donderdag 9 februari 2017

Geen invoerrechten meer op bepaalde basisproducten

Ministerie van HI wil met maatregel bepaalde basisgoederen betaalbaar houden


Het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft samen met het ministerie van Financiën ervoor gezorgd, dat op bepaalde basisproducten geen invoerrechten betaald hoeven te worden. Importeurs komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor volledige vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van het statistiekrecht tot een maximaal bedrag van Srd 10. 

HI heeft maandag de importeurs hierover informatie gegeven, zo meldt het ministerie vandaag, donderdag 9 februari 2017.

Het ministerie wil met deze maatregel bepaalde basisgoederen betaalbaar houden.

Minister Ferdinand Welzijn zei tijdens de bijeenkomst, dat de inspanningen en ideeën van de importeurs belangrijk zijn voor het opgang brengen van de economische bedrijvigheid. 'Het is niet de bedoeling u onze wil op te leggen. U heeft als importeur de vrijheid om alle producten, waarvan u denkt dat die goed zijn voor de markt en voor u winstgevend zijn, te importeren.'

Welzijn zei, dat het van groot belang is dat de lokale producenten in staat gesteld worden om te produceren tegen vergelijkbare prijzen. Hierdoor kan de lokale productie en werkgelegenheid gestimuleerd worden en kunnen de inkomsten van het land worden verhoogd.

De importeurs waren niet helemaal tevreden met de samenstelling van het pakket, dat van 60 basisgoederen afgeslankt is naar 15. Zij gaven aan het initiatief wel te ondersteunen en met HI te zullen samenwerken om dit project uit te voeren. Er zal over enkele maanden geëvalueerd worden. Het ministerie zal ook de winkeliersverenigingen en consumentenorganisaties informeren.

0 comments:

Een reactie plaatsen