vrijdag 3 februari 2017

Bewoners Vredenburg Serie B zijn criminaliteit beu en ondernemen zelf actie

'Buurtbewoners zijn het spuugzat om als prooi te moeten dienen van criminelen'


De bewoners van Vredenburg serie B hebben besloten om de criminaliteit in hun buurt zelf ter hand te nemen. Mahinder Balradj maakt met nog twee andere buurtbewoners deel uit van de stuurgroep Veiligheid Organisatie Vredenburg Serie B, VOV. Buurtbewoners hebben zich spontaan aangesloten bij deze stuurgroep. 

Balradj zegt vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in het Dagblad Suriname dat in de maand januari zes roofovervallen en diefstallen zijn genoteerd. Er is een bejaard echtpaar, dat voor de vierde keer slachtoffer is geworden van een roofoverval. ‘Het echtpaar is nu helemaal getraumatiseerd. Er zijn geen woorden om dit te beschrijven.’ 

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Balradj geeft mee, dat de buurtbewoners het spuugzat zijn om als prooi te moeten dienen voor de criminelen. Eigenhandig en met ondersteuning van elkaar gaan zij proberen om de criminaliteit een halt te roepen. Eerst zal met toestemming van de districtscommissaris overgegaan worden tot het plaatsen van borden met als opschrift ‘bewaakt gebied.’

Verder is afgesproken, dat buurtbewoners via een beurtensysteem in het gebied gaan surveilleren. Ook is met de overige buurtbewoners afgestemd dat zij ten allen tijde, 1 maal 24 uur, alert moeten zijn. Elk een moet ervoor zorgen dat die 1 maal 24 uur beschikbaar is en over beltegoed beschikt om telefoontjes te kunnen plegen.
Al deze maatregelen worden door Balradj omschreven als ‘we moeten goed equiped zijn’.

Alleen op deze wijze gaan zij de criminaliteit zelf de baas kunnen blijven. Daarnaast is met de mannen afgestemd dat zij het benodigde materiaal om criminelen in de avonduren te kunnen achtervolgen altijd gereed moeten hebben. Hieronder worden zaken opgenoemd als goed schoeisel, een flashlight en koplamp. Ook hebben de buurtbewoners eraan gedacht om zich te verdedigen met al hetgeen waarover zij beschikken.

Binnenkort zal er een pilot gestart worden met de aanschaf van portofoons. Hiermede kunnen de mannen die surveilleren, indien zij iets verdacht opmerken, gemakkelijker contact maken met de overige buurtbewoners. Afgesproken is dat indien er onzuivere zaken worden waargenomen er eerst contact wordt gemaakt met de politie.

Vredenburg Serie B valt onder de politie van het bureau Houttuin.

0 comments:

Een reactie plaatsen