bostoezicht werd namelijk opgedoekt vanwege het zwakke en corruptie gevoelige optreden. De SBB kwam in de plaats om onder meer inkomsten uit de houtsector voor de staat op een professionele wijze te verdienen. Het vorige management ligt juist onder vuur vanwege dezelfde vermeende problemen als voorheen. 'Nu krijgt de overheid netjes binnen waar ze recht op heeft', benadrukt het bestuur.

Inmiddels is de bond, die zich gericht had tot de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, teruggestuurd naar de onderhandelingstafel met de Raad van Commissarissen. De bond had gisteren een ontmoeting met de Raad van Commissarissen, die een voorstel op tafel legde. De bond beslist vandaag in een vergadering met de leden of de zogenoemde slowdown actie wel of niet wordt voortgezet. In elk geval merkt het bestuur nog niets van een actie. 'Het werk wordt gewoon normaal uitgevoerd.' 

Venezolaanse vrouwen verkopen hun haar over de grens in Colombia...

Van het haar worden extensions gemaakt die in de grote steden worden verkocht


Venezolaanse vrouwen steken in drommen de grens over (zie foto - Bron: EPA) om in Colombia hun haar te verkopen. Met de opbrengst kopen ze voedsel, luiers en andere levensbenodigdheden, waar door de economische crisis in hun land schreeuwend gebrek aan is. Dit bericht maandag 5 december 2016 De Telegraaf op gezag van persbureau Reuters.

Op de brug van San Antonio naar de Colombiaanse grensstad La Parada staan tientallen mannen, die naar eigen zeggen zo'n tweehonderd vrouwen per dag naar plekken loodsen waar ze hun haar kunnen laten afknippen. Van het haar worden extensions gemaakt, die in de grote steden worden verkocht. 

Celina Gonzales (45) stond een uur in de rij voor ze haar halflange bruine haar kwijt kon. Ze kreeg er 60.000 Colombiaanse peso voor, ruim 18 euro, een gemiddeld maandloon in Venezuela.
'Ik heb artritis en heb medicijnen nodig. Dit is niet veel, maar ik kan tenminste pijnstillers kopen.'

Sommige vrouwen klaagden, dat hun haar slordig werd afgeknipt en hadden spijt. Anderen reisden voor niets naar de grens, zoals Maribel uit Tachira. 'Ik ben hier, omdat ik niets te eten heb, maar ze vonden mijn haar te dun en te kort.'

Stripboek ‘George Maduro held van Curaçao tot Madurodam’ als speciaal feuilleton in Antilliaans Dagbla

Gedurende zo'n 50 edities krijgen abonnees Antilliaans Dagblad het stripverhaal voorgeschoteld


Het unieke stripboek ‘George Maduro held van Curaçao tot Madurodam’ verschijnt vanaf vandaag, dinsdag 6 december 2016, als een speciaal feuilleton in het Antilliaans Dagblad. Lezers van de krant krijgen om te beginnen elke dinsdag en donderdag telkens een pagina te zien uit het stripboek over het bijzondere leven van deze Curaçaose verzetsheld. Daarover hebben de Stichting De Cultuur Kameleon, stichting Eureducation en uitgeverij ABCourant nv (uitgever van het Antilliaans Dagblad op Curaçao, Bonaire en Aruba) overeenstemming bereikt, zo bericht het dagblad vandaag.

De Stichting De Cultuur Kameleon heeft ter gelegenheid van de 100-jarige geboortedag van George Maduro in samenwerking met de Vertegenwoordiging van Nederland de tentoonstelling ‘George Maduro, verzetsheld van Curaçao’ georganiseerd.

Vorige maand verscheen tevens een stripboek over het leven van George Maduro in het Nederlands en Papiaments.

Voor dit feuilleton vond onlangs op de redactie van deze krant aan de Scharlooweg 31 een bijeenkomst plaats met Saskia Luckmann-Meijer, motor achter de tentoonstelling en de gehele herdenking van George Maduro, Jan Kragt van Eureducation en directeur Mike Willemse van ABCourant. Namens de Vertegenwoordiging van Nederland was ook Marius Noort aanwezig. Het enthousiasme was meteen groot.

Gedurende circa 50 edities krijgen de abonnees van deze krant het hele stripverhaal voorgeschoteld. In kleur. Hiermee krijgt het heldenverhaal van de Curaçaoënaar George Maduro gedurende de Tweede Wereldoorlog in Europa nóg meer de vereiste aandacht.

Raad voor Rechtshandhaving Curaçao: 'Meeste instanties die met jongeren werken, geven geen nazorg'

'Bij merendeel organisaties bestaat geen verplichting tot geven nazorg aan jongeren'

'Regelmatig schoolverzuim is een eerste indicatie, dat er sprake is van potentiële risicojongeren'


De meeste instanties die met jongeren werken, geven geen nazorg. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over preventie van jeugdcriminaliteit. 'Nadat het hulp- en zorgtraject door de organisaties is afgerond, wordt de focus in de praktijk gericht op nieuwe of urgentere gevallen', aldus de Raad, die concludeert dat er bij het merendeel van de organisaties geen verplichting bestaat tot het geven van nazorg aan de jongeren. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 6 december 2016.

Het rapport is aangeboden aan minister van Justitie Nelson Navarro. De Raad stelt vast, dat de preventie van jeugdcriminaliteit niet uitsluitend de taak is van slechts enkele organisaties of instanties.

'Het is een visie en inspanning die maatschappelijk breed moet worden gedragen voor het bereiken van het uiteindelijke doel. En dat doel is minder first offenders, minder jeugdige delinquenten en minder recidive onder de jongeren.'

Het wettelijk kader voor de preventie van jeugdcriminaliteit wordt voornamelijk door het Openbaar Ministerie en de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao gebruikt voor uitvoering van preventieve werkzaamheden, stelt de Raad voor de Rechtshandhaving. 'Voor de overige betrokken organisaties ontbreekt een wettelijk kader waarin de taken en werkzaamheden op het gebied van de preventie van jeugdcriminaliteit zijn verankerd.'

Uit het onderzoek blijkt ook dat de jongeren, voordat zij met de strafrechtketen in aanraking komen, meestal door ouders of familieleden zijn aangemeld bij een instantie en dat er al vaak individuele hulp en zorg is aangeboden. De Raad is van mening, dat regelmatig schoolverzuim een (eerste) indicatie is dat er sprake is van potentiële risicojongeren. 'De scholen bieden als eerste schakel in de lijn hulp aan de jongeren. De gevallen die de scholen zelf niet kunnen afhandelen, worden aangemeld en/of doorverwezen naar andere instanties die wel passende hulp kunnen aanbieden.'

'Stop Isla Now!' trakteert bejaarden Habaai op boottocht in Annabaai, Curaçao

Ouderen in gezelschap van Sinterklaas en Zwarte Piet het water op om even verlost te zijn van Isla-rook


Om even uit de rook van de Isla-raffinaderij te zijn organiseerde de actiegroep 'Stop Isla Now!' een uitje voor de ouderen van Habaai. Op de boot van Pelican Express vertrok de groep bij het Sea Aquarium waar Sinterklaas en Zwarte Piet hen op stonden te wachten, zo schrijft vanochtend, dinsdag 6 december 2016, het Antilliaans Dagblad.

Een gids gaf tijdens de tour informatie over wat er allemaal te zien viel aan de wal. Sinterklaas was een bezienswaardigheid voor alle toeristen aan de Handelskade toen de Emmabrug openging, zodat de boot de Annabaai in kon varen. (Bron foto: Caroline Castendijk/'Stop Isla Now!')

Miles Mercera (28) de nieuwe ceo van Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA)

'Hij is zeker gekwalificeerd en is klaar om deze nieuwe uitdaging aan te grijpen'


Met ingang van 1 januari 2017 is Miles Mercera de ceo van de Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA). Dat is gisteren bekendgemaakt. Mercera volgt Lizanne Dindial op die, na vijf jaar bij CHATA te hebben gewerkt, op 31 december met pensioen gaat. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 6 december 2016.

De 28-jarige Mercera haalde zijn associates- en bachelordiploma aan de Hotelschool van Aruba en de University of Curaçao. Aan de Intercontinental University Curaçao volgde hij tevens de opleiding International Hospitality & Tourism Management en aan de Rotterdamse Business School behaalde hij in 2011 zijn master in Entrepreneurship and Consultancy.

Mercera begon zijn carrière in de toeristensector op de prille leeftijd van 19 jaar bij de Starwoord Hotels in Nederland. Hij was toen werkzaam op het gebied van online marketing & pr en vervulde later op Bonaire een positie op de afdeling Marketing & Product Development binnen de Tourism Corporation Bonaire. In 2011 voegde hij zich bij de CHATA-familie als de nieuwe marketing manager en groeide binnen de organisatie uit tot de director van Marketing & Product.

In een eerste reactie laat de jonge Mercera weten dankbaar te zijn voor deze kans op zo’n jonge leeftijd. Hij voelt dat hij er klaar voor is. 'Ik heb geluk gehad de afgelopen vijf jaar een groot leider te hebben gehad die me alles heeft geleerd over werkethiek. Met deze ervaring zal ik de organisatie gedurende de komende jaren verder leiden. Ik kijk uit naar 2017 waar ik geloof dat eenheid, vertrouwen, transparantie, communicatie en hard werken de hoofdingrediënten zullen zijn voor het toerisme en onze vereniging; niet alleen om te groeien, maar om uit te blinken', aldus de volgende Chata-ceo.

In een schriftelijke verklaring laat CHATA weten dat de 28-jarige Mercera de organisatie - die in 2017 haar 50-jarig bestaan viert - het nieuwe tijdperk in zal leiden en blikt met gepaste trots terug op de dienstjaren van Dindial. 'Het bestuur van de vereniging is trots op het werk en de toewijding van huidig ceo Lizanne Dindial. Ze kwam in april 2011 bij CHATA als de eerste vrouw die de functie van president en ceo vervulde. Daarvoor kennen we haar allemaal nog als de eerste vrouwelijke gezaghebber op Curaçao.'

Tegelijkertijd verwelkomt het bestuur Miles Mercera als de nieuwe president en ceo van CHATA. 'Hij is zeker gekwalificeerd en is klaar om deze nieuwe uitdaging aan te grijpen. Namens het bestuur van CHATA, haar leden en partners, wensen we hem het allerbeste in zijn nieuwe rol en hij kan ervan verzekerd zijn dat wij hem volledig zullen steunen', zo laat de vicevoorzitter van het bestuur, Jeroen Kibbelaar weten.

John van Coblijn: 'Regering moet goed in de spiegel kijken'

'De regering heeft zichzelf te blameren voor de instabiele financiële situatie'

'Er komt snel een rechtszaak tegen Centrale Bank, omdat zij heeft meegewerkt aan monetaire financiering van de regering'


'De regering moet zichzelf goed in de spiegel bekijken en zichzelf betrappen op de monetaire financiering die de afgelopen twee jaren heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft zij ook niet genoeg transparantie aan de samenleving gegeven', zegt de politicus John van Coblijn vandaag, dinsdag 6 december 2016, in het Dagblad Suriname. 

Volgens Van Coblijn heeft de regering in de afgelopen periode zeker Srd 2.4 miljard ongedekt in de samenleving gepompt, ‘waardoor dit geld nog steeds zoekende is naar Amerikaanse dollars’. Hij gelooft er daarom ook niet in, dat de huidige de-dollarisatie-maatregelen van de monetaire autoriteiten enig verschil op de valutamarkt zal brengen. Intussen blijft de indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname elke dag stijgen. Tussen vrijdag en maandag is de koers weer met enkele centen omhoog gegaan. Eind oktober was de wisselkoers onder de Srd 7 voor de dollar. De indicatieve koers van de Centrale Bank is Srd 7,43 voor de Amerikaanse dollar, terwijl op straat die al boven de Srd 7,50 ligt.

'De regering heeft zichzelf te blameren voor de instabiele financiële situatie die reeds geruime tijd op de valutawisselmarkt is ontstaan', aldus de politicus.

Van Coblijn benadrukt, dat het belangrijk is dat de regering ook gaat kijken hoe zij de tering naar de nering zal zetten. Dit moet volgens hem gecombineerd worden met productieve en progressieve ontwikkelingsplannen die ervoor moeten zorg dragen dat het inkomen van de werkende klasse, de zogenaamde werkende armen, niet verder vernietigd wordt.

Er komt volgens de politicus heel snel ook een rechtszaak tegen de Centrale Bank van Suriname, omdat zij heeft meegewerkt aan monetaire financiering van de regering en hierdoor mogelijk de Bankwet heeft overtreden. Volgens de politicus wordt het proces reeds geruime tijd bestudeerd en zal het spoedig volgens de geëigende kanalen lopen.

In de afgelopen periode heeft de bevolking volgens hem veel materiële en immateriële schade geleden. Zo zijn door inflatie spaargelden weggesmolten, lonen achtergebleven door de talrijke prijsverhogingen en sociale uitkeringen uitgehold door inflatie.

De politicus zegt verder, dat de regering op dit moment de enige is die weet waar zij naar toe gaat. Dit is volgens hem niet juist, omdat de regering samen met het volk, bedrijfsleven en andere groepen ervoor zorg had moeten dragen ‘dat een ieder wist waar wij naar toe gaan’. 'Door leningen te nemen, waarvan wij de samenhang niet kennen met andere sectoren, is het een stap in het donker.' 

Alle handelingen van de regering moeten volgens Van Coblijn daarom ook te maken hebben met een groter plan. 'Het plan zou moeten aangeven wat de regering op dit moment zal doen om investeerders in een beter klimaat te laten functioneren, wat zij gaat doen met haar eigen staatsbedrijven, wat de regering zelf gaat doen op het gebied van haar begrotingen en op het gebied van het stimuleren van goed onderwijs.' Nu de regering in moeilijk vaarwater is gekomen met één van de grote sponsoren van het Stabilisatie- en Herstelplan, het IMF, vraagt hij zich af waarmee men nu bezig is.

Kapitein die defecte cocaïne zeilboot te hulp schoot in vrijheid gesteld

Arrestatie van 34-jarige verdachte is onrechtmatig geweest

(Bron foto's: Douane Frankrijk)
'Mijn cliënt heeft hulp aangeboden aan een schip in nood, dat is een handeling die elke normale persoon pleegt'


Kapitein A.M. (34), die de zeilboot - met een defecte motor - waarin 552 kilo cocaïne werd onderschept, voortgeduwd heeft, is op vrije voeten. De rechter-commissaris heeft getoetst, dat zijn aanhouding onrechtmatig is. Dit zegt advocaat Arjan Ramlakhan, die de verdachte bijstond, vandaag, dinsdag 6 december 2016, op Starnieuws. 

Eenheden van de politie hadden maandagmiddag 29 november, na gezamenlijke uitgewerkte informatie, met nationale en internationale veiligheidsdiensten, een zeilboot met aan boord iets meer dan 552 kilo cocaïne onderschept en in beslag genomen. Vijf verdachten zijn in deze zaak aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie werd zaterdag 26 november ingelicht over een buitenlands vaartuig dat werd voortgeduwd door een andere boot op Surinaamse wateren. Samen met de Kustwacht werd een zoekactie ingezet naar bedoeld vaartuig met opschrift ‘Brise’. Bij een vissersaanmeersteiger te Livorno werd de boot aangetroffen. De kapitein verklaarde in Suriname te zijn aangemeerd, vanwege een defecte motor van het vaartuig. Volgens zijn verklaring was het de bedoeling om de motor te repareren en de reis voort te zetten. M. hoorde de noodoproep van het vaartuig, terwijl hij op het water was. Hij was met zijn bemanningsleden bezig te vissen.

'Mijn cliënt heeft hulp aangeboden aan een schip in nood. Dat is een handeling die elke normale persoon pleegt: hulp bieden in nood. En dat heeft mijn cliënt gedaan, nadat hij de noodoproep hoorde en terug naar Paramaribo voer. Op dat moment was hij het dichtst bij het vaartuig. Mijn cliënt had niets te maken met de inhoud van het andere schip waarin de drugs verstopt waren. Hij had er geen weet van', zegt de advocaat.

De rechter-commissaris heeft gebruikgemaakt van de Vaarwet en de kapitein in vrijheid gesteld.

Onderstaand bericht is afkomstig van de website van de Franse douane van gisteren, maandag 5 december 2016:

Plus d’une demi-tonne de cocaïne saisie au Surinam sur information de la douane

Publié le : lundi 5 décembre 2016 |

Plus d’une demi-tonne de cocaïne saisie au Surinam sur information de la douane
Saisie de plus d’une demi-tonne de cocaïne | © Douane

552 kg de cocaïne ont été saisis sur information de la douane française dans le cadre d'une enquête engagée depuis 2014 par la DNRED.Le 28 novembre 2016, les services anti-drogue du Surinam (Agence de Sécurité Nationale du Surinam - NSA) ont saisi 552 kg de cocaïne sur information de la douane française dans le cadre d'une enquête engagée depuis 2014 par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).


Les stupéfiants ont été découverts à bord d'un voilier de 24 ètres battant pavillon néerlandais.

Il y a quelques semaines, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) acquière la certitude que le bateau, très probablement chargé de drogue, s’apprête à entamer une traversée de l’Atlantique pour livrer sa marchandise en Europe. Un dispositif est élaboré avec les autres partenaires de l’Action de l’Etat en Mer (AEM) afin d’intercepter le navire au large de la Guyane française. Une frégate de la Marine nationale, appuyée d'un Falcon 50 militaire, sont ainsi mobilisés pour intercepter le navire.

Alors qu’il débute sa traversée, le bateau suspect change subitement de cap et fait une escale au Surinam. La DNRED informe alors les autorités locales afin qu’elles contrôlent le navire. Les services anti-drogue surinamiens procèdent immédiatement au contrôle du voilier qui avait trouvé refuge aux abords d'un chantier maritime. Compte tenu de la complexité de la fouille, le Surinam sollicite cependant l’expertise de la douane française pour l'aider dans ses recherches.

Une équipe de douaniers basés en Guyane est alors acheminée par vol militaire français jusqu'à Paramaribo. Une fouille particulièrement minutieuse est effectuée par les agents de la DNRED et de la Direction régionale Garde-Côtes Antilles-Guyane, au coté des services locaux.

Après plusieurs heures de recherches, ils découvrent la drogue dissimulée dans une cache aménagée au fond d'une cuve à carburant entièrement remplie de gasoil.

552 kg de cocaïne sont saisis et l'équipage du navire est interpellé.

Cette saisie illustre l'importance de la coopération internationale mais aussi interministérielle (Action de l'Etat en Mer) dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants.
La douane française est mobilisée au quotidien dans cette lutte.
En 2015, la douane française a saisi 17 tonnes de cocaïne, un record.

SLM beëindigt, in navolging KLM en TUIFly, samenwerking met Curaçaose Insel Air

SLM stopt met het boeken van passagiers voor Insel Air-vluchten


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, brandt de vingers niet meer aan Insel Air. Sinds de Curaçaose luchtvaartmaatschappij in financiële problemen raakte, wordt een voorzichtige houding aangenomen. SLM-directeur Robbi Lachmising zegt vandaag, dinsdag 6 december 2016, in de Times of Suriname geen risico te willen lopen. 

Surinaamse passagiers mogen niet de dupe worden van de problemen bij Insel Air. Dat is waarom de SLM gestopt is met het boeken van passagiers voor vluchten met het Curaçaose bedrijf.

Eerder gebeurde het wel, omdat de twee vliegmaatschappijen een zogenaamde co-share agreemeent hebben. Onder die overeenkomst worden onderling passagiers geboekt. Zo werd getracht te voorkomen, dat passagiers te veel zouden lijden door vertragingen.

Lachmising vindt dat de overeenkomst nu slechts ‘op papier’ bestaat. Er is geen andere keus dan de ontwikkelingen rond Inse lAir op de voet te volgen. Eerder haakten de KLM en TUIFly al af, toen Insel Air steeds vaker vluchten cancelde.

Ministers Peneux en Van Dijk-Silos reageren emotioneel op arrestatie bende pedofielen

Peneux zou graag vijf verdachten pedofilie laten doodschieten

Van Dijk-Silos: 'U wilt ze dood, maar ik wil ze castreren, zodat ze hun leven lang kijken naar iets wat er niet is, psychisch lijden en kapot gaan'


Als het aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ligt dan waren de vijf verdachten van pedofilie doodgeschoten. 'U wilt ze dood, maar ik ben wreder', reageerde minister Jennifer van Dijk-Silos gisteren bij de opening van het Meldpunt voor Kinderbescherming te Latour in Paramaribo. 'Ik wil ze castreren, zodat ze hun leven lang kijken naar iets wat er niet is, psychisch lijden en kapot gaan.' De politie heeft vorige week een deel van een pedofiele bende opgerold. 

Minister Van Dijk-Silos heeft aan het begin van dit jaar het eerste meldpunt geopend in Apoera naar aanleiding van de hoge mate van kindermisbruik dat in die regio werd geconstateerd. Er is een tweede opgezet in Coronie.

Voor Meldpunt-Zuid is gekozen vanwege de toenemende klachten in dit kinderrijke gebied. Er liggen ruim veertig scholen in die regio. De meldpunten, hoewel het om een proefproject gaat, leggen heel wat wantoestanden bloot, zei Van Dijk-Silos. 'Door de meldpunten kom je erachter dat dit land kinderen structureel misbruikt. Laat mij het zeggen. Laten ze mij uitschelden. Maar, ik ben wel de minister die het ziet en ook die minister die inziet dat haar eigen instituten falen.'


Van Dijk-Silos stelt, dat de overheidsinstanties die voor kinderbescherming moeten zorgen, debet zijn aan het hoge aantal misbruik van kinderen en ontoelaatbare handelingen op de werkvloer. Zaken worden met de mantel der liefde bedekt en er wordt niet opgetreden. Daar komt verandering in, kondigt ze aan. De bewindsvrouw zei nog steeds in ‘shock’ te zijn van de 'vieze akelige mannen en die kinderen'.

Zij vindt castratie en een levenslang lijden een gepaste straf. 'Mensenrechten gaat gillen. Vrijdag ben ik bezig met mensenrechten dus dit mag ik niet eens zeggen. Maar, wanneer we zieke mensen hebben en het gedogen, verkrachtingen met de mantel der liefde bedekken, en de politie een kind dat aangifte komt doen behandelt als een misdadiger, niet weet hoe de zaak aan te pakken, dan zijn wij het zelf die dit in standhouden. Dat is wat me irriteert, dat is wat me boos maakt.'

Van Dijk-Silos zeo verder, dat de training binnen het UNICEF/UNDP (VN Ontwikkelings Programma) ter hand zal worden genomen. 'Dit kunnen we niet langer tolereren dat instituten eraan meewerken. We hebben pas zoiets meegemaakt bij de politie. Omdat het om een collega ging...er is een rotzooi gebeurd en die collega is vrij. Ik ben het type dat alles zegt. Laat men weten welke wantoestanden er zijn in dit land, dat wij het zelf gedogen, dat wij het doen. En wanneer die minister wil en iedereen om haar heen wil niet, omdat welk instituut dan ook betrokken is erbij.'

De minister merkte op, dat men vaak niet weet hoe te handelen wanneer een kind mishandeld wordt. Een kind moest hele uien slikken, want het had een onvoldoende op school gehaald. 'Wanneer een kind met een ketting van een auto wordt geslagen en het Openbaar Ministerie vindt dat het terug moet naar diezelfde omgeving..., dan faalt het Openbaar Ministerie. Dan faalt een instituut dat het kind moet beschermen. Ik kan het er niet vaak genoeg over hebben, dat wij van het ministerie, wij moeten die kinderen beschermen.'

Paraguay doet onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes tijdens dictatuur

'De erfenis van staatsterrorisme is een aanhoudende angst om zich over uit te spreken'


Het voorbeeld volgend van andere Zuid-Amerikaanse landen doet nu ook Paraguay onderzoek naar mensenrechtenschendingen begaan tijdens de laatste periode van de dictatuur, waaronder wijdverspreid seksueel misbruik van meisjes. Het onderzoek door het ministerie van Justitie, dat werd gestart in juli van dit jaar, is de eerste poging van het land om misbruik tijdens de dictatuur van generaal Alfredo Stroessner te onthullen. Dit bericht humanosphere.org maandag 5 december 2016.

De oud-dictator greep de macht in 1954 en regeerde 35 jaar, waarin hij bekendheid verwierf door systematische marteling en moord van en op zijn politieke tegenstanders. Paraguay's Waarheid en Rechtvaardigheid Commissie stelt, dat 19.862 mensen illegaal werden vastgehouden, 18.772 werden gemarteld en 336 personen zijn gedwongen verdwenen tijdens de dictatuur van Stroessner. Sommige mensenrechtengroepen schatten dat aantal echter dichterbij 3,000 tot  4,000 Paraguayanen die werden gedood door de staat.

Onder de minst onderzochte misdaden van de dictatuur zijn echter zo'n 1.000 meisjes die 'mogelijk slachtoffer werden van uithuwelijking en vervolgens systematisch werden verkracht', aldus Rogelio Goiburú, leider van het onderzoek door het ministerie van Justitie, tegenover Americas Quarterly.

Volgens Goiburú waren de slachtoffertjes in de leeftijd van 12, 13 en 14 jaar en afkomstig uit arme families op het platteland.

Hogere officieren in Stroessner's regering zouden de meisjes uit hun woningen hebben gehaald en ze gevangen hebben gehouden om ze te onderwerpen aan diverse vormen van misbruik. Onderzoekers hebben grote moeite gehad om slachtoffers hun verhalen te doen laten optekenen, omdat ze nog steeds 'veel schuld en schaamte' voelen, aldus een bericht van Paraguay's Waarheid en Rechtvaardigheid Commissie. En ondanks het feit, dat militairen die beschuldigd werden van misbruik zijn overleden, zo zegt Goiburú in Americas Quarterly, hebben mensenrechtenorganisaties het belang benadrukt om aan waarheidsvinding te doen, niet slechts ten behoeve van de slachtoffers, maar voor Paraguay's collectieve geheugen van een tijdperk.

'Praten over deze misdaden blijft een taboe', aldus Goiburú in het interview met Americas Quarterly.
'De erfenis van staatsterrorisme is een aanhoudende angst om zich over uit te spreken. We moeten deze cyclus doorbreken en de misdaden van de dictatuur tegen de mensheid aan het licht brengen.'

Een vrouw, Julia Ozório, verklaart in een video, uitgebracht in mei, dat ze werd ontvoerd in 1968 op de leeftijd van 12 en werd meegenomen naar een landhuis, waar ze als seksslavin werd gehouden voor een periode van twee jaar.


'Het leger jaagde op meisjes en trok ze uit hun huizen in ruil voor werk in openbare instellingen voor hun familieleden', aldus Ozório. 'Niemand kon iets zeggen. We werden genadeloos verkracht. Ze wilden niet iemand die ouder was dan 15 jaar, omdat, zo zeiden ze, die al harde botten hadden.'

(Red. De Surinaamse Krant/humanosphere.org)