zondag 12 februari 2017

Nog geen akkoord tussen regering en Bond van Leraren over herwaarderingsprogramma

BvL heeft regering ultimatum gesteld dat maandag 13 februari afloopt


De raadsadviseurs die onderhandelen met onderwijsbonden hebben nog geen overeenkomst bereikt met de Bond van Leraren (BvL) over het herwaarderingsprogramma van de onderwijsgevenden. Met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) is wel een akkoord bereikt. De BvL had de regering een ultimatum gesteld tot morgen, 13 februari. 

Afgelopen vrijdag was er weer overleg met de onderwijsbonden zonder dat er spijkers met koppen werd geslagen.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat vandaag, zondag 12 februari 2017, verder gesproken zal worden met de BvL.

De Staat en de BvL moeten morgen weer voor de rechter verschijnen. De BvL had gesteld dat er uiterlijk 13 februari een oplossing moest zijn bereikt met de regering. De rechter had voorgesteld om via dialoog een oplossing te bereiken.

De BvL heeft te kennen gegeven inspraak te willen hebben in de financiële paragraaf van het herwaarderingsprogramma. Volgens Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, kan de regering niet eenzijdig bepalen wat de lonen van de onderwijsgevenden moeten zijn. De regering heeft vanaf oktober vorig jaar een maandelijkse tegemoetkoming verstrekt aan de leerkrachten van Srd 300 als voorloper op het herwaarderingsprogramma. Voor januari en februari werd dat bedrag verhoogd met Srd 200.

Het is alom bekend, zo schrijft Starnieuws althans, dat de overheid geen geld heeft om een forse loonsverhoging toe te kennen aan leerkrachten. Uiterlijk april moeten ook de ambtenaren een loonaanpassing krijgen. Het is nog niet duidelijk waar de regering het geld vandaan gaat toveren.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen