vrijdag 3 februari 2017

Brandweer zal dit jaar gerichter te werk gaan rond opslag vuurwerk

Importeurs kunnen tot en met 28 april aanvraag voor import vuurwerk indienen bij Parket


De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft in 2016 in totaal voor 26 geïmporteerde containers vuurwerk toestemming verleend. Officieel mag de import van vuurwerk tot en met 31 december, maar ondernemers doen dat al ruim van tevoren zodat ze genoeg tijd krijgen om te verkopen. De aanvraag tot import gebeurt reeds eerder doordat de opslag van vuurwerk in een brandveilige en door de brandweer goedgekeurde ruimte moet gebeuren. Dit bericht het Dagblad Suriname vrijdag 3 februari 2017.

Volgens persvoorlichter Ulrich Coats van het Korps Brandweer Suriname (KBS) is op 31 januari vergaderd met betrekking tot het komende vuurwerkperiode. Er zal een afspraak met de procureur-generaal gemaakt worden om gerichter te werk te gaan ten aanzien van veiligheid in het komend seizoen. 'Dit willen we eerst afronden voor met enige informatie te komen rond opslag van vuurwerk.'

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie van Suriname heeft inmiddels in enkele nieuwsbladen bekendgemaakt dat importeurs van vuurwerk hun aanvragen tot import van vuurwerk in de periode van 1 februari 2017 tot en met 28 april 2017 kunnen indienen op het Parket.

In de aanvraag staat vermeld de locatie waar het geïmporteerde vuurwerk opgeslagen zal worden, alsook de opgave van de naam van de eigenaar van de opslagplaats. De opslagplaats waar het geïmporteerde vuurwerk wordt opgeslagen, moet in ieder geval voldoen aan de door de brandweer gestelde bouwkundige-, milieu- en brandveiligheidsaspecten.

0 comments:

Een reactie plaatsen