woensdag 8 februari 2017

Assemblee neemt wet inzake controle van vlees aan

Bij de wet gaat het op de eerste plaats om voedselveiligheid en wordt hele sector verder geordend 

Door het ontbreken van de wet werden export vleesproducten uit Suriname geweerd


Met algemene 41 stemmen heeft De Nationale Assemblee de ontwerpwet over 'officiële controles van vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine' gisteren goedgekeurd. Alle Assembleeleden waren het met elkaar eens, dat de wetswijziging een verbetering is, ook al hadden sommigen wat kleine aanpassingen willen aanbrengen, zo schrijft Starnieuws vanochtend, woensdag 8 februari 2017. 

De voorlichting om de wetswijziging uit te leggen aan de samenleving is belangrijk, werd door diverse leden aangevoerd. De voorzitter van de commissie die de wetswijziging voorbereid heeft voor de openbare behandeling, Amzad Abdoel (NDP), benadrukte dat de wetswijziging zonder meer gezien worden als een verbetering op de wet van 25 maart 1961.

Bij deze wet gaat het op de eerste plaats om voedselveiligheid. Door deze wet wordt de gehele sector verder geordend. Voorheen behoorde pluimvee niet tot slachtdieren en was het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij niet het officiële keuringsinstituut. Met deze ontwerpwet komt daarin verandering, zei Abdoel.Er worden hogere standaarden vastgesteld die goed zijn voor het volk en uiteindelijk ook voor de sector. Door deze wet zal er een basis zijn voor de export vleesproducten. Door het ontbreken van de wet, werden vleesproducten uit Suriname geweerd.

 Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons feliciteerde het hele land met de aanname van de wet. Het gaat volgens haar om wetgeving die de kwaliteit van vlees en vleesproducten aanmerkelijk verbetert.

In de commissie van rapporteurs hadden verder zitting Jitendra Kalloe (VHP), Hans Sandjon (NDP), Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur), Wendell Asadang (NDP), Mahinder Jogi (VHP) en Remi Tarnadi (NDP). Het gaat om een initiatiefvoorstel ingediend door de Stephen Tsang (NDP), Dinotha Vorswijk (ABOP), Jenny Warsodikromo (NDP), William Waidoe (Pertjajah Luhur), Roche Hopkinson (NDP), Riad Nurmohamed (VHP) en Jennifer Vreedzaam (NDP).

0 comments:

Een reactie plaatsen