dinsdag 7 februari 2017

Betalen voor toiletpapier op Medisch Wetenschappelijk Instituut....

'We hebben zelfs een keer de opdracht gehad dat wij krijt zelf moesten kopen'


Studenten moeten zelf toiletpapier meenemen, 'en dit doen we al bijkans drie jaren' 


De waarnemend directrice van het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI), gevestihd aan de Kernkampweg in Paramaribo, heeft op 31 januari 2017 middels een brief aan het personeel (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) meegedeeld, dat er bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen als gevolg van de huidige financiële omstandigheden. Het betreft hier het gebruik van toiletpapier; er zal geen toiletpapier in de toiletten geplaatst worden. Dit is vanaf gisteren uitsluitend tegen een vergoeding verkrijgbaar bij het Servicepunt. Het is vooralsnog niet duidelijk wat deze vergoeding inhoudt. Dit geldt ook voor de studenten van de Medische Faculteit. De Medische Faculteit is gehuisvest in het gebouw van het MWI, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 7 februari 2017.

'Wat binnen de medische faculteit gebeurt, weet ik helemaal niet omdat faculteiten hun eigen beleid/regels hanteren', zegt parlementariër Riad Nurmohamed (VHP) tevens lid van de vaste commissie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, in een reactie.

Nurmohamed, die ook hoogleraar is op de Anton De Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), gaf te kennen dat hij dergelijke situaties ook ervaart op de universiteit. 'Vroeger kregen we dagelijks een rol, maar nu is dat slechts één keer per maand. De rekeningen van de universiteit worden niet meer optimaal betaald.' 

Zo vindt het aanschaffen van allerlei materialen slechts één keer in de maand plaats. Deze situatie typeert Nurmohamed als onbehoorlijk bestuur wat absoluut niet door de beugel kan. 'We hebben zelfs een keer de opdracht gehad dat wij krijt zelf moesten kopen. Men moet weten waar de grens is. Als de universiteit niet de minimale dingen kan voorzien, moeten zij hun deuren sluiten.'

Nurmohamed vindt dat het nu hoogtijd is dat men moet ophouden om steeds het oude lied te zingen: 'Er is geen geld, er is geen geld. De universiteit heeft geld. De regering heeft geld. Men doet alleen alsof er geen geld is.'

Enkele studenten van de universiteit hebben het dagblad laten weten, dat zij deze kwestie ook ervaren. Echter vinden zij het geen catastrofe als men geld wenst op te halen voor toiletpapier, mits dit Srd 1 bedraagt. Zij zijn deze mening toegedaan, omdat zij vinden dat de toiletten goed onderhouden moeten worden, wat momenteel niet het geval is. 'Wij moeten zelf toiletpapier meenemen. En dit doen we al bijkans drie jaren.' 

Ook parlementslid Patricia Etnel (NPS) vindt deze maatregel afkeurenswaardig. 'Ik keur dit af. Ik ben het er niet mee eens dat het volk moet betalen voor corruptie en het falend beleid, welke door deze regering in stand wordt gehouden', zegt Etnel in een reactie. Volgens haar zijn degenen op wie deze maatregel betrekking hebben ook slachtoffers van de financiële achteruitgang. 'Door deze maatregel door te voeren, zal het alleen maar moeilijker worden. Een oplossing is dat er zo snel als mogelijk wisseling van de wacht plaatsvindt om de financiële situatie in veilig vaarwater te brengen, want met de huidige leiders die nu aanzitten wordt het tien keer niets en ook niet beter.'

0 comments:

Een reactie plaatsen