vrijdag 17 februari 2017

NPS-fractievoorzitter Rusland: 'In de MoU-zaak Alcoa moet klaarheid komen'

'Je kunt regering niet vertrouwen in zaken die in DNA gepresenteerd worden als de waarheid'

Regering heeft Alcoa per schrijven laten weten, dat regering verder gaat met de MoU


NPS-fractieleider Gregory Rusland vindt dat de regering totaal voorbij is gegaan aan het standpunt van De Nationale Assemblee, dat de Memorandum of Understanding (MoU, zie hieronder) met het Amerikaanse Alcoa ingetrokken moest worden. Nu blijkt dat de regering gewoon gewerkt heeft met deze intentieverklaring. Minister Regilio Dodson heeft zelfs schriftelijk aan Alcoa meegedeeld, dat de regering doorgaat met de MoU. 

'Je kunt de regering niet vertrouwen in zaken die in De Nationale Assemblee gepresenteerd worden als de waarheid. In deze zaak moet er klaarheid komen', zegt Rusland donderdag 17 februari 2017 op Starnieuws.

Een delegatie van Alcoa/Suralco had donderdag een bijeenkomst met coalitie en oppositie. Ook de voorzitter van de presidentiële commissie, Dilip Sardjoe, was aanwezig. Rusland stelt nog maar weer eens, dat de volksvertegenwoordiging tegen de MoU is. Er werd hierover een motie  aangenomen en de regering werd schriftelijk op de hoogte gesteld. De president heeft aangegeven, dat de MoU ingetrokken zou worden. Dit blijkt niet het geval te zijn.Rusland zegt dat Dodson De Nationale Assemblee nooit geïnformeerd heeft hierover. Minister Dodson zegt in een reactie, dat hij in opdracht van de president Alcoa op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe samenstelling van de commissie. Daar is ook meegedeeld dat met de punten van de MoU wordt gewerkt. Deze brief is ook aan De Nationale Assemblee gegeven, zegt de minister. 'Ik heb het hele dossier aan De Nationale Assemblee gegeven, ook de brief. Bovendien heb ik de mededeling over de werkwijze ook doorgegeven in De Nationale Assemblee in januari. Ik heb niks geheim gehouden', zegt Dodson.

Wat Rusland betreft is er een ernstige vertrouwenscrisis ontstaan. De president heeft in De Nationale Assemblee meegedeeld, dat de MoU in feite niet meer bestaat. De NPS-fractievoorzitter zegt verder nog, dat deze kwestie niet zo gelaten zal worden. Er zullen vragen gesteld worden. Diverse Assembleeleden zijn verontwaardigd over de gang van zaken, zegt Rusland.

0 comments:

Een reactie plaatsen