zondag 12 februari 2017

Oppositie protesteert tegen 'dictatoriale wijze' waarop DNA-voorzitster beslist over voortzetting vergaderingen

Gezamenlijke oppositie protesteert tegen ongehoorde structurele gang van zaken 

'Leiding DNA moet geen misbruik maken van de macht van de hamer om politieke munt te slaan'


De gezamenlijke oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) heeft de openbare vergadering afgelopen vrijdag rond half negen 's avonds, anderhalf uur later dan waarvoor zij geconvoceerd was, verlaten. Met haar vertrek protesteert de oppositie tegen de dictatoriale wijze waarop de voorzitster van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons, besluiten neemt over voortzetting van vergaderingen, buiten de tijden waarop leden zijn geconvoceerd. Dit heeft een structureel karakter gekregen, aldus de VHP in een vanochtend, zondag 12 februari 2017, uitgebracht persbericht.

Zo waren de leden van DNA geconvoceerd voor half tien 's morgens tot zeven uur 's avonds op de bewuste dag. Maar, de voorzitster heeft de vergadering voortgezet tot ongeveer een uur in de ochtend van de volgende dag, zaterdag (gisteren) dus.

Deze werkwijze van de voorzitster is in strijd met alle ethische regels, die gehanteerd worden bij het beleggen van vergaderingen. Juist in het huis van de democratie merken DNA-leden, dat zij structureel geen inspraak duldt bij de planning en de voortzetting van de vergaderingen. De oppositie is van oordeel, dat ondanks het verschil in politieke ideologie en opvattingen, de leiding van het parlement op een democratische, respectvolle en menswaardige wijze moet omgaan met leden en dat geen misbruik moet worden gemaakt van de 'macht van de hamer' om politieke munt te slaan.

De leiding van de DNA zou zich juist boven partijen moeten stellen en op objectieve wijze leiding moeten.

Helaas merkt de oppositie, dat leden constant beperkt worden bij het stellen van kritische vragen, die betrekking hebben op de controle van het beleid van de regering bij de uitvoering van het beleid. Terwijl juist een falende controle heeft geleid tot de huidige crisis.

Overigens, de oppositie is blij, dat de vele voorstellen, die zij heeft gedaan bij de behandeling van de wet instelling Kustwacht, zijn overgenomen. Zij staat achter een goed functionerende Kustwacht, die in staat moet worden gesteld om de territoriale wateren en de economische zone te beschermen

0 comments:

Een reactie plaatsen