dinsdag 20 december 2016

Twaalf kanonnen en rolpaarden in Willemstad, Curaçao, opgeknapt

Stimacur en NAAM zijn belast met onderhoud kanonnen


Twaalf kanonnen en hun rolpaarden zijn in de eerste helft van deze maand opgeknapt. Dat laat de stichting Maritieme Archeologie Curaçao, Stimacur, weten aan het Antilliaans Dagblad, aldus bericht Paradise FM vandaag, dinsdag 20 december 2016. 

Zij zijn samen met NAAM (National Archaeological Anthropological Memory Management) belast met het onderhoud van de gevaartes. Het gaat om vier kanonnen en onderstellen die verspreid staan door de binnenstad en acht op Fort Beekenburg.

De kanonnen voor het Riffort, de twee op de Handelskade en voor het Maritiem Museum zijn gerestaureerd. Volgens Stimacur is het onderhoud vaak erg moeizaam als het overheidseigendom betreft.

Zr.Ms.Holland redt zes opvarenden zinkende Venezolaans vissersboot in Caribische Zee

In de buurt van Aruba werden vissers overgedragen aan Venezolaanse Kustwacht


In de nacht van zaterdag op zondag meldde het surveillancevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied een boot met pech aan Zr. Ms. Holland. Het marineschip was op dat moment op patrouille in de Caribische Zee. Dit meldt Paradise FM op Curaçao vandaag, dinsdag 20 december 2016.

Eenmaal ter plaatse stelde de Holland met behulp van de Amerikaanse kustwachthelikopter aan boord en de FRISC’s vast, dat het ging om een Venezolaans vissersschip dat in nood verkeerde. De zes opvarenden werden gered terwijl het schip langzaam zonk en uiteindelijk ten onder ging.

De personen werden veilig aan boord van de Holland gebracht; ze kregen medische zorg, voedsel en water. Ze werden later in de buurt van Aruba overgedragen aan de Venezolaanse Kustwacht.

Sinds enkele dagen werkt Zr. Ms. Holland zeer nauw samen met een Amerikaans Law Enforcement team en leden van een Amerikaans helikoptersquadron, die aan boord zijn.

Nieuw kabinet Curaçao wordt 23 of 28 december beëdigd

Formateur Gijsbertha: 'Alle ministers zijn door de screening gekomen'


Het nieuwe Curaçaose kabinet kan worden beëdigd op 23 of op 28 december. Dat heeft formateur Kenneth Gijsbertha gezegd bij zijn informatiebezoek aan gouverneur Lucille George-Wout. Dat meldt de Extra. aldus Paradise FM vandaag, dinsdag 20 december 2016. 

Gijsbertha praatte de gouverneur verder bij over de inhoud van het bereikte regeerakkoord, dat vorige week door de leiders van de vier coalitiepartijen werd ondertekend.

Hij zei verder dat alle ministers inmiddels de screening waren gepasseerd. Behalve de Veiligheidsdienst werden ook onder meer het Openbaar Ministerie, de SVB en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties geraadpleegd.

Gijsbertha zei nogmaals te betreuren dat sommige media eerder hadden gemeld, dat een of twee ministerskandidaten niet door de screening waren gekomen. Als nog enkele administratieve hobbels zijn genomen, kan de nieuwe regering worden ingezworen.

Arnold Kruisland: 'Concept Anti-Corruptiewet in huidige vorm is gewoon kolder'

'Het is alleen maar een dekmantel om zogenaamd corruptie te bestrijden'

'Zolang je als parlement afhankelijk bent van organen die door de staat beheerst worden, zal je nooit corruptie kunnen bestrijden'


'De Anti-Corruptiewet zal op de manier waarop deze nu geformuleerd is, alleen maar een dekmantel zijn om zogenaamd corruptie te bestrijden. Het is gewoon kolder', zegt oud-diplomaat, politicus en NPS-stonfutu Arnold Kruisland vandaag, dinsdag 20 december 2016, in het Dagblad Suriname. De Nationale Assemblee (DNA) komt donderdag in openbare vergadering bijeen om mogelijk de Anti-Corruptiewet verder te behandelen. 

Kruisland, die bij het eerste concept voorzitter van de commissie van rapporteurs voor deze wet was, geeft aan dat het huidig concept door de jaren heen dusdanig is gewijzigd dat president Desi Bouterse alle gezag zal uitoefenen op degenen die de corruptie inderdaad moeten gaan herkennen en bestrijden. Bovendien is een Anti-Corruptiewet zonder het enquêterecht waardeloos. 'Zolang je als parlement afhankelijk bent van de organen die door de staat beheerst worden, zal je nooit corruptie kunnen bestrijden.'

Kruisland blijft erbij dat de regeringen onder leiding van Bouterse de meest corrupte regeringen zijn geweest die Suriname ooit heeft gekend. 'Als je nu een verzwakt wetsontwerp gaat goedkeuren, dan is het gewoon kolder. Het is van nul en generlei waarde', aldus Kruisland.

Naast de Anti-Corruptiewet is het volgens Kruisland heel belangrijk dat het parlement beschikt over het enquêterecht. Dit recht geeft ruimte aan Assembleeleden om los van de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) en de Rekenkamer zelf een onderzoek in te stellen bij vermeende corruptiegevallen bij de overheid. De ‘Wet op parlementair enquêterecht’ bestaat sinds 1959, maar kan niet functioneren in Suriname als onafhankelijke staat, omdat de bepalingen erin reeds lang achterhaald zijn. Toen de verordening 57 jaar geleden werd aangenomen, was Suriname nog een kolonie van Nederland. Met uitzondering van strafrechtelijke zaken, waarvan de vervolging weggelegd is voor de procureur-generaal, zouden parlementariërs alle zaken mogen onderzoeken.

Kruisland voert aan dat hij twee van zijn drie zittingstermijnen in het parlement heeft besteed om het enquêterecht aan te passen. 'Ik heb toen een initiatiefwet ingediend. Maar, er waren bezwaren binnen mijn eigen coalitie.' Volgens Kruisland bestond altijd de vrees bij de Nieuw Front-partners dat de zittende regering in problemen kon worden gebracht bij dergelijke onderzoeken en de oppositie daar flink misbruik van kon maken. Dit is de reden waarom heden ten dage parlementsleden geen enkel onderzoek van de regering kunnen afdwingen.

Kruisland zegt, dat hij in de periode van de regering Venetiaan-Ajodhia al gauw opmerkte dat de politieke wil voor de openbare behandeling en aanname van de Anti-Corruptiewet niet aanwezig was bij enkele partners van de NPS. 'Wij hebben die wet toen panklaar gemaakt voor de openbare behandeling. Uiteindelijk is toen niets van deze wet terechtgekomen. Het is niet gebeurd toen Ram Sardjoe parlementsvoorzitter was en ook niet toen Paul Somohardjo de voorzittershamer overnam. Uiteindelijk is de wet precies zo blijven liggen', zegt de oud-diplomaat.

Kruisland stelt, dat ondertussen de NPS er hard achter stond dat er een Anti-Corruptiewet moest komen. Doordat toenmalige partners bezwaren hadden aangetekend op enkele punten van het concept, was de oud-president en de toenmalige voorzitter van de NPS, Ronald Venetiaan, genoodzaakt om aanpassingen in de wet te brengen. Volgens Kruisland waren het slechts ‘prulargumenten’ van de partners, zoals het aannemen van giften en geschenken, die ervoor zorgde dat het wetsvoorstel moest worden aangepast. Kruisland benadrukt dat Venetiaan uiteindelijk een veel zachtere versie van de Anti-Corruptiewet verstuurde naar het parlement. Uiteindelijk heeft dit ontwerp ook geen stand gehouden.

Hij verwacht uiteraard dat de politieke wil bij de 26 NDP-parlementariërs nu wel aanwezig zal zijn, omdat de wet anno 2016 nietszeggend is.

De grootste grap volgens de NPS’er was in 2012, toen DOE-voorman Carl Breeveld een handtekeningenactie lanceerde en via een zogenaamde referendum het volk vroeg of de Anti-Corruptiewet wel of niet moest komen. De partij hoopte met enkele duizenden handtekeningen een petitie aan te bieden aan president Desi Bouterse om de Anti-Corruptiewet klaar te maken en voor behandeling door te sturen naar De Nationale Assemblee. Uiteindelijk hebben slechts 7.000 burgers de petitie ondertekend. 'Dat was water in de molen van Bouterse. Het is de grootste nonsens dat ik ooit in mijn politieke loopbaan heb meegemaakt. Het aantal is niet eens gelijk aan de hoeveelheid kiezers die voor Breeveld in 2010 heeft gestemd', zegt Kruisland. Volgens hem kon Breeveld als Assembleelid gewoon het toenmalig concept hebben ingediend aan het parlement als initiatiefwet. Het verhaal dat er minimaal zes leden nodig zijn om een initiatiefwet in te dienen, verwijst Kruisland naar het rijk der fabelen. 'In mijn loopbaan heb ik zeker vier tot vijf initiatieven ingediend, waarop ik alleen heb getekend. De Grondwet is duidelijk daarover', aldus Kruisland.

De Anti-Corruptiewet praat in artikel 3 over een corruptiepreventiecommissie. De voorzitter en de overige leden van de commissie worden volgens het huidige concept door de president benoemd en ontslagen. Deze commissie zal een belangrijke rol vervullen bij het adviseren en traceren van corruptieve praktijken. Kruisland voert aan, dat het oude concept uit de periode Venetiaan de corruptiepreventiecommissie als zelfstandige commissie had opgenomen die niet door de president zou worden benoemd en ontslagen. Uit hoofde van een bepaalde functie zouden mensen in aanmerking komen voor lidmaatschap in de commissie.

'Nu heeft Bouterse het gemaakt dat de president de aanwijzingen en benoemingen zal doen. Precies hoe hij de meerderheid in het parlement nu misbruikt, zal hij ook in de commissie doen. De meeste corruptiegevallen waar grote schade bij de Staat wordt aangericht, zijn corruptiegevallen die door overheidsambtenaren en de regeerders worden gepleegd. Als een meerderheid Bouterse al in bescherming neemt om een Amnestiewet in te dienen, zodat hij buiten schot blijft, hoe zal het gaan met de commissie als Bouterse de leden zelf moet aanwijzen?', aldus Kruisland

In Panama gearresteerde Nederlandse journalist Ornstein komt vrij

Ornstein onder gedetineerden die gratie krijgen van president Juan Carlos Varela Rodríguez


De Nederlandse journalist Okke Ornstein (zie foto - Bron: Twitter), die in november werd opgepakt in Panama, komt vrij. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, dinsdag 20 december 2016 (zie hieronder). Hij krijgt gratie van president Juan Carlos Varela Rodríguez. 

'De Panamese autoriteiten hebben dinsdag een lijst bekendgemaakt met gedetineerden die worden vrijgelaten, mits betrokkenen de komende drie dagen geen bezwaar maken. Dat zou betekenen dat de heer Ornstein vrijdag vrijkomt', aldus het ministerie.

Ornstein werd half november bij binnenkomst in Panama opgepakt.

De reden voor zijn aanhouding waren artikelen die hij op zijn weblog Bananama Republic publiceerde over dubieuze activiteiten van de Canadese zakenman Monte Friesner in Panama. De aanklacht was laster en smaad.

Ornstein schrijft op zijn blog vooral verhalen over corruptie en fraudezaken in Latijns-Amerika. Hij werkt ook voor onder meer de Nederlandse publieke omroep en Al Jazeera.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken noemt het 'fantastisch als hij weer op vrije voeten komt en kerst kan vieren met zijn familie'.


Gratie voor journalist Ornstein
De Nederlandse journalist Okke Ornstein, die vorige maand in Panama werd gearresteerd vanwege een uitstaande veroordeling, krijgt gratie van president Varela. Zojuist hebben de Panamese autoriteiten een lijst bekendgemaakt met gedetineerden die worden vrijgelaten, mits betrokkenen de komende drie dagen geen bezwaar maken. Dat zou betekenen dat de heer Ornstein vrijdag vrijkomt.
Minister Koenders van Buitenlandse Zaken laat weten opgelucht en blij te zijn met dit besluit. Koenders: 'Het is fantastisch als hij weer op vrije voeten komt en kerst kan vieren met zijn familie.'
Ornstein werd in november opgepakt op de luchthaven van Panama-Stad toen hij het land wilde inreizen. De aanklacht was laster en smaad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in Panama vanaf het begin van zijn arrestatie zowel op ambtelijk als op politiek niveau aandacht gevraagd voor zijn zaak. Persvrijheid en bescherming van journalisten heeft voor Nederland de hoogste prioriteit.

Voetballen op kunstgras met rubberkorrels vermalen autobanden niet gevaarlijk

RIVM concludeert na onderzoek dat geen gezondheidsrisico's aanwezig zijn


Het is niet gevaarlijk om te sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels van vermalen autobanden. Dat concludeert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) na onderzoek. Het onderzoek is gedaan nadat er onrust was ontstaan, omdat er wetenschappers zijn die zeggen dat de korrels kankerverwekkend zijn. Het RIVM bevestigt berichtgeving van de Telegraaf over het onderzoek, aldus RTLNieuws vandaag, dinsdag 20 december 2016. 

De krant kreeg inzage in het onderzoeksrapport dat vandaag wordt gepresenteerd.

Uit chemische analyses blijkt, dat er in de rubberkorrels wel stoffen zitten die geassocieerd worden met kanker, maar dat zijn zulke kleine hoeveelheden dat het extra kankerrisico 'verwaarloosbaar' is.

De onrust over de mogelijke gevaren van spelen op kunstgras met rubberkorrels ontstond in oktober na een uitzending van het tv-programma Zembla. Daarin zeiden wetenschappers, dat het beter was om voorlopig niet op rubberkorrels te spelen, vanwege het verhoogde risico op kanker. Eén op de drie amateurclubs met kunstgras gaf daar gehoor aan en stopte de afgelopen maanden uit voorzorg gedeeltelijk of helemaal met voetballen op kunstgras. Elk weekend moesten daardoor tal van wedstrijden worden afgelast of verplaatst.


Hieronder een vandaag door het RIVM uitgebracht persbericht:Sporten op rubbergranulaat is veilig
Publicatiedatum: 20 december 2016
Wijzigingsdatum: 20 december 2016
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Sporten op velden met rubbergranulaat

In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

Geen verband met leukemie

In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Advies om norm aan te passen

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.
Het RIVM heeft de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond naar de consumentennorm voor rubberen valdempingtegels. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van de dag (20 december) gepubliceerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480. U kunt ook kijken op de webpagina bij vragen en antwoorden.

Moeder van in Huize Campagne terechtgekomen 11-jarige zoon ontmoet de jongen

De Ware Tijd-journaliste Hoever duikt weer in kwestie door politie bij tehuis 'gedumpte' jongen...

...en weer lijkt Korps Politie Suriname niet voor reactie te zijn benaderd...


Moeder Sandra Poeketie (41) is opgelucht, dat ze na publicatie van een bericht in de Ware Tijd vorige week zaterdag haar elfjarige zoon Luciano P. heeft ontmoet. Van de politie, die hem had aangehouden, had zij tot op dat moment niets vernomen, zo schrijft althans journaliste Naomi Hoever vandaag, dinsdag 20 december 2016, in de Ware Tijd.

De afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname liet afgelopen week via een persbericht weten, dat de elfjarige jongen in september, nadat hij een strafbaar feit had gepleegd, in vrijheid was gesteld en aan zijn moeder was afgestaan. In oktober ging hij weer in de fout en werd weer aangehouden. Na zijn invrijheidstelling is hij opnieuw aan zijn moeder teruggegeven.

Voorts stelde de politie, dat uit registratie van het korps niet blijkt dat er een jongen is geplaatst bij Huize Campagne. Hoewel de politie spreekt van onjuiste informatie blijven de moeder en het tehuis erbij, dat de politie Luciano bij het tehuis heeft geplaatst, zonder de moeder in kennis te stellen. Overigens gaat journaliste Naomi Hoever niet in op de in hetzelfde bericht van de politie geuite kritiek op haar wijze van berichtgeving en het niet toepassen van hoor- en wederhoor:

'(...) Journaliste Naomi Hoever heeft nimmer contact opgenomen met de politie om wederhoor te plegen. Het is niet de eerste keer dat deze journaliste zich op een bepaalde manier uitlaat over het Korps Politie Suriname. Ons bekruipt het gevoel, dat zij de organisatie bewust in een kwaad daglicht probeert te zetten. Het Korps Politie Suriname betreurt het ten zeerste dat de organisatie een imagodeuk wordt toegebracht door ongefundeerde informatie met de samenleving te delen, zo schrijft de politie in haar persbericht.'

Ook uit het huidige artikel in de Ware Tijd is niet te concluderen, dat Hoever deze keer wel hoor- en wederhoor heeft toegepast.

Op de dag van publicatie is moeder Poeketie weer naar de politie te Paranam gegaan, om precies te weten waar de jongen was. Daar kreeg zij het adres van Huize Campagne. Vorige week zondag is zij haar zoon gaan bezoeken.

Volgens de directrice, Silvy Campgane, is de jongen iets na elf uur in de avond in de eerste week van oktober door de politie gebracht. Echter, er wordt gezegd dat de directrice van het tehuis weigert om informatie te geven of de politie te woord te staan. Campagne zegt tegen de redactie, dat zij de politieagenten wel te woord heeft gestaan nadat het nieuwsbericht was verschenen. Ze heeft drie keer gesproken met inspecteur Liesdek van de afdeling Jeugdzaken. Later is ook een agent Uiterloo naar het tehuis geweest voor een gesprek, zo schrijft Hoever, die mogelijk weer kan rekenen op een reactie van de politie, omdat ze waarschijnlijk weer niet het korps heeft benaderd voor een reactie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Korps Politie Suriname)

Islamitische bank in Saoedi Arabië leent Suriname 30 miljoen Amerikaanse dollar

Minister Hoefdraad tekende op 14 december in Jeddah leningovereenkomst

Dollars bestemd voor import van 'strategische producten'


De International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), de handelspoot van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB), leent Suriname 30 miljoen Amerikaanse dollar voor de import van strategische importen zoals basisgoederen, medicijnen en medische verbruiksartikelen, grondstoffen voor de productie van basisgoederen en voor landbouwimporten. Zo meldden de ITFC, op 14 december 2016, en verschillende Saoedische nieuwsmedia, waaronder de Saudi Gazette, vandaag, dinsdag 20 december 2016.

De financieringsovereenkomst werd 14 december in Jeddah, Saoedi-Arabië, ondertekend door minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, en ITFC-directeur Eng. Hani Salem Sonbol. Minister Hoefdraad had deze lening in april dit jaar al aangekondigd.

Eng. Hani Salem Sonbol zei bij de ondertekening in het ITFC-hoofdkwartier, dat de financiering een van de instrumenten van ITFC is ter ondersteuning van de strategische producten die bijdragen aan het economisch welzijn van landen en een duurzame bestaan voor een groot deel van de samenleving bevordert. Met de financiering draagt ITFC indirect bij aan het sociaal welzijn van de bevolking en het terugdringen van werkloosheid, zei de directeur.

Minister Hoefdraad wees op de belangrijke rol die de IsDB vervult in de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Hij voegde eraan toe dat Suriname zwaar afhankelijk is van de import van consumptiegoederen en dat de lening alle economische sectoren ten goede zal komen.

'Het garanderen van deze importen is van strategisch belang voor de economische ontwikkeling van het land', aldus de bewindsman. De afgelopen jaren heeft de IsDB voor een totaalbedrag van ruim 145 miljoen dollar aan projecten in de gezondheidszorg-, onderwijs- en transportsector van Suriname gefinancierd.

In reactie op de ondertekening zegt minister Hoefdraad vanochtend op Starnieuws, dat de Terms and Conditions gezien kan worden als een 'intentieverklaring' waarin partijen de algemene voorwaarden en procedures voor het aangaan van een nog te sluiten contract afspreken. Deze omvat onder andere het leenbedrag, de munteenheid, het rente percentage, de fees en uitvoerende instantie, legt hij uit. 'Deze zijn onder andere van belang zodat de nodige voorbereidingen en planning vanuit beide partijen kunnen plaatsvinden.'

Volgens Hoefdraad heeft de ondertekening van de Terms and Conditions sheet daarom ook plaatsgevonden in afstemming met het Bureau voor de Staatsschuld. 'Dit is al besproken sinds het bezoek van IsDB in april van dit jaar.' Hoefdraad heeft bij de ondertekening gezegd, dat Suriname zwaar leunt op de invoer van consumptiegoederen en dat deze operatie ten goede gaat komen aan 'alle economische sectoren',

(Red. De Surinaamse Krant/Saudi Gazette/IFTC/de Ware Tijd/Starnieuws)

ITFC agrees to finance Suriname’s vital sectors


84

0
SHARE


Eng. Hani Salem Sonbol (right), CEO, ITFC and Gillmore Hoefdraad, Minister of Finance of Suriname & IDB Governor shake hands after the signing of agreement
Eng. Hani Salem Sonbol (right), CEO, ITFC and Gillmore Hoefdraad, Minister of Finance of Suriname & IDB Governor shake hands after the signing of agreement
JEDDAH — The International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group, has signed a Syndicated Murabaha term sheet for supporting Suriname›s economic development through financing strategic imports. The signing took place during the visit of Gillmore Hoefdraad, Minister of Finance of Suriname & IDB Governor at the ITFC Headquarters in Jeddah where he had signed the term sheet with Eng. Hani Salem Sonbol, CEO ITFC.
The $30 million operation, in favor of Suriname, is for financing the agricultural, medical and industrial sectors. Supplies that will be purchased under this transaction includes basic goods, raw material for production of the basic goods, inputs for the agriculture sector in addition to medicine and medical supplies.
Commenting on the signing, Eng. Hani Salem Sonbol said “this trade financing is at the heart of ITFC’s role in supporting the development of strategic commodities that underpin a nation’s economic welfare and thus provide sustainable livelihoods to a significant proportion of the population.” Moreover, ITFC is indirectly contributing to the social welfare of Surinamese and contributing to reducing unemployment.
Gillmore Hoefdraad commended the role of the IDB Group in Suriname’s socio-economic development. He also added that Suriname relies heavily on imports for consumption; and this operation will benefit all economic sectors. “Sustaining these imports is of strategic importance to the economic development of the country.”
The IDB Group has provided operations amounting to $145 million for the health, education and transport sectors. — SG

Man loopt Spoedeisende Hulp AZP binnen met schotwonden bovenlichaam

Vermoedelijk is beschoten man betrokken geweest bij een overval in district Sipaliwini


Een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, schakelde zaterdag de politie van Munder in, omdat een man zich op de afdeling had gemeld met diverse schotwonden in het bovenlichaam, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 20 december 2016. 

Hij vertoonde een schotwond in de buik- en borststreek. De man, M.A., was niet aanspreekbaar.

De politie is bezig te achterhalen hoe deze man de verwondingen heeft opgelopen. Het vermoeden bestaat dat de persoon betrokken is geweest bij een beroving in het district Sipaliwini. Het onderzoek duurt voort.

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, datde politie van Sipaliwini gistermorgen een melding ontving over een vechtpartij te Drietabbetje. Het gevecht ging tussen twee mannen die elk gewapend waren met vuurwapens. Bij dit vuurgevecht is een van de betrokkenen in de borst- en buikstreek geraakt.

Misiekaba (NDP), Sharman (VHP) en Kensenhuis (NDP) in Kenia voor ACP-vergadering

Ondanks financiële malaise in Suriname verminderen Assembleeleden hun reisgedrag niet 


Een parlementaire delegatie vertoeft sinds de 14e tot en met morgen in Nairobi, Kenia, voor het bijwonen van de 44e vergadering van de African, Caribbean and Pacific Group Parliamentary Assembly en de 32e vergadering van de ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. De afvaardiging van het parlement bestaat uit NDP-fractieleider André Misiekaba (delegatieleider), Dew Sharman (VHP) en Patrick Kensenhuis (NDP). Misiekaba is de vaste vertegenwoordiger van ACP-EU. 

Onlangs heeft Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons samen met de leden Asiskumar Gajadien (VHP) en Naomi Samidin (NDP) een bestuursvergadering van ParlAmericas, die gehouden werd in Mexico, bijgewoond. Hierna heeft Geerlings-Simons de vrouwelijke voorzitters van parlementen toegesproken in Abu Dhabi.

Hoewel het land in een financiële malaise zit, blijkt dat leden van De Nationale Assemblee (DNA) hun reisgedrag niet aan het verminderen zijn, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 20 december 2016.

De rol van de parlementaire vergadering in Kenia als raadgevend orgaan moet de bevordering van democratische processen door middel van dialoog en overleg vergemakkelijken tussen de volkeren van de Europese Unie en die van de ACS-staten. De vergaderingen hebben ook als doel om het publieke bewustzijn over ontwikkelingsvraagstukken te verhogen. Het bespreken van vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling en het partnerschap tussen ACS en EU en het aannemen van resoluties en aanbevelingen aan de Raad van Ministers met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen komen tijdens deze vergadering aan de orde, zo bericht DNA op haar website.

Niet duidelijk is wie voor de kosten van deze reis opdraait. Enige tijd geleden was er nog hevige kritiek op DNA-leden, die ondanks de precaire situatie van het land, naar een conferentie in Zambia zouden afreizen, terwijl toen de DNA-voorzitster in Canada was. Deze delegatie bestond uit Melvin Bouva (NDP), Rosselie Cotino (NDP), Dinotha Vorswijk (Abop), Asiskumar Gajadien (VHP) en Carl Breeveld (DOE). Bouva, Vorswijk en Cotino waren eerder afgereisd, omdat ze ook aan een Youth Conference zouden deelnemen. Later haakten Gajadien en Breeveld af, omdat ze vonden - na kritiek uit de samenleving - dat de reis het land teveel zou kosten. De totale kosten aan vliegtickets voor die reis waren zo'n 35.000 Amerikaanse dollar.

Ter informatie:

Nog veel onduidelijkheden rond groots Chinees palmolieproject te Patamacca

Lokale gemeenschappen hebben vragen over ontbossing voor het project


Het startsein van het palmolieproject te Patamacca is vorige week (de 14e) gegeven, maar er zijn nog heel wat onduidelijkheden, aldus de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 20 december 2016. Het gaat om onder andere de inhoud van het contract met de Chinese investeerder China Zhong Heng Tai Investment Suriname. Het is ook niet duidelijk of een wet uit 2004 over de uitvoering van het project, is toegepast. 

Verder zou er volgens de Ware Tijd onduidelijkheid zijnover afspraken met de ondernemer over het hout dat zal worden gekapt zodat palmolie kan worden geteeld. Ook is de termijn van de stuurgroep die onder meer een vinger aan de pols moest houden, kort voor ondertekening van de overeenkomst verlopen en er wordt nu gewerkt zonder dit 'toezichthoudende orgaan'.

De redactie van de Ware Tijd heeft bij uiteenlopende bronnen, ook binnen de overheid, getracht antwoord te krijgen op vragen, maar weinigen blijken op de hoogte te zijn van de inhoud van het contract.

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, die eventueel antwoorden zou kunnen geven verblijft in het buitenland.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat op een vergadering de lokale gemeenschap vragen heeft gesteld over de ontbossing. De regering moet hierover nog tekst en uitleg geven. Totaal is 52.000 hectare grond ter beschikking gesteld door de Staat, waarvan 40.000 besteed zal worden aan de teelt van palmolie en de rest aan kokos- en biomassaprojecten. In de proeffase zal 1.500 hectare gebruikt worden voor de teelt van palmolie en 500 hectare voor de uitvoering van biomassa en kokosproducten. Een deel van het pilotproject wordt uitgevoerd op het terrein dat in het verleden al gebruikt werd voor de teelt van palmolie.

Districtscommissaris Marowijne niet van zins ruimere oversteektijden Marowijnerivier in te stellen

Daniel kondigt ordening oversteek rivier aan

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Als het aan districtscommissaris Freddy Daniel van Marowijne ligt, zal de huidige regeling voor het oversteken van de Marowijnerivier niet veranderen. Dat zegt hij na onofficieel gehoord te hebben dat mensen ruimere oversteektijden willen voor de feestdagen, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 20 december 2016.

Sinds begin september is de oversteek alleen mogelijk van vijf uur in de ochtend tot acht uur 's avonds. De immigratiedienst van het Korps Militaire Politie en de douanedienst, maar ook de immigratiedienst van Frans-Guyana, werken tot acht uur 's avonds. 'Als de veiligheiddiensten mij kunnen overtuigen, kan ik de uren verruimen.'

De districtscommissaris weet dat deze diensten onderbezet zijn. Over eventuele verruiming van de uren moet Daniel ook praten met de Franse autoriteiten. De beperking voor oversteek geldt overigens niet voor noodgevallen, zoals medische hulp. Hij zegt, dat op hoogtijdagen veel alcohol wordt gedronken en dat sommige mensen het niet nauw nemen met de veiligheid. Er kan onder andere niet voorzichtig met vuurwerk omgegaan worden.

Daniel kondigt ook ordening van de oversteek over de Marowijnerivier aan. Onder andere zullen boothouders vergunningplichtig worden. Hierop vooruitlopend zal hun vaartuig worden gekeurd door de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS.

Starnieuws bericht vandaag - op gezag van het commissariaat - dat de boten die de oversteek doen tussen Albina (Suriname) en Saint Laurent du Maroni (Frans-Guyana) gekeurd moeten zijn als ze de route willen onderhouden. De Maritieme Autoriteit Suriname die de boten keurt, let op de motorsterkte, bootstabiliteit en waterdichtheid. Franky Jansen, coördinator Marowijne voor het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), zegt dat de MAS ook kijkt naar de aanwezigheid van lijflijnen, boeien, zwemvesten en de omvang.

Boothouders van wie het vaartuig is goedgekeurd, krijgen een certificaat en een vergunning om de route te onderhouden. De keuring van de boten is een gezamenlijk besluit tussen de districtscommissaris (dc) van Marowijne, de MAS, TCT en de Franse autoriteiten. Deze maatregel is ook van kracht voor het oostelijke deel van de rivier, wat tot het Franse deel behoort.

De MAS heeft al tien boten gekeurd die bij de douane veersteiger te Albina zijn aangemeerd. Deze korjalen zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar vast nummer. Er zijn ook afspraken gemaakt over het maximaal aantal passagiers dat mag worden vervoerd aan de hand van de omvang van de boot. Boothouders hebben tot donderdag 22 december de tijd om hun vaartuigen voor dit jaar nog te keuren. Ze kunnen zich registreren op het TCT-kantoor te Albina.

WOWS houdt info-bijeenkomst over veiligheidsaspecten en vuurwerk

Brandweer wijst aanwezigen op diverse oorzaken branden

Ook aandacht voor vuurwerk en soorten vuurwerk die zijn verboden


De belangenorganisatie Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) heeft in het weekend een informatiesessie gehouden over veiligheid. De sessie, in de KKF-hal, was open voor alle belangstellenden die kennis konden opdoen over brand- en vuurwerkveiligheid en beveiliging. 'De WOVS houdt 9 januari 2017 de grote veiligheidsdag', zegt voorzitter Gretl Wolfram vandaag, dinsdag 20 december 2016, op Starnieuws. 

'Deze sessie was bedoeld om te kijken waar de interesse van de winkeliers en ondernemers voor dit onderwerp vooral ligt.'

Voorlichter Ulrich Coats van het Korps Brandweer Suriname (KBS) beet de spits af en richtte zich op brandoorzaken en preventie. Het aantal branden in 2013, 2014 en 2015 zijn respectievelijke 178, 176 en 200. Voor dit jaar - tot november, staat de teller al op 103 branden. Onderzoek naar de oorzaak van branden wijst uit, dat elektriciteit/stroom de lijst topt, gaf Coats aan. Men moet dan denken aan powerstrips en verlengsnoeren die verkeerd worden gebruikt en overbelast raken. De voorlichter benadrukte dat ongeacht de kwaliteit van de powerstrips, mensen moeten letten op het juiste gebruik van het apparaat.

De andere brandoorzaken zijn te vinden in de keuken. Bijvoorbeeld gasleidingen en koppelingen die soms met een stuk plakband zijn afgewerkt. Op de lijst staan ook kinderen die met vuur spelen, brandstichting en onbekend. Coats wees op het belang van vluchtwegen en -plannen en deze regelmatig te oefenen met het gezin en of de werknemers. De brandweer inspecteert ook tijdens bouwwerkzaamheden, 'jullie kunnen de brandweer liever al uitnodigen voor inspectie wanneer u de eerstesteenlegging doet'. Er werd verder gewezen op het plaatsen van rookmelders. 'Een beetje rookontwikkeling en die melder piept direct, zodat je tijd hebt om het pand te verlaten.'

Brandweerman Iwan Marengo van de KBS-afdeling Preventie ging in op vuurwerk vergunningsvoorwaarden, KBS inspectie, opslag en veiligheid. Vanaf 27 december tot en met 2 januari 2017 mag men vuurwerk verkopen en afschieten. 'Er zijn al 28 containers vuurwerk binnen. Ik weet niet of er nog meer komen. Vorig jaar was er meer binnengehaald. Wij hopen dat de Surinamers minder hebben ingekocht dit jaar. Wij hopen dat er zich dan ook minder ongelukken voltrekken. Maar dit is gewoon een aanname.'

De brandweer heeft een lijst van de procureur-generaal met verboden vuurwerk. Hierop staan onder andere Colored Flower, Whisteling Thunder en Crazy Robots. 'Maar, nu blijkt dat bijna elk uur de naam verandert, bijvoorbeeld Bin Laden, Saddam Hussain, misschien komen we Trump nog tegen. Maar ook I love Su. Het is de handel, maar onze kinderen krijgen de ongelukken', benadrukte Coats. 

Kleinhandelaren (winkeliers) moeten hun niet-verkocht vuurwerk conform de vergunning, terugbrengen naar de importeur, zegt Marengo. 'Dit gebeurt niet altijd. Wij komen situaties tegen dat de winkelier het opslaat in een spijsolie doos, onder het mom van ik ga voor Chinees Nieuwjaar bewaren en dan verkopen. Naast een wetsovertreding, betekent dit ook (explosie)gevaar voor eigen leven.'

Optimisme bij 'transitiebemiddelaar' Ton Jansen over fast ferry-project Curaçao-Bonaire

'Tussen Canarische eilanden zijn voordelen al gebleken, daar varen ferry's onder zelfde omstandigheden'


Het fast ferry-project is verre van dood. Tenminste als het aan transitiebemiddelaar Ton Jansen van Icasus ligt. Op het YouTube-kanaal B-onair van het Bonairiaanse mediabedrijf Infamous Productions (zie hieronder)legt hij uit wat de stand van zaken is. Dit bericht vanochtend, dinsdag 20 december 2016, het Antilliaans Dagblad.

Volgens Jansen zijn er twee bedrijven geïnteresseerd in de exploitatie van de ferry en als iedereen meewerkt is er maar een jaar nodig om tussen Curaçao en Bonaire te gaan varen. Ook Aruba is in het routeschema opgenomen, maar de regering daar heeft nog niet positief gereageerd op de voorstellen, zegt Jansen. Curaçao en Bonaire ‘hebben het project omarmd’.

Het lijkt overigens niet waarschijnlijk dat de ferry er volgend jaar al is, want er moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan, vertelt Jansen in het interview. De transitiebemiddelaar, ‘eigenlijk een projectbegeleider’, is optimistisch over het slagen van het project, ondanks negatieve verhalen in de pers na de haalbaarheidsstudie. In die studie werd aangegeven dat er nog veel werk gedaan moet worden, zoals de bouw van een aanlegplek op Bonaire. Voor het Bestuurscollege van Bonaire was dat onlangs nog aanleiding om weinig optimistisch te zijn. Ook zouden de tarieven hoger worden dan eerder is aangegeven.

Toch zegt Jansen dat het project volgens marktonderzoek rendabel kan zijn. Hij gaat uit van 80 dollar per volwassene, ‘de helft minder dan een vliegticket’. Er zijn volgens hem grote economische en maatschappelijke voordelen te behalen voor de eilanden.


Het grote voorbeeld zijn de Canarische eilanden, waar die voordelen al zijn gebleken. Daar varen ‘onder dezelfde maritieme omstandigheden’ ferry’s met succes tussen de eilanden.

Volgens de plannen kunnen er 800 passagiers op de boot, zo’n 100 auto’s en enkele tientallen bussen of vrachtwagens. Jansen noemt het ‘een zeesnelweg’, omdat de ferry’s met ongeveer 70 kilometer per uur in anderhalf uur de afstand tussen Bonaire en Curaçao overbruggen. 'Je gaat eigenlijk over de weg tussen Curaçao en Bonaire. Je kunt straks bijvoorbeeld vanuit Bonaire naar een specialist op Curaçao. Of je kunt werken of studeren op een ander eiland.'

Drie regeringen moeten beslissen nemen, zegt Jansen. Dat zijn Aruba, Curaçao en Nederland voor Bonaire. Daarom kost het wat meer tijd. 'Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de douane en de immigratiediensten om de operator snel heen en weer te laten gaan.' Nu er twee commerciële kandidaten zijn gevonden voor de ferry moet er gewerkt worden aan fase 3, een concessie en de aanbesteding.

'Het gaat om een investering van 60 miljoen dollar, dus de operator moet weten dat hij een periode kan varen om dat te kunnen terugverdienen. Als iedereen meewerkt en de eilanden willen het, dan kan het daarna binnen een jaar operationeel zijn.' De fast ferry is zelfs gunstig voor een bedrijf als Don Andres, dat nu containervervoer verzorgt tussen Curaçao en Bonaire. Jansen: 'We zijn vanaf het begin in gesprek met Don Andres. Dat vervoer is nu duur met die kleine bootjes. Straks kunnen ze de containers veel goedkoper vervoeren met de ferry.'

Wat betreft de aanlegplaats op Bonaire zijn er al twee opties bekeken, het WEB-terrein en bij de luchthaven. De haven bij Kralendijk is niet mogelijk, omdat de ferry er niet kan aanleggen als er cruiseschepen liggen. Gevraagd naar de kans dat de fast ferry er komt, zegt Jansen: 'Ik ben er al acht jaar voor aan het vechten vanuit passie en belang voor de eilanden. Ik schat de kans op meer dan 50 procent.' 

Curinde wil eerste erkend controlestation luchtvracht in Caribische regio bij Hato vestigen

'We zullen sowieso controleren op drugs, wapens en alles wat illegaal is'


De plannen zijn uitgewerkt, het budget is vrijgemaakt. Curinde heeft de eerste stappen gezet om op de economische zone bij luchthaven Hato een erkend controlestation van luchtvracht te vestigen. 'Als het zover is, zijn wij de eerste in het Caribisch gebied', zegt Curinde-directrice Jacqueline Jansen vandaag, 20 december 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Om het certificaat van erkend agent te krijgen, moet geïnvesteerd worden in de opleiding en training van personeel. Maar ook bijgeschoolde medewerkers ondergaan eerst een screening voordat zij aan de slag kunnen bij het controlestation. En dan is er nog de opzet van de logistiek op het terrein. 'We zullen sowieso controleren op drugs, wapens en alles wat illegaal is', zegt Jansen.

Curinde werkt samen met de Burgerluchtvaartautoriteit voor het verkrijgen van de erkenning. Dat gebeurt, vanwege de kosten, in fases. Mogelijk volgt in de toekomst eenzelfde operatie voor de vrije zone aan de Nieuwe Haven. Jansen: 'Dat is een veel omvangrijker project en dus een grotere investering.'

Curinde beheert, behalve de twee economische zones bij de luchthaven en aan de Emancipatieboulevard, ook het Industriepark Brievengat. De inkomsten van de overheids-nv komen voornamelijk uit huur en daarnaast uit de uitgifte van terreinen in erfpacht. Het industriepark waar lokale bedrijven zijn gevestigd deed het de afgelopen twee jaar beter dan de vrije zones; alle ruimtes zijn op dit moment bezet. Dat zal zo blijven, verwacht Jansen. Vooral de free zone bij de Nieuwe Haven heeft een moeilijke periode achter de rug. In oktober 2015 werden door een brand twee loodsen platgelegd, nadat in 2007, na een reeks van vijf verschillende branden, al meerdere panden in vlammen opgingen. Daarnaast had de zone een slechte naam als doorvoergebied van namaakartikelen.

'Maar, nu pikt de vrije zone het weer op. We hebben de bedrijven in het gebied ongeveer anderhalf jaar de tijd gegeven om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Ze moeten zich meer concentreren op de verkoop van eigen merken en dienstverlening. De meesten hebben die periode doorstaan en voldoen aan de nieuwe eisen van ondernemen, maar sommigen niet en zij moesten vertrekken.'

Curinde heeft het imago van de zones opgepoetst en het marketingplan aangepast aan de huidige vraag. 'We bieden naast de grote loodsen ook kleinere ruimtes aan van 30 tot 50 m2', zegt Jansen. Het controlesysteem is vernieuwd, beveiliging en bewaking zijn verbeterd. En als kers op de taart is er de nieuw ingang met een vriendelijke en moderne uitstraling.

Ontwerp-Rijkswet geschillenregeling wordt niet door minister Plasterk voor eind 2016 aan Raad van State voorgelegd

Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben eigen voorstel ingediend


Het is minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet gelukt de ontwerp-Rijkswet voor een geschillenregeling voor het Koninkrijk vóór de jaarwisseling aan de Raad van State voor te leggen. In reactie op de vraag van de Staten van Aruba en de Tweede Kamer waar de geschillenregeling bleef, zegde de bewindsman toe het wetsvoorstel nog dit jaar voor advies naar de Raad van State te sturen. Dat had gekund als de onderliggende stukken op tijd gereed waren voor bespreking in de Rijksministerraad van afgelopen vrijdag. Dat heeft Plasterk niet gehaald, zo laat het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 20 december 2016, weten.

Een maand meer of minder maakt niet veel uit bij de vijf jaar vertraging die het dossier al heeft opgelopen.

In het kader van de staatkundige hervorming van 10-10-‘10 is in het Statuut vastgelegd dat er een onafhankelijke geschillenregeling moet komen, maar door gebrek aan enthousiasme aan Haagse zijde is het er vooralsnog niet van gekomen. Plasterk kan op zijn beurt niet rekenen op de steun van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor zijn eigen voorstel. Dat wijkt op de meest essentiële onderdelen af van de uitgangspunten die vorig jaar in het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) zijn vastgesteld. Reden waarom de drie landen een eigen initiatiefwetsvoorstel hebben ontworpen.

Van het voornemen van de Ipko-delegaties om beide concepten in elkaar te schuiven, is niks terechtgekomen. Ook zijn er geen signalen dat de Staten hun regeringen hebben verzocht het eigen voorstel via de gevolmachtigde ministers aan de Rijksministerraad voor te leggen.

De kans is groot dat de kwestie ter sprake komt als de parlementaire delegaties elkaar in januari in Willemstad treffen tijdens een informele editie van het Ipko. Staatkundig zijn er geen belemmeringen om de Tweede Kamer te laten kiezen uit de twee ontwerpen.

Er vanuit gaande dat Plasterk zijn voorstel in januari door de RMR loodst, zal de Raad van State zo'n drie maanden nodig hebben om advies uit te brengen. Daarna heeft de minister al gauw een maand nodig om te reageren op de eventuele opmerkingen van de raad. Dat betekent dat het pakket misschien nog net voor het zomerreces naar de vier parlementen wordt gestuurd. De volksvertegenwoordigingen kunnen hun commentaar schriftelijk indienen, waarna Plasterk of diens opvolger daar ook weer schriftelijk op zal reageren.

Aan de finale plenaire behandeling in de Tweede Kamer kunnen de Staten via bijzondere gedelegeerden deelnemen. Die kunnen moties en amendementen indienen, maar mogen zelf daarover, en ook over het wetsvoorstel, niet meestemmen.

Bromfietser (78) dodelijk aangereden op Martin Luther Kingweg bij Toekomstweg

Bestuurder pick-up verleent bromfietser geen voorrang


De 78-jarige bromfietser Legijo Timin, is gisteren dodelijk aangereden op de Martin Luther Kingweg ter hoogte van de Toekomstweg in Paramaribo. Bij aankomst van de politie van Livorno op de plek bleek dat Timin was aangereden door een pick-up. Hij was niet aanspreekbaar, zo meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname maandag 19 december 2016 op haar website. 

Het voorlopig politieonderzoek wijst uit, dat de bromfietser over de Martin Luther Kingweg reed terwijl de bestuurder van de pick-up vanuit de zuidelijke richting van de Toekomstweg kwam. Bij het naderen van de Martin Luther Kingweg heeft de bestuurder geen voorrang verleend aan de bromfietser.

Per ambulance werd het slachtoffer vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waar hij overleed.

De bestuurder van de wagen verkeerde niet onder invloed van alcohol en is in het bezit van een Nederlands rijbewijs. De chauffeur beschikt over een rij toestemmingsbrief die door de afdeling Rijbewijzen is afgegeven.

Ministerie HI heeft hulp bevolking nodig in strijd tegen in valuta geprijsde producten

'Meeste klachten die wij tot nu toe ontvingen betroffen malls en bijzondere winkelzaken'


Verbazing over uitblijven klachten over huurprijzen woningen in euro's of Amerikaanse dollars


De regering is afhankelijk van hulp van de samenleving om ondernemingen te identificeren die weigeren om hun prijzen in Srd’s aan te duiden. 'Wij hebben echt de hulp van de samenleving nodig om een beeld te hebben van welke bedrijven allemaal weigeren om zich te houden aan de regels', zegt Danielle Sumpter, onderdirectrice Consumentenzaken bij het ministerie van Handel en Industrie (HI), vandaag, dinsdag 20 december 2016, in de Ware Tijd.

'De meeste klachten die wij tot nu toe binnen hebben gekregen betrof malls en bijzondere winkelzaken die zich niet hielden aan de regels. Intussen is de Economische Controle Dienst al erop uitgegaan om deze bedrijven aan te pakken. Tot nu toe gaat het soepel en de ondernemingen werken wel mee.'

Sumpter erkent, dat het ministerie niet in staat is om alle bedrijven en zakenlieden te controleren. De hulp van de samenleving zou daarom noodzakelijk zijn om de aangescherpte regels te kunnen handhaven. Ook als het gaat om het betalen van woninghuur in valuta, zou haar departement niet kunnen optreden zonder hulp vanuit het volk.

'Mensen moeten echt gebruik maken van onze meldpunten, vooral onze consumenten app. De meeste klachten krijgen wij via dat kanaal binnen', aldus Sumpter.  Zij is verrast dat er nog geen klachten binnen zijn van de burgerij over huurbetalingen in valuta. 'Er is heel veel geklaagd hierover in het verleden, maar vreemd genoeg hebben wij geen meldingen nog binnen.' 

Personeel NVB gaat in staking

Onvrede over nog niet volledig uitbetaalde eenmalige uitkering en koerscompensatie


Medewerkers van­­ het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) leggen vanaf twaalf uur vannacht het werk neer. Dit is maandag 19 december 2016 besloten en ook medegedeeld aan de directie. De actie heeft te maken met de niet volledig en met terugwerkende kracht (twk) uitbetaalde lumpsum en koerscompensatie. 

Raymond Ford, voorzitter van de personeelsbond, zegt dat er eerder dit jaar met de directie is overeengekomen om twk-gelden (lumpsum en koerscompensatie) van in totaal Srd 2.800 over te maken naar het personeel. Het geld zou in drie tranches, met ingang van oktober tot en met eind december, uitbetaald worden. Maar, het personeel heeft tot nu toe slechts Srd 1.000 ontvangen, zo bericht de Ware Tijd.

De directie is ondanks aandringen vanuit de bond, nog niet over de brug gekomen met het resterende bedrag.

Volgens Ford houdt de directie het argument op dat de Raad van Commissarissen (RvC) geen groen licht heeft gegeven om het resterende bedrag over te maken. De bondsvoorzitter zegt desgevraagd dat de RvC wel door de directie is ingelicht, voordat de overeenkomst voor uitbetaling van de twk-gelden is getekend.

Door de geplande actie kan de dienstverlening naar het publiek toe in gedrang komen. Het personeel dat gaat staken bestaat uit onder abdere controleurs en administratief medewerkers.