maandag 13 februari 2017

Bisschop Choennie: 'Wij willen groeien van een begraafplaats naar een begraafpark'

RK-begraafplaats aan Schietbaanweg viert 100-jarig bestaan - Bord onthuld van nieuw kantoor

- 'Een park met bomen, planten, vogels die fluiten en vijvers met fonteinen, waar weer leven is wanneer u hier komt'
- Sinds 2010 wordt begraven op terpen die ruimte bieden voor zo'n 300 graven - Drie terpen zijn in gebruik


De Stichting RK-begraafplaats aan de Schietbaanweg is stap voor stap bezig veranderingen door te voeren op de begraafplaats. 'Wij willen groeien van een begraafplaats naar een begraafpark. Het vraagt enige tijd om het te zien groeien', zei bisschop Karel Choennie zaterdag. Hij sprak tijdens de dankdienst ter gelegenheid van 100 jaar RK-begraafplaats, zo schrijft Starnieuws maandag 13 februari 2017. 

De huidige begraafplaats zal er in de toekomst levendiger uitzien. Choennie schetste een beeld van 'een park met bomen, planten, vogels die fluiten en vijvers met fonteinen, waar er weer leven is wanneer u hier komt. Er zal ook gezorgd worden voor veiligheid, wanneer u hier komt om te bidden.'

Sinds 2010 wordt niet meer begraven in kelders, maar in zandgraven op de begraafterpen (hoger gelegen grafvelden). De kelders stonden in de regentijd onder water en waren ook een stuk kostbaarder. 'De manier waarop wij nu begraven, verzekert ons dat wij in de eeuwigheid door kunnen begraven', aldus Choennie.

Momenteel wordt de vierde van twintig geplande terpen aangelegd. Door dit nieuwe systeem kan na twintig jaar worden geruimd op de eerste terp. De optie blijft bestaan voor nabestaanden om de grafrust voor nog eens tien jaar aan te vragen. 'Door het aanleggen van de terpen, kunnen wij nu ook in de regentijd altijd droog, waardig en hygiënisch begraven.' 

Choennie garandeert dat in de toekomst de begraafplaats altijd schoon en veilig zal zijn. Hij beloofde ook orde op de plaats. 'Dat het leven hier, van alles dat groeit en bloeit ons zal helpen ons verdriet te verwerken en te leven als kinderen van het licht.' Tijdens de bigi yari van de begraafplaats werd dan ook de kick-off gegeven van de One Stop Window service van de stichting. Deze volledige dienstverlening komt, na vele verzoeken van nabestaanden, zegt Sonja Lisse, directrice RK-begraafplaats. De stichting is vorig jaar november op aan laag pitje begonnen om deze service te bieden. 'Het voordeel bij ons is dat de nabestaanden geen loperij meer hebben. Wij bieden en verzorgen alles.'


De service als uitvaartonderneming begint dan ook bij een begrafenisverzekering tot aan grafonderhoud en geldt ook voor begraven op andere begraafplaatsen, cremeren en voor niet-katholieken. Zaterdag werd het bord onthuld van het nieuwe kantoor. De bouw start rond juli, zegt Lisse. De bouwkosten zijn geraamd op ongeveer Srd 600.000, die de stichting via een banklening probeert te krijgen. Begin volgend jaar moet de nieuwbouw er al staan. De behoefte aan een nieuw kantoor met meer ruimtes komt door de personeelsuitbreiding die samengaat met de nieuwe dienstverlening, aldus Lisse. 'Je kunt een uitvaart net zo duur maken als jij zelf wilt', zegt de directrice.

Nu er niet meer in kelders wordt begraven maar alleen in zandgraven, zijn de begraafkosten iets minder. De prijzen voor een ‘eenvoudige begrafenis’ beginnen rond de Srd 8.500. 'Natuurlijk lopen de kosten op, voor zij die extra opties bij een uitvaart willen zoals een bazuinkoor of in een limousine willen rijden.'

De eerste katholieke begraafplaats was op de hoek van de Fred Derby en dr. Sophie Redmondstraat. In 1917 werd deze gesloten en 30 jaar hierna mocht er op de plek worden gebouwd. Op het terrein staan nu onder andere het regeringsgebouw en het Lyceum II. In hetzelfde jaar werd op 7 februari de nieuwe begraafplaats ingewijd (ingang Prinsessestraat) en de eerste begrafenis was op 11 februari. Later verhuisde de ingang met aula naar de Tourtonnelaan en sinds enkele jaren staat deze aan de Schietbaanweg. Het terrein is 8 hectare groot en raakte vol met de 30.000 graven. De stichting heeft geprobeerd de graven te ruimen, maar kreeg veel weerstand vanuit nabestaanden. Zo begon de organisatie in 2009 met een herinrichtingsplan, begraven op terpen. Een terp biedt ruimte voor 300 graven en nu wordt al op de derde terp begraven.

0 comments:

Een reactie plaatsen