zondag 5 februari 2017

Misiekaba (NDP) heeft vraagtekens bij opstelling bisschop Choennie in kader 8 decemberproces

'Opvallend dat in de Kathedrale Basiliek aan vooravond proces bijzondere dienst wordt gehouden'


André Misiekaba, fractieleider van de NDP, vraagt zich af waarom de bisschop van de Rooms-katholieke kerk, Karel Choennie, oproept om in gebed te gaan voor een eerlijk rechtsproces in de 8 decemberstrafzaak. Misiekaba vraagt zich vandaag, zondag 5 februari 2017, in reactie op Starnieuws, af of de geestelijke leider twijfelt aan een eerlijk proces. 

Als pater heeft Choennie de diensten geleid van de nabestaanden van 8 december 1982. Nu hij bisschop is geworden, heeft hij hier afstand van gedaan. Misiekaba vindt dat de toon van de bisschop een andere is dan toen hij duidelijk in felle bewoordingen de partij koos van de nabestaanden tijdens de herdenkingsdiensten.

Misiekaba vindt het opvallend dat in de Kathedrale Basiliek aan de vooravond van het proces een bijzondere dienst wordt gehouden.

Het land is verdeeld in twee grote kampen over het 8 decemberproces. Een deel wil president Desi Bouterse zien hangen, aldus de NDP-politicus. Nabestaanden hebben nooit twijfels uitgesproken over een eerlijk proces.

'Waarom wordt er nu dan gebeden voor een eerlijk proces? Of is de bisschop van de Rooms-katholieke kerk nu hieraan gaan twijfelen? Dat het om een politiek proces gaat, wordt bij mij alleen maar versterkt, als ik kijk naar de 'moves' die worden gemaakt.' 

De politicus vindt verder, dat het absoluut niet kan dat de rechterlijke macht een formeel aangenomen Amnestiewet in De Nationale Assemblee naast zich heeft neergelegd. Nu heeft de Krijgsraad ook het bevel dat de regering heeft gegeven aan het Openbaar Ministerie, terzijde gelegd. De regering heeft volgens de Grondwet de bevoegdheid om bij het in gevaar komen van de staatsveiligheid de procureur-generaal op te dragen om een zaak te beëindigen. 'Ik ben benieuwd wat de houding van het Openbaar Ministerie zal zijn op 9 februari wanneer het proces wordt hervat. Blijft het Openbaar Ministerie bij zijn standpunt dat het proces moet worden beëindigd?'

In elk geval heeft auditeur-militair uitstel gevraagd toen de Krijgsraad hem vroeg om terstond zijn requisitoir te houden. Misiekaba vraagt zich ook af wat de regering zal doen nu de Krijgsraad het bevel dat aan de procureur-generaal is gegeven opzij geschoven heeft. Het kan volgens de politicus niet door de beugel, dat rechters boven de wetgevende en uitvoerende macht gaan staan door op de Grondwet gebaseerde beslissingen van de twee machten naast zich neer te leggen.

0 comments:

Een reactie plaatsen