woensdag 7 december 2016

Voorzitter Senaat Brazilië hoeft niet af te treden

Tegen Renan Calheiros lopen elf onderzoeken naar corruptie


De Braziliaanse Senaatsvoorzitter Renan Calheiros hoeft toch niet af te treden, omdat hij wordt vervolgd voor verduistering. Een meerderheid van het college van opperrechters - zes voor drie tegen - bleek er vandaag, woensdag 7 december 2016, voor dat Calheiros zijn termijn uitzit, zo berichten internationale media.

Wel bepaalden de rechters, dat hij niet meer de functie van opvolger van de president in voorkomende gevallen mag hebben.


Calheiros legde gisteren het bevel van een van de opperrechters om op te stappen naast zich weer en ging in beroep. Daardoor was een besluit van het voltallige college nodig.

Tegen Calheiros lopen maar liefst elf corruptie-onderzoeken. De meeste zijn gerelateerd aan omkooppraktijken bij staatsoliebedrijf Petrobras.


(Red. De Surinaamse Krant/De Telegraaf/ANP/AP))

Nieuw Statenlid Curaçao Amparo dos Santos beschuldigt regering van aanmoedigen homoseksualiteit

Dos Santos ziet tijdens bezoek aan gevangenis grote aantallen condooms in cel


Volgens het nieuwe Statenlid, namens Korsou di Nos Tur (KdNT), Amparo dos Santos, moedigt de regering homoseksualiteit aan. Zijn partij bezocht deze week de gevangenis, SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou), op het eiland en sprak met gevangenen over 'dit probleem', zo schrijft de Curaçao Chronicle vandaag, woensdag 7 december 2016.

Dos Santos zegt, dat hij met eigen ogen grote aantallen condooms in een cel heeft gezien. Hij beschuldigt diverse ministers van Justitie ervan homoseksualiteit te promoten.

Verschillende commentaren op Facebook herinneren Dos Santos er echter aan, dat de tweede man van zijn partij, Norberto Ribeiro, ook minister van Justitie is geweest en ook beschuldigt moet worden.

Volgens gevangenbewaarder Urny Floran levert de gevangenis in ieder geval geen condooms. Het is zelfs bezoekers verboden om condooms mee te nemen de gevangenis.

Bekende boekhandel Vaco in Paramaribo overgenomen door V.K. Office Supplies

Boekhandel krijgt door overname grotere omvang qua aanbod producten

(Bron foto: Vaco)

Boekhandel Vaco, de meest bekende en verreweg de best gesorteerde boekhandel in Suriname, is overgenomen door V.K. Office Supplies. Dit meldt vandaag, woensdag 7 december 2016, het Dagblad Suriname.

Vaco opende de deuren in 1952 onder de naam van de eerste eigenaar Boekhandel N.V. Varekamp & Co. De winkel werd in 1955 uitgebreid met een drukkerij. Het bedrijf veranderde van eigenaar, vervolgde onder de naam Vaco en kwam er een uitgeverij bij.

Met de nieuwe eigenaar V.K. Office Supplies N.V. krijgt de boekhandel een grotere omvang.

Naast boeken, school- en kantoorbenodigdheden biedt Office Supplies ook, kantoormeubilair, telecommunicatie en elektronische apparatuur, computers en computer supplies.

Mijnbouwstudenten kunnen trainingsgrond bij Afobakaweg niet meer bereiken

Zone van 100 meter ten oosten Afobakaweg in bezit Chinese houtexploitanten en NDP'ers

Stuk grond bestemd voor verbreding weg in kader geprojecteerde aanleg 6-baans highway naar Brazilië.... 


De huidige regering heeft bij haar aantreden aangegeven, dat er een zesbaans highway zal werden aangelegd tussen Paramaribo en Brazilië. Er is tot heden echter niets gebeurd, behalve het door de overheid afgedwongen afstaan van een zone van 100 meter ten oosten van de huidige Afobakaweg (zie foto's - Bron: Dagblad Suriname), door concessiehouders, stichtingen en personen met het recht op grondhuur. Die zone zou bestemd worden voor een snelle verbreding van de huidige weg. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 7 december 2016.

Aangezien er tot heden niets is gebeurd, hebben grondspeculanten uit andere regio’s van Suriname delen van deze lange zone van 100 meter breed geoccupeerd en onder meer ingericht als opslagplaats voor houtblokken voor Chinese ondernemers.

De eerdere beheerders van de gronden, waaronder ook trainingsgronden voor mijnbouwstudenten van de universiteit, kunnen nu vanuit de Afobakaweg hun gronden niet meer rechtstreeks bereiken door de aanwezigheid van in NDP-petten en truien gestoken bezetters en de Chinese houtexploitanten, zo schrijft het dagblad.

De overheid doet tot nu toe weinig, omdat zij een deel van deze bezetters moet betalen en in gebreke blijft.

De politie wacht formeel op instructies voor ingrijpen, maar die zijn ondanks schriftelijke verzoeken daartoe tot nu toe uitgebleven van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen, Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken.

De minister van Justitie en Politie heeft de beheerder van het gebied en universiteitsdocent en geoloog Eddy Monsels opgeroepen voor een gesprek.

DA'91: 'De strijd voor gerechtigheid gaat voort!'

'De waarheid zal haar licht eindelijk schijnen, ook in Suriname!'


Luku den na ini den ai, is de naam van de bijzondere tentoonstelling die ons persoonlijk kennis laat maken met de op 8 december 1982 vermoorde burgers. Deze moorden waren het gevolg van het toen heersende dictatoriale regime met aan de leiding Desiré Bouterse. Vanuit haar basisprincipes van democratie en rechtsstaat heeft en zal DA’91 steeds de strijd van de nabestaanden voor recht en gerechtigheid actief blijven ondersteunen.

Het is vanuit het licht van de oprechtheid in het boven water brengen van de waarheid dat DA’91 internationaal en nationaal steeds heeft aangegeven geen ondersteuning te kunnen geven aan waarheidsvinding buiten de reeds ingezette route naar gerechtigheid. Het nu reeds vele jaren lopende rechtsproces in ons land, moet ongehinderd voortgang vinden. De aanname van de Amnestiewet in 2012, is daarom door DA’91 fel bestreden. Een dergelijk wetsproduct is een grote schande voor ons als land en tekenend voor al die DNA-leden (De Nationale Assemblee) die ervoor hebben gestemd evenals die kozen om er niet bij aanwezig te zijn. Het wetsproduct is tegen de internationale moraliteit!

Als het van ons afhangt is deze wet geen lang leven beschoren en zullen wij het net als in vele andere landen in onze regio is geschied, na overname, gelijk naar de prullenbak verwijzen. Het inzetten van Grondwetsartikel 148 om de rechtsgang te doorkruisen hebben wij ook ondubbelzinnig veroordeeld.
Wij vinden het ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een sterke ruggengraat van onze samenleving, dat iedere burger van ons land zichzelf aan kan kijken. Hoe kijken we elkaar in de ogen aan, en zeggen tegelijkertijd de moord op jou, jouw dood is voor mij niet van belang, want ik ken je niet, ik was nog niet geboren?

DA’91 werkt voor het tot stand brengen van een Surinaamse maatschappij waar wij elkaar allemaal in de ogen kunnen kijken en zonder terughoudendheid kunnen zeggen dat we staan voor gerechtigheid en rechtvaardigheid, voor wet en recht.
34 jaar geleden werden op criminele wijze 15 medeburgers uit ons midden gerukt.
En waarom?
Omdat ze democraten waren, geloofden in de rechtsstaat en het recht op vrije meningsuiting. Ze moesten dit met de dood bekopen. Als we elkaar en onszelf in de ogen willen kijken, is het cruciaal dat wij durven te eisen dat de waarheid over deze verschrikkelijke moordpartij in onze geschiedenis wordt blootgelegd.

Dat vandaag, 34 jaar later, de daders nog steeds vrij rond lopen, betekent dat wij als gemeenschap toestaan dat deze moorden elke dag opnieuw plaatsvinden. Hoe kunnen wij dat wetende, elkaar in de ogen kijken? En als we elkaar niet in de ogen kunnen kijken dan kunnen wij als Surinamers nog steeds niet met opgeheven hoofd door de wereld.

Wij willen voor elke Surinamer, ook de nog ongeboren Surinamertjes, dat zij alle kansen hebben tot ontplooiing, dat zij leven in een echte democratische rechtsstaat. Wij moeten dus onafgebroken blijven strijden voor die waarheid en voor het recht om elkaar in de ogen aan te kijken. Zonder rechtvaardigheid is er geen sprake van volledige en waarachtige democratie. En wij burgers van Suriname verdienen het om te wonen en te leven in een democratische rechtsstaat.
Democratie is niet volledig zonder gerechtigheid en we kunnen niet aan de bouw van de toekomst beginnen zonder met ons verleden in het reine te komen. En dit is in het belang voor iedereen die zijn of haar lot oprecht met Suriname heeft verbonden.
Straffeloosheid heeft geen plaats in het Suriname waar wij in willen leven en willen nalaten aan de volgende generaties.

Wij moeten de hoop niet verliezen want: Vergeet niet dat de waarheid niet gedood kan worden, gerechtigheid en rechtvaardigheid kan niet gedood worden. En het allerbelangrijkste onze strijd voor democratie kan ook niet vermoord worden.

Wij zullen daarom deze strijd voor de waarheid, voor rechtvaardigheid en gerechtigheid voortzetten. Voor succes is het noodzakelijk dat ook u, schoolleiders, kerkelijke leiders, studenten arbeiders en werkgevers, u aansluit bij ons allen die hiervoor al strijden. Het is in het belang van de toekomst, een toekomst waar iedere burger zich beschermd zal weten en straffeloosheid onacceptabel zal zijn. Er is moed, daadkracht en ambitie voor nodig. Suriname en wij als Surinamers mogen niet rusten voor de schuldigen zichtbaar zijn gemaakt, recht is gesproken, want alleen dan zal er eindelijk weer sprake zijn van gerechtigheid in Suriname. Als wij kiezen om elkaar in de ogen te kijken, zijn wij als DA’91, overtuigd dat we die massale kracht zullen ontwikkelen om dat momentum te creëren dat de waarheid haar licht eindelijk zal schijnen, ook in Suriname!

Angelic Alihusain-del Castilho
Voorzitster DA'91

St. 8 december 1982 publiceert internationale onderzoeksrapporten mensenrechtenschendingen op decembermoorden.com

Decembermoorden.com is officiële website Nationaal Monument Bastion Veere - 8 december 1982 De stichting 8 december 1982 heeft cruciale internationale onderzoeksrapporten over de mensenrechtenschendigen onder de militaire dictatuur sinds 25 februari 1980 op de geheel vernieuwde website decembermoorden.com, samengebracht. Het betreft zowel onderzoek naar misdrijven tegen de menselijkheid als de 8 decembermoorden die in vredestijd plaatsvonden, als oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid tijdens de Binnenlandse Oorlog. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 7 december 2016.

De rapporten van de mensenrechtencommissies van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Verenigde Naties nemen een belangrijke plaats in. Ook zijn er rapporten van internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, Human Rights Watch en de International Commissie van Juristen, op decembermoorden.com te vinden.

Decembermoorden.com is de officiële website van het Nationaal Monument Bastion Veere - 8 december 1982 in het Fort Zeelandia en wordt beheerd door de Stichting 8 december 1982.

Op de website zijn ook biografieën met foto's van de vijftien voormannen van de democratie, die door de dictatuur werden gemarteld en vermoord, geplaatst. Ook is via onder meer links naar films aandacht voor de massaslachting te Moiwana en andere mensenrechten schendingen.

Onder de kop overlevenden, staan interviews met Fred Derby, Wilfred Lionarons en Johnny Kameprveen.

Onder de kop Gerechtigheid is informatie over de inspanningen van de nabestaanden voor recht en waarheid, inclusief berechting van de schuldigen, bijeen gebracht.

Op de website is speciale aandacht voor de 'Monumenten van Gerechtigheid'. Daaronder vallen volgens de website naast het Nationaal Monument Bastion Veere - 8 december 1982, het Moiwana Monument, het 8 December Gedenkteken in Amsterdam en het Monument van de Mensenrechten aan de dokter Sophie Redmondstraat voor alle slachtoffers van de mensenrechtenschendingen sinds 25 februari 1980. De genoemde monumenten zijn door overlevenden, nabestaanden en mensenrechtenorganisaties zelf opgericht en zijn naast een eerbetoon aan de slachtoffers, allen een blijvende roep om gerechtigheid, om vervolging en berechting van de schuldigen.

Volgens de Stichting 8 december 1982 vormt de website vooral ook voor de jeugd, scholieren en studenten, een uitstekende informatiebron. De stichting wijst erop dat onafhankelijk onderzoek, zoals dat terug is te vinden is in de internationale rapporten, een veel betere bron om de waarheid te achterhalen, dan propaganda van mensen die zich politiek hebben verbonden aan de belangen daders. Volgens de stichting zal op de officiële 8 december herdenkingen bijzondere aandacht zijn voor de vernieuwde 8 december website.

Geen aanleiding tot strafrechtelijk onderzoek tegen hoofd Veiligheidsdienst Curaçao

'Betrokkenen ontkennen, dat bedreiging heeft plaatsgevonden of dat een vuurwapen is getoond'


Het feitenonderzoek van de Landsrecherche Curaçao in de zaak tegen het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Michael Romer, naar een vermeende bedreiging met een vuurwapen, is afgerond. In het onderzoek zijn alle rechtstreeks betrokkenen door de Landsrecherche gehoord. De betrokkenen ontkennen dat er een bedreiging heeft plaatsgevonden of dat er een vuurwapen is getoond, zo is vandaag, woensdag 7 december 2016, door het Openbaar Mi nisterie in een persbericht bekendgemaakt.

Nu het feitenonderzoek geen aanwijzingen opgeleverd heeft, dat er een strafbaar feit is gepleegd, zal door de procureur-generaal geen opdracht worden gegeven een strafrechtelijk onderzoek te starten.

De procureur-generaal benadrukt evenwel, dat het Openbaar Ministerie uitsluitend onderzoek kan doen naar eventuele verdenkingen van strafbare feiten. Of sprake is geweest van integer handelen van betrokkene(n) is door het Openbaar Ministerie dan ook niet in het feitenonderzoek betrokken. De procureur-generaal heeft de minister op dit punt geadviseerd opdracht te geven nader onderzoek te doen verrichten door de VDC zelf of een daartoe aan te stellen commissie.

OM Nederland wacht op gouden tip om van moord verdachte Curaçaoënaar Robertico Inesia te kunnen arresteren

Openbaar Ministerie looft voor gouden tip beloning van 15.000 euro uit

Curaçaoënaar verdacht van moord op 31-jarige Hagenaar bij een café in juli 2015


Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft 15.000 euro over voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Curaçaoënaar Robertico Inesia, bijgenaamd Tico. De politie is naar hem op zoek, omdat hij verdacht wordt van de moord op een 31-jarige Hagenaar, zo bericht Paradise FM vandaag, woensdag 7 december 2016. 

De op Curaçao geboren Inesia wordt verdacht van het lossen van fatale schoten bij een café in juli vorig jaar. Een inwoner van Den Haag kwam daarbij om het leven, een andere man kon nog op tijd naar het ziekenhuis worden gebracht.

De man staat op de Nationale Opsporingslijst, de lijst van Interpol en op de site van Europol.

Amazone Resources laat testvaart zak met rivierwater in stilte vertrekken naar Barbados

Eerste geplande testvaart ging niet door vanwege een scheur in de zak


In alle stilte heeft Amazone Resources de afgelopen dagen een nieuwe waterzak gevuld met rivierwater voor een testvaart naar Barbados. Sleepboot Suzanne D. sleept op dit moment de waterzak die gevuld is te Belwaarde naar de zee (zie foto - Bron: Amazone Resources), zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 7 december 2016.

Er is totaal geen ruchtbaarheid gegeven door het bedrijf deze keer. Het bericht op Starnieuws gaat niet in op de vraag waarom de testvaart nu zo stilletjes wordt uitgevoerd, mogelijk uit vrees voor een tweede mislukking.

De testvaart van zoet water naar Barbados werd op 23 november afgeblazen, nadat een heuse uitzwaai ceremonie was gehouden. De waterzak bleek echter te zijn gescheurd, waardoor de operatie niet doorging. Toen werd noodgedwongen besloten om een vervroegde inspectie te houden.

Amazone Resources zegt blij te zijn, dat het deze keer is gelukt om de zak te vullen en de vaargeul uit te varen.

Na de publicatie op Starnieuws bracht Amazone Resources 's middags onderstaand persbericht uit:

Jogi (VHP): ‘President hoeft geen Blue Label te kopen voor zijn vrienden'

'Het is een schande, dat bewindslieden misbruik maken van hun positie om zichzelf veilig te stellen'


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt het een schande, dat regeringskopstukken meer dan een miljoen Srd aan zichzelf in verband met de komende Kerstdagen en de jaarafsluiting zullen uitkeren, terwijl het volk het nog steeds met een zwaar gedevalueerde Srd 100 moet doen. 'Wanneer wij in zo'n precaire situatie zitten, is het nergens voor nodig om Srd 1.000.050 te gebruiken aan geschenken voor relaties. Dat is helemaal niet nodig. De president hoeft geen Blue Label te kopen om aan vrienden te geven', zegt de VHP’er vandaag, woensdag 7 december 2016, in het Dagblad Suriname. 

Assembleeleden van de VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE willen dat de regering het besluit terugdraait om de president, vicepresident en ministers bedragen toe te kennen in verband met de viering van Kerst. Zij hebben er geen moeite mee, dat ambtenaren Srd 100 belastingvrij ontvangen. Er is hierover een brief naar president Desi Bouterse gestuurd.

In de missive van 30 november 2016 is het besluit van de Raad van Ministers (RvM) meegedeeld. De verschillende ministers krijgen maximaal Srd 50.000 voor relatiegeschenken. In totaal komt dit neer op Srd 850.000. De vicepresident mag Srd 75.000 uitgeven aan relatiegeschenken en de president mag maar liefst Srd 125.000 opnemen voor relatiegeschenken.

Volgens Jogi is het een schande dat bewindslieden openlijk misbruik maken van hun positie om zichzelf veilig te stellen, terwijl de rest van de samenleving gebukt gaat onder een jaarinflatie van bijkans 80%.

'Wij moeten nu juist gaan kijken waar de schoen wringt en belangrijke zaken gedaan moeten worden. Men zou deze gelden goed in de ziekenzorg kunnen hebben gestopt', aldus Jogi.

In de brief wordt gesteld, dat het beleid van de regering Bouterse 2010 – 2016 geleid heeft tot een uitzichtloze situatie voor vele groepen en sectoren in het land. 'Terwijl de ambtenaren nu armer zijn geworden, geef je die man nog steeds Srd 100. Maar, je eigen bedrag als topper heb je verhoogd, omdat je de mogelijkheden hebt. Je hebt de kruis en zwaard en doet dus wat je wilt', zegt de parlementariër. Jogi vindt dit onbillijk, onfatsoenlijk en afkeurenswaardig.

'Overheid, ga de mensen betalen die je moet betalen', zegt Jogi.

Hij benadrukt dat dit handelen duidelijk aangeeft dat de regering de tering niet naar de nering heeft gezet. 'De regering is nog steeds bezig te verspillen. Zij predikt alleen met de mond dat zij bezuinigt, maar onnodige uitgaven gaan door.' Volgens de parlementariër is de viering van Srefidensi onlangs in Commewijne een groot voorbeeld van verspilling waar alles duizenden Srd's heeft gekost. Hij vindt dat het defilé en de viering normaal in Paramaribo konden zijn gehouden, waardoor alles veel goedkoper zou zijn uitgevallen.

Klant in snackbar Amsterdam-Zuidoost ramt er op los en de rest kijkt toe....

'Het is uiteindelijk een vrouw die ingrijpt en niet de aanwezige grote, breedgeschouderde jongens'Een klant staat te wachten op zijn bestelling als hij plotseling ontploft in blinde woede. Op videobeelden (zie onderaan) is te zien hoe een klant van een snackbar in Amsterdam-Zuidoost vanuit het niets op een medewerker begint in te slaan. Dat gebeurde deze zomer, 29 augustus, in een snackbar aan het Holendrechtplein, zo bericht de Amsterdamse zender AT5 vandaag, woensdag 7 december 2016.

De twee lijken een woordenwisseling te hebben als de klant plotseling uithaalt. Hij dringt de medewerker in een hoek van de zaak en deelt een paar flinke klappen uit. Opvallend is dat andere klanten blijven toekijken, zij zijn niet onder de indruk van de knokpartij.

Volgens politiewoordvoerster Ellie Lust staan ze zelfs een beetje te lachen. 'Dat maakt het eigenlijk nog schandaliger, het is uiteindelijk een vrouw die ingrijpt. Er staan een paar grote, breedgeschouderde jongens omheen, soms zelfs te lachen.' De medewerker komt er met verwondingen aan het hoofd vanaf.

De politie is op zoek naar de man die op het filmpje duidelijk in beeld is. Mensen die hem herkennen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

BvL- en ALS-voorzitter waarschuwt voor verkeerd beeld over onderwijsgevenden

Valies: 'Pedofilie is een maatschappelijk probleem'


De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, heeft maandag bij de ingebruikname van het Meldpunt Kinderbescherming te Latour in Paramaribo, zijn bezorgdheid geuit over kinderen die mishandeld en misbruikt worden door onderwijsgevenden. Volgens de minister zullen die leerkrachten keihard aangepakt worden en mogen zij het onderwijs vaarwel zeggen. 

Momenteel zijn er twee leerkrachten die verdacht worden deel uit te maken van een bende pedofielen.

Wilgo Valies, voorzitter van zowel de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), zegt vandaag, woensdag 7 december 2016, in het Dagblad Suriname dat dit een maatschappelijk probleem betreft en niet als een onderwijsfenomeen beschouwd moet worden. 'Dat leerlingen op grote schaal mishandeld of misbruikt worden door leerkrachten berust niet op waarheid.'

Desalniettemin moeten de gevallen in kaart gebracht worden, zodat degenen die zich schuldig maken aan kindermisbruik en kindermishandeling opgespoord kunnen worden, stelt Valies. 'De leerkracht mag nimmer aan het kind komen, onder geen enkele omstandigheid. Aan de andere kant is het ook goed om te kijken onder welke druk de leerkrachten moeten werken.'

Valies vindt dat er eerst een gedegen onderzoek moet plaatsvinden, alvorens men overgaat tot het beëindigen van het dienstverband.

Bejaarde man laat zich door drankje bedwelmen en vervolgens beroven door een Dominicaans liefje...

Man ergert zich over  weinig actieve politie in deze zaak


Wat een gezellige avond met een leuke dame had moeten worden is voor de 70-jarige E.L. op een drama uitgelopen. Dat schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 7 december 2016. 'Zij heeft mij gewoon beroofd. Al mijn sieraden, mijn geld, telefoon en een tas met grondpapieren heeft ze meegenomen', zegt de bejaarde Surinaams Nederlandse man, die al enkele maanden hier vakantie viert. 

De man heeft op 5 november aangifte gedaan tegen een Dominicaanse vrouw, die hij de dag ervoor in de stad had ontmoet, maar een en ander komt nu pas naar buiten, omdat de man zich ergert aan het feit dat de politie in deze zaak nauwelijks enige actie zou ondernemen.
Zij zouden na even te hebben gebabbeld, hebben afgesproken dat ze die avond thuis bij hem zou langsgaan. Hij zou drie biertjes voor haar moeten kopen en zij zouden een pikante avond samen hebben. 'Ik vond haar een leuke dame. Zij sprak ook leuk.'  De man overwoog zelfs de vrouw naar Nederland mee te nemen om bij hem in te gaan wonen. Zijn goedgelovigheid kwam hem echter, aldus de Ware Tijd, duur te staan. 

Terwijl de twee 's avonds van het bier genoten, haalde de vrouw een flesje tevoorschijn. Zij schonk van de vloeibare inhoud een beetje in haar drank en een beetje in zijn glas. 'Het is lekker, proef het', zou ze hebben gezegd en vervolgens deed ze alsof ze een beetje dronk en hij nam ook een slok. Van wat er daarna is gebeurd kan de bejaarde man zich weinig herinneren. 'Ik raakte bewusteloos.'

De man is ervan overtuigd dat de vrouw hem vervolgens heeft beroofd. Toen hij de volgende ochtend wakker werd merkte hij dit op en deed meteen aangifte. De taxichauffeur, met wie de vrouw rondrijdt, heeft volgens het slachtoffer met de vrouw samengewerkt.

Het stoort L. dat de politie tot nog toe geen aanhoudingen heeft gepleegd in deze zaak. 'Het is diefstal en de politie treedt niet op. De politie maakt het van kwaad tot erger. Die mevrouw heeft al mijn spullen waarschijnlijk al verkocht', zegt de man.

De Public Relations afdeling van het Korps Politie Suriname bevestigt, dat er een aangifte is gedaan van dit geval op het politiebureau Nieuwe Haven. Een woordvoerder zegt, dat het onderzoek in deze zaak nog in volle gang is, maar doet verder geen uitspraken.

PALU discussieavond: Landbouw en toerisme, nieuwe pilaren van onze economie?

'Suriname moet eenzijdige economische afhankelijkheid mijnbouwsector doorbreken'Vanaf het eerste uur van onze onafhankelijkheid wordt door de PALU aangegeven, dat Suriname de eenzijdige economische afhankelijkheid van de mijnbouwsector moeten doorbreken. Vandaag, 41 jaar later, is deze visie op de economische ontwikkeling verworden tot luide noodkreet om ons land van een faillissement te redden. Bij diverse groeperingen heeft deze gedachte inmiddels wel ingang gevonden, maar helaas bleef de onderbouwing met concrete voorstellen, of actieplannen uit. 

Tegen de achtergrond dat Suriname momenteel grote internationale leningen aangaat, maken velen zich terecht bezorgd over de vraag waar het geleend geld van zal worden terugbetaald.

We zullen moeten zorgen, dat wij met zijn allen meer gaan verdienen en kunnen wij ons niet blijven richten op de mijnbouwsector, waarvan de inkomsten vaak onvoorspelbaar zijn. Suriname is op dit moment nog steeds even afhankelijk, of misschien zelfs afhankelijker, van de mijnbouwsector dan ooit.

Hoe komt het dat opeenvolgende regeringen er maar niet in slagen om meerdere sectoren van de economie te ontwikkelen, terwijl het belang daarvan wel duidelijk is.
Wat moet er precies gebeuren om de economie meer divers te maken?
En hoe moet de overgang eruit zien naar die nieuwe economie?

Om meer inzicht te krijgen in deze materie organiseert de PALU, nog steeds tegen de achtergrond van onze 41e jaar van onafhankelijkheid, een discussieavond met als thema ‘Landbouw en Toerisme, nieuwe pilaren van onze economie?’.

Op deze avond zullen deskundigen hun visie geven over de acties die nodig zijn om deze twee sectoren, die vaak als voorbeeld van duurzame sectoren worden genoemd, serieus tot ontwikkeling te brengen.

De partij heeft op deze avond diverse deskundige inleiders te gast, waaronder de heer Imro San A Jong onder directeur van de IDCS (Investment and Development Corporation Suriname) San A Jong zal ingaan op het belang van duurzame nationale productie. In de presentatie van zijn visie op de nationale productie zal niet alleen de noodzaak daarvan verduidelijkt worden, maar ook de obstakels die een gedegen ontwikkeling daarvan tegenhouden. De minimaal ontwikkelde toerisme sector zou volgens critici snel kunnen uitgroeien tot een duurzame productiesector met een grote verdiencapaciteit en wordt volgens sommigen gezien als de enige hoop voor Suriname.
Kan het toerisme werkelijk een sterke poot onder de Surinaamse economie worden?
En welke ingrediënten heeft Suriname, om een sterk toeristisch product te kunnen aanbieden?

Vragen waar mevrouw Sinfra Zaandam, managing director van de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) een antwoord op zal formuleren in haar inleiding.

De derde inleiding van de heer Umar Taus, voorzitter van de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS), gaat over de rol die de landbouw kan vervullen in de export. Hoe staat het nou precies met de ontwikkeling van de voedselschuur, een rol die Suriname zou vervullen voor de regio? Verder zal Taus ook zijn inzichten delen over de concurrentiepositie in de wereld en de kansen, qua afzetmarkt en producten.

De avond zal geleid worden door Sherida Mormon. Mormon is van huis uit ontwikkelingseconoom en is in het dagelijks leven actief als Business Innovation coach.

De discussieavond wordt gehouden op vrijdag 9 december, om half acht in het Ontmoetingscentrum Bun Dyari aan de Kafiluddistraat 27 in Paramaribo.

Tentoonstelling 100 Aña Refineria na Kòrsou ‘Isla den nos Bida’ in NAAM-gebouw geopend

Een van de grootste tentoonstellingen die NAAM heeft georganiseerd


De tentoonstelling 100 Aña Refineria na Kòrsou ‘Isla den nos Bida’ is gisteren geopend door Felix de Rooy en René Wissink in het NAAM-gebouw in Pietermaai. Het betreft een van de grootste tentoonstellingen die NAAM (National Archeological Anthropological Memory Management) tot nu toe heeft georganiseerd, aldus bericht vanochtend, woensdag 7 december 2016, het Antilliaans Dagblad.

Zo’n 250 genodigden konden genieten van het programma. Onder de genodigden waren onder andere de consul-generaal van Venezuela, Marisol Gutiérrez de Almeida, de consul-generaal van de volksrepubliek China, Zhang Weixin, consul-generaal van de Republiek van Haïti, Raymond Adam en consul van de Dominicaanse Republiek, Francisco A. Francisco. Ook waren de vertegenwoordiger van Nederland, Henk Brons, en voormalig premier van de Nederlandse Antillen, Maria Liberia Peters, aanwezig.

De avond begon met het volkslied door de kindersteelpanband van het St. Albertus College en werd vervolgd met een speech van Richenel Ansano, directeur van NAAM, die sprak over de rol van een modern museum als forum voor dialoog over sociale vraagstukken.

Premier Ben Whiteman volgde kort daarna en vertelde onder meer over de grote impact die de raffinaderij gehad heeft op onze economie, over de immigranten die door de Shell naar Curaçao werden gehaald en het belang van de juiste keuze na 2019.

Het publiek werd verrast door een aangrijpende performance van de jonge artiest Paco Martina, die speciaal voor deze gelegenheid een gedicht schreef: ‘25 Aña Isla den Mi Bida’. Waarin hij zijn visie als jonge en betrokken Curaçaoënaar duidelijk naar voren bracht.

Regisseur, schrijver, theatermaker en curator van de tentoonstelling, Felix de Rooy, sloot af met een indrukwekkende speech die het publiek van begin tot eind boeide met treffende woordspelingen. De ‘Pitu di Shell’ kondigde de officiële opening aan, waarna de heer De Rooy begon met een rondleiding voor een groep geselecteerde gasten en pers.De tentoonstelling behelst een tijdlijn die loopt van vóór 1915, voor de komst van de Shell, tot na 2019, met een aantal mogelijke scenario’s van de toekomst, na het beëindigen van het contract tussen PdVSA en Refineria di Kòrsou. De tentoonstelling is vormgegeven door middel van foto’s, video’s, objecten en tekst. Ook is er een studyroom waar een documentaire van Kirk Claes wordt vertoond over de PdVSA.

Doel van de tentoonstelling is de veelzijdige invloed van de raffinaderij te tonen en ruimte te maken voor dialoog over onze toekomstvisie.

De tentoonstelling ‘Isla den Nos Bida’ is sinds gisteren geopend voor het publiek en kost 5 gulden voor de lokale bevolking en 5 dollar voor toeristen. Kinderen en 60-plussers betalen 1 gulden. Het museum is dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur geopend, op zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Op maandag is NAAM gesloten.

Curaçao's ministerie van VVRP overspoeld met bezwaarschriften

Minister Camelia-Römer neemt jurist in dienst om ‘lawine van juridische zaken’ af te handelen


Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) wordt overspoeld met bezwaarschriften. VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) heeft een jurist in dienst genomen om ‘de lawine van juridische zaken’ af te handelen. Het gaat om rechtszaken, klachten via de ombudsman en verzoeken op basis van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 7 december 2016.

Camelia-Römer vindt de enorme hoeveelheid aan bezwaarschriften een reden te meer om wat meer tijd te nemen voor het doorvoeren van veranderingen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Na 20 jaar zijn er te veel problemen en onduidelijkheden over de wetgeving. 'Men wordt boos als ik geen vergunning geef voor de bouw van een huis in een rooi.'

Bepaalde zaken kunnen op korte termijn worden opgelost, maar daarnaast is er een langer traject waarbij serieus geluisterd moet worden naar belanghebbenden.

'Het gaat om fundamentele veranderingen van de ruimtelijke invulling van het eiland, daarvan vormt het stedelijk gebied maar een klein onderdeel', zegt Camelia-Römer. 'Dan moet je belangengroepen een stem geven.'

Om het gehele bericht te willen lezen even hier klikken

I-Animal en atleet Churandy Martina op Curaçao: 'Een hond is geen wegwerpartikel'

'Alleen een lafaard dumpt een hond!'I-Animal en de bekende sporter Churandy Martina hebben de handen ineengeslagen om de bevolking erop aan te spreken dat een hond geen wegwerpartikel is.

'Het einde van het jaar is het altijd schoonmaaktijd en worden er allerlei oude spullen weggegooid om plaats te maken voor nieuwe. En jammer genoeg is het ook bij sommigen gebruikelijk dat als men de hond niet meer wil hebben, zij die ook even in de mondi of bij het asiel dumpen', aldus de organisatie vandaag, woensdag 7 december 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Samen met Martina zijn billboards gemaakt die op diverse plekken op het eiland zullen worden opgehangen. De grootste hangt bij Parera. Het bericht is simpel maar duidelijk: Alleen een lafaard dumpt een hond!

Insel Air gedwongen om zo'n 100 personeelsleden op Curaçao en Aruba te ontslaan

Luchtvaartmaatschappij moet snijden in de operatie om weer gezond te worden


Insel Air moet krimpen om weer bedrijfseconomisch gezond te worden. Dat betekent ook dat er personeel moet afvloeien. Het gaat om circa 100 van de 740 werknemers op Curaçao en Aruba die hun baan verliezen, aldus de directie vandaag, woensdag 7 december 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

De directie heeft gisteren aangekondigd, dat het vliegbedrijf moet snijden in de operatie - onder andere minder vluchten - maar ook in de kosten, en dus in het werknemersbestand. De personele reorganisatie houdt in dat functies worden gecombineerd, dat bepaalde afdelingen verdwijnen, en dat medewerkers anders worden ingedeeld en andere posities krijgen toegewezen.

'Werknemers die geen baangarantie binnen de nieuwe structuur kan worden gegeven moeten helaas afvloeien', schrijft het luchtvaartbedrijf, dat onlangs tien jaar bestond. Deze groep mensen zal ‘volledige ondersteuning’ krijgen bij het vinden van een nieuwe job bij een andere organisatie, aldus Insel Air.

Het is langzaamaan bekend dat Insel Curaçao en Insel Aruba samen nog 97 miljoen dollar (180 miljoen gulden) hebben te vorderen van het in crisis verkerende buurland Venezuela. Dit is al het geval sinds eind 2014. Samen met wat Insel Air omschrijft als ‘veranderde marktomstandigheden’ heeft de maatschappij ingezet op de afhankelijkheid van de Venezolaanse markt af te bouwen van circa 35 procent eerst tot 4 procent nu. Daarvoor moesten andere bestemmingen in de plaats komen en worden aangeboord. Dat is deels gelukt. De afgebouwde 30 procent in Venezuela is voor 20 procent opgevangen, maar de resterende 10 procent aan Venezuela-verlies moeten nu uit de kosten, aldus ceo Albert Kluyver.

'Het blijkt een grote uitdaging om het verlies volledig te compenseren en we beseffen dat we dit moeten accepteren en onze organisatie moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Voor het deel van onze operations dat we niet in staat zijn gebleken te compenseren, moeten we onze uitgaven terugbrengen. In verband daarmee is zorgvuldig gekeken naar alle onderdelen van het bedrijf, zoals financieel, operationeel, commercieel, algemene zaken en onderhoud, ten behoeve van de kostenreductie die nodig is.'

Kluyver: 'Een andere belangrijke stap is om onze operatie af te stemmen op basis van het verwachte verkeer binnen ons herziene routenetwerk. Hoewel zeer betreurenswaardig, zijn de genoemde stappen van cruciaal belang om de positie van Insel Air in het Pan-Amerikaanse luchtruim te waarborgen en om een stabiele, financieel gezonde en solide organisatie te creëren voor alle belanghebbenden, waaronder de toegewijde medewerkers die bij de organisatie werkzaam blijven.'

Overlevende vliegramp in Colombia weer thuis

25-Jarige boordtechnicus zal volledig herstellen

Directeur Boliviaanse luchtvaartmaatschappij LaMia is aangehouden


Eén van de overlevenden van de vliegtuigcrash, met de Braziliaanse voetbalploeg Chapecoense aan boord van het Boliviaanse LaMia-toestel, is weer thuis. Erwin Tumiri werd gisteren ontslagen uit het ziekenhuis in het Colombiaanse Medellin en zat enkele uren later weer thuis op de bank in het Colombiaanse Cochabamba (zie foto - Bron: AP), zo berichten diverse internationale media vandaag, woensdag 7 december 2016.

De 25-jarige boordtechnicus, die volledig zal herstellen, kon zijn zus Lucia begroeten en sloot ook zijn hondje weer in de armen.

Tumiri zegt niet te weten waarom de vlucht, die vertrok uit Brazilië, geen tussenstop maakte in het noorden van Bolivia. Het toestel had daar bijgetankt moeten worden. Vlak voor de crash meldden de piloten een gebrek aan brandstof.

De andere overlevenden zijn voetballers Alan Ruschel, Helio Zampier Neto, Jackson Follmann, journalist Rafael Hensel en stewardess Ximena Suárez. Het vijftal ligt nog in het ziekenhuis. Follmann, de doelman van de ploeg, raakte een been kwijt.

De directeur van LaMia Airlines is opgepakt in verband met de vliegtuigcrash. Gustavo Vargas is volgens Boliviaanse media samen met twee andere medewerkers vastgezet.

Bij het kantoor van de maatschappij in het Boliviaanse Santa Cruz is een inval gedaan.

Onderstaand artikel over de arrestatie van Vargas is afkomstig uit de Colombiaanse krant El Tiempo van gisteren:
Bolivia detiene a gerente de LaMia, dueña del avión de Chapecoense

Gustavo Vargas fue trasladado hasta las oficinas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.


El gerente general de la aerolínea boliviana Lamia, Gustavo Vargas, cuya nave cayó en Colombia con la delegación del club Chapecoense a bordo, fue detenido el martes junto con otros dos funcionarios de la firma, informó la fiscalía. Vargas fue trasladado hasta las oficinas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz (este), localidad sede de la firma.
El fiscal Iván Quintanilla, miembro de la comisión que investiga a Lamia, ya había adelantado más temprano que emitió orden de aprehensión para implicados en el caso. "Con fines investigativos fueron arrestados (además de Vargas) la secretaria y el mecánico de la empresa, si hay elementos e indicios que se puedan relacionar dentro del presente caso, el Ministerio Público aplicará el Código Penal, si no, se ordenará el cese de arresto", explicó Quintanilla a la prensa, según detalló el portal de internet del diario Los Tiempos. (Lea también: A las 9:49 p.m. del lunes la aeronave reportó el problema)
El martes, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) retiró documentación de las oficinas de Lamia, que están intervenidas por las autoridades, según reportes de prensa.
Lamia es investigada por supuestas responsabilidades en el accidente del avión que cayó en Medellín con 77 personas a bordo, dejando un saldo de 71 muertos -entre ellos los jugadores del Chapecoense- y 6 sobrevivientes.
El propio Vargas había admitido días antes al diario 'Página Siete' que la nave, un BA-146 modelo RJ85, debió haberse reabastecido de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta hacia Colombia. Bolivia encontró indicios de irregularidades en el funcionamiento y operaciones del Lamia, según el ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros.
Como primera medida destituyó a altos funcionarios aeronáuticos. Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible a poco de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín. (Además: Esto es parte de la conversación entre la torre de control y el piloto)
La funcionaria que aprobó el plan de vuelo pese a que supuestamente había observado problemas en la cantidad de combustible, pidió refugio en Brasil.
AFP

Abdoel (NDP): 'Ministers Hoefdraad en Wolf gaan 8 december in Assemblee in op lening EXIM-bank'

'Groot verschil tussen machtiging aan Hoefdraad de lening aan te gaan en wijziging Wet op Staatsschuld'


Assembleelid Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs in het parlement, zegt vandaag, woensdag 7 december 2016, op Starnieuws, dat de ministers Siegfried Wolff (Openbare Werken) en Gillmore Hoefdraad (Financiën) morgen in zullen gaan op vragen over de 235 miljoen Amerikaanse dollar lening bij de EXIM-Bank van China voor infrastructuur. Het gaat om het uitvoeren van het zogenoemde Dalian 4 asfalteringsproject.

Abdoel voert aan, dat er een groot verschil is tussen de machtiging aan de minister van Financiën om de lening aan te gaan en de wijziging van de Wet op Staatsschuld.

Hij zegt, dat op basis van de Wet op Staatsschuld de minister van Financiën De Nationale Assemblee toestemming kan vragen om een lening aan te gaan wanneer het obligloplafond wordt overschreden. Er zijn twee verschillende commissies die de machtiging en de wijziging van de Wet op Staatsschuld behandelen. De machtiging wordt gevraagd voor een specifiek project.

De commissie wil toch informatie van minister Hoefdraad over de staatsfinanciën. Deze vragen zijn doorgeleid naar de minister. Tijdens de openbare commissievergadering die morgen wordt gehouden, kunnen commissieleden specifieke vragen die zij hebben aan de ministers stellen. Vrijdag vindt de plenaire openbare vergadering plaats waarin het besluit over de machtiging wordt genomen.

Aangezien zaken aan tijd gebonden zijn heeft de machtigingswet haast en wordt met spoed behandeld. De commissievoorzitter zegt verder, dat met de machtiging het obligoplafond zal worden overschreden, daarom is het wel belangrijk om te weten wat de stand is van de Staatsschuld. 'Die informatie hebben wij wel nodig, maar de leden hebben ook aanverwante informatie gevraagd die niet direct relevant is voor de behandeling van deze wet. Je bent of vóór de machtiging of tegen.'

Taxi Centrale 1660 past haar tarief noodgedwongen aan

Tarief per verreden kilometer wordt met 50 Srd-cent verhoogd


Na lang wikken en wegen heeft de Suriname Taxi Centrale 1660 (zie foto - Bron: 1660) besloten om haar tarief, voor de eerste keer sinds de opening in maart 2014, aan te passen. Vanaf vandaag, woensdag 7 december 2016, wordt het tarief per verreden kilometer met 50 Srd-cent verhoogd. De prijs per verreden kilometer zal nu Srd 2,74 zijn, zo meldt Starnieuws. Het bedrijf maakte de verhoging maandag bekend op haar Facebookpagina (zie onderaan).

Het instapbedrag van Srd 7 voor overdag en Srd 9 voor 's nachts blijft ongewijzigd, zegt directeur Gilbert Purperhart. Het basistarief geldt voor een afstand van 1,6 kilometer. Hierna zal de prijs voor een verreden kilometer van Srd 2,24 verhoogd worden naar Srd 2,74.

Er zijn verschillende opties bekeken, zegt Purperhart, maar uiteindelijk moest besloten worden om de prijs aan te passen om het hoofd boven water te kunnen houden. De verhoogde kosten voor onder andere smeerolie, onderdelen, banden hebben gemaakt dat 1660 genoodzaakt was de prijs aan te passen.

'Dit komt door de economische situatie. De tarieven zijn in feite niet haalbaar om de kosten te dekken, maar op deze manier proberen wij de klant toch tegemoet te komen door de taxirit betaalbaar te houden voor eenieder.'

Jogi (VHP) wil openheid van minister Hoefdraad over lening bij Chinese EXIM-bank

'Hoelang ga je door met lenen, hoe ga je het geld terugbetalen, hoeveel is er al geleend?'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi hoopt, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën openheid van zaken geeft voordat de wet om 235 miljoen Amerikaanse dollar te lenen bij de EXIM-Bank van China in het openbaar wordt behandeld. Jogi is lid van de commissie van rapporteurs die de openbare behandeling voorbereid. 

'Hoelang ga je door met lenen? Hoe ga je het geld terugbetalen? Hoeveel is er al geleend?', vraagt het Assembleelid zich af, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 7 december 2016.

De commissie van rapporteurs is gisteren benoemd in een huishoudelijke vergadering van het parlement, die onder leiding van waarnemend voorzitter Melvin Bouva (NDP) heeft plaatsgevonden. Amzad Abdoel (NDP) is voorzitter van de commissie. De leden zijn behalve Jogi Jennifer Vreedzaam (NDP), Gregory Rusland (NPS), Rossellie Cotino (NDP), William Waidoe (Pertjajah Luhur en Wendel Asadang (NDP).

Een openbare commissievergadering wordt morgen gehouden. De ontwerpwet wordt vrijdag in het openbaar plenair behandeld. Het ligt in de bedoeling om dezelfde dag deze kwestie af te handelen. 

Jogi zegt, dat de documenten waarom al enige tijd wordt gevraagd, relevant zijn. Beloofd is dat de informatie zal worden verstrekt door de minister. 'Dit is geen kwestie van oppositie en coalitie. Het gaat om het land. De leningen zullen overgaan op de volgende generatie', stelt het Assembleelid. Hij wijst erop, dat in 2011 de Wet op Staatsschuld al is aangepast, waarbij er meer ruimte is gecreëerd voor buitenlandse leningen. Begin dit jaar is de internationale definitie over Staatsschuld aangepast, waardoor de regering ook meer geld kan lenen aangezien slechts het bedrag dat getrokken wordt, geboekt wordt als schuld. 'En nu wil de regering het plafond verhogen en komt vooruitlopend daarop met een wet om 235 miljoen te lenen voor infrastructuur voor Dalian 4.'

Het Assembleelid vindt, dat het geld niet wordt geleend om te investeren in de productie. De obligatielening van 550 miljoen Amerikaanse dollar is ook gebruikt om schulden te betalen, waarover nog onvoldoende duidelijkheid is. 'Er wordt geleend om leningen af te lossen. Ik zie geen enkel structureel beleid om productie te stimuleren. Ik hoop dat wij alle informatie krijgen, want de regering heeft zo een haast met deze machtiging waardoor nu met spoed vergaderingen moeten worden belegd, die niet gepland waren.'

Edmund Muntslag in New York tot 11 jaar en 3 maanden cel veroordeeld

Muntslag zou Dino Bouterse hebben geholpen bij voorbereidingen om cocaïne de VS in te smokkelen


Edmund Muntslag is gisteren, dinsdag 6 december 2016, in New York, Manhattan (VS), veroordeeld tot elf jaar en drie maanden gevangenisstraf. Hij wordt gezien als de rechterhand van Dino Bouterse in de voorbereidingen om grote hoeveelheden cocaïne naar de VS te smokkelen. Dit meldt het persbureau Reuters (zie hieronder). 

De aanklagers stellen, dat Dino en Muntslag in 2013 probeerden mensen – die zich voordeden als leden van Mexicaanse drugskartels - te helpen om miljoenen dollars aan cocaïne de VS binnen te smokkelen. De ‘leden van de Mexicaanse drugskartels’ waren in werkelijkheid echter informanten van de DEA (het Amerikaanse Drugs Enforcement Agency).

De advocaat van Muntslag heeft nog geen reactie gegeven op het vonnis.

Dino werd in maart 2015 veroordeeld tot 16 jaar en 3 maanden cel. Hij werd in augustus 2013 in Panama gearresteerd, waar hij een vermeende overeenkomst met Libanese ‘Hezbollah-leden’ zou bespreken om een basis van deze terreurorganisatie in Suriname op te zetten. DEA-undercover agenten deden zich voor als Hezbollah-leden.

Muntslag werd een paar dagen later op Trinidad en Tobago gearresteerd na een geheime operatie van de DEA die gericht was op Dino en werd uiteindelijk, na een lange uitleveringsprocedure waartegen Muntslag zich verzette, pas in augustus 2015 uitgeleverd aan de VS.Suriname leader's son's 'right hand' gets prison in U.S. drug case

Edmund Muntslag is shown in this U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York photo released on March 22, 2016.   REUTERS/U.
Edmund Muntslag is shown in this U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York photo released on March 22, 2016. REUTERS/U.
By Nate Raymond
NEW YORK (Reuters) - A Surinamese man convicted of acting as the "right-hand man" to the son of the country's president during a scheme to send large amounts of cocaine to the United States was sentenced on Tuesday to 11-1/4 years in a U.S. prison.
Edmund Muntslag, who was arrested after a U.S. sting operation targeting Dino Bouterse, Suriname President Desi Bouterse's son, was sentenced by U.S. District Judge Alison Nathan in Manhattan, prosecutors said.
He faced a mandatory minimum sentence of 10 years in prison and a maximum of life after a federal jury found Muntslag, 33, guilty in March of conspiring to import cocaine into the United States.
His conviction came a year after Dino Bouterse, 43, was sentenced to 16-1/4 years in prison after pleading guilty to charges that he tried to offer a home base to the Lebanese paramilitary group Hezbollah in the South American country.
A lawyer for Muntslag did not immediately respond to a request for comment.
Prosecutors said that in 2013, Bouterse and Muntslag sought to help people claiming to be Mexican drug cartel members, who were actually U.S. Drug Enforcement Administration informants, send millions of dollars worth of cocaine to the United States.
At the time, Bouterse was the head of a counter-terrorism unit in Suriname, and described Muntslag as his "right hand," prosecutors said.
In July 2013, Muntslag shipped a test load of 10 kg (22 lb) of cocaine by a commercial flight from Suriname to Trinidad, understanding the drugs would be transported to New York for sale, prosecutors said.
Bouterse had meanwhile agreed with the purported cartel members to discuss a weapons deal with Hezbollah, prosecutors said.
During a meeting in Greece with an undercover agent and DEA source posing as Hezbollah members, Bouterse agreed to help the group establish a base in Suriname, located north of Brazil, in exchange for $2 million, prosecutors said.
Bouterse was arrested in August 2013 in Panama, where he was discussing the purported Hezbollah deal.
Muntslag was arrested days later in Trinidad, where he was waiting to take an undercover DEA agent posing as a Hezbollah agent to Suriname, prosecutors said. He was extradited in August 2015.
(Reporting by Nate Raymond in New York; Editing by Phil Berlowitz)