woensdag 15 februari 2017

Eindelijk positief geluid van regering over leerkrachten

Waardering van regering voor feit dat 'meeste scholen normaal gedraaid hebben'


De regering spreekt haar waardering uit aan het adres van onderwijsgevenden. Gebleken is dat landelijk de meeste scholen vandaag, woensdag 15 februari 2017, normaal gedraaid hebben. Scholieren hebben normaal onderwijs kunnen volgen, aldus de regering in een persbericht. 

De regering heeft gisteren in een persbericht, uitgegeven door vicepresident Ashwin Adhin, aangegeven het te betreuren, dat het onderwijsproces opnieuw verstoord zou gaan worden. Dit naar aanleiding van een spoedvergadering van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname tijdens schooluren vanmorgen. De regering heeft aangekondigd het principe van 'no work no pay' toe te passen.

De regering constateert echter, dat veel onderwijsgevenden niet voorbij zijn gegaan aan de oproep om in belang van het schoolgaande kind het onderwijsproces niet te stagneren. De regering waardeert de verantwoordelijkheid van de leerkrachten en schoolleiders.

Benadrukt wordt dat het herwaarderingsprogramma gericht is op de kwaliteitsverbetering van het gehele onderwijs.

0 comments:

Een reactie plaatsen