vrijdag 3 februari 2017

LVV heeft bezoek van CAHFSA- en FAO-delegatie/inspectieteams

Ministerie van LVV streeft naar optimalisering export vee- en pluimveeproducten

(Bron foto: ministerie van LVV)

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) werkt momenteel met twee missies, te weten de Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA) en de Food and Agriculture Organization (FAO). Met CAHFSA wordt gewerkt aan het project ‘Risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar CARICOM lidlanden’ en met FAO wordt gewerkt aan het project ‘De ontwikkeling van dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem’, zo bericht het ministerie vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in een persbericht.

Naast wederzijdse kennisuitwisseling, waaronder gesprekken met diverse stakeholders en workshops, worden er oriëntatiebezoeken afgelegd aan diverse bedrijven die zich bezighouden met vee-gerelateerde activiteiten.

Het beleid van het onderdirectoraat Veeteelt is in het algemeen gericht op voedselzekerheid en -veiligheid, duurzame ontwikkeling van de veesector en het verhogen van de bijdrage van veeteelt aan de nationale economie.

Op aanvraag van het doksproductiebedrijf ‘De Vliegende Eend B.V. in het district Wanica voor het uitvoeren van een risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar CARICOM-lidlanden, is momenteel een inspectieteam van de CARICOM in Suriname. De risico-analyse is een momentopname, waar enerzijds een of meerdere bedrijf(ven) (bij deze ‘De Vliegende Eend B.V. en Varros N.V.) en anderzijds de inspectiediensten van de overheid (competente autoriteiten), verantwoordelijk voor dierziektebewaking en voedselveiligheid, worden geïnspecteerd.

Momenteel ligt de dierziektebewaking en veiligheid van dierlijke producten (met uitzondering van pluimveeproducten) in handen van de Veterinaire Dienst (VD). Het Bureau van Openbare Gezondheidszorg (BOG) is momenteel de instantie die waakt over pluimveeproducten. Indien de nieuwe Vleeskeuringswet is goedgekeurd dan zullen pluimveeproducten ook onder hoede komen van de VD. Het team gaat zowel het BOG als de VD inspecteren.

De ontwikkeling van dieridentificatie- en traceerbaarheidssysteem 
In Suriname is de huidige situatie van de veestapel relatief klein en niet in staat de volledige behoefte aan dierlijke voedsel te dekken. Met het voor de vee ruimschoots beschikbare land en water, is er potentie om behalve de lokale markten, ook buitenlandse markten te voorzien van dierlijke voedsel, doelend op de CARICOM.

Statistieken zijn heel belangrijk voor het ontwikkelen van beleidsprogramma’s. Desondanks uit de statistieken van het ministerie van LVV middels landbouwtellingen, specifieke surveys en (vee)bedrijven registraties, blijkt dat die informatie niet voldoet aan een goed functionerend dier identificatie- en traceerbaareheidssysteem. Dit systeem legt de basis voor een hoger aanbod aan kwalitatief goed en veilig voedsel van dierlijke origine voor de Surinaamse bevolking. Tevens zal dit systeem de mogelijkheid tot export faciliteren, aangezien deze informatie vereist is door het importerend land. Daarnaast verschaft het systeem ook de monitoring en eventuele effectieve bestrijding van dierziekten.

Voor het ontwikkelen van het dieridentificatie- en traceerbaarheidssysteem is de FAO momenteel met ODVEE druk bezig, aldus het ministerie in haar persbericht.

0 comments:

Een reactie plaatsen