donderdag 22 juni 2017

'Kinderhuis Arya Dewaker heeft Srd 311.000 gereserveerd voor renovatie jongenstoiletten'

'Ik wil een ieder uitnodigen om te gaan kijken hoe de jongenstoiletten eruit zien'


De noodklok die door Stichting Maharshi Dayanand Kinderhuis onlangs werd geluid ten aanzien van de sluiting, heeft de minister Gillmore Hoefdraad van Financiën dinsdag naar het rijk der fabelen verweten. In De Nationale Assemblee (DNA) heeft Hoefdraad, namelijk na een kijkje in de boekhouding genomen te hebben, geconstateerd dat deze stichting tot september 2017 geen dringende ingreep nodig heeft vanuit de overheid. 

Hij deelde mee, dat de stichting in het bezit is van Srd 489.631, waarvan Srd 311.000 tot de liquide middelen behoort.

Soenderpersad Hanoeman, secretaris van het hoofdbestuur van Arya Dewaker, vindt dat de minister heel naïef handelt. 'Daarom zitten we de dag van vandaag in een bodemloze put, want een goede manager gaat altijd voor een reserve. Wij runnen al 84 jaren dit kindertehuis. Hieruit hebben we geleerd dat we altijd een appeltje voor de dorst moeten bewaren. Als de minister weet dat we geld hebben, dient hij ook te weten waarvoor dat geld bestemd is. Deze regering is begonnen met 1.2 miljard Amerikaanse dollar welke door de regering Venetiaan was opgespaard voor slechte tijden. En binnen 5 jaren hebben de huidige machthebbers alles verbrast. Als zij het goed hadden gemanaged, zou het land niet in zo een situatie terechtkomen; wij gaan heel anders om met onze reserve', aldus de secretaris vandaag, donderdag 22 juni 2017, in het Dagblad Suriname.

In het kindertehuis wonen 40 kinderen. Naar zeggen van de secretaris is het bedrag van Srd 311.000 gereserveerd voor de sanitaire voorzieningen voor de jongens.

'Ik wil een ieder uitnodigen om te gaan kijken hoe de jongenstoiletten eruit zien. Wij hebben de toiletten van de meisjes in orde gemaakt en dat was al een enorme investering van Srd 250.000; het gaat om 12 toiletten en 12 badkamers voor de meisjes.'

Doordat kosten voor levensonderhoud de pan zijn uitgevlogen, was het bestuur van Arya Dewaker genoodzaakt om dit project voor de jongens aan te houden om zodoende de maandelijkse vaste lasten te kunnen betalen. 'We kunnen nog 6 maanden zo verder, maar daarna?'

Hanoeman beklemtoont dat de noodklok slechts was geluid om de overheid tot actie te brengen, want zonder dergelijke kreten is alles aan dovemansoren gerichtd. Volgens de secretaris is de subsidie wettelijk vastgelegd. 'De overheid moet niet kijken wat onze reserve is; ze moet ons de subsidie geven!'

Hanoeman vindt dat Hoefdraad de verdubbeling van de vaste lasten (personeel, voeding, nutsvoorzieningen, onderhoud, enzovoorts) als gevolg van de economische malaise geheel uit het oog verliest.

Assembleeleden tegenover elkaar in discussie over voedselpakketten

Bee (ABOP): 'Geen pakketten, maar extra bedrag bovenop financiële steun sociaal zwakkeren'


Afonsoewa (NDP): 'Net zoals er vrees is dat pakketten kunnen verdwijnen, kan dat ook met geld'


De voorzitster van de vaste commissie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) in De Nationale Assemblee, Silvana Afonsoewa (NDP), heeft liever voedselpakketten voor mensen die daarvoor in aanmerking komen, in plaats van geld. Haar ABOP-collega-parlementariër Marinus Bee daarentegen wil juist het omgekeerde, zo bleek dinsdag in het parlement, aldus vandaag, donderdag 22 juni 2017, de Ware Tijd. Bee stelt voor dat er een extra bedrag wordt gestort bovenop de financiële steun die sociaal zwakkeren al ontvangen, 'omdat het systeem van voedselpakketten corruptiegevoelig is'.

'Geef de sociaal zwakkeren een koopkrachtinjectie zoals die van ambtenaren en de gelijkgestelden. Dan kunnen zij het geld naar eigen inzicht uitgeven. Als je iemand een voedselpakket geeft, heeft diegene geen geld voor transport of om nutsvoorzieningen te betalen. We leren niet uit het verleden. Pakketten verstrekken gaat altijd gepaard met corruptie. Er zijn structuren bij SoZaVo en geld is makkelijker te controleren', zegt Bee.

Afoensoewa: 'Je hebt mensen die de voedingsmiddelen hard nodig hebben. Geld wordt meestal niet goed geïnvesteerd. Net zoals er vrees is dat pakketten kunnen verdwijnen, kan dat ook met geld ook gebeuren.'

Ze zegt dat na evaluatie anders kan blijken, maar tot nog toe is zij voorstander van voedselpakketten. De regering heeft Srd 33 miljoen uitgetrokken voor voedselpakketten. De helft van het bedrag zal daadwerkelijk hieraan besteed worden en het ander deel gaat naar de importeurs van de goederen en medewerkers die betrokken zijn bij dit project. 'De politiek hoeft niet weer vrienden te accommoderen middels het inkopen van pakketten', zegt Bee.

Sunil Oemrawsingh: 'Bouterse is voorbarig om geen politiek asiel te verlenen aan 16 Cubanen'

'Hoe kan president, nog voordat status van de mensen is vastgesteld, een besluit nemen dat ze worden uitgezet?'


'President Desi Bouterse is voorbarig met zijn besluit om geen politiek asiel te verlenen aan de zestien Cubanen die een aanvraag hebben ingediend. Het staatshoofd zou eerst het resultaat van het onderzoek naar de juridische status van deze mensen moeten afwachten', zegt mensenrechtenactivist Sunil Oemrawsingh vandaag, donderdag 22 juni 2017, in de Ware Tijd.

'Dat onderzoek is aan de gang en indien de werkelijke status bekend is en blijkt dat het om illegalen gaat zullen zij worden uitgezet naar het land van herkomst', zei de waarnemende minister van Buitenlandse Zaken Ferdinand Welzijn, dinsdag in het parlement. Hij reageerde op vragen van DOE-fractieleider Carl Breeveld.

Oemrawsingh, voorzitter van mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982, vindt de reactie van de bewindsman nog 'aanvaardbaar'.

'Hoe kan de president, nog voordat de status van de mensen is vastgesteld, een besluit nemen dat ze worden uitgezet?', vraagt hij zich af.

Naast onderzoek of de vreemdelingen hier illegaal verblijven moet worden vastgesteld of er gegronde vrees voor vervolging op Cuba is, onder meer wegens hun godsdienst, seksuele oriëntatie of politieke overtuiging. Onderzoek naar dergelijke gevallen beperkt zich niet alleen daartoe. Ook dient te worden nagegaan of de aanvragers risico lopen op marteling, onmenselijke of vernederende straf, of voor hun leven moeten vrezen, zegt de activist.

Stichting 1 Voor 12 levert 6e sociale woning af in Paramaribo

Vicepresident Ashwin Adhin overhandigt sleutels aan bewoonster Shakuntala Debidien

(Bron foto: Stichting 1 Voor 12)
Voorzitter Vismale heeft bouw mogelijk gemaakt door persoonlijk fors financieel bij te springen.... - Aannemers lieten het afweten


Mevrouw Shakuntala Debidien en haar zoon hoeven niet langer op een mensonwaardige wijze te wonen, nu zij vanaf vandaag, donderdag 22 juni 2017, kunnen wonen in een woning, opgezet door stichting 1 Voor 12. Vicepresident Ashwin Adhin heeft namens de stichting de feestelijke sleuteloverdracht gedaan aan mevrouw Debidien, zo meldt 1 Voor 12 in een persbericht.

De stichting 1 voor 12 heeft middels donaties vanuit de samenleving kunnen bewerkstelligen, dat een woning voor mevrouw Debidien is gebouwd. De kosten voor het bouwen en opzetten van de woning bedroegen Srd 105.000. De bouw van de woning heeft drie maanden geduurd. De stichting heeft er eveneens ervoor gezorgd dat het huis volledig gemeubileerd aan mevrouw Debidien is afgestaan. 

Voorheen sliep de zoon in een kapotte bus en de moeder in een bouwvallig optrekje zonder adequate sanitaire voorzieningen. Enkele maanden geleden deden zij een oproep in het bekende televisieprogramma 1 Voor 12 om hulp waarna er positief op gereageerd is vanuit het Surinaams bedrijfsleven.

De bouw van de woning is echter niet over rozen gegaan. Enkele aannemers hebben het laten afweten en hebben zich niet aan hun afspraken gehouden waardoor de voorzitter van de stichting, Louis Vismale, genoodzaakt was zelf naar middelen op zoek te gaan. 'Ik heb zelf twee persoonlijke leningen genomen bij GODO en de Surinaamse Bank, om een bijdrage te leveren zodat dit huis er kan staan', zei Vismale. Hij deed daarom een dringend beroep op zijn gehoor om erop aan te dringen de stichting op de subsidielijst te plaatsen.

De vicepresident haalde aan dat hij vanaf zijn 17e met sociaal werk bezig is. 'Ik ben niet hier als vicepresident, maar als persoon. Een natie is een cultureel concept en de staat is een politiek concept; laten we proberen om toch via de staat subsidie te krijgen zonder te tornen aan de sociale bewogenheid van de samenleving', zei Adhin.

Een zeer blije mevrouw Debidien en zoon hebben hun dank uitgesproken aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd dat zij vandaag in hun nieuwe woning kunnen trekken.

Vismale stelt, dat dit huis de 6e complete woning is welke de organisatie sinds haar bestaan heeft kunnen realiseren voor sociaal zwakkeren in Suriname.

Er is nog een sociaal zwakkere wiens woning volledig is afgebrand voor wie de stichting eveneens bezig zal zijn om een huis te bouwen. Door in aanmerking te komen voor subsidies kan er op een structurele wijze invulling worden gegeven aan dit soort noodsituaties, aldus Vismale.

Illegale goudzoekers vallen werknemers aan van Rosebel/IAmGold

Drie werknemers Rosebel /IAmGold gewond geraakt


- Politie moet waarschuwingen lossen:  illegale goudzoeker in een been geraakt
- Enorme schade toegebracht aan materieel goudmijn


Drie werknemers van Rosebel/IAmGold zijn gisteren gewond geraakt, nadat zij werden aangevallen door illegale goudzoekers. De politie heeft waarschuwingsschoten moeten lossen, waarbij een illegale goudzoeker in een been werd geraakt. De vier gewonden zijn opgenomen in een ziekenhuis. Daarnaast is er enorme schade toegebracht aan materieel van de goudmijn (zie foto's: met dank aan Starnieuws). 

Sharmila Jadnanansing, 'Director Legal and Corporate Affairs' van Rosebel, zegt vandaag, donderdag 22 juni 2017, in een reactie op Starnieuws, dat de emotionele en materiële schade enorm is. De medewerkers van het bedrijf zijn in hun gelaat geraakt door scherven. Er is ook met stenen naar hen gegooid. Zij hebben oogletsels opgelopen.

Het ging om ruim honderd agressieve illegale goudzoekers, die ook gewapend waren.

Toen de security van het bedrijf de illegalen ontdekte, werd meteen de politie gealarmeerd. Ook de Commissie Ordening Goudsector, die daar een post heeft, was ter plekke.

Voordat er echter versterking was, werd brandgesticht in productiemachines en andere objecten. De cabine van een graafmachine is compleet uitgebrand. Het vernietigen van de belangrijke machines betekent ook een terugval van de productie. 'Het gaat om speciale machines. Er staat niet een andere klaar om ingezet te worden', aldus Jadnanansing. De materiële en productieschade worden nog opgemaakt.

De maatschappij heeft politieversterking gevraagd. Dit is ook gehonoreerd. Met de regering zal worden nagegaan welke structurele maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid van medewerkers en het bedrijf te garanderen.

Niet bekend is wat de ruim honderd agressieve illegale goudzoekers heeft bezield om op deze gewelddadige wijze tekeer te gaan....

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Peruaanse minister van Financiën Thorne neemt ontslag

Thorne zou druk hebben uitgeoefend op ambtenaren om controversieel luchthavenproject goed te keuren


De Peruaanse minister van Financiën heeft woensdag ontslag genomen onder druk van beschuldigingen, dat hij druk zou hebben uitgeoefend op ambtenaren om een controversieel luchthavenproject goed te keuren, een dreun voor president Pedro Pablo Kuczynski die een nieuwe impuls wilde voor de krimpende economie van de Zuid-Amerikaanse natie. Alfredo Thorne's ontslag kwam nadat het door de oppositie gecontroleerde congres had gestemd om de voormalige Wall Street-bankier te berispen.

Thorne werkte voor de Wereldbank en JP Morgan Chase en werd gezien als een ster in Kuczynski's kabinet van buitenlandse-opgeleide technocraten. Maar. analisten zeggen dat zijn politieke onervarenheid hem de das heeft omgedaan.


De beschuldigingen die tot zijn ontslag leidden komen voort uit het lek van een geheime geluidsopname waarin Thorne gehoord kon worden die een topambtenaar een grotere begroting aanbiedt als hij plannen om een nieuwe luchthaven in de buurt van Cusco te bouwen zou goedkeuren.


(Red. De Surinaamse Krant/The Associated Press/Twitter/El Comercio)

Geldboete in Chili door rechter opgelegd aan zeven Boliviaanse douaniers en twee militairen

Veroordeelde Bolivianen worden binnen 30 dagen Chili uitgezet

(Bron foto: Agencia Boliviana de Informacion)

De negen Boliviaanse ambtenaren die in Chili worden vastgehouden zijn woensdag beschuldigd van smokkel, diefstal met intimidatie en illegaal wapenbezit en hun uitzetting wordt binnen 30 dagen verwacht. Bolivia heeft de beschuldigingen verworpen en verklaard dat de Chileense politie naar haar grondgebied ging en de ambtenaren arresteerde terwijl zij een dagelijkse operatie tegen smokkel uitvoerden, zo meldt donderdag 22 juni 2017 TeleSUR.


Isabel Peña, de rechter van de Toezichthoudende Rechtbank van Pozo Almonte, kondigde de beslissing aan, aldus het Boliviaanse Informatiebureau. Ze kregen ook een boete van 50.000 dollar opgelegd die betaald moet worden voordat ze het land verlaten. Na hun uitzetting zullen zeven ambtenaren gedurende een periode van tien jaar niet naar Chili mogen terugkeren. De overige twee militaire officieren zullen 20 jaar niet kunnen terugkeren, omdat ze schuldig zijn bevonden aan illegaal wapenbezit.

Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar gevangenisstraf voor de twee Boliviaanse militaire officieren en zeven douaneambtenaren voor vermeende overval en intimidatie en illegaal wapenbezit. De negen Bolivianen werden op 19 maart aangehouden toen zij tijdens een grensincident betrokken waren bij anti-smokkelwerkzaamheden. Drie dagen later werden ze in hechtenis genomen.

Op 15 juni veroordeelde de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken, Fernando Huanacuni, de 'onrechtvaardige en willekeurige' detentie van zijn ambtenaren bij de Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, en verwierp de beschuldigingen. 'Ik wil de verontwaardiging van mijn regering herhalen', zei Huanacuni tijdens de vergadering en voegde toe dat de gedetineerden 'ambtenaren zijn die zich inzetten voor de bestrijding van smokkel'.


De Boliviaanse diplomaat vroeg Chili ook om de 'onmiddellijke vrijlating' van de negen ambtenaren. Bolivia's president Evo Morales zei op 20 maart dat er een 'ontvoering' van zijn landgenoten was en had hun vrijlating geëist.
(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR)

Universal Americas Line start vaart naar Latijns-Amerika en Caribisch gebied

UAL gaat ook varen tussen Houston (VS) en Paramaribo


Universal Americas Line, onderdeel van de Universal Africa Lines (UAL) Alliance, heeft een dienst gelanceerd op Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, vertrekkend uit de Amerikaanse Golf met de eerste vaartzeil gepland voor medio juli, zo bericht vandaag, donderdag 22 juni 2017, onder andere. Heavyliftpfi.com.

UAL verwacht een groei van opkomende markten in de regio en biedt directe maandelijkse afvaarten naar en van Houston naar Mexico, Trinidad & Tobago, Guyana, Suriname, Colombia en Brazilië, evenals andere Latijns-Amerikaanse of Caribische landen die zich aandienen.

'We zien de noodzaak om te helpen bij het voldoen aan de toenemende vraag van klanten naar een alternatieve carrier die zich in de afhandeling van breakbulk en projectlading op dit gebied bezighoudt', aldus Roger Jungblut, voorzitter van de UAL-groep.

De eerste vaart maakt gebruik van het algemene vrachtschip UAL Lobito (zie foto - Bron: UAL), die zowel container- als breakbulkdiensten aanbiedt.

Vicepresident Ecuador ontkent links met Odebrecht-corruptiezaak

Jorge Glas: 'Er is geen enkel bewijs tegen mij, ik heb niets te verbergen, mijn handen zijn schoon'


De vice-president van Ecuador, Jorge Glas, heeft woensdag 21 juni 2017 ontkend links te hebben met de corruptiezaak van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht, dat wordt onderzocht van omkoping van overheidsdiensten in 12 landen in ruil voor contracten. 'Er is geen enkel bewijs tegen mij. Ik heb niets te verbergen, en mijn handen zijn schoon', zei Glas tijdens een openbare hoorzitting voor het fiscaal comité van het parlement van Ecuador. In een hoorzitting, die bijna drie uur duurde, zei Glas dat hij nooit deel uitmaakte van Odebrecht-contracten.

'Ik roep publiekelijk een staatsminister of een publieke bedrijfsmanager op om te zeggen of Glas ooit de telefoon heeft opgepakt om iets te vragen tijdens een contractproces', zei hij.

Glas, die dit jaar de 'running mate' was van president Lenin Moreno tijdens hun winnende presidentiële verkiezingscampagne, riep in de hoorzitting op om zijn politieke geschiedenis te bezien. Hij was ook vicepresident van voormalig president Rafael Correa tussen 2013 en 2017.

Het Odebrecht-corruptieschandaal is in december in Ecuador aan het licht gekomen, toen het Amerikaanse ministerie van Justitie onthulde, dat het Braziliaanse bedrijf tussen 2007 en 2016 33,5 miljoen Amerikaanse dollars heeft betaald aan ambtenaren in Ecuador in ruil voor contracten voor het bouwbedrijf.Tijdens het verhoor woensdag zei Glas dat in mei een oproep werd gedaan aan alle ambtenaren en leidinggevenden van publieke bedrijven tijdens de Correa-regering en voorgaande regeringen om hun financiële gegevens te onthullen, vanaf 1987 toen Odebrecht in Ecuador begon te werken. Hij zei dat hij de oproep sterk onderbouwde en voegde eraan toe dat 'iedereen wordt onderzocht, niemand staat boven de wet'.

(Red. De Surinaamse Krant/Xinhua/Twitter)

Staatsolie sluit productiedelingscontract voor Blok 59 met Exxon Mobil, Hess en Statoil

'Als deze bedrijven bij ons gaan exploreren, komen we steeds dichter bij onze offshore ontdekking'


Staatsolie Maatschappij Suriname NV en het consortium bestaande uit Exxon Mobil (Texas, VS), Hess (New York, VS) en Statoil (Stavanger, Noorwegen) hebben overeenstemming bereikt over een productiedelingscontract voor Blok 59 offshore Suriname. Staatsolie-directeur Rudolf Elias is ingenomen met dit gegeven, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 22 juni 2017.

Exxon Mobil en Hess zijn volgens Elias de bedrijven die in Guyana meer dan twee miljard vaten aan reserves hebben gevonden. 'En Statoil is een van de grootste spelers in de wereld.'

(Bron: opportunities.staatsolie.com)


Exxon Mobil heeft twee jaar geleden enorme oliereserves ontdekt in het offshore gebied van Guyana. De vondst in het Liza I olieveld, 193 kilometer verwijderd van de Guyanese kust, was een ontdekking op wereldniveau. De reserves worden geschat op 1,3 miljard vaten.

In april dit jaar zijn weer, vergelijkbare, oliereserves ontdekt in hetzelfde Stabroek exploratieblok, dat 26.800 vierkante kilometer groot is. Hess Guyana Exploration Ltd. bezit 30% van dit blok en Exxon 45%. Voor Elias is de overeenstemming met dit consortium meer dan positief. 'Als deze bedrijven bij ons gaan exploreren, komen we steeds dichter bij onze offshore ontdekking.'

Met Statoil is tegelijkertijd een akkoord bereikt voor Blok 60. De blokken zijn toegekend aan het consortium en Statoil als resultaat van Staatsolie’s Open Door Policy Offshore Suriname. Staatsolie meldt, dat partijen de contracten uiterlijk in de tweede week van juli 2017 verwachten. Op 15 september 2017 zal de Open Door Policy Offshore Suriname worden heropend en krijgen geïnteresseerde bedrijven nog een kans om voorstellen in te dienen voor het open offshore-areaal, zo meldt Staatsolie dinsdag 20 juni op haar website.

Overlast van storm Bret op Curaçao is meegevallen

Daken van twee huizen op Bándabou bijna geheel weg geblazen, 17 bomen omgewaaidDe overlast van tropical wave Bret is meegevallen. Dat zeggen meerdere hulpverleners vandaag, donderdag 22 juni 2017, in het Antilliaans Dagblad. Dinsdagavond, toen Bret het eiland passeerde, is een harde wind gemeten van gemiddeld 45 tot 60 kilometer per uur. Er was een uitschieter van 90 kilometer per uur bij Seru Kokori, zo laat de regering weten.

Op Bándabou zijn de daken van twee huizen bijna geheel weg geblazen, aldus brandweercommandant Elvin Regina. 'Wij hebben vanaf dinsdag 20.30 uur tot en met woensdag overdag 39 meldingen binnengekregen. Bij een huis op Zumbu en bij Dokterstuin is het dak bijna geheel weg gewaaid. Er zijn ook 21 meldingen binnen gekomen van mensen die minder ernstige problemen hebben gehad', zo meldt de commandant.

'De brandweer heeft onder ander een taphole geplaatst. Wij kunnen slechts voor een tijdelijke oplossing zorgen. De bewoners van de getroffen huizen moeten daarna zelf aan de slag, maar dat gebeurt ook wel.' In totaal zijn er 17 bomen omgevallen. Op 28 plaatsen hingen er stroomkabels los met vonkjes. De politie heeft dinsdag in totaal 45 verzoeken voor assistentie ontvangen tussen 21.15 en 23.10 uur.

Half augustus start opbouw extra verdieping op Marriott Hotel Curaçao

Vierde, nieuwe, etage krijgt 86 kamers


De renovatie van het Marriott Hotel gebeurde tot nu toe vooral achter de schermen. Maar nu de bouwvergunning binnen is, gaat het dak eraf en wordt half augustus begonnen met de opbouw van een extra verdieping. Dat verwacht projectmanager Ben van de Klok, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 22 juni 2017.

De nieuwe eigenaar Piscamar Beach Resort wil het aantal kamers uitbreiden van 248 naar 334. Op de drie bestaande etages komt een vierde etage met 86 kamers.

De bouwvergunning voor de uitbreiding werd volgens Van de Klok in september 2016 aangevraagd. 'Begin deze maand konden we de vergunning ophalen en hebben we direct materialen besteld in Europa.' Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘gasbetonelementen’. Die zullen worden gebruikt in plaats van beton en blokken. Het prefab-systeem met gasbeton bestaat uit licht materiaal dat de bestaande constructie niet te veel belast, maar sterk genoeg is om wanden en vloeren te dragen. De bestelling wordt half juli verscheept.

COL sluit harde actie crècheleidsters niet uit

Bond is ontevreden over wijze waarop carrièremogelijkheden worden bedreigd


De Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) waaronder de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) valt, sluit niet uit dat het rustige karakter van de staking van de crècheleidsters wordt aangepast. De vakorganisatie houdt vandaag, donderdag 22 juni 2017, een protest algemene ledenvergadering, meldt de Ware Tijd. 

Voor de tweede keer deze week is de president per brief verzocht te bemiddelen om escalatie te voorkomen.

In een schrijven aan de media spreekt de federatie van een uitgelokte actie. De bond is ontevreden over de wijze waarop carrièremogelijkheden worden bedreigd, over studiemogelijkheden, achterblijvende benoemingen en bevorderingen. Wat dit laatste betreft zijn de ogen vooral gericht op de 32 opgeleide groepsleidsters.

Er wordt gesproken van 'een invasie van nieuwe krachten in de crèches'. Ook bestaat ongerustheid over de ophanden zijnde wijziging binnen de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches.

De COL spreekt van een publiciteitsoffensief doordat de regering het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, afdeling Categoriaal Maatschappelijk Werk, de brief van 18 juni aan de president heeft laten beantwoorden. Het COL-bestuur beschouwt de beantwoording als niet werkbaar.

Tariefsverhoging van 40% bus- en boothouders schoolvervoer en voor NVB

Organisatie van Bushouders had 136% verhoging gevraagd...

Bestand van trajecten wordt opgeschoond; Staat geeft nu geld uit voor trajecten waar geen bussen rijden


Bus- en boothouders die leerlingen en leerkrachten vervoeren en die van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) krijgen voorlopig een tariefsverhoging van 40 procent. De verhoging gaat eind augustus in. Dat staat in een principeovereenkomst die gisteren is getekend door Kenneth Themen, voorzitter van Organisatie van Bushouders (OBS) en minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C). Daarin staat dat partijen door zullen onderhandelen, totdat partijen helemaal tevreden zijn, aldus vandaag, donderdag 22 juni 2017, de Ware Tijd.

Raoul Swedo, hoofdvoorlichter van OWT en C, zegt dat het niet bekend is wanneer de OBS en het ministerie hiervoor weer om de tafel zullen zitten.

Verder staat in de overeenkomst, dat de verhoging met terugwerkende kracht zal worden uitbetaald vanaf 1 mei 2016. Dat zal uiterlijk 31 december in kavels betaald worden.

De OBS staat ook op een lijn met de overheid over de opschoning van het bestand van trajecten. De staat geeft geld uit voor trajecten waar geen bussen rijden. OBS-secretaris Radjesh Orie bevestigt dat de transporteurs een voorlopige aanpassing krijgen, maar hij wil hierover niet veel uitweiden, omdat dat besproken zal worden in een algemene ledenvergadering. 'We willen al twee jaar een verhoging en het bestuur kan zich voorlopig vinden in deze verhoging', zegt Orie.

De bushoudersorganisatie had 136% verhoging gevraagd. Ze had vrijdag nog even actie gevoerd, waardoor het schoolvervoer evenals transport van het NVB was lamgelegd. Men was het niet eens met het tariefvoorstel van de overheid, omdat ze dit te laag vinden.

Gepensioneerden uit overheidsdienst ontvangen in juli Srd 100

BBGO vindt dat haar leden recht hebben op de koopkrachtversterking van Srd 375


Gepensioneerden uit overheidsdienst zullen in juli Srd 100 in juli ontvangen. Dat bericht vandaag, donderdag 22 juni 2017, de Ware Tijd te hebben vernomen 'uit bronnen'. De Srd 100 is een deel van de Srd 800 uit het tegoed dat ze bij de overheid hebben. Het ging totaal om Srd 1.000, maar in mei hebben de oud-landsdienaren hiervan Srd 200 gekregen.

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft onlangs een gesprek met minister Hoefdraad van Financiën gevoerd. Zij wil weten of ze in aanmerking komt voor de koopkrachtversterking van Srd 375, zoals de ambtenaren die in mei hebben geïnd. Ze meent dat ze volgens het Staatsbesluit over welvaartsvast pensioen hierop recht hebben.

Renate Wouden, voorzitster van BBGO, wil nog niets zeggen over het resultaat van de gesprekken met de bewindsman. De bond heeft vandaag een algemene ledenvergadering, deze kwestie wordt dan onder andere besproken.

President Bouterse beweert niet te begrijpen waarom malversaties niet onderzocht worden door OM

Mathoera (VHP): 'De president zoekt drogredenen om niet op te treden'


President Desi Bouterse begrijpt ook niet waarom malversaties die geconstateerd worden, niet onderzocht worden door het Openbaar Ministerie. Hij zal op aandringen van De Nationale Assemblee en regering met gepaste diplomatie de aandacht daarvoor vragen van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Dit antwoord gaf de president dinsdag op herhaalde vragen van Assembleelid Carl Breeveld (DOE) over de CLAD-rapporten (Centrale Landsaccountantsdienst) die maar blijven liggen. 

Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera zegt vandaag, donderdag 22 juni 2017, in een reactie op Starnieuws, dat de president drogredenen zoekt om niet op te treden.

'De opgegeven argumenten van de president zijn drogredenen, waarom hij niet kan optreden. Overigens vind ik, dat de president constant argumenten zoekt, waarom dingen niet kunnen. De verantwoordelijkheid van een president is zoeken naar manieren om het wel te laten gebeuren, zeker als beheerder van het geld van het volk. Hij is de leider en hij heeft de hoogste macht in het land. Als hij niet kan, wie gaat het dan wel kunnen?', vraagt ze zich af.

'De president moet lef en commitment demonstreren bij het aanpakken van corruptie.Verwijzen naar instituten en doen alsof hij niet weet waarom het niet gebeurt, is een demonstratie van gebrek aan lef. Daar heeft het volk niets aan, meent zij. De samenleving heeft juist in deze crisis bescherming nodig, zodat het gestolen geld terugkomt in Staatskas. Sterke commitment van het hoogste gezag is noodzakelijk om anticorruptie beleid te maken en uit te voeren.'

De president moet volgens Mathoera nu tonen, dat hij artikel 148 van de Grondwet goed gebruikt om het volk te beschermen. Dit artikel geeft aan dat de regering het algemeen vervolgingsbeleid bepaalt. 'Laat de regering beleid maken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de opsporing en vervolging van alle corrupte politici en ambtenaren, ongeacht wie ze zijn. Dat is pas een toffe president. De beste manier om corruptie aan te pakken is transparantie, waarbij informatie beschikbaar is, zodat controleorganen, media en samenleving kunnen beoordelen of middelen goed zijn gebruikt. Die informatie wordt bewust niet gedeeld. Men blijft vaag', aldus Mathoera.

'Ik kan mij best voorstellen dat het lid Breeveld zich ergert aan een aantal zaken. Ook wij fronsen onze wenkbrauwen', zei Bouterse. Hij sprak eerder met minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer over malversaties die de regering geconstateerd heeft bij onder andere de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De zaak is uitgezocht, de rapporten zijn uitgebreid en zijn gestuurd naar diverse instanties die deze moeten behandelen.

De president zei dat het gaat om scheiding der machten, waardoor hij zorgvuldig zijn bewoordingen moet kiezen.

Breeveld merkte op, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën openheid van zaken heeft gegeven over de stichtingen Betheljada en Maharishi Dayanand. In deze lijn moet de minister ook aangeven wat er met de CLAD-rapporten gebeurt. Ook over Carifesta moet hij man en paard noemen. Hij moet aangeven hoe het komt dat veertig laptops en 29 airco's niet te achterhalen zijn. Waarom zijn mensen niet uitbetaald, terwijl er ruim Srd 39 miljoen is uitgegeven. De minister moet ook helder zijn over deze zaken.

Aanwijzingen dat schot zit in vrijlatingsproces ontvoerde journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender

Aan belangrijkste voorwaarde ELN voor vrijlating lijkt te zijn voldaan: Leger trekt zich terug uit gebied


In Colombia zijn er nieuwe aanwijzingen dat er schot zit in het vrijlatingsproces van de ontvoerde Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender. Volgens diverse bronnen in de stad Cucuta is er een missie van de katholieke kerk op weg om afgezanten van de linkse rebellengroepering ELN te ontmoeten, 

De reddingsmissie zou zijn vertrokken vanuit de gemeente Convención, midden in de jungle ten noorden van de stad Cucuta.

Het bergachtige bosgebied, zo’n zeshonderd kilometer ten noordoosten van Bogotà, wordt al decennialang gecontroleerd door het linkse guerrilla-leger.

Als de tv-makers Bolt en Follender zich inderdaad in Convención bevinden, dan hebben ze sinds hun ontvoering afgelopen vrijdag een flinke jungletocht afgelegd. De gemeente El Tarra, waar ze voor het laatst werden gezien, is vele tientallen kilometers verderop. Rebellen gaan doorgaans te voet, te paard of op motoren door het bosgebied.

Aan de belangrijkste voorwaarde van de ELN voor een vrijlating lijkt inmiddels te zijn voldaan. Het Colombiaanse leger zou zich hebben teruggetrokken uit het gebied. 'Niemand zit te wachten op een ongelukkige confrontatie tussen leger en rebellen, waarbij ook ontvoerden geraakt kunnen worden', stelt een lokale journalist in Cucuta, die al meerdere vrijlatingen vanuit de jungle heeft meegemaakt.Er is een filmpje opgedoken waarin te zien is dat Derk Bolt en zijn cameraman in Colombia aan het filmen zijn. Waarschijnlijk zijn dit de laatste beelden voordat ze verdwenen:


https://noticias.caracoltv.com/colombia/expectativa-en-norte-de-santander-por-eventual-liberacion-de-periodistas-holandeses

COLOMBIA
7:45 PM - 21 DE JUNIO DE 2017

Expectativa en Norte de Santander por eventual liberación de periodistas holandeses


Por: 
Noticiascaracol.com
Noticias Caracol obtuvo imágenes de los comunicadores en Cúcuta, antes de que fueran secuestrados en la zona del Catatumbo.
El periodista Derk Johanes Bolt y su camarógrafo Eugenio Ernest Marie desarrollaron su trabajo inicialmente en la capital nortesantandereana y luego siguieron su agenda en Tibú y El Tarra pero allí fueron retenidos, según defensores de derechos humanos, por el ELN.
“Lo que hemos podido verificar como Veeduría de Derechos Humanos es que los periodistas si se encuentran en poder de la guerrilla del ELN. Información de inteligencia se tiene de que alias ‘Milton’ es el que tiene retenido secuestrados a estos periodistas”, indica Diego Villamizar, presidente de la veeduría.
Afirma que la liberación se ha demorado por operaciones militares pero que ya está lista una comisión humanitaria integrada por personeros del Catatumbo y la Defensoría del Pueblo para facilitar el proceso.

(Red. De Surinaamse Krant/Caracol TV/De Telegraaf)

OM Curaçao eist 200 uur werkstraf (60 voorwaardelijk) tegen Statenlid Constancia

Naast werkstraf van 140 uur ook 2 jaar voorwaardelijke ontzetting uit haar ambt geëist 


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen Statenlid van de MFK Jacinta Constancia 200 uur werkstraf geëist, waarvan 60 uur voorwaardelijk, 2 jaar proeftijd en 2 jaar voorwaardelijke ontzetting uit haar ambt, aldus woensdag 21 juni 2017, Paradise FM.

Tijdens een Statenvergadering in februari had zij MAN-Statenlid Giselle McWilliam in het gezicht geslagen en daarnaast een andere MAN-parlementariër, Elsa Rozendal, bedreigd met klappen.

McWilliam en Rozendal hadden vervolgens aangifte gedaan bij de Landsrecherche. Het OM vindt dat Constancia zich in dit verband niet kan beroepen op parlementaire immuniteit.

Uitspraak op 5 juli.


Na geslaagde noodlanding op een Amazone rivier overlijdt piloot alsnog tijdens reddingsactie helikopter

Piloot verliest zijn greep aan touw onder heli, valt in Catrimani rivier en verdrinkt


Een Braziliaanse piloot die een noodlanding moest maken op een Amazone rivier, daarmee het leven van zijn passagier redde, is overleden na een val tijdens de reddingsactie van een helikopter. Het eenmotorig vliegtuigje slaagde erin om na een elektrische storing op de rivier te landen. Het verdween binnen enkele seconden in de rivier.

Zowel de piloot als de passagier slaagde erin om te ontsnappen en wachtten op een moeilijk bereikbare plek in de jungle om te worden gered, zo berichten woensdag 21 juni 2017 onder andere Folha de Sao Paulo en de BBC.

Toen redders een touw gooiden om omhoog te klimmen, verloor de piloot zijn greep, viel in de rivier en werd meegesleurd door de stroming. De 64-jarige piloot, Elcides Rodrigues Pereira, wordt in de noordelijke deelstaat Roraima beschouwd als een held nadat beelden van de dramatische crashlanding verschenen..


De heer Pereira en Ednilson Cardoso (28) waren op een gezondheidsmissie om een ​​afgelegen inheemse stam te bezoeken. 

De heer Cardoso vertelde lokale media dat hij het touw rond de piloot had gebonden, die moe was, maar hij viel in de Catrimani rivier. De mislukte reddingsoperatie werd georganiseerd door de eigenaren van het vliegtuig, en niet door de autoriteiten. 

Brandweerlieden slaagden er pas in om het lichaam van de piloot zaterdag te vinden. (Bron foto: autoriteiten Roraima)

(Red. De Surinaamse Krant/BBC)

Vervoer van arrestanten naar Kantongerecht hapert

Arrestanten niet op tijd aangevoerd door beschikbaarheid van slechts één voertuig


Het Kantongerecht belast met strafzaken heeft dinsdag alle strafzaken die op de rol stonden uitgesteld, omdat de arrestanten niet op tijd waren aangevoerd. Met dit probleem kampt de Parketwacht al enige weken. 

Het Dagblad Suriname schrijft woensdag 21 juni 2017 over informatie te beschikken, dat er momenteel een arrestantenvoertuig ter beschikking is met een capaciteit van 13 personen. Met dit vervoermiddel worden per dag meer dan 40 arrestanten getransporteerd naar de strafzitting, bij de rechter-commissaris alsook bij het Hof van Justitie.

Er zijn 6 bussen die voor het vervoeren van arrestanten worden ingezet. Maar, geen van deze 6 bussen kan optimaal worden ingezet om het werk naar behoren te doen. Het transportprobleem is de oorzaak van het oponthoud op de strafzitting en voorgeleidingen op het parket.

Problemen met het vervoer van arrestanten zijn niet nieuw.
Een aantal strafzaken moest woensdag 18 januari 2017 door de rechter worden uitgesteld, omdat verdachten niet vervoerd konden worden. Er was geen benzine voor dienstauto's om de arrestanten vervoeren.
De Kantonrechter heeft woensdag 15 februari 2017 alle strafzaken waarin verdachten waren aangehouden uitgesteld, omdat de arrestanten/verdachten niet konden worden aangevoerd. Alleen de zaken met niet aangehouden verdachten vond voortgang. De arrestantenbus was de vorige ochtend betrokken geweest bij een aanrijding op de Jaggernath Lachmonstraat...

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Getouwtrek rond financiële cijfers kinderhuis Arya Dewaker gaat door in media

'Het is helemaal niet waar dat het financieel gezien wel meevalt'


'Het is helemaal niet waar dat het financieel gezien wel meevalt. Al anderhalf jaar krijgen we geen subsidie meer, onze reserves raken op.' Dat zei Mahinder Sewgobind, voorzitter van het stichtingsbestuur van kinderhuis Arya Dewaker, woensdagochtend 21 juni 2017, tijdens het radioprogramma ABC Actueel (zie hierna), aldus de Ware Tijd.

Hij reageerde op de uitspraken van Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, die dinsdag in het parlement zei dat ‘het wel meevalt’ met de acute financiële nood van onder andere Arya Dewaker en Stichting Huize Betheljada. 'We hebben geen vijfhonderdduizend Surinaamse dollar op de bank. Ik weet ook niet over welke datum hij het heeft', reageerde Sewgobind op de vraag of het echt zo is dat de stichting een 'fors bedrag' op de bank heeft staan. 'We hebben wel wat financiële reserves, mede door donateurs, maar voor hoelang?'De voorzitter stelde dat het bestuur geen moeite heeft met het geven van inzage in de boekhouding. 'Ze mogen altijd langskomen om te kijken. We geven ook jaarverslagen uit.'

Hij stelde voor dat de minister eens langs moet komen om te kijken hoe het er werkelijk aan toegaat in het kindertehuis. Het kinderhuis is financieel afhankelijk van subsidie van de overheid en van giften van de donateurs. Maar, door de economische situatie is het aantal giften afgenomen, zei Sewgobind.

'Met de financiering van de overheid konden we de vaste lasten dekken. Met de donaties konden we andere dingen betalen, zoals eten en huiswerkbegeleiding.'

De voorzitter trekt aan de bel, omdat hij anders bang is dat hij de deuren moeten sluiten. 'Zo ver mag het niet komen. De kinderen die we opvangen komen uit een zeer moeilijke thuissituatie waarbij bijvoorbeeld verwaarlozing en misbruik een rol speelde. Deze kinderen hebben begeleiding nodig. Dit is de taak van de overheid.'  

Overigens verscheen dit ingezonden stuk woensdag 21 juni op Starnieuws:

'Met grote verbazing heb ik via uw medium kennis mogen nemen van de benarde financiële situatie, waarin het Kinderhuis Arya Dewaker zich bevindt. Zodanig dat er dreiging bestaat dat het Kinderhuis gesloten kan worden als de achterstallige subsidies door de overheid niet worden voldaan. 

Echter is bij de algemene ledenvergadering gehouden in februari 2017 een zeer positief financieel beleid naar buiten gebracht. De penningmeester heeft toen meerdere malen benadrukt dat de stichting er financieel goed voorstaat met diverse gezonde financiële producten, waarin geïnvesteerd is. 

Tevens is als doelstelling gesteld, het openen van een bejaardentehuis. Om dit beleid te continueren is ook een deel van de lagere school op het terrein afgebroken, voor verhuur als parkeer locatie van een welbekend bedrijf. Allemaal inkomsten genererende activiteiten, aangegeven door de voorzitter na zijn eclatante verkiezingsoverwinning in maart 2017. Het allergrootste deel van de leden heeft toen het vertrouwen in het bestuur toegezegd vanwege deze ontwikkelingen. 

Hierdoor ben ik extra verbaasd over de mogelijke problemen voor het openen van de schooldeuren in het schooljaar 2017-2018, alsook nu de dreiging voor sluiting van het Kinderhuis. 

Bestuur naar aanleiding van uw perfect aangegeven financiële structuur wil ik u vragen om niet te wachten op subsidies van de overheid, maar uit eigen financiële middelen het Kinderhuis draaiende te houden. 

Ik zeg niet dat het goed gaat, u heeft ons dat verteld.

Vishal Nathoeni
Lid Arya Dewaker' 

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Starnieuws/ABC Radio)

woensdag 21 juni 2017

IDB keurt lening 17.5 Amerikaanse dollar voor landbouwsector in Suriname goed

Suriname hoopt met miljoenen concurrentiepositie sector te verbeteren


De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft maandag een lening van 17.5 Amerikaanse dollar voor de landbouwsector in Suriname goedgekeurd. Met behulp van dit geld kan de concurrentiepositie van de sector worden verbeterd. 

Dit meldt de IDB dinsdag 20 juni 2017 in onderstaand persbericht.


News Releases

Jun 20, 2017  http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2017-06-20/agricultural-competitiveness-program,11828.html

Suriname to boost agriculture sector’s competitiveness with IDB loan

Suriname will improve its agricultural sector’s competitiveness and raise rural incomes and exports with a US$17.5 million loan approved by the Inter-American Development Bank.
The farming industry is Suriname’s second largest export sector after mining, accounting for 7% of total export revenues. It employs 16% of the labor force and contributes 9% of the country’s Gross Domestic Product.
The IDB-funded project will help Suriname’s farmers improve phyto-zoosanitary conditions, food safety, and agricultural research and technology transfer services.
It will also boost up the scientific expertise of the Agriculture, Mining and Fishing Ministry’s personnel and provide training to producers on best agricultural practices to help them raise food safety standards. Additionally, the project will strengthen the country’s network of laboratories with new protocols and diagnosis techniques.
The loan is for a 25-year term, with a 5.5-year grace period and a LIBOR-based interest rate.
About the IDB
The Inter-American Development Bank is devoted to improving lives. Established in 1959, the IDB is a leading source of long-term financing for economic, social and institutional development in Latin America and the Caribbean. The IDB also conducts cutting-edge research and provides policy advice, technical assistance and training to public and private sector clients throughout the region.Colombiaanse journalisten protesteren in Bogotá voor de vrijheid van Derk Bolt en Eugenio Follender

Vredesonderhandelaar met ELN: 'Afgezien van een criminele daad is het ook een stupiditeit'Journalisten van de Colombiaanse stichting voor persvrijheid springen woensdag 21 juni 2017 in de bres voor de ontvoerde Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender. Ze protesteren met spandoeken in Bogotá voor de vrijheid van hun collega’s.

De journalisten van de stichting, genaamd FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), delen via Twitter een foto met de tekst: 'We zijn bij het Plaza de Bolivar om de vrijlating van Derk Bolt en Eugene Follender te eisen, de ontvoerde Nederlandse journalisten.'


Eerder op de dag werd bekend dat de militaire acties in de Colombiaanse jungle nabij Cucuta zijn gestaakt. Het is een nieuwe aanwijzing dat de vrijlating van het Spoorloos-tweetal steeds dichterbij komt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet woensdag weten voortdurend contact te hebben met de Colombiaanse regering over de ontvoering van de heren. Het marxistische rebellenleger ELN brandt zich lelijk de vingers met de ontvoering van de Nederlanders Derk Bolt en Eugenio Follender.

Volgens de Colombiaanse delegatieleider, die namens de regering vredesonderhandelingen voert met het ELN, is de kidnapping een 'stupiditeit'. Dat stelt Juan Camilo Restrepo woensdag op zijn Twitter-account. 'Afgezien van een criminele daad is het ook een stupiditeit', schrijft de toponderhandelaar voor vrede in Colombia.

In de Ecuadoraanse hoofdstad Quito praten de Colombiaanse regering en het Nationaal Bevrijdingsleger ELN hoe ze een decennialange oorlog kunnen beëindigen. De kidnap ligt als een extra obstakel op tafel.

'Deze afkeuringswaardige ontvoering bemoeilijkt zoals elke kidnapping de onderhandelingen met de ELN', meent de delegatieleider. De harde woorden van de regeringsfunctionaris zijn zeer opvallend. De Nederlandse regering doet er via stille diplomatie in het gebied juist alles aan om de verslaggevers vrij te krijgen door tegelijkertijd niet op de tenen van de rebellen te gaan staan. Restrepo daarentegen, neemt geen enkel blad voor de mond.

(Red. De Surinaamse Krant/FLIP/De Telegraaf/Twitter)

ABS: 'Inflatie in mei 0,5% ten opzichte van april'

Prijzen consumentenproducten met een half procent gestegen
'

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) meldt dat de inflatie in mei 0,5% is ten opzichte van april dit jaar. De consumentenprijzen zijn op maandbasis met slechts een half procent gestegen. De inflatie in april was 0,9% in vergelijking met maart dit jaar. 

'Vergelijken we mei 2017 met mei 2016 dan zijn de consumenten prijzen gemiddeld met 23% gestegen. Als januari t/m mei 2017 met januari tot en met mei 2016 wordt vergeleken dan zijn de consumenten prijzen gemiddeld met 37.1% gestegen', aldus het ABS.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei gisteren in De Nationale Assemblee dat voor dit jaar de maandinflatie gemiddeld 0,8% is. Deze blijkt nu voor mei dus zelfs 0,5% te zijn. Hij gaf aan dat de inflatie behoorlijk onder controle is, waardoor de jaarinflatie niet meer met twee cijfers geschreven zal worden, zoals vorig jaar het geval was. Toen was de jaarinflatie 55,5% en volgens de december-december-methode 52,4%.

Er zitten 316 items in het consumentenprijsindex. Deze items lieten op maandbasis prijsbewegingen zien van -34% tot +24%. Prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. Totaal gaat het om 630 meetpunten. De prijzen zijn opgenomen van 2 tot en met 31 mei 2017.

16-Jarig meisje te Rijsdijk doet aangifte van verkrachting

Dader neemt de benen met medeneming mobiele telefoon van slachtoffer 


Het Dagblad Suriname bericht woensdag 21 juni 2017, dat de politie van Rijsdijk een 16-jarig meisje met een geneeskundige verklaring naar een ziekenhuis heeft verwezen, nadat ze aangifte had gedaan van verkrachting en beroving. 

De dader zou rond middernacht de woning, waar het meisje samen met haar grootmoeder woont, zijn binnengedrongen. Onder bedreiging van een houwer heeft hij het meisje verkracht.

De oma, die in de woonkamer sliep, schrok wakker door gegil van het meisje. Bij die gelegenheid is de dader uit de woning weggerend en nam daarbij een mobiele telefoon van het slachtoffer mee.

De politie van Rijsdijk onderzoek deze zaak.

Activiste Maisha Neus heeft vòòr het kind kunnen demonstreren zonder vergunning

'Ongeacht de leiding van tehuizen of de overheid, de kinderen mogen niet de dupe worden'


Activiste Maisha Neus heeft vanochtend, woensdag 21 juni 2017, weer gedemonstreerd in belang van het kind op het Oude Vlaggenplein, maar zonder een vergunning. Neus heeft gisteren een aanvraag voor een vergunning ingediend bij het commissariaat van Paramaribo Noordoost, maar zegt nog geen reactie te hebben gehad van de districtscommissaris. 

Neus zegt in de Ware Tijd, dat ze 'heel tevreden' was over de opkomst gisteren, 'want dat laat zien dat er tenminste nog mensen zijn in Suriname met een hart'.  Ze denkt dat de opkomst van vandaag at minder was, omdat ze geen oproep had geplaatst op Facebook. 'De mensen weten ook dat zolang er geen vergunning is dat de politie hen zal komen verwijderen, dus ik neem het mensen niet kwalijk als ze niet komen.'

Neus komt op voor kinderen in tehuizen die de dupe worden van de financiële situatie waarin deze instellingen verkeren.

Stichting Huize Betheljada en kindertehuis Arya Dewaker hebben de afgelopen week de noodklok geluid. De activiste laat zich niet uit het veld slaan door de mededelingen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die hij gisteren in het parlement deed. De minister staafde met cijfers dat de instellingen, waarvoor Neus opkomt, voldoende reserves hebben om rond te komen en vindt hun noodkreet op basis daarvan ongegrond.

'Ongeacht de leiding of de overheid, de kinderen mogen niet de dupe worden', aldus Neus. Ze vindt, dat de overheid moet optreden als het inderdaad zo is dat de instellingen wél voldoende geld hebben, maar de middelen niet ten goede van de kinderen komen. Neus gaat door met protesteren, totdat er een structurele oplossing komt voor de kinderhuizen.

Ter informatie:

De in Colombia ontvoerde Derk Bolt (62) heeft dringend medicijnen nodig

'De mannen kunnen elk moment worden vrijgelaten, het is wachten op het sein van ELN'

Militaire acties in het gebied worden stopgezet zodat een veilige zone ontstaat 


De in Colombia ontvoerde Derk Bolt (62) heeft dringend medicijnen nodig. Dat zegt politiecommandant George Quintero van het departement Norte de Santander vandaag, woensdag 21 juni 2017 in het het AD. Hij heeft goede hoop op een spoedige vrijlating van Bolt en zijn cameraman.  

'Meneer Bolt heeft inderdaad medicatie nodig. Naar mijn weten gaat het om diabetes', zei Quintero. De politiecommandant is nauw betrokken bij de onderhandelingen over de vrijlating van Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender (58). 'De mannen kunnen elk moment worden vrijgelaten. Het is wachten op het sein van ELN.'


Afgelopen zondag werden volgens hem ook acht Colombianen ontvoerd in dezelfde regio. 'Het is een gevaarlijk gebied door de aanwezigheid van verschillende guerrillabewegingen. Pas zodra het om buitenlanders gaat, wordt het groot uitgemeten in het nieuws. We weten natuurlijk niet precies waar Bolt en Follender vastgehouden worden, maar we denken dat zij een stuk meer westwaarts, richting de gemeente Convención zitten.'

De Spoorloos-presentator en zijn cameraman verdwenen afgelopen weekend tijdens het maken van een reportage over hun zoektocht naar de biologische moeder van een Nederlands-Colombiaans adoptiekind. Volgens de Colombiaanse autoriteiten werden de twee ontvoerd door een plaatselijke brigade van guerrillabeweging ELN.

De onderhandelingen over de vrijlating van de Nederlandse journalisten zijn in volle gang. Een speciale humanitaire commissie met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Ombudsman, de Katholieke Kerk en mensenrechtenorganisaties boekte gisteren naar eigen zeggen succes en verklaarde dat de vrijlating niet lang meer op zich zou laten wachten en naar alle waarschijnlijkheid vandaag zal plaatsvinden.

Naast die commissie is ook een diplomatieke commissie actief onder leiding van Jeroen Roodenburg, de Nederlandse ambassadeur in Colombia. Deze commissie vergadert met de plaatselijke autoriteiten in het hoofdbureau van de politie van het departement Norte de Santander in de stad Cúcuta. Volgens plaatselijke media, die vandaag beelden toonden van de commissieleden en politiegeneraal Gustavo Moreno, vergaderden de betrokkenen al meermaals en werden afspraken gemaakt die moeten bijdragen aan de vrijlating.


Een van die afspraken behelst de stopzetting van militaire acties in het gebied zodat een veilige zone ontstaat waar de overdracht van de twee Nederlanders kan plaatsvinden. Het Colombiaanse leger stuurde ook al speciale eenheden naar het gebied die moeten helpen bij het creëren van de juiste omstandigheden voor de vrijlating van Derk Bolt en Eugenio Follender.

(Red. De Surinaamse Krant/AD/Twitter)

'Brazilië is een van de belangrijkste partners van Rusland in Latijns-Amerika'

Russische president Vladimir Poetin spreekt met Braziliaans collega Temer


Brazilië is een van de belangrijkste partners van Rusland in Latijns-Amerika, zei de Russische president Vladimir Poetin vandaag, woensdag 21 juni 2017, aldus het Russisch persbureau tASS. 'Brazilië is zonder twijfel een van onze prioriteit en belangrijkste partners in Latijns-Amerika', zei de Russische leider toen hij in het Kremlin met de Braziliaanse president Michel Temer sprak (zie foto - Bron: Sergei Karpukhin).

De bilaterale handel daalde in 2016, 'maar de groei is in de eerste vier maanden van dit jaar al 30% overschreden', zei Putin.De Russische leider stelde voor om verschillende gebieden van samenwerking tussen Rusland en Brazilië te bespreken. Hij merkte speciaal op, dat Rusland en Brazilië in verschillende internationale organisaties actief zijn, in de eerste plaats in BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), de toonaangevende opkomende markteconomieën ter wereld.

Terwijl hij Temer begroette, merkte Poetin op dat ze dinsdag een goede avond hadden gehad. Beide leiders hebben het Bolshoi Theater bezocht om een ​​gala concert bij te wonen van de winnaars van het 13e International Ballet Competition and Contest of Choreographers.

Vanochtend had de Braziliaanse president een ontmoeting met de Russische premier Dmitrij Medvedev en andere bijeenkomsten staan nog op het programma.

'Er is een mogelijkheid om over alle gebieden van onze interactie te praten', zei de Russische president. Zoals Poetin heeft gezegd, hebben de betrekkingen tussen Rusland en Brazilië 'diepe wortels en het volgende jaar zal 190 jaar markeren sinds beide landen diplomatieke betrekkingen zijn gestart.'

(Red. De Surinaamse Krant/TASS/Twitter)

Derde FARC-lid Colombia die amnestie kreeg vanwege vredesovereenkomst vermoord

Al drie FARC-leden hadden gebruikgemaakt van wet op de amnestie aangenomen als deel historische vredesovereenkomst 


In de laatste week van de demobilisatie van de rebellengroep is een derde FARC-lid (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), die profiteerde van de vredesovereenkomst van 2016, dood aangetroffen. Tijdens de laatste week van de ontwapening van de FARC, in het kader van de historische vredesovereenkomst, is een lid van de groep vermoord terwijl hij in het reïntegratietraject naar de maatschappij zat, en dat werpt een schaduw over de laatste dagen van de demobilisatie, aldus vandaag, woensdag 21 juni 2017, TeleSUR.

Rigobel Quesada Garcia, 27, had geprofiteerd van amnestie voor politieke misdrijven die door FARC-leden zijn gepleegd, zoals beschreven in het vredesakkoord van vorig jaar, en al een maand geleden vrijgelaten uit de gevangenis.

Hij werd beschoten terwijl hij in de straat liep in een verlaten gebied van San Vicente del Caguan, een stad in Zuid-Colombia, dat tijdens een mislukt vredesproces tussen 1998 en 2002 een gedemilitariseerde zone werd. Quesada werd overgebracht naar het San Rafael-ziekenhuis waar hij stierf.

De directeur van het openbaar ministerie in Caqueta, het departement waar San Vicente del Caguan is gevestigd, Luis Alexander Bermeo, heeft een onderzoek naar de motieven achter de moord aangekondigd.

'Gisteren is er een moord gepleegd in San Vicente del Caguan, blijkbaar van iemand die onder de Wet 1820 ongeveer een maand geleden vrijgelaten was. Personeel van het Technisch Onderzoeks Team is op de zaak gezet om de feiten te leren kennen, om vooruitgang te boeken met het onderzoek', zei Bermeo. Quesada's dood volgt op de moord eerder dit jaar van twee andere FARC-leden, commandant Jose Huber Yatacue, doodgeschoten buiten een ziekenhuis in Toribio, en Alvaro Ortiz Cabezas, vermoord buiten een bar in Tumaco bij de grens met Ecuador.


Al drie hadden gebruikgemaakt van de wet op de amnestie, die werd aangenomen als onderdeel van de historische vredesovereenkomst die vorig jaar ondertekend werd door de linkse guerrilla's en de Colombiaanse regering. De drie rebellenstrijders werden ook vermoord in plattelandsgebieden, buiten de aangewezen overgangszones waar de rebellengroep zich verzameld heeft om te demobiliseren en hun wapens over te dragen aan een monitoring-missie van de Verenigde Naties.

De moorden op FARC-leden - ondanks het opkomende nieuwe tijdperk van vrede in het land - komen te midden van toenemende bezorgdheid over systematische aanvallen en moord op sociale leiders, samen met een hervatting van paramilitaire activiteiten, vooral in landelijke gebieden die eerder door de FARC werden beheerd.

Volgens een rapport van de Ombudsman van Colombia zijn de FARC-leden slechts een paar van de activisten die zijn gedood in de laatste maanden van de vredesonderhandelingen en de eerste maanden sinds de ondertekening van de historische akkoorden. Tenminste 156 sociale leiders werden gedood tussen 1 januari 2016 en 1 maart 2017.

In het rapport wordt erop gewezen dat naast de moorden er ook vijf gedwongen verdwijningen waren en nog eens 33 gemelde aanvallen op activisten. De aanvallen van gewapende groepen, waaronder paramilitairen, vonden plaats in 23 van de 32 departementen van het land. Sociale bewegingen en mensenrechtenactivisten hebben de Colombiaanse president Juan Manuel Santos opgeroepen om meer te doen aan het paramilitaire geweld gericht op sociale en linkse leiders.

(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR/Twitter)

Braziliaanse deelstaat Roraima faalt in onderzoek naar daders van huiselijk geweld

Human Rights Watch: 'Falen bestuur Roraima zorgt voor meer risico geweld tegen vrouwen'

'De staat met het hoogste aantal moorden op vrouwen in Brazilië'


De autoriteiten in de Braziliaanse deelstaat Roraima falen in het onderzoeken of vervolgen van zaken van huiselijk geweld, waardoor vrouwen meer risico lopen op geweld, aldus vandaag, woensdag 21 juni 2017 Human Rights Watch in een rapport dat vandaag is uitgebracht. 

De ernstige problemen in Roraima, de staat met het hoogste aantal moorden op vrouwen in Brazilië, weerspiegelen landelijke mislukkingen om slachtoffers van huiselijk geweld toegang te geven tot gerechtigheid en bescherming.

Het 22-pagina's tellend rapport, 'One Day I´ll Kill You’: Impunity in Domestic Violence Cases in the Brazilian State of Roraima' (zie onderaan) beschrijft systematische problemen bij het reageren op huiselijk geweld in de staat.

Human Rights Watch heeft 31 gevallen van huiselijk geweld gedocumenteerd en interviewde slachtoffers, politie en Justitieambtenaren. De organisatie heeft op alle punten fouten gevonden in het systeem om te reageren op huiselijk misbruik.'Veel vrouwen in Roraima zijn jarenlang slachtoffer van gewelddadige aanvallen en mishandeling voordat ze de moed vergaren om het aan de politie te melden. En wanneer ze dat doen, is de reactie van de regering vreselijk', zegt Maria Laura Canineu, de Braziliaanse directrice van Human Rights Watch.

'Zolang de slachtoffers van huiselijk geweld geen hulp en rechtvaardigheid kunnen krijgen, zullen hun mishandelaars het recht blijven hebben op het verwonden en doden van de vrouwen.' Het aantal doden onder vrouwen steeg 139 procent tussen 2010 en 2015 in Roraima, met 11,4 moorden per 100.000 vrouwen dat jaar. Het nationale gemiddelde is 4,4 moorden per 100.000 vrouwen - een van de hoogste ter wereld.

Studies in Brazilië en wereldwijd schatten dat een groot percentage vrouwen dat op gewelddadige wijze om het leven komt,  wordt gedood door partners of ex-partners.


(Red. De Surinaamse Krant/Human Rights Watch)

Assuria overvalt Huize Ashiana en omwonenden met bouw handelscentrum van tien verdiepingen

'Assuria is onbehoorlijk en heeft geen respect opgebracht om buurtbewoners op de hoogte te stellen'


Verzekeringsmaatschappij Assuria begint vrijdag met de bouw van een tien verdiepingen hoog pand, het hoogste gebouw ooit dat in Suriname zal worden gebouwd. Het wordt het handelscentrum Hermitage High Rise, achter onder andere bejaardencentrum Huize Ashiana. De bewoners van dit tehuis en omwonenden zijn woest, omdat ze nu pas de details kennen, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 21 juni 2017. 

Al tijdens de constructiefase zal de rust in de omgeving verstoord worden, onder andere door het heien van 240 palen.

'Assuria is onbehoorlijk geweest en heeft niet het respect opgebracht om de buurtbewoners op de hoogte te stellen van haar plannen. Pas toen wij een advocaat in de arm namen om het bedrijf aan te schrijven heeft het besloten om een presentatie voor de bewoners te houden', zeiden enkele gebelgde buurtbewoners van de Recolaan, achter het tehuis waar het gebouw komt te staan.

Als enige oplossing ziet ze dat het tehuis, dat er al 36 jaar staat, verhuist naar een rustiger omgeving, 'maar, daarvoor heb je geld nodig'.

Stephen Smit, algemeen directeur van Assuria, heeft bevestigd dat er dinsdagavond een vergadering met de buurtbewoners zou zijn. Pas daarna zal het bedrijf naar buiten treden met informatie.

'Dit wordt een gigantische operatie. Ze zijn van plan 240 palen te heien. Dat zal vernietigend zijn voor onze huizen. Ons woongenot en rust zijn straks helemaal weg wanneer de bouwwerkzaamheden op volle toeren draaien. Zo hoort het niet in een geciviliseerde samenleving. Dit is beschamend van een grote onderneming als Assuria', alsdus de buurtbewoners.

Ze zeggen dat de verzekeringsgigant al twee jaren met deze plannen bezig is. 'Als het bedrijf ons vanaf het begin over zijn plannen had geïnformeerd, zouden wij proberen om te verkopen en vertrekken.' De mensen verwachten gecompenseerd te worden door de maatschappij en zijn bereid om desnoods via de rechter 'tot het bittere eind te strijden'.

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!