dinsdag 14 februari 2017

Nog geen duidelijkheid over aantal tijdens speciale controles betrapte illegale bussen

'Er zijn genoeg bussen die bepaalde trajecten onderhouden'


'We zijn bezig met de controle op geldige vergunningen, soms opvallend en soms onopvallend, want zodra men weet dat we gaan controleren, probeert men dit te ontduiken. Ruim zes maanden voordat de vergunning vervalt, moet het verlengd worden.' Dit zegt Ramon Bourne, hoofd Dienst Openbaar Vervoer (DOV), dinsdagavond14 februari 2017 op de website van het Dagblad Suriname in reactie op de landelijke ordening openbaar vervoer. 

Volgens Bourne is een aantal trajecten gecontroleerd. Maar, er kan nog geen uitspraak gedaan worden over hoeveel illegale bussen er tot nu toe gesignaleerd zijn, meent Bourne.

De vergunningen worden al een paar jaren niet meer verstrekt. Dit is volgens Bourne niet de aanleiding voor de chaos binnen het openbaar vervoer. 'Er zijn genoeg bussen die bepaalde trajecten onderhouden. Zo heeft de PL-route bijvoorbeeld ongeveer 150 tot 160 bussen.' Daarom is het uitgeven van vergunningen momenteel gestagneerd.

De DOV zal samen met de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) mogelijkheden bekijken om eventueel nieuwe trajecten in het leven te roepen, zodat niemand brodeloos hoeft te worden. Er moet daarom rekening gehouden worden met de vraag in welke mate een nieuw traject winstgevend zal zijn voor de bushouders.

Door de wisseling van de wacht zal de nieuwe minister de stand van zaken binnen de transportsector eerst moeten verkennen, stelt Bourne. Er is nog geen overeenstemming bereikt met betrekking tot de tariefsaanpassing.

Volgens John Mahadewsingh, voorzitter van de PLO, is er op 7 februari een onderhoud geweest met de minister. Maar, er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. 'De nieuwe minister zal de zaken anders aanpakken. Wij hebben een aantal zaken op een rijtje gezet. Zo komt er binnenkort een parkeerruimte te Ondrobong voor de bussen.' De PLO-voorzitter wil nog niet zeggen welke trajecten ondergebracht zullen worden te Ondrobong.

0 comments:

Een reactie plaatsen