maandag 13 februari 2017

Jogi (VHP): 'LVV-minister gedraagt zich als een slavendrijver'

Politicus ontvangt klachten LVV-personeel in Saramacca die plotseling zijn overgeplaatst

- 'Algoe doet alsof hij God is en stoort zich aan niets, wel, we zullen zijn broek zakken in het parlement'
- 'Wat moet een voorlichtingsambtenaar van LVV op Houttuin doen, wanneer daar sinaasappelplantjes worden geplant?'


'LVV-minister Soeresh Algoe gedraagt zich als een slavendrijver. Hij doet alsof hij God is en stoort zich aan niets. Wel, we zullen zijn broek zakken in het parlement', zegt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, maandag 13 februari 2017, in het Dagblad Suriname. De parlementariër zegt, dat hij klachten van ongeveer twintig medewerkers van het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) uit Saramacca heeft ontvangen dat zij van de ene of andere dag naar een andere afdeling van het ministerie zijn overgeplaatst. Zo moeten mensen zich melden bij de NV Suriname Zwaar Materiaal (NV Surzwam), ’s Lands Boerderij, LVV Houttuin en andere verre locaties.

'Zonder dat er enig gesprek met de mensen is gevoerd. Men houdt helemaal geen rekening met de omstandigheid van de arbeiders. Bij navraag wordt aangegeven dat het een opdracht is vanuit hoger hand. Algoe denkt dat hij een departement met slaven heeft waar hij deze op elk gewenst moment kan dirigeren naar de plantages. Niet omdat je minister, directeur, onderdirecteur of andere leidinggevende bent, mag je misbruik maken van je bevoegdheden en gezag. Zo werkt het niet',, stelt de VHP’er.

Volgens de politicus heeft de minister helemaal geen rekening gehouden met de financiële situatie in het land, omdat deze werknemers er meer kosten bij krijgen om deze lange afstanden van ongeveer tien tot twintig kilometer af te leggen. Hij vindt dat het ministerie in samenspraak met de arbeiders het mutatiebeleid moet bepalen.

'Wat moet een voorlichtingsambtenaar van LVV op Houttuin doen, wanneer daar sinaasappelplantjes worden geplant? De minister is helemaal in de war, maar zo ga je niet om met mensen die voor je en met je werken. Alles moet volgens de Personeelswet', aldus Jogi.

Mensen die bij de overheid in dienst zijn, hebben volgens Jogi een bepaalde taak en functie die in een beschikking zijn opgenomen. Hij vraagt zich af wat een voorlichtingsambtenaar van LVV nu bij Surzwam gaat doen. 'Surzwam houdt zich bezig met zwaar materieel', zegt hij.

Jogi benadrukt dat de oppositie al enkele jaren vraagt naar een overzicht van het reilen en zeilen binnen dat staatsbedrijf. Het enige wat hij al drie jaren van de minister te horen krijgt, is dat er een onderzoek door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) wordt verricht. 'Er wordt flink gerommeld bij Surzwam. Er zijn machines daar gesloopt en verkocht, maar niemand kan vertellen wat er precies daar gebeurt. Zelfs oude personeelsleden zijn in de afgelopen periode weggejaagd. Het lijkt echter erop alsof de minister de hand boven het hoofd houdt van de leiding. Niemand weet wat er daar gebeurt, terwijl arbeiders van LVV nu ingezet zullen worden in dit staatsbedrijf. Mij bekruipt het gevoel dat de minister zelf leugens vertelt', aldus Jogi.

Volgens de parlementariër geeft de overplaatsing van LVV-personeel naar dit staatsbedrijf duidelijk aan hoe slecht het management en financieel beheer daar is. Als deze zaken in orde waren, zou de directie van het bedrijf zelf personeelsleden in dienst nemen en uit eigen middelen betalen. Nu wordt de staatsbegroting belast. Hoewel tijdens het bewind van LVV-minister Hendrik Setrowidjojo de leiding van Surzwam onder curatele was gesteld, verbaast het hem ten zeerste dat bij het aantreden van Algoe in zijn eerste termijn als minister, hij de directeur, die tevens de president van de Raad van Commissarissen (RvC) is, in ere heeft hersteld. Hij vraagt zich af hoe de RvC-president zichzelf controleert als directeur.

Jogi vindt deze kwestie des te kwalijker, omdat de personeelsbond bij het ministerie weigert deze zaak aan te vechten. Volgens hem worden leiders van de bond zoet gehouden met verschillende cadeautjes als dienstvoertuigen. Hij vindt dit gedrag onfatsoenlijk. Deze kwestie heeft hij persoonlijk ook met de bewindsman besproken. 'De minister wordt wrevelig, boos en vindt dat de politiek niet bezig is met rancune. Wel, wi go saka eng bruku ini a parlement.'

0 comments:

Een reactie plaatsen