donderdag 9 februari 2017

OM in hoger beroep tegen besluit Krijgsraad om 8 decemberproces te beëindigen

Hoger beroep Openbaar Ministerie kan voortgang proces weer stagneren en frustreren...


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om de 8 decemberstrafzaak te beëindigen, afgewezen heeft. Starnieuws bericht vandaag, donderdag 9 februari 2017, te hebben vernomen, dat het Hof van Justitie het appel van het OM nog niet in behandeling heeft genomen. 

Het 8 decemberstrafproces wordt vandaag in de burgerkamer voorgebracht, waar hoofdverdachte Desi Bouterse en drie anderen terechtstaan.

De regering heeft aan procureur-generaal Roy Baidjnath Panday op 29 juni 2016 de opdracht gegeven om 'de verdere vervolging van de in aanmerking komende personen m.b.t. de gebeurtenissen op 7, 8 en 9 december 1982, met onmiddellijke ingang te beëindigen en dienovereenkomstig te handelen'

Auditeur-militair Roy Elgin heeft op de zitting van de Krijgsraad op 30 juni te kennen gegeven dat de procureur-generaal bij resolutie van de regering hem de opdracht had gegeven om het 8 december strafproces te beëindigen. Als de procureur-generaal het besluit heeft genomen om niet te vervolgen, kan de auditeur-militair geen ander standpunt innemen, stelde Elgin. Op de vraag van de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, of dit het requisitoir was van Elgin, heeft hij ontkennend geantwoord. 'In geen geval', zei Elgin.

Hij heeft een requisitoir voorbereid en dit telt 31 pagina's. Op 30 januari heeft de Krijgsraad het verzoek van het OM om het proces onmiddellijk te beëindigen, naast zich neergelegd. Aan Elgin werd gevraagd om terstond zijn requisitoir te houden. De auditeur-militair vroeg om uitstel. Vandaag zal blijken wat de auditeur-militair doet, nu het Hof van Justitie zich nog niet uitgesproken heeft over het appel dat de vorige week is ingediend.

0 comments:

Een reactie plaatsen