maandag 6 februari 2017

Ministerie van BiZa zet directoraat Human Resource Management op

Directoraat moet leiden tot een door regering gewenst 'gedegen HRM-beleid'


Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is bezig het directoraat Human Resource Management (HRM) op te zetten. Daarmee wordt de overstap gemaakt van personeelsbeleid naar HRM en kan invulling worden gegeven aan het voornemen van de regering een gedegen HRM-beleid uit te stippelen, zo laat BiZa vandaag, maandag 6 februari 2017, in een persbericht weten.

Een goed HRM-beleid moet passen in het beleid dat is uitgezet in het kader van Public Sector Reform (PSR), welke is geïnitieerd door het Kabinet van de Vicepresident. Hiervoor is een traject ‘Op Weg naar een Excellente Overheid’ ingezet, met als doel de overheid efficiënter, effectiever en flexibeler te laten functioneren.

BiZa-minister Mike Noersalim, die kort na zijn aantreden de transformatie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft ingezet, heeft hiermee zijn vooruitstrevendheid getoond in het bereiken van een 'Excellente Overheid', aldus zijn ministerie. Zo zijn onder meer de werkprocessen bij het CBB en zijn Bureaus voor Burgerzaken beschreven om een kwaliteitsstandaard te kunnen ontwikkelen.

Volgens Inderpersad Baboeram, waarnemend onderdirecteur Personeelsbeleid bij BiZa, moet aan enkele randvoorwaarden worden voldaan om te kunnen komen tot een excellente overheid. Hij zegt dat bij het HRM-beleid de nadruk zal worden gelegd op de performance. 'Hierbij zullen competenties aan de orde komen en zaken als loopbaanontwikkeling, werving en selectie meegenomen moeten worden. Op deze manier zullen de mensen weten waar ze staan, wat van ze verwacht wordt en welke bijdrage ze moeten leveren.'

Ook gaf hij aan, dat de mens centraal staat, wat ook in het Ontwikkelingsplan is opgenomen. In het kader hiervan moeten degenen met de juiste kennis, vaardiheden en competenties ingezet worden, zodat er beter invulling gegeven kan worden aan het personeelsbeleid.

0 comments:

Een reactie plaatsen