maandag 6 februari 2017

Dagblad Suriname stelt mogelijke misstanden oud-minister Badrising en directieleden BuZa aan de kaak

Oud-minister Badrising zou baan hebben geregeld voor familielid op ambassade in Den Haag

Dochter BuZa-waarnemend directrice Relyveld zou ook baan op ambassade hebben gekregen


Het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet bespaard gebleven van de vele misstanden, die ex-bewindslieden en hun directieleden daar hebben begaan. De afgelopen dagen hebben ontevreden medewerkers van het departement via verschillende kanalen misstanden onder de aandacht van de media gebracht. Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 6 februari 2017, de hand hebben weten te leggen op verschillende stukken die deze misstanden bewijzen. 

Zo wordt ex-BuZa-minister Niermala Badrising ervan beschuldigd, dat zij een baan voor haar familielid R.B. op 10 januari 2017 heeft geregeld op de Surinaamse ambassade in Den Haag. Het familielid is per 15 januari als administratieve medewerkster in dienst getreden en is belast met de secretariële en de logistieke werkzaamheden. Hiervoor ontvangt zij maandelijks een brutosalaris van Euro 2.200. Daarnaast zal de bezoldiging jaarlijks worden aangepast met 2%. Het contract is ondertekend door waarnemend BuZa-directrice Gladys Relyveld. Het dienstverband wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien deze arbeidsovereenkomst een maand voor de expiratiedatum niet schriftelijk door de werkgever wordt opgezegd, wordt het geacht voor dezelfde duur te zijn verlengd.

Volgens informatie heeft Relyveld ervoor gezorgd dat haar familielid K.G. ook een baan kreeg op de ambassade in Den Haag. Volgens bronnen binnen het ministerie gaat het om de dochter van de Buza-directrice. Deze persoon is op 12 januari 2016 in dienst getreden en is belast met diaspora-aangelegenheden. Hiervoor ontvangt zij een maandelijkse bezoldiging van Euro 2.600 per maand. Ook R.E. is per 1 december 2016 door Relyveld aan een baan geholpen op de ambassade. R.E. is ook belast met diaspora-aangelegenheden. Hiervoor ontvangt hij maandelijks Euro 3.000.

Terwijl president Desi Bouterse reeds geruime tijd oproept dat ministers en stafleden zwaar moeten bezuinigen, blijkt dat BuZa-directrice Relyveld verplicht stelde dat zij een iPhone 7 plus als diensttelefoon moest krijgen. Zo werd op 10 november 2016 een verzoek gericht door de onderdirecteur Administratieve Diensten, Roy Eudoxie.

Uit de offerte blijkt (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) dat het gaat om een toestel met een inkoopwaarde van 1.300 Amerikaanse dollar. Het is nog niet duidelijk of het toestel al is aangeschaft.

De bron zegt verder, dat Badrising al voor haar ontheffing enkele vrienden gedetacheerd heeft op buitenlandse posten. Al deze gedetacheerde personen nemen hun hele gezinnen mee naar het buitenland. Daarna zorgt de Staat voor de betaling van verschillende kosten als huishuur en een zogenaamde echtgenotentoelage van 40%.

Verschillende medewerkers op het ministerie ergeren zich om deze ‘voortrekkerij’ van de ex-bewindsvrouwe. 'Op zich is de detachering niet erg, maar er vindt voortrekkerij plaats. Er zijn mensen die langer dan 10 tot 15 jaren op BuZa hebben gewerkt, maar zeggen nooit de gelegenheid te hebben gehad om op een buitenlandse post te werken. Anderen worden gestuurd naar een buitenlandse post, terwijl die al 2 of zelfs 3 keren zijn gedetacheerd', aldus een medewerker van het ministerie.

De bron meldt ook nog, dat tussen 23 en 27 januari 2017 van het secretariaat twee laptops van de ex-minister zijn verdwenen. Medewerkers fronsen hun wenkbrauwen er over, dat Relyveld de politie niet heeft ingeschakeld in deze kwestie.

0 comments:

Een reactie plaatsen