vrijdag 3 februari 2017

Advocaat Essed: 'Bouterse vergist zich in persconferentie of is in de war'

'Nabestaanden zijn zeer consequent geweest in respecteren van elke beslissing rechterlijke autoriteiten'


De gemachtigde van de nabestaanden van de 8 decembermoorden 1982, Hugo Essed, vraagt zich af of president Desi Bouterse zich vergist of in de war is. De president stelde woensdag tijdens zijn persconferentie, na de beëdiging van nieuwe ministers, dat de 8 decembernabestaanden inconsequent zijn. Hij merkte op dat nabestaanden roepen, dat de rechtstaat leeft wanneer zaken in het 8 decemberproces lopen zoals zij willen, maar indien zaken niet lopen zoals ze willen, dan zou de rechtsstaat in gevaar zijn, terwijl het om dezelfde rechters, advocaten, Openbaar Ministerie en processtukken gaat. 

De nabestaanden hebben volgens Essed echter 'consequent aangegeven dat de rechtsstaat in gevaar is gebracht, maar dan expliciet door handelingen van de hoofdverdachte Bouterse'. 'Zo hebben de nabestaanden consequent erop gewezen, dat de rechtsstaat in gevaar komt door het sluiten van de rechtszaal te Boxel, het verminderen van de beveiliging van rechters, het aannemen van de Amnestiewet, het misbruiken van artikel 148 van de Grondwet en het publiekelijk intimideren van de rechterlijke macht. Het zijn deze door de hoofdverdachte geïnitieerde handelingen die de rechtsstaat in gevaar hebben gebracht', zegt Essed in reactie vandaag, vrijdag 3 februari 2017, op Starnieuws.

'De nabestaanden hebben nooit enige beslissing van de rechterlijke macht, inclusief van de procureur-generaal en de auditeur-militair als een gevaar voor de rechtsstaat bestempeld. De nabestaanden hebben ondanks hun kritiek op het schorsen van de strafzaken door de Krijgsraad in 2012, toch het vertrouwen uitgesproken in de rechterlijke macht. Ook hadden de nabestaanden kritiek op de auditeur-militair, omdat hij geen opheffing van de schorsingen heeft gevorderd. Het Hof van Justitie heeft de nabestaanden gelijk gegeven door de procureur-generaal in 2016 te bevelen opheffing van de schorsingen te vragen. Ook op de beslissing vorig jaar van de procureur-generaal om in opdracht van de president de Krijgsraad te verzoeken de strafzaken te doen beëindigen, hadden de nabestaanden kritiek. Maar. de nabestaanden hebben nimmer gesteld dat de auditeur-militair of de procureur-generaal de rechtsstaat in gevaar heeft gebracht', aldus de advocaat.

De nabestaanden zijn volgens Essed dus zeer consequent geweest in het respecteren van elke beslissing van de rechterlijke autoriteiten, of dat nu in hun voordeel of nadeel was.

'Dat is wat van een rechtgeaarde burger verwacht mag worden. Dat neemt niet weg, dat de nabestaanden elke beslissing die zij onjuist achten, mogen aanvechten met de rechtsmiddelen die hun daartoe ter beschikking staan. Ook dat zullen de nabestaanden consequent doen', meent Essed.

0 comments:

Een reactie plaatsen