zaterdag 11 februari 2017

Assemblee neemt wet aan inzake de instelling van de Kustwacht

Na vier jaren eindelijk een wettelijke grondslag voor Kustwacht


Na intensieve discussies en veel aanpassingen is de ontwerpwet inzake de instelling van de Kustwacht (zie onderaan) rond negen uur gisteravond met algemene 30 stemmen door De Nationale Assemblee aangenomen. De Kustwacht heeft na vier jaren nu een wettelijke basis verkregen, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 11 februari 2017. 

De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Silvana Afonsoea (NDP), zei dat na een zware bevalling het kind ter wereld was gekomen.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft diverse voorstellen, die waren gedaan door oppositie en coalitie, overgenomen. Hij deelde op vragen van Assembleeleden mee, dat de Kustwacht een civiele rechtshandhavingsorganisatie is. Ze zal haar taken uitvoeren in de territoriale wateren, het continentaal plateau en de exclusieve economische zone. Waar nodig zal ze hulp- en reddingsoperaties uitvoeren alsook het toezicht houden op de naleving van de geldende wettelijke regelingen in het maritiem gebied, een en ander met inachtneming van het internationaal recht.

De Kustwacht heeft op dit moment drie boten. Het is niet mogelijk om het volledige werkgebied adequaat te bewaken, zei de minister. Om haar taken en bevoegdheden naar behoren uit te voeren is de ideale situatie dat de Kustwacht binnen een periode van vijf jaar beschikt over:
- 2 kustinterceptie vaartuigen voor steunpunt Paramaribo;
- 2 Kustustwachtvaartuigen;
- de inrichting van de diverse steunpunten;
 - het op peil brengen van de bemensing van de Kustwacht;
- investeren in technologie (onder andere drones, vessel monitoringssysteem en satellietbeelden), zodat het management van het werkgebied vergemakkelijkt wordt;
- operationalisering van het Rescue Coordination Center.
0 comments:

Een reactie plaatsen