donderdag 8 december 2016

Woningbrand Agilalaan vermoedelijk gesticht door ex-vriendin bewoner

44-Jarige ex-vriendin bij brand omgekomen man (71) is gearresteerd


De politie vermoedt, dat de woningbrand van vanochtend, donderdag 8 december 2016, in de Agilalaan te Uitvlugt, Paramaribo (zie foto - Bron: Korps Politie Suriname), vermoedelijk is gesticht door de 44-jarige ex-vriendin van de omgekomen 71-jarige bewoner, Hendrik Westbroek. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag.

De politie heeft de 44-jarige ex-vriendin V. D. aangehouden.

De eigenaar van de woning die is afgebrand is in het buitenland. Het pand is tegen brand verzekerd. 

De woning was zwaar beveiligd - met dievenijzers - waardoor het de 71-jarige bewoner niet gelukt is deze uit te komen. Ook buren hebben tevergeefs geprobeerd Westbroek uit zijn benarde situatie te halen. Bij aankomst van de brandweer stond het huis in lichterlaaie.

De politie zegt dat de reden voor brandstichting in de relationele sfeer moet worden gezocht. De ex-vriendin blijft voorlopig aangehouden.

Bloemenhulde bij Monument Bastion Veere in Fort Zeelandia ter nagedachtenis slachtoffers 8 decembermoorden 1982

'Gerechtigheid dient te geschieden en niemand zal zijn straf ontlopen'

(Bron foto's: Nederlandse ambassade in Paramaribo)
'We begrijpen de vertwijfeling en verwarring die door een enkeling onder nabestaanden gepoogd wordt te stichten'


Tijdens de bloemenhulde bij het Monument Bastion Veere in Fort Zeelandia vanmiddag, donderdag 8 december 2016, zijn krachtige woorden geuit om afschuw te uiten over de folteringen en moord op 15 critici van het militaire bewind, zo bericht Starnieuws. 

Emotie kregen de vrije loop bij de plek waar de mannen werden omgebracht. De stichting 8 december 1982 houdt jaarlijks de bloemenhulde bij het monument.

Tijdens de toespraak van de voorzitter van de stichting, Sunil Oemrawsingh, bleek duidelijk dat de pijn na 34 jaar nog steeds even diep is bij nabestaanden. Oemrawsingh benadrukte, dat gerechtigheid dient te geschieden. De weg voor hem in de rechtsstaat is een uitspraak van de Krijgsraad.

De bijeenkomst bij het monument werd geopend door het zingen van het volkslied. Geestelijken gingen voor in het gebed en vroegen de nabestaanden om moed te houden. Benadrukt werd dat niemand zijn straf zal ontlopen bij de Opperrechter.

Behalve familieleden en kennissen van de slachtoffers waren ook aanwezig onder andere ex-president Ronald Venetiaan en de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman, die een krans legde bij het monument.


'Laat het voor de zoveelste keer gezegd zijn, wij zullen blijven volharden in onze eis dat de verdachten van de laffe moorden op vijftien voorvechters van democratie, door de rechter moeten worden beoordeeld op basis van wet en recht, met als uitspraak schuldig of onschuldig. Wie onrecht doet zal het onrecht dragen van wat hij gedaan heeft', zei Oemrawsingh.

Er werd stilgestaan bij de laatste momenten uit het leven van John Baboeram, een van de 15 vermoorde mannen op 8 december. Zijn broer Dew is een campagne gestart die als doel waarheidsvinding en verzoening heeft. Dit proces zorgt volgens Oemrawsingh voor nog meer problemen met als resultaat dat er nog meer spanningen zijn ontstaan tussen de nabestaanden en de verdachten die zijn 'omringd met staatsmacht'.


'We begrijpen de vertwijfeling en verwarring die door een enkeling uit de groep van nabestaanden gepoogd wordt te stichten die overigens gestuurd wordt vanuit de kring van verdachten die met staatsmacht zijn omkleed, voor tot nog toe onzichtbare voordelen en die zich met broze innerlijke waardigheid heeft aangesloten bij de cultus van straffeloosheid', sprak Oemrawsingh. De nabestaanden laten zich geenszins afleiden en houden de ogen gericht op gerechtigheid, garandeert Oemrawsingh.

'Ik kan u geruststellen dat de stichting zal blijven eisen dat het onrecht aangedaan aan deze 15 mannen en de talloze andere Surinamers, zoals inspecteur Gooding, de tientallen mannen, vrouwen en kinderen van Moiwana, mannen van Apoera, van Sipaliwini, politieagent Sultan, luitenant Van Aals, bestraft zullen worden en om eer herstel voor ze gevochten zal worden.'

Aan de Caricom, OAS en UNASUR heeft Oemrawsingh de huidige stand van zaken in het 8 decemberstrafproces voorgehouden. Hij vraagt de organisaties of zij het voorbeeld van Mercosur, die Venezuela uit de organisatie heeft geschopt vanwege ernstige vormen van mensenrechtenschendingen, gaat volgen. 'Wat gaan jullie doen nu men te maken heeft met een regering die, hoewel democratisch gekozen, actief en openlijk de rechtsgang ondermijnt?', vraagt Oemrawsingh aan de bevriende landen en organisaties.

Belfort (ABOP): 'Laat minister Van Dijk-Silos eerst pedofiel in haar eigen ministerie castreren'

'Ex-OM-topper betastte jeugdige verdachten in zijn werkkamer'

- 'Dichtbij minister is iemand die eerder bij OM werkte en vanwege vermeende handelingen met jeugdige arrestanten is ontheven'  
- Belfort keurt uitspraken ministers Peneux en Van Dijk-Silos over pedofiele verdachten ten zeerste af
- 'Jammer dat onze president Peneux op zijn post laat, met alle nare gevolgen voor het onderwijs'


Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort vindt, dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie niet van de hoogste toren moet schreeuwen over het castreren van verdachte pedofielen, omdat een pedofiel zelf op het ministerie van Justitie en Politie werkzaam is. Volgens de politicus gaat het om een functionaris die heel dichtbij de minister zit. 

'Laat de minister eerst kijken op haar ministerie. Dichtbij haar is iemand die eerder op het Openbaar Ministerie (OM) werkte en vanwege vermeende handelingen met jeugdige arrestanten is ontheven. Ik stel voor dat zij deze man als eerst gaat castreren', zegt Belfort vandaag, donderdag 8 december 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens de oud-minister van Justitie en Politie betaste deze ex-OM-topper jeugdige verdachten in zijn werkkamer. De politicus zegt, dat hij het verschrikkelijk vindt dat de ministers Robert Peneux (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) en Jennifer van Dijk-Silos uitspraken hebben gedaan die niet behoren bij het ambt van bewindslieden.

De politie heeft vorige week een deel van een pedofiele bende opgerold. 'Men moet God dankbaar zijn dat ik geen minister van Justitie en Politie meer ben. Anders waren ze al lang doodgeschoten', zei Peneux afgelopen maandag bij de opening van het Meldpunt Kinderbescherming te Latour. 'Ik wil ze castreren, zodat ze hun leven lang kijken naar iets wat er niet is, psychisch lijden en kapot gaan', zei Van Dijk-Silos als tegenreactie op de uitspraak van haar collega.

'Elke keer als deze twee ministers iets zeggen, is het verschrikkelijk. Je kunt niet zeggen dat je verdachten van pedofilie zal doodschieten of castreren. Wij leven in een rechtstaat waar de persoon pas na veroordeling door de rechter schuldig wordt bevonden. Mensen worden hiermee aangezet om eigen rechter te gaan spelen. De minister van Justitie en Politie als zogenaamde mensenrechtenactivist en topjurist moest beter hebben geweten alvorens zij haar mond heeft opengemaakt', aldus Belfort.

Belfort daagt Peneux uit om één verdachte leerkracht te ontslaan. Het ontslag mag volgens hem pas als een vonnis van de rechter in kracht van gewijsde is gegaan. Kindermisbruik en kindermishandeling op scholen en onderwijsgevenden die zich niet voorbeeldig gedragen, zullen de komende tijd hard aangepakt worden. Dit naar aanleiding van de zaak waarin een pedofiele bende is opgerold, waarvan twee verdachten in het onderwijsveld zitten. Indien Peneux inderdaad zulke maatregelen treft, verwacht de ABOP’er een regen aan rechtszaken tegen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Belfort voert aan dat Peneux als onderwijsminister te allen tijde erop moet toezien, dat hij een goed voorbeeld is voor alle onderwijsgevenden, leerlingen en ouders. Volgens hem mag de bewindsman van geluk spreken, omdat hij in het buitenland staande voet voor dergelijke uitspraken zou worden ontslagen. 'Jammer dat onze president deze man op zijn post laat, met alle nare gevolgen voor het onderwijs', aldus de politicus.

Belfort doet een beroep op president Desi Bouterse om eindelijk op te treden tegen deze twee bewindslieden, die het volgens hem te bont hebben gemaakt. 'Echter, uitgaande van de neks-no-fout-gedachte van de NDP denk ik dat de president zegt ach, neks no fout’, aldus Belfort.

Volgens de oud-minister willen Peneux en Van Dijk-Silos stoer doen. De Justitieminister is volgens Belfort niet zomaar een burger die haar emotie niet in bedwang kan houden. Zoveel steken laten vallen en vaker ‘domme uitlatingen’ doen, betekent volgens hem dat Van Dijk-Silos niet geschikt is voor dit werk. Vandaar dat hij de twee ministers waarschuwt dat zij met stoerdoenerij ook niets zullen bereiken op hun ministeries.

Belfort blijft erbij dat elke verdachte het recht heeft op een eerlijk proces. 'Het doodschieten en castreren van mensen is barbaars', aldus Belfort.

Belfort zegt dat de minister ook ermee rekening moet houden, dat onder de Lesbian Gay Bisexual & Transgender (LGBT)-gemeenschap ook een groepje pedofielen zich schuilhoudt. Het is echter deze groep die volgens hem ook onbewust door de minister wordt ondersteund. Hij stelt daarom voor dat de bewindsvrouwe beter hiernaar gaat kijken.

Volgens Belfort zou Van Dijk-Silos in plaats van het doen van ‘domme uitspraken’ en het openen van meldpunten, eerder kunnen investeren in het bemensen en inrichten van de afdeling Jeugdzaken. Hierdoor kan deze afdeling beter functioneren. 'Overal in het land worden aangiftes op politiebureaus gedaan, waarna deze worden overgedragen aan gespecialiseerde afdelingen. Zo ook zaken van kindermisbruik. Investeer daarom in deze afdelingen, zodat zij beter kunnen werken', aldus Belfort.

'Oud-vicepresident Ameerali zal de immorele Amnestiewet levenslang op zijn geweten hebben'

'Nabestaanden hebben nog steeds hoop, dat het recht zal prevaleren en de daders berecht worden'


'De Amnestiewet is het zoveelste opgeworpen obstakel om de rechtsgang, die in een rechtsstaat ongehinderd moet plaatsvinden, te frustreren. Toenmalig vicepresident Robert Ameerali werd voor het karretje gespannen om de Amnestiewet te bekrachtigen om zodoende te voorkomen dat de toevallig uitlandige president Desi Bouterse, die als persoon hoofdverdachte is, het odium op zich kreeg een zelfamnestie wet te hebben afgekondigd in eigen belang. De toenmalige vicepresident zal deze immorele wet levenslang op zijn geweten hebben', zegt Sunil Oemrawsingh, voorzitter van Stichting 8 December 1982, vandaag, donderdag 8 december 2016, in het Dagblad Suriname.

Vandaag is het precies 34 jaar geleden, dat 15 mannen zijn gefolterd en vermoord tijdens het militaire regiem onder leiding van Desi Bouterse, nu president.

In Fort Zeelandia worden vandaag bloemen en kransen worden gelegd in Bastion Veere, bij het monument ter nagedachtenis van de 15 slachtoffers. Op 8 december 2009 heeft toenmalig president Ronald Venetiaan onder grote publieke belangstelling de gedenkplaat voor ‘de vijftien helden van de democratie’, in Fort Zeelandia, onthuld.

Oemrawsingh, neef van de vermoorde Sugrim Oemrawsingh, benadrukt dat de nabestaanden 3 ½ decennia verder nog steeds hoop hebben dat het recht zal prevaleren en de daders berecht zullen worden.

Het standpunt van Stichting 8 December 1982 is dat de resolutie van de regering, waarin de procureur-generaal opdracht heeft gekregen het decemberstrafproces stop te zetten, geen enkele invloed kan hebben op het verloop van het strafproces en de strafzaken gewoon voorgang moeten vinden. 'Uiteraard verwachten wij dat de rechtsstaat niet zal wijken voor intimidatie en dat de rechters op basis van hun geweten, wet en recht, vrouwe Justitia zullen dienen en niets anders dan voortgang van het proces zal plaatsvinden in januari 2017', aldus Oemrawsingh.

Regering poogt investeerders in Maleisië voor Suriname te interesseren

Ambassadeur Lallmohamed: 'Regering wil meer directe buitenlandse investeringen aantrekken'De regering probeert met gerichte acties investeerders uit Maleisië te interesseren om in Suriname zaken te doen. De aandacht is vooral gericht op landbouw, visserij, productie, informatietechnologie en de energiesector. Ambassadeur Anwar Lallmohamed zei gisteren in Kuala Lumpur, dat de uitnodiging onderdeel is van een campagne van de regering om meer directe buitenlandse investeringen aan te trekken. Dit bericht de Ware Tijd op basis van een artikel van het Maleisische persagentschap Bernama van gisteren, woensdag 7 december 2016 (zie hieronder).

Hij sprak bij de opening van het Suriname Trade en Business Forum in het Aziatische land.

'We hebben een overvloed aan sectoren die we nog niet hebben benut, vooral op het gebied van rijstbouw en hout. We willen kennisuitwisseling met Maleisië dat op deze gebieden een zekere expertise heeft die van nut kan zijn voor beide partijen', aldus de diplomaat.

Lallmohamed benadrukte dat de regering momenteel werkt aan nieuwe instrumenten en wetgeving voor 2017, zodat het land aantrekkelijker wordt voor buitenlandse investeerders.

Anas Ahmad Nasarudin, directeur van het Maleisische Instituut voor Agarische Onderzoek en Ontwikkeling (Mardi), zei dat er in Suriname momenteel voldoende onbenutte landbouwgronden zijn waar boeren uit Maleisië gebruik van zouden kunnen maken. Hij zei dat ongeveer twintigduizend hectare aan rijstareaal, dat momenteel niet wordt gebruikt, met behulp van de expertise en technologie van Mardi in productie kan worden gebracht.
Suriname Invites Malaysian Investors


SERDANG, Dec 7 (Bernama) -- The Suriname government is inviting Malaysian businesses to invest in its agriculture, fisheries, manufacturing, information technology and energy sectors.

Suriname Ambassador to Malaysia Anwer S. Lall Mohamed said the invitation is part of the South American country's efforts to boost foreign direct investment activities.

"We have an abundance of areas available (with infrastructure) which have not been utilised, especially for paddy cultivation and timber.

"Hence, we would like to share knowledge with Malaysia, which has its own in-house expertise in many areas to benefit both parties," he told reporters after the Suriname Trade and Business Forum here today.

Mohamed noted that his country is working on new instruments and legal frameworks for 2017 to benefit foreign investors.

"Many incentives and mechanisms will be planned to promote foreign investment including reduction of corporate tax to 20 per cent from the previous 36 per cent, harmonised incentives and simplified laws," he added.

Meanwhile, Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI) Holdings Sdn Bhd group chief executive officer Anas Ahmad Nasarudin said there is a ready supply of relegated areas for local farmers to explore further in Suriname.

He said there are some 20,000 hectares of unutilised land for paddy cultivation, which can be developed with the company's expertise and technology.

"The business would generate a handsome profit as rice is an export product, with Suriname having preferential treatment in the European market and also being closely related to the Dutch.

"The same goes for other commodities such as sugarcane and banana," said Anas.

-- BERNAMA

Dodelijk slachtoffer bij woningbrand in Agilalaan te Uitvlugt, Paramaribo

Hulp kon niet worden geboden vanwege zware beveiliging door dievenijzers...


Een man is vanmorgen, donderdag 8 december 2016, om het leven gekomen bij een woningbrand in de Agilalaan te Uitvlugt, Paramaribo. De woning was zwaar beveiligd, waardoor geen hulp geboden kon worden aan het slachtoffer. 

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat buren tevergeefs geprobeerd hebben de bewoner van het huis te helpen. Door de zware beveiliging van de woning met dievenijzer lukte het echter niet om binnen te komen.

Toen de brandweer arriveerde stond het huis in lichterlaaie.

Een vrouw is dinsdag in de Saturnusstraat onder dezelfde omstandigheden omgekomen. Zij kon het huis ook niet uit door de zware beveiliging. Het is buren ook niet gelukt haar te helpen, omdat zij niet binnen konden.

Econoom Samson: 'Het is regering niet menens om daadwerkelijk te bezuinigen'

Samson heeft geen vertrouwen in maatregelen regering om valutamarkt te stabiliseren

'Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, had al opgesloten moeten worden'


De regering laat op geen enkele manier zien, dat het haar menens is om Suriname uit de economische crisis te leiden. Dit zegt Guillermo Samson, criticus en econoom, vandaag, donderdag 8 december 2016, in de Ware Tijd. Hij nam dinsdagavond deel aan een discussieavond van de Kenniskring, waar hij zijn gedachten liet gaan over de maatregelen die de regering neemt om de valutamarkt te stabiliseren. Hij heeft in elk geval geen vertrouwen in deze maatregelen 

'Het begrotingstekort is weer eens Srd 4 miljard. Dit is het bewijs, dat het de regering niet menens is om daadwerkelijk te bezuinigen. Ze blijft maar lenen, terwijl wij nauwelijks geld verdienen om de rente terug te betalen, laat staan de schulden', aldus Samson.

Hij is het niet eens met de stappen die de regering onderneemt om de macht van de cambio's te beperken en om de banken een grotere rol te laten spelen op de valutamarkt.

'Op twee banken na, vertrouw ik geen van de financiële instellingen in Suriname. Als zij niet in staat zijn om te voldoen aan de vraag naar valuta, is de overheid niet in staat om in te komen.'

Samson is er ook van overtuigd, dat Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, nu al opgesloten had moeten worden. 'Ze berekenen de staatsschuld op basis van een koers van Srd 4,04, terwijl die al lang boven de Srd 7 ligt. De procureur-generaal zou nu zijn werk moeten doen, om ten minste deze minister te vervolgen.'

Ook de bewering van de overheid dat inkomsten uit de goudsector voor verlichting zullen zorgen, weegt volgens hem niet op. 'Als het de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, lukt om de economie daar weer aan te laten trekken, zal de dollar weer in waarde stijgen. Daartegenover zal de goudprijs dalen, wat slecht nieuws zal zijn voor Suriname', voorspelt Samson.

Hij onderstreept, dat er een enorm gebrek aan vertrouwen is in de regering, die ongebreidelde corruptie zou kunnen worden verweten.

University of Curaçao ontvangt in 2017 2.2 miljoen gulden minder aan subsidie

Regering lijkt echter een kleine slag om de arm te houden


Hoewel er op de begroting van 2017 voor de University of Curaçao (UoC) een bedrag van 2,2 miljoen gulden subsidie lager is opgenomen, namelijk 15,3 miljoen in plaats van de 17,5 miljoen gulden die in 2016 uitbetaald werd, houdt de regering een kleine slag om de arm in een voetnoot bij de begroting, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 8 december 2016.

In die voetnoot staat: 'Met de UoC is in samenwerking met het ministerie van Financiën een gezamenlijk advies, een saneringsplan, opgesteld waarin is aangegeven hoe de schuldenproblematiek van de UoC (grotendeels afdrachten aan overheidsentiteiten) zal worden opgelost. Afhankelijk van de afspraken tussen het ministerie van OWCS en het ministerie van Financiën zal het subsidiebedrag van de UoC aangepast moeten worden.'

Op de begroting van 2016 staat onder de kop ‘Bijzonder Hoger Onderwijs’ een bedrag van 17.5 miljoen gulden begroot. Het gaat hier om subsidie voor de University of Curaçao (UoC). Op de begroting 2017 staat een bedrag van 15.3 miljoen gulden vermeld, een korting van 2.2 miljoen gulden.

De demissionaire minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), heeft tijdens de begrotingsbehandeling vorige week in de Staten geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag waarom dit bedrag lager is uitgevallen. Althans, het antwoord dat zij gegeven heeft klopt niet volgens de rector magnificus (RM), Francis de Lanoy. Dick heeft in de Staten aangegeven dat er 2.2 miljoen gulden extra was betaald in 2016, een incidentele financiering via de kapitaaldienst voor de bouw van een laboratorium op de UoC.

De Lanoy stelt dat deze informatie niet klopt: 'Er is in 2015 4.2 miljoen gulden van de kapitaaldienst gehaald voor de bouw van een laboratorium voor de Technische Faculteit. Dit project is op dit moment in uitvoering. Maar, waar de geruchten nu over gaan is dat er 2.2 miljoen gulden minder begroot staat op de gewone dienst. De subsidie zou dan 15.3 miljoen gulden worden.'

De Lanoy spreekt van geruchten, maar de cijfers staan gewoon op de begrotingen, zo heeft het Antilliaans Dagblad nagetrokken. Ook heeft Dick aangegeven, dat ze met de UoC bezig is met een saneringsplan. Volgens de RM gaat het hier vooral om besprekingen over de opgelopen schulden die de UoC heeft. Maar, volgens hem moet er daarnaast gewerkt moeten worden aan een bekostigingsmodel waarbij de UoC structureel correct gefinancierd wordt conform de begroting van de universiteit.

Curaçao Ports Authority (CPA) viert 35-jarig bestaan

CPA is eigenaar container- en cruiseterminal, grootste deel kades en woningen grenzend aan haven


35 Jaar geleden werd de Curaçao Ports Authority (CPA) opgericht. Sinds 1981 heeft de CPA - een naamloze vennootschap waarvan de regering de grootste aandeelhouder is - alle havens van Curaçao succesvol beheerd. De CPA is eigenaar van de container- en cruiseterminal, het grootste deel van de kades en de woningen grenzend aan de haven die worden verhuurd aan particuliere bedrijven. Ook coördineert de CPA beloodsing en regelt alle scheepsbewegingen in de havens. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 8 december 2016.

Bovendien is de CPA verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling van de havens en overzeese promotie. Alle diensten in de haven worden geleverd door ISO-gecertificeerde bedrijven, zo staat op de website van de CPA te lezen.

Als voorbeeld van de ISO-gecertificeerde dienstverleners in de haven worden dochterondernemingen van de havenautoriteit genoemd, te weten KTK Sleepboten en Curaçao Pilots Organization, maar ook Stevedoring Company (CPS), Droogdok Maatschappij (CDM) en de havenagenten. Dochteronderneming KTK (Kompania di Tou Kòrsou) is verantwoordelijk voor de sleepboothulp in de haven van Willemstad, Caracasbaai, St. Michielsbaai, Fuikbaai en Bullenbaai.

Sinds het bedrijf jaren geleden is begonnen met het uitvoeren van werkzaamheden in de internationale wateren, is het succes flink gegroeid waardoor KTK zich heeft getransformeerd tot de meest succesvolle CPA-dochteronderneming tot nu toe. 'Deze groei zal naar verwachting doorzetten als het bedrijf bijdraagt aan de groeiende vloot om zo aan de grote vraag naar haar diensten te kunnen voldoen', aldus CPA. Humberto de Castro voert als directeur van CPA de dagelijkse leiding. Hij wordt hierin bijgestaan door chief commercial officer Raúl Manotas en chief operations officer Albert Zwueste.

Curaçao's politica Leeflang: 'Navarro houdt ons voor de gek, er bestaat geen mondelinge beschikking'

MFK: 'I-cloud University, een universiteit die alleen op papier bestaat'

'Het gaat om een opleiding die opgezet wordt door Carl Camelia, de man van minister Suzy Camelia-Römer' 


Er is geen schriftelijke beschikking van de minister van Financiën waarin hij officieel afwijkt van de comptabiliteitsvoorschriften om de bacheloropleiding van de politie te financieren. De demissionaire minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), verklaart in de Staten dat een goedkeuring in de Raad van Ministers, waarbij ook door de minister van Financiën geen protest s aangetekend, beschouwd kan worden als een mondelinge geldige beschikking. 

'Onzin', zegt politica Omayra Leeflang vandaag, donderdag 8 december 2016, in het Antilliaans Dagblad. 'Navarro houdt ons voor de gek. Er bestaat niet zoiets als een mondelinge beschikking. Een beschikking is een concrete vorm van besluit en is dus per definitie schriftelijk.'

Gerrit Schotte (MFK) kan het niet geloven dat een minister in zee gaat met een wat hij noemt ‘I-cloud University’, een universiteit die alleen op papier bestaat, die wel een erkenning heeft van het ministerie van Onderwijs, maar geen onderwijsaanbod heeft, laat staan geaccrediteerde opleidingen. 

Niet alleen de demissionaire minister, maar ook het toekomstige kabinet kreeg het deze week zwaar te verduren in de Staten. Want het lijkt erop, zo is door de oppositie aangevoerd, dat nu al voorkomen moet worden dat er een breuk ontstaat, nog voordat de regering een feit is.

'Het gaat immers om een opleiding die opgezet wordt door Carl Camelia, de man van minister Suzy Camelia-Römer (PNP)', zo is door MFK gesteld.

Jacinta Constancia (MFK): 'De MAN heeft in deze vergadering geen enkel moment iets gezegd. Waar is de MAN met de leuze ‘dignidat humano’ (menselijke waardigheid). Nog voordat de regering start, is het vertrouwen met de achterban en de kiezers al geschonden.'

Curaçaos grootste zeilschip Insulinde vaart weer uit

Beroemdheid Insulinde is sinds aantal maanden in andere handenHet zeilschip Insulinde, Curaçaos grootste en meest comfortabele zeilschip, vaart weer uit. De op Curaçao zeer bekende Insulinde kwam een aantal maanden geleden in andere handen en na een aantal aanpassingen en training van het nieuwe team gaat de ‘Old Lady’ weer haar zeilen hijsen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 8 december 2016.

De Insulinde werd in 1931 in Oostende, Belgie, gebouwd en werd jarenlang als haringlogger ingezet. In 1987 werd het schip omgebouwd tot zeiljacht om vervolgens de oversteek naar Curaçao te maken.

De Insulinde is uitgegroeid tot een beroemdheid op Curaçao, waar zij aan de Handelskade ligt. Ook is de Insulinde afgebeeld op de officiële nummerplaten van Curaçao.

De Insulinde vaart vanaf 13 december drie keer in de week uit. Op dinsdag is er een sunsettrip en op woensdag en zondag kan worden aangemonsterd voor een zeil- en snorkelavontuur. Naast de reguliere trips gaat het team boatparties organiseren en de Insulinde is ook te huur voor privécharters voor bedrijfsfeesten, verjaardagen of huwelijken.

Aantal gedetineerden Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou is dalende

'Er zijn geen bolletjesslikkers meer, die worden door rechter met dagvaarding naar huis gestuurd'


Het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) telt momenteel 377 gevangenen. Dat zijn er 33 procent minder dan voor de oprichting van het Land Curaçao en de naamswijziging van de gevangenis, van Bon Futuro in SDKK. In 2010 waren er nog 547 mannen en vrouwen gedetineerd in de gevangenis te Koraal Specht, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 8 december 2016.

De geplande uitbreiding van de Bon Futuro-gevangenis in 2006 ketste af, nadat bleek dat de opdracht van Usona aan Ballast Nedam het voormalige Land de Nederlandse Antillen 30 miljoen gulden zou gaan kosten, bijna het gehele budget voor Plan Veiligheid Nederlandse Antillen voor de bestrijding van de criminaliteit op de vijf eilanden. Met inzet van bestaande middelen van het voormalige Land de Nederlandse Antillen is kort daarna de celcapaciteit van 545 tot een maximum van 590 bedden uitgebreid.

213 Bedden zijn momenteel vrij. Dit is volgens gevangenisdirecteur Urny Floran te wijten aan wijziging van het detentiebeleid door de overheid. 'Er zitten geen bolletjesslikkers meer in de gevangenis, die worden door de rechter met een dagvaarding naar huis gestuurd.'

Het SDKK is een gevangenis voor met name langgestraften, onder wie relatief veel jongeren. Strengere controles op luchthaven Hato hebben tot meer arrestaties van drugskoeriers geleid. In de eerste helft van dit jaar zijn er negentig bolletjesslikkers opgepakt op Curaçao, evenveel als in heel 2015. Dit is te danken aan de herintroductie van de bodyscan, die twee jaar buiten gebruik was. En de douane heeft er zes drugshonden bij. De recherche op Curaçao werkt nauw samen met de Duitse douane. Sinds 2011 vliegt Air Berlin rechtstreeks vanaf Curaçao naar Düsseldorf. Smokkelaars zagen deze lijnvlucht als nieuwe mogelijkheid om drugs naar Europa te brengen. Cocaïnesmokkelaars die op de Amsterdamse luchthaven Schiphol met minder dan 3 kilo drugs worden betrapt, worden sinds 2003 niet opgepakt en krijgen geen dagvaarding voor een berechting of een boete. Ze moeten wel hun drugs inleveren.

De maatregel werd destijds door Justitieminister Piet-Hein Donner genomen om te voorkomen dat het justitiële apparaat overbelast raakte. De Koninklijke Marechaussee registreert bolletjesslikkers ten behoeve van de 100-procentcontrole. Duitsland legt drugskoeriers wel celstraf op. Drie tot vier jaar, en de straf moet helemaal worden uitgezeten. Momenteel zijn 300 koeriers met de Nederlandse nationaliteit in Duitsland gedetineerd.

Het Openbaar Ministerie op Curaçao geeft gehoor aan Europese uitleveringsverzoeken voor smokkelaars, zoals in juni van dit jaar voor een Dominicaanse man die wordt verdacht van betrokkenheid bij twee cocaïnetransporten naar Düsseldorf.

Chapecoense-verdediger Alan Ruschel herstelt voorspoedig

27-Jarige Ruschel was eerste overlevende die onder wrakstukken vandaan werd gehaald


Chapecoense-verdediger Alan Ruschel herstelt voorspoedig. De voetballer is één van de weinige overlevenden van de vliegtuigramp van vorige week waarbij vrijwel de hele selectie van Chapecoense om het leven kwam. 

In een videoboodschap (zie hierna) laat Ruschel weten: 'Ik wil jullie zeggen dat mijn herstel voorspoedig verloopt. 

Het Boliviaanse LaMia-vliegtuig met daarin de selectie van Chapecoense stortte vorige week maandagavond neer in de buurt van Medellin, waar de Braziliaanse voetbalploeg tegen Atlético Nacional zou spelen in de finale van de Copa Sudamericana.

Bij de crash kwamen 71 mensen om het leven. Slechts drie spelers, twee bemanningsleden (een stewardess en een technicus) en een journalist overleefden het ongeluk.

De 27-jarige Ruschel was de eerste overlevende die onder de wrakstukken vandaan werd gehaald. 'Ik kom snel terug naar Brazilië om verder te werken aan mijn herstel.' Ook bedankt hij iedereen voor de steun.


Ter extra informatie:


(Red. De Surinaamse Krant/De Telegraaf/RTL Nieuws)

Ministerie van BiZa besteedt zo weinig mogelijk renovatiewerkzaamheden uit

BiZa zet eigen technisch personeel in voor renovatieklussen


Renovatiewerkzaamheden worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) zo min mogelijk uitbesteed. Deze worden door het technisch personeel van het ministerie zelf uitgevoerd. De Technische Dienst is aan de renovatie bezig van het oud ODAB-gebouw, ook bekend als het Volksmobilisatiegebouw (zie foto - Bron: BiZa), zo meldt het ministerie dinsdag 6 december 2016, in bericht op haar Facebookpagina. Starnieuws bericht hierover vandaag, donderdag 8 december 2016.

In deze fase worden de kantoorruimten op de eerste etage aangepakt. Het ministerie zegt dat ondanks de beperkte middelen geprobeerd wordt tot een personeelsvriendelijke kantoorruimte te komen, zegt Vergillio Rebin, Onderdirecteur Algemeen Beheer van BiZa. Hij laat optekenen, dat alleen het materiaal moet worden aangeleverd. Deze werkwijze maakt dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden voor de overheid.

De werkzaamheden aan het oud-ODAB-gebouw vlotten aardig. Rebin zegt dat afdelingen, die nu nog elders in huurpanden zitten, na afronding van de renovatiewerkzaamheden in dit pand zullen worden gehuisvest. De afdelingen waar het personeel krap behuisd is, zullen straks beter geaccommodeerd kunnen worden.

Het is tevens de bedoeling om in het oude ODAB-gebouw een trainingszaal op te zetten voor werkbesprekingen van directie en personeel. In 2017 zal de renovatie van een aantal bureaus voor burgerzaken (bvb’s) prioriteit genieten. Daartoe behoren de bvb’s van Tamanredjo en Ellen. Volgens Rebin gaat het om bvb’s die dringend aan renovatie toe zijn.

De renovatie van het hoofdgebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat staat het komende jaar eveneens op programma, aldus BiZa.

Personeel SEMC dat heeft gewerkt aan bouw Merian-goudmijn ontvangt bonus van Newmont

Medewerkers is Srd 500 per maand extra toegezegd door mijnbouwbedrijf


Medewerkers van het grondverzetbedrijf SEMC die hebben gewerkt aan de bouw van de Newmont Suriname Merian-goudmijn, kunnen sinds maandag over de toegezegde bonus van de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont beschikken. Het extra geld van Srd 500 per maand voor elke werknemer was hen beloofd, omdat onder andere de mijn op tijd is opgeleverd. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 8 december 2016.

De arbeiders van SEMC waren boos, omdat die bonus maar niet werd uitbetaald. Aan hen was beloofd, dat ze uiterlijk 15 oktober het geld zouden krijgen, maar door administratieve redenen kon niet iedereen tijdig worden uitbetaald.

Vernomen wordt, aldus de Ware Tijd, dat sommige arbeiders ervan uit gingen, dat de bonus ook zou gelden voor de periode van exploratie van het Meriangebied. Maar, zij zijn erop gewezen dat het slechts gaat om een bepaalde periode tijdens de bouw van de mijn.

'We verzekeren dat eenieder die recht heeft op de constructiebonus die zal ontvangen. We doen er alles aan om de mensen zo gauw mogelijk uit te betalen', zei Albert Ramdin, topman bij Newmont Suriname eerder. Hij had ook erop gewezen, dat het bedrijf niet verplicht is om een bonus uit te keren. Het bedrijf doet dat wegens het tijdig opleveren van de mijn. Ook zijn de kosten lager uitgevallen en er hebben zich geen noemenswaardige ongelukken voorgedaan.

Het gaat om 2.500 werknemers van Newmont en contractarbeiders, voor wie in totaal Srd 14 miljoen is uitgetrokken.

'Slechts in gerechtigheid berusten'

Slachtoffers 8 decembermoorden Suriname worden in Amsterdam herdacht


Onder het motto 'slechts in gerechtigheid berusten' worden vandaag, donderdag 8 december 2016, in Amsterdam de slachtoffers van de 8 decembermoorden in Suriname herdacht. Dat gebeurt op twee plaatsen, zo bericht De Telegraaf.

Aan het eind van de middag is er een korte plechtigheid bij het consulaat-generaal van Suriname in Amsterdam-Buitenveldert.

Een herdenking vindt vanavond plaats op het Waterlooplein. Deelnemers lopen van de foyer van de Stopera in Amsterdam naar de gedenksteen in de muur van de Mozes en Aäronkerk. Ze leggen daar bloemen en lopen dan weer terug naar de Stopera. Daar wordt een minuut stilte gehouden en zijn er toespraken van onder andere het D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp en de Surinaamse schrijfster Usha Marhé.

De loop van de Stopera naar de gedenkplaquette gebeurt dit jaar zonder fakkels. 'Er waren helaas geen fakkels meer te krijgen', aldus een van de organisatoren.

Op 8 en 9 december 1982 werden vijftien prominente Surinamers gedood op het terrein van Fort Zeelandia in Paramaribo. Toenmalig legerleider en huidig president van Suriname Desi Bouterse wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden, met 24 andere verdachten.

'De groep die verzoening wil is zeer verdacht'

Nabestaande Wijngaarde: 'Je kunt stellen dat het uit de verdachten ontstaan is, dat is merkwaardig'

'Gedenkwandeling, dat is de gedachte van een krankzinnige'


'De groep die verzoening wil is zeer verdacht', zegt Eddy Wijngaarde, nabestaande van de 8 decembermoorden. 'Kijk maar naar hun ontstaan. Je kunt stellen dat het uit de verdachten ontstaan is, dat is merkwaardig.' Later vandaag, donderdag 8 december 2016, vindt in Fort Zeelandia te Paramaribo, de herdenking plaats van de brute moorden op 15 mannen op 8 december 1982. Dit bericht Starnieuws.

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Gewel, heeft op dezelfde dag een zogenoemde‘gedenkwandeling’ gepland vanaf het Monument van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant, naar Fort Zeelandia. De wandeling is bedoeld om tot een verzoening te komen.

De broer van Wijngaarde, Frank, is een van de 15 mannen die op 8 december 1982 is gemarteld en vermoord door het militaire regiem onder leiding van Desi Bouterse, nu president.

Het Comité, onder leiding van Humphry Jeroe, wil tot een verzoening komen tussen de nabestaanden van de 8 decembermoorden, de slachtoffers en nabestaanden van de Binnenlandse Oorlog, de leden van het voormalige Jungle Commando, onder leiding van Ronnie Brunswijk en de militairen, onder leiding van Bouterse.

'Ze willen verzoening tussen slachtoffers van gebeurtenissen die niets te maken hebben met 8 december. Ze willen verzoening voor mensen die gesneuveld zijn in de Binnenlandse Oorlog. Maar de mensen op 8 december zijn niet gesneuveld in een oorlog. Ze zijn op een brute wijze vermoord. Daar kun je niet om heen. Moord is moord en moet berecht worden. We zullen niet rusten tot dat we het vonnis daarvoor hebben', zegt Wijngaarde.

De voorgenomen ‘gedenkwandeling’ om de twee monumenten met elkaar te verbinden, ziet Wijngaarde niet zitten. 'Dat is de gedachte van een krankzinnige. Die twee dingen kun je niet met elkaar ‘connecten’. Natuurlijk mag je alle gevallenen in de loop der tijd gedenken. Daarvoor hebben wij het Mensenrechten monument. Prachtig groot monument, waar we elk jaar op 10 december er ook bij zijn.'

Wijngaarde merkt op, dat hij nooit eerder een vertegenwoordiger van het Comité bij de traditionele kranslegging op de Internationale Dag van de Mensenrechten heeft gezien. 'Dus ze hebben een politiek doel. Ze hebben motieven die niet zuiver zijn. En aangezien die motieven niet zuiver zijn, zijn ze bij ons niet welkom. Ze mogen wel lopen want het monument Bastion Veere, is openbaar. Maar, ze moeten niet denken dat ze zich kunnen mengen tussen ons om ons dan in een bepaalde richting te dwingen. Het zijn dwingelands die hun wil opleggen aan eenieder. Wel, nu zijn ze bij de verkeerde mensen toevallig', stelt Wijngaarde.

Eerder hebben de stichting 8 december 1982 en de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede zich gedistantieerd van de activiteiten van het Comité.

Jeroe zegt in een reactie, dat de loop rond vijf uur gewoon plaatsvindt. Het gaat niet om een grote groep mensen. Hij zegt het jammer te vinden dat de mensen het leed hebben gemonopoliseerd. Dew Baboeram (Sandew Hira), ook nabestaande van 8 december is lid van ons bestuur, voert Jeroe aan. 'Wij leven met hem mee. Wij lopen naar Fort Zeelandia. Wij gaan het monument echt niet schenden. Wij gaan gewoon bloemen leggen.'

Hij stelt dat deze wandeling te maken heeft met verzoening. Jeroe stelt dat Sandew Hira een project is begonnen. Hij wilde ook slachtoffers horen van de Binnenlandse Oorlog. Door de gesprekken is het initiatief voor het Comité ontstaan. Er is ondersteuning gevraagd van de overheid om enkele zaken gedaan te krijgen. Dat is volgens Jeroe geen verkeerde zaak. Hij hoopt toch dat de mensen over zaken heen kunnen stappen. 'Wij willen erkenning van het leed. Wij willen dat er compensatie komt. Wij willen dat de gruweldaden die zich hebben voorgedaan in het binnenland, wereldkundig worden gemaakt. Wij willen het leed van deze groepen en dat van 8 december met elkaar verbinden. De mensen beseffen het nog niet en wij nemen het ze niet kwalijk. Wij gaan door, wij zullen het blijven proberen om de ingeslagen weg in te gaan.'

De voorzitter van het Comité benadrukt, dat tijdens de oorlog mensen ook op een gruwelijke wijze zijn vermoord. 'Leed is leed, waarom kunnen wij dit niet met elkaar verbinden? Wij kunnen gezamenlijk zeggen dit willen wij niet meer. Wij zijn geen partner van de regering. Wij willen juist een wet hebben om zaken goed te regelen.'

Hij zegt afgezien te hebben om aanwezig te zijn tijdens de herdenkingsdienst in de Alphonskerk vanavond en de bijeenkomst bij het Monument van de Rechten van de Mens op 10 december. Uit de briefwisseling blijkt niet, dat het Comité welkom is.