zaterdag 11 februari 2017

Comité van Humphry Jeroe zoekt na gebedsdienst vooravond zitting 8 decemberproces contact met bisdom

Comité wil gesprek met bisdom over 'weg van verzoening'

President Bouterse zegt Comité medewerking toe bij organisatie Dag van Nationale Rouw 29 juni 


Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft gisteren een e-mail verzonden naar het Rooms-katholieke bisdom met het verzoek om te komen tot een gesprek te komen over de weg van verzoening. Met grote belangstelling en instemming heeft het Comité kennis genomen van de preek van vicaris-generaal Esteban Kross, die voorgelezen werd namens het bisdom onder leiding van bisschop Karel Choennie. 

De waarden van recht, eerlijkheid en barmhartigheid zijn ook voor het Comité van groot belang, aldus voorzitter Humphry Jeroe in een verklaring, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 11 februari 2017.

'Opmerkelijk was de erkenning van het leed van slachtoffers en nabestaanden van alle processen van politiek geweld. De preek heeft een handreiking gedaan naar alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. De preek verbindt daaraan de conclusie dat het probleem van politiek geweld alleen tot een goed einde kan komen langs de weg van verzoening. Dat kan een historische doorbraak zijn.' 

Met de preek van het bisdom zou volgens het Comité een nieuw traject ingezet kunnen worden voor dialoog en verzoening. Het Comité zou dit heel erg verwelkomen en verklaart op voorhand bereid te zijn om samen te werken met alle initiatieven gericht op dialoog en verzoening.

De bereidheid is nog eens uitgesproken in een gesprek dat vrijdag heeft plaatsgevonden tussen president Desi Bouterse en Jeroe. De president heeft het Comité de volledige medewerking toegezegd bij de organisatie van de komende Dag van Nationale Rouw op 29 juni 2017. Het Comité heeft deze dag vorig jaar gehouden op 30 juni. Het Comité heeft de president geïnformeerd over activiteiten die zij in het kader van dialoog en verzoening in de komende periode zal ondernemen.

De president zou tevreden zijn over de constructieve opstelling van het Comité om open te staan voor andere initiatieven op het gebied van dialoog en verzoening en deze te verwelkomen en daarmee samen te werken. De veelzijdigheid van initiatieven brengt ook een veelzijdigheid van inzichten met zich mee die het proces positief zal beïnvloeden. Het Comité heeft toegezegd om op korte termijn haar plannen aan de president te presenteren.

Het Comité bericht verder, een goed gesprek te hebben gehad met Lloyd Gooding, de zoon van inspecteur Herman Gooding. Vorig jaar had Gooding toegezegd om deel te nemen aan de Dag van Nationale Rouw, maar is toen niet verschenen. In het gesprek met het Comité heeft hij hiervoor zijn excuses aangeboden en aangegeven dat hij door persoonlijke omstandigheden niet in staat is geweest om te komen. Het Comité schrijft zijn steun verwelkomd te hebben en is blij met zijn toezegging dat hij zijn actieve medewerking zal verlenen aan het Comité onder andere bij de handtekeningenactie.

Herman Gooding werd op 5 augustus 1990 op brute wijze om het leven gebracht. Zijn lijk werd niet ver van het huidige Assembleegebouw gevonden, dichtbij het Monument van Gevallenen. Zijn hoofd was uit elkaar geschoten. Gooding was bezig met een onderzoek naar de slachting in Moiwana. Tientallen burgers waren hier door militairen op wrede wijze gedood. Hij was ook bezig met een onderzoek naar een grote hoeveelheid drugs. Hij verrichte zijn werk naar behoren ondanks de uitdagingen en dreigementen van de toenmalige bevelhebber brachten een paar sprekers in herinnering. Zijn dood is nooit onderzocht geworden ondanks dat er daarvoor een onafhankelijke commissie was ingesteld. De familie en de samenleving hebben nog steeds geen antwoord op vele vragen gekregen.

0 comments:

Een reactie plaatsen