woensdag 15 februari 2017

Ergernis bij raadsadviseur Jozefzoon over opstelling en uitspraken vakbondsleider Valies

Valies zou twijfelen aan integriteit onderhandelingsteam regering

Minister van Financiën in notitie: 'Het voorstel van BvL is ABSOLUUT NIET WERKBAAR'


Raadsadviseur Eddy Jozefzoon ergert zich eraan, dat de integriteit van het onderhandelingsteam van de regering in twijfel wordt getrokken door Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL). Jozefzoon zegt vanochtend, woensdag 15 februari 2017, op Starnieuws, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in eerste instantie geschat had dat het voorstel van de BvL zou betekenen 50% aanpassing van de basis loonsom van leerkrachten. Nadat de cijfers nader uitgerekend waren, blijkt dit een aanpassing van 73% te zijn. 

'Wij zijn niet bezig leugens de verkondigen. De raadsadviseurs hebben een notitie gekregen van de minister van Financiën over het voorstel van de BvL', aldus Jozefzoon.

Op de persconferentie van maandag wilden de raadsadviseurs niet letterlijk citeren uit de notitie. 'Maar, nu onze integriteit in twijfel wordt getrokken, zijn wij genoodzaakt om de letterlijke tekst te citeren', zegt Jozefzoon nu.

'Het voorstel van BvL is ABSOLUUT NIET WERKBAAR voor schaalverhogingen van tussen 117% en 152%, wat ongeveer 73% AANPASSING voor de totale basis loonsom van onderwijsgevenden betekent. Dit voorstel heeft nog meer verregaande consequenties en kan niet worden uitgevoerd omdat de middelen niet voorhanden zijn', 

citeert de raadsadviseur uit de notitie van de minister van Financiën.

Jozefzoon zegt verder, dat de minister ook aangegeven heeft dat het voorstel van de overheid wel werkbaar is, maar het moet verspreid worden uitgevoerd. Het voorstel is wel geaccepteerd door de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). Er zijn wel enkele kritische kanttekeningen geplaatst die verder uitgewerkt worden. Het herwaarderingsprogramma zal eind maart uitgevoerd worden en werkt terug tot 1 januari.

0 comments:

Een reactie plaatsen