woensdag 15 februari 2017

Onderwijsbonden BvL en ALS zetten hun strijd bij de rechter voort

Bondsvoorzitter Valies: 'Bonden moeten inspraak hebben in herwaarderingsprogramma'


Bonden vinden dat onderwijsgevenden binnen FISO moeten blijven


De onderwijsgevenden aangesloten bij de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) gaan morgen gewoon naar school. 'Wij zijn niet in actie. Wij hebben onze leden vanochtend geïnformeerd over de gesprekken met de regering', zei voorzitter Wilgo Valies op een vanmiddag gehouden persconferentie, aldus Starnieuws.

De algemene ledenvergadering van vanochtend moet gezien worden als een protest - een signaal - naar de regering toe. Valies zei weer te vinden, dat de vakbonden inspraak moeten hebben in het herwaarderingsprogramma. De BvL en ALS vinden ook, dat onderwijsgevenden niet uit FISO (Functie Informatiesysteem Overheid) gehaald moeten worden, omdat het herwaarderingsprogramma zal worden uitgevoerd.

De vakbonden stellen, dat de regering niet over kan gaan tot uitvoering zolang er geen akkoord is bereikt met de werknemersorganisatie. De BvL is in elk geval ook partij - de ALS wordt nog steeds niet door de regering erkend - naast de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) en de regering. Met BvL werd geen akkoord bereikt. De BvL en de ALS zullen via de rechter hun gelijk zoeken. Volgens Valies vertrapt de regering wetten en conventies. 'Er is geen inspraak. De houding van de regering indiceert dictatuur. Er wordt geen rekening gehouden met de visie van de vakbonden.'

Valies zei, dat de leerkrachten intimidatie niet uit de weg zullen gaan. Als het nodig is om actie te voeren zal dit ook gebeuren. De algemene ledenvergadering heeft besloten dat leerkrachten landsdienaren blijven, totdat de rechtszekerheid bij wet is geregeld.

Valies legde uit, dat het bijzonder onderwijs de subsidie vaak te laat krijgt. Dit kan ook gebeuren wanneer leerkrachten een andere werkgever hebben dan de overheid. De vakbondsleider haalde aan, dat op het Kabinet van de President de lonen zijn aangepast met 50 procent, zonder dat de mensen uit FISO zijn gestapt. Ook medewerkers van De Nationale Assemblee hebben een herwaardering gekregen zonder dat zij hun status van landsdienaren kwijt zijn geraakt.

Volgens Valies gaat het te besteden bedrag van een deel van de leerkrachten achteruit met het voorstel van de regering. Ook is er verschil van mening over de categorieën van de vier graduaties die opgenomen zijn in het herwaarderingsprogramma.

De strategie van BvL en ALS is om via de rechter de strijd voort te zetten. Partijen moeten morgen weer voor een rechter verschijnen. Er is geen overeenstemming bereikt tussen de regering en de BvL over het herwaarderingsprogramma. De regering had een Kort Geding aanhangig gemaakt tegen de BvL om de staking te beëindigen. Valies liet weten, dat de actie nog steeds opgeschort is. Hij benadrukte, dat er een duurzame oplossing moet komen voor het conflict.

0 comments:

Een reactie plaatsen