maandag 26 december 2016

Kritische Bisschop Choennie laat licht schijnen over Suriname in Kerstboodschap

Choennie belicht diverse vormen van schuld, maar ook Surinaamse milieuproblematiek en tekenen van hoop


Bestuurder (48) ATV verongelukt te Mamadjoeka

Man verliest controle over ATV waardoor die over de kop slaat en op de bestuurder terecht komt


De 48-jarige Carlos Avis Fernandes is gisterochtend verongelukt door een ongeval met een ATV te Mamadjoeka. Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 26 december 2016, op haar website, dat betrokkene in de ochtend op een ATV reed. 

Bij het rijden op de berm heeft hij de controle over het stuur verloren. De ATV is over de kop gegaan en op de bestuurder terechtgekomen. De man overleed ter plaatse.

Het lichaam van het slachtoffer is per vliegtuig overgevlogen naar Paramaribo en is ter obductie in beslag genomen.

Politie Nickerie zoekt sinds vrijdagavond 23 december vermiste Roepeshkoemar 'Boyke' Chatta

Man na bezoek aan feestje niet thuis gekomen

UPDATE zondagmiddag 26 december: Lichaam vermiste Chatta gevonden

Roepeshkoemar Chatta, meer bekend als Boyke, wordt sinds vrijdagavond vermist in het district Nickerie. Hij vertrok rond half acht 's avonds om naar een feest te gaan en vanaf dat moment is niets meer van hem vernomen, zo schrijft Starnieuws vanochtend, maandag 26 december 2016. 

De familie heeft zaterdag aangifte van vermissing gedaan bij de politie. De schoenen en kleding die hij die avond aanhad zijn gistermiddag gevonden in de Arnold Julenweg. Deze lagen op straat verspreid.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Regiocommandant West van het Korps Politie Suriname, Wiedjaikoemar Oedit, bevestigt dit.

Oedit zegt dat het hele gebied afgekamd is. Ook hebben ze diverse mensen gehoord die met hem gesignaleerd zijn, maar zonder resultaat. Het onderzoek is volop gaande.

Een familielid van Chatta zegt, dat hij wel op het feestje is geweest. In zijn broekzak zijn een bedankje en zijn sigaretten aangetroffen. Ook heeft hij enkele personen op het huwelijksfeest gesproken. Met die mensen hebben zij ook contact gemaakt. Hij zou als laatste met een vriend van hem, na het huwelijk, bij een supermarkt alcoholische drank gedronken hebben. De vriend heeft verklaard, dat zij daarna uit elkaar zijn gegaan en dat hij daarna niets meer van hem heeft gehoord.

Chatta woont te Paradijs in de Oostelijke polder, maar zijn kleding en schoeisel zijn in de Westelijke polder aangetroffen. De man heeft een vrouw en twee kinderen. Hij is in dienst van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, maar is uitgeleend als chauffeur bij het Zuster Dankers Centrum.

UPDATE:
Roepeshkoemar Chatta is in een irrigatiekanaal aangetroffen. Het lijk is al in verre staat van ontbinding. Dit zegt Oedit op Starnieuws. De man is in een korte broek en een t-shirt aangetroffen. Oedit zegt verder, dat het lichaam in beslag is genomen voor obductie.

Kerstboodschap minister Noersalim van Binnenlandse Zaken

'We zullen moeten werken en ons gezamenlijk inzetten voor een beter Suriname'


Komt allen tezamen,
Jubelend van vreugde,
Komt nu oh komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de vorst,
Der eng’len hier geboren.
Kom laten wij aanbidden,
Kom laten wij aanbidden,
Kom laten wij aanbidden,
Die koning.Geachte Landgenoten,

Met de tekst van dit kerstlied wordt de essentie van Kerst oftewel Kerstmis weergegeven, een feest ter herinnering aan de geboorte van Jezus Christus.

Deze Kerstoverdenking wil ik plaatsen in het licht van de beslommeringen waarmee wij als natie in dit haast afgelopen jaar mee te maken hebben gehad. Jezus werd geboren onder ongunstige omstandigheden, in een stal, maar heeft desondanks de missie die de Schepper met hem had, niettegenstaande de problemen en obstakels op Zijn pad, succesvol kunnen uitvoeren.

Als land hebben ook wij te kampen met ongunstige omstandigheden die ingrijpende effecten hebben op de uitvoering van het regeringsbeleid en daarmee ook een directe impact op het wel en wee van ons volk, zoals de afgenomen inkomsten als gevolg van ontwikkelingen op internationale markten. We kunnen met z’n allen kracht putten uit de boodschap van het Kerstfeest, een boodschap die ook terug te vinden is in andere religiën. Het kindje Jezus werd geboren om vrede op aarde te brengen en om de mensheid van haar zonden te verlossen. Het licht waarmee Hij omringd werd heeft de duisternis weggemaakt, het kwade verdreven.

Zijn komst is de uiting van de genade en barmhartigheid van de Almachtige, en geeft hoop op het eeuwige leven. Deze vrede van God die geopenbaard is met de geboorte van Christus dwingt ons tot bezinning, een bezinning die moet leiden tot een vermeerdering van goede daden en liefdadigheid. Ook dit jaar is tijdens de kerstperiode de liefdadigheid goed tot uitdrukking gekomen, onder meer door giften van kleine en grote gevers om minderbedeelden te gedenken, door kerstviering met – en verstrekking van pakketjes aan hen die daar behoefte aan hebben. Het zijn niet enkel de christelijke kerken die in de kerstperiode in beweging komen om zich dienstbaar te maken naar de volgelingen, maar ook niet-religieuze en maatschappelijke groeperingen dragen de boodschap van het Kerstfeest uit door te ondersteunen en te geven aan zij die de hulp hard nodig hebben. Geachte Landgenoten,

Kort na het Kerstfeest sluiten wij het jaar 2016 af en luiden wij het nieuwe jaar – 2017 – in. De Kerstperiode lijkt uitermate geschikt om ons te bezinnen over onze handelingen in het bijkans afgelopen jaar. Zelfevaluatie is immers een middel dat goed kan worden gebruikt om ons leven te verbeteren en een objectieve zelfevaluatie kunnen wij inzetten als de eerste stap om een succesvol 2017 te verkrijgen.

Er zijn veel uitdagingen die ons te wachten staan, maar wij kunnen niet stil blijven zitten: we zullen moeten werken en ons gezamenlijk inzetten voor een beter Suriname. De regering van de republiek Suriname is zich terdege ervan bewust dat ons volk het momenteel moeilijk heeft. Wij zien met het uitgezet ontwikkelingstraject een beter Suriname tegemoet en wij zullen als regering er alles aan blijven doen om op korte termijn een wezenlijke verandering teweeg te brengen voor allen die hier woonachtig zijn, en in het bijzonder voor de gemarginaliseerde groepen.

Namens de regering van de Republiek Suriname wens ik alle Surinamers, waar ook ter wereld, en in het bijzonder de Christelijke gemeenschap een gezegend Kerstfeest toe. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u allen alvast een Zalig uiteinde en een Voorspoedig 2017 toe te wensen.

Ik dank u.

16-Jarige (!) automobilist in Albina dodelijk verongelukt

Auto slaat door nog onbekende oorzaak over de twee kop

Twee inzittenden zijn zwaargewond afgevoerd naar St. Laurent


Bij een verkeersongeval gisteravond te Albina is een automobilist om het leven gekomen. Het zou gaan om de 16-jarige Shaqille Boi. Starnieuws bericht vanochtend, maandag 26 december 2016, te hebben vernomen, dat twee mede-inzittenden ernstig gewond zijn geraakt.

De gewonden zijn vervoerd naar St. Laurent in Frans Guyana voor medische behandeling.

Het ongeluk vond plaats op de Juliana Weyneweg. De auto waarin de drie personen zaten is over de kop geslagen. De jonge bestuurder heeft waarschijnlijk te hard gereden, zo bericht de politie later op de dag.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Sylvana Simons heeft de smaak van politiek te pakken en begint nieuwe partij Artikel 1

'DENK appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie'

DENK reageert verbaasd op vertrek Simons...


Sylvana Simons verlaat DENK en begint een nieuwe partij onder de naam Artikel 1. Ze kan zich naar eigen zeggen niet meer vinden in de koers van de partij. 'DENK appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie.' Ook Ian van der Kooye, de campagneleider, stapt op en sluit zich aan bij Artikel 1, zo berichten diverse media in Nederland en België vandaag, maandag 26 december 2016, en gisteren. 

Volgens Simons is DENK er weliswaar in geslaagd het racismeprobleem in Nederland op de politieke agenda te zetten, maar zoekt de partij onvoldoende de maatschappelijke verbinding die ze predikt. Ook op andere punten kan ze zich niet meer vinden in de partijlijn. Zo vindt ze dat DENK te veel rekening houdt met een conservatief deel van de achterban als het gaat over het agenderen van vrouwen- en homo-emancipatie.

De politieke partij DENK is 'verbaasd' over het vertrek van Sylvana Simons, zo bericht RTL Nieuws. 'Wij waren des te meer verbaasd over haar besluit omdat wij Sylvana Simons altijd de ruimte hebben gegeven om samen met ons haar idealen te verwezenlijken', schrijft de partij in een verklaring (zie hieronder).

Simons liet weten, dat ze zich bij DENK niet geborgen voelde. 'Daarin ben ik teleurgesteld', zei ze. Ze vindt onder meer dat de partij haar niet genoeg steunde nadat ze was bedreigd. Maar, zegt DENK nu, 'wij hebben alles gedaan wat binnen onze macht ligt om haar te steunen'.

De partij, die verder geen toelichting op de verklaring wil geven, zegt zich 'in roerige tijden' te hebben ingezet voor de veiligheid van Simons. 'Wij hebben haar emotioneel ondersteund en financieel gesteund. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat er passende beveiligingsmaatregelen voor haar werden getroffen.'NDP'er Abdoel positief gestemd over beeldbandproject Telesur

Project vergt investering van zo'n 115 miljoen Amerikaanse dollar 

Geld wordt geleend bij de Staat die daartoe het bedrag leent bij Chinese staatsbank EXIM


'Telesur heeft een heel goed beeld gegeven over het Nationaal Breedband Project dat zal worden uitgevoerd', aldus het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, in een reactie op Starnieuws vanochtend, maandag 26 december 2016, op de lening van 115,8 miljoen Amerikaanse dollar die de regering wil nemen bij de Export-Import Bank van China. 

Abdoel zegtm dat de ontwerpwet om de minister van Financiën te machtigen om de lening te sluiten, gewijzigd zal worden. Gebleken is dat het totale project 115 miljoen kost. Van dit bedrag zal 98 miljoen geleend worden en 17 miljoen Amerikaanse dollar zal eigen inbreng zijn van Telesur.

De commissie heeft informatie ontvangen over het project, de leenovereenkomst en een uitgebreide presentatie van Telesur. Het bedrijf heeft aangegeven wat dit project betekent voor Telesur en de ontwikkeling van de telecommunicatie in het land. Er is ook een aflossingsplan gepresenteerd. Abdoel zegt dat de informatie die de commissie gekregen heeft, uitgebreid zal worden gedeeld met de gemeenschap.

De commissie is donderdag benoemd door De Nationale Assemblee om de machtigingswet voor te bereiden voor openbare behandeling. Volgens de werkwijze die bepaald is door de commissie, zal dinsdag het vooronderzoek gepresenteerd worden aan het college. Daarna zal een openbare commissievergadering worden gehouden. Woensdag wordt de openbare plenaire vergadering belegd. 

Deze machtigingswet is de tweede in haar soort. De eerste machtigingswet was een voor een bedrag van 235 miljoen voor het Dalian 4 project. De tweede machtigingswet behelst een bedrag van 115 miljoen voor het Nationaal Breedband Project.

Abdoel stelt, dat wanneer er machtiging wordt verleend, het niet betekent dat de regering het mag gebruiken hoe zij dat wil. De lening mag slechts aangewend worden voor het goedgekeurde project. De commissievoorzitter merkt op dat Telesur heel transparant is geweest. Hij vindt het een goed project, dat het gehele land ten goede komt.

Lid Militaire politie in zijn woning bij overval door twee mannen gedood

Inbreker overleeft aanvaring met bewoner ook niet


John Noordwijk, lid van de Militaire Politie, is zondagochtend 25 december 2016 in zijn woning aan de Condorstraat in Paramaribo-Noord tijdens een schotsenwisseling met een crimineel door een kogel geraakt en overleden, zo bericht Starnieuws.

Een inbreker die in de woning van de MP'er was binnengedrongen is ook in het vuurgevecht gedood.

Noordwijk werd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd waar hij is overleden.

De Ware Tijd rept echter in haar berichtgeving niet over een schotenwisseling..... Volgens die krant is er een vermoeden, dat tijdens een worsteling op het balkon de bewoner de roofovervallers heeft gepoogd te ontwapenen waarbij 'het wapen' is afgegaan.

Het Dagblad Suriname vermeldt het volgende in haar webeditie. Noordwijk zat zondagochtend rond half vijf op het balkon van zijn woning. Op dat moment werd hij verrast door twee gewapende overvallers. Een van die mannen was gewapend met een vuistvuurwapen. Noordwijk werd onder schot gehouden, maar is gaan vechten met de gewapende man. Tijdens de schermutseling is het wapen van de overvaller vermoedelijk afgegaan, waardoor het slachtoffer in het zitvlak werd geraakt. Nadat Noordwijk was geraakt, probeerden de overvallers zich uit de voeten te maken. Het gelukte hem echter toch op de rovers te schieten. Hierdoor werd ook een van de overvallers dodelijk geraakt. De tweede overvaller is voortvluchtig.

Familie Bouterse doet z'n best om maar een zo'n sociaal mogelijk Kerst-gezicht te tonen....

Gezin Bouterse doneert Srd 50.000 aan actie Su-Aid

Organisatie haalt waarschijnlijk in de verste verte niet gewenst streefbedrag van Srd 1 miljoen


De familie Bouterse heeft met Srd 50.000 het grootste bedrag gedoneerd aan Su-Aid, zo meldt Starnieuws zondag 25 december 2016. Giwani Zeggen, voorzitter van Su-Aid, zegt in een reactie, dat de geste van het gezin van de president geholpen heeft om een redelijk bedrag op te halen. Verwacht wordt dat donaties die opgehaald zijn uiteindelijk ruim Srd 300.000 zullen zijn. De organisatie had als streefbedrag Srd 1 miljoen genoemd voor Huize Ashiana, Paraclub, Stichting Wiesje, De mantel, Blauwe Nest, Evie, Huize Albertine en Huize Majella. 

De grote zorgpunten bij deze organisaties zijn divers, van transport (rolstoelbus), een nieuwe schutting, technische middelen tot een bewegingspark.

Zeggen hoopt dat wanneer ook de donaties via de bank duidelijk zijn en nog enkele andere cheques en bedragen binnenkomen, het opgehaalde bedrag ruim boven de drie ton wordt.

Hij merkt op dat bij de overhandiging van de cheque door First Lady Ingrid Bouterse-Waldring zij aangegeven heeft dat het geld afkomstig is uit privémiddelen van het gezin van de president. Het geld voor de relatiegeschenken is gegaan naar diverse sociale instellingen. 'De ondersteuning van het staatshoofd en zijn gezin geeft nog meer legitimiteit aan de organisatie', merkt Zeggen op.

Ook ministers hebben gedoneerd, niet alleen aan Su-Aid, maar aan diverse instellingen. Zo heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën het gehele bedrag van relatiegeschenken van Srd 50.000 gegeven aan sociale instellingen. Dit had hij vorig jaar overigens ook gedaan. Daarnaast heeft hij uit eigen middelen aan vijf tehuizen Srd 13.000 gedoneerd.

Het uiteindelijke opgehaald Su Aid-bedrag zal nog worden bekendgemaakt.

Politie heeft een zesde verdachte gearresteerd in zaak pedofielenbende

27-Jarige verdachte na vakantie in Nederland bij terugkeer op J.A. Pengelluchthaven aangehouden


De politie heeft eerder deze maand een zesde verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij een pedofielennetwerk dat de politie op het spoor is, zo schrijft de Ware Tijd zaterdag 24 december 2016. De 27-jarige verdachte G.R. was op vakantie in Nederland, maar hij werd bij aankomst in Suriname op de J.A. Pengelluchthaven door agenten opgewacht. Dit bevestigt inspectrice Judith Dragtenstein, hoofd van de afdeling Mensenhandel van het Korps Politie Suriname (KPS). Zij is in deze zaak nog op zoek naar een zevende verdachte. 

R. ligt momenteel onder politiebewaking in een ziekenhuis. Kort na zijn aanhouding zou hij een nog niet nader verklaarde aanval hebben gehad, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Dragtenstein maakte begin deze maand melding van een pedofielennetwerk, dat zich richtte op minderjarige jongens via Facebook. De zaak kwam aan het rollen door een slachtoffer dat zich met zijn moeder bij de politie meldde, nadat hij uit handen van de verdachten was geglipt. De jongen vertelde, dat hij door meerdere volwassen mannen seksueel was misbruikt, waarna hij ook nog als sekswerker werd ingezet.

Na onderzoek stuitte de politie op een netwerk van mannen. Inmiddels zijn alle verdachten voorgeleid en hun gevangenhouding is met dertig dagen verlengd.

Stichting Henk Abrahams niet bekend met inhoud Wet Dierenwelzijn

Voorzitster Ashruf: 'Er is sprake van een raamwet en daarom ben ik nog niet in hoerastemming'

Ashruf weet bijvoorbeeld niet of dierproeven zijn meegenomen in de wettekst


De Wet Dierenwelzijn werd 20 december 2016 goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA). Hiermee moet een halt worden toegeroepen aan de mishandeling van dieren. Dit was ook het streven van de Stichting Henk Abrahams en de Stichting Dierenbescherming Suriname, die op 13 november 2016 een vreedzame protestdemonstratie hielden om aandacht te vragen voor de diverse vormen van dierenmishandeling. 

Cynthia Ashruf, voorzitster van Stichting Henk Abrahams, zegt zaterdag 24 december 2016, in het Dagblad Suriname, dat zij niet op de hoogte is over de inhoud van deze wet. 'Het parlement heeft zoveel wijzigingen aangebracht, waardoor wij niet weten welke versie behandeld en goedgekeurd is. We hebben de nieuwe versie reeds aangevraagd, echter hebben wij deze nog niet ontvangen.'

Ashruf is de mening toegedaan dat er hier sprake is van een raamwet, waardoor zij niet in een hoerastemming verkeert. 'De Stichting Henk Abrahams en de Stichting Dierenbescherming Suriname hebben aan de wieg gestaan bij deze wetgeving. Zo hebben wij diverse aspecten toegevoegd aan de Wet Dierenwelzijn. Op een gegeven moment heeft de DNA ons niet meer op de hoogte gesteld van het concept dat door hun gewijzigd en behandeld is.' Hierdoor weet de stichting niet of het aspect dierproeven ook is meegenomen in de onlangs goedgekeurde wetgeving.

Ashruf vindt het een kwalijke zaak,dat er tijdens de behandeling van deze wet uitlatingen zijn gedaan dat de Stichting Henk Abrahams slechts pretendeert op te komen voor de belangen van de dieren. Deze opmerking was volgens Ashruf afkomstig van NDP-parlementslid Amzad Abdoel.

'Indien Abdoel twijfels heeft over onze integriteit, mag hij te allen tijde een bezoek brengen aan onze stichting. Dat men het woord pretenderen heeft gebruikt, geeft duidelijk aan dat zij niet weten wat er op het veld gebeurt. Het zou goed zijn als hij ook eens zijn dure pak en dure schoenen uitdeed om de honden op straat te voeden', aldus Ashruf.

President Bouterse schenkt diverse sociale instellingen enveloppe met inhoud

Onder gelukkige ontvangers zijn Huize Ashiana, Betheljada, Lotjeshuisen stichting Claudia A


Firstlady Ingrid Bouterse-Waldring heeft vrijdag namens haar echtgenoot een enveloppe met inhoud geschonken aan verschillende instellingen. De overhandiging heeft op het presidentieel paleis plaats gevonden, aldus Starnieuws zaterdag 24 december 2016. Voor de president was een budget van Srd 125.000 ter beschikking gesteld ten behoeve van relatiegeschenken. 

'Ik ben constant bezig met sociale projecten. Dat doet mijn bureau. Ik ben blij dat ik ze aan jullie kan overhandigen, ik weet dat jullie het moeilijk hebben', zei Bouterse-Waldring.

De echtgenote van de president heeft aan vertegenwoordigers van zeven instellingen een enveloppe overhandigd. Het gaat om Huize Ashiana (Srd 15.000), Huize Emma (Srd 20.000), Betheljada (Srd 20.000), het Parelhuis (Srd 20.000), SOGK - Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (Srd 15.000), Lotjeshuis (Srd 20.000) en stichting Claudia A (Srd 15.000).

De first lady zei, dat de instanties heel goed werk verrichten en dat de geste een goede plek zal krijgen. Deze instellingen richten zich voornamelijk op onderwijs, vrouwen, kinderen en senioren burgers en personen met beperkingen.

'First lady, mede namens de sociale instellingen neem ik de vrijheid u heel hartelijk dank te zeggen, en onze dank door te geleiden naar de president. U weet hoe moeilijk het is en alle beetjes helpen. We zijn u en de president zeer erkentelijk dat u ons in deze zeer moeilijke tijd de helpende hand geboden hebt', zei Frank Cameron van het SOGK.

De vertegenwoordigers van het Parelhuis hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om de first lady uit te nodigen een bezoek te brengen aan de instelling. Bouterse-Waldring stemde toe en zei, dat in 2017 zij zeker aanwezig zal zijn.

Minister Dodson en SWM-directeur Oosterling ontkennen corruptiebeschuldigingen in brief anonieme SWM-arbeiders

'We moeten aanhoren van deze directeur dat hij een nagel is aan onze doodkist'

Minister Dodson: 'Ik heb de brief ook gelezen, ik betreur het, omdat het vol leugens zit, dit is smaad en laster.'


Media hebben onlangs een anonieme brief ontvangen, geschreven door ‘medewerkers’ van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) waarin enkele zware beschuldigingen geuit worden richting de directeur van de SWM, Marlon Oosterling, waarbij ook het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wordt betrokken. Het zou in deze gaan om ernstig wanbeleid, corruptie, zelfverrijking, bedreigingen, populisme, vriendjespolitiek en alle ontoelaatbare en ongeoorloofde zaken die zich binnen de SWM zouden voordoen, zo schrijft het Dagblad Suriname zaterdag 24 december 2016.

'Wij moesten onder andere aanhoren, dat als wij nu in de jaren ’80 leefden, vele van ons er waren geweest. We moeten aanhoren van deze directeur dat hij een nagel is aan onze doodkist. Deze zaken geven duidelijk aan dat deze directeur bewust bezig is, en vermoedelijk erop uit is om bepaalde van ons uit de weg te ruimen of uit de weg te laten ruimen. Wij komen letterlijk aan het werk met angst en vrees voor ons leven dat het elk moment door kan slaan. Er is zeker geen plezierig werken meer. Gezien de ernstige negatieve uitspraken en houding van deze directeur hebben vele van ons het sterkste vermoeden dat hij aan de drugs is. Gezien de SWM een alcohol- en drugsbeleid heeft, zou het op zijn plaats zijn als de regering de heer Oosterling ook laat onderwerpen aan een drugstest, volgens de SWM-regels. Wij verwachten dat hij gewoon op een willekeurige dag, vermoedelijk onder invloed van drugs, velen van ons kan neerknallen. Simpel vanwege het feit dat hij nooit rondloopt zonder zijn wapen en zijn gewapende lijfwachten. Wij zijn niet in een militaire kazerne of op een politieacademie om dit te hebben. De meeste van ons zijn letterlijk bang voor wapens, maar nu moeten wij leven en werken tussen wapens. Als er vandaag of morgen een onschuldig bloed gaat vloeien binnen de SWM, is dit letterlijk en figuurlijk voor het geweten van degenen die de heer Oosterling hier hebben benoemd tot directeur. Deze totaal ongeschikte directeur is letterlijk geen vader voor het bedrijf, maar een God die zich letterlijk niet stoort aan geen enkele geboden en verboden. Het is overduidelijk dat hij instinctief te werk gaat', staat in de brief.

Minister Regilio Dodson van NH gevraagd naar een reactie op de brief, ontkrachtte al de beschuldigingen in de brief.
'Ik heb de brief ook gelezen. Ik betreur het, omdat het vol leugens zit. Dit is smaad en laster, want de dingen zijn aantoonbaar op onwaarheid. Ik denk dat de SWM er beter op reageert.'

Oosterling aan de andere kant stelt dat hij de zaak bij de procureur-generaal heeft aangekaart en overhandigd. 'Zo zijn wij zeker dat de zaak goed onderzocht wordt. De procureur-generaal zal het voor mij onderzoeken. Wij hebben onze verdenkingen. Het zijn echt niet de werknemers die de brief hebben geschreven. Het gaat om een handjevol mensen. Als het onderzoek gestart is en blijkt dat het zo is, dan liggen de gevolgen daar', aldus Oosterling.

Daar de zaak aan het Openbaar Ministerie is overgedragen, wenst de directeur niet vooruit te lopen met uitspraken. De minister is blij dat de zaak bij de procureur-generaal beland is, waardoor er mogelijk duidelijkheid komt in de zaak.

Parlement behandelt 28 december machtigingswet voor staatslening voor Telesur

Telesur wil met de vele miljoenen investeren in haar breedbandproject


De Nationale Assemblee zal woensdag 28 december tijdens een openbare vergadering de machtigingswet behandelen voor de lening van 115,8 miljoen Amerikaanse dollar die bestemd is voor Telesur. De minister van Financiën moet worden gemachtigd, omdat het leningenplafond zal worden overschreden. De vergadering wordt op de valreep gehouden, zo schrijft Starnieuws zaterdag 24 december 2016. 

De commissie vergadert morgen, dinsdag, in het openbaar. De commissie van rapporteurs bestaat uit Amzad Abdoel (NDP), Asiskumar Gajadien (VHP), Jennifer Vreedzaam (NDP), Gregory Rusland (NPS), Rossellie Cotino (NDP), William Waidoe (Pertjajah Luhur) en Wendel Asadang (NDP).

Het geld wordt geleend bij de Chinese Export Import Bank. Telesur heeft jarenlang geen investeringen gepleegd. Een breedbandproject zal landelijk worden uitgevoerd, want de behoefte aan snelle internetverbindingen is groot, heeft het bedrijf eerder meegedeeld.

De Chinese telecom/ICT-reus Huawei is bereid gevonden om het 'National Broadband Plan 2016-2020' dat door Telesur ontwikkeld is, uit te voeren. De lening wordt aangegaan voor twintig jaar.