maandag 6 februari 2017

'City of Para is meer dan een verkavelingsproject'

Strenge procedure om in aanmerking te kunnen komen voor een van de (geplande) 1.200 woningen

Van de ruim 2.000 geregistreerden zijn er 600 goedgekeurd


'De City of Para is meer dan een verkavelingsproject', stelt Ricardo Panka, voorzitter van Stichting Projecten Ontwikkeling Para en oud NDP-Assembleelid. Het houdt veel meer in dan gewoon een paar huizen bouwen, zegt hij vandaag, maandag 6 februari 2017, op Starnieuws.

Panka, die vrijdag de eerste steen voor het project heeft gemetseld, rekent erop dat meer banken, lokale ondernemers en lokale krachten hun bijdrage zullen leveren om de geplande 1.200 woningen neer te zetten. Een van de eerste hobbels waarmee aanvragers geconfronteerd worden is de selectieprocedure. Niet iedereen kan in aanmerking komen voor de 7% regeling van de bank, deelt Panka mee.

De regeling houdt onder andere in dat personen die tot en met Srd 3.000 verdienen in staat worden gesteld om tegen een zachte rente een welzijnswoning aan te schaffen. Panka haalt aan dat de procedure heel streng is, omdat de stichting de bank harde garanties moet geven dat de geselecteerden in staat zijn de hypotheek te betalen. 'We hadden graag meer mensen willen helpen, maar het gaat niet helemaal zoals we willen', zegt Panka. 'We maken gebruik van de 7% regeling wat veel meer mensen in staat stelt om een woning te kopen. De screening gebeurt bij ons en de bank.'

Van de ruim 2.000 geregistreerden zijn er 600 goedgekeurd. In de eerste fase zullen er 70 huizen worden gebouwd, legt Panka uit. Bij het officiële startsein lagen er fundamenten klaar voor zes woningen.

De huizen worden gebouwd door Fast International NV en gefinancierd door de Surinaamse Postspaarbank. Panka rekent erop dat meer banken zich zullen aanmelden. Behalve de ‘welzijnswoningen’ moeten er volgens plan ook middenstands- en luxe woningen in City of Para verrijzen. Momenteel zijn er twee bouwploegen aan het werk. 'Niet dat ik Fast International onderschat maar 1.200 woningen bouwen..., als zelfs de Staat dat niet kan, hoe kan dit bedrijf dat dan alleen doen?' vraagt Panka zich luidop af. 'Daarom leg ik nogmaals de nadruk op partnerschappen sluiten, met voornamelijk de Paraanse ondernemers.'

Panka zegt verder, dat iedereen mag komen wonen in City of Para, maar hij geeft voorkeur aan de districtsbewoners. Hij vraagt de Paranen gehoor te geven aan de oproep zich te gaan registreren. Ook de Paraanse ondernemers en krachten roept hij op. 'We hebben alles nodig. Tegelzetters, metselaars, schilders, gawasa, stratenmakers, loodgieters. Als we ze niet hebben, moeten we ze opleiden. Het gaat naast werkverschaffing ook om opleiden van mensen. Desnoods on the job. Dat is de essentie hier. We zijn geen verkavelingsbedrijf maar een woningbouwcoöperatie. Er is meer erom heen dan alleen maar een paar huizen bouwen.'

0 comments:

Een reactie plaatsen